Jump to content
Guest 98356...2f2

Er IPS lønnsomt?

Recommended Posts

Guest 98356...2f2

Min umiddelbare tanke er nei.

Kort bakgrunn: Jeg er 25 år, eier gjeldsfri arvet bolig med markedsverdi på ca 4,3 millioner, har ca 400 000 i oppsparte midler, har nå fokus på fondssparing. Nedbetalt all studiegjeld.

Tanken bak IPS virker god, men jeg får en sterk følelse av at det er et lureprodukt.

Skattefordelen virker hensiktsmessig per i dag, men siden den må betales tilbake ved uttak går det jo i null. Det man eventuelt kan gjøre med frigitte 8800 per år er jo å investere dem for å skape en vekst der.

I tillegg «lover» vel IPS en avkastning på rundt 6% etter skatt mm, noe jeg syntes fremstår dårlig. Da er det heller hensiktsmessig å investere selv, og (forhåpentligvis) få høyere avkastning.

Uttaksreglene plager meg også, da jeg på ingen måte er garantert å leve hverken til 62 eller 80. At de må tas ut over en 10 års periode syntes jeg også virker flåsete.

Jeg syntes også å låse disse pengene frem til den tid virker litt så som så. Man vet jo aldri.

Tanker? 

Anonymous poster hash: 98356...2f2

Share this post


Link to post

Jeg tenker at ingen under 40 trenger å tenke på pensjon.

Hold deg til fond. Indeksen har en større fortjeneste enn 6%, og om du har planer om å sitte på disse pengene over lang tid (10 år +) så påtar du deg liten risiko.

Share this post


Link to post

IPS er rettet mot de som har en annen (og mer vanlig) økonomisk situasjon enn deg, som lar seg motivere til en "investering" på 40 k mot en skatteutsettelse på 8,8k nå, og som er mer opptatt av enkelhet enn maksimal avkastning. Det er ingen som "lover" 6 % avkastning, men her står man fritt til å velge fond med den risikoprofilen man ønsker. Personlig kjører jeg litt over gjennomsnittlig risiko, og har ca 10 % gjennomsnittlig årlig avkastning på min IPS.

Hvorvidt du dør før du får tatt ut IPSen din er ikke vesentlig, da gjenstående verdier overføres til boet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse
9 minutes ago, Gavekort said:

Jeg tenker at ingen under 40 trenger å tenke på pensjon.

Før var jeg enig i dette. Når jeg ser hvordan utviklingen går, ved at mer og mer av ansvaret for egen økonomi i alderdommen legges på den enkelte, bør man begynne å tenke på pensjonen fra første arbeidsdag, og starte sparingen litt etter litt. Det er en periode av livet hvor mange har lite å avsette til fremtidig fordel, men samtidig den tiden som historisk vil gi mest avkastning ift hvor mye man sparer.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg sparer 4-5k pr måned i fond og 500kr i IPS. Er snart 42.

Jeg vil si IPS er fint for dem som ikke klarer å spare. Dette er penger som er låst. Fond kan selges og som regel har du pengene etter noen dager. 

 

De under 40 bør også spare til pensjon. Angrer på at jeg ikke startet for lenge siden. Startet i fjor høst. Har 90k i fond og 10k i IPS. Målet er netto 2mill. når jeg er 60-62,det er 18-20 år igjen.

 

Pga din situsjon ville jeg ha droppet IPS. Du klarer fint å spare og du har det godt økonomisk. 

 

Edit: 

Betaler du formueskatt, vil sparing i IPS gi deg en ytterligere skattefordel fordi sparesaldo i IPS er unntatt fra formueskatt.

 

 

Edited by DiskusDød

Share this post


Link to post
Guest 98356...2f2
DiskusDød skrev (1 time siden):

Jeg sparer 4-5k pr måned i fond og 500kr i IPS. Er snart 42.

Jeg vil si IPS er fint for dem som ikke klarer å spare. Dette er penger som er låst. Fond kan selges og som regel har du pengene etter noen dager. 

 

De under 40 bør også spare til pensjon. Angrer på at jeg ikke startet for lenge siden. Startet i fjor høst. Har 90k i fond og 10k i IPS. Målet er netto 2mill. når jeg er 60-62,det er 18-20 år igjen.

 

Pga din situsjon ville jeg ha droppet IPS. Du klarer fint å spare og du har det godt økonomisk. 

 

Edit: 

Betaler du formueskatt, vil sparing i IPS gi deg en ytterligere skattefordel fordi sparesaldo i IPS er unntatt fra formueskatt.

 

 

Pga lave utgifter så sitter jeg fort igjen med 10-20k hver måned, etter alt er betalt (også gøy og morro). Det meste går rett inn i sparing - enten BSU eller fond. Jeg har fortsatt BSU, da jeg aldri har trengt å kjøpe nåværende bolig. 

Jeg betaler per nå formueskatt, men det er marginalt lite for øyeblikket. 

I bunn og grunn er det en veldig rar situasjon å sitte i som 25-åring. På mange måter føler jeg meg veldig forvirret økonomisk, for jeg er på ingen måte der alle andre i min omgangskrets er.

En annen faktor er at jeg står som enearving til hele slekta. Jeg kommer til å arve rundt 20-30 millioner pluss flere eiendommer ila 20-35 år...

Jeg sparer som om jeg aldri kommer til å få noe, men jeg vet jo at det er realiteten. Føler likevel ikke jeg kan sløse unødig. 

Anonymous poster hash: 98356...2f2

Share this post


Link to post

Virker som en rar situasjon for en 25 åring. Og siden dette er arv og ikke en lotto gevisnt så vil sløsing sikkert sitte langt inne. Man føler mer ansvar....  Jeg kan med 100% sikkerhet si at du er en smartere 25 åring enn det jeg var. 

Jeg krysser fingrene for at du finner deg en like fornuftig partner. 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Gavekort skrev (10 timer siden):

Jeg tenker at ingen under 40 trenger å tenke på pensjon.

Hold deg til fond. Indeksen har en større fortjeneste enn 6%, og om du har planer om å sitte på disse pengene over lang tid (10 år +) så påtar du deg liten risiko.

Ueinig. Eg meiner ein bør starte med det i 20-åra. Jo tidlegare ein kjem i gang, jo mindre er det nødvendig å spare. Dagens pensjonistar har betre pensjonsordningar enn dagens unge sannsynlegvis vil få.

Du kan sjølv velje kvar pengane skal stå, så det er ikkje snakk om fond eller IPS. I så fall er det ASK eller IPS. IPS er ein konto/spareordning og kan ikkje love noko som helst sidan det er den enkelte som veljer kvar dei vil plassere midlane.

Eg sparar i IPS pga. utsett skatt. Den må betalast tilbake, men då har ein fått mange år med avkastning på veien. Om du sparar 40 000 eitt år, så kan du spare 40 000 neste år òg, men kun bruke 31 200 sidan du får 8800 i skattefrådrag som kan investerast. Eg har 100% i globalt indeksfond i IPS. I tillegg har eg spart i ASK der det òg står i indeksfond. Dei midlane kan gjerne bli ståande til pensjonsalder, men kan òg tas ut når som helst ved behov.

Den store ulempa med IPS er at pengane er låst til du er 62 år og må tas ut over minst 10 år. Grunnen til at eg sparar IPS er at eg uansett vil ha utbetalr meir enn det eg får i pensjon, og om det då står 1 million på IPS-kontoen, så kan dei pengane brukast på den måten. Eventuelle andre oppsparte midlar i ASK kan eg då disponere litt friare. Sidan eg uansett har tenkt å ha midlar ståande i fond fram til pensjonstida så kan eg like greitt få med litt ekstra avkastning pga. utsett skatt. 

At mange ikkje vil bruke IPS forstår eg veldig godt, men eg synest ikkje det framstår som noko lureprodukt sidan eg ikkje ser korleis du skal bli lurt. Det er sjølvsagt mogleg at folk opprettar IPS utan å ha studert vilkåra, men det må stå på dei.

Med nedbetalt bustad på 4.3m i ein alder av 25 er nok ikkje sparing i IPS det som vil utgjere den store skilnaden. Eg rekna på det for ei tid tilbake og kom vel fram til at forskjellen på å ha pengane i IPS og ASK, med sparing i 30 år, begge i fond med venta avkastning på 6%, så sat ein igjen med 150-200k meir ved å bruke IPS. 

Edit: Med fleire titals millionar i vente i tillegg, så kan du jo sjølv sjå kor mykje 150 000 utgjer av sånne summar.

Edited by Zeph
 • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg tror ikke at TS har veldig stort behov for IPS. Altså, det "skader" neppe, men det har sine ulemper, og han bor allerede i en gjeldsfri bolig og kommer til å arve 20-30++ millioner en gang i fremtiden. De store gevinstene ligger relativt sett derfor ikke i IPS i denne situasjonen. Alle disse premissene taler jo egentlig for at pensjon egentlig ikke er noe å tenke på for TS. 

Spørsmålet er hva TS' sine økonomiske mål er. Vil du f.eks. at neste generasjoner skal nyte godt av disse pengene på en eller annen måte? En ting som er sikkert er at rikdom fort kan forsvinne fra en generasjon til en annen, så det gjelder å planlegge riktig. 

Edited by logaritmemannen
leif
 • Like 1

Share this post


Link to post
Gjest 98356...2f2 skrev (På 29.12.2019 den 0.23):

Min umiddelbare tanke er nei.

Kort bakgrunn: Jeg er 25 år, eier gjeldsfri arvet bolig med markedsverdi på ca 4,3 millioner, har ca 400 000 i oppsparte midler, har nå fokus på fondssparing. Nedbetalt all studiegjeld.

Tanken bak IPS virker god, men jeg får en sterk følelse av at det er et lureprodukt.

Skattefordelen virker hensiktsmessig per i dag, men siden den må betales tilbake ved uttak går det jo i null. Det man eventuelt kan gjøre med frigitte 8800 per år er jo å investere dem for å skape en vekst der.

I tillegg «lover» vel IPS en avkastning på rundt 6% etter skatt mm, noe jeg syntes fremstår dårlig. Da er det heller hensiktsmessig å investere selv, og (forhåpentligvis) få høyere avkastning.

Uttaksreglene plager meg også, da jeg på ingen måte er garantert å leve hverken til 62 eller 80. At de må tas ut over en 10 års periode syntes jeg også virker flåsete.

Jeg syntes også å låse disse pengene frem til den tid virker litt så som så. Man vet jo aldri.

Tanker? 

Anonymous poster hash: 98356...2f2

Skatten går ikke i null. For å forklare det enkelt: om man setter inn 100.000 og får 100 % avkastning, så sitter man i praksis igjen med 200.000. Om man hadde spart i aksjefond i stedet, utenfor IPS, så måtte man betalt skatt, og gevinsten på 100.000 ville blitt redusert til i underkant av 80.000. Det er dette som er den praktiske effekten av utsatt skatt. Forutsetter her lik skattesats i framtiden som i dag.

I tillegg er det en annen effekt som er svært gunstig for deg, nemlig fordelen av at IPS-midler ikke regnes som formue. Du virker å være i formuesskatt-posisjon, eller å bli det i nær framtid, så å sette 40.000 i IPS hvert år vil etter hvert gi en betydelig samlet skattebesparelse.

Ulempen er som du selv sier at pengene låses, men med din økonomi spiller det vel liten rolle.

Edited by Leiferen
 • Like 2

Share this post


Link to post
12 minutes ago, Leiferen said:

Skatten går ikke i null. For å forklare det enkelt: om man setter inn 100.000 og får 100 % avkastning, så sitter man i praksis igjen med 200.000. Om man hadde spart i aksjefond i stedet, utenfor IPS, så måtte man betalt skatt, og gevinsten på 100.000 ville blitt redusert til i underkant av 80.000.

Man må betale skatt på realisert avkastning av IPS også.

Share this post


Link to post
zanta skrev (51 minutter siden):

Man må betale skatt på realisert avkastning av IPS også.

Nå gadd jeg ikke dra den lange forklaringen, men jeg kan selvsagt ta frem teskjeene for å forklare hvordan det blir akkurat som jeg skrev.

Tenk deg at du totalt har innskudd på 1.000.000 kr over 25 år, altså 40.000 i året. Det neste premisset er ikke helt presist, klar over det, med skjermingsfradrag og litt høyere skattesats på gevinst av aksjefond osv., men la oss videre ta utgangspunkt i 24 % skatt både nå, underveis og for all framtid, selv om det altså er noe lavere akkurat nå. Spiller ingen rolle for forklaringen.

Av innskuddet på 1.000.000 har du betalt 760.000 og staten 240.000, i form av umiddelbar skattelette. Du har altså investert 760.000 kr. La oss si at snitt gevinst er 100 % når all utbetaling er ferdig, og utbetaling varer fra du er 62-80 år. Da har det altså blitt utbetalt 2.000.000, men grunnet skatt får du «kun» 1.520.000 kr, staten skal ha sin del som er 480.000 kr. Men dette betyr jo at du har fått 100 % gevinst på de 760.000, altså har man i praksis fått like stor gevinst som avkastningen, nemlig 100 %.

Om du i stedet over den samme 25-årsperioden hadde investert 760.000 kr i aksjefond, og ordnet uttak på samme måte som utbetaling i eksempelet over, og hatt eksakt det samme aksjefondet ville du også oppnådd 100 % avkastning. Men med premisset som her er satt måtte du ha skattet 24 % av gevinsten på 760.000 kr, og ville ha sittet igjen med en gevinst på 577.600 kr, og altså ha tjent 182.400 kr mindre enn om du hadde benyttet IPS.

I praksis blir altså gevinsten av det du investerer skattefri med IPS. Det er jo nettopp det som er greia med IPS, ved siden av spart formuesskatt som alt er nevnt. Og man får altså skattesymmetri fordi man ved tap ikke kan skrive av tapet på skatten, altså er IPS dårligere i den forstand, men på lang sikt er det temmelig usannsynlig at man skal gå i minus.

Edited by Leiferen
 • Like 4

Share this post


Link to post

Jo, tenk på pensjon. Tenk på alt. Tenk på hva du ville gjort om du tok premiepotten på 200 millioner i vikinglotto. Ville du fortsatt da? Hvis ja, så er du på rett spor.

Share this post


Link to post

Hovedproblemet med IPS er at det kun er et politisk vedtak som skal til for å ødelegge ordningen. Både AP og SV har allerede vært ute og ødelagt ordningen i sitt "alternative statsbudsjett", så det kan fort bli til at løsningen med utsatt skatt fjernes. Da er det ikke spesielt gøy lenger å ha låst pengene 30 år frem i tid

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mRxEjg/arbeiderpartiet-vil-ta-fra-rike-pensjonister-og-gi-til-minstepensjonistene

Edited by newman221
 • Like 2

Share this post


Link to post
newman221 skrev (1 time siden):

Hovedproblemet med IPS er at det kun er et politisk vedtak som skal til for å ødelegge ordningen. Både AP og SV har allerede vært ute og ødelagt ordningen i sitt "alternative statsbudsjett", så det kan fort bli til at løsningen med utsatt skatt fjernes. Da er det ikke spesielt gøy lenger å ha låst pengene 30 år frem i tid

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mRxEjg/arbeiderpartiet-vil-ta-fra-rike-pensjonister-og-gi-til-minstepensjonistene

Det er klart. Men det vil vel ev. ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, så frem til det ev. endres er det som forespeilet. Skulle en slik endring skje vil jo ikke IPS være noe bedre enn aksjefond med tanke på nye innskudd, så da vil det kun være lavere formuesskatt som vil være fordelen. Da forsvinner nok det meste av nye innskudd.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Og da har man det potensielle problemet med den store pensjonskontoen man planla å ha, som skulle tappes for litt penger hvert år i 10 år etter fylte 62. Ved en regelendring vil ikke kontoen lenger fylles opp, og man risikerer at det står etpar hundretusen der, låst i "all fremtid", og som sakte men sikkert spises opp av forvaltningsgebyrer, dårlig avkastning og sære uttaksregler. 

det er ihvertfall det jeg mistenker

Også må man passe på om selskapet man har IPS-ordningen i er en reell bank eller livselskap. Sistnevnte har noen sære myndighetsregler som sier at pengene må sikres i rentefond ved uttak, noe som medfører høyere forvaltningshonorarer. 

Share this post


Link to post
newman221 skrev (På 6.1.2020 den 14.13):

Og da har man det potensielle problemet med den store pensjonskontoen man planla å ha, som skulle tappes for litt penger hvert år i 10 år etter fylte 62. Ved en regelendring vil ikke kontoen lenger fylles opp, og man risikerer at det står etpar hundretusen der, låst i "all fremtid", og som sakte men sikkert spises opp av forvaltningsgebyrer, dårlig avkastning og sære uttaksregler. 

det er ihvertfall det jeg mistenker

Også må man passe på om selskapet man har IPS-ordningen i er en reell bank eller livselskap. Sistnevnte har noen sære myndighetsregler som sier at pengene må sikres i rentefond ved uttak, noe som medfører høyere forvaltningshonorarer. 

Du kan jo sjølv velje kva fond midlane skal stå i, så du kan unngå at pengane forsvinn ved å velje gode fond, akkurat som du ville gjort om dei sto i ASK. 

Om dei endrar reglane og folk sluttar å spare så vil framleis det som er spart stå der og kunne bli utbetalt ved pensjonsalder.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det gjekk mest på livselskap som tilbyr IPS i ein forsikringspakke og vil garantere at verdiane ikkje blir halvert av aksjekrakk rett før du har bruk for dei. Eg har ikkje sett at det er noko aktuell problemstilling om du har ein heilt enkel IPS-konto i banken. Det kan vere fornuftig å redusere risikoen når ein nærmar seg pensjonsalder på same måte som blir gjort med ordinær pensjon, men det beste er om det i så fall er noko kunden sjølv kan velje. Kanskje eit system der alle i utgangspunktet trappar ned risiko mot pensjonsalder, men sjølve kan overstyre det. Då har tilbydar eit system som sikrar at dei utan peiling på IPS eller risiko ikkje blir 62 år med 100% av IPS-midlane i aksjefond, men at dei som har peiling kan styre det sjølve.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...