Jump to content
Sandy Koufax

Professorer: for mange som studerer

Recommended Posts

https://khrono.no/uio-utdanning-kvalitet/professorer-slar-alarm-om-elendig-kvalitet-pa-studenter-og-universitet/216539

 

En nylig artikkel av professorene Knutsen (fra NTNU) og Hagtvedt (fra UiO) påpeker at de mener at for mange velger å ta utdanning i dag og at det forringer kvaliteten på utdanningen. De mener rett og slett at studentene er for dårlige og oppfordrer utdanningsministeren til å ta inn færre studenter.

 

Personlig er jeg sterkt i mot dette ettersom jeg mener at det ikke er opp til en professor å bestemme hvor mange som skal studere. Deres oppgave er bare å undervise og gi karakterer på eksamen, uavhengig av hva denne karakteren er. Hvis de mener at studenten er svak, så får de heller gi svake karakterer. Det er ikke mer enn det.

 

I Norge har vi også bestemt at det skal være mange studieplasser i forhold til antall personer i årskullene. Dette er en politisk avgjørelse som er støttet av majoriteten i befolkningen. Derfor er det upassende at to kjente professorer som dette protesterer på den basert på deres manglende konformitet med avgjørelsen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg tenker i allefall at studieplassene til en viss grad må tilpasses behovene i arbeidslivet. Synes det har vært mange saker om folk med lite anvendelige utdannelser som klager over å ikke få jobb den siste tiden, og tenker at en gjerne kan begrense antallet som utdannes når det er lite behov for disse. 

Share this post


Link to post

Dette har vel mest med at man som utdanningsinstitusjon ønsker å levere en viss kvalitet, men samtidig er jo det å ta på seg ansvaret for resten av samfunnsutviklingen. All ære for at de ønsker å bidra, men dette beistet er summen av en rekke mekanismer som evolusjonen har sjenket oss. Mye har vel med verdiforskyvinger å gjøre.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Problemet er vel snarere det at man får ikke jobb idag uten å ha lang utdanning, og kanskje spesielt: Ha brukt mange år på å bygget seg opp sosiale kontakter.

 

To problemer som i seg selv er alvorlige nok, rent samfunnsøkonomisk og produktivt (de mest sosiale er oftest de mest inkompetente / late), men mest alvorlig: Jobbene forsvinner og ingen vet hva vi skal gjøre med det.

 

Vel, bortsett fra å putte folk i fengsel da, det har jo alltid vært den "sosiale renovasjonsfunksjonen" til fengsler, å sperre inne arbeidsledige slik at de ikke fant på å snakke sammen om samfunnsproblemer, lese bøker om løsninger, og konkludere med at de som styrer ikke egentlig har en legitim myndighetsutøvelse og ei heller bryr de seg om lovene som de selv skriver for andre.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hjelper også veldig på om en hadde økt stipendet slik at studenter får kjøpt skikkelig frokost og lunsj kantina også. Jeg mener at alt skolearbeidet skal gjøres i skoletiden. Begynner klokken 08:00, og er ferdig 16:00, og DA ER MAN FERDIG for dagen. Videre må en begynne semesteret i begynnelsen i august, og ha eksemen i slutten av desember for å få maksimal lengde på høstsemesteret. Tilsvarende for vårsemesteret, begynner i starten av januar og slutter rundt 20 juni. 

 

En må slutte med sånne mongo opplegg der en begynner seint (nesten i september) og og slutter med forelesningene i oktober, og har eksamen tidlig i november. Bare tull. Bedre å fordele studiebelastningen over lengre tid, slik at det blir lettere. 

Share this post


Link to post

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

Du mener den er for likt arbeidslivet?

 

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet.

Problemet er vell heller at drittfolk tar seg vann over hodet og prøver å ta høyere utdanning.
 • Like 1

Share this post


Link to post

Hjelper også veldig på om en hadde økt stipendet slik at studenter får kjøpt skikkelig frokost og lunsj kantina også. Jeg mener at alt skolearbeidet skal gjøres i skoletiden.

Eller man kan smøre seg matpakke.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet.

 

Disse forslagene ville helt klart ha hevet nivået på universitetene.

 

Universitetene i Norge er for dårlige. Nivået må opp. Det betyr at både professorene og studentene må arbeide mer. Slik som situasjonen er nå, må universitetene lære fra grunnskole og videregående skole. 6-8 timers undervisningsdager. 4-5 timers undervisning hver dag pr lærer (å forske gjør de fint lite av uansett).

Share this post


Link to post

Det er for mange professorer/lærere på universitetene i Norge. Og kvaliteten på mange av dem er for dårlig.

Diskuterte dette nylig i en annen tråd så jeg lar være på denne tråden.

 

Kvaliteten ville nok gått opp hvis det ble tatt inn færre studenter. Men prøv å si det til politikere i en periode med arbeidsledighet og økonomisk nedgangstid! Da pøser de på med studenter og lærere/ansatte i offentlig sektor for å unngå arbeidsledighet. Det er mye skjult arbeidsledighet i Norge.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Bør også nevnes at verken Hagtvedt eller Knutsen selv er utdannet ved norske universiteter. Hagtvedt har sin utdannelse fra eliteuniversitetet Yale i USA, mens Knutsen er fra Denver University.

 

Så de har faktisk ikke bakgrunn som studenter ved norske utdanningsinstitusjoner og kan derav ikke referere til en tid som de kan sammenligne med, eller føre en allusjon til. Det gjør deres versjon av den sokratiske: alt var bedre før, litt merkelig.

 

Derimot har de valgt å jobbe i Norge....

 • Like 1

Share this post


Link to post

Fagforbundet mener samtidig at det er for lite fokus på fagutdanning i typiske kontor og papir-pusheryrker. Og at for mange overkvalifiserte søkere får slike jobber. I Norge ender feks de fleste fra kontorfag opp som butikkmedarbeidere I påvente av ner relevante jobber.

 

I USA har de samme problem. Man må ha College-utdanning til tidligere typiske jobber man er kvalifisert til etter high-school.

 

Dette er egentlig et problem "alle" er enige om løsningen til. Utenom de som mener de må ha en med master og en ekstra bachelor til å gjøre sekretær- eller saksbehandlingsjobber.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet. 

 

 

Uhm. Nettopp dette kritiserer jo disse professorene? At studenter gjerne skal ha alt servert på et sølvfat, at de ikke klarer å gjøre noe sjæl'. Som student påtar man seg et ansvar, og klarer en ikke holde det så er det ikke statens jobb å tilrettelegge for deg - kanskje du heller burde revurdere om du passer som student i stedet.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet. 

Uhm. Nettopp dette kritiserer jo disse professorene? At studenter gjerne skal ha alt servert på et sølvfat, at de ikke klarer å gjøre noe sjæl'. Som student påtar man seg et ansvar, og klarer en ikke holde det så er det ikke statens jobb å tilrettelegge for deg - kanskje du heller burde revurdere om du passer som student i stedet.

Er det statens jobb å forsørge deg?

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet. 

Uhm. Nettopp dette kritiserer jo disse professorene? At studenter gjerne skal ha alt servert på et sølvfat, at de ikke klarer å gjøre noe sjæl'. Som student påtar man seg et ansvar, og klarer en ikke holde det så er det ikke statens jobb å tilrettelegge for deg - kanskje du heller burde revurdere om du passer som student i stedet.

Er det statens jobb å forsørge deg?

 

 

 

Klarer ikke helt å skjønne hva du mener?

Share this post


Link to post

Er det statens jobb å forsørge deg?

Hvis arbeidsledigheten blir over 30%, slik Erna Solberg selv har innrømmet, hva er alternativet?

 

Fengsel koster 4000,- kroner dagen; regn på det selv.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet.

 

 

 

Uhm. Nettopp dette kritiserer jo disse professorene? At studenter gjerne skal ha alt servert på et sølvfat, at de ikke klarer å gjøre noe sjæl'. Som student påtar man seg et ansvar, og klarer en ikke holde det så er det ikke statens jobb å tilrettelegge for deg - kanskje du heller burde revurdere om du passer som student i stedet.

Professorer og ansatte på universitetene har større ansvar for universitetene enn det studenter har. Hvis nivået skal opp, er det først og fremst de som må ta ansvar.

 

Staten har det øverste ansvaret, men staten lar universitetene få større frihet enn det kommunene lar grunnskolen få, eller det fylkene lar vgs få. Det er en feil. Universitetene burde bli styrt mye strammere. Universitetene takler ikke det ansvaret som friheten gir.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva med å la staten eie universitetene, og så la private bedrifter styre dem?

 

Prisen pr student må ned, samtidig som kvaliteten må opp. Høres ut som en oppgave for private bedrifter spør du meg.

Share this post


Link to post

 

 

Norsk drittutdanning er alt for teoretisk, det er nok det som er kjerneproblemet her. Elendig teoretisk undervisning med hullete timeplaner, nesten null praksis, og alt for høye krav på eksamen i forhold til undervisningen. Dette har ført til at studentene må gjøre absolutt alt selv, og er i praksis blitt privatister og der feiler mange.

 

En kan begynne med kompakte timeplaner (08-16 man-fre), obligatorisk oppmøte (90% for å gå opp til eksamen), obligatoriske uke oppgaver som blir vurdert og lagt inn i en mappevurdering i alle fag, mer praksis i studiene eller eventuelt utplassering, mer oppfølgning fra faglærer ved å kutte ut auditorium undervisning med 200 studenter og heller ha klasseroms undervisning med maks 30 elever per klasse, og ha 2 lærere i øvingstimene. Hver uke skal det deles ut en "lekseplan" som forteller hva studentene må gjøre. Legg til standpunkt karakter og eksamenskarakter.

 

På denne måten så tror jeg en vil forbedre kvaliteten på norsk høyere utdanning astronomisk, men det blir vel for dyrt i dette drittlandet.

 

 

Uhm. Nettopp dette kritiserer jo disse professorene? At studenter gjerne skal ha alt servert på et sølvfat, at de ikke klarer å gjøre noe sjæl'. Som student påtar man seg et ansvar, og klarer en ikke holde det så er det ikke statens jobb å tilrettelegge for deg - kanskje du heller burde revurdere om du passer som student i stedet.

Professorer og ansatte på universitetene har større ansvar for universitetene enn det studenter har. Hvis nivået skal opp, er det først og fremst de som må ta ansvar.

 

Staten har det øverste ansvaret, men staten lar universitetene få større frihet enn det kommunene lar grunnskolen få, eller det fylkene lar vgs få. Det er en feil. Universitetene burde bli styrt mye strammere. Universitetene takler ikke det ansvaret som friheten gir.

 

 

 

Å gi universitetet samme form som det barneskolen har løser ingenting. Skal man i samme sleng innføre det samme i arbeidslivet? At arbeidsgiverne må holde bånd på hver ansatt fordi de ikke klarer å legge inn noe arbeid selv? Hva er det du mener holder lavt nivå på universiteter? I hovedsak kan vel pekefingeren rettes mot studenter (eller ja, deres arbeidsetikk),,,,

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...