Gå til innhold

Er Norge en bananrepublikk-equivalent?


Anbefalte innlegg

De skyldige i NAV skandalen som gjelder lekkasje av sensitive personopplysninger går fri mens NAV som institusjon blir bøtelagt med 20 mill. Dvs. at det er de svakeste i samfunnet som må betale for dette i form av et strammere budsjett mens syndebukkene går fri.

Dette gjelder forøvrig i alle saker der offentlige ansatte har begått et lovbrudd. Bla.a. går politifolk og leger som har gjort seg skyldige i uaktsommer drap fri mens etaten de er ansatt i blir bøtelagt. Ansatte i private firma blir ubønnhørlig dømt.

Hvorfor godtar det norske folk at det skal være slik? Hvorfor blir ikke denne forskjellsbehandlingen bedre belyst i media?

Lever vi i en nasjon der pressen er redd for å uttale seg om slike ting i frykt for å miste offentlig pressestøtte?

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
germanwhip skrev (50 minutter siden):

siden document nå mottar pressestøtte, så ser jeg ikke helt hvor mye hold det er i den påstanden

https://www.nrk.no/nyheter/document-far-naer-tre-millioner-kroner-i-pressestotte-1.16628149

Jeg synes ihverfall at det er litt påfallende at TV2 har blitt mer stilltiende vedr. politivold nå enn de var tidligere. Mått ikke de stenge ned en tid pga. manglende støtte? Virker som om det har hatt en preventiv virkning på denslags kritikk.

aklla skrev (1 time siden):

Det er du som tar opp temaet..

Men er en effektiv måte å fjerne engasjement da..

Jeg antok at folk flest fulgte med i nyhetsbildet og var oppdatert på dette.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Lyncs skrev (4 timer siden):

Tungtransportsjåfører blir ubønnhørlig dømt til fengsel om de rygger ihjel et menneske pga. uaktsomhet.

Legen som tok livet av et barn på Haukeland ved å sette cellegift i hjernen på gutten fikk kun en advarsel mens sykehuset ble bøtelagt.

Befalspersonen som beordret 12-13 soldater ut i et skredfarlig område til tross for at han fikk sterke advarsler mot å gjøre det (der alle omkom) fikk ikke så mye som 5 øre i bot mens avdelingen han tjenestegjorde i ble bøtelagt med kr. 50 000.-

Politifolkene som kvelte en farget person ved å legge en pose over hodet på mannen gikk fri mens avdelingen ble børtelagt med kr. 50 000.-

Jeg kunne remset opp flere eksempler enn dette men jeg synes du burde følge bedre med selv og ikke forlange at andre skal mate deg med slike opplysninger.

Befalsperson ? tenker du på det skredet i 1986 ? vassdalen eller hva det het ? 

Lenke til kommentar
4 minutes ago, Lyncs said:

Jeg synes ihverfall at det er litt påfallende at TV2 har blitt mer stilltiende vedr. politivold nå enn de var tidligere. Mått ikke de stenge ned en tid pga. manglende støtte? Virker som om det har hatt en preventiv virkning på denslags kritikk.

1 hour ago, aklla said:

en referanse til det retoriske spørsmålet hadde jo hjulpet på, jeg følger lite med på TV2 så jeg vet sannelig ikke

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Lyncs skrev (På 29.11.2023 den 3:09 PM):

De skyldige i NAV skandalen som gjelder lekkasje av sensitive personopplysninger går fri mens NAV som institusjon blir bøtelagt med 20 mill. Dvs. at det er de svakeste i samfunnet som må betale for dette i form av et strammere budsjett mens syndebukkene går fri.

Dette gjelder forøvrig i alle saker der offentlige ansatte har begått et lovbrudd. Bla.a. går politifolk og leger som har gjort seg skyldige i uaktsommer drap fri mens etaten de er ansatt i blir bøtelagt. Ansatte i private firma blir ubønnhørlig dømt.

Hvorfor godtar det norske folk at det skal være slik? Hvorfor blir ikke denne forskjellsbehandlingen bedre belyst i media?

Lever vi i en nasjon der pressen er redd for å uttale seg om slike ting i frykt for å miste offentlig pressestøtte?

Jeg er veldig skeptisk til at man skal straffeforfølge ansatte som gjør en dårlig jobb (her tenker jeg først og fremst på kontorjobber hvor det ikke er noe sikkerhetsrisiko). Da bør det i så fall være situasjoner hvor de har gjort noe med vilje for å tjene penger på det. Det bør selvfølgelig være innenfor å gi folk sparken hvis de gjør en for dårlig jobb.

Lyncs skrev (3 timer siden):

Jeg kunne remset opp flere eksempler enn dette men jeg synes du burde følge bedre med selv og ikke forlange at andre skal mate deg med slike opplysninger.

Når du kommer med påstander i et debattforum så bør du forvente at folk spør deg om utdype hva du mener eller komme med eksempler. I dette tilfellet så er det vanskelig å vite fra den første posten hva slags saker du tenker på. Da blir det også helt umulig å diskutere videre fordi da vet man ikke hva argumentene dine er.

 

Lyncs skrev (4 timer siden):

Tungtransportsjåfører blir ubønnhørlig dømt til fengsel om de rygger ihjel et menneske pga. uaktsomhet.

Legen som tok livet av et barn på Haukeland ved å sette cellegift i hjernen på gutten fikk kun en advarsel mens sykehuset ble bøtelagt.

Befalspersonen som beordret 12-13 soldater ut i et skredfarlig område til tross for at han fikk sterke advarsler mot å gjøre det (der alle omkom) fikk ikke så mye som 5 øre i bot mens avdelingen han tjenestegjorde i ble bøtelagt med kr. 50 000.-

Politifolkene som kvelte en farget person ved å legge en pose over hodet på mannen gikk fri mens avdelingen ble børtelagt med kr. 50 000.-

Når det gjelder tungtransportsjåfører som kjører på mennesker så er det snakk om brudd på veitrafikkloven og der er det ikke forskjell på offentlige og private ansatte. Hvis en bussjåfør som er ansatt i fylkeskommunen rygger i hjel et menneske så vil det være akkurat det samme som en trailersjåfør gjør det. Det samme er situasjon er for en politimann som gjør det samme (hvertfall utenfor uttrykning) og det samme er for en NAV ansatt.

 

Nå skal ikke jeg forsvare de eksemplene du kommer med siden jeg ikke kjenner til sakene. Jeg vil likevel på et generelt grunnlag si at man må se an situasjonen de yrkene er i. Politimenn havner opp i farlige situasjoner som kan være vanskelig å håndtere og hvor man må regne med at det blir gjort en del feil. Det bør i utgangspunktet være minimal sjanse for at en god politimann blir straffeforfulgt hvis han havner opp i en vanskelig situasjon. Hvis det er slik at det blir stor sjanse for at man kan bli straffeforfulgt på jobb iløpet av en karriere så risikerer man at politimenn ikke tar i de vanskelige situasjonen. Det bør likevel være mulig å straffeforfølge politimenn som går over grensen, men man må da lage regler som er tilpasset politimennenes situasjon. Man må også i slike saker tenke på hva som kan bevises i retten.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Rawls skrev (1 time siden):

Jeg er veldig skeptisk til at man skal straffeforfølge ansatte som gjør en dårlig jobb (her tenker jeg først og fremst på kontorjobber hvor det ikke er noe sikkerhetsrisiko). Da bør det i så fall være situasjoner hvor de har gjort noe med vilje for å tjene penger på det. Det bør selvfølgelig være innenfor å gi folk sparken hvis de gjør en for dårlig jobb.

Når du kommer med påstander i et debattforum så bør du forvente at folk spør deg om utdype hva du mener eller komme med eksempler. I dette tilfellet så er det vanskelig å vite fra den første posten hva slags saker du tenker på. Da blir det også helt umulig å diskutere videre fordi da vet man ikke hva argumentene dine er.

 

Når det gjelder tungtransportsjåfører som kjører på mennesker så er det snakk om brudd på veitrafikkloven og der er det ikke forskjell på offentlige og private ansatte. Hvis en bussjåfør som er ansatt i fylkeskommunen rygger i hjel et menneske så vil det være akkurat det samme som en trailersjåfør gjør det. Det samme er situasjon er for en politimann som gjør det samme (hvertfall utenfor uttrykning) og det samme er for en NAV ansatt.

 

Nå skal ikke jeg forsvare de eksemplene du kommer med siden jeg ikke kjenner til sakene. Jeg vil likevel på et generelt grunnlag si at man må se an situasjonen de yrkene er i. Politimenn havner opp i farlige situasjoner som kan være vanskelig å håndtere og hvor man må regne med at det blir gjort en del feil. Det bør i utgangspunktet være minimal sjanse for at en god politimann blir straffeforfulgt hvis han havner opp i en vanskelig situasjon. Hvis det er slik at det blir stor sjanse for at man kan bli straffeforfulgt på jobb iløpet av en karriere så risikerer man at politimenn ikke tar i de vanskelige situasjonen. Det bør likevel være mulig å straffeforfølge politimenn som går over grensen, men man må da lage regler som er tilpasset politimennenes situasjon. Man må også i slike saker tenke på hva som kan bevises i retten.

Når det gjelder sakene med leger og politifolk som har begått uaktsomme drap og også det omtalte skredet så er det avklart skyld gjennom rettsaker, men straffen har på en måte blitt korrumpert bort ved at det er etaten de er ansatt i som må betale en bot, dvs. kun en symbolsk straff, og det er på en måte sammenlignbart med det som skjer i enkelte bananrepublikker som vi her til lands er så flinke til å kritisere.

Jeg leste en gang et innlegg i en dagsavis der en politmann ble frikjent for råkjøring pga. at han måtte skynde seg hjem for å sitte barnevakt siden kona hans skulle i et møte. Begrunnelsen for frifinnelsen var at politimannen hadde en viss erfaring med utrykning i forbindelse med jobben sin.

Enkelte tungtransportsjåfører sier at de var bak for å sjekke om det var folk før de rygget inn til lasterampen men at da de gikk tilbake til førerhuset har kommet folk fra andre siden av bilen som de ikke hadde noen mulighet for å se. Allikevel blir de dømt og må sone fengselstraff og være uten yrket sitt i 2-3 år fram i tid. Leger som begår mye større uaktsomhet enn det får bare en advarsel selv om de har forårsaket et dødsfall og får fortsette som om ingenting har skjedd.

Lenke til kommentar
Lyncs skrev (3 timer siden):

Når det gjelder sakene med leger og politifolk som har begått uaktsomme drap og også det omtalte skredet så er det avklart skyld gjennom rettsaker, men straffen har på en måte blitt korrumpert bort ved at det er etaten de er ansatt i som må betale en bot, dvs. kun en symbolsk straff, og det er på en måte sammenlignbart med det som skjer i enkelte bananrepublikker som vi her til lands er så flinke til å kritisere.

Jeg leste en gang et innlegg i en dagsavis der en politmann ble frikjent for råkjøring pga. at han måtte skynde seg hjem for å sitte barnevakt siden kona hans skulle i et møte. Begrunnelsen for frifinnelsen var at politimannen hadde en viss erfaring med utrykning i forbindelse med jobben sin.

Enkelte tungtransportsjåfører sier at de var bak for å sjekke om det var folk før de rygget inn til lasterampen men at da de gikk tilbake til førerhuset har kommet folk fra andre siden av bilen som de ikke hadde noen mulighet for å se. Allikevel blir de dømt og må sone fengselstraff og være uten yrket sitt i 2-3 år fram i tid. Leger som begår mye større uaktsomhet enn det får bare en advarsel selv om de har forårsaket et dødsfall og får fortsette som om ingenting har skjedd.

Jeg tenker det bør være en veldig mye lavere terskel for å få erstatning fra en etat enn at man straffeforfulger ansatte. Jeg tenker det er etaten som er ansvarlig for det de ansatte gjør og at det er kun i de mest alvorlige tilfellene hvor man velger å gå etter de ansatte. Jeg klarer ikke helt å se at et slikt system skal være sammenlignbart med en bananrepublikk og tenker heller at i en bananrepublikk så er det mye større sjanse for at man finner en syndebukk og legger all skylden på den personen.

 

Saken med politimannen hørtes veldig spesiell ut og er helt enig i at dette er ikke noe som bør skje.

 

I forhold til tungtransportsjåførene så ville jeg spurt hvorfor de får straff dersom de mener at de har gjort alt de kan for å unngå ulykken og eventuelt foreslått endringer hvis man mener at det er for strengt.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Rawls skrev (3 timer siden):

Jeg tenker det bør være en veldig mye lavere terskel for å få erstatning fra en etat enn at man straffeforfulger ansatte. Jeg tenker det er etaten som er ansvarlig for det de ansatte gjør og at det er kun i de mest alvorlige tilfellene hvor man velger å gå etter de ansatte. Jeg klarer ikke helt å se at et slikt system skal være sammenlignbart med en bananrepublikk og tenker heller at i en bananrepublikk så er det mye større sjanse for at man finner en syndebukk og legger all skylden på den personen.

 

Saken med politimannen hørtes veldig spesiell ut og er helt enig i at dette er ikke noe som bør skje.

 

I forhold til tungtransportsjåførene så ville jeg spurt hvorfor de får straff dersom de mener at de har gjort alt de kan for å unngå ulykken og eventuelt foreslått endringer hvis man mener at det er for strengt.

Hvordan kan etaten være ansvarlig for at en lege setter en sprøyte med cellegift i hjernen til et barn slik at dette barnet dør eller at en befalperson beordrer 12 soldater ut i et skredfarlig område til tross for mange advarsler? Dette er grov uaktsomhet begått av disse personene og ingen andre enn de selv er ansvarlige for disse dødsfallene. En ansvarsoverføring begrunnet ved bruk av sleip retorikk er ikke annet enn en slags frimurerordning og intet annet enn bare det.

Dessuten blir vel det reelle ansvaret til slutt pålagt pasientene på sykehuset og NAVs brukere siden det er de som blir skadelidende av et strammere budsjett, så makan til sleiphet skal man lete lenge etter.

Endret av Lyncs
Lenke til kommentar
8 hours ago, Lyncs said:

Hvordan kan etaten være ansvarlig for at en lege setter en sprøyte med cellegift i hjernen til et barn slik at dette barnet dør eller at en befalperson beordrer 12 soldater ut i et skredfarlig område til tross for mange advarsler?

Fordi det ikkje er systemer som fanger opp slikt! Enkeltpersoner gjer feil, og straff vil aldri kunne forhindre det. Det er derfor det er to piloter foran i flyet. Om du straffer leger for å gjere feil forbedrer du ikkje pasientsikkerheta. Ved å lage robuste systemer som handterer at folk gjer feil, fanger du opp feil før dei får konsekvenser! F.eks. kan det vere system med sidemannskontroll av farlige handlinger.

Grovt sagt er altså målet å forhindre at feil får store konsekvenser, ikkje å straffe i etterkant av at feil skjer.

Du forstår ikkje det, og kritikken din minner strengt tatt meir om brønnpissing enn sakleg kritikk.

Endret av barfoo
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Lyncs skrev (12 timer siden):

Hvordan kan etaten være ansvarlig for at en lege setter en sprøyte med cellegift i hjernen til et barn slik at dette barnet dør eller at en befalperson beordrer 12 soldater ut i et skredfarlig område til tross for mange advarsler? Dette er grov uaktsomhet begått av disse personene og ingen andre enn de selv er ansvarlige for disse dødsfallene. En ansvarsoverføring begrunnet ved bruk av sleip retorikk er ikke annet enn en slags frimurerordning og intet annet enn bare det.

Dessuten blir vel det reelle ansvaret til slutt pålagt pasientene på sykehuset og NAVs brukere siden det er de som blir skadelidende av et strammere budsjett, så makan til sleiphet skal man lete lenge etter.

Utgangspunktet bør jo være at en organisasjon er ansvarlig for det de ansatte gjør. Hvis du kjøper en PC på komplett.no og den blir ødelagt når de setter den sammen så forventer du at komplett.no er den som tar ansvaret og retter opp skaden. Jeg hadde blitt forbannet hvis de hadde sagt at dette ikke er bedriften sin feil (som kan være 100% sant), men at det utelukkende er deres ansatt Jan Hansen som har ødelagt PCen og at man må saksøke han for å få erstatning. Det må jo være organisasjonen som tar ansvaret for tapet og så får de eller politiet lage en sak mot den ansatte.

 

Hvis organisasjonen ikke tar ansvar for feil som de ansatte gjør så risikerer man at ofrene ikke får noe erstatning fordi den ansatte ikke har penger til å betale ut erstatningen. I tillegg vil ofte organisasjonen være delvis ansvarlig fordi de ikke har gitt tilstrekkelig opplæring eller oppfølging av de ansatte. Så er jeg enig i at det ikke er helt optimalt at etatene må stramme inn budsjetter på grunn av dette, men samtidig så er det kanskje verdt for å få de til å endre kurs.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
barfoo skrev (På 1.12.2023 den 11:47 AM):

Fordi det ikkje er systemer som fanger opp slikt! Enkeltpersoner gjer feil, og straff vil aldri kunne forhindre det. Det er derfor det er to piloter foran i flyet. Om du straffer leger for å gjere feil forbedrer du ikkje pasientsikkerheta. Ved å lage robuste systemer som handterer at folk gjer feil, fanger du opp feil før dei får konsekvenser! F.eks. kan det vere system med sidemannskontroll av farlige handlinger.

Grovt sagt er altså målet å forhindre at feil får store konsekvenser, ikkje å straffe i etterkant av at feil skjer.

Du forstår ikkje det, og kritikken din minner strengt tatt meir om brønnpissing enn sakleg kritikk.

Når en lege ikke sjekker etiketten på flasken grundig nok før han setter dødelig gift i hjernen på et lite barn så er det grov uaktsomhet og ikke et hendig uhell som du påstår og for den saks skyld mye mer uaktsomt enn om en sjåfør rygger ihjel et menneske som i eksempelet jeg tidligere nevnte. Og slike sykehustabber gjentar og gjentar seg, så din påstand om at de prøver å forbedre seg henger ikke på greip. Det finnes dessuten en god del underrapportering vedr. slike tabber der dødsårsaken blir rapportert som "hjertestans". Og det blir da på en måte riktig siden hjertet stanset opp.

Synes du virkelig at det er riktig at pasienter og NAV-brukere skal betale for andres tabber i form av et dårligere tilbud som følge av lavere budsjett?

Lenke til kommentar
Rawls skrev (22 timer siden):

Utgangspunktet bør jo være at en organisasjon er ansvarlig for det de ansatte gjør. Hvis du kjøper en PC på komplett.no og den blir ødelagt når de setter den sammen så forventer du at komplett.no er den som tar ansvaret og retter opp skaden. Jeg hadde blitt forbannet hvis de hadde sagt at dette ikke er bedriften sin feil (som kan være 100% sant), men at det utelukkende er deres ansatt Jan Hansen som har ødelagt PCen og at man må saksøke han for å få erstatning. Det må jo være organisasjonen som tar ansvaret for tapet og så får de eller politiet lage en sak mot den ansatte.

 

Hvis organisasjonen ikke tar ansvar for feil som de ansatte gjør så risikerer man at ofrene ikke får noe erstatning fordi den ansatte ikke har penger til å betale ut erstatningen. I tillegg vil ofte organisasjonen være delvis ansvarlig fordi de ikke har gitt tilstrekkelig opplæring eller oppfølging av de ansatte. Så er jeg enig i at det ikke er helt optimalt at etatene må stramme inn budsjetter på grunn av dette, men samtidig så er det kanskje verdt for å få de til å endre kurs.

Det endrer ikke kursen. De samme tabbene gjentar og gjentar seg og grunnen til det er at syndebukkene har 100% tabbekvote. Mulig du skjønner det dersom du eller noen du er glad i skulle bli hardt skadet eller drept av slikt hjernedødt slendrian.

Lenke til kommentar

Det er ikke mye tvil om at Norge er i ferd med å blir en reell banan-republikk. For rundt 100 år siden dominerte fruktselskaper fra USA hele land i mellomamerika. De bygde togbaner, veier, opprettet postbud. De eide enorme områder land og hadde hundretusenvis av ansatte. De bestakk offentlige tjenestemenn. De styrtet regjeringer og gjorde hva de kunne for å få fordeler. 

På samme måte er utlendingene iferd med å gjøre Norge til en slags gård. Der de høster avlingen (av landet og sjøen), melker kyrene (norske kvinner) og gjeter sauene (norske menn). De bruker gjeterhunden media (som ikke lenger er vaktbikkje) til å holde kontroll på oss. De gjeter oss til slakt.

Grunnen til at det er blitt slik er at utlendingene har fordeler i Norge. De med penger styrer i demokrati. De betaler ikke formueskatt, de betaler ikke utbytteskatt og de greier ofte å slippe unna selskapsskatten og. Alt velsignet av de degenererte politikerne våre.

Endret av qwerty11
 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Ganske interessant fact. Husk at Staten har masse eierdeler i selskaper. De styrer svært mye mer enn vi tror. 

Quote

In 2017 Norway was ranked the most corrupt country in Scandinavia after Yara International, Telenor, Statoil, Norsk Hydro and Kongsberg, all large Norwegian companies in which the state government owns substantial stakes, faced corruption charges.[3]

 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
20 hours ago, Lyncs said:

Når en lege ikke sjekker etiketten på flasken grundig nok før han setter dødelig gift i hjernen på et lite barn så er det grov uaktsomhet

Det var vel snakk om to legemidler, som var trekt opp ei sprøyte. Og er det ein ting vi veit 100% sikkert så er det at mennesker gjer feil. Du kan gjerne kalle det grov aktløyse, men det hindrer ikkje at det skjer. Å bygge systemer rundt det kan hindre at det skjer. Og det er poenget med foretaksstraff: Foretaket skal bygge systemer som fanger feil før dei får konsekvenser. Å straffe redder ikkje liv, det fører til at det blir ein lege mindre på jobb.

Det virker som du er meir opptatt av å straffe enn å forhindre at feil skjer. Kvifor er det så viktig for deg å straffe? Er det ikkje betre å unngå at feilen får konsekvenser?

20 hours ago, Lyncs said:

kyld mye mer uaktsomt enn om en sjåfør rygger ihjel et menneske som i eksempelet jeg tidligere nevnte

Når du rygger har lovverket sett krav til sidemannskontroll: har du ikkje oversikt har du ikkje lov å rygge uten ein hjelpemann som held oversikt over området. Les trafikkreglane.

Det er imidlertid ikkje hensiktsmessig at lovverket skal detaljregulere alle mogelege yrker, difor er det opp til arbeidsgjevar å detaljregulere korleis t.d. slike medisinar skal settjast - og difor foretaksstraff.

20 hours ago, Lyncs said:

Og slike sykehustabber gjentar og gjentar seg, så din påstand om at de prøver å forbedre seg henger ikke på greip. Det finnes dessuten en god del underrapportering vedr. slike tabber der dødsårsaken blir rapportert som "hjertestans". Og det blir da på en måte riktig siden hjertet stanset opp.

Sukk. Kan du dokumentere påstandane dine?

20 hours ago, Lyncs said:

Synes du virkelig at det er riktig at pasienter og NAV-brukere skal betale for andres tabber i form av et dårligere tilbud som følge av lavere budsjett?

Kva alternativ ser du?

Endret av barfoo
 • Liker 3
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...