Jump to content
Mathias Klingenberg

Vil vi noen gang få helt selvkjørende biler i Norge? Ekspertene tviler

Recommended Posts

hekomo skrev (4 minutter siden):

Jeg tenker at man vil kunne ha selvkjørende biler på de aller fleste veier, og at man i stedet for å kun ha selvkjøring innenfor begrensede områder (som med Waymo), så er det manglende selvkjøring innenfor begrensede områder. Altså at f.eks. en helt horribel vei på Vestlandet blir programmert inn i bilen som "ukjørbar" eller lignende.

Det i seg selv betyr at alle slike systemer er "begrenset". Eneste forskjellen dem i mellom er risiko en ønsker å velge, og hvor mange kriterier innenfor funksjonenes ODD man velger å bruke mot handover/fallback. Fjerner man kriterier innenfor ODD, så vil systemet for mange virke til å være en oppgradering - selv om det ikke trenger være det. 

Kan du forklare hvorfor versjon 10 for mange oppleves som å løse enkle ting bedre, men vanskelige ting verre? En helt naturlig og forventet resultat når man kun baserer seg på ViDAR og NN trening. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
hekomo skrev (2 timer siden):
oophus skrev (3 timer siden):

Forklar hvordan deres teknologi er "begrenset og begrensende". 

Fordi de er avhengige av at veien de skal kjøre på er forhåndsdefinert og laget et ekstremt detaljert kart over. De kan ikke kjøre utenfor disse veiene. Disse veiene kan da sammenlignes med "skinner" for tog eller trikk, da tog eller trikk heller ikke kan ferdes utenfor skinnene de er forhåndsdefinert å bruke.

Hvordan utnytter en Waymo HD-Kartet? Hva skjer når en Waymo oppdager avvik i HD-Kartet, f.eks kjegler og veiarbeid? 


Hvorfor klarer bilen å kjøre her, selv om den informasjonen ikke vil være til stedet i et HD-Kart? 

Grunnen til at Waymo bruker definerte områder for å ferdes handler mer om det faktum at de vil sikre god Fallback vs det at bilene ikke vil klare å kjøre uten HD-Kart. Det gjør dem. De utnytter sanntids-data slik alle AV biler uansett gjør. HD-Kart er ikke avgjørende for at bilen kan ferdes på veien, men det gjør problemene man møter betydelig enklere. Ref. AI Day hos Tesla og grunnen til at de også nå skal bruke HD-Kart, som jo du på morsomt vis glemmer at eksisterer og diskuterer dette som om det var 2019. 

 

hekomo skrev (2 timer siden):
Sitat

Feil. Bilene er fint kapable til å justere pathingen sin selv om de i utgangspunktet velger den mest optimale ruta basert på enkle kriterier som kortest mulig avstand i en A til B rute. 

Ja, de kan justere mellom veier det er forhåndsdefinert at de kan kjøre på. Akkurat som en trikk kan justere mellom ulike spor.

Hovedgrunnen til at Waymo kjører på forhåndsdefinerte områder er som sagt for å sikre god Fallback. De må være så tett opp til 100% sikre på at hvis noe oppstår, så kan bilen få kontakt med hovedkontoret for å få hjelp til å komme bort fra en farlig situasjon. De kjører f.eks ikke der dekningen er fraværende,  det gjøres nå kun med lokal Fallback og lokal sjåfør. 

Du må slutte å høre på Tesla-fanboys på youtube angående grunnen til at Waymo bruker tid og tester teknologi på en sikker måte. Dette er på ingen måte noen "trikkeskinne" eller "tog-linje". De er fult ut kapable til å velge alternative ruter, men innenfor bilens ODD så må de alternative rutene inkludere dekning mot hovedkontoret. Noe annet ville vært tåpelig for autonomi uten sjåfører og lokal Fallback/failsafe. 

I HD-Kartet så er data som dekning inkludert i tillegg til det at man har høyoppløselig kart mot vector-space problemet bilene må løse hele tiden (ref AI Day), men Waymo's biler kan selvfølgelig kjøre uten et HD-Kart. De velger å ikke gjøre det fordi man utvikler autonomi på offentlige veier - der man vet at problemer vil oppstå. Det er betydelig sikrere å kjøre der man gjennom HD-Kart kan utnytte mer ressurser lokalt til å løse bevegelige objekter. Det er jo nettopp derfor Tesla nå også følger seg inn i rekken og forstår at HD-Kart hjelper betydelig. De velger dog å øke risiko ved å tillate at funksjoner og FSD-Beta fungerer der man ikke har høy oppløselig kart informasjon. Dog de kommer aldri til å løse selvkjørende biler uten lokal fallback/failsafe. Altså nivå 2. For nivå 3 så må de søke og rapportere om "handovers", så det skjer neppe. Der har man også en lokal fallback. 

Så igjen, kan du forklare hva HD-Kart brukes til? Link til kilden du henter informasjonen din fra, så vil nok alle av oss se at du henter argumenter fra folk som bor på gutterommet og som kun gjentar hva som blir sagt i ekko-kammeret. 

 

hekomo skrev (2 timer siden):
Sitat

Hvordan definerer du selvkjøring? Alle former for assister og funksjoner innenfor selvkjøring kommer med begrensinger. Hvilke begrensninger har Waymo? Hvem er fysiske begrensninger og hvilke av dem er definert i funksjonenes Operational Design Domain? 

Se øverst.

Ja, du beviser bare at du ikke har snøring. 
 

uname -| tar jo opp et underlig spørsmål, der svaret forklares ovenfor i hvorfor Waymo gjør som de gjør. 

Skal man løse autonome biler uten sjåfører, så må man inkludere lokal fallback ved feil. Det inkluderer hardware feil, og for eksempel feil som trigges av slitasje på f.eks dekk og dempere. 

Hvorfor har Tesla sjåfører i LV tunellen? Burde ikke et slikt lukket system være enkelt å løse uten sjåfører? 

Vell, hva skjer om en kunde kaster ut litt spiker midtveis i tunellen slik at bilene bak punkterer? Er NN treninga så bra at de har trent på å kjøre bilene på flate dekk? Vil output mot bilens "dynamic driving task" (DDT) være korrekt med halve siden punktert, eller kan det tenkes at man da ender opp med litt skremte passasjerer og en bil med ekstra skader her og der etter å ha prøvd å kjøre der output mot DDT hele tiden får bilen til å skjene litt til den siden med punkterte dekk? 

Tesla ville vært nødt til å skru bilen helt av ved et slikt tilfelle med punktering, selv om den kom i form av sabotasje, eller naturlig. Så ville de vært nødt til å få noen til å løpe til bilen og kjøre den manuelt ut. 

Eventuelt så kan de gjøre som Waymo, og fikse infrastruktur for å løse fjernhjelp slik at man kan fjernstyre bilen med outputs som kommer fra et menneske som ser ved hjelp av bilens sensorer. For tunellen så ville det nok vært lurt å hatt kameraer i selve tunellen i tillegg, sånn om man må få ut bilene ved brann - da kan det tenkes at ekstra sensorer for større sannsynlighet for "synet" til fjernhjelp kan være greit å ha for å kunne få folk ut. 

Det at Tesla velger å gjøre dette manuelt med lokal fjernhjelp gjennom lokale sjåfører forklarer fint problemet med autonomi, og hvorfor "geo-fencing" utnyttes hos absolutt alle de andre som tilbyr robotaxier uten sjåfører bak rattet. 

Rart det der. 

 

Edited by oophus
 • Like 1

Share this post


Link to post
hekomo skrev (3 timer siden):

Jeg tenker at man vil kunne ha selvkjørende biler på de aller fleste veier, og at man i stedet for å kun ha selvkjøring innenfor begrensede områder (som med Waymo), så er det manglende selvkjøring innenfor begrensede områder. Altså at f.eks. en helt horribel vei på Vestlandet blir programmert inn i bilen som "ukjørbar" eller lignende.

Med andre ord, utgangspunktet er at de selvkjørende bilene kan kjøre over alt hvor det er vei, med unntak av et begrenset antall veier som defineres som ukjørbare for disse. Motsatt av tilnærmingen selskaper som Waymo har i dag, med andre ord.

Det er egentlig ikke store motsetninger mellom det jeg sier, og det du sier her. Hvor store og hvilke områder som ikke vil kunne dekkes under de verste vinterforholdene, har jeg ikke sagt så mye om. Det kan være ganske store områder, og mer om sommeren enn på kalde vinteren, som vil kunne kjøres autonomt.

Men ut fra det som sies i tråden så kan vi selvsagt ta frem de mest svingete og glatte vinterveiene der veiene ikke er spesielt bred, som er områder der man fint kan måtte ha begrensninger. Ergo faller dette inn under L4, og ikke L5. Men det viktigste er selvsagt at man dekker de befolkningstunge områdene først, og de større veiene mellom disse.

Så kan man bruke annen kommunikasjon eller menneskekjørte busser/biler i lavt trafikkerte områder til de tider der man kommer frem til at autonomi medfører for høy risiko. Frem til vi har fått lært disse opp til og å takle disse forholdene, på slike veier. Det bekymrer ikke t dette ikke vil være på plass helt i starten.

På den andre siden, dette er antagelig ikke de vanskeligste situasjonene. Vi kan bygge sensorer i elle langs veien for å hjelpe bilene i disse områdene. Det vanskeligste vil uansett være samspillet mellom autonome biler, dyr, barn, gamle, treningsnarkomane og vimsete fotgjengere, og samtidig andre bilister. Og mye vil lukes ut rett og slett på grunn av at de andre bilistene også vil være autonome kjøretøy.

Edited by Snowleopard
skriveleif

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (37 minutter siden):

Men ut fra det som sies i tråden så kan vi selvsagt ta frem de mest svingete og glatte vinterveiene der veiene ikke er spesielt bred, som er områder der man fint kan måtte ha begrensninger. Ergo faller dette inn under L4, og ikke L5.

Det der har ingenting med om det er et level 4 eller level 5 system å gjøre? Alt handler om hva en designer det for å løse, og hvor bra det løser det en har designet det mot å gjøre - inkludert ting som kan gå galt. 

F.eks en Roomba elektrisk støvsuger som forstår hvor den er innenfor dens ODD er nivå 4. Den trenger oss en gang i blant for å fikse på ting som å tømme den for støv, fylle vann og hjelpe den å komme løs om den har satt seg fast. Hadde den løst alt det der, så ville den vært ved nivå 5. 

Det faktum at støvsugeren ikke ville klart å klatret opp trappene for å støvsuge andre etasje i tillegg er ikke det som gjør det til et nivå 4 eller 5 system. 

Edited by oophus
 • Like 1

Share this post


Link to post
On 9/20/2021 at 5:49 PM, oophus said:

Hvordan er det resurssløsing? Tidligere så eksisterte det bemannede bomstasjoner rundt om kring i hele landet, mens det nå idag er automatisert. Er det resurssløsing? 

De-icing på flyplasser er sesongbasert. Det løses på samme måte som man ville løst robotaxi-busser på flyplassen som også ville krevd sesongbasert Fallback ved ekstremvær. Det er ikke uvanlig at Stuere har 100% stilling som Stuer, men at de hopper inn som de-icer når det er behov for å de-ice. Værmeldingene gjør jo at man tilkaller mer arbeidskraft, og det er nok av folk som fint jobber litt overtid. Det samme ville skjedd med robotaxi-bussene. Catering ansatte som uansett har løyve for å kjøre lastebiler på et lukket området kunne kjørt robotaxi-bussene i de få tilfellene der snøen er problematisk, og det samme kunne stuere ha gjort, som også har løyve for å kjøre ting som push-backer på et lukket område. 


 

Hvordan det er ressurssløsing?

Enkelt

Deltidsansatte/sesongarbeidere/lavtlønnsyrker benytter seg oftere av sosial hjelp

Deltids ansatte har også mindre kjøpe kraft og betaler mindre skatt

mindre lønn = mindre skatt

mindre lønn = mindre kjøpekraft og momsinntekter

og hvis deltidsansatte har flere jobber fordi lønna ellers ikke strekker til så benytter deltidansatte med flere stillinger seg oftere av helsevesnet på grunn av utbrenthet eller slitasje.

De icing er riktinok sesongarbeid

men arbeiderne som har utført dette har vært fast ansatte

altså såkalt bakkemannskap som har flere oppgaver enn bare de icing

 spørmålet blir hvor mye skal du effektiversere før det går på helsa løs

dersom du setter bakkemannskapet til enda en oppgave som å kjøre robottaxier/busser på vinteren så kan det i perioder bli økt belastning selv om maskinene ellers i året avlaster arbeiderne.

Det er ikke bare , bare å tilkalle ekstra mannskap

du må jo ha arbeidere som bor i rimelig avstand til jobben

at de er utdannet i det de skal gjøre er jo også en fordel.

Jeg jobbet en gang i skift på ett sveise verksted og kunne bli tilkalt som ekstrahjelp men selv i de tilfellene så kunne verkstedet altså mangle arbedskraft selv om altså folk var villig til å ta på seg ekstravakter eller altså overtid

og hvis det da hadde blitt lempet opp nok en oppgave på skiftet jeg var en del av så tør jeg vedde på at ca halve arbeidstokken hadde blitt langtids sykmeldt innen 20 år på grunn av overarbeid og stress.

Helsevesnett er jo ett perfekt eksempel på dette om ikke mitt eksempel holder.

For å få sammenligning med bomstasjoner så måtte du ha automatisert hele bakkemannkapet

og kun hatt direktører og administrasjon med millonlønninger.

I tilegg kan jeg også nevne at du da har brukt veldig mye penger på å kjøpe inn veldig dyrt utstyr som bare kan brukes fullt ut funksjonelt halve av året dersom du er riktig uheldig med været.

Så i alt virker dette som unødig ressurssløsing for meg

 

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
Lodium skrev (4 timer siden):

Hvordan det er ressurssløsing?

Enkelt

Deltidsansatte/sesongarbeidere/lavtlønnsyrker benytter seg oftere av sosial hjelp

Les hele posten før du starter å svare. Selv om de-icing er sessongbasert arbeid, og det er snømåking like så på flyplasser, så er det ikke slik at folk kun er ansatt og linket til flyplassen disse periodene i året. Det samme ville vært sant rundt lokal Fallback mot robotaxi-busser også. Man utnytter arbeidskraften man allerede har og kjører et fåtall av dager med folk på overtid/vinter-skift. 

Lodium skrev (4 timer siden):

De icing er riktinok sesongarbeid

Jepp. Nettopp? Robotaxi lokal Fallback ville vært sesongarbeid det også. 

 

Lodium skrev (4 timer siden):

men arbeiderne som har utført dette har vært fast ansatte
altså såkalt bakkemannskap som har flere oppgaver enn bare de icing

?? Hvorfor gjentar du det jeg sier, og ignorerer en majoritet av det? 

 

Lodium skrev (4 timer siden):

dersom du setter bakkemannskapet til enda en oppgave som å kjøre robottaxier/busser på vinteren så kan det i perioder bli økt belastning selv om maskinene ellers i året avlaster arbeiderne.

Hver gang flyplasser utlyser behov for de-icere og kursing, så er det kø fra stuerne som vil inn dit. Det er ikke en belastning å sitte i et varmt og godt rom og kjøre bil samt spyle fly med veske vs det de normalt sett gjør. Det samme ville vært sant for det å kjøre ei shuttle-buss i tillegg. De mindre flyplassene ville gitt tilbud til kursing for å utføre den jobben sporadisk, og stuere hadde hoppet på muligheten. Det betyr jo dager uten at man blir våt og kald bare det. 

Lodium skrev (4 timer siden):

Helsevesnett er jo ett perfekt eksempel på dette om ikke mitt eksempel holder.

Nei. Det kan ikke sammenlignes. I helsevesenet så jobber man overtid i perioder med stress og mangelfullt bemanning. Stuere jobber uansett kun når flyene lander og letter. Er det dårlig vær, og utsettelser så er dem allerede overbemannet på jobb. 

 

Lodium skrev (4 timer siden):

I tilegg kan jeg også nevne at du da har brukt veldig mye penger på å kjøpe inn veldig dyrt utstyr som bare kan brukes fullt ut funksjonelt halve av året dersom du er riktig uheldig med været.

Halve året? Det er ikke slik at det laver ned hver dag i 6 måneder i strekk. Ta en kikk på værmeldinga og sjekk ut hvordan distribusjon av snø foregår gjennom et år. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
5 hours ago, oophus said:

Les hele posten før du starter å svare. Selv om de-icing er sessongbasert arbeid, og det er snømåking like så på flyplasser, så er det ikke slik at folk kun er ansatt og linket til flyplassen disse periodene i året. Det samme ville vært sant rundt lokal Fallback mot robotaxi-busser også. Man utnytter arbeidskraften man allerede har og kjører et fåtall av dager med folk på overtid/vinter-skift. 

Jepp. Nettopp? Robotaxi lokal Fallback ville vært sesongarbeid det også. 

 

?? Hvorfor gjentar du det jeg sier, og ignorerer en majoritet av det? 

 

Hver gang flyplasser utlyser behov for de-icere og kursing, så er det kø fra stuerne som vil inn dit. Det er ikke en belastning å sitte i et varmt og godt rom og kjøre bil samt spyle fly med veske vs det de normalt sett gjør. Det samme ville vært sant for det å kjøre ei shuttle-buss i tillegg. De mindre flyplassene ville gitt tilbud til kursing for å utføre den jobben sporadisk, og stuere hadde hoppet på muligheten. Det betyr jo dager uten at man blir våt og kald bare det. 

Nei. Det kan ikke sammenlignes. I helsevesenet så jobber man overtid i perioder med stress og mangelfullt bemanning. Stuere jobber uansett kun når flyene lander og letter. Er det dårlig vær, og utsettelser så er dem allerede overbemannet på jobb. 

 

Halve året? Det er ikke slik at det laver ned hver dag i 6 måneder i strekk. Ta en kikk på værmeldinga og sjekk ut hvordan distribusjon av snø foregår gjennom et år. 

Dette begynner å bli dumt

Det er veldig lenge siden Stuere kun jobbet når fly lettet og landet

de har fått flere oppgaver for lenge siden

slenger du på nok en oppgave da så er det ikke utenkelig at det kan bli for lite mannskap siden det allerede er nedbemannet i jakt på effektiveringsgevinster.

At sjåfører aldri blir trøtte eller slitne (altså belastning) er også bare tull selv om de altså sitter i ett varmt kjøretøy.

At utdannelsen rundt forkjellige utstyr og kjøretøy på en flyplass bare har ett par ukers kurs finner jeg også vanskelig for å tro både fordi at kjøretøyene blir mer avansert som tiden går og fordi at sikkerhetsregimet rundt flyplasser er ganske strengt.

Jeg ser at du tenker at dersom du har ett firma som har ansatte fulltid så tenker du at det på magisk vis vil befinne seg nok ansatte i dette firmaet slik at firmaet kan sende folk til forskjellige flyplasser men slik fungerer det jo ikke i den virkelige verden

De ansatte kan jo også fysisk bare befinne seg på en plass og dersom de er sendt til Bodø for å ta hånd om de icing der så er det fysisk umulig for dem å dra til en annen flyplass for å gjøre det samme i samme periode.

Vær er ikke statisk og selv om værmeldingen melder pent vær så må det befinne seg ett vist antall ansatte på eller i nærheten av en flyplass  på vinteren

Så her tenkert du nok vaskeselskap med vaskere som kan reise til forskjellige plasser

Noe som forøvrig ikke er sammenlignbart

Når du gjelder vær så har du rett at vi aldri har hatt en vinter i Norge hvor det ikke har vært pene vinterdager så der tenker jeg nok bare hypotetisk på grunn av klimaendringer

Men vi hadde dog en hendelse der en vulkan på Island som sørget for at store deler av flytrafikken i europa ikke gikk i ganske lang tid.

 

Edited by Lodium
 • Like 1

Share this post


Link to post
Lodium skrev (37 minutter siden):

Dette begynner å bli dumt

Det er veldig lenge siden Stuere kun jobbet når fly lettet og landet 

de har fått flere oppgaver for lenge siden

Det er jo nettopp poenget! De har flere oppgaver, og det å løse et problem som ville blitt utløst et fåtall ganger i året er et ikke problem. 

Stuere jobber stort sett når fly lander og letter. Det å jobbe ved "rotunden" som er lokasjonen der baggasje sorteres er blitt løst autonomt ved flere og flere flyplasser og det løses av 1-2 menn. Resten kan sitte på ræva inne på pauserommet om fly kanselleres og det snør kraftig. 

Lodium skrev (54 minutter siden):

slenger du på nok en oppgave da så er det ikke utenkelig at det kan bli for lite mannskap siden det allerede er nedbemannet i jakt på effektiveringsgevinster.

Om det snør såpass kraftig at brøytemannskapet sliter med arbeidsoppgavene sine, så vil ikke stuere bli overarbeidet. Tro meg. Jeg har jobbet som Stuer selv. 

Lodium skrev (55 minutter siden):

At sjåfører aldri blir trøtte eller slitne (altså belastning) er også bare tull selv om de altså sitter i ett varmt kjøretøy.

Hvem har sagt at sjåfører ikke kan bli trøtte eller slitne? 

 

Lodium skrev (56 minutter siden):

At utdannelsen rundt forkjellige utstyr og kjøretøy på en flyplass bare har ett par ukers kurs finner jeg også vanskelig for å tro både fordi at kjøretøyene blir mer avansert som tiden går og fordi at sikkerhetsregimet rundt flyplasser er ganske strengt.

Kursing for å kjøre utstyr med passasjerer vil nok være betydelig mer avansert enn annet utstyr som f.eks en push-back. For å ta det kurset så er det stort sett kun teori og ferdsel med utstyret ute på "tarmac" med en ledsager. Etter X (husker ikke antallet) push-backs der man dytter ut og snur flyene mot retningen de skal, så er man altså godkjent. Ikke spesielt avansert, og det er enda enklere med annet utstyr som å kjøre inntil bagasjebånd og den slags. 

Lodium skrev (59 minutter siden):

Jeg ser at du tenker at dersom du har ett firma som har ansatte fulltid så tenker du at det på magisk vis vil befinne seg nok ansatte i dette firmaet slik at firmaet kan sende folk til forskjellige flyplasser men slik fungerer det jo ikke i den virkelige verden

Det er rimelig lukrativt å stå på listen for å bli tilkalt for arbeid ved/rundt en flyplass. Minste antall timer en kan få lov til å bli tilkalt for er 3 timer, og man ringer ekstra folk om skift-arbeidet med faste ruter ikke går opp mot senere meldt ankomst av ekstra fly. 

Det var ikke uvanlig at fly som ikke kunne lande på Gardemoen f.eks ble rerutet til Torp. Normalt sett så løser man Widerøe fly med 2 mann, mens større Boeng og Airbus fly ofte har 4 mann initialt og 2 mann til slutt. Må man ringe etter hjelp, så må en altså minst ringe 2 menn. "Turnaround" for et slikt fly er normalt sett 30-40 minutter. 20-25 minutter om det er Ryanair. Blir folk ringt opp og spurt om de kan jobbe, så får de altså betalt for 3 timer, selv om real arbeidstid kun er 20-40 minutter. Tenker du dette er vanskelig å løse? Folk står i kø for å få gratis penger slengt etter dem. 

Det å finne folk til arbeid rundt flyplasser er enkelt, og det er haugevis av folk som står på lister der for å bli tilkalt for ekstra jobb, og periodene hvor flyplassene setter opp kursing for ekstra del og fulltidsstillinger er alltids fullbooket. 

 

Lodium skrev (1 time siden):

De ansatte kan jo også fysisk bare befinne seg på en plass og dersom de er sendt til Bodø for å ta hånd om de icing der så er det fysisk umulig for dem å dra til en annen flyplass for å gjøre det samme i samme periode.

What!? Det er jo ikke slik at de-icing foregår av personell det er vanskelig å få tak i?  Man sender ikke folk mellom flyplassene for å løse de-icing.... Kursing mot de-icing er som sagt alltids fullbooka ettersom alle stuere ønsker å ha det som en ekstra "gesheft". Man får 100-200 kr ekstra per fly man utfører arbeidet på, og man sitter inne i et varmt lokale med radio og kjører rundt og sprøyter veske på fly med en joystick. 

For flyplasser hvor man har mye trafikk, så blir det satt opp egne skift for den jobben, og folk står klare 100% hele dagen i 8 timer for å kun utføre de-icing. På mindre flyplasser så tar stuere den jobben sporadisk, og man tilkaller ekstra folk om det er ille dager med behov for de-icing på alle fly fra alle retninger. Det er null behov for folk i arbeid i 8 timer for å ta 2 fly 6 timer mellom dem.. Da blir det mange Netflix filmer isåfall for de gutta som står ved de-icing området og venter. 

 

Lodium skrev (1 time siden):

Vær er ikke statisk og selv om værmeldingen melder pent vær så må det befinne seg ett vist antall ansatte på eller i nærheten av en flyplass  på vinteren

Derfor har man folk som har satt seg på tilkallingsliste for å få penger slengt etter seg. Det å bli tilkalt for å løse 1 ekstra fly og få 3 timer betalt for arbeid som varer i 20 minutter er ikke noe folk i nærheten takker nei til. På flyplassen der jeg jobbet, så var det flere lokale bønder som stod på disse listene og med glede hoppet ut av traktoren sin og løp til flyplassen for å få lett-tjente penger. 

Om man har landsdekkende heftig snøvær, så er det ikke uvanlig med forsinkelser på mange mange timer. Man trenger også en tilkallingsliste for å løse floken som  ofte oppstår pga tåke. Det er ikke uvanlig at fly blir sendt videre til neste flyplass pga tåke. Da må en ofte tilkalle folk for å løse den floken med at det flyet kan finne på å lande midt i normal trafikk på flyplassen den lander ved. Den normale trafikken er allerede løst i skift-arbeidet og måten det er satt opp på, men et ekstra fly krever altså 2 ekstra mann. 

Om man f.eks har jobbet mellom 08-16 og blir spurt om man kan bli igjen for å ta imot et fly som lander 18:00, så var aldri det som regel et problem. Folk satt med glede inne og så på filmer og spilte FIFA på konsoll i 2 timer og fikk overtidsbetalt for å løse et ekstra fly. 

Lodium skrev (1 time siden):

Så her tenkert du nok vaskeselskap med vaskere som kan reise til forskjellige plasser

Nei. Det eksisterer ikke "vaskefolk" som blir sendt sammen med flyene til ulike flyplasser. Eneste typen arbeid på en flyplass der man sender personell mellom flyplassene for å løse ting er mekanikere - ettersom flyplassene ofte ikke har personell trent for å fikse hvert eneste fly man kan finne på å se der. 

 

Lodium skrev (1 time siden):

Men vi hadde dog en hendelse der en vulkan på Island som sørget for at store deler av flytrafikken i europa ikke gikk i ganske lang tid.

Ja, og jeg var greit misunnelig på personell som jobbet på flyplassen jeg tidligere jobbet ved i det tilfellet.  Det var mye tøys man fant på når man hadde lite å gjøre. Blant annet fjernstyrt helikopter konkurranse i en av hangarene, hvor man kjøpte sånne billige 200 kr små helikoptre og kjørte veddemål mot hvem som holdt seg oppe lengst. 

Som sagt. Det å løse Robotaxi-Buss problematikken rundt dårlig vær ved å justere Fallback strategien til å være lokalt er et "ikke problem". 

 • Like 1

Share this post


Link to post
9 hours ago, oophus said:

Det er jo nettopp poenget! De har flere oppgaver, og det å løse et problem som ville blitt utløst et fåtall ganger i året er et ikke problem. 

Stuere jobber stort sett når fly lander og letter. Det å jobbe ved "rotunden" som er lokasjonen der baggasje sorteres er blitt løst autonomt ved flere og flere flyplasser og det løses av 1-2 menn. Resten kan sitte på ræva inne på pauserommet om fly kanselleres og det snør kraftig. 

Om det snør såpass kraftig at brøytemannskapet sliter med arbeidsoppgavene sine, så vil ikke stuere bli overarbeidet. Tro meg. Jeg har jobbet som Stuer selv. 

Hvem har sagt at sjåfører ikke kan bli trøtte eller slitne? 

 

Kursing for å kjøre utstyr med passasjerer vil nok være betydelig mer avansert enn annet utstyr som f.eks en push-back. For å ta det kurset så er det stort sett kun teori og ferdsel med utstyret ute på "tarmac" med en ledsager. Etter X (husker ikke antallet) push-backs der man dytter ut og snur flyene mot retningen de skal, så er man altså godkjent. Ikke spesielt avansert, og det er enda enklere med annet utstyr som å kjøre inntil bagasjebånd og den slags. 

Det er rimelig lukrativt å stå på listen for å bli tilkalt for arbeid ved/rundt en flyplass. Minste antall timer en kan få lov til å bli tilkalt for er 3 timer, og man ringer ekstra folk om skift-arbeidet med faste ruter ikke går opp mot senere meldt ankomst av ekstra fly. 

Det var ikke uvanlig at fly som ikke kunne lande på Gardemoen f.eks ble rerutet til Torp. Normalt sett så løser man Widerøe fly med 2 mann, mens større Boeng og Airbus fly ofte har 4 mann initialt og 2 mann til slutt. Må man ringe etter hjelp, så må en altså minst ringe 2 menn. "Turnaround" for et slikt fly er normalt sett 30-40 minutter. 20-25 minutter om det er Ryanair. Blir folk ringt opp og spurt om de kan jobbe, så får de altså betalt for 3 timer, selv om real arbeidstid kun er 20-40 minutter. Tenker du dette er vanskelig å løse? Folk står i kø for å få gratis penger slengt etter dem. 

Det å finne folk til arbeid rundt flyplasser er enkelt, og det er haugevis av folk som står på lister der for å bli tilkalt for ekstra jobb, og periodene hvor flyplassene setter opp kursing for ekstra del og fulltidsstillinger er alltids fullbooket. 

 

What!? Det er jo ikke slik at de-icing foregår av personell det er vanskelig å få tak i?  Man sender ikke folk mellom flyplassene for å løse de-icing.... Kursing mot de-icing er som sagt alltids fullbooka ettersom alle stuere ønsker å ha det som en ekstra "gesheft". Man får 100-200 kr ekstra per fly man utfører arbeidet på, og man sitter inne i et varmt lokale med radio og kjører rundt og sprøyter veske på fly med en joystick. 

For flyplasser hvor man har mye trafikk, så blir det satt opp egne skift for den jobben, og folk står klare 100% hele dagen i 8 timer for å kun utføre de-icing. På mindre flyplasser så tar stuere den jobben sporadisk, og man tilkaller ekstra folk om det er ille dager med behov for de-icing på alle fly fra alle retninger. Det er null behov for folk i arbeid i 8 timer for å ta 2 fly 6 timer mellom dem.. Da blir det mange Netflix filmer isåfall for de gutta som står ved de-icing området og venter. 

 

Derfor har man folk som har satt seg på tilkallingsliste for å få penger slengt etter seg. Det å bli tilkalt for å løse 1 ekstra fly og få 3 timer betalt for arbeid som varer i 20 minutter er ikke noe folk i nærheten takker nei til. På flyplassen der jeg jobbet, så var det flere lokale bønder som stod på disse listene og med glede hoppet ut av traktoren sin og løp til flyplassen for å få lett-tjente penger. 

Om man har landsdekkende heftig snøvær, så er det ikke uvanlig med forsinkelser på mange mange timer. Man trenger også en tilkallingsliste for å løse floken som  ofte oppstår pga tåke. Det er ikke uvanlig at fly blir sendt videre til neste flyplass pga tåke. Da må en ofte tilkalle folk for å løse den floken med at det flyet kan finne på å lande midt i normal trafikk på flyplassen den lander ved. Den normale trafikken er allerede løst i skift-arbeidet og måten det er satt opp på, men et ekstra fly krever altså 2 ekstra mann. 

Om man f.eks har jobbet mellom 08-16 og blir spurt om man kan bli igjen for å ta imot et fly som lander 18:00, så var aldri det som regel et problem. Folk satt med glede inne og så på filmer og spilte FIFA på konsoll i 2 timer og fikk overtidsbetalt for å løse et ekstra fly. 

Nei. Det eksisterer ikke "vaskefolk" som blir sendt sammen med flyene til ulike flyplasser. Eneste typen arbeid på en flyplass der man sender personell mellom flyplassene for å løse ting er mekanikere - ettersom flyplassene ofte ikke har personell trent for å fikse hvert eneste fly man kan finne på å se der. 

 

Ja, og jeg var greit misunnelig på personell som jobbet på flyplassen jeg tidligere jobbet ved i det tilfellet.  Det var mye tøys man fant på når man hadde lite å gjøre. Blant annet fjernstyrt helikopter konkurranse i en av hangarene, hvor man kjøpte sånne billige 200 kr små helikoptre og kjørte veddemål mot hvem som holdt seg oppe lengst. 

Som sagt. Det å løse Robotaxi-Buss problematikken rundt dårlig vær ved å justere Fallback strategien til å være lokalt er et "ikke problem". 

Det er du som sier at sjåfører ikke blir slitne eller trøtte fordi de har sittet på ett pauserom i 3 timer før de jobber med brøyting.

For yrkes sjåfører

Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn. Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler.

jeg vil ikke være i Nærheten av en flyplass hvis en eller annen idiot i administrasjonen finner ut at det er lurt å gi stuerne ekstra overtid med brøyting som ekstravakter og så blir de så trøtte at eller ukonsertrerte at de ikke får med seg at ett fly må nødlande over radioen for å gi ett eksempel.

Dette stemmer rett og slett ikke

Jeg kjenner ei som kun jobbet inne på avgangsiden i ett terminalbygg i en kiosk

og for henne gikk det tre måneder med en prøve periode for å se om hun var til å stole på

før hun fikk sikkerhets kortet før hun kunne i  det hele tatt komme seg inn i avgangsdelen av bygget på egen hånd (Altså godkjent)

før dette  måtte hun bli geleidet inn av sikkerhetsvakter eller av sjefen som jobbet i kiosken fra før som måtte gå god for henne

ta med at du må ha plettfri vandel og politi attest

ikke hatt befatning med narkotiske stoffer eller tilknytning til terrororganisasjoner

og være årevåken og påpasselig

All verdens penger hjelper ikke mot dette.

eller du kan jo prøve å bestikke sikerhetsvaktene med en slump penger men om det blir oppdaget blir det bråk.

Så kø for å få jobb har ingen betytning i dette tilfellet så skjønner ikke hvorfor du stadig maser om det og pengebelønning.

Som brøyte mannskap som du foreslo foreksempel så stryker du lett på testene du må ta om du gjør for mange feil i forhold til sikkerhetsrutiner og misforstår beskjeder og ordrer

Du kan liksom ikke bare være i din egen verden og slappe av med å måke snø på vinteren selv om det skjer på en rullebane.

Situasonen kan endre seg fort.

 

Og så var det antall oppgaver da

Hva synes du er mye og hva syns du er lite?

Hva mener du med få ganger ut for å brøyte?

Dersom det skjer vindrosser ganske ofte ureglmessig i løpet av 3 måneder rundt lokalflyplassene rundt i lofoten på vinteren er jo dette ganske mye.

Og så må jeg rette en misoppfatning

det trenger ikke at det skal  snø for at det skal legge seg snø på rullebanen

Om snøen allerede finnes i nærheten så kan den altså blåse opp på rullebanen og legge seg som små og store skavler

nok til at at de utgjør en sikkerhets risiko for flyene som skal lande eller ta av.

Tips. Ta deg en tur opp til Lofoten vinterstid og opphold deg i lengre tid

rundt 3 måneder

det bør helst være snø så skjønner du problemstillingen bedre

Siden din tid som stuert er følgende oppgaver lagt til på stuert siden

Passe dyr

Plukking av søppel

Holde Taxeringsbanen og til dels rullebanen fri for søppel og gjenstander

Lett vedlikehold av kjøretøy

Være mellommann for mekanikere, teknikere og vaktmestere (det vil si løpe å gi beskjeder og levere utstyr og verktøy) Det er mye støy på en flyplass så det er ikke alltid hodetelefoner eller den slag fungerer optimalt i ett slikt miljø.

Kjøre andre kjøretøy enn de icing maskin og bagasjetralle

omparkere fly som har stått en stund

tilleggsmannskap rundt Drivstoff

har sikkert glemt ett par oppgaver til her

Og da har jeg ikke nevnt at en stuert jobb i seg selv er mentalt og fysisk utmattende så du må ha masse energi og helst en med ganske god helse for å bli en.

Mange bekker små blir en stor å og alt det derre der.

I tilegg så kan ingen av flyplassene du nevnte

 sammenlignes med små lokalflyplasser.

Eksemplene sliter jo sjeldent med mannskapssiden fordi en har ett langt større befolkningsgrunnlag å rekruterte fra

men det har vært streik blant bakkemannskapet på Gardemoen en gang så at de aldri sliter med mannskapsmangel er ikke korrekt.

Så jeg sier det igjen

Spørmålet er hvor mye du skal effektivisere før det går på helsa løs

Selv om du i din tid opplevde at mye tid gikk til avvslapping med å spille fifa på playstation så gjelder jo ikke dette alle flyplasser

 

Jeg vet ikke hvordan vaskefolkene blir sendt rundt omkring

jeg bare sa at det er mulig de har jobb på flere flyplasser.

At folk ikke takker nei til ekstra penger kommer helt an på hvor mye overtid en har hatt fra før

Klart noen presser seg og får senere i livet helsepropblemer fordi de jobbet for mye tidligere i livet.

 

Nåja

det var nå en litt av en påstand fra deg

kansjke ett par stykker gjorde dette og kanskje i starten  men såvidt jeg vet ble mange permitert

Så hvordan kunne de oppholde seg på flyplassen og leke med mikrohellikoptre dersom de var permiterte?

Kanskje de bare hadde uvanlig flaks og var lite solodariske med medarbeidere?

https://frifagbevegelse.no/article-6.158.8307.4731a94285

Under Pandemien som har gått  var det faktiskt enda værre

https://www.nettavisen.no/nyheter/over-5000-flyplassansatte-er-permittert-eller-oppsagt-pa-oslo-lufthavn/s/12-95-3424053378

Men det gjelder jo også stort sett alle andre yrker også

Uansett føler vi har vært lenge nok utenfor tema nå

det er ikke flyplasser denne tråden handler om selv om det sikkert er spennende å diskutere og høre om flyplass logistikk og systemer, mannskap, utfordringer, løsninger og teknologi rundt dette.

 

 

 

 

 

 

Edited by Lodium
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Lodium skrev (7 timer siden):

Det er du som sier at sjåfører ikke blir slitne eller trøtte fordi de har sittet på ett pauserom i 3 timer før de jobber med brøyting.

For yrkes sjåfører

Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn. Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler.

jeg vil ikke være i Nærheten av en flyplass hvis en eller annen idiot i administrasjonen finner ut at det er lurt å gi stuerne ekstra overtid med brøyting som ekstravakter og så blir de så trøtte at eller ukonsertrerte at de ikke får med seg at ett fly må nødlande over radioen for å gi ett eksempel.

Nei, jeg har aldri sagt at folk ikke kan bli slitne eller trøtte. Slutt å finn på tøys. 

Det er nok av systemer der som gjør at man blir påminnet når flyet lander. Man har radioen til tårnet, man har kanalen til "trafikk" folka, som også sier ifra, og man har skjermen inne på pause rommet. Det er også greit å ta seg en lur når man uansett må vente i f.eks 3 timer for å vente på et forsinket fly. Men helst ikke begge to som må bli værende igjen. Er man trøtt og sliten, så sier man bare ifra at man legger seg nedpå og sover litt. Eventuelt så takker man ikke ja til å ta overtiden, og lar den gå til noen andre. 

Det er ingen som tillegger folk overtid for brøyting alene? Må en brøyte litt for å frigjøre utstyr en skal bruke, så gjør en jo det automatisk for å i det hele tatt kunne ta imot et fly. Det er ikke uvanlig at utstyr parkeres og "snør igjen" slik at man må få det ut. 

Skal love deg at folk får med seg at et fly må nødlande. Slutt å finn på ting. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Dette stemmer rett og slett ikke

Jeg kjenner ei som kun jobbet inne på avgangsiden i ett terminalbygg i en kiosk

og for henne gikk det tre måneder med en prøve periode for å se om hun var til å stole på

før hun fikk sikkerhets kortet før hun kunne i  det hele tatt komme seg inn i avgangsdelen av bygget på egen hånd (Altså godkjent)

før dette  måtte hun bli geleidet inn av sikkerhetsvakter eller av sjefen som jobbet i kiosken fra før som måtte gå god for henne

ta med at du må ha plettfri vandel og politi attest

ikke hatt befatning med narkotiske stoffer eller tilknytning til terrororganisasjoner

og være årevåken og påpasselig

All verdens penger hjelper ikke mot dette.

eller du kan jo prøve å bestikke sikerhetsvaktene med en slump penger men om det blir oppdaget blir det bråk.

Så kø for å få jobb har ingen betytning i dette tilfellet så skjønner ikke hvorfor du stadig maser om det og pengebelønning.

Ja, alle har prøveperioder før full aksess gjennom adgangskort, og nå må alle uansett igjennom metalldetektorer. Det har null med det jeg skrev å gjøre. Det var folk der som hadde jobbet i 10 år uten å noen gang ønsket å være fulltidsansatt. F.eks et par bønder i nabolaget som med glede tok til seg ekstravakter. De jobbet i tillegg som ekstra-hjelp mot brøyting ved spesielle behov siden de hadde utstyr de kjapt kunne komme med fra utsiden. 

Lodium skrev (7 timer siden):

Som brøyte mannskap som du foreslo foreksempel så stryker du lett på testene du må ta om du gjør for mange feil i forhold til sikkerhetsrutiner og misforstår beskjeder og ordrer

Du kan liksom ikke bare være i din egen verden og slappe av med å måke snø på vinteren selv om det skjer på en rullebane.

Situasonen kan endre seg fort.

Hvem sier at man kan drite i sikkerhetsrutiner og drite i beskjeder og ordre? Du bare finner på ting motdebatanten din liksom skulle ha sagt. Gå tilbake og les alt jeg har skrevet om igjen, og lær deg å sitere ordentlig. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Og så var det antall oppgaver da

Hva synes du er mye og hva syns du er lite?

Hovedoppgavene til en stuer er å holde orden på bagasje i "rotunden" som det kalles, i tillegg til å ta imot og sende av gårde flyene igjen. Oppgaver ellers er sporadisk vask av utstyr, og sjekk at alt har nok diesel, samt er trygt. Har det snødd mye, så fjerner man snø fra f.eks parkering til utstyret enkelte ganger. 

Ingenting av dette er nok til at jobbtilværelsen er stressende, og hvis man blir satt av til å de-ice f.eks, så er det som oftest en heldags jobb i perioder hvor det er meldt snø/frysende regn. Om været skifter plutselig, så har skift-arbeidet alltids folk på med kursing til å kunne bytte om - kaste seg i de-icing kjøretøyet og kjøre over til de-icing området. Man får alltids beskjed i grei tid på forhånd siden det er flykapteinen som tar runda si rett etter han har landet og sjekker om han ønsker tilbudet. 

Om en robotaxi-buss ikke kunne kjøre autonomt, så ville det vært null problem å tilkalle folk, eller løse det sporadisk med folk som allerede er på jobben. Det er tross alt snakk om tilfeller som kun ville foregått en sjelden gang i blant. Om en robotaxi måtte kjøres manuelt i 6 måneder som du tar opp, så er det håpløst. Da hadde man ikke utnyttet dem, og de kunne omtrent ikke engang blitt kalt ei robotaxi. Ikke ville ODD for funksjonene blitt designet slik heller om man først skulle testet slikt i Norge, for da hadde man selvfølgelig installert infrastruktur for å hjelpe bussene utover det å tolke malte striper på asfalten. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Og så må jeg rette en misoppfatning

det trenger ikke at det skal  snø for at det skal legge seg snø på rullebanen

Om snøen allerede finnes i nærheten så kan den altså blåse opp på rullebanen og legge seg som små og store skavler

nok til at at de utgjør en sikkerhets risiko for flyene som skal lande eller ta av.

Folk ferdes rundt på en flyplass hele tiden. Det skal godt gjøres at man ikke brøyter bort snø kontinuerlig av egnet mannskap for kun brøyting i de dagene det snør mye eller blåser mye der man trenger det for å sørge for sikkerheten. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Tips. Ta deg en tur opp til Lofoten vinterstid og opphold deg i lengre tid

rundt 3 måneder

det bør helst være snø så skjønner du problemstillingen bedre

Jeg var "stuer" i militæret og var i Bodø i 9 måneder. Holder det?
Kjørte rundt med traktor og dyttet rundt på F-16 fly, og utstyr de flyene trengte. Da brøytet jeg også området for snø i de dagene det blåste og snødde. Alt som normalt altså. 
 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Siden din tid som stuert er følgende oppgaver lagt til på stuert siden

Passe dyr

Plukking av søppel

Holde Taxeringsbanen og til dels rullebanen fri for søppel og gjenstander

Lett vedlikehold av kjøretøy

Være mellommann for mekanikere, teknikere og vaktmestere (det vil si løpe å gi beskjeder og levere utstyr og verktøy) Det er mye støy på en flyplass så det er ikke alltid hodetelefoner eller den slag fungerer optimalt i ett slikt miljø.

Kjøre andre kjøretøy enn de icing maskin og bagasjetralle

omparkere fly som har stått en stund

tilleggsmannskap rundt Drivstoff

har sikkert glemt ett par oppgaver til her


Jeg hadde alle de oppgavene jeg også, så hva prater du om? Dyr som sendes er en del av "baggasjen" en må håndtere, og dyrene blir selvfølgelig matet og får vann og får gått en tur om de blir stående over lengre perioder pga utsettelser. Det er null stress. Stuere som er redde for ulike dyr blir selvfølgelig ikke satt til å måtte håndtere dem - men folk generelt sett er jo galde i dyr, så det var alltids folk som med glede tok det arbeidet. 

Plukking av søppel er selvfølgelig noe stuere alltids har gjort, siden det er farlig med løse gjenstander der man snurrer opp turbinene. Det å holde taxeringsbanen fri for gjenstander er selvfølgelig også inkludert. 

Jepp, alt utstyr en ble opplært til å bruke inkluderte selvfølgelig lett vedlikehold. Hvorfor i all verden antar du at dette er ny type arbeidsoppgave? 

Man utførte sjekker på alt av utstyr, og man gjorde det samme for alle flyene som landet. Så man avvik så meldte man ifra og laget en rapport rundt det om nødvendig. Det hjalt alt fra utstyr som generatorene, til pushbacker til koblingen av strøm og ledninger - inkludert flyene. Avvik på flyene fikk kapteinen beskjed om, og han valgte om han ville fly med et avvik eller ikke. 

Selvfølgelig kjørte man andre kjøretøy enn kun de-icing og bagasjetraller? Hva i all verden?? 

Ja, man fylte drivstoff på utstyr. Drivstoff på fly var det eget personell som gjorde, men på knøttsmå flyplasser så er nok dette også kombinert. Man tømte til og med dassen på flyene, så ja - du har glemt ting. 

Men med alt dette, så var ikke hverdagen stressende. Man blir jo satt opp i skift-arbeid per dag gjennom uken basert på trafikken inn og ut av flyplassen angående mengden fly. Lander det f.eks 4 fly på 1 time, så må en ha 12-16 folk på jobb alt ettersom overlappen av flyene og typen fly det var mot den perioden. Noen har lengre "turnaround" enn andre. Ryanair f.eks har minst turnaround på Boeng flyene. 

Det var ikke uvanlig at man f.eks var 2 personer på jobb mellom 05-06 pga det kun landet 1 fly. Så kom det f.eks 6 personer til klokken 06 fordi man nå skulle inn i en periode hvor det landet 4 fly. Midt på dagen så gikk antallet folk i jobb ned igjen, før det tok seg opp rundt 17-18 tiden, og ned igjen på kvelden og inn over natta. De 2 personene som startet tidlig blir ikke satt på alle flyene. De får sine pauser hele tiden mellom ulike fly. Er man 8 på jobb i en periode hvor det kun landet Widerøe fly, så roterte man på lagene. Det betydde at man ofte hadde flere timer pauser mellom et fly til det neste. Og det å undersøke olje-nivået eller diesel-nivået på utstyr man skulle bruke senere tar ikke akkurat lange tiden, så det ble endel timer på pauserommet hver dag i den jobben. Mengden jobb sammenfaller med mengden personer som sjekkes inn og skal fly på flyplassen - naturlig nok. Og dette går opp og ned i bølgedaler hver dag. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Og da har jeg ikke nevnt at en stuert jobb i seg selv er mentalt og fysisk utmattende så du må ha masse energi og helst en med ganske god helse for å bli en.

Jeg opplevde aldri at jeg så noen som var mentalt eller fysisk utmattet. Vell bortsett fra hos folk som var nye. Det å flytte på 200 bagasje innad i flyet er jo tungt i starten som all fysisk arbeid der man bruker muskler man ikke viste man hadde, men det går seg til - og sjefene er forhåpentligvis lure nok til å ikke sette dem til "belly-arbeid" (ligge i flyet og stable baggasje) gjennom hele dagen. 

Som sagt. Jeg har jobbet som stuer og vet hvordan det er. Ikke spesielt stressende generelt sett. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Jeg vet ikke hvordan vaskefolkene blir sendt rundt omkring

jeg bare sa at det er mulig de har jobb på flere flyplasser.

Det har jeg aldri hørt om. Som oftest er det "catering" som i tillegg gjør hojved-vaskingen. Alle flyplasser trenger "catering" ansatte som håndterer maten, så det er null grunn til å drive å sende folk mellom flyplassene for hoved-vaskingen? 

Det er to typer "vask" som utføres på flyene. 
1. Vaskingen mellom hver adgang, og det gjøres av flyvertinner. Er det disse du tenker på? De har jo andre oppgaver under overfarten, og man har ikke folk der som kun vasker. 
2. Hoved-vasken foregår når flyene parkeres for natta, eventuelt når det f.eks har vært et uhell og man trenger litt ekstra hard-vask. Ofte er det "catering" folkene som gjør dette, og setter opp skift-arbeidet for å tilpasses den arbeidsoppgaven i tillegg til det å sortere og fikse maten som sendes med flyene. På slutten av dagen så må de inn i flyene og fjerne all mat, vaske flyene og gjøre dem klare til neste dag. Neste dag så kommer dem med ny fersk mat. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

At folk ikke takker nei til ekstra penger kommer helt an på hvor mye overtid en har hatt fra før

Klart noen presser seg og får senere i livet helsepropblemer fordi de jobbet for mye tidligere i livet.

Det er isåfall et annet problem enn det vi prater om. All fysisk arbeid kommer med risiko, og man kan f.eks utnytte dårlig teknikk for å løfte feil og skade seg, men det gjelder alle arbeidsplasser hvor man utfører fysisk arbeid. Man trenger ikke være stresset for å skade seg slik, og alt dette handler om god opplæring. En flyplass som i snitt opplever mer skadeomfang og sykemeldelse enn generelt sett får øynene greit presset mot seg fra eiere og selskapene som er inkludert. 

Man har god oversikt over slikt, og det er også derfor opplæringen er grundig både før man starter arbeidet, og underveis gjennom kollegaer som irettesetter nye folk om de ser de gjør feil. 

Hvordan mener du at det å sitte og kjøre ei buss ville vært pålastede en stuer som normalt sett tømmer dritt fra flyene, løfter 2 tonn bagasje per fly osv? Den arbeidsoppgaven hadde det vært kø om å få tatt, som sagt - akkurat som de-icing er betraktet som lønnsforhøyelse for de som får den kursingen og tilgangen. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Nåja

det var nå en litt av en påstand fra deg

kansjke ett par stykker gjorde dette og kanskje i starten  men såvidt jeg vet ble mange permitert

Så hvordan kunne de oppholde seg på flyplassen og leke med mikrohellikoptre dersom de var permiterte?

Kanskje de bare hadde uvanlig flaks og var lite solodariske med medarbeidere?

https://frifagbevegelse.no/article-6.158.8307.4731a94285

Under Pandemien som har gått  var det faktiskt enda værre

https://www.nettavisen.no/nyheter/over-5000-flyplassansatte-er-permittert-eller-oppsagt-pa-oslo-lufthavn/s/12-95-3424053378

Man blir ikke permittert pga tåke, eller dårlig uvær. Det er unntak til normale dager og antall folk man trenger på jobben vil ikke justers selv om det er antatt meldt dårlig vær eller tett tåke? Hva om tåka letter? Hva om værmeldingen var feil? Må du slutte å tulle. 
Når det er vulkanutbrudd og man kan melde at fly i X retning ikke kan gå av sikkerhetsmessige grunner over Y dager, så ble det naturlig nok litt permittering ja, men ikke nok til at det var et problem. Det var fremdeles stor usikkerhet, og man prøvde å løse ruteflyene så godt man kunne uansett. Folk dro til flyplassen, sjekket inn og håpte at flyene skulle gå. 

Var fly kansellert over lengre tid, som f.eks ved streik, så ble folk permittert uansett, og dette har ikke noe med robotaxier å gjøre. Jeg beskriver bare situasjonen som skjer når robotaxier generelt sett ikke ville vært i stand til å gå selv. Da er uværet såpass dårlig at man uansett har utsettelser på flyplassen. Er man maks uheldig, så er det landsdekkende snøvær og utsettelsene er enda større. Det er da ansatte spiller ping-pong, ser filmer, spiller konsollspill eller hva det måtte være. Det var ofte snakk om timesvis med utsettelser, og man måtte kanskje vente til 02 på natta for å vente på et fly som skulle lande 22 osv. Det kunne lett skje om flyet gjennom hele dagen f.eks skulle reise mellom to flyplasser som gjennom hele dagen opplevde tåke/snøvær. Utsettelser ballet seg på hverandre. 

 

Lodium skrev (7 timer siden):

Uansett føler vi har vært lenge nok utenfor tema nå

det er ikke flyplasser denne tråden handler om selv om det sikkert er spennende å diskutere og høre om flyplass logistikk og systemer, mannskap, utfordringer, løsninger og teknologi rundt dette.

Ja, det blir håpløst mye "off-topic" når du skal diskutere hvordan en flyplass styres mot en fyr som har jobbet på flyplass og ser at du farer med tøys. Særlig irriterende blir det når du må få meddebbatanten til å gjenta ting han har sagt før. 

Antagelsen om robotaxier er selvfølgelig at de designes for å passe situasjonen de skal være ved. En robotaxi som designes til å tilpasses en flyplass vil inkludere alt som kan foregå der - det inkluderer vær og vind. Skal man lage en robotaxi som passer til flyplasser langt nord, så inkluderer man selvfølgelig infrastruktur som hjelper kjøretøyet å løse egen "vector space" algoritmer for å forstå hvor den er, selv om bakken er dekket av snø. Da går man altså bort fra det å "tyde" markering på "tarmac", til å tyde f.eks sendere/markering som står plassert rundt om kring på hele flyplassen sammen med et HD-Kart for flyplassen. Da ville man fint klart å løse problemet, og det som står igjen er hvordan man løser Dynamic Driving Task mot underlaget. Det kan være et problem, men jeg tipper man fikser det gjennom å bruke pigg-dekk. 

Hele poenget med diskusjonen her var at det er betydelig enklere å løse nivå 4 autonomi på en flyplass vs normale veier. Vi kan altså forvente at slik teknologi dukker opp der, lenge før regelasjoner og resten er løst for alle veier ellers. 

Edited by oophus
 • Like 1

Share this post


Link to post
On 9/19/2021 at 2:20 PM, Ketill Jacobsen said:

Jeg tenker at de som ikke tror på en helt selvkjørende bil, mangler kreativitet og fantasi! En slik bil må naturligvis fra tid til annen si "game over", men det kan skje en vanlig sjåfør også når forholdene er umulige. Jeg tenker meg at en slik bil har GPS tilgjengelig til enhver tid (utenom i tuneller) og med nøyaktighet ned på centimeteren. Videre har bilen oppdatert informasjon om veien inkludert veiarbeid og trær som har ramlet over veien (et stort antall biler kan forutsees å rapportere om veienes tilstand). Videre vil bilen observere veien og dens omgivelser like bra som et menneske og bygge opp en dynamisk modell av det hele. Så må avansert software inkludert AI-teknologi tolke denne modellen op hele tiden vurdere hvor bilen skal plasseres og hvilken hastighet kan holdes og hvordan forholde seg til elg som plutselig løper ut i veien og et veistykke som sekunder før er tatt av ras eller en vei som momentant er blitt livsfarlig grunnet underkjølt regn. Noen ganger må bilen bare meddele "jeg gir opp", men når dette skjer sjelden nok, så er det ikke noe problem.

Om autonome biler vil være nyttige i utstrakt grad, stiller jeg meg tvilende til. Jeg liker så godt å kjøre selv at jeg alltid vil foretrekke det. Autonome biler kan overta taxienes rolle og derved gjøre slike tjenester mye billigere. Busser med tynt belegg kan tas bort og derved frigjøre ressurser. Jeg ser også for meg at fly på kortere distanser blir autonome. I kombinasjon med at de bli elektriske, vil dette kunne revolusjonere flytrafikk over kortere distanser.

 

Neuronetworks for å assistere selvkjørende biler er ikke en utopi men noe vi kan få til med dagens teknologi.

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (54 minutter siden):

Neuronetworks for å assistere selvkjørende biler er ikke en utopi men noe vi kan få til med dagens teknologi.

Den dgen autonomi er avhengig av å kunne kommunisere med andre biler, er ideen med autonome biler død!

Share this post


Link to post
10 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Den dgen autonomi er avhengig av å kunne kommunisere med andre biler, er ideen med autonome biler død!

Det er ikke enten eller, det er ment å utfylle hverandre. Hvorfor legge alle eggene i en kurv.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (40 minutter siden):

Det er ikke enten eller, det er ment å utfylle hverandre. Hvorfor legge alle eggene i en kurv.

Så lenge det ikke er en forutsetning/krav, så er det jo greit.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (3 minutter siden):

Så lenge det ikke er en forutsetning/krav, så er det jo greit.

Det vil nok aldri være krav om konstant kommunikasjon mellom hver og en bil, men det hjelper jo veldig om man får litt oppdateringer her og der. Ved ekstra vanskelige lokasjoner hvor man har blinde T-kryss f.eks, så kan det jo også være greit å ha kommunikasjon med infrastruktur i selve krysset som "ser" for bilene. Litt som de konveksspeilene vi trenger ved samme lokasjoner. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
21 hours ago, oophus said:

Nei, jeg har aldri sagt at folk ikke kan bli slitne eller trøtte. Slutt å finn på tøys. 

Det er nok av systemer der som gjør at man blir påminnet når flyet lander. Man har radioen til tårnet, man har kanalen til "trafikk" folka, som også sier ifra, og man har skjermen inne på pause rommet. Det er også greit å ta seg en lur når man uansett må vente i f.eks 3 timer for å vente på et forsinket fly. Men helst ikke begge to som må bli værende igjen. Er man trøtt og sliten, så sier man bare ifra at man legger seg nedpå og sover litt. Eventuelt så takker man ikke ja til å ta overtiden, og lar den gå til noen andre. 

Det er ingen som tillegger folk overtid for brøyting alene? Må en brøyte litt for å frigjøre utstyr en skal bruke, så gjør en jo det automatisk for å i det hele tatt kunne ta imot et fly. Det er ikke uvanlig at utstyr parkeres og "snør igjen" slik at man må få det ut. 

Skal love deg at folk får med seg at et fly må nødlande. Slutt å finn på ting. 

 

Ja, alle har prøveperioder før full aksess gjennom adgangskort, og nå må alle uansett igjennom metalldetektorer. Det har null med det jeg skrev å gjøre. Det var folk der som hadde jobbet i 10 år uten å noen gang ønsket å være fulltidsansatt. F.eks et par bønder i nabolaget som med glede tok til seg ekstravakter. De jobbet i tillegg som ekstra-hjelp mot brøyting ved spesielle behov siden de hadde utstyr de kjapt kunne komme med fra utsiden. 

Hvem sier at man kan drite i sikkerhetsrutiner og drite i beskjeder og ordre? Du bare finner på ting motdebatanten din liksom skulle ha sagt. Gå tilbake og les alt jeg har skrevet om igjen, og lær deg å sitere ordentlig. 

 

Hovedoppgavene til en stuer er å holde orden på bagasje i "rotunden" som det kalles, i tillegg til å ta imot og sende av gårde flyene igjen. Oppgaver ellers er sporadisk vask av utstyr, og sjekk at alt har nok diesel, samt er trygt. Har det snødd mye, så fjerner man snø fra f.eks parkering til utstyret enkelte ganger. 

Ingenting av dette er nok til at jobbtilværelsen er stressende, og hvis man blir satt av til å de-ice f.eks, så er det som oftest en heldags jobb i perioder hvor det er meldt snø/frysende regn. Om været skifter plutselig, så har skift-arbeidet alltids folk på med kursing til å kunne bytte om - kaste seg i de-icing kjøretøyet og kjøre over til de-icing området. Man får alltids beskjed i grei tid på forhånd siden det er flykapteinen som tar runda si rett etter han har landet og sjekker om han ønsker tilbudet. 

Om en robotaxi-buss ikke kunne kjøre autonomt, så ville det vært null problem å tilkalle folk, eller løse det sporadisk med folk som allerede er på jobben. Det er tross alt snakk om tilfeller som kun ville foregått en sjelden gang i blant. Om en robotaxi måtte kjøres manuelt i 6 måneder som du tar opp, så er det håpløst. Da hadde man ikke utnyttet dem, og de kunne omtrent ikke engang blitt kalt ei robotaxi. Ikke ville ODD for funksjonene blitt designet slik heller om man først skulle testet slikt i Norge, for da hadde man selvfølgelig installert infrastruktur for å hjelpe bussene utover det å tolke malte striper på asfalten. 

 

Folk ferdes rundt på en flyplass hele tiden. Det skal godt gjøres at man ikke brøyter bort snø kontinuerlig av egnet mannskap for kun brøyting i de dagene det snør mye eller blåser mye der man trenger det for å sørge for sikkerheten. 

 

Jeg var "stuer" i militæret og var i Bodø i 9 måneder. Holder det?
Kjørte rundt med traktor og dyttet rundt på F-16 fly, og utstyr de flyene trengte. Da brøytet jeg også området for snø i de dagene det blåste og snødde. Alt som normalt altså. 
 

 


Jeg hadde alle de oppgavene jeg også, så hva prater du om? Dyr som sendes er en del av "baggasjen" en må håndtere, og dyrene blir selvfølgelig matet og får vann og får gått en tur om de blir stående over lengre perioder pga utsettelser. Det er null stress. Stuere som er redde for ulike dyr blir selvfølgelig ikke satt til å måtte håndtere dem - men folk generelt sett er jo galde i dyr, så det var alltids folk som med glede tok det arbeidet. 

Plukking av søppel er selvfølgelig noe stuere alltids har gjort, siden det er farlig med løse gjenstander der man snurrer opp turbinene. Det å holde taxeringsbanen fri for gjenstander er selvfølgelig også inkludert. 

Jepp, alt utstyr en ble opplært til å bruke inkluderte selvfølgelig lett vedlikehold. Hvorfor i all verden antar du at dette er ny type arbeidsoppgave? 

Man utførte sjekker på alt av utstyr, og man gjorde det samme for alle flyene som landet. Så man avvik så meldte man ifra og laget en rapport rundt det om nødvendig. Det hjalt alt fra utstyr som generatorene, til pushbacker til koblingen av strøm og ledninger - inkludert flyene. Avvik på flyene fikk kapteinen beskjed om, og han valgte om han ville fly med et avvik eller ikke. 

Selvfølgelig kjørte man andre kjøretøy enn kun de-icing og bagasjetraller? Hva i all verden?? 

Ja, man fylte drivstoff på utstyr. Drivstoff på fly var det eget personell som gjorde, men på knøttsmå flyplasser så er nok dette også kombinert. Man tømte til og med dassen på flyene, så ja - du har glemt ting. 

Men med alt dette, så var ikke hverdagen stressende. Man blir jo satt opp i skift-arbeid per dag gjennom uken basert på trafikken inn og ut av flyplassen angående mengden fly. Lander det f.eks 4 fly på 1 time, så må en ha 12-16 folk på jobb alt ettersom overlappen av flyene og typen fly det var mot den perioden. Noen har lengre "turnaround" enn andre. Ryanair f.eks har minst turnaround på Boeng flyene. 

Det var ikke uvanlig at man f.eks var 2 personer på jobb mellom 05-06 pga det kun landet 1 fly. Så kom det f.eks 6 personer til klokken 06 fordi man nå skulle inn i en periode hvor det landet 4 fly. Midt på dagen så gikk antallet folk i jobb ned igjen, før det tok seg opp rundt 17-18 tiden, og ned igjen på kvelden og inn over natta. De 2 personene som startet tidlig blir ikke satt på alle flyene. De får sine pauser hele tiden mellom ulike fly. Er man 8 på jobb i en periode hvor det kun landet Widerøe fly, så roterte man på lagene. Det betydde at man ofte hadde flere timer pauser mellom et fly til det neste. Og det å undersøke olje-nivået eller diesel-nivået på utstyr man skulle bruke senere tar ikke akkurat lange tiden, så det ble endel timer på pauserommet hver dag i den jobben. Mengden jobb sammenfaller med mengden personer som sjekkes inn og skal fly på flyplassen - naturlig nok. Og dette går opp og ned i bølgedaler hver dag. 

 

Jeg opplevde aldri at jeg så noen som var mentalt eller fysisk utmattet. Vell bortsett fra hos folk som var nye. Det å flytte på 200 bagasje innad i flyet er jo tungt i starten som all fysisk arbeid der man bruker muskler man ikke viste man hadde, men det går seg til - og sjefene er forhåpentligvis lure nok til å ikke sette dem til "belly-arbeid" (ligge i flyet og stable baggasje) gjennom hele dagen. 

Som sagt. Jeg har jobbet som stuer og vet hvordan det er. Ikke spesielt stressende generelt sett. 

 

Det har jeg aldri hørt om. Som oftest er det "catering" som i tillegg gjør hojved-vaskingen. Alle flyplasser trenger "catering" ansatte som håndterer maten, så det er null grunn til å drive å sende folk mellom flyplassene for hoved-vaskingen? 

Det er to typer "vask" som utføres på flyene. 
1. Vaskingen mellom hver adgang, og det gjøres av flyvertinner. Er det disse du tenker på? De har jo andre oppgaver under overfarten, og man har ikke folk der som kun vasker. 
2. Hoved-vasken foregår når flyene parkeres for natta, eventuelt når det f.eks har vært et uhell og man trenger litt ekstra hard-vask. Ofte er det "catering" folkene som gjør dette, og setter opp skift-arbeidet for å tilpasses den arbeidsoppgaven i tillegg til det å sortere og fikse maten som sendes med flyene. På slutten av dagen så må de inn i flyene og fjerne all mat, vaske flyene og gjøre dem klare til neste dag. Neste dag så kommer dem med ny fersk mat. 

 

Det er isåfall et annet problem enn det vi prater om. All fysisk arbeid kommer med risiko, og man kan f.eks utnytte dårlig teknikk for å løfte feil og skade seg, men det gjelder alle arbeidsplasser hvor man utfører fysisk arbeid. Man trenger ikke være stresset for å skade seg slik, og alt dette handler om god opplæring. En flyplass som i snitt opplever mer skadeomfang og sykemeldelse enn generelt sett får øynene greit presset mot seg fra eiere og selskapene som er inkludert. 

Man har god oversikt over slikt, og det er også derfor opplæringen er grundig både før man starter arbeidet, og underveis gjennom kollegaer som irettesetter nye folk om de ser de gjør feil. 

Hvordan mener du at det å sitte og kjøre ei buss ville vært pålastede en stuer som normalt sett tømmer dritt fra flyene, løfter 2 tonn bagasje per fly osv? Den arbeidsoppgaven hadde det vært kø om å få tatt, som sagt - akkurat som de-icing er betraktet som lønnsforhøyelse for de som får den kursingen og tilgangen. 

 

Man blir ikke permittert pga tåke, eller dårlig uvær. Det er unntak til normale dager og antall folk man trenger på jobben vil ikke justers selv om det er antatt meldt dårlig vær eller tett tåke? Hva om tåka letter? Hva om værmeldingen var feil? Må du slutte å tulle. 
Når det er vulkanutbrudd og man kan melde at fly i X retning ikke kan gå av sikkerhetsmessige grunner over Y dager, så ble det naturlig nok litt permittering ja, men ikke nok til at det var et problem. Det var fremdeles stor usikkerhet, og man prøvde å løse ruteflyene så godt man kunne uansett. Folk dro til flyplassen, sjekket inn og håpte at flyene skulle gå. 

Var fly kansellert over lengre tid, som f.eks ved streik, så ble folk permittert uansett, og dette har ikke noe med robotaxier å gjøre. Jeg beskriver bare situasjonen som skjer når robotaxier generelt sett ikke ville vært i stand til å gå selv. Da er uværet såpass dårlig at man uansett har utsettelser på flyplassen. Er man maks uheldig, så er det landsdekkende snøvær og utsettelsene er enda større. Det er da ansatte spiller ping-pong, ser filmer, spiller konsollspill eller hva det måtte være. Det var ofte snakk om timesvis med utsettelser, og man måtte kanskje vente til 02 på natta for å vente på et fly som skulle lande 22 osv. Det kunne lett skje om flyet gjennom hele dagen f.eks skulle reise mellom to flyplasser som gjennom hele dagen opplevde tåke/snøvær. Utsettelser ballet seg på hverandre. 

 

Ja, det blir håpløst mye "off-topic" når du skal diskutere hvordan en flyplass styres mot en fyr som har jobbet på flyplass og ser at du farer med tøys. Særlig irriterende blir det når du må få meddebbatanten til å gjenta ting han har sagt før. 

Antagelsen om robotaxier er selvfølgelig at de designes for å passe situasjonen de skal være ved. En robotaxi som designes til å tilpasses en flyplass vil inkludere alt som kan foregå der - det inkluderer vær og vind. Skal man lage en robotaxi som passer til flyplasser langt nord, så inkluderer man selvfølgelig infrastruktur som hjelper kjøretøyet å løse egen "vector space" algoritmer for å forstå hvor den er, selv om bakken er dekket av snø. Da går man altså bort fra det å "tyde" markering på "tarmac", til å tyde f.eks sendere/markering som står plassert rundt om kring på hele flyplassen sammen med et HD-Kart for flyplassen. Da ville man fint klart å løse problemet, og det som står igjen er hvordan man løser Dynamic Driving Task mot underlaget. Det kan være et problem, men jeg tipper man fikser det gjennom å bruke pigg-dekk. 

Hele poenget med diskusjonen her var at det er betydelig enklere å løse nivå 4 autonomi på en flyplass vs normale veier. Vi kan altså forvente at slik teknologi dukker opp der, lenge før regelasjoner og resten er løst for alle veier ellers. 

så mannskapet spillte ikke i timevis med fifa på playstation altså?

dersom de sov kalles det sovende vakt og er en del av jobben deres

Det er ingen som foreslår at oljearbeidere er i standt til å jobbe mer og i tilegg vere mer produktiv enn det de gjør fordi de har sovende vakt på plattformen. Skjerp deg

2–4 eller 2–3, det vil si to uker ute på jobb, deretter tre eller fire uker hjemme. På plattform regnes det som går over to uker som overtid. Når du er på jobb, jobber du lange dager på 12–16 timer 

https://www.merefremgang.no/vi-burde-arbeide-mindre-og-holde-flere-pauser/

Problemet med alarmer og ekstra systemer som skal varsle folk

er at du må være konsentrert og våken for å motta dem eller ikke misfortå dem noe som faller jo lengre arbeidag du har og jo flere oppgaver du har.

Det er også en forutsetning at systemene virker og det ikke plutselig skjer tekniske feil i systemet eller menneskelige feil en plass.

Jeg har flust av eksempler relatert til fly ulykker eller nesten ulykker  hvis du ikke mener det jeg sier er korrekt her så tuller nok ikke.

Fremstillingen av naboer som kom med traktorer og brøytet rullebanen har jeg ingeting tro på særlig i bodø som også har en sivil del

og også fordi en traktor hos en bonde neppe har slikt ekstrautstyr av flerfoldige varlingssystemer.

Jeg kan gå med på at sivile traktorer der naboen kommer å brøyter kan bli brukt ved små flyplasser der en kun driver med hobbyflygning eller sportsflygning men dette skjer på bestemte dager og følger en ganske stram time og ukesplan og slike flyplasser holder ikke like mye åpent som en komersiell flyplass likevel.

Rekvisjon av naboens traktorer kan også  skje dersom forsvaret eller sivilforsvaret har bruk for dem

men igjen er det faktorer som er ganske uvanlige og som en har mer kontroll på en ved en full komersiell flyplass.

For forsvarets del så har de også drivstofftankfly i lufta og trenger ikke bekymre seg fullt så mye om de går tomme for drivstoff i lufta.

Det du beskriver av utstyr eller ting som blir snødd inne kan nok til en viss grad skje ved forsvarets deler av en flyplass. Det er også en del av øvings elementet deres fordi det kan skje uvanlige ting i en krigssituasjon.

på en sivil flyplasss med innesnødd utstyr på rullebanen eller andre områder av flyplassen derimot så betyr det meget forhøynende sjanser for ett smadret pasjaserfly, eller andre typer sivile fly.

Jeg er usikker på om du prøver å være morsom her eller hva det er

Men sammenligner du virkelig det å være stuer i Militæret med en sivil stuer jobb?

Da kan jeg fortelle deg om en lang rekke jobber i forsvaret der en har mye avslappingstid eller tid man ikke gjør noe særlig eller venter på at ting skal skje. Når jeg var inne hadde vi ett utrykk for det som var Ting tar tid.

Ps. Jeg var stasjonert i ingenør bataljonen i skjold og avtjente verneplikten der.

Pluss at en del av oppgavene jeg listet opp nødvendigvis må gjøres når fly ikke går inn for landing eller tar av.

Å sende noe kjøretøy ut på rullebanen eller mannskap mens ett fly er i ferd med å lande er fullstendig galskap.

De icing mannakapet eller sjefen for det på en sivil flyplass som du beskrev tidligere hadde fått sparken dersom de hadde loket rundt de icing maskinen i påvente av ett fly. Hvorfor i huleste prøvde de ikke å vise intativ med å plukke søppel rundt flyplassen istedet for loke der?

for jeg regner med de hadde fått beskjed fra kontrolltårnet for lenge siden om at flyet var forsinket med så eller så lang tid i og med at sivile fly som lander på en flyplass har fått ett landingskjema å forholde seg til og forsinkede fly roter til dette tidskjemaet.

Alternativt må de finne en ledig slot eller presse inn ett fly der det er ledig tid

Eneste unntaket her er jo fly som må nødlande eller lande før tidsskjema av forskjellige årsker

men da blir resten av flyene som er i nærheten av flyplassen bedt pent om å vente og stille seg i kø.

 

Angående vær har jeg allerede sagt at jeg mente det hypotetisk på grunn av klimaendringer eller er du en av de som nekter for at det er en mulighet for at det kan skje flom, økt uvær, økt tåke, økt snø etc på grunn av klimaendringer?

Og jeg mener da selfølgelig ikke en dag eller to.

 

Og jo robotaxier har i høyeste grad med å gjøre om folk blir permiterte

Enkelte flyplasser tar seg lån for å kjøpe disse og rentene og utgiftene løper

Det er en forholdvis dyr invistering i robotaxier dersom de ikke skal bli brukt i store deler av året på grunn av permiteringer

Du kan liksom ikke permitere robotaxier eller sende dem hjem så da må du forsøke å selge dem i ett fallende marked fordi de ellers blør utgifter.

Det er jo inngen inntekter som kommer inn til å dekke hele flyplassens utgifter så noen plasser må de kutte.

Catering tok jeg ikke med fordi jeg trodde ikke det var kommet til Norge enda

Og når du beskriver at dyrepasset bare skjer i det fly tar av så tror jeg du prøver å være morsom her også

passasjerene som har med seg dyr untatt de som har med seg dyrene ombord i flyene må jo være i god tid ute dersom de skal i lasterom og det hender jo at fly blir kanselerte men dyrene passer seg ikke selv liksom

Kanskje må vetrinær tilkalles fordi stuerne ikke finner det forsvarlig å sende dyret eller lignende.

 

Og generelt ved permiteringer

Når du går på permiteringer så får du dagpenger

tror det var 60 % av lønn

ikke akkurat veldig lukrativt

Tilbudd om jobb til 400 000 i året eller gå på dagpenger og vente på at permiteringer ved flyplassen blir slutt

jeg vet hva jeg ville valgt

eller denne varianten du får sparken fra flyplassen på grunn av fallende passjertall eller fordi administrasjonen skal effektivisere

Etter en stund så får du tilbud om samme jobb + en liten bonus for å lokke deg

du avslår enten fordi du har funnet deg en annen og forhåpenligvis bedre jobb

eller alternativt du takker nei på grunn av bedriftens illojolitet tidligere

Du repeterer ting du har sagt tidligere fordi du ønsker å krangle

så kutt ut anklagene

 

 

 

 

 

Edited by Lodium
 • Like 1

Share this post


Link to post
Lodium skrev (1 time siden):

så mannskapet spillte ikke i timevis med fifa på playstation altså?

dersom de sov kalles det sovende vakt og er en del av jobben deres

Det er ingen som foreslår at oljearbeidere er i standt til å jobbe mer og i tilegg vere mer produktiv enn det de gjør fordi de har sovende vakt på plattformen. Skjerp deg

Jeg forklarer deg hvordan ting foregår på en flyplass grunnet jeg har jobbet på en flyplass. Og jo - i tilfeller der det var ekstremvær, så blir man sittende å vente på fly. Arbeidsoppgaver er det ikke uendelig av, og ledere som bare finner på arbeidsoppgaver fremfor å la folka sine få hvile og ha det litt gøy på jobb eksister nok, men de varer nok ikke så lenge i jobben sin. Ergo var det tilbud som film og konsoller på jobb. Ved enkelte flyplasser så har man også hangarer som står helt tomme midt på dagen som f.eks KLM leide. Når flyene deres var ute som normalt, så var hangarene som de stod i over natten tomme. På kvelden når siste KLM fly ankom, så ble de tauet inn i hangaren over natta. Dette fordi de var en av de første til å dra om morgenen igjen, slik at man ikke risikerte å måtte betale ekstra for de-icing og det å få ansatte til å komme tidligere på jobb. Noen tar altså den ekstra kostnaden det er å leie slikt. 

Eksempel: 
Et fly flyr ofte mellom 2 plasser og kun 2 plasser gjennom hele dagen. Et KLM fly som reiser OSL - LHR 6 ganger iløpet av et døgn kan oppleve ekstreme forsinkelser om Heathrow har uvær og snøvær gjennom hele døgnet. De som da jobber kveld og natteskift som står oppført til å ta disse flyene får ofte overtid og må vente langt ut i nattedøgnet for å ta det flyet imot før det skal parkeres til neste dag. Andre tilfeller så har man to flyplasser hvor det er uvær ved begge flyplassene. Da blir det enda verre igjen. 

Lodium skrev (1 time siden):

Problemet med alarmer og ekstra systemer som skal varsle folk

er at du må være konsentrert og våken for å motta dem eller ikke misfortå dem noe som faller jo lengre arbeidag du har og jo flere oppgaver du har.

Det er også en forutsetning at systemene virker og det ikke plutselig skjer tekniske feil i systemet eller menneskelige feil en plass.

Siden du ikke klarer å sitere korrekt, så aner jeg ikke hva du sikter til med dette. Snakker du om Robotaxi-Bussene? Når jeg skriver om Fallback og at den er lokal vs fjernstyrt, så snakker jeg altså om ikke mennesklig sjåfør til menneskelig sjåfør. Når man ved en flyplass ville hatt snøføyke f.eks, så er det null grunn til å tilkalle et menneske og så ha den monitorere bussen. Han kan like gjerne kjøre den selv. Grunnen til å monitorere robotaxier nå eksisterer jo kun fordi man vil teste og utvikle dem. En Robotaxi shuttle buss på en flyplass ville vært noe en kjøpte inn, og det ville vært et ferdig utviklet system hvor ODD definerer når den kan kjøres helt av seg selv autonomt, og når mennesket måtte vært sjåfør. 

Lodium skrev (1 time siden):

Fremstillingen av naboer som kom med traktorer og brøytet rullebanen har jeg ingeting tro på særlig i bodø som også har en sivil del

I Bodø så har man sivil og militær del. Ved uvær så måkte vi (altså militære delen) rullebanen og alle områder hvor utstyr og fly skulle ferdes. Naboene jeg snakket om handlet om det å sette seg opp på vaktlister for å få tilkallelse for arbeid uten å ha fast stilling. Snømåking er sessongbasert arbeid, som sagt. Og de som har utstyr for snømåkinga er ofte bøndene i nærheten som i tillegg måker andre områder generelt sett gjennom kommunen. Ved ekstremvær, så holdt det ikke med utstyret som man alltids har fast på flyplassen, og da hendte det man ringte inn ekstra hjelp. Bøndene måkte f.eks mer knotete områder som der man parkerer utstyr, og baggasje-traller. 

Hvorfor i all verden skulle jeg ha løyet om dette? 

Lodium skrev (2 timer siden):

og også fordi en traktor hos en bonde neppe har slikt ekstrautstyr av flerfoldige varlingssystemer.

Hva slags ekstrautstyr og varslingssystemer skulle bonden ha hatt? Han har en radio for kommunikasjon med tårnet, folk på trafikk og stuerne. Thats it. 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Jeg kan gå med på at sivile traktorer der naboen kommer å brøyter kan bli brukt ved små flyplasser der en kun driver med hobbyflygning eller sportsflygning men dette skjer på bestemte dager og følger en ganske stram time og ukesplan og slike flyplasser holder ikke like mye åpent som en komersiell flyplass likevel.

Jeg jobbet på Torp flyplass. Det er en "liten" flyplass, dog stor i forhold til trafikk inn og ut av flyplassen. Og ja, det var ikke normalt at det var behov for ekstra hjelp, men det kunne forekomme. 

Om du ikke trur meg bryr meg midt i ræva. Du kan jo tippe hva en gjør om snø kan vise seg å gi utsettelser og problemer på en flyplass. Ringer man hjelp, eller lar man det være og får ekstra utsettelser utover dagen pga snø? 

Lodium skrev (2 timer siden):

For forsvarets del så har de også drivstofftankfly i lufta og trenger ikke bekymre seg fullt så mye om de går tomme for drivstoff i lufta.

Når jeg var i militæret så landet det Antonov an-124 på Bodø for å hente utstyr som skulle til øvelse i Canada. Da hjalp vi med å laste de flyene, der man faktisk kjørte inn i flyene med traktorene og parkerte generatorer, APU'er og den slags. Såpass svære er dem, og nei - de trenger ikke ekstra drivstoff i lufta. Du prater om jetjagerne, og for normale dager så trenger de fylles på bakken. Det koster såpass å skulle trene på å fylle i lufta at det ikke foregår daglig. 

16 - avganger og landinger var det stort sett daglig av F-16 på Bodø når jeg var der. 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Det du beskriver av utstyr eller ting som blir snødd inne kan nok til en viss grad skje ved forsvarets deler av en flyplass. Det er også en del av øvings elementet deres fordi det kan skje uvanlige ting i en krigssituasjon.

på en sivil flyplasss med innesnødd utstyr på rullebanen derimot så betyr det meget forhøynende sjanser for ett smadret pasjaserfly, eller andre typer sivile fly.

Smadret passasjerfly? Hvorfor i all verden skulle nedsnødd utstyr gi økte sjanser for dette? Det er IKKE LOV å parkere utstyr der flyene ferdes. Så det skjer ikke at utstyr kan bli nedsnødd med risiko av kollisjon mellom utstyr og fly. Slutt å finn på ting! Da har det vært ekstrem-avvik og man får sparken om et fly deiser inn i noe utstyr på vei inn. De får heller ikke lov til å parkere selv, og må vente på takseveien til stueren er klar til å vinke dem inn. 

Lodium skrev (2 timer siden):

Jeg er usikker på om du prøver å være morsom her eller hva det er

Men sammenligner du virkelig det å være stuer i Militæret med en sivil stuer jobb?

Nei? Jeg sier jeg har vært begge deler! Jeg har jobbet som stuer og grunnet det faktum, så ble jeg sendt til Bodø under førstegangstjenesten for å kjøre traktor og dytte F-16 fly og en masse utstyr den trenger. F.eks APU'er, Generatorer, missil-traller, flytende oksygen osv. 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Å sende noe kjøretøy ut på rullebanen eller mannskap mens ett fly er i ferd med å lande er fullstendig galskap.

Hvem har sagt at man skal sende kjøretøy ut på rullebanen eller mannskap mens et fly er i ferd med å lande? Du bare finner på ting! 
Man skal ALLTID kontakte tårnet om man har behov for å krysse en rullebane. Det eksisterte kun én vei på Bodø hvor kontakt med tårnet ikke var nødvendig, men da måtte man kjøre rundt rullebanen på en vei som gikk helt sør av den mot sjøen. Det eneste man måtte passe på her, var å ikke krysse når fly skulle lette. 

I pauserommet så hadde dem et bilde som et godt eksempel på hvorfor. En traktor som hadde blitt blåst til siden og veltet pga en fyr hadde kjørt ut mens en Boing skulle lette og satte igang full "blast" av motorene sine mot traktoren og han som var 100-150 meter fra flyet eller noe slikt. 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

De icing mannakapet eller sjefen for det på en sivil flyplass som du beskrev tidligere hadde fått sparken dersom de hadde loket rundt de icing maskinen i påvente av ett fly. Hvorfor i huleste prøvde de ikke å vise intativ med å plukke søppel rundt flyplassen istedet for loke der?

Igjen, jeg har aldri sagt at De-icing mannskapet loket rundt på selve rullebanen? Er du full? De "loket" rundt på pauselokalet på andre siden av rullebanen rett ved de-icing området som er laget for å drenere vesken. Fly på Torp må fylles med mennesker på den ene siden, krysse rullebanen og parkeres på det området hvor de så blir de-icet. Om det var "søppel" der, så plukker dem det selvfølgelig opp, men det er kun de som befinner seg der, så mengden søppel er naturlig nok begrenset. 

Lodium skrev (2 timer siden):

Alternativt må de finne en ledig slot eller presse inn ett fly der det er ledig tid


Fly har en begrenset tid i lufta, og man utfører ikke rotasjoner med kø over flyplassen av fly med mindre det er 100% nødvendig. Man får de ned på bakken! Det er ingen som tenker på å matche landingstider med Stuernes arbeidstider. Det der er tøys! Stuerne må bare ta ting som det kommer, og noen ganger så får man kun 20-30 minutter beskjed om at det kommer et par fly ekstra som er blitt rerutet fra en naboflyplass. Som oftest grunnet tett tåke. 

Er man da underbemannet, så er man det. Flyet lander, blir parkert og må vente. For enkelte små flyplasser så har man ikke nok kjøretøy til å støtte at mange fly lander samtidig. Trappe-kjøretøy f.eks. som man er avhengig av for å få folk ut av flyet. På Torp så hadde man kun 4 slike. Man støttet altså at kun 4 store fly var nede samtidig. Kom det 1 eller 2 ekstra, så måtte en sjonglere utstyret når det var ledig for å slippe folk av, samt boarding av flyene. Normalt sett så kjører man jo 2 slike til på hvert fly. Dog ved "krise", så kjørte man kun til 1 helt fremme på flyet og man lot folk kun gå av og på der fremme. 

Lodium skrev (2 timer siden):

Angående vær har jeg allerede sagt at jeg mente det hypotetisk på grunn av klimaendringer eller er du en av de som nekter for at det er en mulighet for at det kan skje flom, økt uvær, økt tåke, økt snø etc på grunn av klimaendringer?

Leser du i det hele tatt det jeg skriver? Flom på en flyplass ville jeg dog likt å sett. De bygges for å unngå slikt, selv ved ekstremvær så skal det være drenering godt nok til å unngå for mye vann på rullebanene. En flyplass som opplever flom inkluderer byggefirma og analysefolk som får sparken rimelig kjapt etter at første flom har eksistert. På Torp så kunne det hølje ned i dagesvis og det var flom ellers i området, men aldri på flyplassen. 

Lodium skrev (2 timer siden):

Det er en forholdvis dyr invistering i robotaxier dersom de ikke skal bli brukt i store deler av året på grunn av permiteringer

Ja, selvfølgelig ville det vært en invistering, og nei - det er null grunn til å tru at når man først kjøper inn slik kapabilitet at de ikke ville vært brukt store deler av året. Det er jo DERFOR jeg snakker om lokal og fjern Fallback! Utstyret ville vært i bruk 100% av året, der eneste forskjell er at de kjører seg selv en majoritet av året, mens ved avvik som f.eks vær og vind, så blir dem manuelt kjørt av mennesker. 

Vi snakker om hvor enkelt det er å løse nivå 4 autonomi, og jeg tok opp flyplasser som steder hvor vi kan forvente å se slikt først, fremfor at Norge liksom skal ha slikt overalt på alle våre veier. De første stedene hvor man vil se slikt er byer, og lukkede områder som flyplasser. 

Mercedes har allerede vist autonom parkering med infrastruktur i parkeringsgarasjen for å løse parkeringen. 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Du kan liksom ikke permitere robotaxier eller sende dem hjem så da må du forsøke å selge dem i ett fallende marked fordi de ellers blør utgifter.

Sende dem hjem!? Herregud, hvordan forestiller du deg at robotaxier skulle fungert på en lukket flyplass egentlig? 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Catering tok jeg ikke med fordi jeg trodde ikke det var kommet til Norge enda

???? Vi har da hatt catering og mat i flyene i Norge i over 60 år!? 

 

Lodium skrev (2 timer siden):

Og når du beskriver at dyrepasset bare skjer i det fly tar av så tror jeg du prøver å være morsom her også

passasjerene som har med seg dyr untatt de som har med seg dyrene ombord i flyene må jo være i god tid ute dersom de skal i lasterom og det hender jo at fly blir kanselerte men dyrene passer seg ikke selv liksom

Kanskje må vetrinær tilkalles fordi stuerne ikke finner det forsvarlig å sende dyret eller lignende.

1. Nå finner du på uttalelser igjen! Slutt med det! Dyrepasset skjer fra første stund etter at dyret er innsjekket. Ved spesialbåndet så er det en alarm, og den utløses hver gang dyr sjekkes inn. Da må en eller annen stuer møte ved døra/båndet og ta imot dyreburet. 
2. Når har jeg sagt at dyrene passer seg selv!? Seriøst, leser du ikke det du svarer til?? 
3. Ja, vetrinær må kanskje tilkalles, men slikt blir fakket som regel ved innsjekk. Er et dyr ekstremt stresset, så sier stuerne også ifra om de antar at det kan være skadelig for dyret å bli sendt i et lasterom på et fly. Jeg har personlig stoppet et dyr fra å bli sendt slik, siden hunden var helt fra seg. Løsningen ble slik at besetningen spurte folk i flyet om det var greit at en snill Retriver fikk lov til å være i flyet sammen med passasjerene i buret sitt fremme. Den ble stroppet i gulvet (det er riller der som fester setene), og et sete ble tatt ut og hunden tok plassen til det setet helt fremme, med eieren ved siden av. Da slappet hunden mer av. Setet ble kastet i lasterommet, og man sendte melding til stuerne ved destinasjonen om situasjonen, om at de måtte ta imot en hund ved "trappa", og feste setet igjen som lå i "belly", som er betegnelsen for lasterommet dem i mellom. 

Lodium skrev (2 timer siden):

Du repeterer ting du har sagt tidligere fordi du ønsker å krangle

Nei, som beviselig her i denne posten. Jeg repeterer ting fordi du ikke leser eller forstår hva du leser. Når du klarer å lire av deg at man sender robotaxiene hjem fra flyplassen, så aner jeg ikke i hvilket landskap du befinner deg i, men det er langt fra jorden i det minste. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, oophus said:

Jeg forklarer deg hvordan ting foregår på en flyplass grunnet jeg har jobbet på en flyplass. Og jo - i tilfeller der det var ekstremvær, så blir man sittende å vente på fly. Arbeidsoppgaver er det ikke uendelig av, og ledere som bare finner på arbeidsoppgaver fremfor å la folka sine få hvile og ha det litt gøy på jobb eksister nok, men de varer nok ikke så lenge i jobben sin. Ergo var det tilbud som film og konsoller på jobb. Ved enkelte flyplasser så har man også hangarer som står helt tomme midt på dagen som f.eks KLM leide. Når flyene deres var ute som normalt, så var hangarene som de stod i over natten tomme. På kvelden når siste KLM fly ankom, så ble de tauet inn i hangaren over natta. Dette fordi de var en av de første til å dra om morgenen igjen, slik at man ikke risikerte å måtte betale ekstra for de-icing og det å få ansatte til å komme tidligere på jobb. Noen tar altså den ekstra kostnaden det er å leie slikt. 

Eksempel: 
Et fly flyr ofte mellom 2 plasser og kun 2 plasser gjennom hele dagen. Et KLM fly som reiser OSL - LHR 6 ganger iløpet av et døgn kan oppleve ekstreme forsinkelser om Heathrow har uvær og snøvær gjennom hele døgnet. De som da jobber kveld og natteskift som står oppført til å ta disse flyene får ofte overtid og må vente langt ut i nattedøgnet for å ta det flyet imot før det skal parkeres til neste dag. Andre tilfeller så har man to flyplasser hvor det er uvær ved begge flyplassene. Da blir det enda verre igjen. 

Siden du ikke klarer å sitere korrekt, så aner jeg ikke hva du sikter til med dette. Snakker du om Robotaxi-Bussene? Når jeg skriver om Fallback og at den er lokal vs fjernstyrt, så snakker jeg altså om ikke mennesklig sjåfør til menneskelig sjåfør. Når man ved en flyplass ville hatt snøføyke f.eks, så er det null grunn til å tilkalle et menneske og så ha den monitorere bussen. Han kan like gjerne kjøre den selv. Grunnen til å monitorere robotaxier nå eksisterer jo kun fordi man vil teste og utvikle dem. En Robotaxi shuttle buss på en flyplass ville vært noe en kjøpte inn, og det ville vært et ferdig utviklet system hvor ODD definerer når den kan kjøres helt av seg selv autonomt, og når mennesket måtte vært sjåfør. 

I Bodø så har man sivil og militær del. Ved uvær så måkte vi (altså militære delen) rullebanen og alle områder hvor utstyr og fly skulle ferdes. Naboene jeg snakket om handlet om det å sette seg opp på vaktlister for å få tilkallelse for arbeid uten å ha fast stilling. Snømåking er sessongbasert arbeid, som sagt. Og de som har utstyr for snømåkinga er ofte bøndene i nærheten som i tillegg måker andre områder generelt sett gjennom kommunen. Ved ekstremvær, så holdt det ikke med utstyret som man alltids har fast på flyplassen, og da hendte det man ringte inn ekstra hjelp. Bøndene måkte f.eks mer knotete områder som der man parkerer utstyr, og baggasje-traller. 

Hvorfor i all verden skulle jeg ha løyet om dette? 

Hva slags ekstrautstyr og varslingssystemer skulle bonden ha hatt? Han har en radio for kommunikasjon med tårnet, folk på trafikk og stuerne. Thats it. 

 

Jeg jobbet på Torp flyplass. Det er en "liten" flyplass, dog stor i forhold til trafikk inn og ut av flyplassen. Og ja, det var ikke normalt at det var behov for ekstra hjelp, men det kunne forekomme. 

Om du ikke trur meg bryr meg midt i ræva. Du kan jo tippe hva en gjør om snø kan vise seg å gi utsettelser og problemer på en flyplass. Ringer man hjelp, eller lar man det være og får ekstra utsettelser utover dagen pga snø? 

Når jeg var i militæret så landet det Antonov an-124 på Bodø for å hente utstyr som skulle til øvelse i Canada. Da hjalp vi med å laste de flyene, der man faktisk kjørte inn i flyene med traktorene og parkerte generatorer, APU'er og den slags. Såpass svære er dem, og nei - de trenger ikke ekstra drivstoff i lufta. Du prater om jetjagerne, og for normale dager så trenger de fylles på bakken. Det koster såpass å skulle trene på å fylle i lufta at det ikke foregår daglig. 

16 - avganger og landinger var det stort sett daglig av F-16 på Bodø når jeg var der. 

 

Smadret passasjerfly? Hvorfor i all verden skulle nedsnødd utstyr gi økte sjanser for dette? Det er IKKE LOV å parkere utstyr der flyene ferdes. Så det skjer ikke at utstyr kan bli nedsnødd med risiko av kollisjon mellom utstyr og fly. Slutt å finn på ting! Da har det vært ekstrem-avvik og man får sparken om et fly deiser inn i noe utstyr på vei inn. De får heller ikke lov til å parkere selv, og må vente på takseveien til stueren er klar til å vinke dem inn. 

Nei? Jeg sier jeg har vært begge deler! Jeg har jobbet som stuer og grunnet det faktum, så ble jeg sendt til Bodø under førstegangstjenesten for å kjøre traktor og dytte F-16 fly og en masse utstyr den trenger. F.eks APU'er, Generatorer, missil-traller, flytende oksygen osv. 

 

Hvem har sagt at man skal sende kjøretøy ut på rullebanen eller mannskap mens et fly er i ferd med å lande? Du bare finner på ting! 
Man skal ALLTID kontakte tårnet om man har behov for å krysse en rullebane. Det eksisterte kun én vei på Bodø hvor kontakt med tårnet ikke var nødvendig, men da måtte man kjøre rundt rullebanen på en vei som gikk helt sør av den mot sjøen. Det eneste man måtte passe på her, var å ikke krysse når fly skulle lette. 

I pauserommet så hadde dem et bilde som et godt eksempel på hvorfor. En traktor som hadde blitt blåst til siden og veltet pga en fyr hadde kjørt ut mens en Boing skulle lette og satte igang full "blast" av motorene sine mot traktoren og han som var 100-150 meter fra flyet eller noe slikt. 

 

Igjen, jeg har aldri sagt at De-icing mannskapet loket rundt på selve rullebanen? Er du full? De "loket" rundt på pauselokalet på andre siden av rullebanen rett ved de-icing området som er laget for å drenere vesken. Fly på Torp må fylles med mennesker på den ene siden, krysse rullebanen og parkeres på det området hvor de så blir de-icet. Om det var "søppel" der, så plukker dem det selvfølgelig opp, men det er kun de som befinner seg der, så mengden søppel er naturlig nok begrenset. 


Fly har en begrenset tid i lufta, og man utfører ikke rotasjoner med kø over flyplassen av fly med mindre det er 100% nødvendig. Man får de ned på bakken! Det er ingen som tenker på å matche landingstider med Stuernes arbeidstider. Det der er tøys! Stuerne må bare ta ting som det kommer, og noen ganger så får man kun 20-30 minutter beskjed om at det kommer et par fly ekstra som er blitt rerutet fra en naboflyplass. Som oftest grunnet tett tåke. 

Er man da underbemannet, så er man det. Flyet lander, blir parkert og må vente. For enkelte små flyplasser så har man ikke nok kjøretøy til å støtte at mange fly lander samtidig. Trappe-kjøretøy f.eks. som man er avhengig av for å få folk ut av flyet. På Torp så hadde man kun 4 slike. Man støttet altså at kun 4 store fly var nede samtidig. Kom det 1 eller 2 ekstra, så måtte en sjonglere utstyret når det var ledig for å slippe folk av, samt boarding av flyene. Normalt sett så kjører man jo 2 slike til på hvert fly. Dog ved "krise", så kjørte man kun til 1 helt fremme på flyet og man lot folk kun gå av og på der fremme. 

Leser du i det hele tatt det jeg skriver? Flom på en flyplass ville jeg dog likt å sett. De bygges for å unngå slikt, selv ved ekstremvær så skal det være drenering godt nok til å unngå for mye vann på rullebanene. En flyplass som opplever flom inkluderer byggefirma og analysefolk som får sparken rimelig kjapt etter at første flom har eksistert. På Torp så kunne det hølje ned i dagesvis og det var flom ellers i området, men aldri på flyplassen. 

Ja, selvfølgelig ville det vært en invistering, og nei - det er null grunn til å tru at når man først kjøper inn slik kapabilitet at de ikke ville vært brukt store deler av året. Det er jo DERFOR jeg snakker om lokal og fjern Fallback! Utstyret ville vært i bruk 100% av året, der eneste forskjell er at de kjører seg selv en majoritet av året, mens ved avvik som f.eks vær og vind, så blir dem manuelt kjørt av mennesker. 

Vi snakker om hvor enkelt det er å løse nivå 4 autonomi, og jeg tok opp flyplasser som steder hvor vi kan forvente å se slikt først, fremfor at Norge liksom skal ha slikt overalt på alle våre veier. De første stedene hvor man vil se slikt er byer, og lukkede områder som flyplasser. 

Mercedes har allerede vist autonom parkering med infrastruktur i parkeringsgarasjen for å løse parkeringen. 

 

Sende dem hjem!? Herregud, hvordan forestiller du deg at robotaxier skulle fungert på en lukket flyplass egentlig? 

 

???? Vi har da hatt catering og mat i flyene i Norge i over 60 år!? 

 

1. Nå finner du på uttalelser igjen! Slutt med det! Dyrepasset skjer fra første stund etter at dyret er innsjekket. Ved spesialbåndet så er det en alarm, og den utløses hver gang dyr sjekkes inn. Da må en eller annen stuer møte ved døra/båndet og ta imot dyreburet. 
2. Når har jeg sagt at dyrene passer seg selv!? Seriøst, leser du ikke det du svarer til?? 
3. Ja, vetrinær må kanskje tilkalles, men slikt blir fakket som regel ved innsjekk. Er et dyr ekstremt stresset, så sier stuerne også ifra om de antar at det kan være skadelig for dyret å bli sendt i et lasterom på et fly. Jeg har personlig stoppet et dyr fra å bli sendt slik, siden hunden var helt fra seg. Løsningen ble slik at besetningen spurte folk i flyet om det var greit at en snill Retriver fikk lov til å være i flyet sammen med passasjerene i buret sitt fremme. Den ble stroppet i gulvet (det er riller der som fester setene), og et sete ble tatt ut og hunden tok plassen til det setet helt fremme, med eieren ved siden av. Da slappet hunden mer av. Setet ble kastet i lasterommet, og man sendte melding til stuerne ved destinasjonen om situasjonen, om at de måtte ta imot en hund ved "trappa", og feste setet igjen som lå i "belly", som er betegnelsen for lasterommet dem i mellom. 

Nei, som beviselig her i denne posten. Jeg repeterer ting fordi du ikke leser eller forstår hva du leser. Når du klarer å lire av deg at man sender robotaxiene hjem fra flyplassen, så aner jeg ikke i hvilket landskap du befinner deg i, men det er langt fra jorden i det minste. 

'slutt å legg ord i munnen på meg

Jeg har ikke sagt at flyskjemaene matcher mot stuernes tid

Det der er du selv som finner opp

Men jeg kan gjerne forklare siden du misforstår sånne elementere ting

Flyene blir matchet opp mot andre fly

Alle fly kan ikke lande eller lette samtidig og ikke kan de parkere eller takse på rullebanen samtidig heller det vil føre til voldsomme kollisjoner

i tilegg skal andre systemer være klar

det bør foreksempel være en ledig gate for ett  fly som er på tur til å lande

selv om det altrnativt kan bli brukt en vanlig trapp eller det man kalte flytrappbil før i tiden.

Det at det er dere som gir beskjed til tårnet er også feil

det er tårnet som gir dere beskjed

Dere har ingen som helst oversikt over hva som befinner seg i lufta

Det er som nesten som du sier at hver stuer her sitter med en radar eller lignende systemer noe som er tull

så det er nok bare unntaksvis dere gir beskjed til tårnet og jeg tipper det er situasjoner som befinner seg nært terminal uansett med unntak å si ordre motatt og andre korte meldinger.

Til å ha jobbet på en flyplass og en sivil en så bruker du mange rare påstander

Her er flom du etterlyser ved en flyplass også

https://www.tv2.no/a/12916593/

Kan finne ett par amrikanske også dersom du vil

Siden du har sett det nå, skal du spise hatten din eller noe?

poenget var altså at det kan hypoetisk skje ved svært mye nedbør i norge også

systemene og grunnen i Norge har ikke kapasitet til å ta unna uendelig med mengder med regn selv om det er en flyplass

Hvordan nedsnødd utstyr kan sørge for at sivilt fly blir smadret?

Tenker det er best jeg heller linker opp mot en liste med nestenulykker her av fly som ikke har truffet  rullebanen nøyaktig

og dette er bare nesten ulykker

Det er Norske flyplasser på denne listen også

kan godt finne en som er rene ulykker også

https://www.skybrary.aero/index.php/Accident_and_Serious_Incident_Reports:_RE

Her er ett sitat av to av nestenulykkene

 

 • B738, Manchester UK, 2003 (On 16 July 2003, a Boeing 737-800, being operated by Excel Airlines on a passenger flight from Manchester to Kos began take off on Runway 06L without the flight crew being aware of work in progress at far end of the runway. The take off calculations, based on the full runway length resulted in the aircraft passing within 56 ft of a 14 ft high vehicle just after take off.)
 • SW4, New Plymouth New Zealand, 2009 (A visual approach by a Swearingen SA227 at New Plymouth was rushed and unstable with the distraction of a minor propeller speed malfunction and with un-actioned GPWS warnings caused by excessive sink and terrain closure rates. After a hard touchdown close to the beginning of the runway, directional control was lost and the aircraft left the runway to the side before continuing parallel to it for the rest of the landing roll.)
 •  
 • Eller tenkte du heller på at det er så nært terminalen at sjansen der er Minimal?
 • Det virket jo ikke slik ut fra kommentaren din
 •  

Dersom det ikke er uendelige oppgaver å ta av så blir dere nedbemannet 

såkalt effektivisering

er ingen vits å ha for mange anstatte som ikke gjør noen ting

Bare ett tips : en militær flyplass eller en militær del av en fungerer ikke på samme måte.

Ett tips til

Dersom du ikke mener at dyrene passer seg selv så bør du slutte å påstå at stuere bare jobber når fly letter og lander

Nei jeg sa ikke at man sendte robotaxiene hjem

jeg sa at man ikke kunne sende dem hjem fordi det var utstyr og ikke mennesker

og det var en av plassene å kuttte ved på selge de i ett fallende marked

slutt å spill dum

og nei, jeg gidder ikke leke klipp og lim leken

og nei det er ikke sitater på korrekt måte

hadde det vært det hadde du ikke ignorert det om salg av utstyr noe som er umulig å gjøre med folk

Man nå gidder jeg ikke å krangle mer

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
Lodium skrev (3 minutter siden):

Men jeg kan gjerne forklare siden du misforstår sånne elementere ting

Jeg har jobbet på en flyplass! Hvor mange ganger må jeg si det? Det å si at fly planlegges er håpløst tåpelig å engang diskutere. Selvfølgelig blir dem det. Men vi snakker om autonomi og hvordan det ville sett ut på en flyplass! Da må en inkludere at vær og vind eksisterer. 

 

Lodium skrev (5 minutter siden):

Det at det er dere som gir beskjed til tårnet er også feil

det er tårnet som gir dere beskjed

Forstår du norsk dårlig? Selvfølgelig er det tårnet som bestemmer, men det er bakkemannskapet som kontakter tårnet og spør om kysten er klar! 

 

Lodium skrev (8 minutter siden):

Dere har ingen som helst oversikt over hva som befinner seg i lufta

Inne på kontoret til bakkemannskapet så står det selvfølgelig en skjerm med oversikt over når flyene nøyaktig lander. Det tilhører sjeldenhetene at flyene lander til avtalt tid. Ofte kommer dem tidligere pga kjappere overfart i medvind f.eks. 

 

Lodium skrev (11 minutter siden):

Det er som nesten som du sier at hver stuer her sitter med en radar eller lignende systemer noe som er tull

Nei. Men det er jo ikke noe nytt at du finner på tøys og uttalelser som aldri har funnet sted her inne. Prøv å fokuser på temaet og autonomi er du grei. Alt det andre tøyset kan du holde deg for god for. 

 

Lodium skrev (12 minutter siden):

så det er nok bare unntaksvis dere gir brskjed til tårnet og jeg tipper det er situasjoner som befinner seg nært terminal uansett.

Skal si du tipper mye. Prøv å forhold deg til hva dine meddebattanter sier. Hvor ofte man kontakter tårnet avhenger av flyplassen. Ved noen flyplasser så krysser man takseveier og rullebaner oftere enn hos andre. 

 

Lodium skrev (14 minutter siden):

Dersom du ikke mener at dyrene passer seg selv så bør du slutte å påstå at stuere bare jobber når fly letter og lander

Deres arbeidsoppgaver følger flytrafikken. Det å sjekke utstyr gjør man uansett om flyet lander til tiden, eller om den er forsinket og alle vet tiden det tar å sjekke om f.eks en generator har nok olje og diesel. Altså er det forsinkelser, så blir det lengre pauser. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...