Jump to content
Mathias Klingenberg

Hareide freder ikke elbilfordelene

Recommended Posts

Elbilfordelene må være forutsigbare for bedrifter og forbrukere. Endringer bør annonseres i god tid så folk og bedrifter kan planlegge ut i fra det. Sånne over natta-endringer i siste liten i romjula eller fellesferien er til de grader respektløst og overrumplende.

Det samme er å sette opp fra 0 til 25% mva over natta. Det eneste man oppnår da er å styrte 2025-målet. Øker man mva gradvis i mange små trinn så får vi mange små rush for å kjøpe elbil før økningene. 2,5%-poeng per år kan være passe. Men dette MÅ annonseres i god tid eller så mister man hele rushet for å kjøpe elbiler. HELE opptrappingsplanen bør annonseres minst 2 år før første trinn trer i kraft.

Bompenger er en uting, en elendig måte å finansiere veibygging, uavhengig av drivstoff. Bompenger bør avvikles i sin helhet uansett drivstofftype. Veibyggingen må uansett holdes på samme høye nivå også etter avviklingen.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Helt enig i poengene om forutsigbarhet og varsom harmonisering i små trinn varslet i god tid.

Helt uenig i at bompenger "er en uting". Veibygging er så kostbart, og ofte så samfunnsøkonomisk ulønnsomt, at det er bare rimelig at man har et element av brukerbetaling. Å forvente at dette godet er helt gratis blir naivt. På samme måte som man har en egenandel hos fastlegen, og at en billett på Operaen faktisk koster en del, selv om begge disse er eksempler på velferdsgoder som er betydelig finansiert av staten.

Og bomringer rundt byene er et helt nødvendig for å kunne regulere det som ellers hadde vært et totalt sammenbrudd av trafikksystemet i rushen, som ville kostet samfunnet enormt og gjort byene i praksis helt ulevelige. Bomringer rundt byer handler mer om areal og trengsel enn utslipp og type drivlinje i bilen. Elbilen bidrar her med akkurat like arealkrevende og samfunsmessig ineffektiv mobilitet. Dette, sammen med billigere parkering, er derfor det man først bør fase ut. Så kan subsidiering av selve kjøpet, og ikke minst bedre firmabilordninger, holdes på en stund til.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

"Elbilandelen var på 47,7 prosent i første halvår i år."

Javel, men man mener vel salget.

Andelen av elbiler er fremdeles ikke så veldig høy.

Hva med folkehelsen. Tilby de som kjører en gammel diesel et godt tilbud mot å gå over til elbil !

Og hva med mopeder og motorsykler som bråker og slipper ut 10 - 1000 ganger mer forurensninger enn en fossilbil?

 • Like 1

Share this post


Link to post
hoj skrev (9 timer siden):

"Elbilandelen var på 47,7 prosent i første halvår i år."

Javel, men man mener vel salget.

Andelen av elbiler er fremdeles ikke så veldig høy.

Det var ikke Hareides uttalelse, men TUs journalist som skrev en innledning til saken. Hareide ble sitert: "Det blir noe annet når alle kjører elbil. Når alle skal ha den samme rabatt, så vil det skje noe." Elbilandelen er på ca 11% nå, altså ganske langt unna Hareides "alle". Det tyder på at elbilfordelene vil fortsette i ganske mange år fremover.

hoj skrev (9 timer siden):

Hva med folkehelsen. Tilby de som kjører en gammel diesel et godt tilbud mot å gå over til elbil !

Og hva med mopeder og motorsykler som bråker og slipper ut 10 - 1000 ganger mer forurensninger enn en fossilbil?

PKK/EU-kontroll filtrerer kontinuerlig ut verstingene. Dermed trengs det ikke noen skreddersydd gavepakke til verstingene. Dette ordner seg selv. Ikke-EU godkjente biler og mopeder blir ofte erstattet med bruktkjøp av noe er EU-godkjent. Dette framskrittet må ikke kimses av selv om noen prinsippryttere gjerne skulle sett at de ble erstattet av helelektriske kjøretøy i en helt annen prisklasse. Husk at de som kjøper hel-elektrisk gjerne vil bli kvitt sitt forrige, helt brukbare og EU-godkjente kjøretøy.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hareide; Har han "lappen" ?.

Samferdselsminister Dørum i sin tid , han hadde IKKE "lappen", og var den gang det naturlige valg av samferdselsminister.

Sett fra "befolkningens" sysnspunkt, kan det å ha "lappen", indikere interresse for ferdsel og samferdsel.

Hvilke kvalifikasjoner har Hareide, som gjør ham til et naturlig valg som samferdselsminister ?

Share this post


Link to post
Falsum skrev (På 1.9.2020 den 21.55):

Helt uenig i at bompenger "er en uting". Veibygging er så kostbart, og ofte så samfunnsøkonomisk ulønnsomt, at det er bare rimelig at man har et element av brukerbetaling. Å forvente at dette godet er helt gratis blir naivt. På samme måte som man har en egenandel hos fastlegen, og at en billett på Operaen faktisk koster en del, selv om begge disse er eksempler på velferdsgoder som er betydelig finansiert av staten.

Og bomringer rundt byene er et helt nødvendig for å kunne regulere det som ellers hadde vært et totalt sammenbrudd av trafikksystemet i rushen, som ville kostet samfunnet enormt og gjort byene i praksis helt ulevelige. Bomringer rundt byer handler mer om areal og trengsel enn utslipp og type drivlinje i bilen. Elbilen bidrar her med akkurat like arealkrevende og samfunsmessig ineffektiv mobilitet. Dette, sammen med billigere parkering, er derfor det man først bør fase ut. Så kan subsidiering av selve kjøpet, og ikke minst bedre firmabilordninger, holdes på en stund til.

Som sagt må vi fortsette med høyt tempo i veibyggingen selv om bompenger forsvinner. Det betyr selvsagt at bompenge-bidraget må erstattes av andre bidrag og da tenker jeg spesielt på brukerbetaling via skatteseddelen fordi skatteseddelen har en såkalt sosial profil. Altså at de som tjener mest også bidrar mest. Det er altså en mer sosial innkrevingsmetode enn bompenger. I tillegg vet vi at en viss prosentandel av bompengene forsvinner i selve innkrevingen. Media har avslørt flere ganger hvor mye som forsvinner i innkrevingen. Det er sterkt varierende fra rundt 5% i nedre sjikt til over 50% i øvre sjikt. Det betyr at finansiering av nye veier kunne økt om innkrevingsmetoden ble endret. Jeg mistenker at du misforstår med vilje for å idiotforklare min motstand mot bompenger som innkrevingsmetode.

Nei, det stemmer ikke. I storbyene er det ofte parkeringstilbudet og kollektivtilbudet som er avgjørende for om folk velger bil eller ei. MÅ man kjøre bil av en eller annen grunn så regner bare folk bompenger som en ekstraskatt. Det går spesielt ut over barnefamilier og folk i etableringsfasen som har rimelig bolig litt utenfor den beste dekningen til kollektivtilbudet. Presser man disse inn i byene f.eks med bompenger så går det ofte ut over boareal, hage og livskvalitet samtidig som prisforskjellen på boliger øker og hindrer neste generasjon i nyetableringsfasen i å gjøre det samme. Bompenger går også ut over folk i distriktene rundt som mister sine lokale tilbud på både offentlige tjenester og næringsliv. Folk i distriktene må f.eks inn til byen for å gå til tannlegen, handle andre ting enn det magre utvalget i dagligvarebutikkene i distriktene osv. Før i tida var tilgangen på sånt bedre i distriktene. Sentraliseringen av offentlige tjenester og næringslivets egen sentralisering utarmer tilbudet i distriktene og gjør bompenger til en "distrikts-skatt". Igjen: Bompengene burde blitt erstattet av inntektskatt med sin normale sosiale profil.

Siden eksos i byene er et problem i motsetning til utenfor byene så kan vi godt beholde differensierte bompenger en stund til. Fenomenet bompenger kan da dø sakte ut i takt med bruken av fossilbiler. Det var en tabbe å innføre bompenger for elbiler.

Bompenger brukes også i distriktet f.eks i forbindelse med nye bruer, tuneller, nye parseller på europaveier etc. Selv om hverken rushtidstrafikk eller forurensning er et tema. Der er bompengene en skattlegging som burde vært finansiert over skatteseddelen i stedet for. Alle har nytte av slike veier selv om de ikke personlig kjører over de. Folk har indirekte bruk for disse via varetransport til deres forbruk, eksportindustri som skaper arbeidplasser og inntekter til landet, redusert utrykningstid for nødetater som enten går direkte i forjeneste til distriktene eller tilrettelegger for samlokalisering av bedrifter, nødetater etc som ikke var mulig med et tregere og dårligere veinett. Derfor bør hele folket være med på å finansiere veiprosjekter, også de som knytter sammen distrikter og byer.

TLDR; Bompenger er en uting

Edited by Simen1
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Fornuftig bruk av felles midler. skrev (1 time siden):

Hareide; Har han "lappen" ?.

Samferdselsminister Dørum i sin tid , han hadde IKKE "lappen", og var den gang det naturlige valg av samferdselsminister.

Sett fra "befolkningens" sysnspunkt, kan det å ha "lappen", indikere interresse for ferdsel og samferdsel.

Hvilke kvalifikasjoner har Hareide, som gjør ham til et naturlig valg som samferdselsminister ?

Det var akkurat dett som sjokkerte med i artikkelen. Det blir vel apostlenes hester det blir tilrettelagt for fremover.

Share this post


Link to post
15 hours ago, Falsum said:

Helt enig i poengene om forutsigbarhet og varsom harmonisering i små trinn varslet i god tid.

Bomringer rundt byer handler mer om areal og trengsel enn utslipp og type drivlinje i bilen. Elbilen bidrar her med akkurat like arealkrevende og samfunsmessig ineffektiv mobilitet. Dette, sammen med billigere parkering, er derfor det man først bør fase ut.

Tiltredes for det meste. Jeg håper inderlig dagens bompengeinnkreving er langt mer konstnadseffektiv enn i begynnelsen med direktører som reiste verden rundt for å "studere veibygging" med millioner i årslønn.

Jeg har følgende forslag. Alle fordeler ifm. bompenger og parkering fjernes så fort det lar seg gjøre. Da får man testet hva den genuine etterspørselen etter elektriske biler virkelig er. Så øker man momsen med 5% poeng i året i 5 år....

Elektriske biler er blitt fullt brukbare, så hvorfor den massive putesyingen?

Edited by 6RCURCGB
kortet inn quote

Share this post


Link to post
14 hours ago, hoj said:

Hva med folkehelsen. Tilby de som kjører en gammel diesel et godt tilbud mot å gå over til elbil !

Tilbodet kan vere å slutte å subsidiere diesel.  La diesel få same avgifter som bensin.  Då vert ein bil som går på straum straks eit godt tilbod.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Sturle S said:

Tilbodet kan vere å slutte å subsidiere diesel.  La diesel få same avgifter som bensin.  Då vert ein bil som går på straum straks eit godt tilbod.

Det er transportnæringen som trenger avgiftslettelser på drivstoff. At denne avgiftslettelsen ble gitt til private viser bare hvor umoralsk politikk kan være...

Edited by 6RCURCGB

Share this post


Link to post
1 minute ago, 6RCURCGB said:

Det er transportnæringen som trenger avgiftslettelser på drivstoff. At denne avgiftslettelse ble gitt til private viser bare hvor umoralsk politikk kan være...

Huh?  Det er ikkje mindre avgiftslette for eit firma som skiftar til straum som drivstoff enn for ein privatperson.

 

Mva-fritak for køyretyet kjem derimot mest privatpersonar til gode, sidan dei fleste firma kan trekkje frå mva.  For drivstoff er det same mva på bensin, diesel og straum.

 • Like 1

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Sturle S said:

Huh?  Det er ikkje mindre avgiftslette for eit firma som skiftar til straum som drivstoff enn for ein privatperson.

Mva-fritak for køyretyet kjem derimot mest privatpersonar til gode, sidan dei fleste firma kan trekkje frå mva.  For drivstoff er det same mva på bensin, diesel og straum.

Et transportfirma kan ikke "skifte til strøm"...

Hva er det du egentlig snakker om? Diesel er subsidiert ved lavere drivstoffavgift, mva. har ikke noe med dette å gjøre.

Edited by 6RCURCGB

Share this post


Link to post
17 minutes ago, Sturle S said:

Tilbodet kan vere å slutte å subsidiere diesel.  La diesel få same avgifter som bensin.  Då vert ein bil som går på straum straks eit godt tilbod.

Det er forsåvidt eit labert og kjedelig tiltak. Vedkommende blir ikkje noko rikere, så for populasjonen med begrenset inntekt blir berre tråkket ned, samtidig som elbiler framleis er ute av rekkevidde.

Løysinga er i mi meining å oppmuntre elbil direkte. I praksis må elbil ha nok rekkevidde, og prisen på bilen må vera samanlignbar med diesel. Begge dei to vil bli mindre problematisk med tiden etter kvart som brukte elbiler kjem ned i pris, men eg vil påstå at om me kan få ut elbiler med mindre frills og dugelig rekkevidde vil det hjelpe mykje på kortere varsel. Tiltak for å oppmuntre ein til å vrake i stedet for videreselge dieselbiler vil også hjelpe. 

Share this post


Link to post
6RCURCGB skrev (1 time siden):

Et transportfirma kan ikke "skifte til strøm"...

Det aner meg at du lader opp til en no true scotsman. Transportfirma er så mangt. Mange transportfirma kan skifte deler av kjøretøyparken sin til strøm. Særlig om vi ser dette i tidsperspektivet til de framtidige endringene i politiske virkemidler som tråden handler om. Noen transportfirma har startet allerede. Jeg ser stadig vekk elektriske varebiler med grønne skilter, elektriske postbiler, elektriske taxier og nå i det siste også en og annen elektrisk buss.

Edited by Simen1
 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Huh?  Det er ikkje mindre avgiftslette for eit firma som skiftar til straum som drivstoff enn for ein privatperson.

 

Mva-fritak for køyretyet kjem derimot mest privatpersonar til gode, sidan dei fleste firma kan trekkje frå mva.  For drivstoff er det same mva på bensin, diesel og straum.

Tror du tar feil her. Det er generelt noe lavere avgifter på varebiler. De betaler ofte ikke moms. Derfor blir el varebiler ikke så gunstig som for private.

Share this post


Link to post
Just now, Trestein said:

Tror du tar feil her. Det er generelt noe lavere avgifter på varebiler. De betaler ofte ikke moms. Derfor blir el varebiler ikke så gunstig som for private.

Eg veit ikkje om nokon bil som brukar varebilar som drivstoff.

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, 6RCURCGB said:

Et transportfirma kan ikke "skifte til strøm"...

Alltid artig med folk som veit meir enn det som sant er:

https://www.tu.no/artikler/elektriske-lastebiler-er-siste-brikke-som-gjor-db-schenker-helelektrisk-i-oslo/497314

1 hour ago, 6RCURCGB said:

Hva er det du egentlig snakker om? Diesel er subsidiert ved lavere drivstoffavgift, mva. har ikke noe med dette å gjøre.

Nei, det var difor eg lurte på kva du meinte, for dieselsubsidiane er nøyaktig dei same for bedrifter som for privatpersonar.

 • Like 1

Share this post


Link to post
11 minutes ago, Simen1 said:

Det aner meg at du lader opp til en no true scotsman. Transportfirma er så mangt. Mange transportfirma kan skifte deler av kjøretøyparken sin til strøm. Særlig om vi ser dette i tidsperspektivet til de framtidige endringene i politiske virkemidler som tråden handler om. Noen transportfirma har startet allerede. Jeg ser stadig vekk elektriske varebiler med grønne skilter, elektriske postbiler, elektriske taxier og nå i det siste også en og annen elektrisk buss.

Haugesund har stort sett gått over til elektriske busser skryt dei av no. I tillegg køyre Posten stort sett dei her Paxter "el-scooter" sakene omkring, og nokre ganger noko eg trur er ein elektrisk Renault? 

Varebiler har eg ikkje sett stort elektrisk av her da, men eg veit det er ein greie også ja.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...