Gå til innhold

Hvordan fungerer ansiennitet ifm. ansettelse i offentlig sektor?


Borger___

Anbefalte innlegg

Usikker på om denne hører hjemme i JUSS men jeg prøver. Jeg har vært i et jobb vikariat i kommunal helse sektor en liten stund. Når jeg begynte var det snakk om at det skulle lyses ut en 40% fast stilling på samme plass. Jeg kom fort godt i gang i denne jobben og trivdes, og valgte derfor å søke på den utlyste 40% stillingen. Etter noen dager ble jeg innkalt til intervju. Fikk etterhvert beskjed om at noen andre hadde fått jobben pga. erfaring. (Jeg har ikke helsefaglig bakgrunn men på denne plassen virker det som personlig egnethet er viktigst og det er ikke behov for medisinkompetanse). 

Jeg synes det er merkelig at de velger å gi denne stillingen til noen andre, når jeg allerede jobber der og det fungerer bra, og i tillegg har ytret ønske om å få jobbe så mye som mulig. Derfor lurer jeg på: Er de pålagt å gi jobben til noen med mer passende bakgrunn dvs helsefaglig kompetanse (og ansiennitet) uavhengig av hvor mye de måtte ønske å gi den til meg? Eller kunne de valgt å gitt den til meg hvis de ønsket det? 

Lenke til kommentar
Annonse

Borger___ skrev (34 minutter siden):

Er de pålagt å gi jobben til noen med mer passende bakgrunn dvs helsefaglig kompetanse (og ansiennitet) uavhengig av hvor mye de måtte ønske å gi den til meg? Eller kunne de valgt å gitt den til meg hvis de ønsket det? 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kvalifikasjonsprinsippet  :) 

I offentlig sektor er de pålagt å gi stillingen til den søkeren som er best kvalifisert målt opp mot kravene som fremgår i utlysningen. Dersom de gir jobben til andre enn best kvalifiserte søker, vil de tape en klagesak og kan måtte betale erstatning. Dersom ingen søkere tilfredsstiller kravene, skal ingen søkere ha tilbud om jobben.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Det hender seg at den aktuelle etaten skreddersyr stillingsannonsen om det er noen de ønsker skal fortsette, evt inn i stillingen, men er noe enklere om den man ønsker inn i stillingen, har spesifikke kvalifikasjoner som "massen" ikke har. Det er noe lettere å gjøre for personer i lederstillinger eller eksempelvis en sykepleier med tilleggsutdanning med spesialisering, enn noen som har en mer generell utdanning innenfor et fagfelt, som allmennlærer, helsefagarbeider eller helsesekretær. Er du ufaglært, er du nesten helt sjanseløs dersom noen med utdanning for den aktuelle stillingen søker (skriver nesten, for det kan være at den andre søkeren er åpenbart uegnet av andre årsaker). Ansiennitet trenger ikke være førende prinsipp for hvem som skal ansettes, men teller en god del.

Det er surt når andre får stillingen, men kommunen har egentlig bare handlet etter intensjonen i loven.

Lenke til kommentar
dundersalt123 skrev (3 timer siden):

I praksis har intern søker førsterett på stillingen så sant kvalifikasjonene er på plass, selv om dette ikke er noe lovkrav.

I en eventuelt klagesak vil det være svært vanskelig å vinne fram mot dette, da man jo ansetter en med rett kompetanse, erfaring fra sektoren, og man er kjent med at personen fungerer i arbeidsmiljøet 


Hva tenker du på da, at hvis jeg
(intern) hadde vunnet, så hadde det vært vanskelig for den andre å vunnet frem i evt klagesak? Du skriver at man gjerne ansetter noen med rett kompetanse, erfaring fra sektoren og at man er kjent med at personen fungerer i arbeidsmiljøet. Jeg vil si at en annen person (som jeg tipper fikk jobben) scorer best på de 2 første, men på den siste er det jo umulig at en utenfra kan score på da han/hun ikke jobber der (jeg forutsetter at denne personen ikke har jobbet der før) så den scorer jo jeg best på. Hvordan burde en slik situasjon vurderes i tråd med kommunale retningslinjer for ansettelse? 
 
Jeg vil gjette på den andre har mer bakgrunn med helse- og omsorg arbeid (kanskje helsefaglig utdannelse i bunn) MEN skal det trumfe noen som faktisk jobber der? 
 
Jeg har funnet frem stillingsannonsen og lest den flere ganger og sliter fortsatt med å forstå. Jeg ER kvalifisert, og scorer egentlig på samtlige punkter MEN jeg vil tippe den som fikk jobben har mer bakgrunn fra helse enn meg. Ellers er det masse personlige og andre egenskaper de etterspør som jeg også scorer veldig bra på. Men viktigste av alt, jeg ER allerede i jobb der, ferdig med opplæring og det fungerer bra.
 
Jeg kunne skjønt det hvis medesinkompetanse var et ønsket krav, men det er det ikke behov for der. Jeg kunne også skjønt det hvis grunnen er at de «forventer» at jeg ikke blir der lenge siden jeg har helt annen utdanning og bakgrunn, men har de lov til det? 
 
Legger ved de kvalifikasjonskravene som var oppgitt under. Jeg sliter fortsatt med å skjønne utfallet, og hva «loven» sier om hvem som burde fått denne jobben…
 
Kvalifikasjonskrav
 • Bakgrunn fra arbeid med helse- og omsorgsarbeid
 • Annen formell kompetanse kan bli vurdert
 • Førerkort klasse B
 • Gode IKT kunnskaper, slik at du kan bidra med å spre de gode tilbudene og skape positiv blest rundt arrangementene våre.
Endret av Borger___
Lenke til kommentar

Du har ikkje fortrinnsrett som vikar, du må være fast tilsett for å kunne krevjebfortrinnsrett til større stilling om det blir lyst ut slik stilling som du er kvalifisert til. I tillegg kan det ikkje være til vesentleg ulempe for verksemda. 

Kvalifikasjonsprinsippet betyr at kommunen skal tilsette den som er bestbest kvalifisert av dei søkarane som oppfyller krava etter stillingsutlysninga. Oftast vil det være ei konkret totalvurdering av kven som er best kvalifisert. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (12 minutter siden):

Du har ikkje fortrinnsrett som vikar, du må være fast tilsett for å kunne krevjebfortrinnsrett til større stilling om det blir lyst ut slik stilling som du er kvalifisert til. I tillegg kan det ikkje være til vesentleg ulempe for verksemda. 

Kvalifikasjonsprinsippet betyr at kommunen skal tilsette den som er bestbest kvalifisert av dei søkarane som oppfyller krava etter stillingsutlysninga. Oftast vil det være ei konkret totalvurdering av kven som er best kvalifisert. 

Ok, da er vi enig om at jeg som vikar ikke har fortrinnsrett. Da står vi igjen med hvem  som er best kvalifisert basert på totalvurdering. Noe som slik jeg ser det, blir et definisjonsspørsmål. 
 

Hvem er best kvalifisert da, en som har flere års erfaring fra en annen helse plass og kanskje helsefaglig utdannelse, eller en som ikke har det MEN som faktisk jobber der daglig og er godt innarbeidet og fungerer veldig bra (og i tillegg scorer bra på flere andre momenter i utlysningen som går på personlig egnethet)?

Lenke til kommentar
dundersalt123 skrev (11 timer siden):

Høre med tillitsvalgt er et godt tips. Det kan også være andre faktorer bak her som du ikke kjenner til.

 

Eksempelvis om virksomheten den andre personen jobbet i har overtallighet og behov for å nedbemanne el. Da plikter arbeidsgiver å finne alternativt arbeid for de berørte og disse vil da stille veldig sterk for enhver ledig stilling.

Godt poeng, men det hun sa på telefonen hvertfall var at det var snakk om "erfaring" , noe jeg finner merkelig da jobb utlysningen fokuserer mer på personlig egnethet kontra bransjeerfaring. Det er en liten kommunal enhet, usikker på om det er noen tillitsvalgt men jeg skal vurdere å ta en prat med noen der. Det som også gjør det vanskelig er at jeg jo i utgangspunktet har et veldig godt forhold til lederne.

Lenke til kommentar
Gjest 7f8b8...68e

Ansiennitet spiller midte rolle i offentlig nå enn for flere år tilbake. I dag er det kvalifikasjon og match til utlyst tekst/krav som går foran. Arbeidsgiver kan bestemme mye mer selv hvem som ansettes. Nyutdannet kan også foretrekkes ut fra flere faktorer. 

Anonymous poster hash: 7f8b8...68e

Lenke til kommentar
Borger___ skrev (6 timer siden):

Godt poeng, men det hun sa på telefonen hvertfall var at det var snakk om "erfaring" , noe jeg finner merkelig da jobb utlysningen fokuserer mer på personlig egnethet kontra bransjeerfaring. Det er en liten kommunal enhet, usikker på om det er noen tillitsvalgt men jeg skal vurdere å ta en prat med noen der. Det som også gjør det vanskelig er at jeg jo i utgangspunktet har et veldig godt forhold til lederne.

 

Borger___ skrev (På 19.11.2022 den 20.50):
Kvalifikasjonskrav
 • Bakgrunn fra arbeid med helse- og omsorgsarbeid
 • Annen formell kompetanse kan bli vurdert
 • Førerkort klasse B
 • Gode IKT kunnskaper, slik at du kan bidra med å spre de gode tilbudene og skape positiv blest rundt arrangementene våre.

 

Kvalifikasjonskrava er at ein skal ha "bakgrunn" frå arbeid med helse- og omsorgssenter, det er nok tenkt å bety omtrent det same som "erfaring", sjølv om strengt tatt så betyr det fyrste kulepunktet at ein kvar søkar som i ein eller anna grad har vært involvert i helse- og omsorgsarbeid er kvalifisert. Slik det er skrevet så er dette kulepunktet eit ja/nei-spørsmål, det er ikkje stilt spørsmål om verken erfaring eller langvarig bakgrunn frå slikt arbeid, så her er det eigentleg ikkje satt krav om anna enn at ein skal ha vært innom slik type arbeid tidlegare.

Neste kulepunkt seier berre at anna formell kompetanse kan bli vurdert. Det kan nok ikkje bety anna enn at dersom ein søkar ikkje har bakgrunn frå helse- og omsorgsarbeid i det heile tatt så kan arbeidsgjevar legge formell kompetanse til grunn. Sidan dette er eit "kan" krav så tenkjer eg at det primære kvalifikasjonskravet er at ein har "bakgrunn" frå slikt arbeid, og at eventuell utdanning kjem i andre rekke.

 

Spørsmålet er sjølvsagt kor mykje du vil legge i dette, men dersom den andre søkaren fekk jobben på bakgrunn av sin erfaring så har ein tilsett ein arbeidstakar på andre kriterium enn det som står i stillingsutlysinga.
Det er likevel tvilsomt at du kjem nokon veg i ein eventuell klage, for sjølv om arbeidsgjevar ikkje har etterspurt lang erfaring så vil det være rimeleg å vekte to elles like kandidatar på relevant erfaring når ein skal velje den som er best kvalifisert.
Og sjølv om du skulle vinne fram med ei klage på at at du var best kvalifisert etter dei lave kvalifikasjonskrava som var satt i stillingsutlysinga så er det lite å hente anna enn å gjere deg upopulær blant leiinga. Den som har fått jobben vil ikkje kunne miste jobben. I teorien kan du kanskje vinne fram med eit erstatningskrav men dette er nok veldig lite sannsynleg.

Det du nok bør gjere er å snakke med den tillitsvalde. Dersom den tillitsvalde hadde vært meir aktiv i denne utlysinga så kunne ein forsøkt å tilpasse utlysinga slik at du hadde hatt betre sjans til å få stillinga. Hadde den tillitsvalde foreslått å få inn noko om relevant erfaring frå slikt arbeid som du har i staden for berre bakgrunn frå generelt helse- og omsorgsarbeid så ville du fort vært langt lengre framme i kvalifikasjonskøa når du har heilt relevant erfaring gjennom å være vikar og dermed kjenner både arbeidsplassen og dei interne rutinane. Du ville kunne gå rett inn i denne 40% stillinga utan meir opplæring medan den som no fekk jobben må nok ha opplæring i både arbeidsoppgåver, interne rutiner og den fysiske arbeidsplassen.

Lenke til kommentar
The Avatar skrev (16 timer siden):

 

 

Kvalifikasjonskrava er at ein skal ha "bakgrunn" frå arbeid med helse- og omsorgssenter, det er nok tenkt å bety omtrent det same som "erfaring", sjølv om strengt tatt så betyr det fyrste kulepunktet at ein kvar søkar som i ein eller anna grad har vært involvert i helse- og omsorgsarbeid er kvalifisert. Slik det er skrevet så er dette kulepunktet eit ja/nei-spørsmål, det er ikkje stilt spørsmål om verken erfaring eller langvarig bakgrunn frå slikt arbeid, så her er det eigentleg ikkje satt krav om anna enn at ein skal ha vært innom slik type arbeid tidlegare.

Neste kulepunkt seier berre at anna formell kompetanse kan bli vurdert. Det kan nok ikkje bety anna enn at dersom ein søkar ikkje har bakgrunn frå helse- og omsorgsarbeid i det heile tatt så kan arbeidsgjevar legge formell kompetanse til grunn. Sidan dette er eit "kan" krav så tenkjer eg at det primære kvalifikasjonskravet er at ein har "bakgrunn" frå slikt arbeid, og at eventuell utdanning kjem i andre rekke.

 

Spørsmålet er sjølvsagt kor mykje du vil legge i dette, men dersom den andre søkaren fekk jobben på bakgrunn av sin erfaring så har ein tilsett ein arbeidstakar på andre kriterium enn det som står i stillingsutlysinga.
Det er likevel tvilsomt at du kjem nokon veg i ein eventuell klage, for sjølv om arbeidsgjevar ikkje har etterspurt lang erfaring så vil det være rimeleg å vekte to elles like kandidatar på relevant erfaring når ein skal velje den som er best kvalifisert.
Og sjølv om du skulle vinne fram med ei klage på at at du var best kvalifisert etter dei lave kvalifikasjonskrava som var satt i stillingsutlysinga så er det lite å hente anna enn å gjere deg upopulær blant leiinga. Den som har fått jobben vil ikkje kunne miste jobben. I teorien kan du kanskje vinne fram med eit erstatningskrav men dette er nok veldig lite sannsynleg.

Det du nok bør gjere er å snakke med den tillitsvalde. Dersom den tillitsvalde hadde vært meir aktiv i denne utlysinga så kunne ein forsøkt å tilpasse utlysinga slik at du hadde hatt betre sjans til å få stillinga. Hadde den tillitsvalde foreslått å få inn noko om relevant erfaring frå slikt arbeid som du har i staden for berre bakgrunn frå generelt helse- og omsorgsarbeid så ville du fort vært langt lengre framme i kvalifikasjonskøa når du har heilt relevant erfaring gjennom å være vikar og dermed kjenner både arbeidsplassen og dei interne rutinane. Du ville kunne gå rett inn i denne 40% stillinga utan meir opplæring medan den som no fekk jobben må nok ha opplæring i både arbeidsoppgåver, interne rutiner og den fysiske arbeidsplassen.

Har snakket med noen andre på jobb, fått vite litt mer om kandidaten og forstår litt bedre hvorfor vedkommende ble ansatt. Så jeg lar det ligge. Forøvrig så ble utlysningen laget før jeg startet, selv om den ikke ble oublisert før etter jeg hadde startet. 

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...