Jump to content

dguzs

Medlemmer
 • Content Count

  217
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

271 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. "Det står IKKJE i den tyske grunnlova at Tyskland skal vere eitt prisområde for kraft, og Tyskland har heller ikkje kravd fritak for EU-direktivet på det grunnlaget." Nå er jeg ingen jurist og ikke vet nøyaktig hva som står der, men der står det noe sånt som "alle skal ha rett til lik...". Og på det grunnlaget vil denne saken gå, grunnrettigheter til at alle behandles likt og få like muligheter til ett eller annet. BVG-domstolen vil trumfe alle EU-direktiver som vil prøve seg på å tvinge Tyskland til dette. Dette tror jeg, dette er signalene jeg får fra tyske kollegaer. Du kan tro noe annet. Jeg ser ingen grunn å kverulere om dette mer Nodeprising koster nok mer enn den smaker. For å implementere denne må man fortsatt oppfylle alle dagens krav til transparens. Og når HVER nettkomponent som linje, trafo, bryter osv. har påvirkning på overføringskapasiteten inn/ut fra noden må TSO'n publisere helsikes mye detaljert informasjon om sine nettanlegg. Ikke snakk om at dette i Norge og særlig Sverige er sensitiv informasjon untatt offentligheten. Så, nei - jeg ser ikke at nodemodellen blir innført med det første, selv om selve prinsippet er meget godt
 2. Ingen EU-lov er over den nasjonale grunnloven. Det så jo man nå også med disse EU COVID obligasjonene, der BVG hadde det absolutt noe å si. Det er klart TSOene i DE ønsker det, men det er fortsatt politisk umulig. Selv om alle naboland ønsker det, så er det fortsatt politisk umulig. Når politikere i Tyskland ikke ønsker det, så er det dødfødt å prøve å tvinge dem. Alle kollegaer fra de tyske TSOene jeg har snakket med ikke har tro på at det vil komme til å skje, selv om fagfolk ønsker det. Og bare for å ha sagt det, jeg er 100% for denne delingen. Nordlink kommer til å være en handikapp av en kabel slik det er tenkt med disse kapasitetsrestriksjonene nå. Ang. nodeprising. Det må være konsensus om det i hele Norden for at dette innføres. Slik jeg ser det, så er denne diskusjonen fraværende i det nordiske kraftmarkedet.
 3. Det er klart mye riktig i det du skriver. Det er lurt og det er pragmatisk. Men politisk i Norge vil det være et tapsprosjekt, tror jeg. Hvis hele Norden samlet går inn for det så kan det hende det er mulig. De klarte å skille Østerrike fra Tyskland fordi de er nemlig to forskjellige land. Å dele Tyskland selv i noe mer enn ett område er HELT uaktuellt. Du vil ikke klare å forklare der hvorfor i ett land vil folk måtte betale forskjellig pris på strøm. Hvis noen gjør det, så vil det pronto være en sak i den tyske Grunnlovsdomstolen i Karlsruhe, og den saken vil bli tapt av regjeringen/regulatoren. Det er et politisk selvmord det der, altså i DE. Hele samlet kraftbransjen i hele EU presser for deling av Tyskland men det får man ikke til. Tyskere vil heller betale milliader av euro hvert år i redispatch og counter-trading enn gå inn for deling.
 4. I teori er nodeprising perfekt. Men vi lever ikke i en perfekt verden Politisk vil det være upopulært å gå inn for et system der menigmann ikke har noe som helst forståelse av hvordan kraftprisen skapes. Uansett hvor man er. Se på Tyskland - bare det å dele landet i 2 prissoner der er helt uaktuellt, så det å ha hundrevis av noder blir ikke lett å forklare til offentligheten. Så er det industrien som ville ha prøvd å saksøke for at de er plutselig i en node med høy pris. Osv osv.
 5. Nå kan jeg ikke svare for Statnett, men grensene mellom prisområdene bestemmes og godkjennes av RME ut ifra en samfunnsøkonomisk vurdering. Det er Statnett som kommer med forslag og RME (NVE tidligere) bestemmer til slutt. Statnett, som en TSO, vil jo såklart ha minst mulig driftsmessige problemer og bruke minst mulig på dyre spesialreguleringer. RME ser på sin side på om det ikke vil føre til at markedet forvrenges eller mye vann vil bli tapt. Så i en vanskelig situasjon som i NO3 er dette et avveining mellom pest og kolera. Jeg antar at når Klæbu-Aura er ferdig spenningsoppgradert vil det lette noe på den situasjonen. Men ja, en lang linje slik som Ørskog-Sogndal - og med MYE produksjon hengende på den - er krevende driftsmessig.
 6. Altså minoritetsaksjonærer. Disse selskapene agerer uansett uavhengig av Statkraft. Hafslund E-Co har du glemt, og Hafslund E-Co er nr. 2 i landet.
 7. For det første er ikke det noe påfunnet teori, det er jobben min. Fysikken i nettet bryr seg ikke om prisene. Det er flyt dit det er last. Den flyten sørover var mest sannsynlig forårsaket av lasten i NO5/2/1 og kraften kom fra SE1 og SE2 via NO4 og NO3. Hvis du vil se på forskjellene mellom fysisk og kommersiell flyt, se på det kartet her https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/map der kan man se de kommersielle (!!!) flytene.
 8. Nei. Det er mange flere som har lignende kapasitet som Statkraft om vinteren. E-Co, BKK, AE, Lyse, Sira Kvina. Alle de har store kraftverk og konkurrerer seg imellom. Statkraft er langt fra alene i markedet.
 9. Først og fremst, for å berolige deg - det er ikke noe galt med det norske kraftnettet. Du ser, såvidt jeg forstår, på de fysiske flytene i nettet. De er som de er og styres av fysikken i nettet (spenningen, impedansen, vinklene). De kommersielle flytene derimot, altså de som styres av prisen, er nesten alltid forskjellige fra de fysiske flytene pga kompleksiteten i handelssystemet. Dette er særlig gyldig for Norden der man har mange prisområder - det øker kompleksiteten. Det som beregner kraftprisene og dermed bestemmer disse kommersielle flytene er Euphemia-algorytmen til NordPool. Altså, kun NP kan svare deg om resultatene i handelen, prisene og de komm.flytene. Det er veldig sannsynlig at det er flyt fra NO3 fra NO1/5 fordi det er for elektronene den "enkleste" veien å komme seg til SE3. Det er altså en transitflyt som ikke har nødvendigvis mye med direkt flyt fra NO3 til NO1/5 å gjøre. Samme med flyt SE2 til NO3, pga flaskehalsene i nettet i Sverige velger kraften å ta den lange veien om NO3, NO1 og til SE3.
 10. Det er klart det er særs uheldig den situasjonen nå. Men sjefen i Lyse kommer bare med kritikk men ingen konstruktive innspill. Hva kunne man har gjort annerledes for å unngå flaskehalsene i nettet? Flytte vedlikeholdsjobbene i nettet til høsten eller vinteren når forbruket tar seg opp? Neppe. Be til XLPE-gudene for at isolasjonen på HVDC-kablene skal holde ett eller to år ekstra? Tror Statnett gjør det dem kan for å overvåke kablenes tilstand og holde dem i live. Hvor var Lyse da Statnett avlyste sin del av Sydvästlänken? Den som ville ha gitt god kapasitet til Sverige nå. Ahm, man ville på liv og død ikke bli assosiert med et upopulært nettprosjekt og få dårlig PR i ettertid. RME kunne ha kanskje gjort noe med regelverk for slike overflodssituasjoner. Slik som gi rabatt på nettleie til produsentene når prisene går under 2-3 EUR/MWh. Vet ikke om det monner så mye. Det er uansett ikke lenge til dette er over da Nordlink kommer i desember og kabelen til UK neste år.
 11. Ja, det er mye enklere med seriehybrid, og kanskje tom billigere - har sjekket nå på nett og en 30 kW generator koster opp til 1000USD, så sikkert ikke mer enn en girkasse/klutsj. Så hvorfor i all verden er så å si alle hybrider parallelhybrider??? Det må jo være en grunn at bilprodusentene tviholder på all denne leamikken.
 12. Egentlig er det her et soleklart eksempel på de store regionale mentalitetsforskjellene i Tyskland. Bayersk autokrati møter hanseatisk demokrati. 1:0 til hanseatene.
 13. Seriehybrid trenger to elektriske maskiner (en motor og en generator, som i praksis er det ene og det samme), parallelhybrider trenger en elektrisk maskin og en klutsj/girkasse. Jeg lurer på hva som er billigere en el.generator eller en klutsj/girkasse kombo. Bilprodusentene har jo greie på å masseprodusere girkasser og klutsj, så det vil de kanskje ikke slutte med (og la være å legge igjen penger hos elmotorprodusentene)?
 14. Dette har jeg også tenkt på mye. Om man lager ICE bare som REX som går på optimalt turtall så er plutselig mye av NOX problemene borte da mye av disse utslippene kommer av variable pådrag på ICE. Ikke snakke om at man ved å gå over til PHEV reduserer CO2 utslippene drastisk da de fleste kilometerne vil bli kjørt på el uansett. Jeg forstår ærlig talt hvorfor lager ikke Ford en Mondeo (VW en Passat osv) PHEV forhjulsdrevet folkevogn med 50 km elektrisk rekkevidde og opptil ca. 1.0 L diesel på 40 kW. Den slags bil ville bli en bestselger. Og ja, jeg vet at Passat har GTE - men den er overmotorisert for en gjennomsnittlig norsk forbruker og dermed for dyr (den var sikkert laget med tyskere og autobahnkjøring i tankene) Hyundai Ioniq PHEV er i mine tanker en slik PHEV med nært optimal ICE størrelse, dog den er ikke en REX. Jeg tror også at bilprodusentene tviholder på disse her IC bilene pga alle inntektene man får fra service. En slik PHEV ville ha trenge langt mindre oljeskift og girkasse reparasjoner o.l. Jeg tror ikke den forretningsmodellen til klassiske bilprodusenter med så mye inntekt på service og ikke selve bilsalg er bærekraftig i lengden egentlig.
 15. Jeg tror ikke det har noe med de negative kraftprisene å gjøre. For kraftleverandøren har det ikke noe å si, da den tar påslag uansett spotpris (og altså uavhengig av hvilken vei pengene renner). Men ja, det er bare å finne seg en annen kraftleverandør. Takk og pris er det nok konkurranse i markedet.
×
×
 • Create New...