Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/18/19 in all areas

  1. 1 point
    Som en oppfølger(sicence-fiction-oppfølger?)til den geniale tråden Nerowulf startet på historieforumet med Hvert år frem til i dag som nettopp ble fullført tenkte jeg å ha en oppfølger her med hvert år fremover i tiden fra og med neste år. Det finnes dokumentasjon på fremtidige hendelser og hva som kan skje; f.eks presidentvalg, OL, osv. Her er det ikke så viktig med å ta det viktigste, for ingen av oss vet jo hva som blir det viktigste i fremtiden. Men husk å fokuser på EN hendelse i fremtiden. Etterhvert blir det nok mangelfullt med info så da kan vi gjerne hoppe over året, eller flere år til vi finner noe viktig(kan ikke ta det så rigide her). Best info finner dere selvsagt på Wikipedia, men det er også kult om vi finner andre kilder også Og så fortsetter vi så langt vi kan komme(eller gidder). Men husk - et og et år og jeg starter. 2020: Etter planen vil Liberia bli det første afrikanske landet til å innføre full stans i nedhogging av trær dette året. Norges regjering har også lovet å betale landet 150 millioner dollar for å stanse avskogingen. https://www.bbc.com/news/science-environment-29321143
×
×
  • Create New...