Gå til innhold
Spørsmål om bil og motor? Still spørsmål her ×

Oppdaget flere feil etter bruktbilkjøp, hva bør jeg gjøre?


Jqi

Anbefalte innlegg

Jqi skrev (21 timer siden):

Da jeg skulle bytte reimen hos et verksted, oppdaget jeg oljelekkasje mellom girkassen og motoren

en sånn lekkasje kan vel fort bli kostbar å utbedre? sist jeg var borte i det/familie, skulle verksted ha kr. 12.000 mener jeg å huske. Var en tetning/simring eller noe "på girkasse-siden" som lakk. Selve delen var bare 3-400 kr., resten var masse skru-jobb for å komme til.

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5847264 from forum_150

2 hours ago, El burro said:

Da burde dere lese Forskrift om arbeid på kjøretøy.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-28-2170 

https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/retningslinjer-forskrift-om-arbeid-pa-kjoretoy..pdf

Quote

Uttrykket «kompetent person» betyr at den som skal utføre arbeid på kjøretøy må ta stilling til om vedkommende har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å utføre det aktuelle arbeidet...
Kravet til «kompetent» skal ikke forstås som et krav om formalkompetanse.
Kravet om kompetanse vil variere ut fra hva slags og hvor inngripende arbeid det er snakk om.

I Norge kan man som privatperson bygge sin egen bil :) 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/ombygging/amatorbygg/ 

Lenke til kommentar
xClaymanx skrev (4 timer siden):

Det er fortsatt ingen lov som forhindrer meg å gå til naboen eller noen annen privatperson for å få reparert bilen min. 

Det er en Forskrift om kjøretøyverksteder, den sier:

Sitat

§ 2.Godkjenning av kjøretøyverksted

Kun virksomhet som oppfyller vilkårene i kapittel 3 og som er godkjent av regionvegkontoret kan utføre reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på kjøretøys bremseanlegg, styreinnretning, bærende konstruksjon, drivverk, hjuloppheng, hjulutrustning, motor, drivstoffanlegg og elektriske anlegg medregnet lysutstyr. Dette gjelder arbeid på:

a) bil
b) to- og trehjuls motorvogn
c) traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer
d) tilhenger med brems til kjøretøy som nevnt over.

De forskjellige verkstedskategorier kan i den grad det er nødvendig for det aktuelle arbeid, utføre montering og demontering av komponenter som ikke omfattes av det arbeidsområde kjøretøyverkstedet er godkjent for.

Og:

Sitat

§ 5.Unntak fra krav til godkjenning

Følgende arbeid er unntatt fra krav til godkjenning:

[...]

g) reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed.

[...]

Så det er absolutt ikke lovlig for naboen din å reparere din bil, med mindre han innehar autorisasjon fra Statens vegvesen. 

 

Når det gjelder trådstarter, så er vel svaret her ganske enkelt. Den lekkasjen var der når du kjøpte bilen. Det er åpenbart en reklamasjon. Men det betyr ikke at selger kan velge ulovlige metoder for å utbedre feilen. Du som kjøper bør jo kunne være trygg på at arbeidet utføres fagmessig. Det har du jo absolutt ingen garanti for når en "kjenning" av selger skal fikse det. Heving av kjøpet, samt bruksfradrag er kanskje den beste løsningen for deg. Da er du kvitt et potensielt framtidig problem. Alternativt så bør du kanskje bare si til selger at det han foreslår er ulovlig. Er det snakk om svart arbeid også? Har du noen garanti på arbeidet som utføres? Det er alt for mye som er galt med det som foreslås. Selger er kun opptatt av en ting og det er å begrense tapene sine. 

Endret av Nedward
  • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Marzo skrev (19 minutter siden):

Ja man kan samarbeide med SFOOR og få godkjent egen bil som man bygger, man kan ikke bygge eller reparere naboen sin bil.

  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Nedward skrev (13 minutter siden):
xClaymanx skrev (4 timer siden):

Det er fortsatt ingen lov som forhindrer meg å gå til naboen eller noen annen privatperson for å få reparert bilen min. 

Det er en Forskrift om kjøretøyverksteder, den sier:

Sitat

§ 2.Godkjenning av kjøretøyverksted

Kun virksomhet som oppfyller vilkårene i kapittel 3 og som er godkjent av regionvegkontoret kan utføre reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på kjøretøys bremseanlegg, styreinnretning, bærende konstruksjon, drivverk, hjuloppheng, hjulutrustning, motor, drivstoffanlegg og elektriske anlegg medregnet lysutstyr. Dette gjelder arbeid på:

a) bil
b) to- og trehjuls motorvogn
c) traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer
d) tilhenger med brems til kjøretøy som nevnt over.

De forskjellige verkstedskategorier kan i den grad det er nødvendig for det aktuelle arbeid, utføre montering og demontering av komponenter som ikke omfattes av det arbeidsområde kjøretøyverkstedet er godkjent for.

Ekspander  

Og:

Sitat

§ 5.Unntak fra krav til godkjenning

Følgende arbeid er unntatt fra krav til godkjenning:

[...]

g) reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed.

[...]

Ekspander  

Så det er absolutt ikke lovlig for naboen din å reparere din bil, med mindre han innehar autorisasjon fra Statens vegvesen.

men dette er jo under "verkstedforskriften"

altså en forskrift som regulerer kommersielle verksteder og godkjenning i forskjellige kategorier reparasjoner.

da skulle man tro at unntaket som er nevnt (§ 5.Unntak fra krav til godkjenning) er myntet på arbeid som blir foretatt på selve verkstedet, altså i praksis, ansatte som kan reparere egne/samme husstands biler, uten at verkstedet nødvendigvis er godkjent for akkurat den type reparasjon som blir utført?

Jeg skal ikke være bombastisk med den tilnærmingen, men bare synes det er litt snodig om man lovregulerer hva privatpersoner kan gjøre med bil (enten egen eller andres bil), i en forskrift som er skrevet for verkstedvirksomhet. :hmm:

 

PS. jeg vet Norges Bilbransjeforbund drev utstrakt lobby-virksomhet overfor politikerne for endel år tilbake og krevde at all bilrep. måtte skje på deres verksteder (åpenbart for å tjene mer penger) men det fikk de vel aldri igjennom?

Lenke til kommentar

Regreim ryker ikke så nøyaktig ved bestemt km-stand - antall år siden siste bytte/ny bil spiller også inn:

https://www.completecar.ie/used-car-reviews/review/10041/Ford-Focus-Mk3-2011-2018-used-car-buying-guide/servicing-timing-belt-interval.html

Sitat

the 2.0-litre TDCi's timing belt should be changed at least every 200,000 kilometres or 10 years  

Dvs det som kommer først av km eller antall år, så burde vært byttet i 2021 om en skal følge Ford's anbefalinger.  Ford anbafaler også at vannpumpe byttes samtidig.  Så litt feil info fra bruktbil-firma. 

Oljelekkasje, skjønnsmessig grunnlag for å si at annonsens påstand "veldig god stand" ikke stemmer, så burde gi grunnlag for at lekkasjen fikses på garanti (avhengig av km kjørt siden kjøp)

985K i overskudd på firmaet i 2022 iflg proff.no så det er handlingsrom for firmaet til å la verksted håndtere dette (rep av privatperson som bruktbilselger skaffer høres tvilsomt ut - hvis det er "svart" arbeid kan en komme i erstatningsansvar for ubetalt mva om en "burde forstått" dette).

 

Endret av Rune_says
korrektur
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
19 minutes ago, Mr.M said:

men dette er jo under "verkstedforskriften"

altså en forskrift som regulerer kommersielle verksteder og godkjenning i forskjellige kategorier reparasjoner.

Den fulle tittelen på forskriften er "Forskrift om arbeid på kjøretøy".

Virkeområde er definert i §2 som "...enhver som skal utføre..."

 

  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Mr.M skrev (12 minutter siden):

men dette er jo under "verkstedforskriften"

altså en forskrift som regulerer kommersielle verksteder og godkjenning i forskjellige kategorier reparasjoner.

da skulle man tro at unntaket som er nevnt (§ 5.Unntak fra krav til godkjenning) er myntet på arbeid som blir foretatt på selve verkstedet, altså i praksis, ansatte som kan reparere egne/samme husstands biler, uten at verkstedet nødvendigvis er godkjent for akkurat den type reparasjon som blir utført?

Jeg skal ikke være bombastisk med den tilnærmingen, men bare synes det er litt snodig om man lovregulerer hva privatpersoner kan gjøre med bil (enten egen eller andres bil), i en forskrift som er skrevet for verkstedvirksomhet. :hmm:

 

PS. jeg vet Norges Bilbransjeforbund drev utstrakt lobby-virksomhet overfor politikerne for endel år tilbake og krevde at all bilrep. måtte skje på deres verksteder (åpenbart for å tjene mer penger) men det fikk de vel aldri igjennom?

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder enhver som skal utføre reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings, oppbyggings-, påbyggings- og monteringsarbeid på kjøretøy.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-28-2170

"Det følger av § 2 at det gjelder et grunnkrav til kompetanse for den som utfører arbeid på
kjøretøy. Formålet med bestemmelsen er å bevisst- og ansvarliggjøre den som påtar seg
arbeid på kjøretøy, uansett om det er snakk om godkjenningspliktig arbeid eller ikke, eller
om arbeidet foregår i regi av godkjent virksomhet eller ikke
.
Bestemmelsen er derfor en
«generalbestemmelse» der grunnkravet er at enhver som skal utføre arbeid på kjøretøy gjør
dette på en forsvarlig måte og at vedkommende er kompetent til det aktuelle arbeidet."

Det har blitt mye strengere og det er ikke umulig at NBF har en finger med i spillet, firkantet regelverk men det handler også om sikkerhet og ansvar.

Mr.M skrev (8 minutter siden):

hvis det er forbudt med "privat-rep"

-hva er straffen for om jeg byttet bakre eksospotte på min lillesøsters bil? Vi bor ikke i samme husstand.

eller på naboens bil for den saksskyld?

Jeg tviler på at et bytte av eksospotte er noe som det ville blitt reagert på, med mindre det oppstår en ulykke som er direkte forårsaket av feilmontering og det er vel først da det blir spørsmål om ansvar. Bilverksteder har forsikring som skal dekke slike tilfeller og de har også et særskilt ansvar.

 

Lenke til kommentar
On 9/5/2023 at 3:29 PM, Jqi said:

Bilen har gått 160 000 km, og vi har blitt enige om å bytte reim. Ja, det har vi. Siste service ble gjort i 2022. Her er lenken til Finn, og bilen har vært gjennom EU-kontroll for 5 måneder siden.

 

 

Lenke til kommentar
  • TSP endret tittelen til Oppdaget flere feil etter bruktbilkjøp, hva bør jeg gjøre?

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...