Jump to content

dguzs

Medlemmer
 • Content Count

  259
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by dguzs

 1. Når man har et så systematisk misbruk og utnytting av regelverket så er dette noe lovgivere må ta ansvar for. Lovgivningen må endres og strammes for at dette ikke skal være mulig eller mulig i mye mindre grad. Man må tørre å være streng og forby proffe konkursryttere å delta i markedet. Disse ødelegger for alle andre.
 2. Hva går mesteparten av metanolen i verden til - som drivstoff/innblanding i drivstoff? Eller som en råvare til andre industrielle prosesser?
 3. "main power electronic breaker, having a high resistance" Vi har sagt så å si det samme men med andre ord. Men det et altså ikke rene resistive motstand men halvlederbrytere (IGBT) med høy motstand.
 4. Slik jeg forstår ABBs materiale så skjer det på en annen måte - at de bruker seriekoblede IGBT'er til å bryte denne strømmen. Se s.9 her: https://new.abb.com/docs/librariesprovider53/magazines-downloads/ffwd-1-13.pdf?sfvrsn=4
 5. De nekter å dele landet i flere prisområder. Linjer vil de veldig gjerne bygge men stoppes av søksmål fra innbyggere som blir berørt av utbyggingen.
 6. Det er et potensielt løsbart problem i nær fremtid. Noe som nuller ut kritikken din på at dette kunne ha blitt gjort ved tidligere anledninger. ps. Ikke at jeg er uenig i at subsidiene til oljenæringen kunne ha blitt brukt mye smartere istedenfor. ps2. ang selve HVDC bryteren - den bryter spenninger opp til 350 kV, NORDLINK med sine 1,4 GW er allerede på 500 kV. Så om man, som du drømmer, skal lage multi-terminal annlegg med 10- eller 100-talls av GW trenger man brytere som tar mye høyere spenninger.
 7. Det du glemmer at det finnes ingen industrielle effektbrytere for likestrøm, særlig for spenninger som skal til for å realisere din ide. Dette er jo også en grunn alle HVDC forbindelser har kun to endepunkter. ABB har patentert likestrømsbryter i 2012 og det tok dem 8 år for å få den til å bli praktisk anvendelig. Så, ja - ila noen år kommer vi sikkert til å få se en rekke prosjekter med multi-terminal HVDC, men fram til nå har det ikke vært praktisk mulig.
 8. Ja, det alene hadde løst mye av de problemene. Men tyskere vil desverre ikke det pga de politiske konsekvensene. De prøver faktisk å få bygget likestrøms luftlinjer fra nord til sør men klarer ikke stort pga NIMBY problematikken.
 9. "Hvorfor bygges ikke helikopterne med hybrid motorsystem? Motorene driver en generator som skaffer strøm til ett passelig stort lithium-batteri hvor batteriet igjen gir strøm til elmotoren som driver hovedrotoren og halerotoren rundt. Altså ingen hovedgearboks det kan bli feil på og ingen mekaniske overføringer,foruten en enkel aksling mellom motorene og generatoren. Kanskje batteri kan kuttes og motorene driver generatoren som igjen gir strøm til elmotoren som driver rotoren rundt." Jeg kan anta at dette pga vekt. Et par generator/elmotor veier mye mer enn en girkasse. Og vekt er alfa og omega i luftfart.
 10. Ja, der fant du de sikkert mest troverdige trollkildene på hele internettet!! Gratulerer! Blir som å sitere Mein Kampf på likestillings- og integreringsspørsmål.
 11. "Statnett har også varslet myndighetene om at inntektene fra handel mellom prisområder og til andre land, såkalte flaskehalsinntekter, er forventet å bli høyere enn Statnett har lagt til grunn i tidligere prognoser."
 12. Jeg tilkaller herved alle utenlandskabelkritikerne hit nok en gang! De som ved flere anledninger har prøvd å overbevise oss alle at kablene er bare et tapsgesjeft for samtlige. Kjenn deres besøkelsestid, nå!
 13. Hadde kabelen bare gått i null over levetiden sin ville den aldri blitt bygget. Konsesjonssøknaden tilsier ca. 8 Mrd. NOK i totale investeringskostnader og ca 12 Mrd. NOK i totale flaskehalsinntekter.
 14. Du kunne jo sjekke dybdene i Hardangerfjorden kontra Suldalsvatnet først, før evt. kommentere.
 15. At gassen holder en temperatur på ca 240K i det den blir transportert ut til injisering. Jeg tror ikke det trykket til selve havet har noe som helst betydning da gassen injiseres 2300 m under havbunnen. Jeg antar på 2300 m dybde under havbunnen er det temperatur langt over 240K slik at CO2 går fra flytende over til gassform. Og da er spørsmålet hvor stort trykk kan en slik bergart holde - før den skal begynne å lekke CO2? Dette er jo kompetente folk så jeg antar dem har regnet dette gjennom slik at CO2 forblir der nede "evig" uten å lekke.
 16. Takk for lenken til filmen. Den forklarte en hel del. Men så videre om injeksjonen til bergartet. Så det er slikt at flytende CO2 ved ca. 240K injiseres tilbake til reservoaret - men blir over til gass igjen i det den ankommer reservoaret? Hvor stort trykk kan en slik bergart holde?
 17. Skjønnte ikke om CO2 skal transporteres i gassform eller flytende. Teksten og illustrasjonen motsier seg selv.
 18. Skrike høyt om at strømmen er for dyr og kraftkapitalistene tjener seg søkkrike på stakkare nordmenn. Ironi av nå. Men ja, altså - hver gang det kommer en artikkel om hva det koster i tap for samfunnet å ikke eksportere kraften når det renner over - så er det forbausa stille fra den delen av kommentatorene her som ellers vrir seg i sinne om at kablene går for fullt med arvesølva kraft og om at "nordmenn melkes" pga krafteksporten. Ja, hvor er dere folkens? Vi vil gjerne høre sannhettstemmene deres nå!!
 19. Trenger man faktisk ikke for dette har blitt gjort på ordentlig allerede. 1933-45. Det at noen klarer å tenke at et slikt samfunn er en god ide viser at en har skulket historien i skolen. Eller at man har så store problemer med aggresjon og sinne at man bør oppsøke hjelp.
 20. Ja, er enig i at et 100k gulv burde være innført også for næring. NVE ga til slutt opp etter flere forsøk, så nå er det opp til nettselskapene å regulere det på eget vis. Tror at kundene hos små nettselskap som blir tapere.
 21. Effektleddet blir nå i dette forslaget borte for husholdningene. https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nve-legger-fram-forslag-til-ny-nettleiemodell/
 22. Generell info: når det er flyt på en HVDC kabel så er det TSO'ene på hver sin side som sitter med inntekten som kommer av prisdifferansen på hver side av kabelen. 1. Statnett kjøper inn kraften for dekke sine totale nettap og tap fra HVDC kablene inkluderes her. Utgiftene til Statnett dekkes såklart gjennom nettleia. 2. I denne modellen vil flyten altså ikke forekomme før det er en viss minimumsprisdifferanse på hver side. Så Statnett dekker tap gjennom denne inntekten av prisdifferansen. Nettleien er ikke direkte involvert for å dekke tap i denne modellen. Nr.2 er en modell der den kommersielle inntekten går direkte til å dekke sine egne forårsaket energitap. I nr. 1 forenes alle nettap i hele nettet i en pott og så betales av Statnett uten å se på hvilken linje/kabel som forårsaker tap.
 23. Tapene på utenlandskabler kan være dekket på 2 forskjellige måter. 1. Klassisk modell: anta 0% tap på kabelen, altså tillate handel selv ved små prisforskjeller, og dekke fysiske tap på kabelforbindelesen eksplisitt slik som for nett forøvrig (altså kjøpe inn energi på kraftmarkedet for å dekke for tap). 2. Implisitt tapsmekanisme: tillate handel kun ved prisforskjell over en viss minimumsgrense slik at tap er alltid dekket gjennom prisforskjellen. I Norge er det kun Norned som har implisitt tapsmekanisme. Det er meg ikke kjent om denne skal benyttes på Nordlink.
×
×
 • Create New...