Gå til innhold

Fakta om Lyd


Anbefalte innlegg

Historiske Hendelser:

 

1877 - 12. August 1877 tar Thomas Alva Edison ut patent på Fonografen.

 

1881 - Stereo teknikke blir første gang presentert ved verdens utstillingen i Paris

 

1887 - Emil Berliner tar patent på "Gramophonen" og utvikler en metode for å

masseprodusere kopier fra en master innspilling.

 

1890 - Henrich Hertz oppdager at elektromagnetiske bølger (radiobølger) kan sendes igjennom luft.

 

1922 - BBC starter de første faste radiosendinger fra London

 

1934 - BASF lanserer det første magnetiske lydbånd.

 

1950 - LP Platen introduseres

 

1955 - FM teknikken tas i bruk og forbedrer lydkvaliteten på radiosendinger

 

1956 - Stere LP plater introduseres

 

1963 - Compact Kasetten blir oppfunnet av Phillips

 

1982 - Det startes forsøksdrift av Nærradio i Norge

 

1983 - CD platen kommer i salg

 

Definisjon av Lyd:

 

Vi kan bruke en stemmegaffel som eksempel.

 

lyd01.jpg

 

Når stemmegaffelen settes i bevegelse (ved å knipse på den), vil den skyve gassmolekylene

forran seg ut til siden Dermed oppstår et overtrykk. Når den beveger seg motsatt vei, oppstår et undertrykk.

 

Altså: Stemmegaffelens svigninger gir trykkvariasjoner (Trykkbølger) i luften.

Dissde over og under trykkene vil forplante seg igjennom luften, og vil til slutt kunne sette trommehinnene

i de samme bevegelsene som stemmegaffelen hadde.

 

En bølgelengde er avstanden mellom et overtrykk til det neste overtrykket.

Eller den minste avstanden mellom to punkter som svinger i fase.

Hvis man forestiller seg bølger på havet, vil en bølge lengde tilsvare lengden mellom 2 bølge topper.

 

Frekvensen sier vi er antall bølgelengder som blir generet i løpet av ett sekund.

Lydens hastighet i luft er 331,6 + O,6T der T= temperaturen i `C

 

Menneskeøret kan oppfatte lydsvigninger med frekvens fra 16 Hz (fjern torden) til overkant av 20 000 Hz.

Pianoen genererer svigninger fra ca 30 Hz opptil ca 4 000 Hz. All informasjon over 4 000 Hz kommer fra overtonene til pianoet.

I løpet av v¨r levetid, svekkes vår evne til å oppfatte høyfrekvente lyder.

I 15 års alderen kan nesten alle oppfatte frekvenser opp til 20 000 Hz, mens man i 40 års alderen sjelden hører frekvenser over 16 000 Hz.

 

Øret er generellt mest følsomt i frekvensområdet rundt 500- 1000 Hz da det er der menneske stemmen befinner seg frekvensmessig.

 

Vi deler det hørbare frekvensområdet inn i 3 deler:

 

Bassområdet 16Hz - 300 Hz

Mellomtoneområdet 300Hz - 3000 Hz

Diskantområdet 3000Hz - 20 000 Hz

 

Disse grensene er generelle og skal ikke sees på som strengt definerte skiller.

 

Lyd som vi hører, forflytter seg i luft i form av små hurtige endringer i lufttrykket.

Styrken på disse lufttrykksendringene gir oss lydtrykket.

 

Lydtrykk måles i Pascal (Pa)

 

Høreterskelen er det laveste lydtrykk vårt øre kan oppfatte.

Dette trykket er på 0,000002 Pa ved en tone på 100 Hz.

 

Dette er altså noe vi kan kalle hørselens "null-nivå"

Denne grensen varierer fra person til person, men denne er en gjennomsnitts verdi.

 

Smertegrensen er den verdien som representerer det høyeste lydtrykket øret vårt kan utsettes for,

før fare for varig hørseskade kan oppstå.

 

Det lydtrykket er 1 million sterkere enn høre terskelen.

 

Vi bruker betegnelsen dB SPL for å definere lydtrykk der referansen er 0 dB SPL = 0,000002 Pa (høretersleøen.

 

Så noen eksempler på lydtrykk: (alle dB tallene refererer til SPL)

 

Høreterskelen 0 dB SPL ( 0,000002 Pa)

Løv som rasler 20 dB SPL

Svak Husstøy 30 dB SPL

Dempet Radiomusikk 40 dB SPL

Vanlig samtale (1m) 60 dB SPL

Sterk trafikert gate 80 dB SPL

Pressborr 10m unna 100 dB SPL

Smerteterskelen 135 dB SPL

Prprellfly 140 dB SPL

Saturn Rocket 194 dB SPL (100 000 Pa = trykk tilsvarende 1 atmosfære)

 

I følge en engelsk lydbok:

 

"Another way to generate a 194 dB SPL, is to detonate 50 pounds of TNT 10 feet away.

A 194 dB sound preasure level aproaches the atmospheric and, hence, is a ripple of the same order of magnitude

as atmospheric preasure. The 194-dB SPL is an rms (root mean square) value. A peak SPL of 1,4 times as great would

modulate the atmospheric preasure compleatly. "

 

Om Data og Lyd:

 

Kvaliteten på Digital Lyd, beregnes utifra 2 faktorer:

 

1) Samplingsfrekvensen

2) Bitopløsningen

 

lyd02.jpg

 

Når analog lyd skal inn i en pc, må den digitaliseres (konverteres)

Men hva skjer egentlig inne i lydkortet når det skjer?

 

Jo. Inne i lydkortet finner man en lydkonverter, som tar et vist antall målinger av lydsignalet i sekundet.

Antall målinger defineres av samplings frekvensen.

 

Samplingfrekvensen begrenser øvre frekvens som kan reproduseres..

Vanlige samplingsfrekvenser er 44 100 HZ, 48 000 Hz, 96 000 Hz

 

Ved 44 100 Hz, tar man målinger av lydsignalet 44 100 ganger pr sekund.

For å finne øverste frekvens som kan gjengis, tart man samplings frekvensen og deler på 2

 

Da gir samplig på 44,1 kHz en teoretisk øvre grense på 22kHz

 

Men det er ikke nok å bare måle lyden.

Man må også bruke en skala for å sammenligne de forskjellige samlene etter..

Der kommer Bit oppløsningen inn i bildet..

 

Ved 16 bit, har man en skala som inneholder 65 536 steg

Ved 24 bit bruker man en skala på hele 16,7 millioner steg

 

Skalaen har også sammenheng med dynamikken i lyden..

Dvs forskjellen mellom den laveste lyden man kan høre, og den høyeste uten at signalet vrenger.

 

Jo høyere bit, jo bedre dynamikk.

 

CD platen er samplet med 16 Bit/44,1 kHz

Mens Proffesjonelle studioer stort sett nå bruker 24 eller 32 Bit/96 kHz (noen også 192kHz)

Endret av Lydteknikker
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
 • 2 uker senere...
Hva med tjukkerekabler til 10000 kroner meteren? hvordan spiller slike ting inn?

 

Dyre kabler har en lei tendens til å å kun spille inn på det psykiske.

 

Det sier seg selv, at når en høyttalerkabel har blitt kokt i linolje, og så blitt rullet inn i råsilke, for å siden ble penslet med linolje igjen, så har ikke dette noe å si for kobberets ledningsevne. Desverre tror faktisk noen det, og det fører til at kabelen jeg nevnte i mitt eksempel faktisk blir laget i Danmark.

 

Havner man over i det digitale domenet, derimot, er ting faktisk enda enklere. Er det kontakt, så er det kontakt, og det er det som trengs. Den eneste kvalitetsforskjellen kablene imellom, er byggekvalitet.

Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...

Bra innlegg. Noen ekstra stoff:

dBA,dbB,dbC :

ved å veie forskjellige frekvenser forskjellig (filtrere lyden før målingen) kan man få et tall som representerer lydtrykk på en annen måte. A-,B-, ogC-veiing er filter-karakteristikker som simulerer ørets følsomhet ved lave, medium og høye lyd-nivåer respektive. Dette betyr at når vi sammenligner "svak" støy, f.eks to pc-er, kan begge måle 20dB på et lydtrykkmeter. Hvis vi i stedet måler A-veid, kan vi få f.eks 18dBA og 21dBA. Dette betyr at den siste pcn antageligvis oppfattes som mer bråkete av menneskets øre.

 

samplingsrate

Nyquists samplings-teorem sier at enhver kontinuerlig kurveform som er båndbreddebegrenset til B [Hz] kan gjengis perfekt ved å punktprøve (sample) med en rate >2B. For å begrense båndbredden må realiserbare filtre ha en transisjons-sone som gjør at praktisk brukbar båndbredde blir noe under halve samplingsraten, avhengig av krav til fase-linearitet og pris.

 

oppløsning

ved overgangen fra en analog kurveform til en digital bitstrøm må verdiene diskretiseres. Dette gjøres ved å bruke b bit (typisk 8,16 eller 24) til å representere verdiene. Mest vanlig er et valg av kvantiseringsnivåer som ikke antar noe om inngangssignalet. Dette gir vanlig PCM med 2^b nivåer og maksimal kvantiseringfeil +/- 0.5*2^-b hvis vi normaliserer inngangssignalet til 1. Hvis "mange bits" benyttes, kan vi anta at signalet og kvantiseringsstøyen er ukorrelert, og signal til støyforhold er da teoretisk gitt av circa 6.02*b.

 

Enkelte systemer (typisk tale/telefoni) benytter A-law eller mu-law som fordeler kvantiseringsstøyen ujevnt slik at taletydeligheten blir maksimal med få bit.

 

Mens mange 16-bit systemer hær nært teoretisk ytelse, faller praktisk ytelse av for høyere bit-størrelse, slik at ingen systemer yter særlig mer enn teoretisk ytelse for 20-bit systemer (bl.a. på grunn av termisk støy i en motstand)

 

mvh

Knut

Lenke til kommentar
Hva med tjukkerekabler til 10000 kroner meteren? hvordan spiller slike ting inn?

 

Dyre kabler har en lei tendens til å å kun spille inn på det psykiske.

 

Det sier seg selv, at når en høyttalerkabel har blitt kokt i linolje, og så blitt rullet inn i råsilke, for å siden ble penslet med linolje igjen, så har ikke dette noe å si for kobberets ledningsevne. Desverre tror faktisk noen det, og det fører til at kabelen jeg nevnte i mitt eksempel faktisk blir laget i Danmark.

 

Havner man over i det digitale domenet, derimot, er ting faktisk enda enklere. Er det kontakt, så er det kontakt, og det er det som trengs. Den eneste kvalitetsforskjellen kablene imellom, er byggekvalitet.

Mener du å si at en høt.kabel til 50 kr meteren er like god som en til 500,-?

Eller er jeg trøtt?

 

Kunne tatt med det som ble nevnt om dB og dB(A), ja.... spes. mtp. reklame er dette int.

Lenke til kommentar
Hva med tjukkerekabler til 10000 kroner meteren? hvordan spiller slike ting inn?

 

Dyre kabler har en lei tendens til å å kun spille inn på det psykiske.

 

Det sier seg selv, at når en høyttalerkabel har blitt kokt i linolje, og så blitt rullet inn i råsilke, for å siden ble penslet med linolje igjen, så har ikke dette noe å si for kobberets ledningsevne. Desverre tror faktisk noen det, og det fører til at kabelen jeg nevnte i mitt eksempel faktisk blir laget i Danmark.

 

Havner man over i det digitale domenet, derimot, er ting faktisk enda enklere. Er det kontakt, så er det kontakt, og det er det som trengs. Den eneste kvalitetsforskjellen kablene imellom, er byggekvalitet.

Mener du å si at en høt.kabel til 50 kr meteren er like god som en til 500,-?

Eller er jeg trøtt?

 

Kunne tatt med det som ble nevnt om dB og dB(A), ja.... spes. mtp. reklame er dette int.

Vel... jeg vil tro at de til 500 utklasser de til 50.... men når en begynner å snakke om forskjellen på en kabel til 1000kr og 50000kr er forskjellen minimal.

 

Til trådstarter eller andre som kan svare:

Jeg mener å ha lest/hørt at for at en lyd skal kjennes ut som "dobbelt" så sterk ganges energinivået med 10. Stemmer dette?

Lenke til kommentar
 • 3 uker senere...
 • 2 måneder senere...

Spennande!

 

1956 - Stere LP plater introduseres

Korleis kan ein einskild stift som føl ei rille generera stereo lyd?

 

Another way to generate a 194 dB SPL, is to detonate 50 pounds of TNT 10 feet away.

A 194 dB sound preasure level aproaches the atmospheric and, hence, is a ripple of the same order of magnitude as atmospheric preasure. The 194-dB SPL is an rms (root mean square) value. A peak SPL of 1,4 times as great would modulate the atmospheric preasure compleatly.

Kan nokon drista seg til å prøva å oversetta dette?

 

Så litt pirk:

To skrivefeil

v¨r

Prprellfly

 

Blir ikkje 44,1 kHz delt på 2 på ein måte 22,05 kHz, altså nesten (eller ca.) 22 kHz?

Lenke til kommentar
 • 2 måneder senere...

All lyd som skal inn på en CD blir kjørtigjennom et båndpassfilter. Kjører man inn noe over 20khz på en CD så kan resultatet bli meget dårlig. Dette kommer av Nyqistforholdet og det sier at samplingsfrekvensen MÅ være MER enn dobbelt så høy som den frekvensen du skal digitalisere.

 

Man trenger litt mer som en sikkerhetsmargin for å unngå alt for store feil. Lyd ifra en CD er langt ifra riktig og kan i værste feil bli veldig feil ,men det er sjelden at dette kommer igjennom kvalitetskontrollen.

 

SACD og DVDaudio skal være bedre enn CDplater ,men SACD er faktisk dårligere iflg mange personer som virkelig har peiling på lyd. Det er rett og slett mindre innformasjon i et frekvensområde. Kan lete opp link hvis noen vil =)

 

 

En ting som også er veldig viktig når man tenker på lyd er DAC. (Digital to analog converter). Det finnes flere typer DACer ,men det har blitt ganske vanlig å bruke 1bit dac og en DSP for å gjøre signalet analog igjen. Disse oversampler signalet noe som gir et høyere signal\støyforhold.. Er veldig sent og kan sikkert komme med en bedre forklaring hvis noen ønsker det.

 

EDIT: Det fantes faktisk også sorrund LP plater. Quadrofoni. Disse slo aldri helt ann ,men at man får musikk i 5kanaler er ikke noe nytt ;)

Endret av CFD
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Sjølv har eg problem med å fatte korleis ein stift kan plukka opp å skilje stereolyd frå kvarandre...

 

Eg forstår at Dolby Surround "filtrerer" stereolyd, så senter- og bakkanalane får sine lydkanalar, ut av stereosignalet... Dette vil vel aldri bli heilt bra, vil det?

Lenke til kommentar

Jeg har faktisk ingen tegninger på akkurat dette og jeg har ingen scanner for å scanne inn noen ark jeg har notert ang platespillere når jeg gikk Service elektronikker - lyd og bilde. Men sjekk howstuffworks.com Der ligger det garantert en god forklaring på dette.

 

Men en kort forklaring er at du har riller som man setter en stift nedi og hver side av rillen har sitt lydspor. Og siden det er 2sider så blir det stereo. Og man får 2signaler ut ifra pickupen. RIllene er veldig små siden man må fjerne mesteparten av alle de lave frekvensene for å få bedre plass på platen , og det er her et RIAA trinn kommer inn. Målet på RIAA trinnet er å få lyden tilbake slik det var og når man jobber med MC og delvis MM så krever dette ekstremt god skjerming og man må bruke dyre komponenter.

 

Dette er noe av grunnen til at CDplatene er mer populære enn de gamle store analoge platene =) EN stift måtte også byttes ved jevne mellomrom siden diskanten har en lei tendens til å forsvinne etterhvert. Og platene måtte renses etter avspilling

 

 

 

Jeg hører på musikk i stereo og evt. 6channel stereo (har 6høytalere) når jeg ser på en konsert eller bare skal ha mest mulig lyd. Men musikk passer somregel best i stereo.

 

 

EDIT: Skrevet igår ,men grunnet at noen slo av serveren så fikk jeg ikke postet.

Lenke til kommentar
 • 4 måneder senere...

Hvis jeg ikke husker feil, så er mono-gramofonplater slik at lyden preges inn horisontalt. På et stereo- spor, blir lyden i venstre kanal lagret i den horisontale bevegelsen av stiften, og det høyre sporet i en vertikal bevegelse, altså hvor dypt sporet er. Det blir jo på en måte "2 sider", med bredden på sporet vil avgjøre frekvensen på lyden er og hvor mange decibel den er på. Derfor kan DJ's se på en lp hvilke områder som for eksempel egner seg til scratching.

Lenke til kommentar
Hva med tjukkerekabler til 10000 kroner meteren? hvordan spiller slike ting inn?

 

Dyre kabler har en lei tendens til å å kun spille inn på det psykiske.

Mener du å si at en høt.kabel til 50 kr meteren er like god som en til 500,-?

Eller er jeg trøtt?

Vel... jeg vil tro at de til 500 utklasser de til 50.... men når en begynner å snakke om forskjellen på en kabel til 1000kr og 50000kr er forskjellen minimal.

Advarsel: Hvis du akkurat har brukt 10.000,- kroner på nye Monster kabler, hopp over dette innlegget...

 

I lydbransjen finnes det mye snake-oil... produkter som på magisk vis skal gjøre lyden bedre. Kabler for audio-bruk trenger ikke være magiske. De må være ordentlig konstruert, kontakter og kabler må være solid festet og selve ledningen av en slik kvalitet at den ikke går i stykker. For det så kan du godt legge i noen hundrelapper. Monsterkabler til 500 - 20000 kroner meteren er bare tull.

 

Hvis du ikke gidder å lese noe annet, så les denne første linken:

 

Top 10 løgner i lydbransjen:

http://www.theaudiocritic.com/downloads/article_1.pdf

 

Tråd fra HA om den danske HiFi klubben:

http://www.hydrogenaudio.org/forums/index....showtopic=36547

 

Kabeltester og andre ressurser:

http://sound.westhost.com/cables.htm

http://www.audioholics.com/techtips/audiop...iples/index.php

 

Test av strømkabler:

http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4...ds-12-2004.html

 

ABX test av kabler, på fransk:

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29781210

 

Eksempel på snakeoil:

http://www.machinadynamica.com/machina28.htm

http://www.machinadynamica.com/machina27.htm

 

...lyd i GHz området... jepp, nyttig.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...