Jump to content
Kjernepsykisk

Hva koster alkohol samfunnet?

Recommended Posts

Jeg kjører selv tog på kvelden i helgene, spy og bråk hver jævla gang. Jeg kan rett og slett ikke fatte at voksne folk kan oppføre seg slik. Jeg misunner ikke konduktøren som må tørke opp og håndtere disse drittsekkene. 

Edited by ITtraktor
 • Like 5

Share this post


Link to post

Det er gjort noen forsøk på å estimere dette. Men alle er mangelfulle. Bare i tapt arbeid er alkoholforbruk, og ikke minst de som er de tyngste forbrukerne, noe som koster samfunnet over 12 milliarder per år. 

Noen forsøk er gjort på å inkludere mer av informasjon. Flere av disse beregningene lander på tall godt over 20 milliarder per år. Og fremdeles er mange variabler ekskludert. https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hvorfor-driter-vi-i-at-alkohol-er-skadelig-for-oss/o/5-95-175273

Om man klarer å inkludere: tapt inntekt i form av arbeid, skader voldt på eiendom, skader voldt på andre, politiressurser, erstatningskrav, helseproblemer forårsaket av alkohol, vedvarende uførhet som følge av å vokse opp hos foreldre med alkoholmisbruk, vedvarende personlighetsforstyrrelser og videreføring av mishandling som følge av rusmisbruk i hjemmet, og så mye mer til. Da tenker jeg tallet er sjokkerende høyt. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
5 minutes ago, anon_83104 said:

Det er gjort noen forsøk på å estimere dette. Men alle er mangelfulle. Bare i tapt arbeid er alkoholforbruk, og ikke minst de som er de tyngste forbrukerne, noe som koster samfunnet over 12 milliarder per år. 

Staten drar inn 15+ milliarder bare i alkoholavgifter så staten går sandsynligvis i plus allerede der.  I tillegg må man regne med at der ville bli født langt færre unger om der ikke ble drukket alhokol, som vil koste samfunnet enda mer på lengere sikt.  I tillegg sparer staten mye penger på at folk kanskje får redusert levetiden (og dermed mindre pensjonsutbetalinger.) 

Det er altså på ingen måte sikkert at alkohol koster samfunnet noe som helst når alt regnes med. 

 

Edited by tigerdyr
 • Like 5

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (41 minutter siden):

Staten drar inn 15+ milliarder bare i alkoholavgifter så staten går sandsynligvis i plus allerede der.  I tillegg må man regne med at der ville bli født langt færre unger om der ikke ble drukket alhokol, som vil koste samfunnet enda mer på lengere sikt.  I tillegg sparer staten mye penger på at folk kanskje får redusert levetiden (og dermed mindre pensjonsutbetalinger.) 

Det er altså på ingen måte sikkert at alkohol koster samfunnet noe som helst når alt regnes med. 

Neida, tigerdyr, absolutt ikke noe som helst.... 

Det høyst anerkjente konsulentselskapet Rambøll - et selskap som startet rundt 1950 med to personer og i dag har nærmere 20000 høyt utdannende konsulenter vesentlig innen "samfunnsrådgivning" og spredt rundt på ca 300 kontorer - utarbeidet i 2019 (basert på mest 2018-tall), litt 2017-tall) en rapport for dette for AS Sverige. Justererer vi for for ulikheter i folketallet samt totalt alkoholkonsum og sammensetningen av dette målt pr person 18+ får vi følgende ca-tall: 

Inntekter                                                                     16,9 milliarder 
Alkoholavgifter (norsk tall 2019, Rambølls for Sverige blir omregnet ca 3/4)         14,4 milliarder
Ringvirkningar av forbruket                                                     2,5 millarder 

Direkte takserbare kostnader:                                                     60,4 millarder 
Helsebasert (kostnader for helsevesen, sosialvesen og bedriftshelsetjeneste         15,5 milliarder
Tapt produksjon (sykepenger/for tidlige døsfall nær 50 % hver + litt annet)         35,2 millarder
Kriminalrelatert                                                             9,8 milliarder 

Indirekte forholdvsissikre kostnader (livskvalitet for nærstående)                     32,2 millarder 

Underdekning                                                                 75,7 milliarder 

I tillegg kommer tap av livskvalitet for den det gjelder som Rambøll mener er det vanskeligste av alt å vurdere omregnet til målbar verdi med noenlunde pålitelighet, men anslått (omregnet til norske tall) til 12-15 millarder. 

Med 17 millioner i inntekter og >60 millioner i direkte takserbare kostnader skal altså alkoholavgiftene økes minst 3,5 ganger bare for dekke de konkret målbare kostnadene for AS Norge. Skal vi også ta med dekning for livskvaliteten til nærtstående så langt dtte overhodet er mulig å fastsette i kroner og øre  skal alkoholavgiftene mellom fem- og seksdobles  og skal vi ta med dekningen av livskvaliteten for den det gjelder skal de - alt da gitt uendret konsum og uendret tollfri import - nærmere sjudobles. Skal påstanden om at den som forvolder skade også betale for skaden ha noen som helst troverdighet er altså tiden overmoden for å både øke alkoholavgiftene med en multiplikator på x,y ganger, stramme inn hva som er tillatt å ta over grensen til ca 0,1 cl, øke grensekontrollen så det holder og bøtlegge minst 1000X unndratt avgift, bil, pass og andre eeindeler beslaglagt til boten betalt. 

Pensjonsutbetalingene (alderspensjon fra det offentlige) påvirkes overhodet ikke i dag etter pensjonsresformen i Norge, tigerdyr, det ville du vært klar over om du tok deg tid til å sette deg ordetnlig inn i hvordan utbetalingene fra folketrygdens pensjonsfond i dag fastsettes. 

 • Innsiktsfullt 6

Share this post


Link to post
6 minutes ago, GJESTESVAR said:

Pensjonsutbetalingene (alderspensjon fra det offentlige) påvirkes overhodet ikke i dag etter pensjonsresformen i Norge, tigerdyr, det ville du vært klar over om du tok deg tid til å sette deg ordetnlig inn i hvordan utbetalingene fra folketrygdens pensjonsfond i dag fastsettes. 

Nesten hele innlegget ditt var vrøvl fra ende til anden med fantasitall tatt ut av rene luften, som de ~70 mia med udokumentarbare imaginære kostnader.  Du burde blant annet spørre deg selv hvordan man kommer frem til en kroneverdi på "livskvalitet."  

Og hva er det du tror du forstår av alderspensjon som vi andre ikke forstår?  Dør en pensjonist 5 år tidligere pga et enormt alkoholforbruk, sparer staten i al fall 5 gange det personen fikk utbetalt årlig i alderspensjon plus yderligere besparrelser i helsetjenester som ellers hadde vært nødvendige. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (2 minutter siden):

Nesten hele innlegget ditt var vrøvl fra ende til anden med fantasitall tatt ut av rene luften, som de ~70 mia med udokumentarbare imaginære kostnader.  Du burde blant annet spørre deg selv hvordan man kommer frem til en kroneverdi på "livskvalitet."  

Dokumenter dine påstander, tigerdyr. Rapporten er tilgjengelig for deg også dersom du a) bestiller et eksemplar hos Rambøll (to-tre tusen søta-bror-kroner vil jeg anta ut fra størrelsen og Rambølls sedvanlig høye priser) eller b) trer aktivt inn i arbeidet til våre rusfri-organiasjoner (koster et par hundre kroner,  innebrer plikt - signert i minst to vitners nærvær - til absolutt avholdenhet fra all alkohol til du avslutter medlemsskapet - minimum ett år -med livsvarig aksept for ansvar noen hundre tusen kroner om to uavhengige vitner eller et foto dokumenterer brudd på medlemsvilkårene i medlemstiden). Metodikken som er brukt er ettertrykkelig beskrivet side 6-11 i rapporten med muligheter til å fordype seg i detaljer i dens underlag. Hvilke bemerkninger har du metodikkens validitet utover hva rapporten selv presiserer? 

tigerdyr skrev (15 minutter siden):

Og hva er det du tror du forstår av alderspensjon som vi andre ikke forstår?  Dør en pensjonist 5 år tidligere pga et enormt alkoholforbruk, sparer staten i al fall 5 gange det personen fikk utbetalt årlig i alderspensjon plus yderligere besparrelser i helsetjenester som ellers hadde vært nødvendige. 

Straks du har a) dokumentert dine påstander i avsnittet over og b) redegjort for hvordan dagens alderspensjon i dag beregnes og fastseettes for alle som ikke er på gammel ordning og altså pensjonister allede skal jeg svare på dette, inntil da anser jeg ikke spørsmålet verdt å bruke tid på å utdype med. 

Min debatt i forhold til deg eller dine påstander i saken videreført gjennom andres tastatur er avsluttet inntil den dokumentasjonen jeg har bedt om ligger på bordet fra din egen hånd. 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Ikke minst er alkohol linket til flere krefttyper. En av de som få tenker over er brystkreft.

Så kan man spørre seg hvorfor vi har hatt så stor økning i brystkreft siste 10 årene og likevel tenke at det er "Klasse" å ta et glass vin om kvelden.

Neste gang man går med rosa sløyfe er dette kanskje noe å tenke over.
https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-kreftalarm-etter-alkoholfunn/74015701

Det er ganske absurd hvordan man kan drive med shaming ovenfor en type selvpåført helseproblematikk men vise enorm empati med en annen.

I Norge bruker vi titalls miliarder årlig på kreftforskning og behandling.

Quote

Forskere ser nå en tydeligere sammenheng mellom alkoholinntak og kreft. Norsk professor mener faren er underkommunisert.

Norge er som vanlig sent på ballen, dette har man sett i andre land i mange år.

Edited by Theo343
 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (25 minutter siden):

Ikke minst er alkohol linket til flere krefttyper. En av de som få tenker over er brystkreft.

Så kan man spørre seg hvorfor vi har hatt så stor økning i brystkreft siste 10 årene og likevel tenke at det er "Klasse" å ta et glass vin om kvelden.

Neste gang man går med rosa sløyfe er dette kanskje noe å tenke over.
https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-kreftalarm-etter-alkoholfunn/74015701

Det er ganske absurd hvordan man kan drive med shaming ovenfor en type selvpåført helseproblematikk men vise enorm empati med en annen.

I Norge bruker vi titalls miliarder årlig på kreftforskning og behandling.

Norge er som vanlig sent på ballen, dette har man sett i andre land i mange år.

Vel og merke så er brystkreft nesten et «unntak» som kan knyttes til mye rart, så det er ikke bare alkohol som er problemet her - til sammenligning kan stort inntak av rødt kjøtt kan øke sannsynlighet for brystkreft med 22%.

For resterende krefttyper skal du drikke enormt mye alkohol for at det skal gi utslag, som artikkelen sier så drakk 47% av mennene som fikk kreft minst 6 enheter hver dag..det sier vel litt.

 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
6 minutes ago, MrL said:

Vel og merke så er brystkreft nesten et «unntak» som kan knyttes til mye rart, så det er ikke bare alkohol som er problemet her - til sammenligning kan stort inntak av rødt kjøtt kan øke sannsynlighet for brystkreft med 22%.

For resterende krefttyper skal du drikke enormt mye alkohol for at det skal gi utslag, som artikkelen sier så drakk 47% av mennene som fikk kreft minst 6 enheter hver dag..det sier vel litt.

Artikkelen er en av mange.
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/#:~:text=Brystkreft er den kreftformen flest,én og to alkoholenheter daglig.

Quote

Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får. Kvinner som drikker alkohol daglig og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis én og to alkoholenheter daglig.

Jeg kjenner mange kvinner som ser det som normalt å ta "et glass vin" til kvelds for å kose seg etter en dag på jobb. Problemet er underkomunisert. "Det er jo bare et glass hvitvin, det er ikke skadelig". Et glass som tilsvarer 2+ enheter.

Quote

I følge Nasjonalt folkehelseinstitutt er det mellom 12-15 gram ren alkohol i en norsk ”standard alkoholenhet”. ”En standard alkoholenhet” regnes ofte som: En flaske 33cl pils (ca 4,5 % volumprosent) Et glass 12cl vin (ca 15 % volumprosent) Et glass 7,5cl hetvin (ca 20 % volumprosent)

I tillegg har man skadefaktoren med flatfylla i helgene.

Edited by Theo343
 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (2 minutter siden):

Artikkelen er en av mange.
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/#:~:text=Brystkreft er den kreftformen flest,én og to alkoholenheter daglig.

Jeg kjenner mange kvinner som ser det som normalt å ta et glass vin til kvelds for å kose seg etter en dag på jobb. Problemet er underkomunisert. "Det er jo bare et glass hvitvin, det er ikke skadelig". Et glass som tilsvarer 2+ enheter.

Jeg er enig i det og at det er dårlig kommunisert. Et glass om kvelden er det nok mange som tenker er ok. 

Men hvis stort inntak av rødt kjøtt også kan øke sannsynligheten med brystkreft med hele 22% kan det godt være kvinne like gjerne må kutte kjøtt som et glass vin om kvelden :) Mao, alkohol kan være langt ifra eneste problemet.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
10 hours ago, MrL said:

Et glass om kvelden er det nok mange som tenker er ok. 

Ikke bare er det ok, det er også sunt, særlig om man hører til blant de litt eldre.  Man trenger forøvrig ikke dra langt sørpå før det er helt normalt med vin til lunsjen hver dag og de lever ikke kortere enn oss, tvertimot faktisk.  Rart om det skulle være så skadelig. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Folk drikker mye i Norge fordi det er eksklusivt (høy pris) og begrensing av tid for salg og skjenking så folk kjører innpå når fristen nærmer seg. Når det nærmer seg last orders så er det bare å fyllle brettet med øl, shots og whisky og bøtte nedpå for å rekke det. Faktisk er det blitt mye verre nå siden folk må bøtte nedpå i ettiden for å rekke matsalget som stenger samtidig med kranene en rekke steder. Dette varierer mellom kommuner. Å konsumere store mengder alkohol rett før man skal praktisere køkultur er for enkelte ikke det smarteste de gjør den kvelden, men slik blir det hver helg når alkoholen er regulert. Tredjepart skal bestemme både når de skal drikkes, spises og danses. Det hele blir som når Warholm skal prestere i hekkeløp bare at de ti hekkene er byttet ut med shotglass med Sambuca. Her må man sannelig stå på for å komme i mål med både mat, drikke, damer/menn og taxi en lørdags kveld. Er man ikke i rute med drikkingen faller man utenfor med resten av aktivitetene og det er det siste folk vil når de er ute og hygger seg en lørdagskveld.
images?q=tbn:ANd9GcSGWFd_PBV3V2CIkjqi_d7 

Status på byen går blant annet ut på hvor mange brett med drinker man spanderer på venner og bekjente. Hvis det hadde vært lave priser hadde det ikke vært status i å kjøpe store mengder drinker og musserende vin.

Noen hadde falt utenfor, men de fleste hadde hatt nytte av at prisene var en brøkdel og at det ikke var salgstider. Ingen hast i å bøtte nedpå for sikkerhets skyld når man kan få tak i senere hvis man har lyst. Siden butikker og vinmonopol stenger tidlig på lørdager, kjøper folk ekstra mye alkohol for å komme gjennom helga. Det som blir kjøpt blir drukket også. Hvis man kan se det litt an blir det heller ikke kjøpt så mye.

Det meste går bedre når man får gjøre det i eget tempo og ikke etter stoppeklokka til tredjepart som håndhever innspurten rundt skjenkestopp. Bare du får kjøpt alkoholen i tide og holder deg fattet, er det å styrte innpå som aldri før de neste 30 minuttene. "Nå må du drikke ekstra fort altså, siden en sint mann følger med at du ikke bruker et sekund over 30 minutter. Tenk på all den deilige og kostbare alkoholen som går tapt hvis du ikke står på. Gjør som Per, han styrter en halvliter på 5,4 sekunder. Nå er det bare tre øl til, så kan du starte på brennevinet. Det er 27 minutter igjen nå, så det er bare å kjøre på."

Edited by BadCat
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (På 3.10.2021 den 16.26):

Dør en pensjonist 5 år tidligere pga et enormt alkoholforbruk, sparer staten i al fall 5 gange det personen fikk utbetalt årlig i alderspensjon plus yderligere besparrelser i helsetjenester som ellers hadde vært nødvendige. 

Inntekter og utgifter må regnes gjennom hele gjennomsnittsmenneskets levetid. Mulig det er det som er forsøkt gjort. Tallene er laget for avholdsbevegelsene i Norge og deres lobbyister. Det er mange som vil kontrollere folks liv, gjennom seksualmoral og en hel stabel av annen moral. Meningen er sikkert å redde folk fra helvete og forberede dem på at jesussen skal komme tilbake?

Men at det dør 500 norske folk pr år ekstra direkte pga alkohol er nok riktig, sikkert også at de kunne levet 10-15 år lenger disse 500 pluss alle årene de muligens 100 000 andre som drikker middels ville få... Slett ikke sikkert de siste årene av et liv er fylt med god livskvalitet uansett. Det er veldig usikkert hva hver enkelt opplever av kvalitet. Jeg unner en ensom sjel å ta seg en dram annen hver dag, i snitt 75 g pr døgn. Det demper angst og beroliger så mange, og gleder så mange andre at vi ikke kan skille ting fra hverandre. 

Tatt ut av sammenhengen så lurer jeg på hva de tenker, legestudenter, som drikker mest av studentene - om at læringsraten blir kraftig redusert av det alkoholforbruket vi ser de har. De drikker seg bort fra embetseksamen, et år, ofte to og tre år ekstra må de gå før de når målet. Uten fylla ville det altså gått mye fortere til målet, men de har det sikkert moro på veien? 😜

De 40 000 som er på byen i Oslo en god helg, og de 100 000 andre som er privat tror jeg ikke ville hatt så mye og mange slags utbytte uten alkohol. Alle arbeidsplassene alkoholen skaper er også en faktor. Jeg er heller ikke livredd for narko, selv om overdosene tar liv. Jeg stoler på at vi kan løse problemene bare de gamle sure bitre fordomsfulle trangsynte kunne dø ut.

I 1970 ble kringkastingssjefen nedringt og neddynget i protestbrev og kalt en pornogris fordi NRK viste en eller to pupper på TV i finsk TV-teater. Barn kunne jo se det!

Edited by Dart

Share this post


Link to post
Dubious skrev (1 time siden):

Blir mindre drikking med gulrot for å ikke drikke..
Idag er det kun straff om du drikker for mye.

Den som tester 0 promille i pusteprøve kommer gratis inn?

 • Heart 1

Share this post


Link to post

så vidt jeg har forstått det, starter opplæringen på alkohol greit allerede i videregående skole, men ildprøven å stå ut 17 dager med flatfyll, gjerne flere flere måneder om det passer seg slik. 
 

mange gode idéer og forslag, men spørsmålet er ganske enkelt. Hvor mye er DU villig til å betale for naboens alkoholisme? Siden bare avholdssiden har presentert tall, har AA noe statistikk? Opplysningsrådet for sprit? 
 

Oluf i raillkattli mente en gang at han umulig kunne ha hull i tennene, de hadde nemlig lagt på sprit siden han var en neve stor. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...