Jump to content
Knappiladdn

Avtale seg bort i fra overtid

Recommended Posts

Hei,

 

Noen som vet om det er tillatt å inngå avtale for å unngå å betale overtid til ansatte? Det som skjer er at noen ansatte har sagt seg villige til å fp timer i timebank når de jobber ekstravakter uten å få overtidstillegget. Det handler om å ikke bruke opp overtidsbudsjettet. Så når jeg skulle jobbe ekstra forventet jeg overtidsbetaling, men fikk plutselig melding om at jeg hadde så og så mange timer i timebank. Jeg har krav på overtidsbetaling og valget mellom lønn eller avspasering i tillegg slik jeg har funnet ut. Men når avtalen er laget så føler jeg at godene ved å bistå arbeidsplassen under nød forsvinner. Samtidig uttaler sjefen at dersom jeg krever det jeg har krav på må hun betale tilbake alle de andre ansatte sine overtidstimer samt at de må jobbe inn igjen avspaseringstimene.

 

Hva gjelder av lovverk her? Kan man lage avtaler som går på tvers av lovverket? Om det går an så finnes det jo gullgruver for arbeidsgiver som slipper billig unna ved sykdom.

Share this post


Link to post

Hvilken tariffavtale har dere?

Hvor mange timer er det snakk om hver gang/dag/uke?

Har dere uavhengige stillinger?

Er dette egentlig en fleksitidsordning?

Edited by Sexylubb1
 • Like 2

Share this post


Link to post

Man kan ikke avtale seg bort fra overtidstillegget. Overtidstillegget skal alltid utbetales (gitt at det faktisk er overtid, og ikke fleksitid, gjennomsnittsberegning e.l.), men timene kan avspaseres time for time. Overtidstillegget kan være innbakt i normal lønn, men da skal det klart fremgå hva som er lønn for overtid, og hva som er grunnlønn.

 

Ref: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/overtid/#Overtidsbetaling

 

 


Overtidsbetaling

Ved overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er med andre ord ikke tillatt.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid. Da må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling.

Det er mulig å avspasere overtid time mot time, men overtidstillegget på minst 40 prosent skal likevel alltid utbetales.

Tariffavtaler gir ofte bedre rettigheter enn de rettighetene som loven gir. Vanlige eksempler er:

 • overtidstillegg som er høyere enn 40 prosent
 • høyere satser ved ubekvem arbeidstid som for eksempel kveld, natt, helg og helligdager.
 • rett på overtidsbetaling ved arbeid ut over avtalt arbeidstid
  • for eksempel rett på overtidsbetaling fra 37,5 timer per uke i stedet for fra 40 timer som er lovens grense for alminnelig arbeidstid
 • Like 4

Share this post


Link to post

Arbeidsmiljøloven slår fast at du skal ha minst 40% overtidstillegg. Arbeidstakaren kan velge å få kompensasjon som avspassering time for time, men med utbetaling av tillegget, eller å få alt utbetalt som lønn.

 

Einaste måten å ikkje betale overtidstillegg på, er å ikkje pålegge overtid. Ei løysing kan feks være å forskyve arbeidsdagen for enkelte tilsette.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Sjefen din er teit. Du skal, uansett hva som blir sagt og avtalt, ha overtidstillegget for overtidsarbeid uavhengig av om du avspaserer eller ikke. Den eneste måten sjefen din slipper unna på er at di ansatte har arbeidet ekstra for eget illebefinnende. Såkalt merarbeid.

 

Hvis det er slik at det er behov for overtid så mye/ofte at dere går i taket på budsjett eller tillatte overtidstimer bør det heller vurderes å treffe permanente tiltak som ansettelser eller effektivisering.

 

En mellomløsning, for å beholde litt av husfreden kan jo være at dere setter en strek for det som har vært og jør det riktig framover.

Uansett hva som skjer, så ser jeg dog ikke hvordan sjefen finner ut at ansatte som har tatt ut avspasering som di allerede har jobbet inn må betale noe tilbake. Timene har dem jo uansett jobbet. Forskjellen er kun at di har utsatt utbetaling av den lønnen til en dag di velger å ikke være på jobb. Den eneste som må betale er faktisk bedriften. Men det er vel det som er problemet.

Share this post


Link to post

Hvilken tariffavtale har dere?

Hvor mange timer er det snakk om hver gang/dag/uke?

Har dere uavhengige stillinger?

Er dette egentlig en fleksitidsordning?

Usikker på hvilken tariffavtale vi har. Vi er kommunalt ansatte alle sammen. Vi har 35,5t arbeidsuke i medleverturnus 2-7-2-7-3-7 (døgn). Det kan kanskje ligne en slags fleksi ordning. Avtalen som er inngått muntlig er at man anser en ekstravakt som en byttevakt. Siden det ikke finnes en vakt å bytte med havner timene i timebank. Men jeg kan ikke huske å ha vert en del av denne muntlige avtalen. Mulig jeg ikke har vert tilstede på personalmøtet da det ble diskutert. Jeg har hørt at de andre ikke får ut overtudsbetaling, men det har ikke betydd noe for meg siden jeg ikke har kunne tatt overtidsvakter. Men nå når jeg gjorde det så gjorde jeg det fordi det var snakk om å jobbe en hel helg overtid. 72timer (husk fratrekk for hviletid). Det blir mye penger. Penger jeg nå ikke tørr å kreve fordi sjefen spiller på samvittigheten min i forhold til at alt må tilbakebetales som overtid til den enkelt ansatte som har jobbet overtid samt at de samme personene må jobbe inn igjen timene de har avspasert. Mye som ikke henger på greip her, men jeg kan for lite om dette.

 

Hovedspørsmålet mitt dreier seg rundt lovligheten av det å inngå en avtale om å ordne ekstravakter som egentlige byttevakter. Slik at arbeidsgiver unngår å betale overtid. Det viser en lojalitet fra ansattes side og en vilje til å holde overtidsbudsjettet i sjakk, men burde ikke slike ting avtales fra gang til gang? Kan man lage slike universale avtaler som gjelder udefinert frem i tid? For meg er det jo en gulrot å ta ekstravakt, fordi det blir fort ekstra inntekt måneden etter (grunnen til at jeg jobber i det hele). Men den gleden forsvinner jo. Samtidig får jeg en slags trussel om at jeg ikke kommer til å bli spurt om ekstravakter fordi jeg blir en ekstra utgift for arbeidsplassen.

 

I en slik turnus vi har har vi i grunn ikke bruk for mer fri da vi har 7 døgn hver gang, så hvorfor tvinges (selv om sjefen bruker ordet frivillig) til å få timer i bank...

Share this post


Link to post

Mulig å legge ut en anonym versjon av avtalen? Høres ikke veldig lovlig ut.

Den finnes bare muntlig dessverre... Foreløpigt.. Sjefen ønsker å lage den skriftlig nå etter at jeg har meldt at jeg ønsker overtidsbetaling..

Share this post


Link to post

Arbeidsmiljøloven slår fast at du skal ha minst 40% overtidstillegg. Arbeidstakaren kan velge å få kompensasjon som avspassering time for time, men med utbetaling av tillegget, eller å få alt utbetalt som lønn.

Einaste måten å ikkje betale overtidstillegg på, er å ikkje pålegge overtid. Ei løysing kan feks være å forskyve arbeidsdagen for enkelte tilsette.

Ja det var dette jeg slo i bordet med når jeg uttalte at jeg ikke var en del av denne avtalen om å anse ekstravakter som byttevakter. Sjefen mener at jeg var en del av avtalen

Share this post


Link to post

Man kan ikke avtale seg bort fra overtidstillegget. Overtidstillegget skal alltid utbetales (gitt at det faktisk er overtid, og ikke fleksitid, gjennomsnittsberegning e.l.), men timene kan avspaseres time for time. Overtidstillegget kan være innbakt i normal lønn, men da skal det klart fremgå hva som er lønn for overtid, og hva som er grunnlønn.

 

Ref: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/overtid/#Overtidsbetaling

Enig!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Den finnes bare muntlig dessverre... Foreløpigt.. Sjefen ønsker å lage den skriftlig nå etter at jeg har meldt at jeg ønsker overtidsbetaling..

Det at dere jobber denne typen turnus uten skriftlig avtale som ansatt i en kommune er rimelig drøyt. Du bør ta kontakt med din plasstillitsvalgte eller, hvis dere ikke har en, hovedtillitsvalgt i din kommune. Som kommuneansatt er du under KS/Fagforbundet sin tariffavtale.

 

Jeg vil fortsatt ikke svare like bastant som de andre her gjør. I utgangspunktet skal dere ha overtidsbetaling for overtid, men siden dere åpenbart har, eller burde ha, en gjennomsnittlig beregning av daglig, ukentlig og månedlig arbeidstid kan ikke jeg nok om slike avtaler til å svare. Det kan tenkes at det ikke trenger å regnes som overtid så lenge den gjennomsnittlige arbeidstiden overstiger det tillatte.

 

Og om du ikke er med i en forening anbefaler jeg deg å bli det. Spesielt nå som du allerede har utfordret arbeidsgiver er det greit med sikkerheten med arbeidsrettsadvokater i ryggen og mennesker som kan lov og avtaleverket du jobber under i stedet for å måtte ty til åpne fora din arbeidsgiver kan lese og hvor du ikke kan vite om svarene du får er riktige.

Edited by Sexylubb1
 • Like 2

Share this post


Link to post

Takk for det. Ja det skal jeg. Og kanskje dumt av meg å skrive her, jeg forsøkte å skrive så anonymt som mulig. But still..

Er heldigvis med i fagforeningen. Skal ta kontakt!! :)

Share this post


Link to post

Usikker på hvilken tariffavtale vi har. Vi er kommunalt ansatte alle sammen. Vi har 35,5t arbeidsuke i medleverturnus 2-7-2-7-3-7 (døgn). Det kan kanskje ligne en slags fleksi ordning. Avtalen som er inngått muntlig er at man anser en ekstravakt som en byttevakt. Siden det ikke finnes en vakt å bytte med havner timene i timebank. Men jeg kan ikke huske å ha vert en del av denne muntlige avtalen. Mulig jeg ikke har vert tilstede på personalmøtet da det ble diskutert. Jeg har hørt at de andre ikke får ut overtudsbetaling, men det har ikke betydd noe for meg siden jeg ikke har kunne tatt overtidsvakter. Men nå når jeg gjorde det så gjorde jeg det fordi det var snakk om å jobbe en hel helg overtid. 72timer (husk fratrekk for hviletid). Det blir mye penger. Penger jeg nå ikke tørr å kreve fordi sjefen spiller på samvittigheten min i forhold til at alt må tilbakebetales som overtid til den enkelt ansatte som har jobbet overtid samt at de samme personene må jobbe inn igjen timene de har avspasert. Mye som ikke henger på greip her, men jeg kan for lite om dette.

 

Hovedspørsmålet mitt dreier seg rundt lovligheten av det å inngå en avtale om å ordne ekstravakter som egentlige byttevakter. Slik at arbeidsgiver unngår å betale overtid. Det viser en lojalitet fra ansattes side og en vilje til å holde overtidsbudsjettet i sjakk, men burde ikke slike ting avtales fra gang til gang? Kan man lage slike universale avtaler som gjelder udefinert frem i tid? For meg er det jo en gulrot å ta ekstravakt, fordi det blir fort ekstra inntekt måneden etter (grunnen til at jeg jobber i det hele). Men den gleden forsvinner jo. Samtidig får jeg en slags trussel om at jeg ikke kommer til å bli spurt om ekstravakter fordi jeg blir en ekstra utgift for arbeidsplassen.

 

I en slik turnus vi har har vi i grunn ikke bruk for mer fri da vi har 7 døgn hver gang, så hvorfor tvinges (selv om sjefen bruker ordet frivillig) til å få timer i bank...

Om du jobber i kommune finnes det garantert en oppegående fagforening som du kan ringe , ta kontakt og sett de på saken så skal du se det blir orden i sakene. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...