Jump to content
DukeRichelieu

Hva er normalt lønnsvekst for en nyutdannet ingeniør eller lignende yrker?

Recommended Posts

Noen som vet hva man kan forvente seg i lønnsvekst som nyutdannet ingeniør? Det vil si etter ett år i arbeidsmarkedet?

 

Har diskutert dette med flere kamerater og noen mener at man ikke kan forvente mer enn 'vanlig' lønnsstigning, mens andre sier at man kan forvente seg litt ekstra i starten. Trodde selv sistnevnte var tilfellet, særlig ettersom jeg er på et helt annet nivå nå og gjør en betydelig innsats med ansvar for egne prosjekter sammenlignet med når jeg var helt nyansatt og ikke hadde særlig mye å tilby.

 

Del gjerne dine erfaringer. :)

 

 

Share this post


Link to post

Jeg fikk 6%. Det er ikke så farlig om de gir deg mindre, da bytter du bare til en bedre betalt jobb senere. Har man et par års erfaring som ingeniør, kan man få en mye bedre betalt jobb enn en nyutdannet. 

 

Det er de som taper på å underbetale sine ansatte, ikke du. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er fleire måtar å gjere det på.

 

Etter min erfaring så er definitivt den mest vanlige måten å handtere lønnsvekst på at du får årlig lønnstillegg utbetalt i ein prosentsats av grunnlønna.

Det er også ein del som har som fast ordning at nytilsette får lavare lønn i prøvetida, og at evalueringa rett før endt prøvetid også inkluderer ein lønnsvurdering, og at ein deretter følger same lønnsveksten med årlig prosentvis lønnstillegg.

 

Andre gjer avtaler om ein bestemt kronetall i lønnstillegg.

For nyutdanna ingeiørar i den fyurste jobben så vil flate kronetillegg ofte være mest gunstig sidan ein då relativt sett kjem næramre dei andre tilsette med høgare årslønn. Ved prosenttillegg så vil det ta lang tid å kome seg opp på eit greit lønnsnivå dersom startlønna er lav.

 

Etter eit år i yrkeslivet så er det ikkje like aktuelt lenger med individuell lønnsvurdering, det gjer ein som sagt vanligvis i forbindelse med prøvetida.

 

Under enkelte forhandlingar så vil fagforeininga og arbeidsgiver blir enige om å fokusere på enkelte grupper. Unge ingeniørar kan være ei slik gruppe som blir løfta særskilt under lønnsforhandlingane. Men vanligvis er det denne gruppa som får minst fokus.

Ofte fokuseres det f.eks. på seniorane som ofte sitter med same årslønna som heilt nyutdanna ingeniørar får som startlønn. Nyutdanna ingeniørar blir sjeldan prioritert sidan dei ganske nylig har hatt adgang til å fastsette sin eigen verdi gjennom jobb- og lønnstilbudet som dei fekk når dei starta i jobben.

 

 

Dei siste 5 åra har lønnsaukninga i privat sektor vært på ca 3% årleg.

Dersom du sjølv forheld deg passivt så er det nok omtrent dette nivået du kan forvente å få.

For å få særleg meir enn dette så må du sørge for at din kompetanse og arbeidsinnsats blir synleggjort ovanfor arbeidsgiver.

 

Den mest effektive måten å auke lønna di på er å søke på andre jobbar no som du har eit års arbeidserfaring og derfor kan selge deg langt dyrare enn du kunne som nyutdanna utan erfaring.

 

Dersom du kun fokuserer på lønna så bør du gå rett til dagens arbeidsgiver med dei jobbtilbuda du får frå andre for å kreve minst like mykje lønn som det du har blitt tilbudt andre plassar, og dersom du ikkje får ei slik lønnsaukning så bør du bytte jobb.

I praksis veit sjefen din godt at dei fleste ikkje er villige til å ta steget fult ut og faktisk bytte jobb, det er derfor vanlig at du får tilbud om ei beskjeden lønnsaukning som er lavare enn det nye lønnstilbudet, samtidig som at du får beskjed om at dette var eit eingongstilfelle.

Det er ingeniting i vegen for at du kan fortsette denne prosessen for å presse opp lønna di så mange gangar som du vil, men vær forberedt på at du på eit eller anna tidspunkt blir møtt med eit blankt nei. Då må du være forberedt på å enten gjere alvor av trusselen din og levere oppsigelse, eller du må gå tilbake til arbeidsplassen med halen mellom beina vell vitande om at din bløff har blitt avslørt og at du neste gong ikkje vil bli trudd når du kjem med eit nytt jobbtilbud.

 

Dersom du ikkje vil kjøyre så hardt at du kan risikere å måtte bytte jobb, så kan det være lurt å be om individuell lønnsvurdering i forkant av lønnsforhandlingane.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse

Dersom du kun fokuserer på lønna så bør du gå rett til dagens arbeidsgiver med dei jobbtilbuda du får frå andre for å kreve minst like mykje lønn som det du har blitt tilbudt andre plassar, og dersom du ikkje får ei slik lønnsaukning så bør du bytte jobb.

 

I praksis veit sjefen din godt at dei fleste ikkje er villige til å ta steget fult ut og faktisk bytte jobb, det er derfor vanlig at du får tilbud om ei beskjeden lønnsaukning som er lavare enn det nye lønnstilbudet, samtidig som at du får beskjed om at dette var eit eingongstilfelle.

 

Høres ut som en dårlig ide. Du vil få arbeidsgiveren til å tro at du er en usikker ansatt, og han vil bli mindre interessert i å investere i deg.

 

Om jeg var fokusert på lønn, så hadde jeg sagt at andre bedrifter kan tilby høyere lønn og jeg føler ikke at jeg får lønnen jeg fortjener. Enten forstår arbeidsgiver at han kan miste deg, eller så gjør han det ikke. Sitter du med et jobbtilbud i hånden så er det bare å bytte jobb.

 

Det er mange som bytter jobb etter et par år fordi dumme arbeidsgivere gir dem ikke lønnen de fortjener.

Share this post


Link to post

Takker for svar! :) Må svare litt raskt akkurat nå.

 

Etter arbeidsavtalen min er første lønnsjustering 1. juni og ikke etter prøvetiden som utløp for 6 måneder siden. Dette antar jeg blir følgt opp i neste medarbeidersamtale og eventuelt etterbetalt ettersom jeg ikke har hørt noe enda.

 

Å hente tilbud fra andre bedrifter og med det legge press på sjefen min om høyere lønn er nok ikke en strategi jeg vil vurdere. I hvertfall ikke nå ettersom jeg trives bra og har eventuelle andre planer på sikt.

 

Men noe av grunnen til at jeg videreutdannet meg er at jeg jobbet i en sosialistisk bedrift eller bransje hvor alle tjente mer eller mindre det samme uavhengig av innsats og ansiennitet. Selv om jeg utviklet meg og gjorde mer for bedriften hadde det lite økonomisk gevinst for meg personlig. Jeg har også tidligere alltid tatt til takke med det jeg har fått uten å spørre om noe mer.

 

Jeg ønsker derfor å orientere meg om hva som er normalt i en slik situasjon. Det er vel mulig jeg får en god lønnsjustering uten å be om det. Det vet jeg ikke enda.

 

Skulle jeg få en svært marginal økning ville jeg nok allikevel vurdert å bytte jobb eller i det minste forhandle med sjefen om høyere lønn. En tidligere medstudent som ikke hadde spesielt gode resultater har alt høyere lønn enn meg fordi han bytter jobb etter et halvt år og dermed fikk et betydelig hopp i lønn.

Share this post


Link to post

Ifølge Teknas lønnsundersøkelse hadde nyutdannede sivilingeniører fått omtrent 5 % lønnsvekst årlig de tre første årene sine i 2014.

 

https://www.dn.no/talent/2015/02/19/2154/Arbeidsliv/tjener-150000-mer-etter-tre-r

 

Hvis du er medlem i Tekna eller en tilsvarende arbeidstakerorganisasjon, bør de kunne fortelle deg noe om hvilken lønnsvekst du kan regne med og hvordan du kan forhandle om lønn. Men jeg vil tro at det fortsatt er slik at nyutdannede, i hvert fall sivilingeniører, prosentmessig kan få litt høyere lønnsvekst de første årene enn senere i karrieren.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Da jeg begynte i min stilling som nyutdannet, startet jeg med 450 000, og gikk opp til 500 000 etter ett år. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Takk igjen for alle innspill. :) 

 

Den mest effektive måten å auke lønna di på er å søke på andre jobbar no som du har eit års arbeidserfaring og derfor kan selge deg langt dyrare enn du kunne som nyutdanna utan erfaring.

 

Langt dyrere?

 

Per i dag er nok ikke dette et alternativ, så sant jeg ikke skulle få meg noen overraskelser. Men når jeg tenker over de jeg kjenner som har best betalt er gjerne dette personer som har byttet jobb noen ganger før de har endt opp der de er nå. Og hvis jeg kan tale fritt, så synes jeg det virker som flere av disse er kraftig overbetalt, men de har kanskje gjort strategiske valg med tanke på å få høyere lønn.

 

 

Share this post


Link to post

Langt dyrere?

 

Ofte må eller vil du som heilt nyutdanna takke ja til den fyrste jobben nesten uansett kva du får i lønnstilbud.

Som nyutdanna er det vanskelig å få seg jobb utan arbeidserfaring, så ein har i langt mindre grad råd til å gjere seg for vanskeleg på lønna. Og for arbeidsgiver så er det ein risiko å tilby for mykje i lønn før arbeidstakaren har fått vist kva han/ho er god for.

 

På jobb nummer to så vil du kunne vise til både utdanning, arbeidserfaring og ein god attest, då er det mindre risiko for arbeidsgiver å tilsette deg og dei kan være villige til å betale langt meir i lønn fordi alternativet kanskje er å ta ein sjangs på ein uprøvd og nyutdanna ingeniør.

 

Skal denne framgangsmåten fungere så må du sjølvsagt være minst middelmådig i jobben din. Ein dårlig ingeniør vil nok ikkje bli nedrent av gode jobbtilbud.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Nå har jeg uansett sluttet, men det virker som om utsikten i bedriften jeg jobbet i er rundt 2,5/3 % i året omtrent uansett hva du gjør. Gjør du en fantastisk innsats kan du kanskje greie 4 % ett år. 

 

Skuffende. :)

 

Men etter hva jeg hører fra andre medstudenter er det ikke noen enorm lønnsvekst innen bygg og anlegg for nyutdannede. Mulig det er annerledes om man jobber for en entreprenør.

Share this post


Link to post

Jeg begynte på 450 000,- i juni, fikk forhøyet til 500 000,- i desember samme år, og deretter til 600 000 rundt juni året etter. Samme stilling.

 

Nå har jeg ny stilling med vesentlig høyere lønn.

 

Får jeg spørre hvilken utdanning du tok? :)

Share this post


Link to post

 

Det er mange som bytter jobb etter et par år fordi dumme arbeidsgivere gir dem ikke lønnen de fortjener.

eller arbeidsgiver vet han kan ansette en ny nyutdannet til samme lave lønn og ikke har noe i mot litt gjennomtrekk, alternativt kan det være det heller ikke er større margin i bedriften til og gi høyere lønn, mange bransjer har små marginer. 

Share this post


Link to post

eller arbeidsgiver vet han kan ansette en ny nyutdannet til samme lave lønn og ikke har noe i mot litt gjennomtrekk, alternativt kan det være det heller ikke er større margin i bedriften til og gi høyere lønn, mange bransjer har små marginer.

En nyutdannet ingeniør vil bruke lang tid før de blir like effektiv som en ingeniør som har jobbet for bedriften i flere år.

 

Hvis de ikke har råd til å gi mer i lønn så har de ihvertfall ikke råd til å ansette 2 nyutdannete til å erstatte den de mistet, eventuelt betale markedspris for en med erfaring. Men ironisk nok så finner de pengene allikavel om personen slutter.

 

Grunnen til at jeg nevnte dette er fordi jeg kjenner en utvikler med master fra NTNU. Han fikk en god startslønn, og så ga de han lønnsøkninger på ca 3% per år. Etter et par år så fikk han et jobbtilbud som ga han mye bedre lønn og han byttet jobb. En ingeniør med 3 års relevant erfaring er mye mer verdt, enn en nyutdannet ingeniør. Gi ordentlige lønnsøkninger om man vil beholde sine ansatte.

Edited by Camlon

Share this post


Link to post

Jeg begynte på 450 000,- i juni, fikk forhøyet til 500 000,- i desember samme år, og deretter til 600 000 rundt juni året etter. Samme stilling.

 

Nå har jeg ny stilling med vesentlig høyere lønn.

 

Hvilken bransje? Og hva er vesentlig høyere lønn? :) 

 

Har du utmerket deg spesielt eller virker dette å være en vanlig progresjon for nyutdannede i ditt firma? Det du skisserer der er vel mer på linje med hva mine forventninger var som nyutdannet. 

Share this post


Link to post

eller arbeidsgiver vet han kan ansette en ny nyutdannet til samme lave lønn og ikke har noe i mot litt gjennomtrekk, alternativt kan det være det heller ikke er større margin i bedriften til og gi høyere lønn, mange bransjer har små marginer. 

 

I mitt firma kan ikke en nyutdannet uten videre erstatte en som har jobbet der 1-2 år. Jeg vil si det tar en nyutdannet minst 6 måneder om vedkommende er dyktig, men trolig heller 1 år før vedkommende er oppe og går på et selvstendig nivå og jobber effektivt.

 

Men det du sier om marginer stemmer nok rimelig bra innen min bransje (bygg), så det er derfor grenser for hvor mye man kan betale de ansatte uansett. 

 

 

En nyutdannet ingeniør vil bruke lang tid før de blir like effektiv som en ingeniør som har jobbet for bedriften i flere år.

 

Hvis de ikke har råd til å gi mer i lønn så har de ihvertfall ikke råd til å ansette 2 nyutdannete til å erstatte den de mistet, eventuelt betale markedspris for en med erfaring. Men ironisk nok så finner de pengene allikavel om personen slutter.

 

Grunnen til at jeg nevnte dette er fordi jeg kjenner en utvikler med master fra NTNU. Han fikk en god startslønn, og så ga de han lønnsøkninger på ca 3% per år. Etter et par år så fikk han et jobbtilbud som ga han mye bedre lønn og han byttet jobb. En ingeniør med 3 års relevant erfaring er mye mer verdt, enn en nyutdannet ingeniør. Gi ordentlige lønnsøkninger om man vil beholde sine ansatte.

 

Sant det. Jeg har fortsatt litt problemer med å forstå lønnssystemet på min forrige arbeidsplass. De har faktisk forsøkt å rekruttere flere ganger, men det er stort sett kun nyutdannede eller ukvalifiserte som søker. Å få tak i erfarne ingeniører viser seg å være veldig vanskelig.

 

Derfor er det litt rart å legge seg på 3,0 % i året og hvor man får et inntrykk av at det er det eneste som ligger på bordet omtrent uavhengig av innsats og prestasjoner. For min del lå det nok i kortene at jeg kom til å slutte før eller siden, men ser ikke bort i fra at jeg kunne blitt værende noen år til om jeg hadde en bedre lønnsutvikling. For min del handler det faktisk ikke bare om pengene, men jeg ser på det som en bekreftelse på at min innsats/arbeid blir satt pris på. 

Edited by DukeRichelieu

Share this post


Link to post

Hvilken bransje? Og hva er vesentlig høyere lønn? :)

 

Har du utmerket deg spesielt eller virker dette å være en vanlig progresjon for nyutdannede i ditt firma? Det du skisserer der er vel mer på linje med hva mine forventninger var som nyutdannet.

Elektro/Telekom.

 

Jeg involverer meg ofte og tar initiativ, utover det gjør jeg jobben min :)

 

Nå har jeg lederposisjon med noe mer ansvar. Og har økt ca 200 000,- til. Men som sagt, det er en annen type stilling.

Edited by Prosjektlederen
  • Like 1

Share this post


Link to post
Prosjektlederen skrev (På 30.10.2019 den 19.27):

Elektro/Telekom.

Jeg involverer meg ofte og tar initiativ, utover det gjør jeg jobben min :)

Nå har jeg lederposisjon med noe mer ansvar. Og har økt ca 200 000,- til. Men som sagt, det er en annen type stilling.

 

Takk for svar. :) 

Share this post


Link to post

Jeg var på et uformelt jobbintervju til en lignende ingeniørstilling i forrige uke. Nå er jeg ikke arbeidssøker per dags dato, men siden jeg ble oppsøkt valgte jeg allikevel å si ja til en samtale.

Vedr. lønn sa jeg at det var nok ikke aktuelt å ta en ny jobb til noe lavere enn 750K i året. Forventet egentlig negativ respons der, men det var visst helt innenfor hva de ønsket å tilby. Dette er nesten 200K mer enn hva jeg hadde i forrige jobb som jeg sluttet i.

Så det virker som jobbytte er veien å gå om man ønsker å øke lønnen sin.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...