Jump to content

dguzs

Medlemmer
 • Content Count

  154
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

202 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det du oppfordrer til her er jo å la vannkraftverkene gå i overløp. Er dette "forutsigbarhet"? Hadde det ikke vært for utenlandskabler nå så hadde kraftselskap, som du forresten på en eller annen måte også eier, måtte spille vann og la denne energien bli tapt. Det er jo nettop mulighet for utveksling som demper for ekstreme kraftprissvingninger og stabiliserer kraftprisen slik som du ønsker.
 2. Bare meler sin egen kake. Når de må selge flere el/færre fossilbiler for å oppfylle EU-krav (95g/km) så kan man få det til enten ved å gjøre elbilene billigere eller de fossilbilene dyrere. Det er klart de vil ikke redusere prisene på elbiler, da gjenstår det å be om høyere CO2 priser.
 3. Så FMR vil legge opp til ny runde med opprustning og spenning med Russland? For det vil det bli hvis Norge velger å gå ett hakk opp til å ha destroyere i marinen sin. Dette skipet vil være ca. 2x Nansen-klassen i størrelsen. Da må Russland svare med tilsvarende tiltak. Vil vi ha fred eller vil vi provosere? Bare å velge og vrake mellom fregattyper i Nansen-størrelsen på markedet. Plus får jo Norge kjøpe Aegis-systemet uansett. Cool down, boys, sier jeg til FMR.
 4. Bombefly flyr høyt oppe og luftvernsystemene som skal ta slike er klare over det. Det flyet her styrtet 10 km utenfor flyplassen - så det har enda ikke kommet noe særlig opp i høyden. Luftvernsystemene til Irak har ikke noe relevans her da dette skjedde rett utenfor Teheran, langt inne i Iran. Eneste som kommer opp i hodet mitt ifm luftvern er at det kun teoretisk kunne ha vært et nærluftvern som skal beskytte flyplassen mot kryssermissiler som flyr lavt. Men disse luftvernsystemene skiller mellom liten missil og et passasjerfly, så dette skal være særs lite sannsynlig. Så er det tekniske/pilotmessige årsaker. Fly kan styrte under take-off, seneste skjedde det en styrt med Fokker 100 den 27.12.19. Kan være alt fra feil flapsposisjon til ikke-gjennomført avising. Så er det terrormessige årsaker.
 5. På Nordlandsbanen er det snakk om å trekke godstog for det meste, så blir ikke helt det samme. Godstog er mye tyngre og krever mye mer opplagret energi enn passasjertog.
 6. Jeg forstår ikke til å være ærlig hvorfor man vil ha et helt nytt lokomotivdesign, det kommer til å kreve både tid og kostnader. En åpenbar løsning er å ha en mindre batterivogn bak en hel alminnelig el-lok, da er det bare mindre tilpassninger til lokomotivet det er snakk om og ingen dyre skreddersydde løsninger. Damplokomotiver hadde jo sin egen kullvogn før i tiden, så prinsippet er ikke nytt.
 7. Dette med at prisen skal svinge kraftig i NO5 pga NC må du altså dokumentere! Dette er ikke tilfelle slik det er meg kjent. En kabel kan ikke kjøpe, selge eller fordele kraften som den måtte ønske - dette er direkte usant! En kabel tilbyr transporttjeneste mellom 2 soner og kun det, det er kraftbørsene på begge sidene av kabelen som foretar handelsoperasjoner. Kabelen tjener på prisdifferansen mellom 2 soner.
 8. Statnett var ikke med fordi den kabelen her er fra starten av et rent kvasi-privat initiativ (Agder Energi, Lyse og E-CO er alle eid av fylkeskommunene pluss staten og er ikke private). Statnett har nok å gjøre med sine egne kabelprosjekter. Nå tvinges Statnett inn i NorthConnect etter 25 års drift for å sikre full statlig kontroll etterhvert (ila de første 25 åra vil utbyttet gå til AE, Lyse, E-CO, Vattenfall). Til siden og sist handler dette om hvor utbyttet havner hen - i statsbudsjettet eller budsjettene til fylkeskommunene. Utbyttet forblir hos det offentlige, untatt Vattenfall. Dette her er egentlig en kamp om inntekter mellom Agder+Rogaland+Oslo mot Staten.
 9. Nettopp!! Istedenfor å fokusere på lagring bør man fokusere på gjenbruk av avfall for å få ut restenergien, uran er heller ikke en uendelig ressurs. Russiske BN-reaktorer (den nyeste heter BN-800) gjør nettopp det!
 10. Hei. Det var en interessant tanke ang. metanol. Men metanol har fortsatt karbon i seg, så bruk/forbrenning av metanol har karbonutslipp den også. Altså, hva er poenget med å bruke metanol når du blir ikke kvitt veien om karbonet? Det er jo derfor man vil bruke hydrogen: hele verdikjeden ikke inneholder karbon. Jeg tror nok at E. kan overleve ved å modifisere fossilvirksomheten sin, de kommer til å bli storskala produsent av hydrogen fra naturgas med karbonfangst og lagring. Altså, de vil utvinne karbonatomene men å la være å selge de - ved å sende disse tilbake til bakken. Olje fortsetter de sikkert også med, enn så lenge det ikke finnes storskala erstattningsråstoffer for produksjon av plast og polymerer. Altså olje som råstoff og ikke energikilde.
 11. Klar over det. Det jeg tenker mest på er at i et helikopter har man alltid en mekanisk kobling mellom stick'en og rotorbladene, slik at bladvinkelen kan styres selv om alt det elektriske svikter totalt. Her er det jo fly-by-wire, altså kun elektrisk kobling mellom joystick'en og kontrollflatene. Bare lurer på hvordan denne sikkerhetsfunksjonen implementeres. Kanskje autorotasjonen blir hardcod'ed i selve elmotorene, slik at denne gjennomføres uansett hva. Per dags dato finnes det ingen komersielle fly-by-wire helikoptere (Bell 525 er i utvikling).
 12. Interessant om dette multirotor-helikopteret kan autorotere i nødtilfeller slik som vanlige helikoptere kan? Er dette også et krav for multirotor maskiner som skal transportere mennesker?
 13. Hvorfor begrense seg til strøm? Slutte å selge fisk og olje ut av Norge også! Billig laks og bensin til folket!! *ironi*
 14. Ja, jeg er klar at landbasert vindkraft er særs upopulær og blir ikke bygget ut i stor skala mer i denne omgangen. Det jeg undres over er hvor stille det egentlig er fra den kraftkrevende industrien/LO/Industri&Energi i disse vindsakene. Hver gang det snakkes om en utenlandskabel er de straks på banen fordi de frykter kraftprisen vil gå opp. Her fører vindkraften til at kraftprisen går ned og de burde ha støttet utbyggingene, men velger da sikkert heller å holde halen mellom beina. Ang. prisen på sertifikatene, har jeg ikke funnet så mye enn det Wikipedia sier, altså ca. 5 øre/kWh i 2016/17. Men det er ikke strømprisene som gjør at vinden på land i Norge lønner seg - prisene er lavere enn i Danmark og Sverige; det er de gode vindressursene.
 15. Ja, ordningen gjelder enda, for de som har rukket å hoppe på (for å få sertifikatene må prosjektet settes i drift før utgangen av 2020), det er helt riktig. Men grønne sertifikater er ikke avgjørende for lønnsomheten i prosjektene på den samme måten de var i 2012. Jeg forstår jo også at grunnen at sertifikatordningen ikke videreføres er at dette er ikke lenger nødvendig da vindkraften går i pluss uten støtte.
×
×
 • Create New...