Jump to content
Guest aafec...128

krav til privatbil i jobb

Recommended Posts

Salvesen. skrev (1 time siden):

Så bedriften jeg jobbet for betalte overtid for alle ansatte på prosjekt utenfor arbeidssted for morro? Vi kommer begge med en påstand her, det er ingen som har mer rett enn den andre. Arbeidssted er der en skal møte, en må gjerne skrive at arbeidsplassen er på østlandet, men da velger en bare denne adressen når en fyller ut kontrakt. Problemet oppstår når det er  flere arbeidssted, som TS er inne på. 

Her har du en artikkel om tar for seg dette med arbeidsreise og yrkesreise litt mer i detalj https://www.visma.no/blogg/arbeidsreise-eller-yrkesreise/

Hvorvidt din arbeidssgiver betalte lønn for reisevei bare for å være snill (f.eks for å unngå å miste arbeidstagere pga misnøye) eller om det var påkrevd kommer an på din arbeidsavtale så vidt jeg kan forstå. Arbeidsgiver har med grunnlag i styringsretten en viss rett til å endre arbeidssted for arbeidstakere. Dersom stillingen av natur har ulike arbeidssteder så vil arbeidsgiver kunne endre arbeidssted etter hvert som man flyttes rundt på ulike oppdrag. Dette har selvsagt sine begrensninger, både bør arbeidskontrakten si noe om området man forventes å jobbe i, men også i hva som anses som rimelig dersom det ikke er klart spesifisert i arbeidsavtalen. Se f.eks her https://www.visma.no/blogg/arbeidsgivers-styringsrett/ for noe mer detaljer.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Guest aafec...128 said:

Anonymous poster hash: aafec...128

Ah, klassikern. 
Eksternisere driftskastnadened uten komponsasjon. 

Share this post


Link to post
nirolo skrev (43 minutter siden):

Her har du en artikkel om tar for seg dette med arbeidsreise og yrkesreise litt mer i detalj https://www.visma.no/blogg/arbeidsreise-eller-yrkesreise/

Hvorvidt din arbeidssgiver betalte lønn for reisevei bare for å være snill (f.eks for å unngå å miste arbeidstagere pga misnøye) eller om det var påkrevd kommer an på din arbeidsavtale så vidt jeg kan forstå. Arbeidsgiver har med grunnlag i styringsretten en viss rett til å endre arbeidssted for arbeidstakere. Dersom stillingen av natur har ulike arbeidssteder så vil arbeidsgiver kunne endre arbeidssted etter hvert som man flyttes rundt på ulike oppdrag. Dette har selvsagt sine begrensninger, både bør arbeidskontrakten si noe om området man forventes å jobbe i, men også i hva som anses som rimelig dersom det ikke er klart spesifisert i arbeidsavtalen. Se f.eks her https://www.visma.no/blogg/arbeidsgivers-styringsrett/ for noe mer detaljer.

 

Fra visma sin artikkel: 

Sitat

Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted
Dette er f.eks. reise mellom hjem og kunde, og det ikke er mer enn to uker sammenhengende reisevirksomhet til samme sted

Da er det altså en yrkesreise TS gjør med sin private bil til kunde. 

Sitat

Ett av vilkårene for utbetaling av skattefri bilgodtgjørelse er at reisen en ansatt foretar er en yrkesreise. 

Altså skal han ha bilgodtgjørelse for sin kjøring, eller yrkesbil. TS har opplyst at han får nada. 

mellom kunder: 

Sitat
 • Reise mellom ikke-faste arbeidssteder
  Reiser mellom 2 kunder.

Altså igjen skal han ha godtgjørelse. 

 

Så er det dette med fast arbeidstid, som hovedsaklig gjelder: 

Sitat
 • Reiser mellom arbeidstakerens hjem og fast arbeidssted, regnes ikke som arbeidstid.

TS har ikke noe fast arbeidssted, foruten det som står i kontrakt. Altså, kjøring fra TS til adressen i kontrakt(arbeidssted) = ikke lønnet. Kjøring i fra TS til prosjekt = arbeidstid. 

Som forsterkes av: 

Sitat
 • For arbeidstakere som ikke har et fast arbeidssted, og som stadig får tildelt nye oppdragssteder, vil også tid som går med til å reise fra arbeidstakerens hjem til oppdragssted regnes som arbeidstid. 

fra: 

https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/tjenestereiser/

Edited by Salvesen.
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

 

Salvesen. skrev (59 minutter siden):

Ja som det skal defineres, altså bedriftens adresse. Som tidligere forklart.

At du som jobber på et verft har dette verftet oppført som oppmøtested i deres kontrakt faller da ganske naturlig. Det er ikke akkurat slik at et verft er en midlertidig arbeidsplass. Dessuten så kommer majoriteten av arbeidet til dette verftet og ikke slik at dere må belage dere på å reise fra verftet for å utføre arbeid hele tiden.

Som tidligere forklart; paragraf 14-6 b) spesifiserer når man ikke har fast arbeidssted å møte opp på at man skal oppføre at dette er tilfelle, forretningsadressen eller hjemstedet til arbeidsgiver. Det er ingenting som tilsier at det må stå en faktisk adresse på avtalen om man jobber generelt på byggeplasser i Oslo da fast arbeidssted vil være den aktuelle byggeplassen man primært utfører arbeid på. Da skal det holde å skrive at man generelt sett jobber i Oslo (for å ta et eksempel) og møteplassen vil i utgangspunktet være der arbeidet i hovedsak er.

Det kan være en hensikt for både arbeidsgiver og -taker å ha forretningsadresse eller hjemsted så man har en avtalt plass å møte om det ikke er pågående oppdrag også få utdelt arbeidsoppgaver der (som forfallende vedlikehold på utstyr som står inne på lageret og venter på nytt oppdrag) om man ikke blir permitert. Det er ikke ensbetydende at dette er fast arbeidssted man skal møte.

Sitat

 

§ 14-6 i arbeidsmiljøloven sier sier som følger:

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver

 

 

Salvesen. skrev (59 minutter siden):

Ja en spesifiser flere arbeidsplasser, det var jeg som viste til dette først. Men adresse skal fortsatt være bedriftens adresse og dette er oppmøteplass. Igjen.

Da spør jeg deg, igjen, hvor er kilden på at oppmøteplassen må være på bedriftens adresse? Jeg finner nemlig ingenting om dette på lovdata eller arbeidstilsynet sine sider.

Salvesen. skrev (17 minutter siden):

 

Fra visma sin artikkel: 

Da er det altså en yrkesreise TS gjør med sin private bil til kunde. 

Altså skal han ha bilgodtgjørelse for sin kjøring, eller yrkesbil. TS har opplyst at han får nada. 

mellom kunder: 

Altså igjen skal han ha godtgjørelse. 

Han presiserer jo i første innlegg at han skal møte på byggeplass (Byggeplasser har en vane å være langvarige). Derfor jeg savner mer informasjon, som TS burde ha spurt etter, rundt om det forventes at han skal stille bilen sin til dispensasjon for arbeidsgiver.

Det at vi ikke vet dette tilsier at det er vanskelig å bekrefte dette du påstår her nå. 

Edited by Hansien
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Gjest aafec...128 skrev (5 timer siden):

Etter det, så valgte jeg å ikke grave lenger.

Synd, for det mangler et par viktige svar her. Om du oppriktig vurderer jobben så er det et par ting som kan være greit å finne ut av;

1: Forventes det at du skal skifte arbeidsplass flere ganger i løpet av dagen/uka?

2: Forventer arbeidsgiver at du skal disponere bilen til yrkesrelevant kjøring? Som henting av materiell, utstyr og lignende?

 

Er det i hovedsak transport fra hjemmet og til byggeplassen så er det som sagt ikke noe arbeidsgiveren din har noe med å gjøre så sant det ikke blir slike avstander at det faller under yrkesreise.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (16 minutter siden):

Da er det altså en yrkesreise TS gjør med sin private bil til kunde. 

Bare dersom han er mindre enn to uker på hvert sted. Jeg har ikke fått med meg om det er tilfelle.

Salvesen. skrev (17 minutter siden):

Altså igjen skal han ha godtgjørelse. 

Det er yrkesreise ja. Om han skal eller kan få godtgjørelse er uklart for meg.

Salvesen. skrev (18 minutter siden):

TS har ikke noe fast arbeidssted, foruten det som står i kontrakt. Altså, kjøring fra TS til adressen i kontrakt(arbeidssted) = ikke lønnet. Kjøring i fra TS til prosjekt = arbeidstid. 

Nei, nå har du lest linken feil.

Der han jobber to uker eller mer er fast arbeidssted. Det står ganske klart.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (16 minutter siden):

Det er kanskje en grunn til at denne arbeidsgiveren ser seg om etter nye ansatte :p 

Vist han er så useriøst som det fremstilles her i tråden så kan jeg skjønne det samme. Dog har man alltid to sider av en sak.

Share this post


Link to post
Hansien skrev (7 minutter siden):

 

At du som jobber på et verft har dette verftet oppført som oppmøtested i deres kontrakt faller da ganske naturlig. Det er ikke akkurat slik at et verft er en midlertidig arbeidsplass. Dessuten så kommer majoriteten av arbeidet til dette verftet og ikke slik at dere må belage dere på å reise fra verftet for å utføre arbeid hele tiden.

Som tidligere forklart; paragraf 14-6 b) spesifiserer når man ikke har fast arbeidssted å møte opp på at man skal oppføre at dette er tilfelle, forretningsadressen eller hjemstedet til arbeidsgiver. Det er ingenting som tilsier at det må stå en faktisk adresse på avtalen om man jobber generelt på byggeplasser i Oslo da fast arbeidssted vil være den aktuelle byggeplassen man primært utfører arbeid på. Da skal det holde å skrive at man generelt sett jobber i Oslo (for å ta et eksempel) og møteplassen vil i utgangspunktet være der arbeidet i hovedsak er.

Det kan være en hensikt for både arbeidsgiver og -taker å ha forretningsadresse eller hjemsted så man har en avtalt plass å møte om det ikke er pågående oppdrag også få utdelt arbeidsoppgaver der (som forfallende vedlikehold på utstyr som står inne på lageret og venter på nytt oppdrag) om man ikke blir permitert. Det er ikke ensbetydende at dette er fast arbeidssted man skal møte.

 

Da spør jeg deg, igjen, hvor er kilden på at oppmøteplassen må være på bedriftens adresse? Jeg finner nemlig ingenting om dette på lovdata eller arbeidstilsynet sine sider.

Han presiserer jo i første innlegg at han skal møte på byggeplass (Byggeplasser har en vane å være langvarige). Derfor jeg savner mer informasjon, som TS burde ha spurt etter, rundt om det forventes at han skal stille bilen sin til dispensasjon for arbeidsgiver.

Det at vi ikke vet dette tilsier at det er vanskelig å bekrefte dette du påstår her nå. 

Jeg jobber ikke på ett verft, jeg viser bare til en tilsvarende avtale jeg har vært på. Jeg er ledere for en gjeng ingeniører i inn og utland. 

 

kilden på det er som jeg har vist til fra nito tidligere: 

https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/tjenestereiser/

Sitat
 • Reiser mellom arbeidstakerens hjem og fast arbeidssted, regnes ikke som arbeidstid.

 Altså, reiser mellom hjemme og "arbeidsadresse" i avtalen. Altså om en ikke betaler for arbeidstid så kan en forvente at arbeidstaker møter opp her. Men om en som i TS tilfelle forventer at en møter opp en annen plass(prosjekt) så er det dette som gjelder: 

Sitat
 • For arbeidstakere som ikke har et fast arbeidssted, og som stadig får tildelt nye oppdragssteder, vil også tid som går med til å reise fra arbeidstakerens hjem til oppdragssted regnes som arbeidstid. 

TS gir mer info, slik jeg leser det skal han kjøre rundt på forskjellige plasser daglig. 

Share this post


Link to post
nirolo skrev (2 minutter siden):

Bare dersom han er mindre enn to uker på hvert sted. Jeg har ikke fått med meg om det er tilfelle.

Det er yrkesreise ja. Om han skal eller kan få godtgjørelse er uklart for meg.

Nei, nå har du lest linken feil.

Der han jobber to uker eller mer er fast arbeidssted. Det står ganske klart.

 

Jo han sier jo at han skal opp til flere plasser hver dag?

Arbeidssted står ganske klart i kontrakten, bare til å se eksempelet jeg har sendt fra arbeidstilsynet. 

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (7 minutter siden):

Arbeidssted står ganske klart i kontrakten, bare til å se eksempelet jeg har sendt fra arbeidstilsynet. 

Som mange nå har forklart deg, inkludert kildene jeg ga deg, så kan arbeidssted fint være et annet sted, feks en byggeplass.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Salvesen. skrev (15 minutter siden):

Jeg jobber ikke på ett verft, jeg viser bare til en tilsvarende avtale jeg har vært på. Jeg er ledere for en gjeng ingeniører i inn og utland. 

Da misforstod jeg deg bare. Poenget står fortsatt der.

Salvesen. skrev (15 minutter siden):

 Altså, reiser mellom hjemme og "arbeidsadresse" i avtalen. Altså om en ikke betaler for arbeidstid så kan en forvente at arbeidstaker møter opp her. Men om en som i TS tilfelle forventer at en møter opp en annen plass(prosjekt) så er det dette som gjelder: 

Sitat
 • For arbeidstakere som ikke har et fast arbeidssted, og som stadig får tildelt nye oppdragssteder, vil også tid som går med til å reise fra arbeidstakerens hjem til oppdragssted regnes som arbeidstid. 

TS gir mer info, slik jeg leser det skal han kjøre rundt på forskjellige plasser daglig. 

Eneste måten å ikke ha et fast arbeidssted i løpet av et helt år er ved å ikke jobbe mer enn 10 dager i inntekståret på forskjellige oppdragene de skal utføre den aktuelle dagen. 

De yrkene som normalt sett har få dager pr prosjekt har som ofte et behov for å møte et helt annet sted (Lager/kontor) for å få utdelt dagens oppgaver og finne utstyr og materiell. TS får alt sitt utstyr levert på arbeidsplassen som indikerer på at dem bestiller mer enn hva man frakter med seg.

Edited by Hansien
E: Fjernet litt urelevant og la litt litt mer svada
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
nirolo skrev (15 minutter siden):

Som mange nå har forklart deg, inkludert kildene jeg ga deg, så kan arbeidssted fint være et annet sted, feks en byggeplass.

Ja og det har jeg vist til også, men arbeidssted skal fortsatt oppgis til bedriften.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (2 minutter siden):

Ja og det har jeg vist til også, men arbeidssted skal fortsatt oppgis til bedriften.

Dette er lite fruktbart, du får tro hva du vil.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Hansien skrev (11 minutter siden):

 

Da misforstod jeg deg bare. Poenget står fortsatt der.

Eneste måten å ikke ha et fast arbeidssted i løpet av et helt år er ved å ikke jobbe mer enn 10 dager i inntekståret på forskjellige oppdragene. Noe som skal godt gjøres innen bygg og anlegg.

De yrkene som normalt sett har få dager pr prosjekt har som ofte et behov for å møte et helt annet sted (Lager/kontor) for å få utdelt oppgaver og finne utstyr og materiell. TS får alt sitt utstyr levert på arbeidsplassen.

Jeg forholder meg fortsatt til lovverk og oppslag, ikke synsing. Nito er ganske klar. Vi gjør det forøvrig likt nå, men vi jobber stort sett i utlandet. Kjører jeg til kontoret og så til flyplass får vi betalt fra arbeidsplass. Kjører jeg direkte hjem i fra får vi lønn fra første minutt. Samme vill være gjeldene for TS med de opplysninger han har gitt til nå, samt info fra nito m.m. i tillegg skal bevegelse mellom arbeidsplasser anses som arbeidstid, etter politimannen som saksøkte stasjonen for å ikke gi han lønn.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (Akkurat nå):

Dette er lite fruktbart, du får tro hva du vil.

Jeg tror ikke, jeg forholder meg til nito m.m. ikke synsing.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (37 minutter siden):

Arbeidssted står ganske klart i kontrakten, bare til å se eksempelet jeg har sendt fra arbeidstilsynet. 

Der presiseres det også at dersom man ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen opplyse om at arbeidstaker jobber på flere plasser. De skriver bare i en bisetning at forretningsadressen eller adressen til arbeidsgiver skal oppgis. Ingenting om at dette da blir oppmøteplassen din.

Sitat

Punkt 3: Arbeidsplass: Opplys om hva som er arbeidstakerens arbeidsplass, f.eks. at arbeidstakeren er ansatt ved virksomhetens kontor i Trondheim. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder. Oppgi da forretningsadressen eller adressen til arbeidsgiver.

Da blir arbeidsstedet du bruker mest tid på i løpet av en kalendermåned den plassen som defineres som ditt faste arbeidssted den måneden. Unntaksvis som beskrevet over når du ikke jobber mer enn 10 dager noen plass i løpet av et kalenderår. Da får du nok tilslag på å få betalt enten fra oppmøte hos arbeidsgivers adresse eller når du reiser hjemmefra.

 

Edited by Hansien
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Hansien skrev (5 minutter siden):

 

 

Sitat

Der presiseres det også at dersom man ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen opplyse om at arbeidstaker jobber på flere plasser. De skriver bare i en bisetning at forretningsadressen eller adressen til arbeidsgiver skal oppgis. Ingenting om at dette da blir oppmøteplassen din.

Ja jeg har ikke sagt noe annet jeg, det skal føres på "andre opplysninger" eller andre egnede plasser mens adressen skal tilhøre arbeidsgiver. Det er ikke en bi-setning, det er slik det skal utfylles.

Jo, om arbeidsgiver ikke tenker å betale deg så er dette oppmøteplassen som jeg har vist til tidligere. For en om en ikke har fast arbeidsplass skal slik reise kompenseres med lønn ref nito linken. Altså vill det i all hovedsak være her en møter, om det ikke foreligger en avtale om kompensering. Noe det ikke gjør ut i fra detaljene til TS. 

Sitat

Da blir arbeidsstedet du bruker mest tid på i løpet av en kalendermåned den plassen som defineres som ditt faste arbeidssted den måneden. Unntaksvis som beskrevet over når du ikke jobber mer enn 10 dager noen plass i løpet av et kalenderår. Da får du nok tilslag på å få betalt enten fra oppmøte hos arbeidsgivers adresse eller når du reiser hjemmefra.

Ja det stemmer om en jobber 10 dager eller mer på en plass vill det være den faste plassen. Og da vill det ikke gjelde for den plassen, men alle de andre plassene. Som TS sier er det kjøring "flere ganger til dagen". I tillegg skal bevegelsene ila arbeidsdagen anses som arbeidstid og en skal kompenseres for dette. Men det blir heller ikke TS. 

Edited by Salvesen.
 • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (27 minutter siden):

Ja jeg har ikke sagt noe annet jeg, det skal føres på "andre opplysninger" eller andre egnede plasser mens adressen skal tilhøre arbeidsgiver. Det er ikke en bi-setning, det er slik det skal utfylles.

Jo, om arbeidsgiver ikke tenker å betale deg så er dette oppmøteplassen som jeg har vist til tidligere. For en om en ikke har fast arbeidsplass skal slik reise kompenseres med lønn ref nito linken. Altså vill det i all hovedsak være her en møter, om det ikke foreligger en avtale om kompensering. Noe det ikke gjør ut i fra detaljene til TS. 

Ja det stemmer om en jobber 10 dager eller mer på en plass vill det være den faste plassen. Og da vill det ikke gjelde for den plassen, men alle de andre plassene. Som TS sier er det kjøring "flere ganger til dagen". I tillegg skal bevegelsene ila arbeidsdagen anses som arbeidstid og en skal kompenseres for dette. Men det blir heller ikke TS. 

Du får ikke kompensasjon for arbeidsreise så lenge du har et fast arbeidssted å møte opp til (Uavhengig om det er står oppmøteplass X i kontrakt eller du utfører oppdrag lenge nok til å få Adresse X som fast arbeidssted). Eneste måten du får betalt arbeidsreise på er enten ved å ha det presisert i kontrakten eller du skifter jobb såpass ofte at du ikke jobber mer enn ti dager på samme plass? Slik det tolkes av lovdata, arbeidsmiljøtilsynet, skatteetaten og andre kilder lenket her her inne så er jeg og de ganske enige i akkurat dette..

 

Jeg er fortsatt nysgjerrig på hva TS har søkt seg jobb som den tid hen får tilsendt utstyr og materiell på byggeplass men også skal bytte byggeplass flere ganger for dagen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Hansien skrev (6 minutter siden):

Du får ikke kompensasjon for arbeidsreise så lenge du har et fast arbeidssted å møte opp til (Uavhengig om det er står oppmøteplass X i kontrakt eller du utfører oppdrag lenge nok til å få Adresse X som fast arbeidssted). Eneste måten du får betalt arbeidsreise på er enten ved å ha det presisert i kontrakten eller du skifter jobb såpass ofte at du ikke jobber mer enn ti dager på samme plass? Slik det tolkes av lovdata, arbeidsmiljøtilsynet, skatteetaten og andre kilder lenket her her inne så er jeg og de ganske enige i akkurat dette..

 

Jeg er fortsatt nysgjerrig på hva TS har søkt seg jobb som den tid hen får tilsendt utstyr og materiell på byggeplass men også skal bytte byggeplass flere ganger for dagen.

Problemet her er at det ikke er ett fast arbeidssted ut i fra detaljene til TS. Og da skal en kompenseres. igjen fra NITO: 

Sitat
 • For arbeidstakere som ikke har et fast arbeidssted, og som stadig får tildelt nye oppdragssteder, vil også tid som går med til å reise fra arbeidstakerens hjem til oppdragssted regnes som arbeidstid. 

Det er ingenting i opplysningene til TS som taler for at han skal tilbringe 75 timer på en arbeidsplass pr måned. Heller tvert i mot. Og i så tilfelle skal han fortsatt ha betalt de gangene han ikke møter her som første arbeidsplass pr dag og reisene til de andre plassene. For å gjøre dette langt mindre komplekst ville en møtt på adressen i kontrakt og alt var løst. 

Edited by Salvesen.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...