Jump to content

GJESTESVAR

Medlemmer
 • Content Count

  82
 • Joined

Community Reputation

100 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ja, selvfølgelig!! Ta sats EN gang til -i våken tilstand og ikke kl 0136, bevis at du behersker det norsek språk bittelitt over nivå Donald og besvar - ærlig - spørsmålet fra mitt forrige innlegg, pent kursiver både der og nå, nå også uthevet: Hvilken ukedag/hvilke ukedager antar du som fast(e) samlingsdag(er) for gruppen B og hvor mange deltakere antar du gruppe B årgang 2021/2022 består av (1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 eller >50 )? "Ukedag" vil altså - til orienterning for alle som fikk vintemål for bestått folke-/ungdoms-/tilsvarende skole ved en feilttagelse - si søndag/mandag/tirsdag/onsdag/torsdag/fredag/lørdag.
 2. Kan endelig være trett, men kan ikke huske sist jeg var så trett jeg ønsket noen fredag og helg med det samme. Kan jo ha sammeheng med at verken lørdag eller søndag tilbringes i seng eller sofa her, det betyr andre oppgaver enn mandag-fredag. (Ellers rimelig sikker på at bedriftslegen vår ville diagnostisert slikt tilfelle som “utidig dovenskap” og skrevet blå resept på et solid trimprogram + en ny time om en del uker med test av kondissjekk-forbedring hos "søster" før timen.) Er selv en del av en frikirke og en personene som her har undervisningsansvar for de unges bibelskole gruppe A og B, typisk alder som hhv 8. og 9. klasse. (Tenk gjerne gruppeB noenlunde tilsvarende konfirmantgruppe hos det statlige religonsservicekontor - også kjent som DnK - bortsett fra tre poster: a) Knfirmasjonsbegreoet blir teologisk tyttebærtur siden det ikke er noen dåp å “confirmaire, slik at begrepet aldri brukes. b) Gruppe A er nødvendig før gruppe B og kan påstartes tidligst - og absolutt mest vanlig - samtidig med start 8. klasse, ellers i teorien hvilket skoleår som måtte passe så lenge man definerer seg selv som “ung”. c) Det er mulig - om ikke akkurat vanlig - å få instruks om å gjennomgå gruppe A og/eller B repeat på grunnlag av testet kunnskapsmangel før noen deltagelse på fesmøte for gruppe B med høytidelig utdeling kursbevis.) Hvilken ukedag/hvilke ukedager antar du som fast(e) samlingsdag(er) for gruppen B og hvor mange deltakere antar du gruppe B årgang 2021/2022 består av (1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 eller >50 )?
 3. Like før Norge gikk ned for telling pga en bassilusk kalt korona. Var der pga plikter i embedets medfør (hva får mon noen til å dra til pestilensen ellers?) Hvor gikk din første reise utenfor Skandinavia og uten foreldre-/skole-/foreningsoppsyn, hvor gammel var du da, hvor gikk ferden og hvorfor akkurat dit og ikke annet sted? (Ellers Plicin: Du var bare 50 % riktig mht frutksalaten om det var den jeg nevnte i går kl 2205 du omtalt, selv om fire ingredienser var riktig. Salaten var for øvrig ikke kreeert av Gjestesvar, men av fru Gjestesvar. Var videre et temmelig rått og ubehøvlet uttrykk du bruke for den mannlige familiejuvel,. Ble du oppdradd i rennesteinen?)
 4. Dethar da Norge også, men poeng: Ser du i kolonne 3 vil du se denne er inkludrt for Norge, men IKKE inkludert for en del andre land, bl a USA og Canada.
 5. Du er nok litt på tyttebærtur her, og med utgangspunkt galt får man gjerne resultat som matcher, altså temmelig originalt. I gjennomsnitt koster et tiårig utdanninsløp i Norge 744800 kr, da beregnet for skoleåret 2022/2023. (Hvor tallene kommer fra? Utdanningsdirektoratets “tavla” (krever innlogging) hvor grunnlaget for tildelingene til privatskolene fremgår. Prvatskoler godkjent for statlig støtte skal som kjent ha 85 % av det offentlige skole-Norges utgifter i støtte, altså 850 % av denne summen dersom den har ti elever pr årstrinn for alle årstrinn. Har den fem elever pr årstrinn får den halvparten.). Det meste er lærerugifter, altså en betydelig andel tilbake til staten i form av skatt og arbeidsgiveravgift. Temmelig mye ellers er kjøpav varer og tjenester,med få unntak belagt med 25 % MVA til staten. Nettoutgiftenetil utdannelsen i ti år overskrider dermed neppe 400000 kr eller 40000 kr/år. Bare MVA-forbruket ved et beskjedent varekjøp på 200000 kr/år genererer det samme til statskassen.... Selv om min vivs og min egen skattbare inntekt sammenlagt langt fra overskrider 2x7.1G er jeg ikke overbevist om at vi hittil i livet har noen netto kostnad for AS Norge, tvert om. Slik bør det da være også, for våre antatt dyreste år for landet gjenstår.. Våre pensjoner er nok betalt av til dels beskattede midler og mest av pensjonsdelen av NAV-avgiften (del av skatten), men det er jo ingen hemmelighet at når man er 70+ blir man vesentlig dyrere for helsevesenet enn de yngre av år. Når det gjelder næringsintekter må Norge tilpasse seg verden ellers, samme hva Norge vil eller ikke vil. Det ligger i sakens natur at kapital søker dit den blir best behandlet, i rå og kynisk kapitalisme ubetinget og hos mer ansvarlige kapitaleiere også etter å ha vurdert saken opp mot noen ektiske perspektiver. Altså: Setter AS Norge sin skatt på næringsintekter for høyt blir det veldig lite næring å beskatte. Det meste av næring er flyttbar, noe lettere enn annet, slik at da blir det flytteomkostninger + skatteomkostninger som blir det reelle regnestykket for hvilken næring man beholder. Dette har vi allerede sett i økende grad. Så kommer neste punkt: Mer og mer gjør det samme seg også gjeldende for lønnsintekt, for DEN er også mindre og mindre bundet til adresse X jo mer og mer arbeidet kan utføres som digital nomade. Altså: Mer og mer vil vi få flukt av arbeidsplasser ikke bare fordi arbeidsgivere flytter ut, men også fordi arbeidstakere sier “farvel du moder Norge, nu reiser jeg fra deg/og sier deg så mange takk fordi du fostret meg”. Man må derfor ha et skattetrykk som ikke er høyere enn at slikt ikke skjer når skattetrykket sammenlignes med hva man får igjen for pengene. Der vil våre politikere -særlig på den røde siden, men også generelt - få noen utfodringer i årene som kommer (og dette later våre røde politikere til å ha svært begrenset evne til å forholde seg til, de later til å være overbevist om at DE kan styre dette som i 1917....) At man da “overbeskatter” de mest lønnsomme for AS Norge vil bare bety at disse enda lettere sier Norge farvel som skatteobjekt - noe de lettere kan gjøre enn Ola Nordmann i gjennomsnitt. Det er blant de mest lønnsomme personene for AS Norge muligheten for å bli digital nomade er kommet lengst..Enten må man da altså opptre som det gamle Øst-Tyskland og lage Berlin-murer i digital form ellers så må man se på at de mest lønnsomme skatteobjektene forsvinner dersom man fortsetter å tro at man beskatte disse mer enn andre attraktive land. Konklusjon: Man trenger et skattesystem der BÅDE velstående ogmindre velstående betaler sin rimelige andel av sitt forbruk ellers blir det for få velstående igjen å overbeskatte. Kan nok bli en ganske drøy kamel å svelge for særlig den røde siden det, og selv fase 1 - forholde seg til at kamelen overhodet ER der med mindre man bygger noen digitale berlinermurer - kan bli drøy nok... Og norsk inntektsskatt er faktisk enda bedre enn Wikipedia viser, av følgende grunn: Går man litt i dybden på disse tallene vil man se at "social securty" er en tilleggspost i ganske mange land, og den kan i noen land være heftigere enn skatten. (Kjenner gjennom min arbeidsgiver f eks til et land der skatten for en selvstendig næringsdrivende er sølle 7 % uansett overskudd, men social security koster ham hele pensonsinnskuddet han har tenkt å ha for å leve etter de 67 + ca 15000 kr/mnd dersom han har ektefelle + et barn og vil ha et greitt helsestell med rimelig rett sammenlignbart med tilbudet i Norge. Dette gjør Norge mer attraktivt enn man ved første blikk skulle tro for en middels næringsinntekt - men blir næringsinntekten stor får Norge et problem med sin beskatning pr i dag dersom næringsdriften kan utføres ved at vedkommende blir digital nomade.)
 6. SKrive et svar + et et spørsmål på denne tråden -derfor gjør jeg det før en omgang urtete og fruktsalat tett ved siden av min viv som er det jeg har mest lyst til straks hun får tekannen og fruktsalaten helt ferdig. Hva husker du fra din første skoledag? Ranger etter hva som gjorde mest inntrykk.
 7. Veldig viktig å huske når man regne prosent er at pro cent alltid regnes av et grunnlag som er 100 % og som man så baserer sin uretning på. I dette tilfellet ønsker altså et den som kjøper og videreselger et påslag på 20 kr på et grunnlag 110 kr og 100 %. 1 % av grunnlaget er da 1,10 kr og når påslaget er 20 kr blir det 20 (kr)/1,10 (kr) = 18,18 %. Det var med fundamentet jeg kursiverte klart for oss vi selv i datidens avgangsklasse folkeskolen (7., aldersmessig som dagens 8.) stødig og pålitelig regnet oppgaver som: “En vare koster 9,98 pund basert på en kurs pund/dollar lik 2,791 og en frakt USA-UK som utgjør 9,65 % av tottalprisen oog betales i dollar. Så devaluteres pundet 12 %, vareprisen stiger 8,24 %, fraktprisen stiger 4,5 % og kunden kjøper en mengde som gir 3,5 % kvantumsrabatt. På vei videre til Norge skal det betales 2,15 % frakt, 10,37 % toll og 20 % MVA. Når kursen pund/kroner er 19,97, hva blir så prisen pr vare i kroner? Intet problem for klassens andre på 13/14 år enn et par notoriske rotehoder som garantert laget en lapskaus underveis, gjerne to og kanskje tre i tillegg til kanskje også klare å få 8x7 til å bli 54 og ikke 56. For oss andre i klassen var dette bare et spørsmål om orden og tid nok til tegne opp noen “prosenthatter”/"prosenttrapper" og så foreta de nødvendige beregninger med blyant og papir.
 8. Nå, du er altså for at Norge skal gi fullstendig bæng i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 28,3. punkt som landet har forpliktet seg å både følge og verne om? Ikke det? Forklar da presis hvordan du vil gå frem for både å sikre denne forpliktensen gjennført og få gjennomført sitatet ditt ovenfor. O store profet muhammeds innstilling til skatt kjenner jeg ikke, men hva gjelder Jesus (Kristus) og Hans syn i saken: Selvsagt skal det betales skatt av skattbar inntekt, dette gjør da Jesus klart nok. Lest Luk 20,25 eller prøver du helt bevist å sette frem en usannhet her? I fall det siste, hva er formålet ditt med å opptre uærlig i saken og på den måten undergrave troverdigheten til din egen argumentasjon? Fint, du går altså inn for at idrettslag skal betale skatt av sine kontingeter, skolekorps av sin 17. mai-kafe/sine pantedugnader og de politiske partier av sine velgerbidrag, for inntekt er inntekt og er det overskudd skal det betales skatt, ikke sant? Hvis du ikke går inn for dette, hvorfor vil du da diskrimeere noen typer aktivitet til fordel for andre, hvordan vil du trekke grensene og hva er din begrunnelse for å trekk dem nettopp der. * * * At de kommunistisek partier - herunder Det Norske Arbeiderparti (er det forretsten ikke forbud mot ulovlige påstander i markedsføring?) - har behov for å “føre tilsyn med” kristen virksomhet er ellers ikke nytt av året. Første gangen det ble registert var i 1954 da daværende kirkeminister frant det formålstjenlig å avgjøre at i den norske kikre kunne man være både prestt og biskop uten å tro på Bibelen og dens utsagn om helvede.Partiens læremestre.Sidenhar dette skjedd på ny og på ny. Læremesterene til partiet i Sovjetunionen, Kina og Nord-Korea har enda lengre og stoltere tradisjoner i så måte. Selv lurer jeg likvel en del på hvordan “man” ser for seg å gripe saken an og sikre gjennomføring av 40 % kjønnskvotering i de styrende organer i lokale kirker som den jeg selv er en del av. Tror “man” den lokale kirken er organisert som kopi av idrettslaget og/eller tror “man” den llider skibbrud på linje med hva det statlige kontor for religiøse opplevelser - også kjent under navnet Den Norske Kirke - eller Humanetisk Forbund vil gjøre dersom den offentlige pengekranen stenges? . I tilfelle det siste: Nei, vi har gjennom drøyt hundre år aldri mottatt en krone offentlig støtte utover vanlig MVA-kompensasjon etter de samme regler som alle andre bygg for ideelle formål. Ikke kan vi motta støtte uten en medlemsliste og aldri har det vært tema å søke noen. Guds folk bærer arbeidet og ingen som ikke er en del av Guds folk har noen gang hatt mulighet til å putte noe i en kollektkurv - enn si pappa stat til å tildele sin “velgjørenhet” basert på noe krav stilt derfra gaven For de frikiker som motsatt den jeg er en del av mottar statlig støtte utgjør den i gjennomsnitt 10-11 % av budsjettet (kilde Landsforbundet for norske frikirker) - og et budsjettkutt på 10-11 % klarer man alltid å tlpasse seg (og dermed har staten mistet hva den hadde om grep der også). Humanetisk forbund - hvis inntekter består 87-88 % av milde statsgaver- vil nokmåtte se annerledes på saken om de har tenkt å overleve uten å ryste i sine grunnvoller og det vil nok det statlige kontor for religøse opplevelser måtte også:Prestelønninger til en million pr stk og biskoplønninger til to blir en del penger av og det er lite kollektkurvene der finansierierer av slikt,det er pappa stat som finansierer rundt 85 % av totalgildet der også. Her får man nok altså en del logring med halen og tilpasning til herebud fra departementet som rent overlevelsesinstinkt, men begge desse organiasjonene er da politisk korrekte nok allerede, så kan vanskelig se for meg at det er der man har til hensikt å ramme raskest mest og hardest. Imiderltid kan det nok bli noen meningsråd som får utfodreinger -fordi de har for få mannlige medlemmer med de nye instrukser. Ja, og så må man jo se til å få andelen kvinnelige prester opp fra 30 til 40 %, slik at man er sikker på å ignorere Guds ord (2. Tim 2,12) enda mer. Velvel,det vil i hvert fall avklare en del om hvor mange kristne som faktisk i det religiøse teater ennå. Vil nok tro at det blir en del som ennå tror den er kirke og derfor er aktive oftere enn hver julaften uten solid lønn om nå finner vei til/danner en frikirke.
 9. Lyder fullstendig som gamle Linjegods ("send med Linjegods, motta som arvegods"). Var imidlertid rimelig sikker på at det var Schenker og verken PostLort eller PostLorts forløpere Posten Sverige/Post Danmark som overtok restene av Linjegods.
 10. Og hvem er det som har ansvar for at sjåførene fungerer - kunden eller PostLort? Faktisk er det her Posten Norge som leverer den dagen de har beregnet, og en sjelden gang ettermiddagen før, mens PostLort bare estimerer en ny og en ny og om nødvendig enda en ny dag. Har EN gang siste ti år opplevd at Posten Norge har vært en dag forsinket med en innenlands pakke. Utenlandske er en annen sak, for fortollingstjenesten hos Posten Norge står til karakter tilsvarende kelvinsk frysepunkt! Har fåttlevert på dør av PostLort en gang,og da ringte de på formiddag dagen etter at naboen hadde funnet noe i grenseskillet kvelden før og vært en tur hos oss med pakken (for øvrig noen bøker som neppe .hadde vært særlig "ubeskadiget stand" etter en natt med solid regn og en del vestlansk vind, slik jeg fikk pakkenav naboen var det bare omslaget som måtte tørkes over natten). Siden man aldri får en sjanse to til ågjøre et tillitsvekkende førsteinntrykk har det aldri blitt noen levering to på døren fra PostLort for vår del,men hører jo hva naboene forteller.
 11. "Tiltak" på politiker-norsk pleier i slike tilfeller å bety: Vi nedsetter med brask og bram en hurtigarbeidende komite, steder den til hvile og minner den om å komme med noen tiltak i passe tid før neste valg presentert på en slik måte at valget vinnes. Denne gangen kan jo avgiftspartiet med fordel satse på en alternativ variant tiltak: Vi forbyr i miljøvennlighetens navn hjemmelading av el-biler, legger en 30-% avgift på alle elbilstasjoner for å likebehandle fossil kraft av olje og kull (siden vi jo "mest lønnsomt" eksporterer vår miljøvennlige av vann) og en 50 % straffeavgift på de ladeselskaper som ikke hurtig nok bygger ut nettet sitt i distriktene også - så får SP også sitt.
 12. PostNords rette navn er PostLort, og det er ikke tatt ut av det blå:, dette later enigheten i nabolaget til å være forbilledslig stor rundt. Jeg er passe enig med en pensjonistnabo uten bil som mener at PostNord er synonym for “problem XL” og heller .tar drosje til/fra nærmestet utleveringsombud enn bestille hjemlevering dersom PostNord overhodet MÅ brukes. Stort sett fungerer ting noenlunde OK her dersom man skal ha en sending til et av utleveringsombudende deres, men en i styret i velforeningen (hvor jeg også sitter) kunne nå fortelle om et case der sendingen hans var gått tilbake til terminal fordi - iflg kundeservce - sjåføren ikke hadde funnet lortets eget utleveringsombud! (Dagen etter var det selvsagt hos et annet utleveringsombud enn kunden hadde valgt.) Skal noe leveres hjem kan man derimot ganske ofte plukke det opp i nærmeste hekk, grøft eller vekryss, evt går det i skytteltrafikk mellom terminal og adresse sjåførene ikke finner selv om kommunen her i hvert fall ikke er under gjennomsnittet gode mht veinavn-skilt og husummer (eller postkasse med husnummer) henger port eller gjerde. En i området kunne for øvrig ofrtelle om at “man” ikke hadde sett husnummer på huset hans. Selvfølgelig hadde man ikke det, skiltet er jo laget i hans egen snekkerbod og særdeles vanskelig å få øye på - bare på størrelse med et dobbelt overskap kjøkken og med skarpt limegrønne tall på “låverød” bakgrunn, så helt elendig kontrast også. Undres i grunnen på hvordan drosjene og ambulansene her i området alltid klarer å kjøre riktig på første forsøk når de har både veinavn og nummer korrekt oppgitt.
 13. Nei, Har du noen gang besvart et forutinnlegg uten å sette deg inn i prolemstillingen tatt opp av TS/til almenn debatt og vurdert om du da hadde noe å bidra i debatten med? Dersom ja, når gjorde du dette sist og hva var din motivgrunn for likevel å svare?
 14. Dette er så mange tiår siden at glemselens slørtåke i dag har lagt seg over hele historien, inkl detaljer om både nøyaktig tid og nøyaktig sted. Jeg er oppdratt/opplært til å avsky enhver glede som gir andre smerte og dermed også nytelse av andres lidelse - selve definisjonen av skadefryd. Når handlet du sist bevisst uetisk, på hvilken måte og med hvilket formål? (Og millhouse85: Med mindre wtf skal forstås som ditt ærlige svar på hvorfor du har gjort et valg om ikke å være gift venter jeg på ditt ærlige svar i saken....)
 15. Det er da jeg liker ting jeg ikke engang var helt sikker på at jeg likte. Er du i ekteskap? Hvis nei, hvorfor? Hvis ja, hvor lang tid tok det fra du SÅ (ikke registete,menSÅ) din kommende sverd-/spinneside til dere sammen stod foran en person som utøvde si vigselsrett og hvor gammel var du da det siste skjedde?
×
×
 • Create New...