Jump to content
Gammel Nok

Det vi leser i Bibelen er sannheten.

Recommended Posts

4 hours ago, Gammel Nok said:

Vi er nå i de siste dager av endetiden som er beskrevet i Bibelen. Krig, hungersnød og annen elendighet, og er allerede begynt.

Bibelen sier at dette må skje, men ikke fordi Gud steller i stand dette, det er jødene og deres lakeier politikerne, FN og WEF, samt rikfolk som bill gates,anthony fauci og mange andre som er årsak til dette.

Jødene har gjennom flere århundrer under ledelse av sin "gud" satan, infliltrert alle land i verden, og de har brukt USA til å føre sine kriger rundt om i verden, og de har også brukt filmindustrien i hollywood til å spre perversiteter ol gjennom tv og film. Og jødene, som jeg kaller for makthaverne, kontrollerer også pensum i skoler og universiteter. Jødene kontrollerer også islam og det de fleste kjenner som kristendom. Alt vi lærer i skolen er forfalsket og tilpasset for å fremme agenda 2030.

Muhammed var  jøde, og islam ble kontrollert av jødiske stammer i 200 år etter at muhammed døde.

Stammesystemet er nå oppløst men jødene kontrollerer ennå islam.

Kristendommen,dvs Jesu lære, ble infisert av den jødiske fariseren saul, som skiftet navn og kalte seg for paulus.

saul hadde forfulgt, torturert og drept kristne i flere år, men han klart likevel ikke å hindre at det ble stadig flere kristne.

Men da han kom inn og utga seg for å vere apostel, så klarte han det han ikke klarte med forføgelse og tortur av kristne.

Den falske apostelen paulus ledet folket tilbake til å følge jødiske tradisjoner, og han utga seg for å våre apostel for hedingene, mens Jesus ga apostlene beskjed om å ikke gå tilhedningene og sendte alle apostlene til Israels stammer.

Det folk flest kjenner som kristendom er derfor kontrolllert av jødene og deres lakeier, og nesten alle som kaller seg for kristne i dag følger den falske apostelen paulus og hans lære og tilber jødene, som de tror er Guds utvalgte folk, men de er i virkelighetn satans utvalgte folk.

Matthew 10: 5.6
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
 
De tolv apostlene var.
 
Matthew 10.1-3
10 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

 

Grunnen til at paulus slapp unna med det han gjorde var antakelig at da paulus kom inn  og påsto han var omvendt, så var alle apostlene dratt for å forkynne for Israels sammer.

Den konspirasjonen jødene og deres lakeier driver med kalles i dag for agenda 2030, og er en del av agenda 21 som gro harlem bruntland skrev for FN i 1992.

Før den tid var jødenes plan nedskrevet i zions vises protokoller.

Denne agendaen er veldig gammel, og beskrevet i Bibelen.

And the Lord said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among the inhabitants of Jerusalem.
There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey; they have devoured souls; they have taken the treasure and precious things; they have made her many widows in the midst thereof.
'Da de virkelige jødene av juda stamme, en av Israels tolv stammer, ble sendt i fangenskap i babylon pga dette, så gjorde babylonerne slik som skikken var den gang, de førte andre folkeskag inn i landet. Disse falske jødene tokda over denne konspirasjonen og førte den videre, I dag har de nesten nydd målet, som er jødenes verdensherredømme.  
 
Benjamin stamme fulgte juda stamme, og de andre ti stammene ble ført i fangenskap til assyria noen hundre år før dette.
De fikk ikke lov til å vende tilbake til sitt land etter fangenskapet, bortset fra noen få som skulle bygge opp templet og danne grunnlag for at Jesus skulle bli født.
Men disse ble ikke kalt for jøder.
Jesus ble født i gallilea, og ikke i judea der de som kalte seg for jøder bodde.
 

Det var Peter som var den første Apostel til å bli brukt til å møte hedninger og at de fikk del i den Hellige Ånd og Menigheten (Kornelius og hans hus).

Er ikke Paulus og Saulus bare basert på Gresk ( med latinsk opprinnelse) og Hebraisk? Σαῦλος Saulos, Of Hebrew origin, the same as G4549; Saulus (that is, Shaul), the Jewish name of Paul.

Jesus som menneske i Israel var sendt til Israels hus, men han profeterer om hedninger i Joh 10. Og til å med helbredet hedninger ved ett eller to eksempler. 
Joh 10 "Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine, 
likesom Faderen kjenner mig, og jeg kjenner Faderen; og jeg setter mitt liv til for fårene (de av Israels hus som omvender seg og følger Jesus). 
Jeg har også andre får (kristne hedninger), som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.
Paulus skriver om det samme i Ef 2 bla og klart viser at det var en del av planen at de skulle bli ett, i Jesus.

Peter profeter faktisk, sannsynligvis uvitende (basert på Apg 10 og Kornelius) også om hedninger i Apg 2:38 "Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe (i vann) på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 
Act 2:39  For løftet (den Hellige Ånd) hører eder til (Israels hus) og eders barn og alle dem som er langt borte (Hedninger), så mange som Herren vår Gud kaller til. 
Cr. "Og han (Jesus) sa til mig (Paulus): Dra ut! for jeg vil sende dig ut til hedningefolk - langt borte.
"men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte (Hedninger), kommet nær til ved Kristi blod."
Ergo Paulus forkynner og lever ut det Jesus og Peter forutsa om Hedninger. Vi hedninger har tilgang til Gud og blir ett sammen med de som Jesus var utsendt til. Apostlene inkludert Paulus er Jesu "hender og ben" som utførte det oppdraget Jesus gav. Dette ser vi flere vers. 

Hvordan du kutter opp deler av bibelen skjønner jeg ikke at du tørr.

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Arve Synden said:

Hvorfor er "de siste dager" akkurat

Peter siterer fra Joel, flere århundre før, i Apg 2 "Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer.." Dette startes å oppfylles på Pinsedag i Apg 2. Så de siste dager i biblen er nok mer sannsynlig fra Pinsedag og ut til den siste dag hvor oppstandelsen skjer i følge Jesus. "For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste (siste, samme greske ord) dag."

 

Share this post


Link to post
cuberen skrev (8 timer siden):

Jehovas Vitner går god for Paulus. Så det kan det ikke være.

Hvem kan det da være ?

Er det en som har fått i seg noe og fantaserer om en ny religion ?

Share this post


Link to post
16 hours ago, Inspector said:

Hvem kan det da være ?

Er det en som har fått i seg noe og fantaserer om en ny religion ?

Tror ikke sistnevnte. Jeg som nokså ny troende kom inn i noe greier på youtube engang som var veldig konspiratorisk osv og blei litt hooked av å se. Aldri rørt drugs o.l. Så man trenger ikke være ute "å fly".
Ikke sikkert det er noen spesifikk rettning, da det er vanskelig å katogorisere med alle de forskjellige ting som er sagt tidligere også. Kan være en sammenkokt suppe av forskjellige ting en har lært i en menighet og har kommet over forskjellige steder på nett over tid av forskjellige folk og blitt overbevist om. Eller om det er en annen person som nogenlunde har forkynt samme greie og fått tiltro til denne.
Ser ut som han var i en menighet (i Norge (?)) tidligere som fokuserte på noe han var uenig i, iallefall.
Det er veldig lett å overtolke ting i biblen når en vil ha litt extra spenning i hverdagen og "hemmelig" kunnskap få andre har forstått. Eller danne svart-hvitt bilder som gjør at ting forenkles for den som sliter. Feks at Paulus er falsk. Det tar bort en "tension" for noen som feks overfokuserer på en viss forståelse av hva Jesus mente her og der som de mener Paulus er en motsigelse på.
Men Gammel Nok vet sikkert best hvor det forksjellige er fra, så dette er ikke noe annet enn spekulasjon. Siden du spurte. Men kan iallefall ikke bare ha lest bibelen :) 
 

Share this post


Link to post
On 8/14/2022 at 7:19 PM, Gammel Nok said:

Før den tid var jødenes plan nedskrevet i zions vises protokoller.

Jeg antar du er blitt konfrontert med dette før, at de såkalte zions vises protokoller er fabrikert, altså falske, altså beviselig kopiert fra Maurice Joly's Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu (bare byttet ut napoleons skyggeregime med jøder) og Hermann Goedsche's Biarritz , så spørsmålet blir kanskje, hvordan omgår du dette at disse bare er oppspinn? Hvordan finner du det mulig å tro på dem som ekte?

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (13 timer siden):

Jeg antar du er blitt konfrontert med dette før, at de såkalte zions vises protokoller er fabrikert, altså falske, altså beviselig kopiert fra Maurice Joly's Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu (bare byttet ut napoleons skyggeregime med jøder) og Hermann Goedsche's Biarritz , så spørsmålet blir kanskje, hvordan omgår du dette at disse bare er oppspinn? Hvordan finner du det mulig å tro på dem som ekte?

Hallusinogener må være en medvirkende årsak…….

Share this post


Link to post
Gammel Nok skrev (På 14.8.2022 den 19.19):

Vi er nå i de siste dager av endetiden som er beskrevet i Bibelen. Krig, hungersnød og annen elendighet, og er allerede begynt.

Bare for moro skyld... Kunne du nevnt et årstall, hvilket årstall som helst i hele vår historie hvor det sist ikke var krig, hungersnød og annen elendighet?  Hvor lang skal denne endetiden være egentlig? 

Edited by Baranladion
  • Like 1
  • Heart 1

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (På 17.8.2022 den 9.04):

Bare for moro skyld... Kunne du nevnt et årstall, hvilket årstall som helst i hele vår historie hvor det sist ikke var krig, hungersnød og annen elendighet?  Hvor lang skal denne endetiden være egentlig? 

Kanskje endetiden varer i 6000 år. Som ville vært rart siden det er så gammel jorda er, visstnok (ifølge bibelen, såklart).

Eller så troller Gud oss, ved å skape jorda og så bare si "endetiden har begynt". Takk, liksom.

Edit: Jeg sier 6000 år fordi det er ca. så lang tid som har gått siden den første store sivilisasjonen som vi vet om eksisterte (Mesopotamia). Faktum er nok at endetidens elendigheter har vart i flere hundre tusen år, eller så lenge som det har eksistert liv (lenger enn 6000 år altså).

Edited by atleape

Share this post


Link to post
cuberen skrev (På 1.7.2022 den 18.42):

From G1210; a slave (literally or figuratively, involuntarily or voluntarily; frequently therefore in a qualified sense of subjection or subserviency)
Det er klart at oversettelsen "tjener" blir feil i visse sammenhenger. Dette mener jeg noen bibeloversettere har pynta på av div grunner.

Jeg svarte aldri på dette innlegget ditt, fordi  jeg synes vi snakket rundt hverandre og ikke kom videre, men kanskje aller mest fordi dette innlegget fra deg skuffet meg såpass mye at jeg ikke vet om diskusjonen videre er noe poeng. 

Jeg har oppfattet deg som sterkt troende, kunnskapsrik og redelig, og jeg hadde forventet at du skulle diskutere de stedene i bibelen som faktisk omhandler slaveri i betydningen å ha andre mennesker som din eiendom, som du kan selge eller misbruke. 

I stedet for å snakke om disse stedene i bibelen,  gjør du det til en ordlek og viser steder hvor ordet slave brukes på andre måter. 

For å være tydelig: jeg bryr meg ikke noe om du kaller det slaveri eller ikke, men å ta unge jenter til (sex-) slaver som krigsbytte, eller å kjøpe og eie andre mennesker som du kan gjøre nesten hva du vil med, er umoralsk og har alltid vært det etter min moralske standard. 

At mennesker har oppført seg dårlig gjennom tidene kan jeg forstå, men når guden deres i følge bibelen godkjenner og støtter dette er det ikke en god moralsk gud. 

Edited by Capitan Fracassa
  • Like 2

Share this post


Link to post

Takk, Cap.   

Hvis du er skuffet over innlegget til Nox, så forstår jeg det til viss grad hvis du forventet det du skriver. Men det var ikke noe tanke fra min side om GT i det og en gjennomgående gang av slaveri i hele bibelen slik jeg husker. Det omhandlet mer å være ærlig i kristen lære isteden for å pynte på det, men også ikke bare ta opp ting mot kristne som man skal slå i bordet med - " se så villt dette er" i NT, da det er noen vers som avbalanserer og dermed er viktig å ha mer av helheten der. 

Jeg har ikke nok dyp kunnskap om GT's slaveri osv sånn at jeg føler jeg har konkludert, ei heller nok kunnskap om alt i GT. Det mener jeg har nevnt på en eller annen måte før også.
Uansett er ikke jeg under Moseloven, annet enn det som overlapper med Kristi lov og Apostlenes lære. Dermed er heller ikke dette det viktigeste for meg. Det er NT og pakten jeg er i som er viktigst for meg å studere da det er min og andre kristne sitt ansvar, men det er mulig jeg en gang ser mer på det.

Strengt talt har det vel lite å si for deg hva jeg skulle mene om det? :)

Edited by cuberen

Share this post


Link to post
Gammel Nok skrev (På 14.8.2022 den 19.19):

Vi er nå i de siste dager av endetiden som er beskrevet i Bibelen. Krig, hungersnød og annen elendighet, og er allerede begynt.

Bibelen sier at dette må skje, men ikke fordi Gud steller i stand dette, det er jødene og deres lakeier politikerne, FN og WEF, samt rikfolk som bill gates,anthony fauci og mange andre som er årsak til dette.

For noen er det de siste dager - for andre er det de første og begynnelsen på et liv ;) Bibelen er morsom (og jeg har lest den på alle mulige vis) men den inneholder ikke noe annet enn historier fra svunnen tid hvor enkelte strekker seg ytterst langt for å finne paralleller til vår tid dessverre. Endetiden var visstnok også ganske så aktiv på Jesu tid så det er tydelig at den som venter på noe godt venter ikke forgjeves :)

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
cuberen skrev (På 25.8.2022 den 2.06):

Men det var ikke noe tanke fra min side om GT i det og en gjennomgående gang av slaveri i hele bibelen slik jeg husker. Det omhandlet mer å være ærlig i kristen lære isteden for å pynte på det, men også ikke bare ta opp ting mot kristne som man skal slå i bordet med - " se så villt dette er" i NT, da det er noen vers som avbalanserer og dermed er viktig å ha mer av helheten der. 

Å avbalansere reglene i Bibelen om at det er greit med slaveri (i betydingen å eie en annen person, som du står fritt til å selge, voldta osv.), kan gjøres på en enkelt måte: Å si at dette ikke er greit.  Så min påstand (som startet denne debatten med deg) om at Bibelen absolutt kunne og burde vært klarere hvis en god gud står bak, mener jeg fortsatt holder. 

Nå er jeg absolutt klar over at det er en del gode ting i NT - kristendommen var kanskje den første vestlige religionen som gjorde poeng av å skulle hjelpe medmennsker - men jeg sliter med å forstå hvor "lett" det tilsynelatende er for kristne å overse hvor umoralsk og urettferdig Bibelens gud viser seg gang på gang.

Sitat

Uansett er ikke jeg under Moseloven, annet enn det som overlapper med Kristi lov og Apostlenes lære. Dermed er heller ikke dette det viktigeste for meg. Det er NT og pakten jeg er i som er viktigst for meg å studere da det er min og andre kristne sitt ansvar, men det er mulig jeg en gang ser mer på det.

For meg høres det ut som om du sier at det ikke er så viktig for deg hvem du inngår denne pakten med, eller i hvilken grad denne guden i følge Bibelen har stått bak urettferdighet og grusomheter.  Men hvorfor vil du da inngå en pakt med øynene tilsynelatende lukket for hvem du inngår pakt med? Mener du at beskrivelsen av hvem gud er og hva han har gjort i Bibelen er feil, og at han egentlig er en god gud? Hvis du ser bort fra Bibelens beskrivelse av hvordan gud er, hvem mener du da du har inngått en pakt med? 

Share this post


Link to post
6 hours ago, Capitan Fracassa said:

Å avbalansere reglene i Bibelen om at det er greit med slaveri (i betydingen å eie en annen person, som du står fritt til å selge, voldta osv.), kan gjøres på en enkelt måte: Å si at dette ikke er greit.  Så min påstand (som startet denne debatten med deg) om at Bibelen absolutt kunne og burde vært klarere hvis en god gud står bak, mener jeg fortsatt holder. 

Ville bli overrasket om du ikke var av den typen som faktisk mente at summen er viktigst. Mange av oss kjenner til hvordan vi kan gi falskt vitesbyrd om andre når vi henter ut visse sitater her og der og ikke kjenner vedkomne og setter oss ned med å prøve å finne summen av hva den personen faktisk står for og lever for.

Jeg heller nok til at Gud ikke er all-god som i utrykket all-loving på engelsk, kanskje vi kan si det i noen sammenhenger, men ikke generelt. Gud viser noen steder at hans mening om rettferd (ikke vår og andres) er viktigere for han enn å bare være en "god bestefar" som kun gir og aldri sier og gjør i mot osv. Dermed vil han kunne ses på som ond hvis andre har en sterk motsatt mening/handling.

 

7 hours ago, Capitan Fracassa said:

Nå er jeg absolutt klar over at det er en del gode ting i NT - kristendommen var kanskje den første vestlige religionen som gjorde poeng av å skulle hjelpe medmennsker - men jeg sliter med å forstå hvor "lett" det tilsynelatende er for kristne å overse hvor umoralsk og urettferdig Bibelens gud viser seg gang på gang.

Ja, det er bra og det syntes jeg du skal ha for at du gidder å skrive, for noen sitter det langt inne å si noe positivt fra bibelen og det er for meg helt utrolig, for jeg selv er jo et bedre menneske gjennom den (først å fremst evangeliet og Ånden), selv i flere ikke religiøses øyne. Dog det er noen andre religiøse som vil mislike meg mer.
Det man er opptatt av viser litt hva som bor i en, feks hvis en gang på gang skal vise hvor forferdelig en syntes den er, og bare det.

Tja. Det er nok flere ting her. Bla. har vi de som er ignorante/uvitene (ikke noe negativt i seg selv), bare at de ikke har hatt mulighet eller forstått at det å lese og kjenne  histoirene osv i bibelen er en greie og derfor har nærmest ikke noe å overse.
Mange av de som kjenner til detaljer er de som faktisk leser og eller studerer. Hvor mange er det som faktisk gjør det? Andaktsbøker og "vers for dagen" på sånne små kort osv, er jo ofte det mange kristne "spiser" og kanskje et søndagsmøte/messe. Der er det nok ikke så mye av det du vil ha frem kan jeg tenke meg.

For andre så tas det faktisk opp, men ikke så mye blandt de utenfor,  feks siden man er redd for å være usikker og ikke vise at kanskje Gud er annerledes det en er blitt fortalt, eller det en har tolket andres ord som.
Noen vil liksom ikke støte eventulle mennsker som kanskje er åpne, men tar anstøt av ting og dermed kanskje forkaster alt annet i bibelen i dragsuget hvis de hører noe negativt som de virkelig er i mot.
Vi har jo oss som er nokså åpne også.

Jeg personlig er redd for å si noe feil også. Siden jeg står til ansvar for mine ord. Hvis jeg da hevder noe som ikke er fullt sant om Gud, så vil jeg ikke være der. Derfor vil jeg ikke klandre Gud om det er jeg som misfortår eller at han er sånn og sånn om jeg utelater ting osv.
Derfor syntes jeg det er vanskelig å lange ut om ting som trengs å studeres ordentlig og has friskt i minne for å kunne føle en god samvittighet osv. Håper du ser det. Å studere bibelen er kjempe arbeide. Det krever masse tid og krefter. Siden den er ikke forstått ved å pløye igjenom. Det kan kristenheten selv bevitne av alle mulige syn på ting. Som bla er pga en ikke har tatt den tiden godt nok og vært objektiv og genuint ute å finne ut hva som er summen her når en skal forklare om forkjellige emner osv. Flere konkluderer på forhånd eller får en konklusjon som som de leter etter å finne i biblen og de klarer å finne et svarish som gir en slags rettferdiggjøring siden de er farga på forhånd. Er det noe å respektere?
Feks Grunnlaget om summen i bibelen angående gjengifte er at det er feil/ulovlig så lenge personen lever. Ok. Men tror du ikke at en haug med folk som ikke liker det får seg til å finne ting inne i der som rettferdigjør nettopp det motsatte? De finner strå og andre ting som de bygger med alt de har. Dermed er et godt prinsipp. Ikke døm for tidlig når det gjelder bibelen så vel som andre mennesker.

Egentlig har vilje veldig mye å si. Det at man vil at bibelen skal si noe man vil, eller at bibelen ikke skal noe man vil om dette og hint. Nesten skumelt hvor mye det kan farge et menneske.

7 hours ago, Capitan Fracassa said:

For meg høres det ut som om du sier at det ikke er så viktig for deg hvem du inngår denne pakten med, eller i hvilken grad denne guden i følge Bibelen har stått bak urettferdighet og grusomheter.  Men hvorfor vil du da inngå en pakt med øynene tilsynelatende lukket for hvem du inngår pakt med? Mener du at beskrivelsen av hvem gud er og hva han har gjort i Bibelen er feil, og at han egentlig er en god gud? Hvis du ser bort fra Bibelens beskrivelse av hvordan gud er, hvem mener du da du har inngått en pakt med? 

Du er fri til å dømme som du vil.
Jeg er såklart opptatt av hvem jeg tror på. Det er ikke for ingenting jeg bruker så mye tid på han. Selv i jobb hvor mulig, ofte med lydbibel og utleggelser på øret. Jeg kjører mange ganger et par timer til og fra jobb med det på øret. Jeg kommer hjem å hører og ser mye på fritiden. Så jeg bryr meg ikke om hvem jeg er i pakt med? Se litt av svaret over også.
Men det overkjører ikke alt annet om Gud sa og gjorde noe jeg i min lille hjerne ikke skjønte, eller kanskje mislikte og var uenig i ut fra min oppvekst.
 

Hvis du mener jeg gjorde en "synd" ved å svare litt om slaveri. Så bør du også tenke igjenom alle år du sannsynligvis har sagt ting hvor du har nevnt noe om et tema du kanskje ikke er helt sikker på i det fulle selv. Det må være lov å ta opp noe uten å bli stilt til veggs om å lange ut om et helt tema. Dette er vel tross alt under "Prekestolen" også.

Jeg må begynne å legge meg nå og kunne sikkert tenkt mer igjennom svar her, så beklager det.

Share this post


Link to post

 Takk for et grundig svar. Jeg er redd jeg ikke yter det full rettferdighet, men skal forsøke.

 Jeg er klar over at det jeg skriver her, ofte framstår som mer dømmende enn jeg mener, og jeg mener absolutt ikke å dømme deg på noen måte. Men jeg er veldig opptatt av rettferdighet, og kanskje hovedgrunnen til at jeg forlot kristendommen var at jeg begynte å se hvor grunnleggende urettferdig både Bibelens gud og Bibelens lære er. Jeg synes det er rart og trist i hvor stor grad mennesker lukker øynene for urettferdigheten rundt seg, noe jeg også synes gjelder kristne. 

cuberen skrev (På 31.8.2022 den 1.01):

Jeg heller nok til at Gud ikke er all-god som i utrykket all-loving på engelsk, kanskje vi kan si det i noen sammenhenger, men ikke generelt. Gud viser noen steder at hans mening om rettferd (ikke vår og andres) er viktigere for han enn å bare være en "god bestefar" som kun gir og aldri sier og gjør i mot osv. Dermed vil han kunne ses på som ond hvis andre har en sterk motsatt mening/handling.

Jeg ville ikke hatt så store problemer med Bibelens gud hvis det var som du beskriver. Men Bibelen forteller jo gang på gang om hvordan Gud ikke bryr seg om rettferdighet i det hele tatt, men straffer uskyldige vilkårlig, og gjerne på grusomt vis. Syndfloden er jo et åpnebart eksempel, men for å ta et annet, som ikke skiller seg spesielt fra mange andre, men som er en av dem jeg har friskest i minne da jeg nettop begynte å lese Bibelen igjen:

1. Mosbok kap. 12 og 20 har to ganske like historier om Abraham som overfor Farao (kap 12) og kongen Abimelek (kap 20) lyver og sier at Sara er hans søster og Farao/Abimelek tar da Sara til seg siden de tror hun er ugift. I begge tilfellene straffer da Gud ikke bare Farao og Abimelek, men også deres famile og tjenere for å skulle ha ligget med en gift kvinne, til tross for at den eneste som har noe skyld her er Abraham som løy om Saras status.

Jeg har selvsagt en sterk motsatt mening når det gjelder hvor hylende urettferdige disse handlingene til Gud er, og har vanskelig for å forstå hvordan noen kan mene noe annet.

Men problemet mitt med Bibelens gud stikker dypere enn slike urettferdige enkelthandlinger. Jeg ser Bibelen som en historie om en Gud som mer enn noe annet har som hovedmål å bli æret og tilbedt av mennesker - ikke fordi han gjør seg fortjent til det ved å gjøre livet til mennesker så godt som mulig, men ved å kreve det og straffe dem som ikke bøyer seg. Alt fra historien om Kunnskapens tre og arvesynden fram til Jesu blodoffer handler i bunn og grunn om dette - og jeg klarer ikke å se hvorfor en slik gud skal være verdt å tilbe.

Sitat

Hvis du mener jeg gjorde en "synd" ved å svare litt om slaveri. Så bør du også tenke igjenom alle år du sannsynligvis har sagt ting hvor du har nevnt noe om et tema du kanskje ikke er helt sikker på i det fulle selv. Det må være lov å ta opp noe uten å bli stilt til veggs om å lange ut om et helt tema. 

Ja, absolutt. Beklager for at jeg kan være vel skarp i svar noen ganger, og jeg mener ikke at du har gjort noe galt ved å svare om slaveri selv om du ikke kan alt om dette temaet i Bibelen (noe jeg absolutt ikke kan heller). Men jeg kritiserer deg for å gjøre samme feilen som mange andre kristne - at de snakker om slaveri i Bibelen uten egentlig å bry seg om tekstene som faktisk omhandler det å eie andre mennesker, men heller snakke om de stedene hvor ordet slave brukes symbolsk.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Beretninger om guds "rettferdighet" er påfallende lik hvordan vi mennesker oppfører oss. Som foreldre, truer man med straff eller konsekvenser dersom man ikke gjør det som foreldrene anser for å være riktig, uavhengig av om det handler om rydding av rom, innetider, utdannelsesløp eller hvem man har som kjæreste osv

Det er for meg helt opplagt, at bibelen er skrevet som et slags regelverk/lovbok i en tid der slikt var mangelvare, og når det ikke er lett å utpeke hvem som skal ha makten til å dømme. Da passer det fint å gi denne til en gudeskikkelse, og så er den et ypperlig verktøy til å kontrollere massene. 

Vi holder på slik enda, men har byttet ut bibelen med ordensmakter og lovgivende forsamlinger. Trusselen om at det går galt med deg hvis du ikke følger dette, lever der i aller høyeste grad, selvom vi går mer og mer bort fra bestialske avstraffelser. 

 

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (2 timer siden):

..og så er den et ypperlig verktøy til å kontrollere massene. 

Vi holder på slik enda, men har byttet ut bibelen med ordensmakter og lovgivende forsamlinger.

Skal vi ikke ha det da, ordensmakter og lovgivende forsamlinger?

Share this post


Link to post
Romeren skrev (1 minutt siden):

Skal vi ikke ha det da, ordensmakter og lovgivende forsamlinger?

Joda, absolutt, og de fungerer veldig mye bedre enn det guds ord gjorde. Ærlig talt, så hadde jeg faktisk forventet mer av en mektig skaper og gud, enn det som står i GT og NT. NT er dog et mye bedre verk. 

Edited by Baranladion

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (3 timer siden):

Men problemet mitt med Bibelens gud stikker dypere enn slike urettferdige enkelthandlinger. Jeg ser Bibelen som en historie om en Gud som mer enn noe annet har som hovedmål å bli æret og tilbedt av mennesker - ikke fordi han gjør seg fortjent til det ved å gjøre livet til mennesker så godt som mulig, men ved å kreve det og straffe dem som ikke bøyer seg. Alt fra historien om Kunnskapens tre og arvesynden fram til Jesu blodoffer handler i bunn og grunn om dette - og jeg klarer ikke å se hvorfor en slik gud skal være verdt å tilbe.

Du er jo inne på det - rett og slett fordi han er Gud og skaper av alt, mens vi er skapning. Skal skapningen da vurdere om skaperen er verd å tillbe, eller har gjort seg fortjent til det? I et slikt perspektiv - på hvilken bakgrunn og med hvilken rett skulle vi kunne vurdere det bedre og mer rettferdig enn skaperen selv?

Share this post


Link to post

Både engelen Samael og Adams første kone Lilith er jo fjernet fra bibelen...

Gamle skrifter sier at Samael og de fallne englene fikk barn med Lilith og kvinner som henne sikkert døtrene og at de ble til Nephilim.... 

Samael og de fallne englene omtales isteden som Satan og Lucifer og hans demoner....

Barna til disse ble til the Wicked som det skrives om i noah, og til de navngjetne kjemper.. Muligens også de hedenske gudenes opprinnelse i Egypt, Hellas eller Germania, Norrøne...

Dette står det mye om i Talmud og i Enochs bok. Enoch var bestefaren eller oldefaren til Noah...

Edited by Gouldfan
  • Like 1

Share this post


Link to post
Romeren skrev (1 time siden):

Du er jo inne på det - rett og slett fordi han er Gud og skaper av alt, mens vi er skapning. Skal skapningen da vurdere om skaperen er verd å tillbe, eller har gjort seg fortjent til det?

Selvsagt skal vi det. Hvilken verdi har tilbedelse hvis den er blind og under tvang? 
 

Sitat

I et slikt perspektiv - på hvilken bakgrunn og med hvilken rett skulle vi kunne vurdere det bedre og mer rettferdig enn skaperen selv?

Med de ressurser vi har. En tenkende hjerne og en ide om hva som er rett, galt rettferdig og urettferdig. Alt annet er blind lydighet til en Gud du ikke bryr deg om er god eller ond. Er det dét du ønsker?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...