Jump to content
NTB - digi

Norske klimagassutslipp synker for sakte. Må ned 40 prosent på ti år

Recommended Posts

Så det relevante målet er hvor mye man slipper ut i Norge, ikke hvor mye utslipp Norge finansierer eller bidrar til gjennom økt forbruk og oljeeksport?

Share this post


Link to post

Så det relevante målet er hvor mye man slipper ut i Norge, ikke hvor mye utslipp Norge finansierer eller bidrar til gjennom økt forbruk og oljeeksport?

Eller hvor mye verden forøvrig slipper ut helt uavhengige av Norge?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Da er det bare å sitte stille i båten å la elbilpolitikken virke! Dvs fler fortausladere slik at andre folk en rike eneboligeiere kan kjøpe elbiler. Ikke rasere fortauslade-tilbudet slik MDG gjør.

Ut over det blir fler oljeplattformer elektrifisert (i den grad det fungerer) samt man kan satse mer på enøk tiltak. F.o.m neste år skal Oslo være uten oljefyring.

I flere tiår har man hatt målsetning om å få gods over på tog, men det motsatte har skjedd. Folket kildesorterer skifter vinduer og etterisolerer. Nå må det off. og bedrifter trå til mere. For bedrifter er det ofte vinn, vinn da klimavennlige løsninger også fjerner svinn, feilproduksjon og investering i mer energi, material og tids besparende produksjon. Elektriske ferger vil også synes i statikkken fremover.

 

Tips til besparelser:

Ikke rive fullt brukbare bygg kun fordi det er lønnsomt (økernsenteret) eller skal bli »freshere» (tidl Storebrand HK). Slike bygg koster store utslipp å rive å bygge nytt. Sikkert mange eksempler på unødvendig riving av moderne bygg.

Det off. kan konvertere til elbiler de også samt erkjenne at elbiler kommer til å bli, slik at nye 4 felt veier vil erstatte kortdistanse fly.

Øke vrakpantordning på fossile biler slik at de eldste fossilbilene blir skrotet istedenfor dyre reperasjoner. Bruk noe av panteordningen som tilskudd til ladestajoener langs fortau og gater. Det burde være plikt for kommunene å legge opp lademuligheter langs gatene ihht fortetting av elbiler på boliger uten egen P-plass.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Det off. kan konvertere til elbiler de også samt erkjenne at elbiler kommer til å bli, slik at nye 4 felt veier vil erstatte kortdistanse fly.

Øke vrakpantordning på fossile biler slik at de eldste fossilbilene blir skrotet istedenfor dyre reperasjoner. Bruk noe av panteordningen som tilskudd til ladestajoener langs fortau og gater. Det burde være plikt for kommunene å legge opp lademuligheter langs gatene ihht fortetting av elbiler på boliger uten egen P-plass.

 

Legg merke til at selv om nordmenn kjøper elbiler som fulle sjømenn, så øker altså utslippene fra veitrafikk.

Det er trolig mer lønnsomt miljømessig, å kjøre den bilen man har lengre, enn å bytte til elbil, kun for å bytte.

 

På generelt grunnlag burde man vel heller legge til rette for redusert biltrafikk, ikke sette opp gratis ladere og annet vås på annenhvert gatehjørne, som kun er med på å øke biltrafikken betydelig.

 

Det virker som om du har gått i MDG-fella, å tror at alt som er "miljøvennlig" kan benyttes fritt uten at det påvirker miljøet i det hele tatt, slik er det dessverre ikke.

Elbiler, elektriske ferger og andre tiltak, er en forbedring, men er fremdeles et klimaproblem, målet må være å redusere, ikke øke, selv om bilene blir mer miljøvennlige.

Share this post


Link to post

Legg merke til at selv om nordmenn kjøper elbiler som fulle sjømenn, så øker altså utslippene fra veitrafikk.

Det er trolig mer lønnsomt miljømessig, å kjøre den bilen man har lengre, enn å bytte til elbil, kun for å bytte.

 

På generelt grunnlag burde man vel heller legge til rette for redusert biltrafikk, ikke sette opp gratis ladere og annet vås på annenhvert gatehjørne, som kun er med på å øke biltrafikken betydelig.

 

Det virker som om du har gått i MDG-fella, å tror at alt som er "miljøvennlig" kan benyttes fritt uten at det påvirker miljøet i det hele tatt, slik er det dessverre ikke.

Elbiler, elektriske ferger og andre tiltak, er en forbedring, men er fremdeles et klimaproblem, målet må være å redusere, ikke øke, selv om bilene blir mer miljøvennlige.

Det er forsåvidt riktig at økt forbruk av elbiler er en miljøutfordring i seg selv, men grunnen til at utslipp fra veitrafikk har økt er at bruken av biodrivstoff er redusert. Med andre ord ingen sammenheng med elbiler der.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er forsåvidt riktig at økt forbruk av elbiler er en miljøutfordring i seg selv, men grunnen til at utslipp fra veitrafikk har økt er at bruken av biodrivstoff er redusert. Med andre ord ingen sammenheng med elbiler der.

 

Jeg antar at elbiler regnes som "null-utslipp" i statistikken, selv om det er grovt misvisende, slik at det er ingen overraskelse at elbiler ikke øker utslippene, men utslippene øker altså likevel.

 

Utslippene øker sannsynligvis også langt mer dersom man regner med hvor mange som har byttet bil tidligere enn de ellers hadde gjort, fordi de har fått en latterlig billig elbil som er nærmest gratis å bruke, som igjen er med på å øke biltrafikken, ikke redusere den. 

 

Elbiler er som å sette på et Norgesplaster når man har kappet av seg armen, det hjelper fint lite i et litt større perspektiv.

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Det off. kan konvertere til elbiler de også samt erkjenne at elbiler kommer til å bli, slik at nye 4 felt veier vil erstatte kortdistanse fly.

Øke vrakpantordning på fossile biler slik at de eldste fossilbilene blir skrotet istedenfor dyre reperasjoner. Bruk noe av panteordningen som tilskudd til ladestajoener langs fortau og gater. Det burde være plikt for kommunene å legge opp lademuligheter langs gatene ihht fortetting av elbiler på boliger uten egen P-plass.

Legg merke til at selv om nordmenn kjøper elbiler som fulle sjømenn, så øker altså utslippene fra veitrafikk.
Dersom du hadde gidda å lese artikkelen før du kommenterte, hadde du fått med deg at oppgangen i utslepp skuldast lågare innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. Forbruket av (ferdig blanda) bensin og diesel går ned på grunn av skiftet til elektriske bilar. Med same innblanding av biodrivstoff som i 2017 ville utsleppa òg gått ned.
 • Like 2

Share this post


Link to post

Elbiler, elektriske ferger og andre tiltak, er en forbedring, men er fremdeles et klimaproblem, målet må være å redusere, ikke øke, selv om bilene blir mer miljøvennlige.

Det trengs litt realisme her. Å tro at folk skal begynne å reise kollektivt i nevneverdig grad i et land som Norge er helt utopisk. Det kan fungere for visse folk, enkelte steder i landet. Men i det store og det hele vil biltrafikken bare øke i fremtiden, ikke synke. Folk har stadig høyere krav til komfort, og det å reise kollektivt er helt forferdelig og er åpenbart ikke fremtiden. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Det er forsåvidt riktig at økt forbruk av elbiler er en miljøutfordring i seg selv, men grunnen til at utslipp fra veitrafikk har økt er at bruken av biodrivstoff er redusert. Med andre ord ingen sammenheng med elbiler der.

Jeg antar at elbiler regnes som "null-utslipp" i statistikken, selv om det er grovt misvisende, slik at det er ingen overraskelse at elbiler ikke øker utslippene, men utslippene øker altså likevel.

 

No er eg litt usikker på kva artikkel du faktisk kommenterer. Meiner du at skifte til elbil ikkje reduserer norske klimagassutslepp, eller lirer du berre av deg surmaga svada om elbilar generelt? Det er jo ingen tvil om at skifte frå ekosbilar til elbilar er ein av grunnane til at forbruket av bensin og diesel går ned, og dermed at norske CO2-utslepp òg går ned. Utan effekten av lågare forbruk av bensin og diesel ville redusert innblanding av biodrivsfoff hatt mykje større effekt på utsleppa.

 

Innblanding av biodrivstoff vart redusert frå 16% i 2017 til 12% i 2018. Ein auke i fossil-delen av bensin og diesel på 4,5% ga berre 2,8% auka utslepp, og det skuldast at det totale salet av bensin og diesel går ned.

Edited by Sturle S
 • Like 4

Share this post


Link to post

Det trengs litt realisme her. Å tro at folk skal begynne å reise kollektivt i nevneverdig grad i et land som Norge er helt utopisk. Det kan fungere for visse folk, enkelte steder i landet. Men i det store og det hele vil biltrafikken bare øke i fremtiden, ikke synke. Folk har stadig høyere krav til komfort, og det å reise kollektivt er helt forferdelig og er åpenbart ikke fremtiden.

Nå er det bare det at størstedelen av befolkningen i Norge bor i strøk hvor økt kollektivtransportbruk er realistisk. Det er ikke realistisk for noen som bor i Gokkstad i indre Langbortifjord, men det dreier seg uansett om så få mennesker at de ikke bidrar nevneverdig til totalt klimagassutslipp uansett.

Edited by PingEnt

Share this post


Link to post

Det er ingen fare. Det er så lite CO2 i atmosfæren likevel. Bare 0,04 %. Det er ikke mye i historisk sammenheng. Det finnes jo heller ingen korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperatur. F. eks. har ikke global temperatur steget siste 20 år, mens utslipp av CO2 har steget.

 

Det man bør gjøre, er å få slutt på klimahysteriet. En stor del av befolkningen har blitt indoktrinert og hjernevasket til å tro på en vanvittig dommedagsprofeti.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ingen fare. Det er så lite CO2 i atmosfæren likevel. Bare 0,04 %. Det er ikke mye i historisk sammenheng. Det finnes jo heller ingen korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperatur. F. eks. har ikke global temperatur steget siste 20 år, mens utslipp av CO2 har steget.

 

Det man bør gjøre, er å få slutt på klimahysteriet. En stor del av befolkningen har blitt indoktrinert og hjernevasket til å tro på en vanvittig dommedagsprofeti.

Med samme argument kan man si at 1 gram blåsyre ikke er så farlig, det utgjør bare rundt 0.01 promille av en gjennomsnittsmann... Regner derimot med at du ikke vil innta 1 gram blåsyre? (hint: dødlig mengde regnes som 60 mg)

 • Like 4

Share this post


Link to post

Nå er det bare det at størstedelen av befolkningen i Norge bor i strøk hvor økt kollektivtransportbruk er realistisk. Det er ikke realistisk for noen som bor i Gokkstad i indre Langbortifjord, men det dreier seg uansett om så få mennesker at de ikke bidrar nevneverdig til totalt klimagassutslipp uansett.

Jeg bor akkurat utenfor Ring 2, og hadde jeg hatt barn så er det ingen tvil om at et liv uten bil hadde vært helt utenkelig.

 

Akkurat til og fra jobb går det greit å bruke kollektivt, selv om det egentlig er helt forferdelig, men for å leve et liv utenom er det ingen alternativer til bil. Om du tror de fleste bor slik til at man kan greie seg fint uten bil så tar du ganske enkelt feil, for det stemmer ikke. Og det vil aldri skje at folk drar med seg barna på bussen for å dra på fotballtrening.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg bor akkurat utenfor Ring 2, og hadde jeg hatt barn så er det ingen tvil om at et liv uten bil hadde vært helt utenkelig.

 

Akkurat til og fra jobb går det greit å bruke kollektivt, selv om det egentlig er helt forferdelig, men for å leve et liv utenom er det ingen alternativer til bil. Om du tror de fleste bor slik til at man kan greie seg fint uten bil så tar du ganske enkelt feil, for det stemmer ikke. Og det vil aldri skje at folk drar med seg barna på bussen for å dra på fotballtrening.

 

Folk tar med barn til fotballtrening på bussen allerede nå...

Share this post


Link to post

Det er ingen fare. Det er så lite CO2 i atmosfæren likevel. Bare 0,04 %. Det er ikke mye i historisk sammenheng. Det finnes jo heller ingen korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperatur. F. eks. har ikke global temperatur steget siste 20 år, mens utslipp av CO2 har steget.

Har du fleire eventyr på lager?

 

Visste du at menneska sine kognitive eigenskapar vert påverka negativt allereie ved 600 ppm CO2 i 8 timar? Siste 50 år har gjennomsnittleg IQ gått ned med 2 poeng. Det har skjedd uavhengig av etnisitet, utdanningsnivået til foreldrene, kulturell og økonomisk bakgrunn osb. Det kan berre forklarast med eksterne miløfaktorar som synest å vere globale. Noko å tenkje over.

 

Det har aldri tidlegare vore so høg konsentrasjon av CO2 i atmosfæra so lenge det har gått menneske på kloden, og konsentrasjonen stig ekstremt fort.

 

Det man bør gjøre, er å få slutt på klimahysteriet. En stor del av befolkningen har blitt indoktrinert og hjernevasket til å tro på en vanvittig dommedagsprofeti.

Neidå. Men enkelte har tydelegvis vorte indoktrinert og hjernevaska til å meine at vitskap er feil, og at ein skal lite på sin eigen religion i staden. Som når du påstår at den globale gjennomsnittstemperaturen ikkje har stige siste 20 år, som vi har svært gode målingar for, samstundes som du tydelegvis trur på opplysningar om CO2-nivå i atmosfæra for mange millionar år sidan, når ingen var der og gjorde systematiske målingar.
 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er ingen fare. Det er så lite CO2 i atmosfæren likevel. Bare 0,04 %. Det er ikke mye i historisk sammenheng. Det finnes jo heller ingen korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperatur. F. eks. har ikke global temperatur steget siste 20 år, mens utslipp av CO2 har steget.

 

Hvorfor tror du at temperaturen ikke har steget de siste 20 år?

Tips: Sjekk f.eks.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

https://climate.copernicus.eu/another-exceptional-month-global-average-temperatures

https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html

Share this post


Link to post

Visste du at menneska sine kognitive eigenskapar vert påverka negativt allereie ved 600 ppm CO2 i 8 timar? Siste 50 år har gjennomsnittleg IQ gått ned med 2 poeng. Det har skjedd uavhengig av etnisitet, utdanningsnivået til foreldrene, kulturell og økonomisk bakgrunn osb. Det kan berre forklarast med eksterne miløfaktorar som synest å vere globale. Noko å tenkje over.

 

Har du noen fakta eller forskning som konkludere på dette (altså at det bare er eksterne miljøfaktorer)? Kan det ikke være at IQ går ned fordi all informasjon er blitt lett tilgjengelig og man har et hav av hjelpemidler (apper, kalkulatorer, robotisering osv.) som rett og slett gjør oss sløve og ikke utfordrer hjernekapasiteten da alle svar som regel er lett tilgjengelig uten særlig behov for egeninnsats?

Share this post


Link to post

 

Det off. kan konvertere til elbiler de også samt erkjenne at elbiler kommer til å bli, slik at nye 4 felt veier vil erstatte kortdistanse fly.

Øke vrakpantordning på fossile biler slik at de eldste fossilbilene blir skrotet istedenfor dyre reperasjoner. Bruk noe av panteordningen som tilskudd til ladestajoener langs fortau og gater. Det burde være plikt for kommunene å legge opp lademuligheter langs gatene ihht fortetting av elbiler på boliger uten egen P-plass.

 

Legg merke til at selv om nordmenn kjøper elbiler som fulle sjømenn, så øker altså utslippene fra veitrafikk.

Det er trolig mer lønnsomt miljømessig, å kjøre den bilen man har lengre, enn å bytte til elbil, kun for å bytte.

 

På generelt grunnlag burde man vel heller legge til rette for redusert biltrafikk, ikke sette opp gratis ladere og annet vås på annenhvert gatehjørne, som kun er med på å øke biltrafikken betydelig.

 

Det virker som om du har gått i MDG-fella, å tror at alt som er "miljøvennlig" kan benyttes fritt uten at det påvirker miljøet i det hele tatt, slik er det dessverre ikke.

Elbiler, elektriske ferger og andre tiltak, er en forbedring, men er fremdeles et klimaproblem, målet må være å redusere, ikke øke, selv om bilene blir mer miljøvennlige.

Nå har salget gått ned 3% fra 2018 til 2019 (mengde)

https://www.ssb.no/petroleumsalg

Tiltross for at personbiltrafikken har økt 1,6% 2017-2018

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...