Gå til innhold

Elektriske busser tåler ikke kulden – tas ut av trafikk


Anbefalte innlegg

45 minutes ago, Wall Dorf said:

Ja, og hydrogen er begynt å bli enkel og billig å produsere der den finnes i lufta. Uheldigvis bare i sydligere strøk. (Se 2. link i åpningsinnlegg) Siterer artikkelen for de som ikke er abonnent på illvit.)

Nå kan vi suge hydrogen ut av det blå

Hydrogen kan drive eksosfrie biler og varme opp hjem, men er komplisert å utvinne. Nå suger forskere gassen rett ut av luften med en enkel maskin. Gjennombruddet åpner døren for en ny tidsalder med hydrogen som drivstoff.

På et bord i et laboratorium snurrer en liten vindturbin ivrig rundt.

Strømmen går gjennom en svamp, og i et lite vannbad ved siden av den pussige maskinen begynner det å boble.

Boblene er hydrogen, og maskinen er en sensasjon, for hydrogenet har bokstavelig talt blitt trukket ut av det blå.

Hydrogen er valgt ut til en nøkkelrolle som grønt drivstoff, men fram til nå har gassen blitt utvunnet av vann, og det er en langsom og dyr affære.

Alt det endrer seg nå hvis den banebrytende oppfinnelsen fungerer også utenfor laboratoriet.

Metoden kan nemlig gjøre det mulig å utvinne hydrogen hvor som helst på kloden, selv i de tørreste og mest øde områdene.

Men mulighetene stanser ikke der. Den overraskende enkle maskinen kan også bli nøkkelen til å produsere hydrogen i verdensrommet.

Hydrogen gir grønn forbrenning

Hydrogen vil spille en viktig rolle i den grønne omstillingen, for gassen er både ren og energirik. Den kan brukes til alt fra å varme opp hus til å drive biler.

I 2021 satte hydrogenbilen Toyota Mirai for eksempel verdensrekord ved å kjøre 1360 kilometer med bare 5,7 kilo hydrogen på tanken.

Hydrogen kan også bli det drivstoffet som store skip bruker i framtiden.

 

Brint skib på vand

Båten Energy Observer seiler på hydrogen som blir produsert ved hjelp av strøm fra solceller på dekk.

© Energy Observer Productions

 

Hydrogen er i tillegg CO2-nøytralt.

«Eksosen» fra hydrogenforbrenning er nemlig helt vanlig vanndamp.

Hydrogen finnes overalt

Selv om hydrogen er det vanligste stoffet i universet, er det sjeldent i ren form her på jorden. Stoffet er som regel bundet til andre grunnstoffer i større molekyler, for eksempel vann, som består av hydrogen og oksygen – H2O.

Det er heldigvis massevis av vann på jorden som vi kan høste hydrogen fra, men flytende vann har sine problemer.

97 prosent av vannet på kloden er saltvann, og salt forstyrrer prosessen der man spalter vann til hydrogen og oksygen – elektrolyse.

 

nb_u41 Toyota brintbil

Kloridionene i saltet binder seg nemlig til den ene elektroden i elektrolyseapparatet, slik at elektroden korroderer, altså brytes ned.

Derfor holder eksperter på å utvikle alternative metoder, og en forskergruppe i Australia fikk en lur idé: La oss utnytte luften rundt oss.

Knusktørr luft inneholder vann

Hav, elver og innsjøer er faktisk ikke de eneste vannkildene vi har til rådighet. Et ofte oversett, men enormt vannreservoar finnes overalt rundt oss: luften.

Luften inneholder til enhver tid omkring 12 900 milliarder tonn vann, og det gjelder ikke bare i kalde og våte områder. Selv i det tørre savanneområdet Sahel, sør for Sahara, er den relative luftfuktigheten omkring tjue prosent.

Og siden luften rommer store mengder vann, kan den også forsyne oss med store mengder hydrogen – hvis bare vi kan finne en metode for å utvinne gassen.

Men Melbourne-forskerne har taklet elektrolysen på en helt annen måte. De har koblet en liten vindturbin til en svamp som inneholder svovelsyre, og som fortløpende suger opp vann fra luften. Vindturbinen har et vingespenn på bare omtrent 25 centimeter.

Den strømmen vindturbinen genererer, brukes til elektrolysen, der hydrogen og oksygen beveger seg mot hver sin elektrode i det lille kretsløpet.

Resultatet er at hydrogenbobler strømmer ut i et lite vannbad.

Svovelsvamp er hydrogenmaskinens hjerte

Forskere har badet et svamplignende materiale i svovelsyre. Kombinasjonen av materialet og svovelsyren gjøt at svampen suger til seg vann fra luften. Vannet kan så spaltes i sine bestanddeler, oksygen og hydrogen.

brint kort over vandvarme

 

© Shutterstock

 

Atmosfæren har enorme mengder hydrogen

Atmosfæren inneholder vann selv i klodens tørreste områder. Vannet i luften er en mulig kilde til hydrogen, men det krever energi å utvinne gassen. Mange av de tørreste områdene har imidlertid det største sol- og vindenergipotensialet (rødt). Altså er det kanskje nettopp i de tørreste områdene vi kan utvinne mest hydrogen ved hjelp av fornybar energi.

Det var den grunntanken som satte en forskergruppe ved universitetet i Melbourne i Australia på sporet av en ny type utvinningsapparat.

De satte seg som mål å skape en maskin som kan settes opp midt i ørkenen og produsere hydrogen.

Spalter vann med grønn strøm

Hvis vi skal utvinne hydrogen midt i ørkenen, må vi først suge vannet ut av luften og så spalte vannet sik at vi får hydrogen (H2) og oksygen (O2) hver for seg.

Det gjøres typisk gjennom en prosess der strøm «trekker» vannmolekylene fra hverandre – elektrolyse.

Elektrolyse krever imidlertid vanligvis mye energi, og så langt har hydrogen først og fremst blitt produsert ved hjelp av gass og kull – med stort CO2-utslipp som konsekvens. 

Men Melbourne-forskerne har taklet elektrolysen på en helt annen måte. De har koblet en liten vindturbin til en svamp som inneholder svovelsyre, og som fortløpende suger opp vann fra luften. Vindturbinen har et vingespenn på bare omtrent 25 centimeter.

Den strømmen vindturbinen genererer, brukes til elektrolysen, der hydrogen og oksygen beveger seg mot hver sin elektrode i det lille kretsløpet.

Resultatet er at hydrogenbobler strømmer ut i et lite vannbad.

Svovelsvamp er hydrogenmaskinens hjerte

Forskere har badet et svamplignende materiale i svovelsyre. Kombinasjonen av materialet og svovelsyren gjøt at svampen suger til seg vann fra luften. Vannet kan så spaltes i sine bestanddeler, oksygen og hydrogen.

 
brint til h2o vand trin1
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1 Svamp fanger inn vanndamp fra luften

Svampen er veldig porøs og har derfor en stor indre overflate der vannet kan absorberes. Svampen er fuktet med svovelsyre (H2SO4), som binder vannmolekyler fra luften og senere hjelper til med å spalte dem.

 
brint til h2o vand trin2
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2 Vindturbin bidrar med strøm

En vindturbin er koblet til den positive og den negative elektroden som sitter på hver sin side av en svamp som suger opp vann fra luften. Strøm fra vindturbinen, altså negative ladninger i form av elektroner, går rundt i kretsløpet og gjennom svampen.

 
brint til h2o vand trin3
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3 Strøm spalter vann i hydrogen og oksygen

De positive hydrogenionene (H+) vandrer mot den negative elektroden øverst, der de to og to danner vanlige hydrogenmolekyler (H2). Samtidig vandrer oksygenionene (O2−) i vannet mot den nederste elektroden, som har positiv ladning.

Forskerne som står bak hydrogenmaskinen, klarte å få apparatet til å produsere hydrogen ved en relativ luftfuktighet på bare fire prosent, og dermed kan prosessen fungere selv i verdens tørreste områder.

Forskerne i Melbourne sier derfor at oppfinnelsen kan bidra til en klimavennlig omstilling av energiproduksjonen i hele verden, også for eksempel i ørkenområder.

Vindturbin skaper hydrogenbobler

Forskere ved universitetet i Melbourne i USA har vist at apparatet de har lagd, kan produsere hydrogen enten ved hjelp av strøm fra en vindturbin, som i denne videoen, eller ved hjelp av strøm fra solceller.

 

I ett forsøk produserte en prototype av hydrogenmaskinen om lag 745 liter hydrogen om dagen. Det er ifølge forskerne nok hydrogen til å dekke en husstands daglige energibehov.

Men det er ikke bare her på jorden det nye apparatet kan komme til nytte. Hydrogen og oksygen har i mange år blitt brukt i raketter, og apparatet kan derfor også brukes til å produsere rakettdrivstoff.

Maskinen kan faktisk fungere på andre planeter – så lenge det enten er vind eller sollys å utnytte.

På en fremmed klode med vanndamp i atmosfæren – det finnes for eksempel i små mengder på Mars – vil hydrogenmaskinen derfor i prinsippet kunne fylle opp tankene på de bemannede romfartøyene som lander på planeten.

En liten forsøksoppstiling med en vindturbin og en svamp kan med andre ord vise seg å være avgjørende for å sikre hjemreisen for framtidige astronauter.

 

Vilken värdelös artikel eller vad det nu er for noe. Samma text flera gånger och det är ju knappast en effektiv eller billig lösning men som denna typen artiklar ofta gör så framställer man noe som bra helt utan att egentligen gå in på för och nackdelar eller vad teknologien egentligen är. 

Så bruke en svamp för att samla in fukt tillsammans med en vindturbin är bättre, billigare och mer effektivt än att utföra elekrolys på vatten med hjälp av en vintturbin? 

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
fredrik2 skrev (36 minutter siden):

Vilken värdelös artikel eller vad det nu er for noe. Samma text flera gånger och det är ju knappast en effektiv eller billig lösning men som denna typen artiklar ofta gör så framställer man noe som bra helt utan att egentligen gå in på för och nackdelar eller vad teknologien egentligen är. 

Så bruke en svamp för att samla in fukt tillsammans med en vindturbin är bättre, billigare och mer effektivt än att utföra elekrolys på vatten med hjälp av en vintturbin? 

Hvilken verdi den har for deg gjør du jo selv rede for her. Det forskes mye på hydrogen, og hydrogenbiler vil måtte komme bare man får ristet av seg de brysomme batteribilene som veier flere tonn. Alt kan ikke bare handle om batteridrift vett du....

«Tyskerne kan lage hydrogenbiler som går 100 mil» (motor.no)

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
sedsberg skrev (11 minutter siden):

100 mil ja. Hvor man kan kjøre 400 mil på samme energien med en elbil. :lol:

Jeg ser logikken din, men batterienes kostnad ligger vel i ny bil priskjøpet, men man merker det nok hvis man blir en av dem som må bytte batteripakken, da kan man sammenligne energikostnader, også ved den store samfunnsmessige belastning av produksjonsenergien som går med.... :lol:

Lenke til kommentar
sedsberg skrev (1 time siden):

Jada jada. Og man kan hente solkraft ut av nattehimmelen og legge solceller på motorveier og mellom jernbaneskinner. :lol:

Er nok bare nok en scam for å karre til seg statlig støtte.

  Vis skjult innhold

 

  Vis skjult innhold

 

 

Syntes det var en god ide. Her er det vel snakk om å tørke lufta i atmosfæren ved å ta ut vanndampen. Dette gir lavere mengde vanndamp i atmosfæren. Vanndamp er den sterkeste drivhusgassen i atmosfæren.

Problemet er at H2 gjerne blir H2O ved forbrenning og da er man like langt. Man kan selvfølgelig kjøle ned eksos fra forbrenning og kondensere ut vannet.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
57 minutes ago, Wall Dorf said:

Hvilken verdi den har for deg gjør du jo selv rede for her. Det forskes mye på hydrogen, og hydrogenbiler vil måtte komme bare man får ristet av seg de brysomme batteribilene som veier flere tonn. Alt kan ikke bare handle om batteridrift vett du....

«Tyskerne kan lage hydrogenbiler som går 100 mil» (motor.no)

Huvud problemet med hydrogen er vel fremdeles att det er svindyrt och trenger en massa energi at producera. Vilket också råkar vara en av aspekterna som "artikeln" du postade bara ignorerar (angående den revolutionerade metoden i alla fall).

 • Liker 1
Lenke til kommentar
fredrik2 skrev (1 time siden):

Huvud problemet med hydrogen er vel fremdeles att det er svindyrt och trenger en massa energi at producera. Vilket också råkar vara en av aspekterna som "artikeln" du postade bara ignorerar (angående den revolutionerade metoden i alla fall).

Produsert på den teknikken man har i dag koster en kilo hydrogen ca kr. 90, - Nel, Hydrogen | Nel vil danke ut diesel og bensin innen fem år med billig, grønn hydrogen (nettavisen.no) - mens enova har regnet på det at det vil koste 60 kr. Ny rapport: Kostnad opp mot 60 kroner for én kg hydrogen | Enova (ntb.no)

Mener du har misforstått kostnadene fra artikkelen: 

På et bord i et laboratorium snurrer en liten vindturbin ivrig rundt.

Strømmen går gjennom en svamp, og i et lite vannbad ved siden av den pussige maskinen begynner det å boble.

Boblene er hydrogen, og maskinen er en sensasjon, for hydrogenet har bokstavelig talt blitt trukket ut av det blå.

Hydrogen er valgt ut til en nøkkelrolle som grønt drivstoff, men fram til nå har gassen blitt utvunnet av vann, og det er en langsom og dyr affære.

Alt det endrer seg nå hvis den banebrytende oppfinnelsen fungerer også utenfor laboratoriet.

Metoden kan nemlig gjøre det mulig å utvinne hydrogen hvor som helst på kloden, selv i de tørreste og mest øde områdene.

Men mulighetene stanser ikke der. Den overraskende enkle maskinen kan også bli nøkkelen til å produsere hydrogen i verdensrommet.

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
sedsberg skrev (21 minutter siden):

Å tørke luft for å få vann og så hente ut H2 ved elektrolyse er ekstrem sløsing av energi. Det blir enda mindre effektivt en disse aliexpress-kitene man kan montere på bilen for å generere H2 med strøm bra dynamoen og injisere denne i motoren.

Man sløser vel uansett med energi til et og annet? La oss heller bruke denne sløsingen som er verdt noe å satse på slik at bussene tar seg frem på kalde dager også?

Lenke til kommentar
sedsberg skrev (55 minutter siden):

Som å sløse den bort på hydrogen?

Bare som et eksempel på bærekraft, det meste tar slutt engang, det vil aldri hydrogen gjøre. Gjør oppmerksom på at produksjonen jeg viser til er energieffektiv:

På et bord i et laboratorium snurrer en liten vindturbin ivrig rundt.

Strømmen går gjennom en svamp, og i et lite vannbad ved siden av den pussige maskinen begynner det å boble.

Boblene er hydrogen, og maskinen er en sensasjon, for hydrogenet har bokstavelig talt blitt trukket ut av det blå.

Hydrogen er valgt ut til en nøkkelrolle som grønt drivstoff, men fram til nå har gassen blitt utvunnet av vann, og det er en langsom og dyr affære.

Alt det endrer seg nå hvis den banebrytende oppfinnelsen fungerer også utenfor laboratoriet.

Metoden kan nemlig gjøre det mulig å utvinne hydrogen hvor som helst på kloden, selv i de tørreste og mest øde områdene.

Men mulighetene stanser ikke der. Den overraskende enkle maskinen kan også bli nøkkelen til å produsere hydrogen i verdensrommet.

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
30 minutes ago, Simen1 said:

Den siterte hydrogenpropagandaen er myntet på den typen politikere og investorer som er totalt blottet for kritisk sans og fysikk-kunnskaper. La meg være først ute med å fortelle deg i store bokstaver at det er en SCAM!!! Vennligst ta et grunnkurs i kildekritikk og et annet i fysikk.

I samme gata som Solar Roadways. Det var vel en del her inne som var hellig overbevist at det også var fremtiden. Har ikke hørt noe fra de etter resultatene kom frem. 😛

https://interestingengineering.com/innovation/solar-roadways-engineering-failure

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (8 timer siden):

Hvilken verdi den har for deg gjør du jo selv rede for her. Det forskes mye på hydrogen, og hydrogenbiler vil måtte komme bare man får ristet av seg de brysomme batteribilene som veier flere tonn. Alt kan ikke bare handle om batteridrift vett du....

«Tyskerne kan lage hydrogenbiler som går 100 mil» (motor.no)

Hydrogenbiler er både dyrere og tyngre enn sammenlignbare elbiler så der hjelper det lite. I tillegg mye mer og dyrere vedlikehold og kortere levetid. 

Lenke til kommentar
Simen1 skrev (49 minutter siden):

Den siterte hydrogenpropagandaen er myntet på den typen politikere og investorer som er totalt blottet for kritisk sans og fysikk-kunnskaper. La meg være først ute med å fortelle deg i store bokstaver at det er en SCAM!!! Vennligst ta et grunnkurs i kildekritikk og et annet i fysikk.

Ser man bort fra sikkerhetsaspekt og pris på Hydrogen per i dag ville en hydrogen buss gi mening. Man kan bruke en helt vanlig stempelmotor med tennplugg. Mekanisk virkningsgrad vil være typisk over 40%. Kan man utnytte spillvarmen fra motoren til å varme opp bussen blir regnestykket plutselig mye bedre. Man kan få 70-90% total virkningsgrad.

Man vil få en buss helt uten kompliserte og kostbare systemer. Bare en H2 tank og en vanlig motor/gear løsning. Det kommer nok

Lenke til kommentar
Trestein skrev (På 6.12.2023 den 11:22 PM):

Ser man bort fra sikkerhetsaspekt og pris på Hydrogen per i dag ville en hydrogen buss gi mening. Man kan bruke en helt vanlig stempelmotor med tennplugg. Mekanisk virkningsgrad vil være typisk over 40%. Kan man utnytte spillvarmen fra motoren til å varme opp bussen blir regnestykket plutselig mye bedre. Man kan få 70-90% total virkningsgrad.

Man vil få en buss helt uten kompliserte og kostbare systemer. Bare en H2 tank og en vanlig motor/gear løsning. Det kommer nok

Det regnestykket tar utgangspunkt i at hydrogen pipler opp av bakken der du har bruk for den, med null energitap. Hydrogen må produseres og det gjøres enten fra metangass, som har en del utslipp av både metan og CO2 i produksjonskjeden. Eller så må hydrogen produseres med lav virkningsgrad fra elektrisk energi.

Og selv om vi antar at det pipler ut gratis hydrogen fra bakken, så vil den motoren du beskriver produsere store mengder spillvarme også på sommeren når den ikke trengs.

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Simen1 skrev (45 minutter siden):

Det regnestykket tar utgangspunkt i at hydrogen pipler opp av bakken der du har bruk for den, med null energitap. Hydrogen må produseres og det gjøres enten fra metangass, som har en del utslipp av både metan og CO2 i produksjonskjeden. Eller så må hydrogen produseres med lav virkningsgrad fra elektrisk energi.

Og selv om vi antar at det pipler ut gratis hydrogen fra bakken, så vil den motoren du beskriver produsere store mengder spillvarme også på sommeren når den ikke trengs.

Når det gjelder spillvarme ser det ikke ut som et vesentlig problem. 
Hverken diesel eller el er løsningen for tungtransport (tekna.no)

Ei heller gratis hydrogen, hvis den dyrt produserte hydrogenet erstattes av denne:  Alt det endrer seg nå hvis den banebrytende oppfinnelsen fungerer også utenfor laboratoriet.

Slik fungerer en hydrogenbil - Hydrogenbil.net

Lenke til kommentar

Linken om spillvarme prater som spillvarme fra produksjon av hydrogen. Jeg snakker om spillvarmen man får fra bruk av hydrogen i en hydrogenmotor - også gjennom hele sommeren. Fyring for kråka med dyrt produsert hydrogen.

.. og Hydrogenbil.net og Hydrogen.no har ingen partisk agenda? De er de største propaganda-sidene til en grådig bransje som er ute etter å lure politikere og investorer, som ikke eier kildekritisk sans eller fysikkunskaper. Linken forklarer på ingen måte noe om gratis hydrogen.

 

Endret av Simen1
 • Liker 4
Lenke til kommentar
On 6.12.2023 at 4:15 PM, Wall Dorf said:

Produsert på den teknikken man har i dag koster en kilo hydrogen ca kr. 90, - Nel, Hydrogen | Nel vil danke ut diesel og bensin innen fem år med billig, grønn hydrogen (nettavisen.no) - mens enova har regnet på det at det vil koste 60 kr. Ny rapport: Kostnad opp mot 60 kroner for én kg hydrogen | Enova (ntb.no)

Mener du har misforstått kostnadene fra artikkelen: 

På et bord i et laboratorium snurrer en liten vindturbin ivrig rundt.

Strømmen går gjennom en svamp, og i et lite vannbad ved siden av den pussige maskinen begynner det å boble.

Boblene er hydrogen, og maskinen er en sensasjon, for hydrogenet har bokstavelig talt blitt trukket ut av det blå.

Hydrogen er valgt ut til en nøkkelrolle som grønt drivstoff, men fram til nå har gassen blitt utvunnet av vann, og det er en langsom og dyr affære.

Alt det endrer seg nå hvis den banebrytende oppfinnelsen fungerer også utenfor laboratoriet.

Metoden kan nemlig gjøre det mulig å utvinne hydrogen hvor som helst på kloden, selv i de tørreste og mest øde områdene.

Men mulighetene stanser ikke der. Den overraskende enkle maskinen kan også bli nøkkelen til å produsere hydrogen i verdensrommet.

Som jag skrev så står det inget specifikt i artikeln men det är ju spännande att det fungerar i verdensrommet. Antar att man bara sätter opp vindturbinen och utvinner vannet ur luften i vakumet ...

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...