Jump to content
Redaksjonen.

NorthConnect: Umulig prosjekt uten bredt politisk kompromiss

Recommended Posts

"og norsk deltakelse i europeisk energisamarbeid (EØS/ACER) – truer norsk industri og gir forbrukerne urimelige strømregninger."

Artikkelen ser ikke på det store bildet, som er skillet mellom det å slippe private aktører til i handelen med strøm i Norge, og det å holde på tradisjonen med offentlig eie.

Det er Høyrepolitikken på dette området som irriterer mange, inkludert meg.

Egentlig ikke problematisk at strømprisen øker med 10 øre/kWh ved å godta ACER-regelverket, da Statkraft er et offentlig selskap og med en fornuftig politikk skulle skattene da reduseres tilsvarende.

Slik er det ikke, da de ekstra inntektene til Statkraft kanaliseres ut av lendet til Tyskland, Albania, Spania, Brasil og Chile for å nevne noen land.

Det er denne Høyrepolitikken som irriterer, for hvorfor kan ikke Statkraft investere pengene fra oss strømkunder i Norge?

Hvorfor kjøper ikke Statkraft seg inn i f. eks. Nordlaks og setter en vindturbin på havmerden som snart kommer til Norge.

Vi har enorme energiressurser i form av vind og bølger i Norsk Økonomisk Sone, og hadde dagens folk på Stortinget tenkt som besteforeldrene våre ville de brukt pengene for å høste denne energien.

Mer fornybar energi fører til lavere strømpriser, det er vi alle enige om, men vi bygger ikke ut likevel.

Høyrepolitikk ser ut til å være å maksimere fortjenesten, som i praksis vil si å ikke bygge ut for å få høyere strømpriser, og det er kanskje dette flere og flere oppdager.

Tar vi i bruk den fornybare energien i Norsk Økonomisk Sone er det bra med en kabel til Skottland, så har vi flere å selge til og kan velge den som betaler mest.

Høyrepolitikken, som slipper privat aktører til i handelen med strøm, er problemet.

 

Edited by aanundo
 • Like 3

Share this post


Link to post
34 minutes ago, Redaksjonen. said:

Om kraftprisen øker med 1 øre kan staten for eksempel redusere elavgiften med 1 øre ...

Hvorfor diskutere noe som aldri kommer til å skje, aldri engang ville vært vurdert til å skje, som om det er et argument som veier like tungt som det som faktisk kommer til å skje? Er dette en øvelse i argument-telling? Et argument for et argument? 

Da kan jeg trekke inn flere argumenter. 

Her er det som faktisk kommer til å skje: 
- Energien vil bli solgt til harmonisert strømpris. Det vil si at de som har billig strøm i dag - Norge - skal få likere pris med resten. Dette ordnes automagisk ved at strømmen blir solgt til høyere pris til utlandet. Det kommer sannsynligvis ikke til å skje gjennom NorthConnect med det første, for Arbeiderpartiet har noen krav de vil ha på plass først. Men det kommer to andre utenlandskabler først, så NorthConnect er som sådan ikke nødvendig for dette. 

- Og de som har billigst strøm i Norge - fordi de bor nord for polarsirkelen - skal få ekstra likere pris. EU utfordrer momsfordelen, og det gjør Regjeringen også. De har jo allerede harmonisert fordelene med å bo i polare områder før forrige valg. 

Quote

Vil ha el-moms i Nordland, Troms og Finnmark – 260 000 abonnenter får høyere strømregning


https://www.distriktsenergi.no/artikler/2019/8/23/vil-ha-el-moms-i-nordland-troms-og-finnmark-260-000-abonnenter-far-hoyere-stromregning/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2019-11-enklere-merverdiavgift-med-en-sats/id2652783/?expand=horingsbrev

- Og inntektene skal overføres fra strømkommunene til Staten. Mange av de minste kommunene med mest forgubbing har levd godt på strømproduksjon. Disse pengene vil nå Staten ta styring på. 

Quote

De foreslåtte endringene kan isolert føre til at kommunene mister rundt 3 milliarder kroner i året i inntekter fra vannkraftverk.

https://kommunal-rapport.no/2019/12/naer-100-utmarkskommuner-refser-forslag-om-kraftskatt

Disse pengene kan teoretisk sett omfordeles bedre, så man trenger kanskje ikke være prinsipielt skeptisk til å flytte skatter fra kommuner til Staten. Men omfordeling er ikke en øvelse for denne Regjeringen. Kommunene får pålagt nye oppgaver men ikke tilsvarende inntekter. Skattekutt for de få er prioritert, og dermed kan man enklere rettferdiggjøre underfinansiering og raskere nedbygging av velferden for de mange. 

NorthConnect ser ikke ut til å få nødvendig støtte nå, det krever en eller annen hestehandel med Arbeiderpartiet, som har utrolig få seiere å vise til de siste årene. Men det vil bare redusere de negative konsekvensene i begrenset grad, siden de andre to kablene uansett er på vei. Norge blir ikke rikere, for inntektene vil gå til skattekutt. Nordmenn blir heller ikke rikere, fordi vi får økte strømpriser. I Nord-Norge blir vi spesielt mye ikke rikere, når prisene her vil øke med mer enn 25%. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Artikkelforfatteren sier at Norge blir rikere og kaken større, det som ikke fremlegges er at det er aksjonærerer og eiere som blir rikere, befilkningen får bare smuler av denne kaken og blir straffet ved høyere strømpriser. Å legge Norge ut på anbud fører til dårligere og dyrere tjenester med lavere kvalitet (se bare Ambulanseflyavtalen med Babcock m.fl) Så nei, North Connect er ikke en god ide, det ser vi på Acer, strømprisene økte når vi selger ut og kjøper inn dyrere strøm. Den kaken er kun de rikeste som får kose seg med!

 • Like 4

Share this post


Link to post

Problemet er ingen av kablene, og løsningen burde vært rent politisk:

- man fastsetter en innlands kvote for estimert forbruk av strøm. Den kvoten får kaftselskapene IKKE selge tul utlandet - den er reservert for norske forbrukere, noe a la "eminent domain", vårt er vårt andre får vente. ALT UTENOM den kvoten kan de selge til utlandet.

- pkt 2: alle kabler til utlandet må finansieres direkte av de som selger til utlandet. Det er IKKE den norske befolkningen som trenger noe derfra, det er ikke de som selger magasinene tomme. Det burde NVEs kjære venner sponse selv.

Hadde dette skjedd, hadde man ikke brukt eksport mot innlands-kunder, og hadde kraftprodusentene sponset sine egne eksportkabler så hadde ingen klaget. Men de vil jo atter en gang flå befolkningen og atter en gang melke samfunnet!

 • Like 2

Share this post


Link to post

problemet hadde nok vært mye mindre om kabelen ikke var "privat". Siden kun statnet kan eie utenlandskabler er det pussig at de ikke er med fra starten.

Selv om det isolert sett virker fornuftig med en slik kabel ser det mer og mer ut som at AP ikke vil ha noe særlig å tjene på å gå inn for det, og da blir det neppe noe av.

Share this post


Link to post
Quote

Om kraftprisen øker med 1 øre kan staten for eksempel redusere elavgiften med 1 øre og likevel sitte igjen med «peeng på bok» – fordi handelen mellom Norge og Skottland skaper en verdi vi som samfunn går glipp av hvis kabelen ikke bygges.

Og julenissen eksisterer, og bor på nordpolen.. Eller er det fordi Norge desperat er i gjeld og trenger så mye penger at staten har økt elavgiften med 30% de siste 5 årene?

Edited by likferd
 • Like 2

Share this post


Link to post

Statnett var ikke med fordi den kabelen her er fra starten av et rent kvasi-privat initiativ (Agder Energi, Lyse og E-CO er alle eid av fylkeskommunene pluss staten og er ikke private). Statnett har nok å gjøre med sine egne kabelprosjekter.

Nå tvinges Statnett inn i NorthConnect etter 25 års drift for å sikre full statlig kontroll etterhvert (ila de første 25 åra vil utbyttet gå til AE, Lyse, E-CO, Vattenfall).

Til siden og sist handler dette om hvor utbyttet havner hen - i statsbudsjettet eller budsjettene til fylkeskommunene. Utbyttet forblir hos det offentlige, untatt Vattenfall. Dette her er egentlig en kamp om inntekter mellom Agder+Rogaland+Oslo mot Staten.

Share this post


Link to post

At staten blir rikere, og forbrukeren flås, er ikke noe nytt. Samfunnsøkonomisk lønnsomt omskrivs det med. Tullete.

Elavgiften vil ALDRI bli satt ned, slik at dette kommer aldri, hverken direkte eller indirekte gagne drn norske forbrukeren.

 • Like 2

Share this post


Link to post
dguzs skrev (1 time siden):

Statnett var ikke med fordi den kabelen her er fra starten av et rent kvasi-privat initiativ (Agder Energi, Lyse og E-CO er alle eid av fylkeskommunene pluss staten og er ikke private). Statnett har nok å gjøre med sine egne kabelprosjekter.

Nå tvinges Statnett inn i NorthConnect etter 25 års drift for å sikre full statlig kontroll etterhvert (ila de første 25 åra vil utbyttet gå til AE, Lyse, E-CO, Vattenfall).

Til siden og sist handler dette om hvor utbyttet havner hen - i statsbudsjettet eller budsjettene til fylkeskommunene. Utbyttet forblir hos det offentlige, untatt Vattenfall. Dette her er egentlig en kamp om inntekter mellom Agder+Rogaland+Oslo mot Staten.

Per definisjon må et privat selskap (som NorthConnect) kun ta hensyn til egen lønnsomhet (og særlig når i tillegg en utenlandsk eier er med). En risikerer da svært svingende elpriser særlig i strømområdet som NorthConnect henter strømmen fra. NorthConnect kan også enkelt manipulere prisene i området ved fordele salg/kjøp av strøm til sin egen fordel. Om Statnett eide kabelen må vi anta at kabelen ble styrt på en annen måte til fordel for samfunnets interesser og ikke kun eiernes interesser. At et privat selskap i det hele tatt gis anledning til å eie en strømkabel til utlandet, sier mye om Høyres og Frp's svært uheldige innflytelse i det norske samfunnet.

Så vidt jeg kan forstå er NorthConnect en utvekslingskabel (like mye import av strøm som eksport) til et Skottland som snart er forsynt med 100% fornybar strøm og som har en stor andel av strøm fra vindturbiner. Jeg stiller meg svært positiv til strømutveksling da det lettere muliggjør overgang til vind og sol i Europa. Det er heller ikke å forakte at prisnivået er høyere i UK enn i Norge og jeg aksepterer en noe høyere strømpris til meg selv så lenge norsk kraftintensiv industri beholder sine relative fordeler.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Dette med at prisen skal svinge kraftig i NO5 pga NC må du altså dokumentere! Dette er ikke tilfelle slik det er meg kjent.

En kabel kan ikke kjøpe, selge eller fordele kraften som den måtte ønske - dette er direkte usant! En kabel tilbyr transporttjeneste mellom 2 soner og kun det, det er kraftbørsene på begge sidene av kabelen som foretar handelsoperasjoner. Kabelen tjener på prisdifferansen mellom 2 soner.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (37 minutter siden):

Per definisjon må et privat selskap (som NorthConnect) kun ta hensyn til egen lønnsomhet (og særlig når i tillegg en utenlandsk eier er med). En risikerer da svært svingende elpriser særlig i strømområdet som NorthConnect henter strømmen fra. NorthConnect kan også enkelt manipulere prisene i området ved fordele salg/kjøp av strøm til sin egen fordel. Om Statnett eide kabelen må vi anta at kabelen ble styrt på en annen måte til fordel for samfunnets interesser og ikke kun eiernes interesser. At et privat selskap i det hele tatt gis anledning til å eie en strømkabel til utlandet, sier mye om Høyres og Frp's svært uheldige innflytelse i det norske samfunnet.

Så vidt jeg kan forstå er NorthConnect en utvekslingskabel (like mye import av strøm som eksport) til et Skottland som snart er forsynt med 100% fornybar strøm og som har en stor andel av strøm fra vindturbiner. Jeg stiller meg svært positiv til strømutveksling da det lettere muliggjør overgang til vind og sol i Europa. Det er heller ikke å forakte at prisnivået er høyere i UK enn i Norge og jeg aksepterer en noe høyere strømpris til meg selv så lenge norsk kraftintensiv industri beholder sine relative fordeler.

Nå er både Norge og Skottland del av Nordpool så det er begrenset hvor mange fikse krumspring eieren kan gjøre. Kraften flyter mot der prisen er høyest,  og demper derfor prisforskjeller. Jo høyere prisforskjell jo høyere flyt,  på samme måte som andre forbindelser mellom pris-sonene internt i Norge. I tillegg er det noen begrensninger i hvor mye den kan levere og hvor fort den kan endre flyt. Sistnevnte er for at produksjon på hver side skal kunne justere seg inn uten for brå endringer.

 

Og jeg skjønner ikke hvorfor så mange fonuserer på at dette er et "privat" selskap og ikke på at statkraft er et privat selskap. Begge er AS eid av det offentlige,  forskjellen er at en er eid av staten alene og de andre av staten sammen med lokale fylker og kommuner.

 • Like 1

Share this post


Link to post
rurr skrev (1 time siden):

At staten blir rikere, og forbrukeren flås, er ikke noe nytt. Samfunnsøkonomisk lønnsomt omskrivs det med. Tullete.

Elavgiften vil ALDRI bli satt ned, slik at dette kommer aldri, hverken direkte eller indirekte gagne drn norske forbrukeren.

Ikke snakk opp elavgiften. 

 

Elavgiften skal ned. Det er en avgift som er i ferd med å gå ut på dato nå som strøm konkurrerer direkte med forurensende alternativer.

 

Det gir ikke mening at ren fornybar strøm har nesten like høye % avgifter som diesel.

Det gir ihvertfall ikke mening at dieselbusser kan kjøre påavgiftsfri biodiesel med eleltriske busser straffes med høy elavgift. Det motvirker endring.

Det gir ikke mening at elektriske ferger og andre båter skal betale mer %vis avgift av drivstoffet en dieselferger og båter.

Det gir ikke mening at man blir straffet med høyere avgifter om man bytter fra fyringsolje til ren strøm.

 • Like 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (1 time siden):

Nå er både Norge og Skottland del av Nordpool så det er begrenset hvor mange fikse krumspring eieren kan gjøre. Kraften flyter mot der prisen er høyest,  og demper derfor prisforskjeller. Jo høyere prisforskjell jo høyere flyt,  på samme måte som andre forbindelser mellom pris-sonene internt i Norge. I tillegg er det noen begrensninger i hvor mye den kan levere og hvor fort den kan endre flyt. Sistnevnte er for at produksjon på hver side skal kunne justere seg inn uten for brå endringer.

 

Og jeg skjønner ikke hvorfor så mange fonuserer på at dette er et "privat" selskap og ikke på at statkraft er et privat selskap. Begge er AS eid av det offentlige,  forskjellen er at en er eid av staten alene og de andre av staten sammen med lokale fylker og kommuner.

Priser på Nord Pool bestemmes av tilbud og etterspørsel. NorthConnect kan tilby mye strøm til Skottland samtidig som det er lite strøm i eget område. Dette vil trekke opp prisen i området og forhåpentligvis ville ikke staten (ved Statkraft og Statnett) eksportere strøm når det er underskudd i Norge (eller et strømområde). Men nå er det jo et krav fra den kapitalistiske verden at alle virksomheter skal følge (natur)loven om maksimal skvising av folk flest (maksimalt utbytte av enhver virksomhet), så offentlige virksomheter blir mer og mer lik private. Foreløpig er det hierarki fra private, kommunale, fylkes og opp til statlige virksomheter. Får Høyre og Frp viljen sin vil det snart ikke være noen forskjell.

En direktør i et offentlig selskap blir snart satt i fengsel om han tilgodeser samfunnets interesser fram for aksjonærenes (er ikke helt sikker på at aksjeselskapsloven er slik å forstå, men det virker som flere og flere tolker den slik).

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (27 minutter siden):

Priser på Nord Pool bestemmes av tilbud og etterspørsel. NorthConnect kan tilby mye strøm til Skottland samtidig som det er lite strøm i eget område. Dette vil trekke opp prisen i området og forhåpentligvis ville ikke staten (ved Statkraft og Statnett) eksportere strøm når det er underskudd i Norge (eller et strømområde). Men nå er det jo et krav fra den kapitalistiske verden at alle virksomheter skal følge (natur)loven om maksimal skvising av folk flest (maksimalt utbytte av enhver virksomhet), så offentlige virksomheter blir mer og mer lik private. Foreløpig er det hierarki fra private, kommunale, fylkes og opp til statlige virksomheter. Får Høyre og Frp viljen sin vil det snart ikke være noen forskjell.

En direktør i et offentlig selskap blir snart satt i fengsel om han tilgodeser samfunnets interesser fram for aksjonærenes (er ikke helt sikker på at aksjeselskapsloven er slik å forstå, men det virker som flere og flere tolker den slik).

Men hverken Statnett eller NorthConnect kan bestemme selv flyten i kabelen. Det er de flytende prisene og underliggende avtaler som jeg nevnte som bestemmer det. Hvis det er underskudd i Norge i det området vil prisen være høy her og kraft flyte til Norge.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, RJohannesen said:

Ikke snakk opp elavgiften. 

 

Elavgiften skal ned. Det er en avgift som er i ferd med å gå ut på dato nå som strøm konkurrerer direkte med forurensende alternativer.

 

Det gir ikke mening at ren fornybar strøm har nesten like høye % avgifter som diesel.

Det gir ihvertfall ikke mening at dieselbusser kan kjøre påavgiftsfri biodiesel med eleltriske busser straffes med høy elavgift. Det motvirker endring.

Det gir ikke mening at elektriske ferger og andre båter skal betale mer %vis avgift av drivstoffet en dieselferger og båter.

Det gir ikke mening at man blir straffet med høyere avgifter om man bytter fra fyringsolje til ren strøm.

Det gir heller ikke mening at det er sukkeravgift på sukkerfri drikke, eller at  det er co2 avgift på vannkraft. Men hva var det Siv Jensen sa, når spørsmålet kom opp? "Hovedmålet er å skaffe inntekter til statskassen".

Om man leser mellom linjene: Om sukkeravgiften kun gjaldt sukkerholdig drikke, noe som konsumeres mindre og mindre av, hadde jo halvparten av inntektene forsvunnet, og avgiftsforskjellen hadde gjort at den nåværende 50/50 fordelingen i konsum hadde blitt forskyvd enda kraftigere i favør av sukkerfrie drikker. Supert for folkehelsen altså, men ikke så supert for finansdepartementet.

Og likedann for dine argumenter: om de setter ned elavgiften, vil jo folk i større grad bytte fra fossile energikilder til elektriske, og ikke bare taper de inntektene fra den reduserte elavgiften, men de taper enda mer i tapte avgifter fra fossile drivstoff. Og derfor kommer elavgiften bare til å øke og øke, i takt med at inntektstapet fra fossile drivstoff øker.

Edited by likferd
 • Like 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (6 timer siden):

Men hverken Statnett eller NorthConnect kan bestemme selv flyten i kabelen. Det er de flytende prisene og underliggende avtaler som jeg nevnte som bestemmer det. Hvis det er underskudd i Norge i det området vil prisen være høy her og kraft flyte til Norge.

Prisnivået på strøm i Skottland er en del høyere enn i Norden. Da vil det i følge dine teorier det meste av strøm gå til Skottland (i den grad UK trenger strøm). I tilfeller det er lite strømproduksjon i NO5 vil vi få UK-pris i området og eventuelt en videre spredning av høyere priser. Igjen priser på Nord Pool gjør seg ikke selv, Nord Pool er en mekanisme for å balansere tilbud og etterspørsel 24 timer i forkant.

Så vidt jeg vet kan også strøm handles utenom Nord Pool. Norsk kraftintensiv industri har langsiktige avtalte priser på strøm. Eierne av NorthConnect kan gjøre avtaler med strømprodusenter i UK som gir visse garantier om strømleveranse som ofte vil kunne føre til høyere priser i Norge.

NorthConnect kan også sammenlignes med en  ny fabrikk i Norge med varierende behov for kraft. Ved fullt pådrag er det gjerne behov for forsterket nett i NO5 og kabler på tvers av områdende. Dette er også en kostnad knyttet til den nye kabelen

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nå har vi blitt "foret" med info i lang tid om at prisnivået på strøm ikke vil øke om det kommer nye kabler. All markedsøkonomi vil tilsi det, at prisene vil stige MYE i Norge, 1-3 øre er altfor lavt estimat. Forbrukerne sitter tilbake som tapere, uten noen mulighet til å påvirke. Det hjelper lite å starte forbruket på natta og legge om hele livsstilen for de som har mulighet til det. Nei, den store hopen må finne seg i å betale det strømmen koster, enten for at de ikke har mulighet eller at de gidder å endre livsstilen sin. Og hvem sitter med trumfen da? Kraftbaroner likt Einar Aas, som klarer å melke max. ut av systemet. Det hjelper heller ikke at EU har lagt sin klamme hånd over styringen av kraftmarked i Norge, med RFE som er umulig å angripe politisk. Dette MÅ vi si et rungende NEI til. Problemene startet med den nye energiloven av 1991. Strøm på børs????

 

Share this post


Link to post

Dette blir tullete fremstilling. Man kan si det meget enkelt.

Kabelen vil skape arbeid som igjen vil gi inntekter til staten. Salg/kjøp av kraft vil igjen være arbeid og gi inntekter, til staten. Alle disse utgiftene som er med legging av kabel, drift og salg/kjøp av strøm samt fortjenestene disse selskapene vil ha i fremtiden. Den får vi forbrukere her i Norge.

Kort og konsist.

Valget burde være meget enkelt.

Men ser man på dette i et historisk perspektiv så er det ingen tvil om at denne kabelen og før eller senere vil bli bygget.

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...