Jump to content
NTB - digi

Ny rapport avdekker dyp mistro mellom oljeansatte og miljøbevegelsen

Recommended Posts

Jeg synes forskningen og tiltaket for å gjennomføre den er veldig godt og setter pekefingeren på en kjempestor problemstilling. 
 

Likevel er jeg også redd for at, som med alle andre som mister livsgrunnlaget sitt uten å vite hva neste jobb vil være, så vil det alltid være sterke følelser, skuffelse og sinne. Netthandel har ødelagt for en rekke småbutikker som har gått konkurs, automatisering har minsket arbeidsplasser noen steder, osv. Slike endringer skjer hele tiden i mange sektorer av ulike grunner.

Det betyr ikke at vi skal la være å gjennomføre endringer som går på bekostning av noens levebrød. Er det noe historien har vist så er det at vi vil ha mer goder, og finner andre jobber som kan bidra til verdiskaping. Olje og gass er en sektor som uansett vil miste sin sentrale plass, og ikke-fornybare råvarer som olje har jo det i seg at det tar slutt. 
 

Når verden nå har behov for mindre utslipp så er det bare en fremskyndelse av den prosessen. Det går bra på andre siden uansett. Det er bare usikkert, og noen taper og noen vinner på det som med alt annet. Men det er ytterst ytterst få, om noen, som i Norge blir kastet på gata av den grunn.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Selve problemstillingen er grei nok, men forståelsen av hva som er den underliggende årsaken er det kanskje verre med.

Miljøbevegelsen vil sette kjerra foran hesten og avvikle oljeindustrien og så omstille. Det hjelper ikke på inntrykket at en stor del av miljøbevegelsen er motstander av næringer som kunne hjulpet på omstillingen, for eksempel havbruk, mineralutvinning, og kraftproduksjon.

Dette er ikke bare en trussel mot folk som direkte og indirekte jobber "i olja" (langt mer enn 100k), det er en trussel mot alle som er avhengig av at Norge er et velfungerende samfunn.

Vi må og bør omstille oss fra oljeøkonomien, men for det første må vi innse at det betyr kostnadsreduksjon og lavere velstand, og for det andre må omstillingen skje før vi kan snakke om å "slutte med oljeutvinning".

 • Like 3

Share this post


Link to post
joakimb skrev (34 minutter siden):

Selve problemstillingen er grei nok, men forståelsen av hva som er den underliggende årsaken er det kanskje verre med.

Miljøbevegelsen vil sette kjerra foran hesten og avvikle oljeindustrien og så omstille. Det hjelper ikke på inntrykket at en stor del av miljøbevegelsen er motstander av næringer som kunne hjulpet på omstillingen, for eksempel havbruk, mineralutvinning, og kraftproduksjon.

Dette er ikke bare en trussel mot folk som direkte og indirekte jobber "i olja" (langt mer enn 100k), det er en trussel mot alle som er avhengig av at Norge er et velfungerende samfunn.

Vi må og bør omstille oss fra oljeøkonomien, men for det første må vi innse at det betyr kostnadsreduksjon og lavere velstand, og for det andre må omstillingen skje før vi kan snakke om å "slutte med oljeutvinning".

Enig i at det kan være lite realisme hos endel miljøforkjempere, mens andre har tenkt en god del lenger enn de som bare ser kortsiktig pengeflyt gjennom olje og gass.

 

Det er nesten umulig å omstille før det går ut over oljenæringen. Det er først da det blir tvingende nødvendig å finne på nye ting, og ingenører fra olje og gass begynner å stille seg spm om de kan bidra på andre områder. Det så man i nedgangen i 2013 (?) også. Vi kan ikke vente på at løsningene kommer uten å gradvis bygge ned.

Det hjelper selvfølgelig med grønne skatter og avgifter i så måte. De må være kraftige nok for at det faktisk skjer en gradvis endring.

Det er mange som bruker utestemme om at vi krasjer samfunnet med den grønne politikken som diskuteres, likevel er vi i Norge ganske trege med omstillingen ift. Danmark f.eks. som har blitt vist i tidligere artikler i TU. Det viser vel egentlig at vi først og fremst prater her, NHO og LO som vil ivareta industrien sin har greid å hindre handling i særlig grad.

 

 

Edited by Emil
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Oljeprisen er tilbake der den var før Corona slo til. Med ein befolkning på 7,8 milliarder, som aukar med 80 mill pr år. Er det i hovedsak Vesten som har fokus på redusere forbruket av fossil energi. Resten av verden har fokus på meir velstand og reduksjon av fattigdom. I land som Kina,India og Indonesia, med totalt kring 3. milliardar innbyggara aukar forbruket av alle energiberera frå år til år.2/3 AV ALLE CO2 UTSLEPP KJEM FRÅ DEN MINDRE UTVIKLA DELEN AV VERDEN , MED KINA PÅ TOPP.. https://investor.dn.no/#!/Ravare/C5/Brent1.posisjon

 

Share this post


Link to post

"De ansatte føler at miljøbevegelsen truer livsgrunnlaget deres, og at klimaaktivistene har null empati eller realistiske planer for hva som skal skje med de rundt 100.000 menneskene som i dag er sysselsatt direkte eller indirekte i oljebransjen."

Det blir spennende til høsten og se hva styrkeforholdet blir mellom de som vil avvikle oljeaktiviteten og de som  skal holde på med olje og gass lenge, lenge, lenge, lenge. Enn så lenge har oljearbeiderne regjeringen på sin side, men om det ikke blir et skifte til høsten er det bare et tidsspørsmål før denne næringen må trappe ned. MDG har programfestet 2035, men de får neppe så mye makt at de bestemmer. Kanskje realitetene er at oljevirksomheten er så godt som avviklet i 2050.

Slik det er står oljeaktiviteten i veien for det "Grønne skiftet", da det brukes mer penger på å lete etter mer olje og gass enn på fornybar energi fra regjeringen sin side. Får MDG tilslutning til en annen programpost, nemlig 100 TWh fornybar energi fra havet innen 2030, regner jeg med at de også har en plan for å innfri løftet. 2030 er helt urealistisk, men kanskje mer seriøse partier etter hvert ser at det er ingen vei utenom, oljeindustrien må trappe ned og pengene brukes på fornybar energi. Trolig klarere vi ikke 100 TWh innen 2050 heller, men fortsetter vi med "El-sertifikatene" og øremerker støtten fornybar energi fra Norsk Økonomisk Sone, vil det bli mange jobber til de som i dag er i oljeindustrien. Trolig flere jobber enn det som er innen olje i dag, så jeg forstår ikke helt frykten?

Hvorfor kjempe mot et skifte som må komme?

Alle forstår at dersom havet faktisk står 1 m høyere i 2100, er det en katastrofe hele verden må forholde seg til.

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
aanundo skrev (12 minutter siden):

Det blir spennende til høsten og se hva styrkeforholdet blir mellom de som vil avvikle oljeaktiviteten og de som  skal holde på med olje og gass lenge, lenge, lenge, lenge. Enn så lenge har oljearbeiderne regjeringen på sin side, men om det ikke blir et skifte til høsten er det bare et tidsspørsmål før denne næringen må trappe ned. MDG har programfestet 2035, men de får neppe så mye makt at de bestemmer. Kanskje realitetene er at oljevirksomheten er så godt som avviklet i 2050.

Hvorfor kjempe mot et skifte som må komme?

Alle forstår at dersom havet faktisk står 1 m høyere i 2100, er det en katastrofe hele verden må forholde seg til.

 

Tror de fleste kjemper mot måten det gjøres på, ikke teorien bak skiftet.
Det er for eksempel hinsides idiotisk å angripe upstream hvis etterspørselen fremdeles er der. Hvis etterspørselen blir borte så vil også oljenæringen ha en naturlig omstillelse uten at det etterlates et vakuum som må fylles av andre.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post
Dudeliduu skrev (41 minutter siden):

Tror de fleste kjemper mot måten det gjøres på, ikke teorien bak skiftet.
Det er for eksempel hinsides idiotisk å angripe upstream hvis etterspørselen fremdeles er der. Hvis etterspørselen blir borte så vil også oljenæringen ha en naturlig omstillelse uten at det etterlates et vakuum som må fylles av andre.

"Follow the money" er et begrep i vår kapitalistiske verden. Den har skaffet oss enorm velstand, ved at markedet får bestemme, men det er en hake som nå kommer for dagen: jorden tåler ikke uhemmet vekst. Eksempelet med Tesla viser litt av problemet, ved at et nytt selskap uten sterke bindinger til det etablerte tvinger bilindustrien inn på et nytt spor. Den tyske bilindustrien tjente mest penger ved å motarbeide elektriske biler, men innser nå at de det er ingen vei utenom. Skal de overleve må de konkurrere mot Tesla.

Slik er det med olje og gass også. Denne industrien har selvsagt ikke har noen interesse i å tilføre selskapene som satser på fornybar energi kapital.

Hvorfor støtte konkurrenten som gjør at jeg tjener mindre?

Denne automatikken, som ligger i det kapitalistiske systemet, hindrer en helt nødvendig overgang til fornybar energi.

Bruker vi for lang tid på omstillingen får barna våre en mye dårligere verden å leve i enn den vi har nå, det er problemet.

Vi burde takke å bukke for de 11000 mrd. vi har skaffet oss for å bidra til havnivåstigningen, og satse noe av pengene på å redusere problemene så mye vi klarer.

Litt trist at den gamle garden ikke ser problemet, og må tvinges bort fra taburettene sine.

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Vi ser for tiden økt polarisering og økt konfliktnivå i hele verden. Noen politiske grupperinger både her og der ønsker seg økt konfliktnivå i håp om at de dermed vil få økt oppslutning. Dette er ganske farlig. Vi trenger politikere og aktivister som roer ned konfliktnivået. Skal man oppnå noe må man få store deler av befolkningen til å støtte eller i det minste til å akseptere løsningene (helst bør man få med seg mye mer enn bare 50% av befolkningen når det gjelder slike store samfunnsmessige endringer).

.

Jeg tror det feks er mulig å få til en god såkalt KAF-løsning (kompensasjonsordning) når det det gjelder økt CO2-avgift og økt drivstoff-avgift. Men det virker som om alle straks går i skyttergravene og ikke er villig til (eller ønsker) å finne fram til løsninger som det store flertallet av befolkningen kan akseptere. (Knepet kan feks være at man i tillegg til å motta et fast beløp i kompensasjon pr måned, betaler drivstoff en gang pr måned via en drivstoffavtale hvor det er innført et tak på hvor mye man totalt sett kan betale i drivstoff-avgifter pr måned).

.

Man skulle kanskje tro at slike tiltak som CO2-fangst og lagring (CCS) samt elektrifisering av sokkelen ville roe gemyttene noe. Men det ser ikke ut til å ha noen slik effekt. Isteden kan det se ut som flere ønsker å legge ned hele oljeaktiviteten uansett konsekvenser. Det vil jo få slike konsekvenser som at det ikke lenger vil være mulig å asfaltere veiene og å produsere smøreolje og hydraulikkolje. Petrokjemisk industri produserer kunstgjødsel, plastråstoff og kjemikalier (ca 10% av verdens olje og gass brukes til slike produkter). Uten denne type produkter vil verden kunne havne opp med veldig alvorlige problemer. Det høres ut som man er villig til å kaste ut barnet med badevannet.

.

Personlig håper jeg på at produksjon av såkalt turkis hydrogen vil bli både kostnadseffektivt og klimamessig gunstig. Dermed vil utslippene av CO2 fra olje/gass-næringen bli kraftig redusert og den heftige kritikken bør dermed kunne avta.

https://monolithmaterials.com/about/news

.

Det grønne skifte vil føre til at det vil bli iverksatt gruvedrift i hver krik og krok i hele verden. Og det vil også bli utbygging av vindmøller og solceller overalt, og trolig veldig mye på fastlandet hvis energipris har noen betydning. Klima-aktivistene slipper for lett unna når det gjelder slike spørsmål som dette (fordi skadevirkningene først vil bli synlige i framtiden).

 • Like 2

Share this post


Link to post
Lab Roy skrev (5 minutter siden):

Vi ser for tiden økt polarisering og økt konfliktnivå i hele verden. Noen politiske grupperinger både her og der ønsker seg økt konfliktnivå i håp om at de dermed vil få økt oppslutning. Dette er ganske farlig. Vi trenger politikere og aktivister som roer ned konfliktnivået. Skal man oppnå noe må man få store deler av befolkningen til å støtte eller i det minste til å akseptere løsningene (helst bør man få med seg mye mer enn bare 50% av befolkningen når det gjelder slike store samfunnsmessige endringer).

.

Jeg tror det feks er mulig å få til en god såkalt KAF-løsning (kompensasjonsordning) når det det gjelder økt CO2-avgift og økt drivstoff-avgift. Men det virker som om alle straks går i skyttergravene og ikke er villig til (eller ønsker) å finne fram til løsninger som det store flertallet av befolkningen kan akseptere. (Knepet kan feks være at man i tillegg til å motta et fast beløp i kompensasjon pr måned, betaler drivstoff en gang pr måned via en drivstoffavtale hvor det er innført et tak på hvor mye man totalt sett kan betale i drivstoff-avgifter pr måned).

.

Man skulle kanskje tro at slike tiltak som CO2-fangst og lagring (CCS) samt elektrifisering av sokkelen ville roe gemyttene noe. Men det ser ikke ut til å ha noen slik effekt. Isteden kan det se ut som flere ønsker å legge ned hele oljeaktiviteten uansett konsekvenser. Det vil jo få slike konsekvenser som at det ikke lenger vil være mulig å asfaltere veiene og å produsere smøreolje og hydraulikkolje. Petrokjemisk industri produserer kunstgjødsel, plastråstoff og kjemikalier (ca 10% av verdens olje og gass brukes til slike produkter). Uten denne type produkter vil verden kunne havne opp med veldig alvorlige problemer. Det høres ut som man er villig til å kaste ut barnet med badevannet.

.

Personlig håper jeg på at produksjon av såkalt turkis hydrogen vil bli både kostnadseffektivt og klimamessig gunstig. Dermed vil utslippene av CO2 fra olje/gass-næringen bli kraftig redusert og den heftige kritikken bør dermed kunne avta.

https://monolithmaterials.com/about/news

.

Det grønne skifte vil føre til at det vil bli iverksatt gruvedrift i hver krik og krok i hele verden. Og det vil også bli utbygging av vindmøller og solceller overalt, og trolig veldig mye på fastlandet hvis energipris har noen betydning. Klima-aktivistene slipper for lett unna når det gjelder slike spørsmål som dette (fordi skadevirkningene først vil bli synlige i framtiden).

"Det vil jo få slike konsekvenser som at det ikke lenger vil være mulig å asfaltere veiene og å produsere smøreolje og hydraulikkolje."

Det er vel nettopp denne type uttalelser som skaper polarisering og unødige konflikter. Det langt igjen til vi er der at plast, asfalt og hydraulikkolje er problemet. Frem til 2050 er det bensin og diesel debatten dreier seg om, og landene i Midt Østen vil nok holde på med olje om havet stiger 10 m.

 • Like 3

Share this post


Link to post
aanundo skrev (53 minutter siden):

"Follow the money" er et begrep i vår kapitalistiske verden. Den har skaffet oss enorm velstand, ved at markedet får bestemme, men det er en hake som nå kommer for dagen: jorden tåler ikke uhemmet vekst. Eksempelet med Tesla viser litt av problemet, ved at et nytt selskap uten sterke bindinger til det etablerte tvinger bilindustrien inn på et nytt spor. Den tyske bilindustrien tjente mest penger ved å motarbeide elektriske biler, men innser nå at de det er ingen vei utenom. Skal de overleve må de konkurrere mot Tesla.

Slik er det med olje og gass også. Denne industrien har selvsagt ikke har noen interesse i å tilføre selskapene som satser på fornybar energi kapital.

Hvorfor støtte konkurrenten som gjør at jeg tjener mindre?

Denne automatikken, som ligger i det kapitalistiske systemet, hindrer en helt nødvendig overgang til fornybar energi.

Bruker vi for lang tid på omstillingen får barna våre en mye dårligere verden å leve i enn den vi har nå, det er problemet.

Vi burde takke å bukke for de 11000 mrd. vi har skaffet oss for å bidra til havnivåstigningen, og satse noe av pengene på å redusere problemene så mye vi klarer.

Litt trist at den gamle garden ikke ser problemet, og må tvinges bort fra taburettene sine.

Det er slike snevre tankeganger, som du viser her, jeg forstår de i oljenæringen får klørne ut mot. Jeg får det samme.
Det er forskjell på behov for x antall GWt strøm og behov for x antall kubikk med olje. Ved førstnevnte kan man gå rett på produksjonen og incentivisere for å bygge ut tilgang til det, slik f.eks Equinor har begynt med vindkraft.

Når det gjelder behovet for olje, så nytter det ikke å kutte i tilbudet mens etterspørselen fremdeles er der, hvis ikke behovet på dagen kan byttes ut med et mer miljøvennlig produkt.

Morsomt at du drar frem el-biler for det er jo et godt eksempel på at det å angripe etterspørselen fremfor tilbudet fungerer.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Sitat

Det føles som en kniv i ryggen, sier en tillitsvalgt i Fellesforbundet om at forbund som Fagforbundet og Handel og Kontor går inn for en styrt avvikling av olje- og gassvirksomheten.

De må også føle seg sviktet av Teknisk Ukeblad som på redaktørplass har vært en av de største fanebærerne av ekstremismen og stupiditeten til Tunberg og klimabrølende skoleungdommmer.

 • Like 4

Share this post


Link to post

  

54 minutes ago, uname -l said:

De må også føle seg sviktet av Teknisk Ukeblad som på redaktørplass har vært en av de største fanebærerne av ekstremismen og stupiditeten til Tunberg og klimabrølende skoleungdommmer.

 

Det der må være noe av det dummeste skrevet på dette forumet. Rapportert.
PS: At du bruker ord som du ikke engang vet hva betyr er bare flaut. 

Edited by The Very End
 • Like 6

Share this post


Link to post
The Very End skrev (41 minutter siden):

  Det der må være noe av det dummeste skrevet på dette forumet. Rapportert.

Rapporter i vei. Det gjør ikke det jeg skrev mindre sant.

Det burde forresten vært streng moderasjon for folk som ikke bidrar med annet enn stråmenn, ad hominem og plattheter.

 • Like 4

Share this post


Link to post
17 minutes ago, uname -l said:

Rapporter i vei. Det gjør ikke det jeg skrev mindre sant.

Det burde forresten vært streng moderasjon for folk som ikke bidrar med annet enn stråmenn, ad hominem og plattheter.

ok boomer,

jeg vil ikke møte deg i RL.

Thunberg gjentar bare forskningen.

Edited by brannteppe
 • Like 4

Share this post


Link to post
uname -l skrev (55 minutter siden):

De må også føle seg sviktet av Teknisk Ukeblad som på redaktørplass har vært en av de største fanebærerne av ekstremismen og stupiditeten til Tunberg og klimabrølende skoleungdommmer.

Haha. Klimebrølet ja... Det hadde jeg nesten glemt. Det et ordtak som sier "If it's stupid and it works; It's not stupid".
Men jeg klarer ikke å alltid være helt enig i det. Klimabrølet er et eksempel på en suksess i form av PR og videre frembringing av budskap; men herregud så teit det også var samtidig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
19 minutes ago, Dudeliduu said:

Haha. Klimebrølet ja... Det hadde jeg nesten glemt. Det et ordtak som sier "If it's stupid and it works; It's not stupid".
Men jeg klarer ikke å alltid være helt enig i det. Klimabrølet er et eksempel på en suksess i form av PR og videre frembringing av budskap; men herregud så teit det også var samtidig.

Desverre har boomergenerasjonens skammkampen bare begynnt.

Edited by brannteppe

Share this post


Link to post
brannteppe skrev (9 minutter siden):

Desverre boomergenerasjonens skammkampen bare begynnt.

Hva er boomer for deg egentlig? Over 14 år?

 • Like 2

Share this post


Link to post
4 minutes ago, uname -l said:

Hva er boomer for deg egentlig? Over 14 år?

boomer er noen som har 8 + søsken og aldri fullførte vidergående, fordi han begynte å tørkelegge myra når han ble 15.

Edited by brannteppe

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...