Jump to content
Darkbill

Bilforsikring uten førerkort

Recommended Posts

Det er en stor myte noen ikke gir seg på, at forsikringen er ugyldig dersom man ikke har førerkort. Er det noen som har gode kilder her? 

Jeg vet selv at manglende førerkort ikke gir avkortning eller regress på forsikring, med mindre dette er en medvirkende faktor til selve uhellet. 

Eksempel 1

Jeg kjører en buss, uten bussertifikat, og kræsjer fordi jeg ikke har erfaringen som kreves for tungt kjøretøy. 

Resultat - forsikring kan avkortes, manglende førerrett har vært medvirkende faktor. 

Eksempel 2

Jeg kjører et kjøretøy med beslaglagt (feks fartovertredelse) eller utløpt førerkort. Ingen gyldig førerrett, men har tidligere hatt. Har et ordinært trafikkuhell, skyldspørsmålet her er ikke relevant. 

Resultat - forsikringen kan ikke avkortes eller kreves regress. Manglende førerkort har ikke vært en årsak til uhellet, med mindre forsikringsselskapet kan vise til en eksplisitt grunn, at uhellet har skjedd utelukkende eller hovedsakelig på grunn av manglendende førerrett. 

 

Har jeg rett? 

Share this post


Link to post
39 minutes ago, Darkbill said:

Har jeg rett? 

Du har muligens funnet årsaken til at alle forsikringsselskaper stiller opp eksplisitt krav om fører skal ha førerkort i sine vilkår.

Min oppfatning er da at din forsikring ikke gjelder om du kjører i strid med vilkåret ditt, men motparts forsikring gjelder som du har beskrevet. Skyldspørsmålet blir da relevant, siden den forsikringen som skal dekke uhellet må tilhøre den part som ikke forsettelig har brutt sine vilkår.

Edited by MailMan13

Share this post


Link to post

Ja du har rett, forsikringsselskapet må vise til årsakssammenheng mellom avtalebruddet og skadeverket. 

I praksis er det derimot ikkje fullt så enkelt. 

Eksempel 2:

Forsikringsselskapet hevder at dei har grunnlag for avkortning fordi føraren har demonstrert manglande risikoforståing (om det er fartsovertredelser) eller manglande køyreerfaring om førarkortet var utløpt. Slike påstandar er det vanskeleg å argumentere mot, og vinne fram med rettsleg slik at du kan tvinge forsikringsselskapet til å betale. Skuldspørsmålet vil bli dratt fram av forsikringsselskapet nesten uansett kor opplagt årsaken til uhellet er, gjerne med påstand om uaktsomheit for å ytterlegare styre forsikringsselskapetets argument mot å betale ut forsikring. 

Bevisbyrden er meir sannsynleg enn usannsynleg, altså over 50% sannsynleg. Alle som har blitt rygga på av ein fører med samme forsikringssekap og fått skulddeling til tross for at ein ikkje hadde skuld i uhellet veit kor vanskeleg det er å bevise sin uskuld. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (7 minutter siden):

Man kan fint kjøpe, eie og forsikre bil uten førerkort. 

Men man blir vel nøye kontrollert, problemet er vel heller uforsikret biler er vel ulovlig så må vel være det problemet ligger, virker jo rart det ikke blir fugt opp man trenger kun nå ha 6000 kr i bot i parkeringbiler før bilen kan tases i beslag frem til beløpet er betalt. Så burde vel være slik også for de som ikke har førerkort hvis det ikke er tatt beslag på grunn av for mange prikker. Muligens de må være untakket.

Share this post


Link to post
LMH1 skrev (5 minutter siden):

Men man blir vel nøye kontrollert, problemet er vel heller uforsikret biler er vel ulovlig så må vel være det problemet ligger, virker jo rart det ikke blir fugt opp man trenger kun nå ha 6000 kr i bot i parkeringbiler før bilen kan tases i beslag frem til beløpet er betalt. Så burde vel være slik også for de som ikke har førerkort hvis det ikke er tatt beslag på grunn av for mange prikker. Muligens de må være untakket.

Man kan da fint eie en bil som står parkert ute på tunet. I ny og ne kan kanskje kona få lov til å kjøre den med meg som passasjer?

 • Like 2

Share this post


Link to post
LMH1 skrev (7 minutter siden):

Men man blir vel nøye kontrollert, problemet er vel heller uforsikret biler er vel ulovlig så må vel være det problemet ligger, 

Det trådstarter lurer på er gyldigheita av ei forsikring når ein manglar førarkort. 

For å kunne forsikre ein bil er det ingen krav om førarkort for å forsikre ein bil, dei eimaste kravet er at ein kan betale. Ein 16 åring kan fint forsikre ein bil som han får andre til å køyre. 

Det er heller ikkje slik at alle bilar må være forsikra, det er berre registrerte bilar som må ha ansvarsforsikring. Uregistrerte bilar er då naturlegvis ikkje lov å køyre. 

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Mulig det har endra seg litt, men for 10-15 år siden hadde jeg forsikring på totalt 3 biler før jeg fikk førerkort. Ingen problem så lenge bruker var over 23 år (eksen som ikke var kredittverdig)

 

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

Det er heller ikkje slik at alle bilar må være forsikra, det er berre registrerte bilar som må ha ansvarsforsikring. Uregistrerte bilar er då naturlegvis ikkje lov å køyre. 

https://dinside.dagbladet.no/okonomi/fortsatt-over-30000-uforsikrede-kjoretoy-i-norge/70837570

Så det blir dyrt å ikke å ha forsikring, selv om den er låst inn i en garasje den kan bli ståler brensene og håndbrekket kan ruste og vestefall triller bilen til andre biler å gjøre skader.

Share this post


Link to post

 

Darkbill skrev (2 timer siden):

Har jeg rett? 

Her tror jeg du rett og slett må sjekke vilkårene hos de forskjellige selskapene der ute og se om førerkort er et av disse for at forsikringen skal være gyldig.

 

 

LMH1 skrev (14 minutter siden):

håndbrekket kan ruste og vestefall triller bilen til andre biler å gjøre skader.

Om bilen står til håndbrekkvaierene ruster i filler tipper jeg at det er mye annet som og har rustet og sørger for at bilen ikke triller noen plass uten ytre påvirkninger.

Edited by Hansien
Tullet til innlegget under sitering av flere..
 • Like 4

Share this post


Link to post
panzerwolf skrev (10 timer siden):

Mulig det har endra seg litt, men for 10-15 år siden hadde jeg forsikring på totalt 3 biler før jeg fikk førerkort. Ingen problem så lenge bruker var over 23 år (eksen som ikke var kredittverdig)

 

Det er ikke det jeg lurer på. 

 

Har både førerkort og mange biler. 

 

Spørsmålet kommer opp i noen diskusjoner med folk som mener det er automatikk i at kjøring uten gyldig førerrett er lik automatisk ugyldig forsikring. 

 

Jeg har sjekka vilkår hos flere der det ikke er nevnt noe eksplisitt om førerkort. 

Share this post


Link to post
Darkbill skrev (36 minutter siden):

Spørsmålet kommer opp i noen diskusjoner med folk som mener det er automatikk i at kjøring uten gyldig førerrett er lik automatisk ugyldig forsikring. 

 

Jeg har sjekka vilkår hos flere der det ikke er nevnt noe eksplisitt om førerkort. 

Verden er ikkje så svart/kvit.
Det som avgjer om forsikringsselskapet må betale ut forsikring er fyrst og fremst at det har oppstått ein skade/tap som er dekt av forsikringa. Om forsikringstakaren kræsjer bilen med viten og vilje så er ikkje forsikringa gydlig ettersom forsikringa berre dekker uhell og ulykker, skadeverk og øydelegging av eigne eigedelar må folk bere kostnaden av sjølv.

Dersom tapet er dekt av forsikringa så blir det tatt ei vurdering både på kor stort tapet er (taksering av skaden, fråtrekk for brukstid, osv) samt ei vurdering på om forsikringstakaren kan klandrast, altså at forsikringstakaren måtte ha forstått risikoen for skade sjølv om det ikkje var meininga å forårsake skaden.
I denne vurderinga kan det være aktuelt å sjå på om forsikringstakaren har førarkort, om fart og køyremønster har blitt tilpassa slik som det er forventa, om bilføraren har vært konsentrert om køyringa, osv.

Norske forsikringsselskap har ein relativt høg terskel for å kreve regress (mest truleg på grunn av at vi har eit tillitssamfunn der regelrett svindel ikkje er eit veldig stort problem). Så ofte justerer forsikringsselskapa heller eigenkapitalen ved skade. Slik som for eksempel på bilforsikring med aldersgrense, forsikringa er gyldig også når 18 åringen er sjåfør men eigenandelen som ein må betale for å kunne bruke forsikringa er mykje høgare enn den hadde vært om bilføraren var over 23 år.

Forsikringsselskapet må vise til at avtalebruddet har hatt betydning, altså at mangelen på førarkort enten har forårsaka eller auka faren skade. Det er heller ikkje slik at bilforsikringa blir annulert når du har køyrt 1 km lengre enn avtalt, men du vil få avkortning fordi skaderisikoen blir større jo lenger du køyrer, og denne auka risikoen må du sjølvsagt betale for i form av forsikringspremie.

Som nemnt i innlegget over så vil det i praksis være vanskeleg å få full forsikringsutbetaling om du har køyrd utan gyldig førarkort, men det skal særdeles mykje til for at forsikringa blir annulert og skadeoppgjeret blir satt til 0 kr.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

 

1 hour ago, Darkbill said:

Jeg har sjekka vilkår hos flere der det ikke er nevnt noe eksplisitt om førerkort.

Mener det pleier å stå i mine.. Googlet litt kjappt og 4/4 av de som var lettest å finne hadde det

if, (pkt 7.4)

Storebrann (pkt 5.2.3)

Frende (pkt 14.5.1)

Tryg (Sikkerhetsforskrifter, pkt 1.1)

Mulig det finnes noen som ikke har det, men det fremstår ihvertfall som ikke veldig uvanlig da...

Edited by MailMan13

Share this post


Link to post

Samboeren min eier en bil, som er forsikret på henne hos Tryg, uten å ha førerkort. Hun fikk til og med den bonusen som jeg hadde opparbeidet meg på min forrige bil (to år siden den ble solgt) selv om vi opplyste om at hun ikke hadde førerkort når vi kontaktet Tryg angående forsikring. 

Share this post


Link to post
Kontorstol skrev (22 timer siden):

Samboeren min eier en bil, som er forsikret på henne hos Tryg, uten å ha førerkort. Hun fikk til og med den bonusen som jeg hadde opparbeidet meg på min forrige bil (to år siden den ble solgt) selv om vi opplyste om at hun ikke hadde førerkort når vi kontaktet Tryg angående forsikring. 

Det er ikke en problemstilling. I Norge forsikrer man bilen i seg selv. I andre land forsikrer man gjerne en forskingstager for en eller flere biler, men i Norge er bil litt som hus eller innbo. Man forsikrer objektet, som andre også kan bruke. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...