Jump to content
Borger___

Leietaker flyttet ut 10 dager etter oppsigelse og nekter å betale oppsigelsestiden

Recommended Posts

Leietaker flyttet ut 10 dager etter oppsigelse og nekter å betale oppsigelsestiden. 

 

Hovedpunkter i saken så langt: Leietakers hovedargument er at siden oppsigelse ble sendt 22 Mars og jeg besvarte mailen med: "Bekrefter med dette at jeg har mottatt oppsigelsen" , så mener leietaker at jeg med dette har "akseptert" det faktum at leietaker ønsket å flytte så snart som mulig etter 1 April (hun oppga en masse urelevante grunner til at hun ville/måtte flytte). Jeg må min side mener jo at her er kontrakten klokkeklar og vil overstyre alle deres argumenter: Leiekontrakten kan sies opp med 2 måneders gjensidig skriftlig varsel eller etter avtale. Oppsigelsestiden går fra den 1 til den 31 i hver mnd. 

 

Basert på dette mener jeg at jeg i utgangspunktet iallefall har krav på husleie for 10 dager i april og hele Mai. Det skal sies at det er innbetalt husleie fra 20 Jan. til 20 April. Det er heller ikke depositum inne. (kom gjerne med innvendinger allerede her hvis noen er uenig).

 

Jeg planlegger nå mitt neste trekk, og ønsker å se på de mulige scenarioene. Jeg vurderer å begynne med å fremme et enkelt krav per mail, der jeg kanskje tilbyr et slags "forlik" (mindre beløp) for å få saken ut av verden snarest mulig. Men det jeg i utgangspunktet lurer på er hva jeg står ovenfor hvis leietaker fortsatt nekter å betale? Hva er "enklest" og innebærer forliksrådet alltid at partene alltid må møtes? Jeg ønsker av prinsipp ikke å møte motpart da jeg mener dette er sløsing av min tid, og jeg mener at leietaker er en irriterende kranglefant (har hatt med vedkommende å gjøre før så jeg forbereder meg på at det kanskje ikke blir aksept på forliks forslag).

 

Forliksråd? Mye styr? Må møte motpart? 

Husleietvistutvalget? Sender man bare inn klage via nettskjema, mao. ingen "mekling"?

Namsfogden? Kan man gå direkte hit eller må det via forliksråd først? 

Brev fra advokat (for å "skremme")? Kan man ta saken videre privat?

 

Innspill mottas med takk. 

 

Share this post


Link to post

Slik du fremstiller saken så skal du i utgangspunktet ha leie frem til og med 31. mai.

 

Eneste grunner for å slippe er enten at hun mener at du har brutt kontrakten (f.eks at du har grovt misligholdt din vedlikeholdsplikt) eller at du klarer å leie  ut til noen andre før oppsigelsestiden er over. Du har jo selvsagt ikke krav på dobbelt leie. 

 

Det er selvsagt mye arbeid med å kreve inn penger fra folk som ikke betaler for seg, men det finnes firmaer som kan gjøre denne jobben for deg selv om det er dyrt. 

 

Jeg ville startet med å purre. Det  er nok betydelig billigere for deg å ta det til forliksrådet fremfor å gå gjennom advokat. Purr først, så send det til et inkassobyrå. Hvis du mistenker at hun ikke har inntekter så kan du vurdere et No cure No pay byrå, men de tar gjerne 40-50% av det som kommer inn.... 

Share this post


Link to post

Rent praktisk er jo det enkleste om du klarer å leie ut til noen andre å fort som mulig. Da reduserer du tapet ditt (noe du i utgangspunktet har plikt til), og leier vil antakelig være mindre kampvillig jo mindre du krever.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ditt neste trekk er å varsle at du vil ta rettslige skritt. Dette kan du gjøre selv eller via advokat. Koster antagelig rundt 1500-2000 kr.

 

Ettersom leietaker har bestridt kravet kan du ikke gå direkte til namsfogden. For å ta saken til Husleietvistutvalget som utleier må du være innenfor HTUs geografiske dekningsområde (Oslo, Akershus, Hordaland, Trøndelag), hvis du ikke er det må du ta saken til forliksrådet. Du kan velge hvor du vil føre saken, enten i forliksrådet der eiendommen ligger eller i forliksrådet der saksøkte bor. Kostnaden er lik (1R, 1130 kr).

 

I HTU er saksbehandlingen skriftlig. Det avsies ikke fraværsdommer, dvs. at HTU prøver kravet selv om leietaker ikke svarer. HTU forkynner på mer betryggende måte enn forliksrådet, slik at det er større sjanse for at leietaker faktisk kjenner til at det er anlagt søksmål. HTU tilkjenner i praksis ikke dekning av saksomkostninger utenom rettsgebyret. I forliksrådet er behandlingen muntlig, og det er møteplikt så lenge man bor i kommunen eller en nabokommune. Forliksrådet avsier fraværsdom hvis du krever det og saksøkte ikke svarer eller ikke møter. Fraværsdom betyr at saken avgjøres i tråd med det du påstår. Forliksrådet forkynner klager i vanlig brev uten mottakskvittering, så det er større usikkerhet rundt om brevene kommer frem. Forliksrådet kan tilkjenne dekning av saksomkostninger også utover rettsgebyret.

 

Hvis du kan velge er det for utleier som regel gunstigere å gå via forliksrådet hvis man trenger profesjonell bistand, fordi mulighetene for å få det dekket som saksomkostninger er større. Leietaker kan kreve en sak for forliksrådet innstilt for å bringe den inn for HTU.

  • Like 7

Share this post


Link to post

Ditt neste trekk er å varsle at du vil ta rettslige skritt. Dette kan du gjøre selv eller via advokat. Koster antagelig rundt 1500-2000 kr.

 

Ettersom leietaker har bestridt kravet kan du ikke gå direkte til namsfogden. For å ta saken til Husleietvistutvalget som utleier må du være innenfor HTUs geografiske dekningsområde (Oslo, Akershus, Hordaland, Trøndelag), hvis du ikke er det må du ta saken til forliksrådet. Du kan velge hvor du vil føre saken, enten i forliksrådet der eiendommen ligger eller i forliksrådet der saksøkte bor. Kostnaden er lik (1R, 1130 kr).

 

I HTU er saksbehandlingen skriftlig. Det avsies ikke fraværsdommer, dvs. at HTU prøver kravet selv om leietaker ikke svarer. HTU forkynner på mer betryggende måte enn forliksrådet, slik at det er større sjanse for at leietaker faktisk kjenner til at det er anlagt søksmål. HTU tilkjenner i praksis ikke dekning av saksomkostninger utenom rettsgebyret. I forliksrådet er behandlingen muntlig, og det er møteplikt så lenge man bor i kommunen eller en nabokommune. Forliksrådet avsier fraværsdom hvis du krever det og saksøkte ikke svarer eller ikke møter. Fraværsdom betyr at saken avgjøres i tråd med det du påstår. Forliksrådet forkynner klager i vanlig brev uten mottakskvittering, så det er større usikkerhet rundt om brevene kommer frem. Forliksrådet kan tilkjenne dekning av saksomkostninger også utover rettsgebyret.

 

Hvis du kan velge er det for utleier som regel gunstigere å gå via forliksrådet hvis man trenger profesjonell bistand, fordi mulighetene for å få det dekket som saksomkostninger er større. Leietaker kan kreve en sak for forliksrådet innstilt for å bringe den inn for HTU.

 

Hva tenker du om scenarioene som kan utspille seg etter et krav fra meg på at leietaker skylder husleie for 10 dager + 1 måned (?) Ser for meg at leietaker da kanskje kan kreve nøklene tilbake for å disponere leiligheten i oppsigelsesperioden? Jeg på min side ønsker jo å få inn nye folk snarest. Er det slik at leiligheten MÅ være tom hvis jeg skal kreve skyldig husleie for oppsigelsesperioden, selv om leietaker på eget iniativ flyttet ut 10 dager etter sendt oppsigelse?

Share this post


Link to post

Du må kunne tilby din ytelse (bolig) ut perioden. Straks du ikke lenger tilbyr din ytelse trenger ikke leietaker betale leie.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Du må kunne tilby din ytelse (bolig) ut perioden. Straks du ikke lenger tilbyr din ytelse trenger ikke leietaker betale leie.

 Ok, jeg ble bare litt i tvil basert på noe du skrev i en annen lignende tråd, siterer: Dersom nøkler leveres tilbake på leietakers initiativ uten at utleier har tatt noe initiativ til dette foreligger ikke noe brudd på § 5-1, og dermed heller ingen rettigheter etter § 5-7. Dersom utleier nekter å gi nøklene tilbake etter at leietaker frivillig har levert dem inn vil det være et brudd på § 5-1 fra det tidspunktet utleier nekter utlevering.

 

Men en annen ting, hva om saken/striden pågår ut oppsigelsestiden, evt. at jeg strategisk venter med kravet til det nærmer seg slutt, kan DA leietaker kreve nøkler tilbake (eller avvise betalingskravet)? Hvis ja, tenker jeg at utleier i en slik situasjon automatisk blir en slags "taper" med å kjøre saken og ha "is i magen" med å ikke ta inn nye leietakere mens han kjører saken.. Hvis du skjønner hva jeg mener?

Edited by Borger___

Share this post


Link to post

Du har en tapsbegrensningsplikt, noe som innebærer at du har plikt til å skaffe nye leietakere så fort som rimelig er. Gjør du ingenting og prøver å være "taktisk" risikerer du at du taper uansett.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Du har en tapsbegrensningsplikt, noe som innebærer at du har plikt til å skaffe nye leietakere så fort som rimelig er. Gjør du ingenting og prøver å være "taktisk" risikerer du at du taper uansett.

Ja, begynte rett etter dem sa opp med å lete etter nye. Men da vil jo dette (altså tidspunkt jeg får inn nye) ha innvirkning på hva jeg evt. kan kreve fra utflyttet leietaker? Jeg lurer da på, hvis det ligger an til at jeg får inn nye nå snart, FØR 20 April (som utflyttet leietaker har betalt husleie til) at jeg da kanskje "mister" grunnlaget for å rette et krav til utflyttet leietaker vedr. kontraktsbruddet?

Share this post


Link to post

Jeg ville annonsert leiligheten til leie fra 20.04. Dersom du får en leietaker fra denne dagen, så er jo alt greit. Dersom du ikke får en leietaker før feks 01.05, så fakturer forrige leietaker de 10 dagene som du ikke fikk dekket leie. Det er jo tydelig ar hun ikke vil bo der, så da er det bare å annonsere fra den dagen hennes leie utløper

 

Anonymous poster hash: 09a7a...e8c

Share this post


Link to post

Den Finn-annonsen hadde blitt et ganske saftig bevis i leietakers favør, i så fall.

Hvordan skal man da prøve få inn nye leietakere så fort som mulig?

 

Anonymous poster hash: e833c...fc9

Share this post


Link to post

Et tips er å ikke skrive i en annonse effektivt sett at du vil misligholde tapsbegrensningsplikten ved å avertere en leilighet som per i dag er ledig som ledig fra et fremtidig tidspunkt.

 

(I denne saken får ikke det stor betydning, HTU har aldri oppstilt en så streng norm for tapsbegrensning at man skal leie ut allerede samme måned som leietaker flytter ut. Kan tenkes i de brennheite tidene i større leiemarkeder, som Oslo i august.)

  • Like 1

Share this post


Link to post

Hvordan skal man da prøve få inn nye leietakere så fort som mulig?

 

Anonymous poster hash: e833c...fc9

Ved å annonsere leiligheita som ledig frå dags dato. Det kan jo være at det finnes ein leigetakar som er klar til å flytte inn på mandag.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...