Jump to content

Ståle Nordlie

Medlemmer
  • Content Count

    1563
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1150 :)
  1. Nei, det ser ikke sånn ut. Det står om dette i Skatte-ABC, "Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner". https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/finansielle-instrumenter--ikke-finansielle-opsjoner/ En opsjon om kjøp av fast eiendom vil vanligvis ikke være et eget formueobjekt, og skal da "beskattes integrert med sitt underliggende objekt". Dette forklares nærmere i punkt 5.4.1: Jeg forstår dette slik at hvis du for eksempel betaler 800 000 i opsjonspremie(r), og så bruker opsjonen til å kjøpe for 10 000 000, blir kostprisen 10 800 000. Du får ikke inntekt eller tap før du en gang selger eiendommen. Uansett type opsjon kan du ikke få fradrag med en gang: (Det er mulig du kan få fradrag for tap hvert år hvis avtalen lages på rett måte. Det vil si, hver opsjon må vare ett år. Og så har du rett til å få en ny opsjon for neste år. Etter hvert som hver enkelt opsjon bortfaller har du da fradragsrett for tap det året gitt at vilkårene ellers er oppfylt, jf. punkt 5.5.2 over. Jeg vet ikke hvordan skattekontoret vil stille seg til en slik løsning. Jeg tviler på om de vil være positive. ☺️ ) Avtalen du beskriver i OPen høres forøvrig litt skummel ut. Er du sikker på at eieren faktisk vil ønske å medvirke til at "reguleringer etc." går i orden når han får penger av deg i 10 år fremover hvis saken treneres?
×
×
  • Create New...