Jump to content
Guest aafec...128

krav til privatbil i jobb

Recommended Posts

Salvesen. skrev (10 minutter siden):

Problemet her er at det ikke er ett fast arbeidssted ut i fra detaljene til TS. 

Som jeg også har skrevet om ved flere anledninger, blant annet i innlegget du siterer når.

 

Salvesen. skrev (13 minutter siden):

Det er ingenting i opplysningene til TS som taler for at han skal tilbringe 75 timer på en arbeidsplass pr måned. Heller tvert i mot.

Det er mye som ikke er forenelig med opplysningene til TS. Det fremgår som rart å skulle bytte arbeidsplass flere ganger om dagen når man får levert materiell og verktøy på plassen. Jeg er fortsatt nysgjerrig på hva hen har søkt på.

 

Salvesen. skrev (15 minutter siden):

For å gjøre dette langt mindre komplekst ville en møtt på adressen i kontrakt og alt var løst.

Dette er en av mange grunner til at jeg stusser litt over opplysningene vi har fått i fra TS.

Share this post


Link to post
Guest 0fadc...1be
Salvesen. skrev (4 timer siden):

Så bedriften jeg jobbet for betalte overtid for alle ansatte på prosjekt utenfor arbeidssted for morro?

Det er ikke lov til å bruke overtid på denne måten gitt at prosjektene varte i 8 år slik du skrev et annet sted i tråden. 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Share this post


Link to post
Gjest 0fadc...1be skrev (7 minutter siden):

Det er ikke lov til å bruke overtid på denne måten gitt at prosjektene varte i 8 år slik du skrev et annet sted i tråden. 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Det ble altså gjort, mulig det ble betalt som ett tillegg som tilsvarte overtidsbetalingen for å holde overtiden nede. Usikker på dette, er lenge siden. Tror de har samme løsning enda. 

Share this post


Link to post
Hansien skrev (9 minutter siden):

Som jeg også har skrevet om ved flere anledninger, blant annet i innlegget du siterer når.

 

Det er mye som ikke er forenelig med opplysningene til TS. Det fremgår som rart å skulle bytte arbeidsplass flere ganger om dagen når man får levert materiell og verktøy på plassen. Jeg er fortsatt nysgjerrig på hva hen har søkt på.

 

Dette er en av mange grunner til at jeg stusser litt over opplysningene vi har fått i fra TS.

Ja absolutt, det er mange løse tråder her. helt enig i det :)

Share this post


Link to post
Guest 0fadc...1be
Salvesen. skrev (2 timer siden):

Det ble altså gjort, mulig det ble betalt som ett tillegg som tilsvarte overtidsbetalingen for å holde overtiden nede. Usikker på dette, er lenge siden. Tror de har samme løsning enda. 

 

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid brukes som en fast ordning.

Med «særlig og tidsavgrenset behov» menes det for eksempel:

 • fravær som gir underbemanning og forstyrrer den daglige driften
 • fare for at anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade
 • uventet arbeidspress
 • særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Kanskje den siste der åpner for det, men neppe over så lang tid. 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Share this post


Link to post
Hansien skrev (11 timer siden):

Nei. Vi mangler fortsatt informasjon på om det forventes at TS skal stille bilen sin til disposisjon i yrkessammenheng (annet enn å reise fra en arbeidsplass til neste) 

Eit krav om at arbeidstakaren skal møte på jobb med privatbil vil i seg sjølv fort være usakeleg. Korleis arbeidstaker kjem seg på jobb har arbeidsgiver i utgangspunktet ikkje noko med. 

Når det gjeld bruk av eigen bil i arbeidstida så er det avtaleregulert. Regelverket er ikkje til hinder for å avtale dette. 

Det son det kan bli spørsmål om er om avtalen er balansert nok til å være gyldig. Alle avtalar skal være i balanse, så om ein ikkje får direkte kompansert for å bruke eigen bil så må det totale tilbodet gjere det verdt det. 

Gjest aafec...128 skrev (10 timer siden):

- nei. sånt er ikke vanlig her. i en ordinær jobb så er det du som må planlegge arbeidsdagen din. og her bruker vi privatbil.

Dette et eit avgjerande punkt. Vil du i jobben stå så fritt til å planlegge arbeidsdagen din at du ikkje treng å reise mellom ulike stadar på den same dagen? I så tilfelle vil tilgang på eigen bil gjere det enklare for deg å planlegge arbeidsdagen, men samtidig vil du også kunne planlegge full arbeidsdag på kvar arbeidsstad slik at du kan reise kollektivt eller gå. 

 

Eit viktig kontrollspørsmål er kva som skjer om bilen din er utilgjengeleg ein dag?

Forventer arbeidsgiver at du stiller med leigebil eller tilsvarande for eiga rekning? 

Eg forstår det slik at du får forflytte deg i arbeidstida, så stiller arbeidsgiver krav til kor rask forflyttinga skal gå? Er det slik at du i teorien kan ta bussen i staden for? 

Kor godt er lønnstilbodet? Får du så mykje betre lønn i denne jobben samanlikna med andre arbeidsplassar at det er lønnsomt for deg å stille både arbeidskraft og privatbil til dispensasjon i bytte mot betalinga? 

Share this post


Link to post
Gjest 0fadc...1be skrev (10 timer siden):

 

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid brukes som en fast ordning.

Med «særlig og tidsavgrenset behov» menes det for eksempel:

 • fravær som gir underbemanning og forstyrrer den daglige driften
 • fare for at anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade
 • uventet arbeidspress
 • særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Kanskje den siste der åpner for det, men neppe over så lang tid. 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Det er jo særlig behov for å ikke gjøre denne avtalen korter ned arbeidsdagen med 1,5 time pr dag. Men, det er mulig det ble gitt som ett tillegg. Men det var iallefall tilsvarende en overtids halvtime/time pr dag. 

 

EDIT: Dette er også en avtale som er gjort mellom fagforening(El og it) og bedrift. Så jeg vill tro de har kommet frem til en lovlig løsning... Det er også en god del år siden jeg var der. Kanskje 7 års tid. 

Edited by Salvesen.

Share this post


Link to post
Guest aafec...128

Takket nei til tilbudet. Tråden kan stenges. Takk for innspill.

Anonymous poster hash: aafec...128

Share this post


Link to post
Gjest aafec...128 skrev (8 minutter siden):

Takket nei til tilbudet. Tråden kan stenges. Takk for innspill.

Anonymous poster hash: aafec...128

Der tror jeg du tok ett godt valg, lykke til i søken etter ny jobb. Håper det løser seg.

Share this post


Link to post
Guest 0fadc...1be
Salvesen. skrev (14 timer siden):

EDIT: Dette er også en avtale som er gjort mellom fagforening(El og it) og bedrift. Så jeg vill tro de har kommet frem til en lovlig løsning... Det er også en god del år siden jeg var der. Kanskje 7 års tid. 

At en fagforening går med på en bra økonomisk deal er ikke det samme som at det er lovlig. Det er jo bare å se på renovasjonsetaten i Oslo det. Jobber selv på en arbeidsplass hvor man ikke nødvendigvis alltid pusher hardt på å få slutt på åpenbare AML-brudd på arbeidstid på dagen, rett og slett fordi det gagner alle involverte. 

Den riktige måten å gjøre det på i din situasjon hadde vært å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Alternativt så har de blitt enige om at transporten ikke er en del av arbeidstiden, men som du skriver at man får en kompensasjon av noen sort. Når det foregår over så lang tid så er det vel heller ikke gitt at arbeidsgiver bare kunne sagt at det prosjektet var oppmøtested fremover, og ikke gitt noen kompensasjon men er grei for å holde på gode arbeidere?

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Share this post


Link to post
Gjest 0fadc...1be skrev (8 timer siden):

At en fagforening går med på en bra økonomisk deal er ikke det samme som at det er lovlig. Det er jo bare å se på renovasjonsetaten i Oslo det. Jobber selv på en arbeidsplass hvor man ikke nødvendigvis alltid pusher hardt på å få slutt på åpenbare AML-brudd på arbeidstid på dagen, rett og slett fordi det gagner alle involverte. 

Den riktige måten å gjøre det på i din situasjon hadde vært å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Alternativt så har de blitt enige om at transporten ikke er en del av arbeidstiden, men som du skriver at man får en kompensasjon av noen sort. Når det foregår over så lang tid så er det vel heller ikke gitt at arbeidsgiver bare kunne sagt at det prosjektet var oppmøtested fremover, og ikke gitt noen kompensasjon men er grei for å holde på gode arbeidere?

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Som sagt, dette var avtalen for mange år siden og jeg går ut i fra at de har det likt nå. Jeg jobber ikke der lengre. Ser virkelig ikke poenget å diskutere det videre. Og nei en kan ikke sette det som fast arbeidssted, for avtalen kan tildeles noen andre og de ønsker å ha muligheten til å flytte folk på andre prosjekter. 

Share this post


Link to post

Der jeg har jobbet (2 bedrifter) har det alltid vært praktisert at montør og lærling har 20min egen tid fra firmaadressen, er reiseveien til byggeplassen 35 min så får de 30 min ekstra betalt pr dag. De møter ikke på firmaadressen. Har de behov for bil i jobb, så får de firmabil. Hvis det en sjelden gang en eller annen som normalt ikke har det behoved, og må ta en liten jobb og bruker privatbilen så får de kompensasjon for det, både kilometer og verktøy tillegg.

Men jeg har vært heldig å jobbet i firmaer som setter pris på gi og ta prinsippet, ikke kun ta som mange arbeidstakere praktiserer.

Var på en jobb som lærling hvor det var 40 min reisetid fra kontoret, som vi da i praksis hadde krav på 3 til 3,5time ekstra betalt i uken på grunn av det. Vi var 5-6 på den plassen, og jeg og en annen lærling fikk da beskjed at vi 2 ikke fikk den kompensasjonen. Vi var egentlig enig. Vi to kunne hoppe av toget, og får kortere vei normalt til arbeidsplassen, enn vi normalt hadde ellers. Han sa vi kunne godt få kompensasjonen, men da ville de sette opp stemplingsur på kontoret, slik at vi måtte innom der til og fra jobb, så vi hadde valget.

Begge vi syntes det var helt ok, og hadde ikke noe problem med å si nei til det kravet.

Ingen av de 2 bedriftene jeg har jobbet i har det heller aldri vært noe problem å ta en ekstra fridag utenom ferie heller når det har passet seg. Men det kan nok hende at de har vært litt greiere med de som ikke går rundt å krever den minste ting, men heller jobber for firmaet. Endte opp med høyeste lønn for montører i mitt forrige firma etter hvert, uten noensinne å ha spurt om 1 øre i ekstra lønn. Men slik er det mer i mindre firmaer enn store konsern, hvor man ikke blir sett.

Share this post


Link to post

På dette området så er det ingen etablert praksis, det meste er heilt opp til at partane sjølv blir einige om reiser til og frå bygge/oppdragsplassen er å sjå på som arbeidstid eller ikkje, samt eventuelle unntakstilfeller.

Det som ser ut til å være den vanlegaste løysinga er at at arbeidstakaren må klare å kome seg til til bygg/oppdragsplassen for eiga rekning og fritid, men at dersom arbeidsgiver gir oppdrag som ligg utanfor X km eller X minutt så skal den overskytande tida reknast som arbeidstid eller at det blir betalt ut kilometergodtgjersle.

Det har vært fleire dommar både i høgsterett og i EU-domstolen som seier noko om arbeidstida, men arbeidstakar- og arbeidsgiversida kranglar fortsatt om kva som er hovudregelen, og om dei dommane som har blitt avsagt gjeld generelt eller berre for den eksakte arbeidstidsordaninga som dommen omtaler.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Guest aafec...128
Salvesen. skrev (20 timer siden):

Der tror jeg du tok ett godt valg, lykke til i søken etter ny jobb. Håper det løser seg.

takk for det. ha en fin dag. :)

ts

Anonymous poster hash: aafec...128

Share this post


Link to post
Guest 0fadc...1be
AndersT2 skrev (8 timer siden):

Men jeg har vært heldig å jobbet i firmaer som setter pris på gi og ta prinsippet, ikke kun ta som mange arbeidstakere praktiserer.

Jaggu bra du ikke har opplevd arbeidsgivere som bare tar, da! 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Share this post


Link to post
Guest d0fc8...497
Gjest 0fadc...1be skrev (1 time siden):

Jaggu bra du ikke har opplevd arbeidsgivere som bare tar, da! 

Anonymous poster hash: 0fadc...1be

Er ikke vanskelig det, vil si det er de fleste.

Anonymous poster hash: d0fc8...497

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...