Jump to content

Recommended Posts

Selv mener jeg at menneskehetens STORE utfordring, er at den ikke eksisterer. Menneskeheten er en abstraksjon og kun den enkelte eksisterer. Den enkelte er bærer av alt ansvar. Å erkjenne seg selv er den største utfordring. Hva er jeg og hvor er jeg? er da spørsmål som dukker opp. Hva er grunnlaget ? Eksisterer mer enn ett vesen? Eksisterer det andre vesener enn meg? De aller fleste vil svare ja på dette spørsmålet, og mene at det eksisterer andre vesener enn seg selv. Bare de færreste stiller dette spørsmålet.  

Tro er grunnleggende. Grunnleggende er også dette som tror, og dette er et vesen. Et vesen er i bevisstheten, og bevisstheten er derfor viktig å få innsikt i for å erkjenne seg selv. 

Noen vil da si at bevisstheten er i universet, og at dette må utforskes først.

Materien er det blitt funnet en orden ved. De grunnleggende reglene er kartlagt. Nå er det bevisstheten sin tur.  Mulig materien og bevisstheten er med nøyaktig samme struktur ?

Lærer og elev er et grunnleggende forhold og natten og dagen er bilde på deres veksling. 

At menneskeheten ikke eksisterer, er årsaken til mange politiske utfordringer. Menneskeheten er et begrep skapt av fornuften, så fornuften er en del av problemet. 

Dette mener jeg kan løses hvis myndighetene setter av 27 milliarder kroner til å opprette et senter på Dikemark som skal studere bevisstheten i lys av menneskene sin modell

 av bevisstheten. Nå har nemlig menneskene en modell av bevisstheten som inntil nylig har eksistert kun i fysikken, kjemien og mulighetene.

Dette senteret på Dikemark skulle samarbeide med verdens største partikkel-akselerator ved forskningssenteret i Cern i Sveits/Frankrike. Som følge av dette vil menneskets instinkter kunne flyttes ut i fornuften, eller fornuften kunne flyttes inn i instinktene, og skape en guddommelig innsikt i jorden, på solsystemet i universet.  

 

Meninger er det mange av. Alt er basert på tro. Klokest er det å avstå fra å mene noe sier noen av de vise. Kanskje dette er sant, men for å ikke mene noe om noe, så må en ha sterk mening. 

 

 

Rundt meg er universet

Dette er hvert vesen sin situasjon

Her forenes det allmenne med det spesielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by carenevo
innspill

Share this post


Link to post

Kunnskap er viktig for å kunne øke sin bevissthet. Det er viktig å ha gode mentale evner som f.eks analytiske evner, være kreativ. Tenke i dimensjoner, visualisere og sjakk-trekk. Som f.eks. Dette er begreper som gjør at man utvikler sin bevissthet. Å ha synske og ha telepatiske evner er avanserte egenskaper som menneskerasen har. Mental helse er veldig viktig. Hydrogenrikt mat er viktig for hjernen. Og det fungerer.
Jeg vet at materien må stemme med teoriene. Det er mange feil der og der. Det har med empiri å gjøre. Gode teorier vil ha empirisk fjellgrunn og ikke empirisk skylag.
Det du opplever er energier i gang.

Share this post


Link to post
Annonse
carenevo skrev (På 9.12.2019 den 10.20):

 

 Nå har menneskene en modell av bevisstheten

 

 

 

 

 

Bevisstheten er med atom-form.
"Vi" utfordrer dere !
Dette kan dere selv undersøke.

Start et samarbeid med atomfysikerne og finn parallellene. 

Begrepene er med svak ladning i forhold til erfaringen hos den schizofrene.
Begrepene er fornuftens elementer.
Fornuften er et energinivå (orbital)

Størst av alt er kjærligheten. 

På et kollektivt nivå er kulturen denne orbital.
Kulturens elementer er verkene, stykkene og setningene.

hvor mange verker og setninger kan rommes i denne orbital før det gjøres sprang ?
Her er kjernen individene ?

Start et samarbeid med atomfysikerne og finn parallellene.
 

Hos de "sinns-friske" fungerer fornuften som et filter som inntrykkene fanges opp i. Inntrykkene kan sammenlignes med stråling som kommer inn i formen. "Galskapen" er enten at fornuften ikke er der, eller at kun fornuften er der.

Erfaringen lades av begreper i fornuften. Fornuften lades av erfaring. De mange som regnes som "sinns-friske" er i virkeligheten bare fornuftige.

Instinktene er i vårt paradigme grensen for bevisstheten.

Start et samarbeid med atomfysikerne og finn parallellene.
 

For å gjøre noe med klima-endringene er det nok å holde seg innenfor rammen fra og med fornuften, til og med instinktene. 
Overlat resten til "oss".

Edited by carenevo
innspill

Share this post


Link to post

Vi har n orbitaler i fornuften 

Fornuften er en av orbitaler 

orbital  f(n) = "vårt" verdensbilde ?

 

Start et samarbeid med atomfysikerne og finn parallellene.

 

Hvert punkt er sentrum i universet.

 

Samfunnet styres fra sentrum i universet.

Bølger og puls er nøkkelfenomener.

I en periode er det riktig å sentralisere mens det i en annen periode er riktig å desentralisere.

Åpne grensene om dagen og lukke dem om natten, som blomstene på marken.

Finn ut når det er dag og når det er natt.

 

 

Vårt råd til dere er å opprette et senter på Dikemark

Dette senteret på Dikemark skulle samarbeide med verdens største partikkel-akselerator ved forskningssenteret i Cern i Sveits/Frankrike. Som følge av dette vil menneskets instinkter kunne flyttes ut i fornuften, eller fornuften kunne flyttes inn i instinktene, og skape en guddommelig innsikt i jorden, på solsystemet i universet. 

 

Edited by carenevo

Share this post


Link to post

Mange erfaringer er blitt gjort som de etablerte teoriene ikke kan forklare.

Vi som er i evigheten har god tid og arbeider mens vi hviler. Vi hviler mens vi arbeider og presenterer ATOM-modellen for bevisstheten med visshet om at tider kommer og tider går. 

                                           Hvite Ørn

Share this post


Link to post

Rundt meg er universet.

Dette er også din situasjon min kjære neste

Dette er hvert vesen sin situasjon.

Mange sirkler er der rundt oss.

Vi deler mange av disse sirkler

Sirklene er nødvendige og sirklene er tilfeldige.

Sirklene er absolutte og sirklene er relative.

sirklene er ikke det vesentlige.

Fokuser på å få innsikt i kjernen

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...