Jump to content
DirekteDemokrati

Giske tilbake på den politiske scenen neste uke

Recommended Posts

"Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer. Han er toppkandidat i Sør-Trøndelag Ap, og det er naturlig at han deltar på årsmøter rundt om i Trøndelag."

 

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ngWwKm/giske-tilbake-paa-den-politiske-scenen-neste-uke

 

Må være litt tøft og dra tilbake på jobb når alle øyne er fokusert på deg :p

  • Like 1

Share this post


Link to post

"Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer. Han er toppkandidat i Sør-Trøndelag Ap, og det er naturlig at han deltar på årsmøter rundt om i Trøndelag."

 

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ngWwKm/giske-tilbake-paa-den-politiske-scenen-neste-uke

 

Må være litt tøft og dra tilbake på jobb når alle øyne er fokusert på deg :p

 

Dette blir interessant !

 

Spesielt fordi de som trakaserer Giske, påvirker hverandre til å mene at de gjør det i "det godes tjeneste".

Flott å ha en "medtoo" kampanje å gjemme seg bak når en f.eks. skal trakasere noen for (klossete?) kyssing på en nattklubb for 10 år siden :-)  Eller var dette eksempel på "missforståtte signaler" som en i flokk tolker seg frem til 10 år etterpå?

 

Folk har gjort mye rart i "det godes tjeneste"- spesielt når de opptrer i flokk.

Minner om at de som tjenestegjorde på Østfronten, gjorde jo også dette i "det godes tjeneste". IS kriget sikkert i Syria også som flokkdyr for "det gode" :-)

 

Så får vi se hva de på "øst-fronten" i AP finner på etter at Giske har vært hos sine venner i Trøndeleg :-)

Edited by lada1
  • Like 3

Share this post


Link to post

Trond Giske hev fått beskjed. Så lenge han ikkje hev gjort noko straffbart og så lenge det ikkje kjem nye varslar med dato etter hausten 2017, så hev han eit verv som Stortingsrepresentant å ivareta.

 

Målet med kampanjen mot Trond var å gjera han uaktuell som ny Ap-leiar i framtida, det har ein lukkast med, så no er det på tide å gå vidare.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Målet med kampanjen mot Trond var å gjera han uaktuell som ny Ap-leiar i framtida, det har ein lukkast med

 

Var det du som startet denne "kampanjen", eller har du fått vite dette fra noen andre?

  • Like 2

Share this post


Link to post

 

 

Må være litt tøft og dra tilbake på jobb når alle øyne er fokusert på deg :p

 

Det kan du si, men er vel ikke noe sammenlignet med Ulf Leirstein's retur. Med den stigma som er ingrediensen i hans sak, blir det vel litt utrivelig.

 

Frp har omplassert ham til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitè av en eller annen grunn. Mulig han er mer i bakgrunn der, enn i andre verv på Stortinget.

Share this post


Link to post

 

 

 

Må være litt tøft og dra tilbake på jobb når alle øyne er fokusert på deg :p

 

Det kan du si, men er vel ikke noe sammenlignet med Ulf Leirstein's retur. Med den stigma som er ingrediensen i hans sak, blir det vel litt utrivelig.

 

Frp har omplassert ham til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitè av en eller annen grunn. Mulig han er mer i bakgrunn der, enn i andre verv på Stortinget.

 

Hehe, snakk om og bli satt i skamme kroken :p 

Skal bli artig og se fremover.

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Målet med kampanjen mot Trond var å gjera han uaktuell som ny Ap-leiar i framtida, det har ein lukkast med

 

Var det du som startet denne "kampanjen", eller har du fått vite dette fra noen andre?

 

 

Det er i alle høve den beste og enklaste hypotesen ein kan dra fram dersom ein freistar tenke rasjonelt.

 

Dersom det er på tale å få vippa nokon av pinnen som han/ho sit på, og ein brukar ei historie om at han/ho kyssa nokon  på ein nattklubb for 10 år sida, så må det vera noko bakom?  Denne soga om dette kysset inneheld og ufysiske innslag. Det er ei segn om at han (Giske) stakk tunga ned å halsen på nokon :-)  I så høve måtte han skjære av tunga si for fysisk sett å gjerne det. Dersom du har røynsler frå kyssing, så veit du at ein kan ikkje få ein annan si tunge ned i halsen utan å skjære av den først. Den einaste tunga eg har fått i halsen, er ein bit av ei ku-tunge - og eg har røynsler får kyssing, ja :-)

 

Spørsmålet er da om Giske er skåren for tungebandet :-)

 

Anten er ein galen i AP, eller så trur nokre der at dei kan selge oss vitlause sagn for å få prins Giske ned på golvet.

Edited by lada1
  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Målet med kampanjen mot Trond var å gjera han uaktuell som ny Ap-leiar i framtida, det har ein lukkast med

Var det du som startet denne "kampanjen", eller har du fått vite dette fra noen andre?
Kven som var kjelda til oppslaga som starta det heile, nemleg DN og VG sine krigsoverskrifter angåande Giske sin uskyldige SMS til eit AUF-medlem, det veit eg ikke, så nei, det var ikkje eg, og kven det enn var, så var det nok ingen som hev hatt noko stort ønske om at Trond Giske skal verta Ap sin neste partileiar.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/bitter-ap-konflikt-etter-giskes-sms-er/a/24210170/

Edited by Knut Lavngard

Share this post


Link to post

 

Så lenge han ikkje hev gjort noko straffbart

Det har han ifølge varslerne (ihvertfall èn av dem).

Om nokon meiner andre hev gjort noko straffbart, så får ein kontakta politiet og be dei vurdera saka. Eg hev ikkje høyrt at nokon hev anmeldt han Trond Giske.

Share this post


Link to post

Om nokon meiner andre hev gjort noko straffbart, så får ein kontakta politiet og be dei vurdera saka. Eg hev ikkje høyrt at nokon hev anmeldt han Trond Giske.

Når selv aggressive voldtektssaker blir henlagt, så er det vel ikke rart å forstå at ikke alle orker å gå til politiet? I tillegg til at det er usikkerhet, frykt, skam og andre følelser koblet til slike situasjoner.

 

Jeg kjenner personlig en av varslerne og vet med sikkerhet at den personen ikke gjorde det av noe politisk motivasjon.

Share this post


Link to post

 

 

Målet med kampanjen mot Trond var å gjera han uaktuell som ny Ap-leiar i framtida, det har ein lukkast med

Var det du som startet denne "kampanjen", eller har du fått vite dette fra noen andre?
Kven som var kjelda til oppslaga som starta det heile, nemleg DN og VG sine krigsoverskrifter angåande Giske sin uskyldige SMS til eit AUF-medlem, det veit eg ikke, så nei, det var ikkje eg, og kven det enn var, så var det nok ingen som hev hatt noko stort ønske om at Trond Giske skal verta Ap sin neste partileiar.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/bitter-ap-konflikt-etter-giskes-sms-er/a/24210170/

 

 

Det betyr jo ikke at "målet med kampanjen" var å gjøre ham uaktuell som Ap-leder.

Share this post


Link to post

 

Om nokon meiner andre hev gjort noko straffbart, så får ein kontakta politiet og be dei vurdera saka. Eg hev ikkje høyrt at nokon hev anmeldt han Trond Giske.

Når selv aggressive voldtektssaker blir henlagt, så er det vel ikke rart å forstå at ikke alle orker å gå til politiet? I tillegg til at det er usikkerhet, frykt, skam og andre følelser koblet til slike situasjoner.

 

Jeg kjenner personlig en av varslerne og vet med sikkerhet at den personen ikke gjorde det av noe politisk motivasjon.

Ingen hev hevda at alle varslarar hadde politisk motivasjon, så det vert stråmannsargumentasjon. Poenget er korvidt varsla høyrer heime i media, når det ikkje er snakk om meir enn det som er komme fram. Til dømes SMS’en om nachspiel, kvifor vart det skrive om det, med mindre det var nokon som var interesserte i å setja i gong noko?

 

Elles hev eg ikkje sett nokon saker med Trond Giske kor nokon hev antyda at det kan ha vore snakk om nokon politisak. Det ser ut til at han hev vore pågåande med kvinner, men gjeve seg då det hev gått opp for han at merksemda ikkje var ønska. Så kan ein sikkert hevda han burde skjønt det tidlegare i nokre av sakene, men ein vert gjerne litt «fartsblind» når ein er vant til å sjekke kvinnfolk, slik Trond Giske openbart er.

Share this post


Link to post

Det betyr jo ikke at "målet med kampanjen" var å gjøre ham uaktuell som Ap-leder.

For mange var det sjølvsagt det viktigste. Det er to aspekter her. Ein kan fint meina at det som er komme fram gjer at Trond Giske er ueigna som partileiar og ev. statsminister, uavhengig av alt anna. Men for dei som frå før av hadde eit ønske om at han aldri skulle få dei verva, så var jo denne saka som manna frå himmelen, og sjølvsagt viktig for korleis dette hev utspelt seg i media.

 

Mange internt i Ap nytta anledninga, og også innan media kan det vera aktørar som heller vil ha Tajik som framtidig leiar, og dermed ei høgredreiing samanlikna men Giske.

 

Vedrørande til dømes Trine Skei Grande er det annleis. Ingen tydeleg maktkamp i Venstre. Ingen i mediene hadde noko ønske om at ho skulle gå. Då vert resultatet annleis, saka hennar er alt gløymt.

Share this post


Link to post

 

Elles hev eg ikkje sett nokon saker med Trond Giske kor nokon hev antyda at det kan ha vore snakk om nokon politisak. 

 

 

Ingen saker, men en konkurrerende nestleder skrev ganske direkte på Facebook at Giske-saken hadde med juss å gjøre - det visste hun fordi hun var jurist og satt på informasjon i motsetning til oss andre som ikke er jurister og ikke hadde tilgang til denne informasjonen. 

 

Forresten: er det egentlig lovlig å slenge ut påstander eller antydninger om at kollegaer er kriminelle - sånn uten videre? Jeg tipper at dersom jeg på Facebook antyder at sjefen min eller en nær kollega er kriminell (basert på min hemmelige informajon og som jurist) så ville ikke det passere så lett? Heller ikke juridisk?

Share this post


Link to post

 

Om nokon meiner andre hev gjort noko straffbart, så får ein kontakta politiet og be dei vurdera saka. Eg hev ikkje høyrt at nokon hev anmeldt han Trond Giske.

Når selv aggressive voldtektssaker blir henlagt, så er det vel ikke rart å forstå at ikke alle orker å gå til politiet? I tillegg til at det er usikkerhet, frykt, skam og andre følelser koblet til slike situasjoner.

 

Jeg kjenner personlig en av varslerne og vet med sikkerhet at den personen ikke gjorde det av noe politisk motivasjon.

 

 

Varsler? Det har vel florert med varsler i alle retninger. Her var det vel bare å velge for den som skulle ta noen?

Det har jo blitt knulla opp og ned i årevis :-) Ikke snakk tull.

 

Påstår du altså at Giske-saka - slik den spilte seg ut -  ikke hadde noe med politikk eller grisete maktkamp å gjøre? 

 

Og hvordan forklarer du at Grande-saka ble dyssa ned? Fordi hun var kvinne? Fordi ingen hadde politisk interesse i henne eller at ingen var ute etter hennes mulige fremtidige plass? Hun har alltid blitt sett på som marginal - i motsetning til Giske?

Edited by lada1

Share this post


Link to post

Fy faen Lada1, du sammenligner folk som kritiserer en overgriper med nazister. Skam deg! Dessuten, hvorfor slipper politikere og kjendiser straff bare de "legger seg flate" eller fratrer sine stillinger og verv? Likhet for loven?

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

Om nokon meiner andre hev gjort noko straffbart, så får ein kontakta politiet og be dei vurdera saka. Eg hev ikkje høyrt at nokon hev anmeldt han Trond Giske.

 

Når selv aggressive voldtektssaker blir henlagt, så er det vel ikke rart å forstå at ikke alle orker å gå til politiet? I tillegg til at det er usikkerhet, frykt, skam og andre følelser koblet til slike situasjoner.

Jeg kjenner personlig en av varslerne og vet med sikkerhet at den personen ikke gjorde det av noe politisk motivasjon.

 

Varsler? Det har vel florert med varsler i alle retninger. Her var det vel bare å velge for den som skulle ta noen?

Det har jo blitt knulla opp og ned i årevis :-) Ikke snakk tull.

 

Påstår du altså at Giske-saka - slik den spilte seg ut -  ikke hadde noe med politikk eller grisete maktkamp å gjøre? 

 

Og hvordan forklarer du at Grande-saka ble dyssa ned? Fordi hun var kvinne? Fordi ingen hadde politisk interesse i henne eller at ingen var ute etter hennes mulige fremtidige plass? Hun har alltid blitt sett på som marginal - i motsetning til Giske?

Er du fullstendig hjernevaska eller bare totalt uten kontakt med virkelighetens verden?
  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...