Jump to content
Guest d5c13...32d

Økonomisk sosialhjelp.

Recommended Posts

Guest d5c13...32d

Da jeg mottar okonomisk sosialhjelp, å er uenig med veileder om en del ting, lurer jeg på en del rundt loven som gjelder for meg som mottaker av Økonomisk sosialhjelp.

Jeg har skjønt det sånn at alle som mottar økonomisk ytelse fra Nav, har plikt til å forsøke å endre situasjonen de er i, så lenge de er friske/ i stand til å gjøre det etc. Dette gjelder å forsøke å finne en jobb.

 

* Jeg har forstått at det er forskjellige kriterier for de over/under 30 år. Jeg er over 30 år. *

Spørsmålet omhandler da aktivitetsplikt. Hvis jeg står oppført som arbeidsøker i Nav, å starter å søke jobber aktivt, kan en veileder tvinge igjenom tiltak som omhandler jobbsøkerkurs etc?

Ettersom jeg er i samtaler med rushelsetjenesten, å holder meg rusfri er jeg i en gråsone, når det kommer til arbeidsførhet.

Min veileder er veldig bastant på at hvis jeg ikke er sykmeldt/mottar sykepenger, må jeg ansees å være arbeidsfør, å da må jeg starte i et gitt tiltak/aktivitet virker det til.

Jeg håper at noen med innsikt i gjeldene lover rundt dette, kan komme et innspill.

Grunnen til at jeg lurer er fordi legen min, rustjenesten samarbeider fint, men veileder er veldig oppsatt på at jeg må starte med tiltak/aktivitet.

Jeg ønsker helst å unngå sykemelding, men føler meg tvunget til å bli sykemeldt av min veileder.

hvis jeg forsøker å forbli arbeidsfør, å starte med å gjøre en innsats på egenhånd, hva kan veileder med loven i hånd pålegge meg?

 

Til informasjon er min økonomiske sosialhjelp stønad til livsopphold/dekket husleie. Grunnen til bekymring rundt sykemelding, er at det da vlir et oppgold i utbetaling fra Nav, i påvente av behandling av søknad om sykepenger. Dette kan ta ca. 2 mnd. Det er lenge å vente, da jeg ikke har noe sparepenger, å kun 2000 på kontoen.

Legen min står forøvrig klar til å sykemelde meg hvis det kreves. Men han var også forundrett over at veileder valgte å kreve dette.

Finnes det ingen måte for meg å ha samtaler hos rustjenesten, velge å gjøre en insats på egenhånd uten at veileder kan tvinge på meg aktivitet?

Jeg føler bare jeg vet lite om dette. Å at veileder bruker “trussler” som et pressmiddel til å få meg med på hans kurs.

 

Slik det ser ut nå, med veileder sitt press, må jeg sykemeldes, for ikke å måtte delta på kurs. Eller kan jeg stå imot, med loven i hånden?

Kan det være sånn at veileder kan kreve at jeg sykemeldes?

 

 

 

Anonymous poster hash: d5c13...32d

Share this post


Link to post

Det har stått en del om at Høyre ønsker å utvide aktivitetsplikten til 40 år. En artikkel skrev at Regjeringen hadde vedtatt dette kravet, men artikkelen ble senere rettet til at det var partiet Høyre som ønsket endringen. 

https://www.nrk.no/norge/vil-skjerpe-krav-til-30-aringer-pa-sosialhjelp-1.14469425

Denne nyheten kan ha ført til misforståelser. Du kan forsøke å si dette til veilederen. Men det er også mulig å høre med andre i NAV, eller sjefen i det lokale NAV.  Eller lokalavisen, for de som har energi til noe sånt. 

Tolker det altså slik at aktivitetsplikten gjelder dem som er maks 29 år gamle. En kan også tenke seg at veilederen i lengden vil framstå som klossete hvis vedkommende ikke følger med på lover og regler. Men det er selvsagt ubehagelig hvis vedkommende forsøker å sette i gang en prosess som tar fra deg stønaden. Håper jeg har forstått dette riktig. 

Share this post


Link to post
Guest d5c13...32d
Budeia skrev (32 minutter siden):

Det har stått en del om at Høyre ønsker å utvide aktivitetsplikten til 40 år. En artikkel skrev at Regjeringen hadde vedtatt dette kravet, men artikkelen ble senere rettet til at det var partiet Høyre som ønsket endringen. 

https://www.nrk.no/norge/vil-skjerpe-krav-til-30-aringer-pa-sosialhjelp-1.14469425

Denne nyheten kan ha ført til misforståelser. Du kan forsøke å si dette til veilederen. Men det er også mulig å høre med andre i NAV, eller sjefen i det lokale NAV.  Eller lokalavisen, for de som har energi til noe sånt. 

Tolker det altså slik at aktivitetsplikten gjelder dem som er maks 29 år gamle. En kan også tenke seg at veilederen i lengden vil framstå som klossete hvis vedkommende ikke følger med på lover og regler. Men det er selvsagt ubehagelig hvis vedkommende forsøker å sette i gang en prosess som tar fra deg stønaden. Håper jeg har forstått dette riktig. 

Takk for svar, Budeia.

Det er sånn at utbetaling av stønaden blir forsinket, da det kan ta 2 mnd. å få godkjent sykepenger. Da får jeg for såvidt de pengene etterbetalt.  Det er bare noe jeg ønsker å unngå rent praktisk. 

 Så lenge min fastlege er klar over situasjonen, kan jeg koste på meg å hale ut tiden litt, for å se hvor langt han er villig til å gå. Det er bare interessant at han velger å holde regelverket i gråsonen. 

Anonymous poster hash: d5c13...32d

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132

Ingen kan vel tvinge deg til å bli sykemeldt eller arbeidssøker?
Du vil derfor ha rett på sosialstønad.

(Jeg er ingen jurist eller har kompetansen på området).

Så fort du blir sykemeldt eller arbeidssøker vil du også trolig få akitvitetsplikt i form av arbeid, kurs eller behandling.

Vil sykemeldt i dette tilfellet bety arbeidsavklaringspenger?

Share this post


Link to post

Høres ut som du trenger et spark bak for å komme i gang. 

Vil tippe at du kommer til å takke din veileder om 10år, for det sparket. 

Du er ikke alene om det. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
sam11net skrev (44 minutter siden):

Høres ut som du trenger et spark bak for å komme i gang. 

Vil tippe at du kommer til å takke din veileder om 10år, for det sparket. 

Du er ikke alene om det. 

Man mister fort alt mot og blir demotivert av tiltak som Nav tilbyr. Dette kan bety en rask vei tilbake til gamle synder.

Retten til sosialhjelp bortfaller vel ikke selv om man har søknad inne hos Nav.

Share this post


Link to post

Jeg foreslår et "nettverksmøte" mellom fastlege, rushelsetjenesten, nav-veileder og deg selv. På et slikt møte kan alle bli enige om hva som er det målet på lang sikt, og hva som er kortsiktige delmål. Her kan alle forklare for hverandre, og bli forklart, hva som må til og hvilke krav som stilles. Slike møte forplikter, spesielt hvis du kan få noen til å skrive referat fra møtet. Sett gjerne opp et nytt fremtidig evalueringsmøte. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

NAV Kontor kan sette vilkår for å motta sosialhjelp. Det er ganske vidt hva vilkåret kan gå ut på, det må selvsagt være en sammenheng mellom vilkåret ditt og årsaken til at man mottar sosialhjelp. Vilkåret skal være et hjelpemiddel for at du skal bli selvforsørget.  Videre skal vilkåret ikke være uforholdsmessig byrdefulle eller som på urimelig måte begrenser tjenestemottakers handle- eller valgfrihet. Det kan f.eks. ikke settes vilkår om et bestemt behandlingstilbud. Og selvsagt må ikke vilkåret være rettsstridig.

Innenfor disse rammene skal NAV Kontoret gjennomføre en individuell vurdering av deg før det settes vilkår. I denne vurderingen vil man selvsagt se på hva du gjør i dag og hvorvidt vilkår vil hjelpe deg å bli økonomisk selvhjulpen. I ditt tilfelle vil kravene til den individuelle vurderingen bli skjerpet siden det vil ensidig bli pålagt av NAV kontoret.

Uten å kjenne din situasjon eller hvor du bor vil jeg si at den situasjonen du virker å havnet i nå virker uheldig ut fra den beskrivelsen du gir. Du kan selvsagt klage på avgjørelsen eller sykmelde deg (du har mest sannsynlig ikke rett på sykepenger hvis du ikke er ordinær lønnsmottaker i dag, men du vil da få sosialhjelp), men dette tar litt tid og fører deg kanskje lenger unna det å fullføre løpet du holder på nå. En annen vei kan være å utfordre veileder på hvilke lavterskel tilbud NAV kan tilby deg for å komme nærmere arbeidslivet. Hvis du ikke har arbeidserfaring kan det f.eks. være lite hensiktsmessig å gå på et jobbsøkerkurs hvis det er på heltid. Kanskje et annet tilbud burde da ha vært at du forsøker deg i lavterskel tilbud 1-2 dager i uken. Det finnes tiltaksaktører som har slike tilbud som NAV har avtaler med.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Guest d5c13...32d
KVTL skrev (10 minutter siden):


Uten å kjenne din situasjon eller hvor du bor vil jeg si at den situasjonen du virker å havnet i nå virker uheldig ut fra den beskrivelsen du gir. Du kan selvsagt klage på avgjørelsen eller sykmelde deg (du har mest sannsynlig ikke rett på sykepenger hvis du ikke er ordinær lønnsmottaker i dag, men du vil da få sosialhjelp), men dette tar litt tid og fører deg kanskje lenger unna det å fullføre løpet du holder på nå. En annen vei kan være å utfordre veileder på hvilke lavterskel tilbud NAV kan tilby deg for å komme nærmere arbeidslivet. Hvis du ikke har arbeidserfaring kan det f.eks. være lite hensiktsmessig å gå på et jobbsøkerkurs hvis det er på heltid. Kanskje et annet tilbud burde da ha vært at du forsøker deg i lavterskel tilbud 1-2 dager i uken. Det finnes tiltaksaktører som har slike tilbud som NAV har avtaler med.

Takk for svar, KVTL. Stønaden jeg har pr. dags dato er den laveste formen, Livsopphold og betalt husleie.

Som veilederen min hentyder i samtale veldig tydelig, så kan jeg risikere å få problemer hos Nav. Grunnen er at AAP har gått ut. 

Det som jeg står i fare for er å miste all støtte. 

 

 

Anonymous poster hash: d5c13...32d

Share this post


Link to post
sam11net skrev (14 timer siden):

Høres ut som du trenger et spark bak for å komme i gang. 

Vil tippe at du kommer til å takke din veileder om 10år, for det sparket. 

Du er ikke alene om det. 

Hva med å besvare TS sitt spørsmål. (Eller la være). Ikke spark.

 • Like 1

Share this post


Link to post
11 hours ago, Guest d5c13...32d said:

Takk for svar, KVTL. Stønaden jeg har pr. dags dato er den laveste formen, Livsopphold og betalt husleie.

Som veilederen min hentyder i samtale veldig tydelig, så kan jeg risikere å få problemer hos Nav. Grunnen er at AAP har gått ut. 

Det som jeg står i fare for er å miste all støtte. 

 

 

Anonymous poster hash: d5c13...32d

Du har krav på økonomisk stønad dersom du ikke kan sørge for eget livsopphold, se sosialtjenesteloven § 18 første ledd.

Som nevnt av en tidligere debattant, kan det settes vilkår for tildeling av stønad. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
emeritus skrev (3 timer siden):

Som nevnt av en tidligere debattant, kan det settes vilkår for tildeling av stønad. 

Står det noe sted at det kan settes vilkår, når personen er over 30 år?

For en del er det et problem at de må vurderes av psykolog for å få tildelt uføretrygd for psykiske årsaker. De som overhodet ikke ønsker å bli vurdert av psykolog, har derfor hatt som en dårligere løsning å søke om sosialhjelp. Dårligere fordi du får mindre penger, og du må møte fysisk opp på NAV med jevne mellomrom for å si at du er fattig og trenger hjelp. Og dårligere fordi du ikke kan eie noen større eiendeler samtidig som du mottar sosialhjelp. 

Skulle ønske det var lett å skaffe seg en jobb, men dessverre er det ikke slik at arbeidsgivere er henrykte når noen vil ha en jobb. I stedet er arbeidsgivere litt mistenksomme, og de ønsker heller å gi jobben til en av de andre 100 søkerne. Framtredenen vurderes kritisk under jobbintervju, klesdrakt, ser personen ut til å ha god helse, har personen en teoretisk mulighet til å klare jobben, osv. Har personen dårlig selvinnsikt eller dårlige sosiale evner. Det er virkelig strengt. Mulige arbeidsgivere er ikke redde for å spørre om du faktisk er en reell arbeidssøker. Som jo kan virke litt nedlatende. De har mange spørsmål, og de forventer korrekte svar.

Og hvis intervjueren tviler på at du er en reell arbeidssøker, kan du egentlig bare snu og gå hjem igjen. Til og med kan det virke negativt hvis du blir oppringt etter intervjuet, og du ikke er våken. Da mistenker de nok at en er full, eller noe. Sannelig ikke lett. En reell arbeidssøker må aldri høres trøtt og medtatt ut. 

 

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
Dubious skrev (46 minutter siden):

Om man er arbeidsdyktig og det kreves at man skal skaffe seg jobb, burde ikke TS da være på AAP?

Har TS søkt om AAP?

Man blir kastet av AAP-ordningen etter så og så lang tid osv.

Forøvrig mener jeg at sosialhjelp skal ytes av Nav helt uten forpliktelser. Det er den laveste ytelsen vi har i Norge og er ment å holde folk i live. Det å stille krav til en rekke mennesker er ikke nødvendigvis en god ting når man er sårbar, og nesten alle tiltak koster ekstra penger man må dekke av egen lomme. Dersom Nav har høyere ytelser med krav kan disse vurderes om det er hensiktsmessig.

Det å arbeide for sosialtrygd er jo helt bak mål - da bør man heller få lønn.

Share this post


Link to post
7 hours ago, Budeia said:

Står det noe sted at det kan settes vilkår, når personen er over 30 år?

For en del er det et problem at de må vurderes av psykolog for å få tildelt uføretrygd for psykiske årsaker. De som overhodet ikke ønsker å bli vurdert av psykolog, har derfor hatt som en dårligere løsning å søke om sosialhjelp. Dårligere fordi du får mindre penger, og du må møte fysisk opp på NAV med jevne mellomrom for å si at du er fattig og trenger hjelp. Og dårligere fordi du ikke kan eie noen større eiendeler samtidig som du mottar sosialhjelp. 

Skulle ønske det var lett å skaffe seg en jobb, men dessverre er det ikke slik at arbeidsgivere er henrykte når noen vil ha en jobb. I stedet er arbeidsgivere litt mistenksomme, og de ønsker heller å gi jobben til en av de andre 100 søkerne. Framtredenen vurderes kritisk under jobbintervju, klesdrakt, ser personen ut til å ha god helse, har personen en teoretisk mulighet til å klare jobben, osv. Har personen dårlig selvinnsikt eller dårlige sosiale evner. Det er virkelig strengt. Mulige arbeidsgivere er ikke redde for å spørre om du faktisk er en reell arbeidssøker. Som jo kan virke litt nedlatende. De har mange spørsmål, og de forventer korrekte svar.

Og hvis intervjueren tviler på at du er en reell arbeidssøker, kan du egentlig bare snu og gå hjem igjen. Til og med kan det virke negativt hvis du blir oppringt etter intervjuet, og du ikke er våken. Da mistenker de nok at en er full, eller noe. Sannelig ikke lett. En reell arbeidssøker må aldri høres trøtt og medtatt ut. 

 

 

Stønad til livsopphold er en ytelse man har krav på hvis man ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid eller andre økonomiske rettigheter (f.eks. uføretrygd). Det er en subsidiær ytelse, det vil si at man fortrinnsvis skal sørge for livsopphold ved arbeid eller andre rettigheter. Retten til støtte er også grunnlovsfestet, se Grl. § 110 første ledd. 

For personer under 30 år, skal det stilles vilkår om aktivitet (finnes unntak), se sosialtjenesteloven § 20 a. For personer over 30, så kan det stilles vilkår, jf. § 20. Vilkårene skal helst virke støttende eller motiverende til å få stønadsmottager selvhjulpen. 

Hvis det er fastsatt vilkår for stønad, og disse brytes, kan stønaden reduseres, se § 20 tredje ledd. Det er imidlertid et gjennomgående krav i loven at tjenester som ytes skal være forsvarlige, jf. § 4. Det betyr at stønad ved brudd på vilkår ikke kan settes uforsvarlig lavt. Så er det nok ikke uvanlig at man er uenige om hva som er et forsvarlig nivå på tjenestene. 

I rundskriv R35-00 punkt 4.20.2.8 skrives følgende: "Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at tjenestemottaker må ha tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter. Hva som er et uforsvarlig lavt nivå vil avhenge av den enkeltes behov og situasjon"

 • Like 1

Share this post


Link to post
emeritus skrev (5 timer siden):

Det betyr at stønad ved brudd på vilkår ikke kan settes uforsvarlig lavt.

Hvis det gjør at noen ikke lengre får råd til husleie, vil det øke antallet tiggere og uteliggere. Pr i dag er det vel ikke svært mange norske uteliggere? 

Hvis de da ikke kan få jobb via et slags tiltak. Erfaringen til nå viser at det er vanskelig å få sosialhjelpsmottakere ut i jobb. I tidligere tider kunne lediggjengere bli fraktet til steder hvor de jobbet. I England fantes det working houses, der folk bodde og jobbet under tvang. I Norge fantes det anstalter, og de som bodde der kunne bli kalt for "stalterne". Men i dag er det vel ikke like mange ting som produseres for hånd. Fins grenser for hvor mange paller og hagemøbler det er behov for. 

Share this post


Link to post

Behandling og/eller tiltak gjennom rushelsetjenesten er nok til å dekke aktivitetsplikten. Livsopphold er en midlertidig og kort ytelse, som ikke skal gis i en lengre periode.

Budeia skrev (På 28.2.2021 den 18.48):

Hvis det gjør at noen ikke lengre får råd til husleie, vil det øke antallet tiggere og uteliggere. Pr i dag er det vel ikke svært mange norske uteliggere? 

Hvis de da ikke kan få jobb via et slags tiltak. Erfaringen til nå viser at det er vanskelig å få sosialhjelpsmottakere ut i jobb. I tidligere tider kunne lediggjengere bli fraktet til steder hvor de jobbet. I England fantes det working houses, der folk bodde og jobbet under tvang. I Norge fantes det anstalter, og de som bodde der kunne bli kalt for "stalterne". Men i dag er det vel ikke like mange ting som produseres for hånd. Fins grenser for hvor mange paller og hagemøbler det er behov for. 

I dag kalles det praksisplass. Den offentlige salgspitchen er at brukeren skal få arbeidserfaring og på sikt fast arbeid hos den som gir plassen. I praksis er det slavedrift sponset av staten, og gir en arbeidsgiver gratis arbeidskraft i 1-3 måneder om gangen, da arbeidsgiver kan si at brukeren ikke passer i jobben. Dette er alt fra skjermede plasser i kommunale bedrifter, til ordinært arbeid i, for eksempel, en matvarebutikk med ordinær arbeidsmengde og -tid. Lønnen går fra rundt 40,- til 80,- timen. Goder som ferietid er ekskludert, da brukeren ikke er i arbeid, men tiltak.
Også kjent som trygdefabrikker, da de gjør mer skade enn nytte.

Edited by Dragen

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (På 27.2.2021 den 10.40):

Man mister fort alt mot og blir demotivert av tiltak som Nav tilbyr. Dette kan bety en rask vei tilbake til gamle synder.

Retten til sosialhjelp bortfaller vel ikke selv om man har søknad inne hos Nav.

Jobbsøkerkurs er fantastisk, imo. Var selv på den ein gong, de hjalp meg å lage god CV og lærte ein del nyttig. Fikk jobb kjapt etter.

Men så ønskjet eg kurset/komme meg ut i arbeid da.

Share this post


Link to post
Guest d5c13...32d
Budeia skrev (På 28.2.2021 den 5.08):

Står det noe sted at det kan settes vilkår, når personen er over 30 år?

For en del er det et problem at de må vurderes av psykolog for å få tildelt uføretrygd for psykiske årsaker. De som overhodet ikke ønsker å bli vurdert av psykolog, har derfor hatt som en dårligere løsning å søke om sosialhjelp. Dårligere fordi du får mindre penger, og du må møte fysisk opp på NAV med jevne mellomrom for å si at du er fattig og trenger hjelp. Og dårligere fordi du ikke kan eie noen større eiendeler samtidig som du mottar sosialhjelp. 

Skulle ønske det var lett å skaffe seg en jobb, men dessverre er det ikke slik at arbeidsgivere er henrykte når noen vil ha en jobb. I stedet er arbeidsgivere litt mistenksomme, og de ønsker heller å gi jobben til en av de andre 100 søkerne. Framtredenen vurderes kritisk under jobbintervju, klesdrakt, ser personen ut til å ha god helse, har personen en teoretisk mulighet til å klare jobben, osv. Har personen dårlig selvinnsikt eller dårlige sosiale evner. Det er virkelig strengt. Mulige arbeidsgivere er ikke redde for å spørre om du faktisk er en reell arbeidssøker. Som jo kan virke litt nedlatende. De har mange spørsmål, og de forventer korrekte svar.

Og hvis intervjueren tviler på at du er en reell arbeidssøker, kan du egentlig bare snu og gå hjem igjen. Til og med kan det virke negativt hvis du blir oppringt etter intervjuet, og du ikke er våken. Da mistenker de nok at en er full, eller noe. Sannelig ikke lett. En reell arbeidssøker må aldri høres trøtt og medtatt ut. 

 

Jeg takker for respons fra flere her, å kan tilføye at det er en situasjon med klare regler. Men det er også opp til hver enkelt veileder i Nav å forsøke å tilpasse et opplegg som passer til hver enkelt Sosial mottaker. 

Det er vel sånn jeg har forstått det.

Å da er det litt opp til hver enkelt sosial mottaker, hvor ens egne ressurser/evner ligger, med tanke på å spille på lag med Nav, fastlege, rusteam etc.

Så er det også en situasjon som bygger på et samarbeid, og forståelse. Så det er noen regler i bunnen, at det stilles krav til meg som sosialmottaker. Jeg plikter også å forsøke å bedre min økonomiske situasjon, det være seg søke andre stønadsformer som jeg kan ha rett på ( sykepenger), eller skaffe meg en jobb, som det viktigste målet.

 

Enden på visa foreløpig blir vel at jeg sykemeldes, som jeg forsøkte å unngå i utgangspunktet. 

 

Det er det jeg har klart å skjønne av situasjonen per nå. Heldigvis har jeg hatt samme fastlege i over 10 år, så jeg har i allefall en person der som jeg føler spiller på mitt lag. 

 

Takk for alle svar.

 

 

 

Anonymous poster hash: d5c13...32d

Share this post


Link to post
aomt skrev (12 timer siden):

Jobbsøkerkurs er fantastisk, imo. Var selv på den ein gong, de hjalp meg å lage god CV og lærte ein del nyttig. Fikk jobb kjapt etter.

Bra.. vet ikke helt hvordan det går an å lage en god eller dårlig CV, er vel bare å skrive opp utdanning og jobber. Har også vært på et jobbsøkerkurs tidligere, det som kanskje er noe er at CVen kan legges inn i NAV sin base med CVer. Og det var da at en privat bedrift tok kontakt, og han spurte om jeg var en reell arbeidssøker. Så det gikk ikke bra. 

Forstår det slik at trådstarter har oppsummert dette for sin del. 

Om jeg igjen hadde blitt pålagt å delta på jobbsøkerkurs for å motta penger, hadde jeg nok deltatt. Da kurset ikke varte så mange timer. 

Men har forståelse for at noen har grunner som gjør det for tungt å delta på slike kurs. Politikerne ønsker også å vite at folk kommer seg opp av sengen/sofaen, da de tenker at alle sosialhjelpsmottagere ligger på sofaen, antagelig :) Kan være et poeng i forhold til å ha en Ok døgnrytme. 

Overraskende at en må bli sykemeldt for å motta sosialhjelp. Ikke minst siden det vil være billigere å gi disse folkene sosialhjelp enn å gi dem uføretrygd. Det er ikke lett å få uføretrygd, for å få det må det være en ganske alvorlig fysisk eller psykisk diagnose. Ved f.eks. MS-diagnose blir man øyeblikkelig uføretrygdet, uansett alder. Men ingen ønsker seg en MS-diagnose. Bipolar diagnose er nok en mellomting, der noen blir uføretrygdede. Og det kan nok være vanskelig å overbevise systemet om at en har det tungt nok til å få en uføretrygd. 

Har tenkt på hvordan "Snøhulemannen" gjorde det, han levde i fjellene. Men for å kunne leve slik må en ha en trygd i bunn. For å kunne kjøpe ting på bensinstasjoner. Og uten fast adresse risikerer en å havne utenfor alle systemer, så han har nok hatt en fast adresse hos en slektning, eller hatt en postboks. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...