Jump to content
Toodles

Hvorfor vi ikke anmelder voldtekt

Recommended Posts

Jeg vil legge til noen punkter her. 

Det som har skjedd en del i denne diskusjonen er det som ofte skjer. Det heter victim blaming. En som er anmeldt for voldtekt blir ikke nødvendigvis dømt av samfunnet, han kan til og med få tv-tid og vinne serie mens han har anklager mot seg:

«Paradise Hotel»-vinner dømt for voldtekt.

(Han var anmeldt før han ble med i serien. Han kan også bli frikjent i lagmannsretten, han har anket. Han sier han er uskyldig, men er dømt for å ha utøvd vold og voldtekt med en 14 år gammel jente. Han har brukt sin makt som kjendis til å gå ut og forsvare seg i mediene) 

Jeg har blitt møtt med mange gode reflekterte svar, men også en del holdninger som er en del av problemet. 

 • En person ba meg gjøre det han ville, ikke det som er best for meg. Det er slik overgripere tenker også. "Mann vet best, kvinne må gjøre som mann sier."
 • Det er ikke slik at folk tror på jenter som snakker ut. De blir kronisk mistrodd. Hvis din sønn får falske anklager vil det mest sannsynlig bli fort oppklart. 
 • En del her er redd for at sønnen skal bli anklaget og alle skal tro på jenta. Dette er ekstremt sjeldent. Det som ofte skjer er at jenta blir trakassert og fortalt at det er henne skyld. Selv om det var voldtekt. 
 • Myten om at falske anklager er vanlig gjør det vanskeligere for folk å anmelde. 
 • At sex er "helligdommen til kvinner". Sex er noe kvinner og menn har sammen til nytelse for begge. 
 • Voldtektsmyter og victim blaming er holdninger som besittes av begge kjønn. 
 • Mennesker som har begått voldtekt, sier så og si alltid at de er uskyldige, selv om det var voldtekt og de blir dømt. Dette må tas med når man snakker om falske anklager. For selv dømte voldtektsmenn mener de er offer for dette. 

Holdninger påvirker vårt samfunn. Spesielt når de deles av dommere og lekdommere

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

"Konklusjon denne studien ønsket vi å se på om lek-dommeres og fagdommeres oppfatninger av voldtekt er sammenlignbare med oppfatninger i utvalg av den allmenne befolkningen, samt hvilke holdningsmål som var assosiert med graden av aksept for slike oppfatninger blant dommere. Både fag-dommere og lekdommere tilkjennega generelt lav aksept for voldtektsmyter. Spesielt mannlige fagdommere hadde lavere aksept for slike myter enn en representativ referansegruppe, men de eldste dommerne rapporterte mer aksept enn de yngre. Mannlige dommere rapporterte gjennomgående mer kjønnssjåvinistiske holdninger enn kvinnelige dommere, og kjønnssjåvinisme viste seg å være sterkt relatert til aksept av voldtektsmyter."

 

Har du uflaks med dommere eller lekdommere = Frikjent. 

Det er derfor det er viktig å snakke om voldtektsmyter og victim blaming. Fordi det påvirker rettsaker og rettssikkerheten til ofre. 

 

 

 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Se også denne fagartikkelen:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2578983X.2020.1867401

(Den vant pris:

 https://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/aktuelle-saker/2022/vinner-arets-artikkel-i-2021.html

"Conclusion

In a context where the responsibility for preventing and deterring future rapes is easily placed on the victim of rape, looking towards affective frames of reference instead of binding the subject of rape to the realm of the political or legal is a valuable approach. Individual narratives about sexual violation typically become ‘filtered through a mesh of legal relevance about … consent, intention, corroboration and so on’ (Smart, 1995, p. 83) instead of being explored in an experiential mode. As we stated at the beginning of this article, our desire has been to examine ways in which actions that may be interpreted as passive and as resulting from a lack of ability to protect oneself from harm can be seen as a choice stemming from other available cultural framings than those that attach responsibility for managing risk for others to the victim. The women interviewed for this study were victims of rape, but they were unwilling to take up the subject position of a rape victim established in a discourse where that is assumed to be an identity with consequences for how others see them and how they must act. They chose to emphasize transformation rather than rupture. This scenario highlights the importance of looking at the larger and more immediate social context when attempting to understand how victims respond to rape and the new forms of responsibilisation of victims that emerge as victims’ rights are established and normalized and, subsequently, the problem with speaking about rape with an individualizing language."

 • Like 3

Share this post


Link to post
Vegard# skrev (31 minutter siden):

Jeg synes du slenger ut mange generaliserende påstander, og i den grad de underbygges i det hele tatt så er det ved hjelp av avisartikler, blogger og interesseorganisasjoner som bare perifert omhandler påstandene dine.

For å ta for meg begynnelsen på din nyeste post så skriver du at folk har holdt på med victim blaming i tråden. En ganske grov påstand. Uten å sitere eller vise til noe konkret så hopper du kjapt videre til neste poeng du vil få frem.

Her skriver du at voldtektspersoner får tv-tid og viser til en artikkel som handler om at noen som var under etterforskning for voldtekt sin tv-opptreden er slettet fra strømmetjenesten. Dette er strengt tatt det motsatte av påstanden din? Videre går det frem at produksjonen ikke visst om voldtektsanklagene da deltakeren var med på programmet. 

Du hopper videre til at du ble møtt av en person som ønsket at du skulle gjøre som han ville, ikke det som var best for deg. En kjapp titt på posten du antakeligvis referer til viser at sitatet var "Jeg ber om at du gjør noe som reduserer sjansen for at min datter er den neste som blir voldtatt.". Her har du bevisst eller ubevisst vridd det posteren sier om til noe som høres ekstremt egoistisk ut.

Og dette var bare et par linjer av en tilfeldig post..

I dine øyne blir jeg nå sikkert en mørkemann med middelalderholdning til både samtykke og seksualisert vold. Det får så være. Jeg vil likevel be deg innstendig om å stoppe opp og tenke litt gjennom poengene du vil få frem. Mange av poengene dine er gode og diskusjonen rundt det har absolutt verdi, men jeg føler det drukner i generaliseringer og vage personkarakteristikker.

Vi får være enige om å være uenige. Takk for ditt innspill. Jeg tar det til etterretning. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest 463c7...fa1
Toodles skrev (10 timer siden):

Har du uflaks med dommere eller lekdommere = Frikjent

Som meddommer føler jeg at du er helt på bærtur her.
Noen av sakene jeg har vært meddommer i har vært omtalt i media. 
Da jeg leste en av sakene, var det nesten så jeg ikke trodde det var sant, journalisten hadde tatt ting helt ut av sammenheng og lagde en sensasjonssak.
Mitt inntrykk er at alle de meddommere jeg har møtt, tar vervet sitt svært alvorlig.
Nå er det faktisk slik at vi ikke skal dømme folk bare fordi vi tror noen er skyldige. Det er verdt å ha med seg.
 

Anonymous poster hash: 463c7...fa1

Share this post


Link to post

Hør serien Hos Peder om Beate Marie. https://radio.nrk.no/podkast/hos_peder/sesong/beate-marie

Sitat

Beate Marie har sin første time hos Peder. Hun forteller om farens død og om voldtekten. To hendelser som har gitt traumer og preget henne siden. Hun er nå i et fast forhold, men har et voldsomt kontrollbehov som ikke er lett hverken for henne selv eller kjæresten. Kan Peder hjelpe henne?

Det snakkes mest om andre ting enn voldtekten, men hvordan hendelsen preger henne fortsatt, selv om det går bra med henne nå.

Voldtekten skjedde utenfor et utested. Hun ble truet med kniv og stivnet av skrekk. Hun fortalte ikke om det til noen og prøvde å fortrenge hendelsen. Det tok flere år før hun fortalte det til moren sin.

Det plaget henne at hun ikke gjorde motstand. Om jeg husker riktig, var det årsaken til at hun holdt det for seg selv. Vi lever i et opplyst samfunn, og ingenting skal være for vanskelig å snakke om, men hun reagerer på denne måten. Hvorfor? Hva er årsaken til av vi ikke har kommet lenger?

Jeg tenker det er viktig at menn tar avstand fra voldtekt istedenfor å skulle forsvare den mannlige delen av befolkningen. Ja, det er ikke bra hvis kvinner spiller at det har foregått en ugjerning og uskyldige menn blir dømt for det. Men det er også veldig skadelig for kvinnene som blir voldtatt at mennene går fri.

Mange kvinner lever i angst for overgriperen og må gå med trygghetsalarm. Menn er fysisk sterkere enn kvinner, og det gjør kvinner mer sårbare enn menn i utgangspunktet.

Og voldtekter som ikke blir anmeldt, fører til nye overgrep.

Edited by Subara
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Subara skrev (34 minutter siden):

Det plaget henne at hun ikke gjorde motstand. Om jeg husker riktig, var det årsaken til at hun holdt det for seg selv. Vi lever i et opplyst samfunn, og ingenting skal være for vanskelig å snakke om, men hun reagerer på denne måten. Hvorfor? Hva er årsaken til av vi ikke har kommet lenger?

Jeg tenker det er viktig at menn tar avstand fra voldtekt istedenfor å skulle forsvare den mannlige delen av befolkningen. Ja, det er ikke bra hvis kvinner spiller at det har foregått en ugjerning og uskyldige menn blir dømt for det. Men det er også veldig skadelig for kvinnene som blir voldtatt at mennene går fri.

Mange kvinner lever i angst for overgriperen og må gå med trygghetsalarm. Menn er fysisk sterkere enn kvinner, og det gjør kvinner mer sårbare enn menn i utgangspunktet.

 

Tja. Er voldtekt noe personer spesielt ikke ønsker å prate om, sammenlignet med andre traumatiske hendelser? Og hvis ja, kan det ha en sammenheng med at seksualitet generelt er rimelig personlig? Mange har jo også et ønske om å holde frivillige sexopplevelser for seg selv. Trenger ikke å spekulere veldig i at man da vil holde ufriville sexopplevelser for seg selv. 

Begynner det nå å bli en etablert sannhet i denne tråden at menn på generell basis IKKE tar avstand fra voldtekt? Og at menn har fokus på å forsvare den mannlige delen av befolkningen? Virkelig? 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (11 minutter siden):

Begynner det nå å bli en etablert sannhet i denne tråden at menn på generell basis IKKE tar avstand fra voldtekt? Og at menn har fokus på å forsvare den mannlige delen av befolkningen? Virkelig? 

Jeg tar absolutt avstand fra voldtekt, men jeg tar også avstand fra generaliseringen om at alle menn er rovdyr og roten til alt vondt, som desverre har blitt konsensus i dagens samfunn. Man føler seg rett og slett uglesett selv om man ikke har gjort noe galt. Jeg som lovlydig mann har like lite ansvar for andre menn som voldtar, som det andre kvinner har. 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (5 minutter siden):

Jeg tar absolutt avstand fra voldtekt, men jeg tar også avstand fra generaliseringen om at alle menn er rovdyr og roten til alt vondt, som desverre har blitt konsensus i dagens samfunn. Man føler seg rett og slett uglesett selv om man ikke har gjort noe galt. Jeg som lovlydig mann har like lite ansvar for andre menn som voldtar, som det andre kvinner har. 

Veldig i enig i den siste setningen. 

Men, at det primært er menn som får beskjed om å ta i et tak for å få ned antall voldtekter synes jeg egentlig er greit. Det er jo primært menn som voldtar. For lovlydige menn kan nok dette oppfattes som et mer personlig angrep enn det er ment (spesielt hvis du er hvit og i 50-åra), men det er jo grenser for hvor spesifisert hver eneste call-out skal være også. I tillegg er nok tanken at et par brydde lovlydige menn er en grei pris å betale for å få satt fokus på et viktig samfunnsproblem. 

Men så går det jo en grense da, som både TS og et par andre i den tråden her har gått over et par ganger, imo. 

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (6 minutter siden):

Veldig i enig i den siste setningen. 

Men, at det primært er menn som får beskjed om å ta i et tak for å få ned antall voldtekter synes jeg egentlig er greit. Det er jo primært menn som voldtar. For lovlydige menn kan nok dette oppfattes som et mer personlig angrep enn det er ment (spesielt hvis du er hvit og i 50-åra), men det er jo grenser for hvor spesifisert hver eneste call-out skal være også. I tillegg er nok tanken at et par brydde lovlydige menn er en grei pris å betale for å få satt fokus på et viktig samfunnsproblem. 

Men så går det jo en grense da, som både TS og et par andre i den tråden her har gått over et par ganger, imo. 

Dersom man først skal generalisere det så mye som at det er alle menn som må ta i et tak, hvorfor ikke generalisere det enda mer å si at det er alle mennesker som må ta i et tak? Det er vel primært mennesker som voldtar mennesker? Og noe sånt som 99% av menn voldtar jo ikke. Hvorfor skal jeg få et slikt stempel bare fordi jeg er mann?

Og skal vi først begynne å sette en andel mennesker i bås her, ville det vel tross alt vært vesentlig mer treffsikkert å gått etter etnisitet? Men det er jo fyfy, selv om alle ser det. 

Edited by ITtraktor
 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (Akkurat nå):

 Hvorfor skal jeg få et slikt stempel bare fordi jeg er mann?

Fordi det primært er menn som voldtar. Hvis man legger bort stoltheten og ser på det forebyggende aspektet, kan man også fint tenke at det i mange tilfeller nettopp er menn som kan få andre menn til å innse at voldtekt er galt. At kvinner sier nei er jo tydeligvis ikke nok. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (6 minutter siden):

Og skal vi først begynne å sette en andel mennesker i bås her, ville det vel tross alt vært vesentlig mer treffsikkert å gått etter etnisitet? Men det er jo fyfy, selv om alle ser det. 

Så du tenker innerst inne at en generalisering basert på etnisitet egentlig er ganske rasjonelt - men du reagerer samtidig kraftig på en generalisering basert på kjønn..? 

Edited by Rutgerus
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (21 minutter siden):

Så du tenker innerst inne at en generalisering basert på etnisitet egentlig er ganske rasjonelt - men du reagerer samtidig kraftig på en generalisering basert på kjønn..? 

Jeg tenker at dersom vi først skal mistenkeliggjøre og sette folk i bås blir kjønn alt for vagt, og stempler alt for mange uskyldige som potensielle voldtektsmenn. Hvilke andre grupper er det sosialt akseptert å stemple slik, hvor borti i mot 99% er uskyldige? Men når sant skal sies så synes jeg ikke generalisering av noe så alvorlig er greit i det hele tatt.

Det er svært mye her i verden som kan virke rasjonelt, men likevel ikke noe vi tillater oss å gjøre. Å tillegg et helt kjønn noe så belastende som potensielle voldtektsmenn faller etter mitt syn i denne kategorien. Sexisme er vel egentlig det rette ordet her, men det går vel bare den ene veien...

Å gi meg et slikt stempel kun basert på mitt kjønn gir i hvert ikke meg noen større grunn til å engasjere meg noe ekstra for dette samfunnsproblemet. Heller tvert i mot. 

Edited by ITtraktor
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (10 timer siden):

Jeg tenker at dersom vi først skal mistenkeliggjøre og sette folk i bås blir kjønn alt for vagt, og stempler alt for mange uskyldige som potensielle voldtektsmenn. Hvilke andre grupper er det sosialt akseptert å stemple slik, hvor borti i mot 99% er uskyldige? Men når sant skal sies så synes jeg ikke generalisering av noe så alvorlig er greit i det hele tatt.

Det er svært mye her i verden som kan virke rasjonelt, men likevel ikke noe vi tillater oss å gjøre. Å tillegg et helt kjønn noe så belastende som potensielle voldtektsmenn faller etter mitt syn i denne kategorien. Sexisme er vel egentlig det rette ordet her, men det går vel bare den ene veien...

Å gi meg et slikt stempel kun basert på mitt kjønn gir i hvert ikke meg noen større grunn til å engasjere meg noe ekstra for dette samfunnsproblemet. Heller tvert i mot. 

Dette handler ikke om å mistenkeliggjøre et helt kjønn. Håper jeg kan få frem at dette handler om rettsikkerhet og at ofre ikke blir tatt på alvor av politiet eller de rundt. At en del myter: "menn kan ikke bli voldtatt" og "at hun gjorde ikke motstand, bare gråt, derfor var det ikke voldtekt" lever i beste velgående. Jeg har mange fine menn i mitt liv og å skape en slik kjønnsdebatt gjør det bare verre. 

Jeg vil ikke være redd menn og jeg jobber hardt for å begynne å stole på folk igjen. Det er en prosess, men jeg har kommet langt. 

Poenget er at det å voldta og å utøve vold i Norge i stor grad er straffefritt og det går utover alle. Jeg har en bror og han har måtte se meg lide og han har hjulpet meg gjennom dette. Jeg er veldig takknemlig for han. Jeg håper dere kan få et innblikk i og ta innover dere hvordan vi som har blitt utsatt for dette har det. Jeg kan møte han som voldtok meg på butikken. Det er så utrolig skummelt å tenke på og jeg får hjertebank bare av å tenke på han. Å skrive ut her er belastende for meg, men jeg gjør det uansett. Fordi det er viktig for meg. 

Det virker egentlig helt umulig å snakke ut om dette uten å få beskjed om at man gjør det på feil måte eller at man dømmer alle. Jeg har prøvd. Jeg får ikke gjort mer enn det. Temaet er uansett viktig og burde snakkes om. 

Dette eksempelet er om vold, men er et godt eksempel på hva som skjer der ute. Hvor maktesløse vi faktisk er:

 

Screenshot_20220410-105100.jpg

Screenshot_20220410-105112.jpg

Edited by Toodles
Skrivefeil + tilleggsinfo
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Spørsmål: Hvorfor er en kvinne sammen med en mann som banker henne i 4 år? Er hun så besatt av mannens egenskaper, sosiale status, penger og utstråling at hun tror det er verdt det i lengden uansett? Det er vanskelig å skylde på noen andre enn kvinnen selv som fortsetter å være sammen med denne mannen som skader henne. Men fortsatt gjør hun det. Hva er den egentlige grunnen?

 • Like 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (5 minutter siden):

Spørsmål: Hvorfor er en kvinne sammen med en mann som banker henne i 4 år? Er hun så besatt av mannens egenskaper, sosiale status, penger og utstråling at hun tror det er verdt det i lengden uansett? Det er vanskelig å skylde på noen andre enn kvinnen selv som fortsetter å være sammen med denne mannen som skader henne. Men fortsatt gjør hun det. Hva er den egentlige grunnen?

Vil anbefale deg å se denne. Det kan gi forståelse:

Phoenix Rising

Vold fanger. At du skylder på offeret viser at du ikke forstår eller har nok kunnskap om emnet. Håper du er åpen for å lære. 

Hva er grunnen til at han slår? 

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Toodles skrev (1 time siden):

Poenget er at det å voldta og å utøve vold i Norge i stor grad er straffefritt og det går utover alle.

Jeg tror ikke du og saken du kjemper er tjent med å gå så hardt ut med slike overforenklede generaliseringer. 

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det kan være mange grunner til det. Å ha felles barn og dårlig økonomi kompliserer. Graden av selvstendighet, avhengighet. Kontroll. Et psykisk skadelig eller usunt forhold. Det er en psykisk påkjenning å gjøre det slutt. Hvordan den andre parten vil reagere på det.

Redd for å forlate partneren

Sitat

Det er spesielt kvinner som er i fysisk voldelige relasjoner, men det er finnes tilfeller der menn lever med en voldelig kvinne.

- I ekstreme tilfeller er noen redde for å bli drept, forteller han, og legger til:

- Det farligste for kvinner i Norge er å forlate menn.

 

Edited by Subara
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg merker dette begynner å påvirke meg så vil avslutte her. Takk til dere som har hørt på meg og tatt til dere det jeg har sagt. 

Håper også en del av dere nå skjønner hvorfor vi hverken snakker ut eller anmelder. 

Det er som oftest ikke verdt det. Trist nok. 

 

 • Like 2
 • Heart 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...