Jump to content
Kron

Villedende pris av coolsnow.no, lovlig?

Recommended Posts

Coolsnow.no

Så om dere går inn på den butikken så ser dere forskjellige produkter til x pris i norske kroner. Dette er altså på ett .no domene!

Da skulle man jo kanskje tro at det var prisen man endte opp med å betale ikke sant? Og om dette ikke var tilfellet så skulle det i hvert fall gjøres svært synlig om man må påregne andre kostnader? Enige så langt?

Vel, prisen er altså ikke inkludert norsk moms og gebyr for fortolling. Dette er det ikke informert om i det hele tatt. Bare om du tar ett dypdykk i nettbutikkens vilkår kommer dette frem. Men ikke noe sted i kjøpet kommer det frem at denne utgiften vil komme senere. 

Kan dette være lovlig? Jeg kom selv tilfeldigvis over informasjonen når jeg leste en anmeldelse av en SUP de selger på en ekstern side. Som advarte om dette. 

Hva tenker dere?

Edited by Kron

Share this post


Link to post
Dubious skrev (10 minutter siden):

Norske sider som selger til private skal være inkludert moms

Ja, det er hva jeg tenkte også. Kjenner du til hvilken lov som sier dette?

Jeg ser det er ganske mange som også har reagert på dette her;

https://no.trustpilot.com/review/coolsnow.dk

Edited by Kron

Share this post


Link to post
Dubious skrev (3 timer siden):

Norske sider som selger til private skal være inkludert moms

 

Kron skrev (3 timer siden):

Ja, det er hva jeg tenkte også. Kjenner du til hvilken lov som sier dette?

Påstanden din er ikke automatisk riktig, Dubious: Forholdet reguleres av https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2/KAPITTEL_2#§10 og tilhørende forskrift  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-14-1066. I siste klargjøres (§1): “Forskriften gjelder næringsdrivende som er etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbruker.”, altså er ene forutsetning “etablert i Norge”. I tilfellet Coolshop er dette ikke automatisk tilfelle.. Det taler FOR etablering i Norge at man opererer med norsk nettside, norsk telefonnummer og på et norsk som åpenbart ikke er rask autooversettelse, men skrevet av en person som kan norsk. Imidlertid taler det MOT - etter mitt syn mer mot - at firmaet verken har lager i Norge eller er etablert med noen norsk avdeling regisrtert i Brønnøysund. Firmaet gjør det også klart og tydelig på nettsiden at det er et anpartsselskap - ApS - og altså et ikke-norsk selskap siden ApS-selskapsformen ikke finnes i Norge. . 

Saken er imidlertid ikke slutt med dette.

Danmark har heller ikke tilstander a la asiatisk marked på markedsføringsområdet området, landet har en relativt ny markedsføringslov (2017) som tar utgangspunkt i både EUs påbud alle EU-land er forpliktet på om de ikke vil ha brutalt møte med EU-domstolen g EUs anbefalinger som ikke i samme grad er forpliktende. Den er tydelig nok på området, § 6, stk 1 sier: “En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde., mens stk 2 sier: “ Ved købsopfordringer betragtes følgende oplysninger som væsentlige:” og som sjette punkt av totalt sju her: “prisen inklusive moms og afgifter”. Den danske Forbrugerombudsmand .- med en myndighet i slike saker som i stor grad kan sammenlignes med Forbrukertvistutvalget i Norge - har også uttalt seg klart nok på området, hans kvik-gude ligger i vedlegget. Den danske loven er ikke begrenset til å gjelde markedføring i Danmark, den gjelder for hele EU/EØS med mindre annet lands lov har fortrinnsrettt, men med unntak spesifikt for Færøyene og Grønland (fordi det ville være brudd på unionsfellesskapet her å vedta noe som helst på disses vegne, såvel Færøyene som Grønland er i motsetning til Danmark ikke EU-medlemmer) 

Altså: Samme hvordan man ser saken blir nok Coolshop ApS bundet av krav om priser inkl MVA her. Legger man til grunn at selskapet ikke er etablert i Norge gjelder de danske lovregler, legger man til grunn at selskapet er etablert i Norge pga sin norske nettside er selskapet bundet av de to lovene jeg linket til i starten.  

Her prøver Coolshop åpenbart å ri to hester samtidig hva gjelder det norske markedet. Man vil ikke forholde seg til at salget er omfattet av dansk lov (meget mulig fordi man da får en hodepine jeg kommer til om litt), men vil heller ikke forholde seg at salget er omfattet av norsk lov og (siden varene delvis pga priser over 3500 kr NOK) heller ikke kan administereres via VOEC-ordningen. Hodepinen er følgende: Innen EU er MVA betalt i land A = MVA betalt i land B for forbrukers kjøp til eget formål og innen visse beløpsgenser (det er defor dansker kan laste opp bilen sin for inntil 4000 EUR eller drøyt 40000 NOK i tyske grensebutikker uten å tenke på hvor MVA betales så lenge de kan sannsynligjøre at kjøpet er eget privat formål), slik at man bare kan behandle dette som dansk salg uansett kundens adresse i EU. Til Norge kan man ikke gjøre tilsvarende, her må man gjøre opp sin MVA til den norske stat, og altså utenom VOEC-ordningen, noe som krever en viss innsikt i norsk MVA-lovgivning selv eller betaling for konsulentbisand fra slik person/firma (Har man en viss omsetning til Norge - kommentarene på trustpilot.dk tyder på det - dukker i neste sving også opp et spørsmål om regnskapsplikt og skatteplikt til Norge for den norske omsetningen opp). Altså prøver selskapet minste motstands vei, overlater alt rundt MVA til sine norske kunder og håper de sluker agnet under henvisning til “gjeldende handelsbetingelser”, noe det altså så langt jeg kan ikke har hjemmel for enten man anser virksomhet etablert i Norge eller ikke. For sikkehrets skyld “hjelper” også firmaet norske kunder med en omgang MVA-svik, jfr  Andreas'  uttalse på vegne av Coolshop på trustpilot.dk (svar på spørsmål stilt  3.4.21): For at undgå for høje gebyrer angiver vi dog værdien af pakkens indhold til at være lavere, så du kun skal betale et meget lille beløb i MVA.”.Klarere enn dette kan vel ikke et firma uttrykke at det helt bevisst svindler MVA på sendinger over norsk grense uten å skrive i klartekst at “ja, vi utsteder falske dokumenter i den hensikt å svindle norsk MVA”  - og slikt forteller en god del om et selskaps seriøsitetsnivå og etiske standard. også på andre områder. 

Man kan også godt notere seg en annen ting: Sammenlign f eks 
https://coolsnow.dk/collections/paddleboards/products/coolsurf-sail-red-edition-paddleboard-oppustelig-sup-104?variant=39362904391866
https://coolsnow.no/collections/paddleboards/products/coolsurf-sail-red-edition-paddleboard-oppblasbar-sup-3-2m
Som man vil se opereres det her med veilende pris på DKK 3999 (inkl MVA) til danske kunder, NOK 5999 (eks MVA) til norske kunder. Siden 3999 DKK i skriveøyeblikket vil si 5722 NOK (inkl mva) tyder det på at man - offisielt i i hvert fall - opererer med med ulike priser til kunder i  Norge og Danmark. Det er altså visse grunner til å tro at selskapet her henter seg inn en ekstrafortjeneste pga kundeadresse Norge, og dette er også et brudd på dansk lovgivning (og EU-lovgivning)  

Konklusjon: Etter mitt syn er det her god grunn til å levere klage i saken både til norsk forbrukerråd og til den danske Forbrugerombudsmand (Carl Jacobsens vej 35, DK-2500 VALBY, Danmark, tlf 0045-4171-5151) , med kopi av klagen til den andre part. Gjerne presisering til norsk forbrukerråd om at selskapet aktivt og bevisst bidrar til norsk MVA-svindel gjennom fiiktiv verdisetting av varer som eksporteres (inkl kopi av den informasjoneni form av firmaets uttalelse på trustpilot.dk) og presisering til dansk forbrukerombudsmand at selskapet i strid med EU-rett operere med ulike priser i ulike land innen EU/EØS uten at dette er saklig begrunnet. Kopi til tolleaten med presiering av MVA-svindelen selskapet åpent vedstår seg å bistå med er vel heller ikke bortkastet? Hensikten med oppkreving av norsk MVA ved grensepassering er tross alt at dette skal komme nordmenn til gode, ikke at dette skal brukes som verktøy for å øke inntektene til utenlandsk firma. 

 

kvikguide-moms.pdf

  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Som @gjest123 skriver så er det ikke lov. 

Grunnlaget for at prisen må inkludere avgifter, inkludert mva og levering er direktiv 2005/29/EC artikkel 7 punkt 1 og punkt 4 bokstav C. Når slik informasjon ikke gis er dette å anse som en praksis som er villedende. Dette er forbudt jf art 5 punkt 1, se også punkt 4 bokstav A.

Prisdiskriminering er i utgangspunktet ikke lov i EU/EØS. Dette følger av regulering 2018/302 art 4 punk 1, se art 2 punkt 14. Unntak hvis prisdiskrimineringen kan forsvares på objektive kriterier selvfølgelig. Adgangen til å fastsette forskjellige priser er større enn man kanskje først ville trodd. 

Edit:

Se feks art 4 punkt 2 

"Forbuddet (...) forhindrer ikke, at erhvervsdrivende kan tilbyde generelle betingelser for adgang, herunder nettosalgspriser, som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat eller inden for en medlemsstat, og som tilbydes til kunder i et bestemt område eller til bestemte kundegrupper uden forskelsbehandling.

For mer utdyping, se fortalen 27

Du står forøvrig fritt til å bruke den landsversjonen av nettsiden du ønsker, se regulering 2018/302 art 3

 

Edited by pedr0a

Share this post


Link to post

Kommer i hvert fall ikke til handle i denne butikken. Når de driver så useriøst med tanke på MVA, grøsser jeg over hvordan en reklamasjonssak ville vært å ha med dem. Tror kajakk og fritid blir mer aktuelt da jeg ser de har gode tilbud nå.

Men i teorien kunne man kanskje bestilt på coolsnow med klarna betal senere. Krevd i etterkant at beløpet skulle reduseres mot de uventede kostnadene med norsk toll med argumenter for at kjøpesummen er avtalt og skulle også inneholde disse kostnadene. Forstår det som at om coolsnow da hadde tatt kravet videre ville de med stor sannsynlighet tapt denne saken mot en norsk kjøper. Antar også klarna ville avventet innkreving om en del av totalbeløpet ble omstridt av kunden med gode begrunnelser. 

hadde dette vært handel fra coolsnow.dk så hadde det vært mer uklart. Men de har faktisk ett .no domene og markedsfører direkte mot nordmenn. Det ser man blant annet på facebook med norske annonser med norsk pris. Og selvfølgelig på nettsiden de har. Det er nesten kriminelt hvor langt de går for å skjule at MVA ikke er inkludert i prisen. 

Dette er fort en sak jeg tenker kunne vært interessant for ett program som tv2 hjelper deg eller lignende. 

det er forøvrig mange eksempler på selskaper som driver seriøst med norsk nettside men hvor butikk, og lager faktisk er i utlandet, og hvor varene også sendes fra utlandet. Hvor prisene som oppgis også er inkludert norsk MVA. Cdon.no og skruvat.no er eksempler jeg kan komme på i farten.

Edited by Kron

Share this post


Link to post
gjest 123 skrev (På 10.4.2021 den 22.03):

For sikkehrets skyld “hjelper” også firmaet norske kunder med en omgang MVA-svik, jfr  Andreas'  uttalse på vegne av Coolshop på trustpilot.dk (svar på spørsmål stilt  3.4.21): For at undgå for høje gebyrer angiver vi dog værdien af pakkens indhold til at være lavere, så du kun skal betale et meget lille beløb i MVA.”.Klarere enn dette kan vel ikke et firma uttrykke at det helt bevisst svindler MVA på sendinger over norsk grense uten å skrive i klartekst at “ja, vi utsteder falske dokumenter i den hensikt å svindle norsk MVA”  

kvikguide-moms.pdf 712 kB · 0 Nedlastninger

Er det bare meg eller har selskapet fjernet denne uttalelsen nå? 

Edited by Kron

Share this post


Link to post

Hei. 
 

jeg var tydeligvis ikke lur nok til å sjekke opp i alle «fakta» før jeg trykte bestill :(

sendte nå En e-post hvor jeg ønsker å heve kjøpet og pengene tilbake. Vil det la seg gjøre?  
 

hilsen veldig fortvila mamma 

Share this post


Link to post
Kristin 37 skrev (På 27.5.2021 den 23.33):

Hei. 
 

jeg var tydeligvis ikke lur nok til å sjekke opp i alle «fakta» før jeg trykte bestill :(

sendte nå En e-post hvor jeg ønsker å heve kjøpet og pengene tilbake. Vil det la seg gjøre?  
 

hilsen veldig fortvila mamma 

Regner jo med at du har 14 dagers angrerett i hvert fall? Da må du riktignok stå for returkostnaden.

Share this post


Link to post
Dubious skrev (På 10.4.2021 den 18.14):

Norske sider som selger til private skal være inkludert moms

Vi er et EU medlem og da er det EU som bestemmer

Share this post


Link to post
freddy85 skrev (2 timer siden):

Vi er et EU medlem og da er det EU som bestemmer

Og når ble egentlig Norge EU-medlem?

(spør for en venn...)

  • Like 2

Share this post


Link to post

Våres kjære og ærede folkevalgte snek oss inn bakveien med noe de kaller EØS-avtalen eller noe.

Fatter ikke at folk i det hele tatt gidder å stemme. Det hadde blitt samme resultatet om Eliteklubben bare trakk lodd om hvem som skulle sitte i sjefsstolen neste periode.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...