Jump to content

Recommended Posts

Historien om Adam og Eva, som trosser Guds advarsel om å spise av frukten på Kunnskapens tre, har alltid forundret meg. Hva står Livets tre for? Hva står Kunnskapens tre for? 

Når jeg leser at straffen for å spise av Kunnskapens tre er forvisning fra Paradis og det evige liv, til døden i dødsriket, da tenker jeg som så. Vi, menneskeheten, er formodentlig etterkommere av Adam og Eva, og således har vi altså arvet deres synd og straffen er døden. 

Hva er så død om ikke det motsatte av evighet. Jeg vender blikket mot himmelen og skuer et univers som tilsynelatende er uendelig. Tallet på planeter, stjerner og galakser synes også uendelig. Men hva skjer med universet? Det fødes og det dør. Det hevdes at alt begynte med et Big Bang og at det vil engang ende i et Big Crunch. Altså, alt vil dø ut til slutt. Betyr det at det universet vi lever i er et dødsrike, et forvisningssted, der våre forfedre ble sendt fordi de var ulydig mot Gud?

Tilbake til innledningsspørsmålet. Kan det tenkes at vi lever i fortid? Kan det også tenkes at i Paradiset lever livet evig fordi skapningene der bare spiser av Livets tre som med et annet begrep kan kalles; Øyeblikkets tre? Kan det tenkes at Kunnskapens tre med et annet begrep kan kalles; Hukommelsens tre? Kan det tenkes at Adam og Eva fikk hukommelse av å spise av dette treet og dermed husket hvor de egentlig kom fra før de havnet i Paradiset. Kan det tenkes at vi alle er døde og lever i fortiden vår? Og er det grunnen til at det hevdes at man kan se inn i fremtiden som eksempelvis i drømmer?

 

 

Share this post


Link to post
armag-aa@online.no skrev (2 timer siden):

Historien om Adam og Eva, som trosser Guds advarsel om å spise av frukten på Kunnskapens tre, har alltid forundret meg. Hva står Livets tre for? Hva står Kunnskapens tre for? 

Når jeg leser at straffen for å spise av Kunnskapens tre er forvisning fra Paradis og det evige liv, til døden i dødsriket, da tenker jeg som så. Vi, menneskeheten, er formodentlig etterkommere av Adam og Eva, og således har vi altså arvet deres synd og straffen er døden. 

Hva er så død om ikke det motsatte av evighet. Jeg vender blikket mot himmelen og skuer et univers som tilsynelatende er uendelig. Tallet på planeter, stjerner og galakser synes også uendelig. Men hva skjer med universet? Det fødes og det dør. Det hevdes at alt begynte med et Big Bang og at det vil engang ende i et Big Crunch. Altså, alt vil dø ut til slutt. Betyr det at det universet vi lever i er et dødsrike, et forvisningssted, der våre forfedre ble sendt fordi de var ulydig mot Gud?

Tilbake til innledningsspørsmålet. Kan det tenkes at vi lever i fortid? Kan det også tenkes at i Paradiset lever livet evig fordi skapningene der bare spiser av Livets tre som med et annet begrep kan kalles; Øyeblikkets tre? Kan det tenkes at Kunnskapens tre med et annet begrep kan kalles; Hukommelsens tre? Kan det tenkes at Adam og Eva fikk hukommelse av å spise av dette treet og dermed husket hvor de egentlig kom fra før de havnet i Paradiset. Kan det tenkes at vi alle er døde og lever i fortiden vår? Og er det grunnen til at det hevdes at man kan se inn i fremtiden som eksempelvis i drømmer?

 

 

Den løsepenge for mange som Jesus taler om i Matt 20:28, betegner også en befrielse eller frelse. I Sal 49:7-8 står det: de som setter sin lit til sitt gods og roser seg av sin store rikdom. En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. Dette skriftstedet stemmer overens med flere andre når det peker på at løsepenge er en gjenløsning som ikke blir brakt i stand ved menneskers rikdom eller dyktighet, men ved et tiltak fra Guds side.

Bibelens lære om gjenløsningen går ut på at Jehova Gud ved å sende sin Sønn kristus Jesus til jorden skaffet til veie en gjenløsningsbetaling gjennom ham og hans død. De menneskene som har tro på gjenløsningen, kan da bli forlikt med ham og om de tjener ham trofast, kan de få livets gave, fordi de er blitt fridd fra nedarvet synd og fra evig død som er følgen av synd. Derfor står det skrevet i Romerne 6:23: For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i kristus Jesus, vår herre.

Share this post


Link to post

Jeg synes det er mest spennende at Gud plasserte dem der i evigheten, hvor det alltid var en bitteliten sjanse for at eplet kunne bli spist, og så blir hen overrasket over at det skjedde.

Enten kan ikke Gud matematikk (alle mulige events vil skje hvis tidsserien er uendelig) eller så planla han fallet til menneskene.

Begge alternativene er spicy.

  • Like 2

Share this post


Link to post
armag-aa@online.no skrev (6 timer siden):

Tilbake til innledningsspørsmålet. Kan det tenkes at vi lever i fortid? Kan det også tenkes at i Paradiset lever livet evig fordi skapningene der bare spiser av Livets tre som med et annet begrep kan kalles; Øyeblikkets tre? Kan det tenkes at Kunnskapens tre med et annet begrep kan kalles; Hukommelsens tre? Kan det tenkes at Adam og Eva fikk hukommelse av å spise av dette treet og dermed husket hvor de egentlig kom fra før de havnet i Paradiset. Kan det tenkes at vi alle er døde og lever i fortiden vår? Og er det grunnen til at det hevdes at man kan se inn i fremtiden som eksempelvis i drømmer?

Livets tre er sannsynlig eldre enn GT. Og dette treet har nok røtter som når helt til kilden. På samme måte som vi kan se, høre, kjenne/føle og smake kilden om vi bare vet hvordan vende oss om i dette nu en liten stund hver dag. På den måten får man kjennskap til det som før hvar ukjent og en får en erfaring som kun dette treet gir.

Dermed står vi tilbake med kunnskapen tre som er erfaringen av fortiden og tradisjonen, men som ikke kan gi kjennskap til kilden og dens evige fred.

Det virker på meg som GT her vil avskrekke sine leseres søken etter kjennskap med opphavet som er kilden. Den vil sette en stopper for kvinnen og slangen som stod for kunnskap og legedom. GT skaper en religion hvor de som vil inn blir nektet, og nøkkelen blir kastet som Jesus sier i NT. Forfatterne av GT samler slik sett makten på noen få hender, prester og familier. En annen viktig grunn til at denne religionen ble skapt er nok all volden giganter som Gilgamesh og Konger av mange slag, samt banditter og røvere stod for. For med denne boken, altså GT kunne folkene kontrolleres. Men nøkkelen ble altså kastet.

Artig da å nevne min tolkning/oversettelse av Håvamål første vers.

 

Alle veier

diet av fortid

der tillit blekner

og misstillit gror

til en verden

hvor uvenn

vil råde ditt rom.

 

Hehe, for den eneste vei av sannhet er kontakten med kilden. Der tillit til at sannheten er som den er; er første skritt sann. Sånn cirkus fra meg.

Edited by Bannanas
  • Like 3

Share this post


Link to post
armag-aa@online.no skrev (12 timer siden):

som trosser Guds advarsel om å spise av frukten på Kunnskapens tre, har alltid forundret meg. Hva står Livets tre for?

Det handler egentlig om én liten bagatell...respekt.

Share this post


Link to post
shockorshot skrev (17 timer siden):

Jeg synes det er mest spennende at Gud plasserte dem der i evigheten, hvor det alltid var en bitteliten sjanse for at eplet kunne bli spist, og så blir hen overrasket over at det skjedde.

Enten kan ikke Gud matematikk (alle mulige events vil skje hvis tidsserien er uendelig) eller så planla han fallet til menneskene.

Begge alternativene er spicy.

Kan det tenkes at i Guds rike, Paradiset, lever alle skapninger i øyeblikket, men har samtidig muligheten til å få se hva illusjonen sier om tid ved å "spise frukten" på Kunskapens tre, Hukommelsens tre?  

Share this post


Link to post
20 hours ago, armag-aa@online.no said:

Historien om Adam og Eva, som trosser Guds advarsel om å spise av frukten på Kunnskapens tre, har alltid forundret meg. Hva står Livets tre for? Hva står Kunnskapens tre for?

Da Alexander den Store inntok Babylon, var det viktig å knekke hele riket kjapt, og derav ble alle slavene som babylonerne hadde hentet fra "rundt omkring" satt fri, og gitt instrukser om å dra tilbake til en plass som IKKE var i nærheten av den veien han hadde ledet felttoget sitt. For å svekke de rikene han ikke hadde vært innom.
 

Da var det viktig for "jødene" som de "tolv stammene" av brokete folkeslag som trengte å henge isammen, etter noen tusen år kalte seg, å poengtere et par ting som babylonerne hadde irritert dem med - som man kan lese ut av salmene, "lykkelige / velsignede er de som tar deres spedbarn og knuser deres hoder mot klippen".

Et av disse punktene var dette med å selv bestemme forskjellen mellom rett og galt, og at det krevde en tankegang som var forskjellig ifra "tillært hjelpesløshet".

Som slaver blir kondisjonert til, se eksempelvis norsk grunnskole hvor man fra dag én av blir fortalt at å stille spørsmål basert på selvstendige tanker, og spesielt det å tillate seg å være saklig uenig, ikke er en rettighet.

Til opplysnings så moret den babylonske adelen seg med å sette barn på pur-unge slavejenter som de lovet å bli konkubiner i haremet sitt, for dernest å ofre den nyfødte med å brenne den levende. De regnet det som en stor gave til gudene, når moren brøt fullstendig isammen psykisk og kastet seg i ilden etter spedbarnet sitt.

Derav, behovet for opprør mot fastlåst tankesett "diktert av gud".

  • Like 1

Share this post


Link to post
Regimekritiker skrev (30 minutter siden):

Da Alexander den Store inntok Babylon, var det viktig å knekke hele riket kjapt, og derav ble alle slavene som babylonerne hadde hentet fra "rundt omkring" satt fri, og gitt instrukser om å dra tilbake til en plass som IKKE var i nærheten av den veien han hadde ledet felttoget sitt. For å svekke de rikene han ikke hadde vært innom.
 

Da var det viktig for "jødene" som de "tolv stammene" av brokete folkeslag som trengte å henge isammen, etter noen tusen år kalte seg, å poengtere et par ting som babylonerne hadde irritert dem med - som man kan lese ut av salmene, "lykkelige / velsignede er de som tar deres spedbarn og knuser deres hoder mot klippen".

Et av disse punktene var dette med å selv bestemme forskjellen mellom rett og galt, og at det krevde en tankegang som var forskjellig ifra "tillært hjelpesløshet".

Som slaver blir kondisjonert til, se eksempelvis norsk grunnskole hvor man fra dag én av blir fortalt at å stille spørsmål basert på selvstendige tanker, og spesielt det å tillate seg å være saklig uenig, ikke er en rettighet.

Til opplysnings så moret den babylonske adelen seg med å sette barn på pur-unge slavejenter som de lovet å bli konkubiner i haremet sitt, for dernest å ofre den nyfødte med å brenne den levende. De regnet det som en stor gave til gudene, når moren brøt fullstendig isammen psykisk og kastet seg i ilden etter spedbarnet sitt.

Derav, behovet for opprør mot fastlåst tankesett "diktert av gud".

Og poenget ditt er?

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (18 timer siden):

Den løsepenge for mange som Jesus taler om i Matt 20:28, betegner også en befrielse eller frelse. I Sal 49:7-8 står det: de som setter sin lit til sitt gods og roser seg av sin store rikdom. En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. Dette skriftstedet stemmer overens med flere andre når det peker på at løsepenge er en gjenløsning som ikke blir brakt i stand ved menneskers rikdom eller dyktighet, men ved et tiltak fra Guds side.

Bibelens lære om gjenløsningen går ut på at Jehova Gud ved å sende sin Sønn kristus Jesus til jorden skaffet til veie en gjenløsningsbetaling gjennom ham og hans død. De menneskene som har tro på gjenløsningen, kan da bli forlikt med ham og om de tjener ham trofast, kan de få livets gave, fordi de er blitt fridd fra nedarvet synd og fra evig død som er følgen av synd. Derfor står det skrevet i Romerne 6:23: For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i kristus Jesus, vår herre.

Og poenget ditt er?

Share this post


Link to post
Just now, armag-aa@online.no said:

PLATT.

Beklager.

Det er altså andre grunner.
Men for å ta temaet: Babylonerne satte opp store bautasteiner laget av vulkansk glass (obsedian) midt på torget / i senter av byen, som alle slavene måtte gå forbi på sine daglige turer frem og tilbake for å kjøpe diverse greier og sende meldinger og så videre.
Da ble de minnet på hvor mye de var verd, fordi det stod skrevet at hvis en hvilken som helst adelsperson drepte dem, så var straffen for det en fast liten erstatningssum til eieren.
Der har du hvorfor disse frigitte slavene valgte å benytte illustrasjonen med et tre midt i hagen, som de måtte passere hver dag, og som representerte guds meningsløse bud som de måtte trosse for selv å kunne erkjenne forskjellen mellom rett og galt.
Og samtidig bakte de inn forklaringen på hvorfor de måtte arbeide hardt med jordbruk (da Babylons flom-åkrer var mer fruktbare enn de fleste andre områder mot israel) som konsekvens: Det var liksom en "straff" fra gud.

Og de tok med seg flom-legenden som egentlig var fortellinger om hvordan krigføring fant sted rundt Babylon, og også Babels tårn legenden og mye annet.

Du leser en bok om historie som på mange måter har fellestrek med Iliaden, og du bruker den bare som et utgangspunkt for å fantasere. Hadde det ikke vært mer interessant for deg å lese en science fiction bok?

Share this post


Link to post
armag-aa@online.no skrev (7 timer siden):

Og poenget ditt er?

Gud har en enestående hensikt med jorden. Han ønsker at jorden skal bli full av glede, friske mennesker. Bibelen sier at Jehova Gud plantet en hage i Eden og at han lot det vokse trær som var innbydende å se og gode å spise av. Etter at han hadde skapt de første menneskene Adam og Eva, satte han dem i denne flotte hagen som skulle være deres hjem og hansa til dem: Vær fruktbare og bli mage og full jorden og legg den under dere. Så det var Guds hensikt at menneskene skulle få barn, utvide Edens hage til den omfattet hele jorden og ta seg av dyrene.

Den første boken i Bibelen forteller om en motstander av Gud som dukket opp i Edens hage. Han blir omtalt som slangen, men han var ikke et dyr. Den siste boken i Bibelen identifiserer ham som han som kalles Djevelen og Satan som villeder hele den bebodde jord. 

Det var en mektig engel , en usynlig ånd, som brukte en slange for å snakke til Eva, omtrent som når en dyktig buktaler kan få det det å virke som om stemmen hans kommer fra en dukke. Denne åndeskapningen hadde uten tvil vært vitne til at Gud gjorde jorden beboelig for mennesker. Hvem var det som skapte denne djevelen, denne Satan? Kort sagt var det en av Guds mektige åndesønner som gjorde seg selv til Djevelen. Hvordan var det mulig. Tenk over dette: Et menneske som er gang har vært hederlig og ærlig, kan bli en tyv. Det var dette som skjedde med Satan Djevelen. han tenkte tydeligvis som så: Alle disse menneskene kan jo tilbe meg i stedet for Gud. På den måten oppstod det et urett ønske i hans hjerte.

Share this post


Link to post
shockorshot skrev (På 23.7.2021 den 15.19):

Jeg synes det er mest spennende at Gud plasserte dem der i evigheten, hvor det alltid var en bitteliten sjanse for at eplet kunne bli spist, og så blir hen overrasket over at det skjedde.

Enten kan ikke Gud matematikk (alle mulige events vil skje hvis tidsserien er uendelig) eller så planla han fallet til menneskene.

Begge alternativene er spicy.

Gud er allvitende, og visste selvsagt nøyaktig hva som kom til å skje da han skapte Adam og Eva.

Hvorfor han skapte Adam og Eva slik at de ikke hørte på ham er og blir et mysterium. Er Gud ond, eller bare fullstendig inkompetent?

  • Like 1

Share this post


Link to post
hekomo skrev (33 minutter siden):

Gud er allvitende, og visste selvsagt nøyaktig hva som kom til å skje da han skapte Adam og Eva.

Hvorfor han skapte Adam og Eva slik at de ikke hørte på ham er og blir et mysterium. Er Gud ond, eller bare fullstendig inkompetent?

Eller god og kjærlig. Ekte kjærlighet mellom individer kan bare eksistere der begge er frie og deltar frivillig. Med det stiller man seg og sårbar og risikerer å bli sviktet. Noe som jo også skjedde.

Mennesket er skapt til å leve i samfunn med Gud, til en relasjon i kjærlighet. Om han hadde «sikret seg» mot dette hadde vi vært ufrie marionetter. 

Share this post


Link to post
Regimekritiker skrev (18 timer siden):

Beklager.

Det er altså andre grunner.
Men for å ta temaet: Babylonerne satte opp store bautasteiner laget av vulkansk glass (obsedian) midt på torget / i senter av byen, som alle slavene måtte gå forbi på sine daglige turer frem og tilbake for å kjøpe diverse greier og sende meldinger og så videre.
Da ble de minnet på hvor mye de var verd, fordi det stod skrevet at hvis en hvilken som helst adelsperson drepte dem, så var straffen for det en fast liten erstatningssum til eieren.
Der har du hvorfor disse frigitte slavene valgte å benytte illustrasjonen med et tre midt i hagen, som de måtte passere hver dag, og som representerte guds meningsløse bud som de måtte trosse for selv å kunne erkjenne forskjellen mellom rett og galt.
Og samtidig bakte de inn forklaringen på hvorfor de måtte arbeide hardt med jordbruk (da Babylons flom-åkrer var mer fruktbare enn de fleste andre områder mot israel) som konsekvens: Det var liksom en "straff" fra gud.

Og de tok med seg flom-legenden som egentlig var fortellinger om hvordan krigføring fant sted rundt Babylon, og også Babels tårn legenden og mye annet.

Du leser en bok om historie som på mange måter har fellestrek med Iliaden, og du bruker den bare som et utgangspunkt for å fantasere. Hadde det ikke vært mer interessant for deg å lese en science fiction bok?

Jeg trenger ikke det, selv om jeg synes science fiction er gøy, for jeg har jo Ezekiel.

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (17 timer siden):

Gud har en enestående hensikt med jorden. Han ønsker at jorden skal bli full av glede, friske mennesker. Bibelen sier at Jehova Gud plantet en hage i Eden og at han lot det vokse trær som var innbydende å se og gode å spise av. Etter at han hadde skapt de første menneskene Adam og Eva, satte han dem i denne flotte hagen som skulle være deres hjem og hansa til dem: Vær fruktbare og bli mage og full jorden og legg den under dere. Så det var Guds hensikt at menneskene skulle få barn, utvide Edens hage til den omfattet hele jorden og ta seg av dyrene.

Den første boken i Bibelen forteller om en motstander av Gud som dukket opp i Edens hage. Han blir omtalt som slangen, men han var ikke et dyr. Den siste boken i Bibelen identifiserer ham som han som kalles Djevelen og Satan som villeder hele den bebodde jord. 

Det var en mektig engel , en usynlig ånd, som brukte en slange for å snakke til Eva, omtrent som når en dyktig buktaler kan få det det å virke som om stemmen hans kommer fra en dukke. Denne åndeskapningen hadde uten tvil vært vitne til at Gud gjorde jorden beboelig for mennesker. Hvem var det som skapte denne djevelen, denne Satan? Kort sagt var det en av Guds mektige åndesønner som gjorde seg selv til Djevelen. Hvordan var det mulig. Tenk over dette: Et menneske som er gang har vært hederlig og ærlig, kan bli en tyv. Det var dette som skjedde med Satan Djevelen. han tenkte tydeligvis som så: Alle disse menneskene kan jo tilbe meg i stedet for Gud. På den måten oppstod det et urett ønske i hans hjerte.

Neppe. Frukten på Kunnskapens tre er hukommelse og i hukommelsen er djevelen.

Share this post


Link to post
hekomo skrev (11 timer siden):

Gud er allvitende, og visste selvsagt nøyaktig hva som kom til å skje da han skapte Adam og Eva.

Hvorfor han skapte Adam og Eva slik at de ikke hørte på ham er og blir et mysterium. Er Gud ond, eller bare fullstendig inkompetent?

Denne verdens fyrste er ond. Se bare på hele universets skremmende bilder. En god Gud skaper ikke galakser som kolliderer, med all den grusomhet kollisjonen forårsaker hvis det er liv der. Denne slekten forlot Gud da den spiste av frukten på Hukommelsens Tre. Og her er vi da, i fortid hvor vi skuer alt som har skjedd. 

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, armag-aa@online.no said:

Jeg trenger ikke det, selv om jeg synes science fiction er gøy, for jeg har jo Ezekiel.

Okay, to poeng for den.
Ezekiel, den første science fiction forfatteren?

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...