Jump to content
Guest e542f...6d6

Skatt på nettkasino

Recommended Posts

Guest e542f...6d6

Hei,

Jeg har vunnet en del penger på nettkasino, og jobber med å forstå skattereglene.

Lovteksten er:

  • Skatten reguleres av skatteloven §5-50 (1) som sier: "Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner"
  • Derimot er det et unntak å finne i ledd 2d: Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.

Det ville derfor virke som inntekten ikke er skattbar i nettkasino, da spillene lovlig kan tilbys i Norge (som Norsk Tipping gjør på Kong Kasino).

Skatteetaten er derimot uenig i denne tolkningen, og viser til at Norsk Tipping er pålagt å gi av profitt til veldedige formål. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) (6). Det virker som ESA er uenige i denne tolkningen. Tolkningen har vært oppe i retten gjennom saken til Magnus Engevik i 2015, som ble dømt til å betale skatt av gevinst på 90 millioner.

Er det noen grunn til å tro at denne dommen ville vært annerledes om den ble avsagt i dag?

Anonymous poster hash: e542f...6d6

Share this post


Link to post
Gjest e542f...6d6 skrev (15 minutter siden):

Hei,

Jeg har vunnet en del penger på nettkasino, og jobber med å forstå skattereglene.

Lovteksten er:

  • Skatten reguleres av skatteloven §5-50 (1) som sier: "Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner"
  • Derimot er det et unntak å finne i ledd 2d: Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.

Det ville derfor virke som inntekten ikke er skattbar i nettkasino, da spillene lovlig kan tilbys i Norge (som Norsk Tipping gjør på Kong Kasino).

Skatteetaten er derimot uenig i denne tolkningen, og viser til at Norsk Tipping er pålagt å gi av profitt til veldedige formål. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) (6). Det virker som ESA er uenige i denne tolkningen. Tolkningen har vært oppe i retten gjennom saken til Magnus Engevik i 2015, som ble dømt til å betale skatt av gevinst på 90 millioner.

Er det noen grunn til å tro at denne dommen ville vært annerledes om den ble avsagt i dag?

Anonymous poster hash: e542f...6d6

Det har jo ingenting å si, for da må du gå rettens vei før det blir "gjeldende". 

 

Betal skatt som alle andre.

Share this post


Link to post
Guest e542f...6d6
12 minutes ago, Aetius said:

Nope. Kasinovirksomhet er ikke tillatt i Norge, og dermed sitter du der.

Kasinovirksomhet er lovlig, Norsk Tipping driver nettkasino.

 

Jeg er åpen for å ta det via rettsak. Jeg vil bare forstå om det er noen sak her i det hele tatt. Jeg betaler selvsagt skatten jeg skylder, men jeg vil heller ikke betale skatt jeg ikke skylder. Det tror jeg gjelder de fleste.

Anonymous poster hash: e542f...6d6

Share this post


Link to post
52 minutes ago, Guest e542f...6d6 said:

Kasinovirksomhet er lovlig, Norsk Tipping driver nettkasino.

Men det betyr ikke at andre har lov til det. Så vidt meg bekjent er det ingen andre som har fått lov til det, og NT har dermed en slags dispensasjon - enten i ordets rette forstand, eller i praksis.

Share this post


Link to post

Du risikerer at banken stopper overføringen, da det er ulovlig å gamble på utenlandske nettcasino. Norsk tipping har monopol. Flere har fått stoppet overføringer. Hvis du er så heldig å få inn gevinsten på konto, må du såklart skatte av den. Hvor mye penger snakker vi?

Share this post


Link to post

8 innlegg er fjernet fra tråden pga OT og oppfordringer til straffbare handlinger, vil nok en gang minne om at konkrete juridiske spørsmål handler om loven slik den er i dag.
Filosofiske/samfunnspørsmål, hvordan lover og regler burde fungere er ikke relevant.
Tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Edited by Uderzo
  • Like 1

Share this post


Link to post

Skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d ble tilføyd ved lovendring i juni 2003.  Spørsmålet om hva som skal til for at et utenlandsk pengespill faller inn under skattefritaket ble avklart av Gulating lagmannsrett i april 2016 i en sak mellom Betsson og Engevik mot Skatt vest (LG-2015-162007, anke til Høyesterett nektet fremmet). 

Det er et vilkår at pengespillet er "tilsvarende" et pengespill som er tillatt i Norge. Retten legger til grunn at dette betyr at spillet ikke kan ha et kommersielt formål - utenlandske spilltilbydere som vil falle inn under skattefritaket må, som norske aktører, ha et veldedig eller allmennyttig formål som overskuddet går til. Formålet med å innføre skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d var å sikre at utenlandske spilltilbydere ikke ble dårligere stilt enn norske. Norske spilltilbydere kan ikke ha kommersielt formål. Det er da ikke forbudt etter ikke-diskrimineringsreglene i EØS-avtalen å begrense skattefritaket til utenlandske spilltilbydere som ikke har kommersielt formål. 

ESA har i senere tid utfordret Norge på bl.a. enerettsmodellen (som handler om hvem som skal få lov til å tilby pengespill og lotteri i Norge), men jeg kan ikke se at ESA har publisert noe om skatteregimet for spillgevinster. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...