Gå til innhold

Høyre, Erna og EU


Anbefalte innlegg

Annonse

34 minutes ago, Musefella said:

Når dem kommer så dumper de lønningene,  starter bilvaskefirmaer osv osv og ansetter folk ifra hjemlandet på luselønn uten noe som helst krav for oppholdet fra norske myndigheters side. Når statsborgerskapet er i boks så havner de på norsk trygd.

Dette har dem null kontroll over, dette ser vi overalt.

Etter EØS så rett å slett Norge blitt et land med mye sosial elendighet

Å vedr leger osv, si at hvis man mangler 1 lege. Hjelper det da at det kommer 10 000 mennesker og kanskje en av dem tilfeldigvis er lege? Da blir legemangelen større, ikke mindre. Dette er elementer matte.

 

Vedr dere unge, lykke til med å skaffe dere bolig. Det vil dere trenge.

 

 

SmartSelect_20230323_180014_Drive.jpg

At det arbeides sort / ulovlig / kritikkverdig på noen bilverksted / vaskeri er jo ikke direkte innvandreres feil. Sort arbeid har eksistert i alle tider, da gjerne via småjobber av diverse kategorier. Ps: sier ikke at jeg synes det er greit for øvrig.

Kan du vise til statistikk som viser at prosentandelen av befolkingen som lever i nød har økt betraktelig de siste årene? (Prosent ikke antall, da jeg mistenker det gir et bedre bilde) Og hvordan er det ensbetydende med innvandrere / EØS?

Sist jeg sjekket var det en kjent sak at 2. generasjons innvandrer tar høyere utdanning (som eksempelvis lege). Kan det være at problemet løser seg selv over tid?

1) https://khrono.no/nordmenn-med-innvandrerforeldre-tar-oftere-hoyere-utdanning-enn-andre/566288

Endret av The Very End
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Skrevet (endret)
The Very End skrev (1 time siden):

Har du kilder som viser at de gamle avtalene gjelder?

Tja, Anniken Huitfeldt sa vel noe om dette i forbindelse med EØS-utredningen. Klarte ikke å finne akkurat den saken men fant denne...

På tide å skrote EØS-avtalen?
"Om EØS-avtalen sies opp, trer automatisk frihandelsavtalen fra 1973 med oppdateringer i kraft etter 12 måneder, noe som gir full tollfrihet på all handel med industrivarer mellom Norge og EU. Handelen med sjømat vil heller ikke stoppe opp uten EØS, for handelen med fisk og sjømat er hovedsakelig regulert av frihandelsavtalen mellom Norge og EU. Dessuten vil ikke EU klare å dekke sitt store og voksende behov for fersk sjømat uten importen fra Norge. Som en av EUs største handelspartnere, ikke minst p.g.a norsk olje og gass, vil det være i EUs egen interesse å opprettholde frihandelsavtalen"
https://www.tk.no/pa-tide-a-skrote-eos-avtalen/o/5-51-1280684

EU er avhengig av gass og olje fra Norge. (Høyre ville jo selge seg ned i Statoil/Equinor som ville ha vært fryktelig dumt når vi ser hvordan penga renner inn nå)

Endret av Medlem
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Medlem skrev (4 timer siden):

Ved oppsigelse av EØS vil den gamle handelsavtalen gjelde. Som nevnt før i tråden, vi klarte oss veldig bra med den før EØS. Storbritannia vil selvfølgelig komme styrket ut av dette på sikt. Diktering fra EU er over og ut.

Og her er problemet med EU. Det flytter avgjørelsen så langt bort fra velgerne at demokratiet er i fare

EU består av folkevalgte fra medlemslandene som innbyggerne i landene har stemt frem. Politikken de fører er den innbyggerne ønsker seg.

 

Den gamle frihandelsavtalen er ikke god nok i 2023, det er det politikerne, næringslivet og samfunnsøkonomene alle er enige om. Forsvinner tollfriheten på salg av tjenester, som det var lite av i 1970, forsvinner tusenvis av arbeidsplasser i hele Norge som lever av å selge tjenester til Europa. EU dikterer ikke Norge, Norge velger å samarbeide og handle med EU, som også innebærer forplikelser, det er slik internasjonalt samarbeid og diplomati fungerer, vi kan ikke velge og vrake det som passer oss best. At selv Storbritannia endte opp med en dårligere avtale sier sitt om hvor uklokt det er å si opp stabile, velfungerende avtaler for å begynn som gateselgere på verdensmarkedet.

 • Liker 4
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (11 minutter siden):

Den gamle frihandelsavtalen er ikke god nok i 2023, det er det politikerne, næringslivet og samfunnsøkonomene alle er enige om. Forsvinner tollfriheten på salg av tjenester, som det var lite av i 1970, forsvinner tusenvis av arbeidsplasser i hele Norge som lever av å selge tjenester til Europa

Så du mener noe som fungerte fint før 1994 ikke ville fungere i dag? Merkelig at det fungerer for andre....

Sveits – midt i Europa og utenfor EU 
Forhandlinger mellom EU og Sveits om en EØS-lignende avtale er stanset av sveitserne. De vil heller videreføre «den bilaterale vei»
https://neitileu.no/aktuelt/sveits--midt-i-europa-og-utenfor-eu

Lenke til kommentar
Medlem skrev (1 time siden):

Så du mener noe som fungerte fint før 1994 ikke ville fungere i dag? Merkelig at det fungerer for andre....

Sveits – midt i Europa og utenfor EU 
Forhandlinger mellom EU og Sveits om en EØS-lignende avtale er stanset av sveitserne. De vil heller videreføre «den bilaterale vei»
https://neitileu.no/aktuelt/sveits--midt-i-europa-og-utenfor-eu

Sveits har ikke bare tollfrihet for industrivarer som den gamle frihandelsavtalen ville gitt oss, de har oss en lang rekke avtaler som binder dem opp mot Eu og innbærer å ta inn EU-lover og direktiver innenfor områdene det gjelder. Det er en dårligere avtale som gir dårligere vilkår og mer uforutsigbarhet for næringslivet, det er derfor økonomene, næringslivet og politikerne ønsker å videreføre EØS-avtalen, i likhet med flertallet av nordmenn.

Internasjonalt samarbeid og handel er ikke en buffet hvor man kan velge og vrake det man har lyst på, slik nasjonalistene tror. Man må gi og ta, og da er sjansen stor for at Norge får en dårligere avtale om vi skal begynne som gateselgere på verdensmarkedet

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar


Flytte makt og beslutninger så langt bort fra velgerne at man ikke kan holde noen til ansvar er en politisk struktur ingen nordmann skal godta. Saker som demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet, myntenhet, sentralbank, selvråderett og selvstendighet er enda viktigere i dag enn de var i går

Grunnloven § 1. Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk

EØS kort fortalt
https://www.facebook.com/watch/?v=362384132232334

Våre viktigste grunner til å si nei til EU og EØS
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner 

Lenke til kommentar
Medlem skrev (4 minutter siden):

Flytte makt og beslutninger så langt bort fra velgerne at man ikke kan holde noen til ansvar er en politisk struktur ingen nordmann skal godta. Saker som demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet, myntenhet, sentralbank, selvråderett og selvstendighet er enda viktigere i dag enn de var i går

EU bygger på subsidiaritetsprinsippet hvor makten og beslutningene skal ligge nærest mulig dem det gjelder, dette i motsetning til Norge med vår enhetsstat og parlamentarisme hvor mer og mer makt flyttes til hovestaden på bekostning av lokaldemokratiet.

Norge må ta inn lovene som gjelder like konkurransevilkår og samarbeidene vi velger å delta i enten vi har eøs-avtalen, en frihandelsavtale eller fullt medlemskap, og da er fullt medlemskap det beste alternativet for å få medbestemmelsesrett og innflytelse over lovene og direktivene vi uansett vil ta inn. Å isolere seg fra verden og begynne som gateselgere på verdensmarkedet slik nasjonalistene ønsker vil gjøre oss til et fattigere land med dårligere levekår og færre muligheter for innbyggerne. Folk flest er godt fornøyde med eøs-avtalen og samarbeidene vi deltar i og ønsker ikke nasjonalistenes alternativ.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Skrevet (endret)

Ja, alle som ikke er for EU er nasjonalister ??? Altså er flertallet i Norge nasjonalister ??? Du jobber ikke i FFI ???

Færre enn to av ti støtter ACER 
Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling
https://neitileu.no/aktuelt/faerre-enn-to-av-ti-stotter-acer

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU!
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136 

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Grunnloven § 1. Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk

Endret av Medlem
Lenke til kommentar
Medlem skrev (14 minutter siden):

Ja, alle som ikke er for EU er nasjonalister ??? Altså er flertallet i Norge nasjonalister ??? Du jobber ikke i FFI ???

Dem som ønsker å melde oss ut av EØS-avtalen, isolere oss fra verden og begynne som gateselgere på verdensmarkedet og gjøre oss fattige og med dårligere levekår og muligheter for nordmenn er stort sett nasjonalister ja. Og de går imot flertallet av nordmenn som er svært godt fornøyde med dagens avtale: https://www.europabevegelsen.no/rekordhoy-stotte-til-eos-avtalen/

Samtidig er støtten til fullverdig medlemskap med innflytelse og medbestemmelsesrett over lovene vi tar inn økende, 35% sier ja til EU: https://frifagbevegelse.no/ntb/maling-hoyeste-euoppsultning-pa-12-ar-6.158.880576.2fa6e2e5af 

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Medlem skrev (8 timer siden):

Storbritannia vil selvfølgelig komme styrket ut av dette på sikt. 


Tja, per i dag ser det ut som de kommer svekket ut av Brexit, både nå og i fremtiden.

Det er forøvrig et flertall av briter som nå mener det var feil å gå ut av EU :

https://whatukthinks.org/eu/questions/in-highsight-do-you-think-britain-was-right-or-wrong-to-vote-to-leave-the-eu/

Det er også generell økende misnøye i UK, etter Brexit.

Fra at britene ønsket seg ut av EU, mye grunnet mer selvstyre, mindre innvandrere, tiggere, kriminelle osv. som de hadde en del problemer med, har det nå blitt til at briter opplever økte priser, moms på alt av varer fra resten av Europa, at EU-land må betale moms på varer fra UK osv. og all interaksjon med resten av Europa har blitt betydelig vanskeligere.

Handelen er ned med en femtedel etter Brexit, og det merkes for svært mange i UK, særlig de som driver med noen form for import eller eksport til andre EU-land.

Nå er det litt annerledes for Norge, ettersom vi ikke er med i EU, og har alle problemene, men ingen av fordelene.

Vår nåværende statsminister startet arbeidet det herrens år 1989,  med å motarbeide det norske folk, og deretter lykkes i 1992, når Støre klarte å holde alle nordmenn for narr, når han fikk gjennom EØS-avtalen, på tross av at nordmenn hadde stemt et overveldende nei til EU.

Spørsmålet er hvilke ulemper vi vil få ved å droppe EØS-avtalen, for at det vil bli ulemper, er helt sikkert?
Det neste spørsmålet er hvorvidt det er verdt det?

Norge betaler i dag 98% av de såkalte "EØS-midlene", altså EØS-landenes bidrag til EU, som utgjør rundt 5 milliarder kroner årlig.
Man kan tåle en del ulemper for den summen.

Endret av 0laf
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (30 minutter siden):

Det er også generell økende misnøye i UK, etter Brexit

Tja, skal man ofre demokrati for penger ? Eller mener du man skal gjøre som EU påla Irland om å stemme på nytt da de ikke likte utfallet av en lovlig avstemning?


Storbritannia har den laveste arbeidsløsheten på 50 år. Samtidig står flere helt utenfor arbeidslivet, og lønnsutviklingen har ikke fulgt kostnadsnivået de siste 10-20 siste årene. Da blir det selvfølgelig lett å peke på Brexit med en krise i verden hvor alt blir dyrere

 • Liker 1
Lenke til kommentar
4 hours ago, GP950mAh said:

EU består av folkevalgte fra medlemslandene som innbyggerne i landene har stemt frem. Politikken de fører er den innbyggerne ønsker seg.

 

Den gamle frihandelsavtalen er ikke god nok i 2023, det er det politikerne, næringslivet og samfunnsøkonomene alle er enige om. Forsvinner tollfriheten på salg av tjenester, som det var lite av i 1970, forsvinner tusenvis av arbeidsplasser i hele Norge som lever av å selge tjenester til Europa. EU dikterer ikke Norge, Norge velger å samarbeide og handle med EU, som også innebærer forplikelser, det er slik internasjonalt samarbeid og diplomati fungerer, vi kan ikke velge og vrake det som passer oss best. At selv Storbritannia endte opp med en dårligere avtale sier sitt om hvor uklokt det er å si opp stabile, velfungerende avtaler for å begynn som gateselgere på verdensmarkedet.

Det virker som om enkelte hører "frihandel" så tror de alt rett frem. Men at der er en frihandelsavtale betyr ikke automatisk at det er barrierefri handel. Bare noen ekstra dagers forsinkelse pga ekstra papirarbeid (som er et av de store problemene etter Brexit) begrenser handel i praksis. Men på at jeg har prøvd å forklare dette til enkelte som skriver mye her før. Men det å lese virker ikke så interessant, bedre å skrive følelsesladede floskler om frihet 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
1 hour ago, Medlem said:

Ja, alle som ikke er for EU er nasjonalister ??? Altså er flertallet i Norge nasjonalister ??? Du jobber ikke i FFI ???

Færre enn to av ti støtter ACER 
Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling
https://neitileu.no/aktuelt/faerre-enn-to-av-ti-stotter-acer

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU!
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136 

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Grunnloven § 1. Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk

Blir du ikke lei av å komme med de samme linkene gang på gang?

 • Liker 3
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (1 time siden):

Dem som ønsker å melde oss ut av EØS-avtalen, isolere oss fra verden og begynne som gateselgere på verdensmarkedet og gjøre oss fattige og med dårligere levekår og muligheter for nordmenn er stort sett nasjonalister ja. Og de går imot flertallet av nordmenn som er svært godt fornøyde med dagens avtale: https://www.europabevegelsen.no/rekordhoy-stotte-til-eos-avtalen/

Samtidig er støtten til fullverdig medlemskap med innflytelse og medbestemmelsesrett over lovene vi tar inn økende, 35% sier ja til EU: https://frifagbevegelse.no/ntb/maling-hoyeste-euoppsultning-pa-12-ar-6.158.880576.2fa6e2e5af 

Gateselgere? De har til å med blitt tilbudt av Japan til å bli medlem av verdens største frihandelsavtale CPTTP.

De har også vil mange si en like god handelsavtale med eu som det vi har, bare at de slipper å få reglene trådt over hodet på seg uten noe form for demokratiske spilleregler.

Her kan du for øvrig en liste over handelsavtalene til uk:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_agreements_of_the_United_Kingdom

Lenke til kommentar
Medlem skrev (47 minutter siden):

Da blir det selvfølgelig lett å peke på Brexit med en krise i verden hvor alt blir dyrere


Nå var det ikke det jeg gjorde, jeg pekte på at britene opplever store problemer etter Brexit, ikke fordi alt har blitt dyrere, i alle land.

For å forsøke litt mindre teskje, og å illustrere dette med et eksempel som bør være enklere å forstå; si Phil fra Yorkshire ønsker å selge skoene sine, ettersom han ikke bruker de lengre.

I UK er eBay den største aktøren for kjøp og salg, og tidligere kunne Phil legge ut skoene sine til salgs, og nå ut til (nesten) hele Europa, med billig frakt, og ingen ekstra avgifter. Slik er det ikke lengre.

Pierre i Paris ønsker å kjøpe skoene til Phil, men eBay legger nå på 20% oppå prisen til Phil, for moms.
I tillegg har frakt blitt veldig mye dyrere, ettersom det har blitt store mengder merarbeid for post/frakt-selskapene å føre varer inn og ut av UK.

Pierre kjøper derfor i stedet et par sko fra et EU-land, ettersom det er billigere. Eventuelt måtte Phil slått av 20% på prisen for skoene, for å konkurrere med andre selgere i EU.

Dette er nok ikke verdens undergang, Phil kan (kanskje) selge skoene lokalt, eller slå av på prisen, uten at det er noen krise.
Dog gjelder dette også for alle i UK, deriblant mindre firmaer som selger til EU regelmessig, for å ikke snakke om de som kjøper fra EU, som nå må betale 20% moms på alt som innføres til UK fra EU.

Det finnes systemer for refusjon av merverdiavgift, og løsninger på dette, men vi som bor i Norge vet vel at alt slikt er belagt med avgifter, merarbeid, og høyere kostnader.

UK har altså gått fra å være del av EUs åpne marked, hvor det ikke finnes ekstra avgifter eller tollgrenser, til at alt nå avgiftsbelegges, tar lengre tid, og koster en liten formue i fraktkostnader.

Derfor har handelen gått ned med en femtedel, altså 20%, etter Brexit, og de som fremdeles er nødt til å handle på tvers av UKs nye tollgrenser, har fått det langt vanskeligere.

Dette er reellt problem, og medvirkende til at briter som mener det var feil å gå ut av EU; nå er i flertall. Det samme er briter som ønsker en ny avstemming om EU (i flertall), slik at gresset er ikke nødvendigvis grønnere på den andre siden .... noe britene har fått merke.

For Norge, som aldri har vært del av noe åpent marked, og hvor alt illegges merverdiavgift og avgifter uansett, og hvor frakt er mange ganger dyrere enn i våre naboland, så er det nok trolig ikke det samme problemet, men EØS-avtalen har åpenbart noen fordeler i form av den gir samme rettigheter til norske bedrifter og nordmenn, som alle andre i EØS-området.

Endret av 0laf
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale  
Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU
https://neitileu.no/aktuelt/erstatt-eos-avtalen-med-en-jevnbyrdig-handelsavtale

Høyesterett har nå fastsatt at ACER-saken starter for retten tirsdag 5. september
https://www.facebook.com/photo?fbid=578393044320305&set=a.289159633243649

Lenke til kommentar
Musefella skrev (8 minutter siden):

Gateselgere? De har til å med blitt tilbudt av Japan til å bli medlem av verdens største frihandelsavtale CPTTP.

Som innebærer at man blir enige om felles regler og tilpasser seg disse. At Norge skal klare å få til gode avtaler alene er utenkelig, vi er for små og vil måtte gi mye for å få noe tilbake, det er slik forhandlinger fungerer. Selv britene som er langt større enn oss klarte ikke få til en god avtale etter brexit, da er det lite klokt for Norge å begynne som gateselgere på verdensmarkedet, det er å spille roulette med norske arbeidplasser og nordmenns fremtid.

Musefella skrev (9 minutter siden):

De har også vil mange si en like god handelsavtale med eu som det vi har, bare at de slipper å få reglene trådt over hodet på seg uten noe form for demokratiske spilleregler.

De slipper ikke det. Sveits tar inn de samme lovene og direktivene vi tar inn, forskjellen er at det er et ekstra ledd med forhandlinger mellom EU og Sveits, som skaper uforutsigbarhet og utrygghet når hele delen av avtalen kan forsvinne om de ikke blir enige. Derfor er norsk næringsliv godt fornøyde med dagens avtale som gir tollfri handel og forutsigbarhet.

 • Liker 5
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...