Gå til innhold

Tyrkia spiller et høyt spill


Anbefalte innlegg

3 minutes ago, Sidekick said:

Okei hvordan kunne de være så skråsikre på at høyesterett ville blokkere dem?

Du kaller det en typisk svensk hvit løgn, de skulle gått over stokk og stein for et medlemskap, noe de ikke har gjort. Så går Kristersson ut i media og kaller situasjonen alvorlig i ettertid, det blir bare for dumt når de ikke har gjort alt i sin makt for å innfri kravene. Her skulle de ha kjørt over høyesterett.

Når de i tillegg tillater koranbrenning så framstår Sverige som useriøse for Tyrkia.

Tyrkia visste ikke om Sverige vil utlevere dem, men Sverige visste det naturligvis. Dette er store saker som er godt kjent i rettsvesenet og jeg er helt sikker på at svenske juridiske eksperter kan predikere utfallet med nesten 100% sikkerhet. Å tro noe annet er naivt.

Sverige er en rettstat, de kan ikke overkjøre høyesterett eller hindre media å skape en anti-tyrkisk stemning. Det de kunne ha gjort er å ikke love ting de ikke kan holde.

Det er godt mulig at Tyrkia ville godtatt noe annet enn kurdere og hvis ikke så kunne de ha gått ut og sagt at de ikke vil overkjøre sitt rettsystem for å bli med i NATO. Det ville lagt mye mer press på Tyrkia og de hadde kanskje blitt tvunget til å snu.

Lenke til kommentar
Annonse

knutinh skrev (8 timer siden):

 

Jeg har respekt for de aller, aller fleste muslimer. Dessverre er det noen få av dem som mener at vold og terror er måten å kue samfunnet til sin vilje. Å gi etter for deres trusler er ikke lurt.

Hvem har sagt at lovbrudd ikke skal straffes ? Spørsmålet er heller hva som skal defineres som innenfor eller utenfor loven.
Paludans forkastelige handlinger burde defineres som lovbrudd, særlig i dagens spente situasjon hvor svært mye står på spill.

Han kan være den lile tuen som velter hele lasset for Finland og Sverige som igjen vil gi en stor fordel for Putins Russland.

Paludan er en nyttig idiot som påfører Sverige enda mer handlingslammelse…..

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Inspector skrev (1 time siden):

Hvem har sagt at lovbrudd ikke skal straffes ? Spørsmålet er heller hva som skal defineres som innenfor eller utenfor loven.

Hvis man innfører blasfemi lovgivning så er dette opplagt fordi man frykter muslimsk vold og terror. Det er i mine øyne ekvivalent med å gi Putin Ukraina for å slippe krig.

Å innskrenke ytringsfriheten fordi man vil med i NATO og fordi Tyrkia stiller ultimatum er rett nok en litt annen problemstilling men også det er problematisk.

Å innskrenke ytringsfriheten fordi majoriteten av innbyggere mener at det faktisk er «rett» og vil gi et bedre samfunn er mindre problematisk

-k

Endret av knutinh
Lenke til kommentar
13 hours ago, Sidekick said:

Her er det ikke snakk om å forby noe, her er det snakk om å gripe inn å stoppe en koranbrenning.

Du later til å ha en begrepsforvirring. Hvis staten griper inn for å stanse noe så er det å nedlegge et forbud. I en rettstast betyr det at det må finnes en lovhjemmel. 

7 hours ago, Sidekick said:

Uten at jeg gidder å saumfare den svenske loven så regner jeg med de har mye av de samme lovene som vi har her i Norge

Her er det du som kommer med påstander om at dette er noe som er innenfor handlingsrommet til svenske styresmakter. Da er det du som sitter med bevisbyrden og trenger å komme med en forklaring på hvilken lovhjemmel som kan benyttes. 

Du later gjennomgående til å ha en grunnholdning om at styrende politikere burde ha eller har mulighet til å bestemme over andre etter eget forgodtbefinnende uten å vise noe annet en en parodisk respekt for lover og regler. Det er ikke slik vi har innrettet våre samfunn. Heldigvis, for den styreformen du beskriver er karakteristisk for diktaturer. I en demokratisk rettstat så vil man måtte forholde seg til de lover og regler som gjelder. Og bordet fanger. uansett hvor mye man skulle synes det ville vært bekvent å gjøre unntak. Reglene som er vedtatt er de reglene man må forholde seg til. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
knutinh skrev (31 minutter siden):

Hvis man innfører blasfemi lovgivning så er dette opplagt fordi man frykter muslimsk vold og terror. Det er i mine øyne ekvivalent med å gi Putin Ukraina for å slippe krig.

Tøv.

En «blasfemiparagraf» ville være gjensidig og gyldig for alle. Ved å tillate flaggbrenning, koranbrenning osv legaliserer man krigshissende og eskalerende handlinger, stikk i strid med grunnleggende prinsipper for et moderne demokrati.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
19 hours ago, Inspector said:

Svensk ytringsfrihet er verd å kjempe for. Den også nedfelt i FN s menneskerettigheter.

Det hjelper jo ikke at ytringsfrihet er nedfelt i FNs menneskerettigheter når FN samtidig jobber med å innføre "hate speech" lover etter press fra muslimske nasjoner, da Islam ikke skal "fornærmes" på noen måte!
 
Muslimer presser på for at symbolsaker som brenning av en bok (koran) skal bli definert som "hat" mot muslimer og dermed bli straffbart! Ref. Erdogan og mange andre land som går av skaftet fordi Paludan brenner en bok.
  
Mange ikke-muslimer i Sverige og Norge sympatiserer med muslimene, så det blir nok ikke lenge før vi ser at det blir foreslått forbud mot å "fornærme religionssymboler". Med en stor muslimsk befolkning som vil ta på seg jobben som "religiøst politi" for å ta de som "fornærmer" muslimer blir Norge som Midt Østen og andre muslimske land!

Denne utviklingen er det allerede advart mot i lenken under. Se Harvard, Emory International Law Review som advarer mot at personer som Paludan (political minority views) vil etterhvert bli forfulgt basert på "hate speech" lover. Det er og poengtert at "blasfemi" og "hate speech" lover er vague og vil ramme de med minst ressurser. Det ser vi allerede mange eksempler på her i Norge.
 
Det er på tide at hatparagrafen 185 fjernes for å unngå undertrykkelse av ikke-muslimer!
 
https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1254&context=eilr

In May 2019, the United Nations Secretary-General introduced the U.N. Strategy and Plan of Action on Hate Speech, an influential campaign that poses serious risks to religious and political minorities because its definition of hate speech parallels elements common to blasphemy laws. U.N. human rights entities have denounced blasphemy laws because they are vague, broad, and prone to arbitrary enforcement, enabling the authorities to use them to attack religious minorities, political opponents, and people who have minority viewpoints. Likewise, the Strategy and Plan of Action’s definition of hate speech is ambiguous and relies entirely on subjective interpretation, opening the door to arbitrary and malicious accusations and prosecutions.

Endret av Ekspertkommentator
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Inspector skrev (40 minutter siden):

Tøv.

En «blasfemiparagraf» ville være gjensidig og gyldig for alle.

Sitat

Hva er det du surrer med? En blasfemi paragraf ville selvsagt være mest for religiøse konservative. For samfunnet og demokratiet ville det være ødeleggende.

Sitat

Ved å tillate flaggbrenning, koranbrenning osv legaliserer man krigshissende og eskalerende handlinger, stikk i strid med grunnleggende prinsipper for et moderne demokrati.


Hvilket grunnleggende prinsipp i et moderne demokrati er det som krever at staten straffer det å latterliggjøre et ståsted, et symbol eller en religiøs karakter?

Betyr det at Norge ikke var et moderne demokrati i 2015 når vi opphevde blasfemiparagrafen?

-k

Endret av knutinh
Lenke til kommentar
knutinh skrev (1 time siden):

Hva er det du surrer med? En blasfemi paragraf ville selvsagt være mest for religiøse konservative. For samfunnet og demokratiet ville det være ødeleggende.

Både norske og «ikkenorske» driver med hat-eskalerende handlinger som demonisering, flaggbrenning og uakseptabel oppførsel som ville blitt straffeforfulgt av en fornuftig antihets-lov.

Ytringsfrihet må praktiseres med klokskap og funderes på gjensidig respekt.

Lenke til kommentar
Inspector skrev (18 minutter siden):

Både norske og «ikkenorske» driver med hat-eskalerende handlinger som demonisering, flaggbrenning og uakseptabel oppførsel som ville blitt straffeforfulgt av en fornuftig antihets-lov.

Da er jeg veldig glad for at vi ikke har en "fornuftig antihets-lov", måtte vi aldri få det.

Det må selvsagt være lov for en "ikkenorsk" å framstille Jesus, den kristne Gud, julenissen, Ole lukkøye, Norsk skisport, Rosenborg/Brann/Vålerenga på en særdeles lite flatterende måte. Og noen vil bli såret. Det må man tåle.

Rødt og Steigan må få lov til å stå på torget og rope at USA er store stygge satan mens de brenner et Amerikansk flagg. Provoserende og teit, men helt innafor.

Tanker, filosofier, religioner og politiske retninger skal tåle skarp og urettferdig kritikk og latterliggjøring. Ingen tanke skal være "trygg". Alle mennesker skal være "trygg". Dvs ord som med rette kan sies å skremme andre fra å delta i debatten, bør vurderes kritisk. Avgrensningen her er at hvis man har så tynn hud at man føler seg "utrygg" av at noen påpeker at religion etter alt å dømme er overtro så er ikke det en slags utrygghet som skal utløse munnkurv.

Sitat

Ytringsfrihet må praktiseres med klokskap og funderes på gjensidig respekt.

Det er vanskelig å være uenig i at vi _bør_ være greie med hverandre.

Men jeg leser deg her som at staten skal tvinge oss til å være greie med hverandre. Det er etter min mening en misforståelse av ytringsfrihet. Ytringsfrihet eksisterer både for at ubehagelige og marginale ståsteder skal komme oss alle til gode (kanskje vi lærer noe). Og den eksisterer for at de som har slike ståsteder skal oppleve at de kan ventilere ut frustrasjonen heller enn å gå og bære på den.

Det er helt urimelig å forvente at tante Olga fra Fauske skal være belest på Kants filosofi, at hun skal ha et bevisst forhold til teori og hypoteser eller at hun skal ha en master-grad i noe som helst. Tvert imot så kan hun være både sint og bitter og bastant. Også hun skal få lov til å fortelle hva hun mener om lokasjon av sykehus eller E6 eller jernbane, strømpriser, matpriser, innvandring, og hva det måtte være. Så lenge hun ikke truer andre med vold, eller røper lokasjonen til forsvarsinstallasjoner (og et par andre avgrensede ... begrensninger)

-k

Endret av knutinh
 • Liker 1
Lenke til kommentar
knutinh skrev (7 minutter siden):

Da er jeg veldig glad for at vi ikke har en "fornuftig antihets-lov", måtte vi aldri få det.

Det er vanskelig å være uenig i at vi _bør_ være greie med hverandre.

Men jeg leser deg her som at staten skal tvinge oss til å være greie med hverandre. Det er etter min mening en misforståelse av ytringsfrihet. Ytringsfrihet eksisterer både for at ubehagelige og marginale ståsteder skal komme oss alle til gode 

- Vi har allerede lover mot diskriminering pga rase, kjønn, hudfarge, legning , religion osv Hvorfor har vi ikke en lov mot å grovt trakassere hellige symboler som flagg og religiøse tekster ?

- Hvem har foreslått at marginale ståsteder ikke skal få komme til orde ? Retten til å demonstrere fredelig  og presentere sine egne saklige argumenter er ikke et tema i denne tråden.

Lenke til kommentar
14 minutes ago, Inspector said:

- Vi har allerede lover mot diskriminering pga rase, kjønn, hudfarge, legning , religion osv Hvorfor har vi ikke en lov mot å grovt trakassere hellige symboler som flagg og religiøse tekster ?

Fordi det vil bli misbrukt av ekstremister.

Om vi ønsker å stoppe slike hendelser i fremtiden så kan vi lage en lov mot handlinger som truer nasjonens sikkerhet. Jeg skulle tro at Sverige allerede har en slik lov så da handler det bare om å utvide den litt sånn at den kan også stoppe koranbrenning.

Lenke til kommentar
3 hours ago, sverreb said:

Du later til å ha en begrepsforvirring. Hvis staten griper inn for å stanse noe så er det å nedlegge et forbud. I en rettstast betyr det at det må finnes en lovhjemmel. 

Her er det du som kommer med påstander om at dette er noe som er innenfor handlingsrommet til svenske styresmakter. Da er det du som sitter med bevisbyrden og trenger å komme med en forklaring på hvilken lovhjemmel som kan benyttes. 

Du later gjennomgående til å ha en grunnholdning om at styrende politikere burde ha eller har mulighet til å bestemme over andre etter eget forgodtbefinnende uten å vise noe annet en en parodisk respekt for lover og regler. Det er ikke slik vi har innrettet våre samfunn. Heldigvis, for den styreformen du beskriver er karakteristisk for diktaturer. I en demokratisk rettstat så vil man måtte forholde seg til de lover og regler som gjelder. Og bordet fanger. uansett hvor mye man skulle synes det ville vært bekvent å gjøre unntak. Reglene som er vedtatt er de reglene man må forholde seg til. 

Jeg kom da med en henvisning til hva det norske politiet gjorde.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/vil-brenne-koranen-tross-forbud/14732476/

"Hun skriver videre at begrunnelsen er frykt for «alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden»."

 

 

Endret av Sidekick
Lenke til kommentar
Inspector skrev (40 minutter siden):

- Vi har allerede lover mot diskriminering pga rase, kjønn, hudfarge, legning , religion osv Hvorfor har vi ikke en lov mot å grovt trakassere hellige symboler som flagg og religiøse tekster ?

- Hvem har foreslått at marginale ståsteder ikke skal få komme til orde ? Retten til å demonstrere fredelig  og presentere sine egne saklige argumenter er ikke et tema i denne tråden.

Et minimum av innsikt i andre kulturer viser at spotting av hellige symboler ofte blir oppfattet på lik linje med å bli spyttet på, voldtatt eller ærekrenket på det groveste. Her har mange vestlige mye å lære….

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
6 minutes ago, Sidekick said:

Jeg kom da med en henvisning til hva det norske politiet gjorde.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/vil-brenne-koranen-tross-forbud/14732476/

"Hun skriver videre at begrunnelsen er frykt for «alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden»."

 

 

Som andre har påpekt, så var det ingenting som tydet på at det var noen frykt for forstyrrelse av ro og orden vedrørende denne episoden. Forøvrig har ikke Sverige og Norge de samme lovene, og du kan ikke anta at noe som kan gjøres gjeldende i Norge er likt i Sverige.

Endret av sverreb
Lenke til kommentar
7 minutes ago, Inspector said:

Et minimum av innsikt i andre kulturer viser at spotting av hellige symboler ofte blir oppfattet på lik linje med å bli spyttet på, voldtatt eller ærekrenket på det groveste. Her har mange vestlige mye å lære….

Det er nettopp min innsikt i fremmede kulturer fra mange år med reiser og jobb rundt om i verden som forteller meg at jeg ikke vil ha blasfemilover og "hat paragrafer" i Norge! Det er ingen grunn for Norge å tilpasse oss stammekulturerer / middelalderkultur fordi de blir sure hvis vi spøker med Islam her i Norge!
  
Som jeg har påpekt tidligere. Det er ingen tvil om at Islam har blitt en byrde i Norge fordi det er et politisk rammeverk som omfatter mye mere enn religionsutøvelse. Islam må reformeres, d.v.s. det må bli slutt å etterleve alt som står i koranen og vedleggene bokstavelig som ord fra gud! Hvis ikke har ikke Islam noen fremtid i Norge og mange andre vestlige land med sekulære styresett og samsfunnsstrukturer.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
18 minutes ago, sverreb said:

Som andre har påpekt, så var det ingenting som tydet på at det var noen frykt for forstyrrelse av ro og orden vedrørende denne episoden. Forøvrig har ikke Sverige og Norge de samme lovene, og du kan ikke anta at noe som kan gjøres gjeldende i Norge er likt i Sverige.

Det kunne fort utviklet seg til opptøyer som det gjorde sist denne dansken reiste rundt i Sverige og brente koraner. For å tilfredsstille deg så har jeg lett fram den svenske loven angående akkurat dette allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten

SFS nr: 1984:387
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1984-06-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1596
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
   2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
   3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
   4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
   5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).

24 §   I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar.

Under samma förutsättningar som anges i första stycket får Polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg.

Om det är så brådskande att Polismyndighetens beslut inte kan avvaktas, får en polisman, i avvaktan på myndighetens beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra styckena. Lag (2014:588).

Endret av Sidekick
Lenke til kommentar
sverreb skrev (24 minutter siden):

Som andre har påpekt, så var det ingenting som tydet på at det var noen frykt for forstyrrelse av ro og orden vedrørende denne episoden.


Vel, sist gang Paludan brente Koraner i Sverige, så ble det opptøyer i de store byene og stor ståhei.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/04/14/opptoyer-da-rasmus-paludan-skulle-brenne-koranen-i-sverige/

Dette var vel i seg selv nok til å nekte en slik demonstrasjon.
Dersom Paludan ønsker å brenne Koraner hjemme i hagen, så må han selvfølgelig få lov til det.
Når han derimot ønsker å reise til Sverige for å brenne Koraner på offentlige steder, så bør det være mulig å nekte slik demonstrasjon på grunn av faren for nettopp slike episoder som oppsto sist gang.

I tillegg var dette utenfor Tyrkias ambassade, slik at det ville ha internasjonale konsekvenser.
Hvorfor kunne ikke Paludan gjøre dette utenfor Saudi-Arabias ambassade? Kan det være dette var en tiltenkt reaksjon?

Det bør vel være åpenbart at man ikke kan si og gjøre hva man vil offentlig. Det er for eksempel ikke lov å ha sex på torget, eller stå på en såpekasse å lire av seg rasistisk vås, slik at ytringsfrihet er på ingen måte en rett til å gjøre akkurat som man vil, når man vil, hvor man vil.

Jeg ser ingen god grunn til at man ikke kunne stoppe nettopp Paludan, dersom man ønsket det, muligens ved å ikke tillate en slik demonstrasjon basert på tidligere hendelser, da hans "demonstrasjon", hadde fint lite med å vise at Koraner bør kunne brennes uten at muslimer blir sure, og langt mer med at han ønsker å ødelegge mest mulig for alt og alle, og er en rasist.

Endret av 0laf
 • Liker 2
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Sidekick said:

Det kunne fort utviklet seg til opptøyer som det gjorde sist denne dansken reiste rundt i Sverige og brente koraner. For å tilfredsstille deg så har jeg lett fram den svenske loven angående akkurat dette allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten

SFS nr: 1984:387
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1984-06-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1596
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
   2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
   3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
   4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
   5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).

24 §   I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar.

Under samma förutsättningar som anges i första stycket får Polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg.

Om det är så brådskande att Polismyndighetens beslut inte kan avvaktas, får en polisman, i avvaktan på myndighetens beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra styckena. Lag (2014:588).

Dette later til å være en veldig generell instruks. 

Så vidt jeg kan finne har norsk politi følgende å forholde seg til i politiinstruksen i norge som kan komme til anvendelse: 
"§ 8-5.Demonstrasjoner, opptog o.l. på offentlig sted.

Politiet skal ikke forby demonstrasjoner, opptog, møter, forsamlinger, stands o.l. på offentlig sted med mindre det er grunn til frykt for at disse kan gi opphav til voldsomheter eller liknende forstyrrelser av den alminnelige ro, orden og sikkerhet, eller når det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strir mot lov."

I teksten du oppgir ovenfor (under forutsetning av at min forståelse for svensk juridisk språk er godt nok) later bare til å tillate politiet å gripe inn for å avverge lovbudd (paragraf 2 punkt 1) Eller gripe inn etter at forstyrrelser har funnet sted. (paragraf 2 punkt 2 og paragraf 24) 

M.a.o. ikke ekvivalent til paragraf 8-5 i den norske instruksen. 

8 minutes ago, 0laf said:

Vel, sist gang Paludan brente Koraner i Sverige, så ble det opptøyer i de store byene og stor ståhei.

Jeg vet ikke enda at svensk politi har lov til å gripe inn på bakgrunn av en slik frykt (se over), og jeg vet heller ikke at det forelå en konkret vurdering for denne spesifikke episoden som begrunnet at det her for denne konkrete hendelsen skulle være en bekymring for voldelige opptøyer. Hva din og min vurdering skulle være er ikke videre relevant. Om svensk politi skulle ha samme rett til å gripe inn på forhånd som norsk politi må det være de som har gjort en slik vurdering først ikke deg eller meg.

Uansett er dette et sidespor, siden det her ble argumentert med at det skulle blitt nedlagt forbud mot denne demonstrasjonen av hensyn til sveriges NATO søknad, ikke av hensyn til ro og orden. Jeg kan ikke tenke meg at hverken norge eller sverige har lover som tillater politiet å gripe inn på et slikt grunnlag. Å vise til ro og orden er blitt lagt frem som noe man kunne bruke som et vikarierende motiv ikke som en reell begrunnelse. Ett av mine hovedpoenger her er at vi aksepterer ikke at man bruker frie tolkninger av loven og vikarierende begrunnelser til å bruke politimakt mot slikt vi ikke liker bare fordi politisk ledelse synes det ville vært praktisk akkurat der og da.

Lenke til kommentar
12 minutes ago, 0laf said:

Vel, sist gang Paludan brente Koraner i Sverige, så ble det opptøyer i de store byene og stor ståhei.
Når han derimot ønsker å reise til Sverige for å brenne Koraner på offentlige steder, så bør det være mulig å nekte slik demonstrasjon på grunn av faren for nettopp slike episoder som oppsto sist gang.

Du har snudd problemstillingen på hodet.
 
Det er jo ikke Paludan som skal "reformeres" som holder en lovlig demonstrasjon! Fokus er på koranbrenning, men ikke glem det er hundrevis av andre ting muslimer ikke aksepterer i det Norske samsfunnet og har lyst å få slutt på. Jeg kan jo nevne f.eks. LGBTQ...
   
Fokus må jo være på reformering av innvandere (og spesielt muslimer). Hvis de er uvillig til å leve i fred og fordragelighet i Norge og heller foretrekker å leve etter stammeregler fra landsbyer i f.eks. Afghanistan eller Pakistan så må de jo selvsagt få en mulighet til å reise tilbake til hjemlandet uten unødvendig forsinkelse!

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...