Jump to content

studerebedre

Medlemmer
 • Content Count

  48
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

44 :)

Recent Profile Visitors

160 profile views
 1. Jehovas vitner har spådd dommedag ei lang rekke med ulike datoer. Førestillinga om dommedag er mange tusen år gammal, alt frå dei førkrisne Nordmennene sitt ragnarrok, til dei det krisne helvete. Med evig pine og tennerrs gnissel. TU går med andre ord inn i ein lang tradisjon ilag med dei omtalte " forskarane" med ei rekke med ulike spådommar. Utan å stille eit enaste kritisk spørsmål, som mikrofonstativ. Kansje skulle TU melde seg inn i Jehovas vitner like godt først som sist.
 2. Og kva gjær vi når neste kalde vinter dukkar opp, og det på same tid er svært lite vind ? Venter på våren kansje ? Atlernativet vil truleg føre til svært langvarig naglebit.
 3. Risikovurdering Havarikommisjonen påpeker altså den sårbare strømforsyningskomponenten, og mener det er grunn til å stille spørsmål ved om påliteligheten til framdriftssystemet på Alpha Electro er akseptabel. De viser til punkter i flygerhåndboka («pilot's operating handbook», POH) for Pipistrel Alpha Electro (model 167), som Teknisk Ukeblad også har omtalt, der det advares om at motoren kunne svikte uten forhåndsvarsel og at strømstyringsenheten kunne forventes å kutte strømmen til motoren.....
 4. Og så aukar utsleppa tilnærma det same i andre land, fordi vi kan selge innspart gass til Europa. Som brenn ,forbruker den. ..- Så netto kutt vert nær null. For ein pris på 50 milliarder Same Shit New Wrapping .https://music.youtube.com/watch?v=gOr9AVHiSFw&list=OLAK5uy_mMPpwynAepX7nRd5wBtdzz0wJo78yC5dI
 5. Kraftnettet i heile USA, vil kollapse momentant om ein prøver noko som liknar på dette. Med total blackout som resultat. Texas *1000 som konsekvens. Kor kunnskapslause artiklar kan TU publisere. Med co2 , virus på hjernen finnst det tydelegvis ingen grenser.
 6. Dommedag er like rundt hjørnet. Det vil bli kaldare , vinteren 2021 er berre eit lite forvarsel. (SYNER NYE MODELLAR) SKAFF DEG VED TIL NESTE VINTER NO.
 7. Stadig fleire falske nyheiter på gang. Med TU som premisslevrandør. For dei som har fyld vinteren 2021. Den har levert streng kulde under normalt i heile Auropa og Nord Amerika + Asia. Verken mangel på kulde eller snø. Så langt sør som Nord AFRIKA ,Texas og Saudi Arabia. Så alle vinområde på den Nordlege halvkule ,har erfart streng kulde + snø. Om ein les artikkelen er det slutt på dette. Dei naturlege svingningane frå år til år er som kjent svært store, tørr år, våtår, kald sommar , mild sommar mmm. Men det betyr ifølge TU ingenting. Det er truleg meir innformasjon , å hente om vindyrking , ved å lese i Det Gamle Testamentet i bibelen , enn i TU.
 8. Statnett sa når det var kaldt tidleg i februar, att el bilar ikkje skulle lade i timane med tyngst last. Det var nok ein grunn til det. Stort effektuttak.
 9. Varslar sjokk-prisar: – Du kan gange straumrekninga di med 30 PESSIMIST: Vindkraft vil aldri kunne forsyne oss med straum når vi tren g den som mest, meiner Rune Nydal. Ole Johannes Øvretveit 22.02.21 21:39 Åpne deleknapper for artikkelen – Det norske samfunnet er på full fart inn i same situasjon som Texas var i førre veke, meiner kraftprodusent Rune Nydal. For abonnentar – Det grøne skiftet inneber at stadig meir skal drivast med elektrisk kraft, og Staten sjølv kalkulerer med at straumforbruket skal auke med 21 prosent dei neste ti åra. Den auken skal vi dekke inn ved å bygge vindkraft. Men når vi treng straumen som aller mest, då sviktar vindkrafta nesten totalt, seier Nydal. Han har i eit lesarbrev i Firda påpeikt at vi i Norge sette tre forbruksrekordar i kuldeperioden i vinter: – Vi sette nye rekordar i januar, 3. februar og 12. februar. Alle desse tre datoane var det tidspunkt på formiddagen der vi brukte meir kraft i dette landet enn vi nokon gong før har gjort. Under dei to rekordane i februar brukte vi meir kraft enn alt det vasskrafta i Norge kan produsere, pluss vindkrafta. Likevel vart det for lite, og vi måtte importere straum. – Og så då? Kan vi ikkje berre importere straum? – Jau, vi kan jo det, men til kva for ein pris? Kulden prega heile Norden då dette skjedde, alle skulle ha straum, og dermed steig prisane og. Vi var oppe i 2 kroner og 60 øre kilowattimen i februar. 75 kroner kilowattimen Men det er ingen ting i forhold til kva ein har opplevd i andre land. I England var kraftprisane oppe i femti kroner kilowattimen i januar, og i Texas var straumprisane i førre veke oppe i 75 kroner per kilowattime. Hadde vi opplevd det same i Norge, ville det (nokså unøyaktig sagt) bety at du kunne ta straumrekninga di for januar og gonge den med 30. Og dit er Rune Nydal stygt redd for at vi kjem: – Kuldeperioden i januar og februar viser krystallklårt risikoen ved å basere straumforsyninga på vindkraft: Når det er sprengkaldt, treng vi meir straum, for ingen vil fryse, men når det er sprengkaldt er det heller ikkje vind. Det viser då og ein rapport NVE fekk utarbeidd i fjor. I Sverige har dei rekna ut at vindkraftverka produserte berre fem prosent av full kapasitet under kuldeperioden. Og solkraft er heller ikkje mykje hjelp i, for på den tida av året er ikkje sola oppe så mange timar. – Kjernekraft og vassmagasin er styrt av menneska, men sol og vind er styrt av Vårherre. Og ingen fortel den karen kva han skal gjere. tyresmaktene sin politikk vil føre oss til Texas-tilstandar, meiner Nydal: Skrur opp prisane til vi frys – Alle veit kva som skal skje på forbrukssida dei neste åra: Alt skal jo gå på straum. Bilar, ferjer, traktorar, båtar, alt mogleg. Og det kjem til å auke behovet for kraft voldsomt. Og skal vi då basere oss på vindkraft, så kjem det kalde vintrar igjen, og ingen vil fryse. Om prisen kjem opp i 2,50, så er det få som bryr seg. Dei skrur opp omnane sine, for ingen vil fryse. Ja vel, då må dei skru opp prisane såpass at folk faktisk sparer straum, då, og nokre vil rett og slett måtte fryse i husa sine. Løysinga er enkel, men det er ikkje politisk vilje til å bruke den, meiner Nydal: – For tjue år sidan sat dåverande statsminister Jens Stoltenberg og sa i nyttårstalen at tida for dei store vasskraftutbyggingane er forbi. Og sidan det, har det ikkje vorte bygd ut store kraftverk i dette landet. – Korleis kan du seie det, når vi dagleg køyrer forbi Moskog og ser kraftverket i Jølstra bli bygd? Magasin eller kjernekraft – Det er eit elvekraftverk. Det tel ikkje i eit energiforsyningsreknestykke. Elvekraftverk leverer straum når elva er stor, og nesten ingen ting når elva er lita. Og viss du er så flink å bruke auga dine, så såg du kanskje noko anna og kva galdt elva, no når det var så kaldt? Den var veldig lita. Elver er det, når det er kaldt. Nei, skal vi ha straum som vi kan bruke i kalde vintrar, er det berre to ting ein kan stole på: Kraftverk som er fyrte med ein eller annan energikjelde, som uran eller kol, eller store kraftverk med store vassmagasin. Vassmagasina fyller vi opp om sommaren og hausten når det regnar, og så brukar vi vatnet om vinteren, når det er kaldt og vi treng straum. I store vassmagasin kan vi spare vatn for årevis framover, og så køyrer vi kraftverka når vi treng straumen. – Det er ikkje så overraskande at du, som eig eit kraftverk, meiner at vasskraft er det einaste vi kan stole på? – Det er også eit elvekraftverk. Det tel ikkje i denne samanheng. Eg snakkar ikkje om vasskraft, eg snakkar om magasinkraft. Og var det min eigen business eg tenkte på, så ville eg no ikkje gått ut og åtvara mot noko som kan gje høge straumprisar? – Kor vil du bygge ut magasinkraft, då? – Du må bygge ut der det er vassdrag som har magasin. – Som Gaularvassdraget? – I utgangspunktet må ein sjå etter vassdrag som ikkje er verna. Men er ikkje det nok, må ein kanskje sjå på andre vassdrag.......
 10. Oljeprisen er idag på kring 63 dollar fatet .Alle tegn tilseier att den skal vidare opp, ettersom verdensøkonomien tek seg opp etter Corona. Rett nok er den redaksjonelle linja i TU ,kritisk til olje og gass. Men markedet tek ikkje slike hensyn. Asiatane veit nok ikkje kva syn , redaktøren i TU, på olje og gass. Så Norge kjem nok til å skuffe inn nokre hundri nye milliarder i 2021.
 11. https://investor.dn.no/#!/Ravare/C5/Brent1.posisjon 63 dollar pr fat i dag, stigande trend.
 12. Moberg bør prøve seg med . "Texas freesing" på nett , då vil oppdage att peikefingeren ikkje bør rettast mot Norge. Under sitausjonen i Texas i denne veka- eit skrekkeksempel på korleis det kan gå , når det er store ubalanser mellom forbruk av el og produksjon av el. #BriannaKeilar #CNN #CNNNewsroom Keilar: Texas governor blames winter power outages on windmills Winter weather leaves millions without power in Texas Millions Still Without Power In Texas Amid More Brutal Winter Weather | TODAY https://www.dagbladet.no/nyheter/biden-erklaerer-unntakstilstand/73428889 USAs president Joe Biden erklærer unntakstilstand som følge av at flere amerikanske stater er hardt rammet av ekstremvær. - Jill og jeg holder Texas, Oklahoma og andre berørte stater i våre tanker. Jeg har erklært unntakstilstand, autorisert FEMA til å levere generatorer og forsyninger, og er klar til å oppfylle ytterligere forespørsler, skriver Biden på Twitter. - Vær oppmerksom på instruksjonene fra lokale tjenestemenn og vær trygg, fortsetter han. Den siste uka har ekstremkulde og kraftig snøfall herjet i sørstatene. Vinterværet hadde tirsdag kostet over 25 mennesker livet, noen i bilulykker på isete veier og andre som følge av kullosforgiftning etter å ha forsøkt å holde varmen ved hjelp av gasskomfyrer og ovner. Tweet Se nye Tweets Samtale President Biden @POTUS United States government official Jill and I are keeping Texas, Oklahoma, and other impacted states in our prayers. I’ve declared states of emergency, authorized FEMA to provide generators and supplies, and am ready to fulfill additional requests. Please heed the instructions of local officials and stay safe.
 13. Det finns ikkje straum til dette når det er kaldt om vinteren, verken i Norge eller Norden.
×
×
 • Create New...