Jump to content
Ellen Viseth

Andøya vindpark får nei fra regjeringen: Nå ryker både vindkraft og hydrogenplaner [Ekstra]

Recommended Posts

"– Fordi at det først nå ha kommet inn investorer som har en langsiktig horisont og ikke det voldsomme avkastningskravet som skandinaviske investorer har."

Hvorfor er vi havnet i denne situasjonen?

Høyre har nå styrt landet så lenge at vi ser hva høyrepolitikk i virkeligheten er.

Vi har Statkraft, som forvalter arvesølvet vårt, vannkraftverkene.

Statkraft er nettopp en slik langsiktig eier, som kommunen etterlyser, men regjeringen med Høyre i spissen har stykket opp Statkraft, slik at Statkraft kan ta pengene med seg og investere i utlandet.

Hvorfor skal vi investere i utlandet når de beste investeringene innen fornybar energi er i Norge?

Aller helst burde vi ha utredet bruken av Norsk Økonomisk Sone for bruk til nettopp vind- og bølgeenergi for 20 år siden.

Etter min mening er det olje- og gassinteressene som har stukket kjepper i hjulene for å bruke havet i stedet for landområdene.

Hvilken annen forklaring finnes?

Vi er kommet i en skvis for å nå i el-sertifikater, og bare landområdene er tilrettelagt og konsesjonsbehandlet.

I disse dager roper pengefolkene på staten for å få hjelp til å bevare formuene sine, og slik er realitetene. Å bevare privat næringsliv og ha en eksportindustri er grunnleggende for å opprettholde en velferdsstat, så staten må stille i krisetider.

Det som forundrer meg er hvorfor ikke staten er mer aktiv for å få inntektene i gode tider.

Statkraft er en pengemaskin, så hvorfor sende pengen til utlandet i stedet for å utnytte den fornybare energi vi har så mye av selv?

Hvorfor investerer ikke staten i oppdrett, som er en annen eksportnæring med god fortjeneste og liten risiko?

Hvorfor ender fellesskapet opp med utgiftene, mens kapitalistene skal ha inntektene for seg selv?

Edited by aanundo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Når dei hadde tenkt å sløse vekk mykje av krafta til hydrogenproduksjon, i staden for å bruke ho til noko nyttig, er det like greitt at departementet sette ned foten.  Det er meiningslaust å byggje eit svært vindkraftverk for å kaste vekk ein stor del av kraftproduksjonen. Då finst det mange gode prosjekt der ute som heller bør byggjast.

Edited by Sturle S
 • Like 4

Share this post


Link to post
Annonse
Sturle S skrev (10 minutter siden):

Når dei hadde tenkt å sløse vekk mykje av krafta til hydrogenproduksjon, i staden for å bruke ho til noko nyttig, er det like greitt at departementet sette ned foten. Det finst mange gode prosjekt der ute som heller bør byggjast.

Hydrogenproduksjon og lagring på energi du kaster bort er 100% effektiv. 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/espen-barth-eide-ap-tror-koronakrisen-kan-fore-til-en-ny-industrivekst-6.158.690391.63e8d2f885?fbclid=IwAR2oBhkcIMuKJ5Jx2ME9FgfAcS901iw0QhdIyr8-LsRXPqNBIsr1WshVus8

Etter at dagens situasjon for N'te gang viser hvor sårbare vi er ovenfor oljen og prisingen på den, så er det på tide å vri ekspertisen vår til noe som gir mening. Hydrogen produksjon og lagring er perfekt i samarbeid med havvind og fornybar produksjon. Det er vell nå totalt 20 land hvor de største verdensøkonomiene er inkludert som har lansert sine hydrogensatsninger og strategier. Vi ville vært idioter om vi ikke så mulighetene som ligger der. 

Edited by oophus3do
 • Like 3

Share this post


Link to post

Til Sturle S:

Logikken din er ikke lett å bli klok på.

"Når utgangspunktet er som galest blir svaret som originalest" er et uttrykk som passer, når du påstår at elektrolyse for å lage hydrogen er noe av det verste vi kan gjøre i klimakampen.

Du legger til grunn at strømmen kommer fra kullkraftverk, og tviholder på det.

Jeg tror de fleste forstår at produksjon av hydrogen fra f. eks. vindturbiner på flytende anlegg er en god måte å bruke strøm på.

Hva med virkningsgraden når vinden kaster bort energien sin ved å bevege skogen, og bølgene bruker energien mot steinene på stranden?

Produserer vi hydrogen av energien kan vi i neste omgang lage metanol, så det er mange muligheter med utgangspunkt i elektrolyse.

Edited by aanundo

Share this post


Link to post

– Jeg vil også vise til at Andmyran vindkraftverk ble gitt konsesjon for 14 år siden, og tidligere har fått flere utsettelser, skriver Tiller.

Synd de ikke kom til samme konklusjon på Haramsøy. Det er nesten like lenge siden de fikk konsesjon.

– Det er ubegripelig at det gjøres så forskjell på vurderingene.

Ja det kan du sei. Skulle vert stengt ned alle plassene. I stedenfor virker det som om Bru har kasta terning og prøvd å gjøre alle til laks i stedenfor å gjøre det fornuftige.

– Kan det bli aktuelt å kreve erstatning fra staten?

De gikk frivillig inn i utredningene så den utgiften er det vel folket på Andøya som skal kreve av Klepsland og co. som får kommunen med på slikt. Det er vel ikke staten som skal betale det gildet. Er du investor får du tåle å punge ut og ikke bare ta fra folk det som passer deg.

Edited by EremittPåTur
 • Like 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, aanundo said:

Du legger til grunn at strømmen kommer fra kullkraftverk, og tviholder på det.

Nei, kvar har eg skrive det?  Eg legg til grunn at straumen kjem frå vindkraftverket, og at i staden for å bruke vindkrafta til å generere nyttig arbeid skal dei sløse vekk mesteparten på noko hydrogenfjas.  Sett heller opp energililjene der dei kan gjere meir nytte for seg.  Flytt dei lenger nord.  40% av kraftproduksjonen i Finnmark er gasskraft.  Erstatt noko av den med vindkraft, so reduserer vi utsleppa av klimagassar kraftig.  Vi kan ikkje byggje uendeleg med vindkraftverk her i landet, og då må vi prioritere litt lurt.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (8 minutter siden):

Nei, kvar har eg skrive det?  Eg legg til grunn at straumen kjem frå vindkraftverket, og at i staden for å bruke vindkrafta til å generere nyttig arbeid skal dei sløse vekk mesteparten på noko hydrogenfjas.  Sett heller opp energililjene der dei kan gjere meir nytte for seg.  Flytt dei lenger nord.  40% av kraftproduksjonen i Finnmark er gasskraft.  Erstatt noko av den med vindkraft, so reduserer vi utsleppa av klimagassar kraftig.  Vi kan ikkje byggje uendeleg med vindkraftverk her i landet, og då må vi prioritere litt lurt.

Det vil alltids være flaskehalser fra slike områder som ikke er bygget ut for å være et sted for energiproduksjon. Det å konstant oppgradere nettet innover vil i de fleste tilfeller være for dyrt og det vil kun gå ut over lokalbefolkningen som må betale for et kraftnett de stort sett ikke trenger. Resultatet blir at vindkraft må skaleres ned fremfor å utnytte kapasiteten man har tilgjengelig ved lokasjonen. Så fremfor å gjøre dette, så produserer man hydrogen av energien man uansett ikke får fraktet bort ved vindfulle dager og perioder, og man kan dermed skalere opp vindkraft helt uavhengig av kraftnettet slik at man utnytter det man har tilgjengelig. 

Denne energien vil man selvsagt kunne frakte, og mye av kullkraften erstattes. 

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (2 timer siden):

Nei, kvar har eg skrive det?  Eg legg til grunn at straumen kjem frå vindkraftverket, og at i staden for å bruke vindkrafta til å generere nyttig arbeid skal dei sløse vekk mesteparten på noko hydrogenfjas.  Sett heller opp energililjene der dei kan gjere meir nytte for seg.  Flytt dei lenger nord.  40% av kraftproduksjonen i Finnmark er gasskraft.  Erstatt noko av den med vindkraft, so reduserer vi utsleppa av klimagassar kraftig.  Vi kan ikkje byggje uendeleg med vindkraftverk her i landet, og då må vi prioritere litt lurt.

I vår Internett-tid er det bare å Google litt, så finner en dokumentasjon av det meste.

Nei, kvar har eg skrive det? 

Sturle S, 16.08.2019 i TU:

Ja, det er miljøkriminalitet av verste sort. Dei burde sendt straumen ut på nettet og produsert hydrogenet med dampreformering av gass i staden.

 Sturle S, 22.8. 2019 i TU:

Det aller verst tenkjelege for klimaet er hydrogen produsert med elektrolyse. Det forureinar mange gonger meir enn diesel. Det finst sjølvsagt meir miljøvennlege måtar å produsere hydrogen på, som dampreformering av kol. Diesel kjem likevel betre ut av klimarekneskapen.

Share this post


Link to post
1 hour ago, aanundo said:

I vår Internett-tid er det bare å Google litt, så finner en dokumentasjon av det meste.

Nei, kvar har eg skrive det? 

Sturle S, 16.08.2019 i TU:

Ja, det er miljøkriminalitet av verste sort. Dei burde sendt straumen ut på nettet og produsert hydrogenet med dampreformering av gass i staden.

 Sturle S, 22.8. 2019 i TU:

Det aller verst tenkjelege for klimaet er hydrogen produsert med elektrolyse. Det forureinar mange gonger meir enn diesel. Det finst sjølvsagt meir miljøvennlege måtar å produsere hydrogen på, som dampreformering av kol. Diesel kjem likevel betre ut av klimarekneskapen.

Kjære vene, eg trudde det var denne saka vi diskuterte.  Dersom du vil diskutere andre saker, kan du gjere det i dei relevante trådane.  Begge poenga er jo reelle, men eg har ikkje relatert nokon av dei til denne saka.  Her er mi grunngjeving for denne enkeltsaka, og den kan vi gjerne diskutere:

 

Eg ser ingen gevinst ved å byggje ut massevis av vindkraft dersom føremålet skal vere å kaste vekk mesteparten av energien.  Då bør vi heller bruke ressursane til noko meir nyttig.  Den folkelege støtta for energililjer er ikkje so sterk at vi får gjennomslag for å byggje dei over alt.  Den lokale motstanden her er sterk og det er sterke naturvernomsyn akkurat her.  Området er m.a. kvileplass for gjess som migrerer til og frå Svalbard og fleire av fugleartane som anten migrerer gjennom området eller hekkkar der er raudlista  Då er det urealistisk å forvente seg veldig sterk støtte til vindkraftprosjekt som primært skal fyre for kråkene.  Miljøgevinsten må oppvege ulempene.  Bygginga i torvmyr vil føre til store utslepp av klimagassar, so miljøgevinsten er tvilsam sjølv med nyttig bruk av energien.  Vi har mange gode område for vindkraft der naturen ikkje er like sårbar og krafta kan brukast direkte til noko nyttig.  Svært kontroversielle utbyggingar som Andmyran vil berre gje vindkraftmotstandarane sterkare kort og auke konfliktnivået generelt i vindkraftsaker.

 

Litt om årsakane til at prosjektet er svært omstridd: https://www.nrk.no/nordland/ny-kunnskap-om-andmyran-pa-andoya-overstyres-av-gamle-vindkraftavtaler-1.14785394

Edited by Sturle S
 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Du som nekter for at vindkraft skader miljø i særlig grad er vell ikke enig i den artikkelen? Eller skal man bare ignorere ting du sier mellom trådene? 

Edited by oophus3do

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (44 minutter siden):

Du som nekter for at vindkraft skader miljø i særlig grad er vell ikke enig i den artikkelen? Eller skal man bare ignorere ting du sier mellom trådene? 

Om man bygger ut 40 TWh vindkraft (fram til 2030) på land (vesentlig på snaufjellet, vi vil ha ca 16 TWh utbygd om 1,5 år), så vil det føre til nedbygging av et areal (veier og oppstillingsplasser) på ca 4,5 km x 4,5 km (alle vindparker til sammen med 40 TWh årlig produksjon). Et så lite areal har naturligvis tilnærmet null betydning for naturmangfoldet i Norge. Forskning i Sverige og Finland viser at reinsdyr ikke holder seg unna vindkraftparker (om det skulle være mulig med beite der). Smøla med 64 turbiner har en større ørnebestand, men denne har over årene ikke minsket selv om et antall ørner har blitt drept av turbinbladene (ref. doktorgradsutredning).

Noen snakker om ødeleggelse av grunnvann på grunn av vindparker, andre om tonnevis av mygg som må bøte med livet.

Det er tragisk at uberørt natur så dramatisk ikke lenger er det når konstruksjoner opp til 200 meter høye settes opp i et stort antall. Der ligger det store problemet. Etter 25 år (konsesjonstiden) kan en imidlertid vurdere å ta ned turbinene og sanere områdene slik at de tilnærmet framstår som uberørte.

Dagens vindkraftutbygging er neglisjerbar i forhold til gårsdagens vannkraftutbygging med hensyn til naturmangfold og påvirkning av dyreliv. 

Etter 2030 tror jeg neppe vi behøver mer utbygging av vind på land, da flytende vindkraft vil være nær dagens kostnad (ca 30 øre per kWh).

Kort sagt nå må oophus3d0 og enkelte andre holde opp med hysteriet rundt vindkraftutbygging. Jeg lytter gjerne til argumenter mot om de er reelle og ikke falske og misvisende! Til og med emosjonelle og eksistensielle argumenter er jeg villig til å lytte til, men da må man forstå hva som er hva!

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Kort sagt nå må oophus3d0 og enkelte andre holde opp med hysteriet rundt vindkraftutbygging.

Jøss? Når har jeg vist et hysteri mot vindkraft? Jeg støtter da vindkraft så lenge det gjøres på best mulig måte. Kast dem opp i samarbeid med industriområder, motorveier osv der vi allerede har berørt naturen fra før og sats hardt på havvind slik at det prisfallet nåes om 5 år fremfor 15. Det å kaste slikt opp i urørt natur hvor lokalsamfunnet må betale for oppgradert nett de ikke har bruk for, og verdiene er eid av utenlandske bankmenn har vi ikke behov for. Gjør det i det minste slik Orknøyene har gjort det om det er et behov. 

Edited by oophus3do

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (3 timer siden):

Jøss? Når har jeg vist et hysteri mot vindkraft? Jeg støtter da vindkraft så lenge det gjøres på best mulig måte. Kast dem opp i samarbeid med industriområder, motorveier osv der vi allerede har berørt naturen fra før og sats hardt på havvind slik at det prisfallet nåes om 5 år fremfor 15. Det å kaste slikt opp i urørt natur hvor lokalsamfunnet må betale for oppgradert nett de ikke har bruk for, og verdiene er eid av utenlandske bankmenn har vi ikke behov for. Gjør det i det minste slik Orknøyene har gjort det om det er et behov. 

Du har dårlige argumenter. Det er ingen vits å bygge på de stedene du snakker om når det ikke er vind der. Jeg skjønner heller ikke det med at det er lokalsamfunnet som må betale for oppgradert nett. Det må du i tilfelle dokumentere. Store utbygginger (som vindparker er) koples til sentralnettet som driftes av staten. Tidligere ble store vannkraftprosjekt realisert og det sier seg selv at de måtte koples til riksnettet. Jeg kan ikke se at utbyggingen av vindkraft skal være annerledes. Utbygging av 16 TWh vindkraft, for det meste siste ti-femten år er voldsomme greier, på høyde med vannkraft på sitt mest intense.

Jeg er for at de samme regler som gjelder for vannkraft, må også gjelde for vindkraftutbygging. Altså at kommuner og fylker få noe igjen og staten sitt (konsesjonskraft, grunnrente etc). Og at bare det offentlige kan stå som eiere av parkene. Så der er den også kvittert ut.

Jeg skal gå med på at jeg ikke vet om du er hysterisk mot vindkraftutbygging på land. Men så langt kan jeg ikke se du har kommet med særlig gode argumenter mot utbyggingen slik den skjer i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (28 minutter siden):

Du har dårlige argumenter. Det er ingen vits å bygge på de stedene du snakker om når det ikke er vind der.

Ingen industrialiserte områder har vind? Må du slutte å tøyse. Det hadde vært mye bedre å utnytte flateareal vi allerede bruker til solceller ved å lage nye stønader og regler for dette som fordrer utnyttelsen, enn å måtte kappe skog og lage veier opp til uberørt natur for vindturbiner. 

Ketill Jacobsen skrev (31 minutter siden):

Jeg skjønner heller ikke det med at det er lokalsamfunnet som må betale for oppgradert nett. Det må du i tilfelle dokumentere.

Du sier jeg har dårlige argumenter uten å lese dem - bravo. Eksempel på dette finner du i tråden du deltar i. 

Ketill Jacobsen skrev (32 minutter siden):

Store utbygginger (som vindparker er) koples til sentralnettet som driftes av staten.

I kommunene som må stå for oppgraderingen. Eller mener du strømprisene er like her i landet for alle? 

 

Ketill Jacobsen skrev (33 minutter siden):

Og at bare det offentlige kan stå som eiere av parkene. Så der er den også kvittert ut.

Gjør som de gjør på Orknøyene, så hadde ting vært enklere. Lokalsamfunnet som blir berørt hadde vært investorene og eiere sammen med staten. Da er det dem som bestemmer over hvert oppdrag med en mulig gulerot i å være med i det. Det er nok enklere å se på de stygge møllene om du får utbytte av det, fremfor regninger. 

 

Ketill Jacobsen skrev (37 minutter siden):

Jeg skal gå med på at jeg ikke vet om du er hysterisk mot vindkraftutbygging på land. Men så langt kan jeg ikke se du har kommet med særlig gode argumenter mot utbyggingen slik den skjer i dag.

Dårlig hukommelse? Du svarte på en post som tar for seg vindkraft på land. 

Lokalsamfunnet må få all makt her, og ikke investorer i Tyskland, særlig om man risikerer å gå inn i urørt natur. Det å kjøre "whataboutism" angående vannkraft som ble bygget i en annen tid i stor skala er dog et dårlig argument. 

Share this post


Link to post

For å klårgjere: Eg er heilt for vindkraft, men ikkje for einkvar pris.  Det er meir enn nok av gode stader å setje opp energililjer der krafta trengst, so det er ingen grunn til å setje dei opp midt i viktige trekkruter for fugl.  Heller ikkje mellom hekkeplassane og matfatet til raudlista fugleartar eller i verdifull myr.  Som alternativ til vindkraftutbygging i Noreg, kan vi leggje kablar til andre land som byggjer subsidierte vindkraftverk i stor stil.  Vi har stor effektreserve og kan ta opp effektvariasjonane deira.  Kjøpe billig subsidiert vindkraft frå dei og selje dyr vasskraft attende.  Det er meir lønsamt, men slike kablar gjer norske vindkraftverk mindre lønsame fordi kraftprisen vert lågare når det er mykje vind i nabolanda, som regel ca på same tid som det er mykje vind her i landet.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...