Jump to content
Sign in to follow this  
HanSomIkkeErHeltGod

Sykemelding uten fastlegetime

Recommended Posts

Hei,

Jeg er i førstegangstjeneste og har hatt 4 uker med fravær grunnet sykdom. Jeg har ikke vært hos fastlege, ettersom erklæringene derfra ikke blir godtatt av min foresatt på tjenestestedet. Fikk beskjed om å henvende meg til militærlegene dersom det var noe. Så derfor ringte jeg dit den første uken og fikk her beskjed om at det jeg skulle gjøre var å komme innom når jeg ble bra igjen, så skulle de fikse sykemeldingen. Men når jeg dro dit i dag, fikk jeg beskjed av legen om at jeg måtte ha fastlege-sykemelding for at de skulle kunne «oversette» den til en militær sykemelding. Jeg har nå sagt at jeg har vært hos fastlegen 2 ganger, noe jeg egentlig ikke har. Han var ganske på offensiven med dette, så jeg feiget ut og løy om fastlegetimene. Sykdommen min er godt kjent, og jeg ga beskjed til min foresatt hver dag om at jeg ikke var tjenestedyktig for kommende dag. Sitter altså meget godt i saksa, selv om jeg dimmiterer på førstkommende torsdag. Hva bør jeg gjøre videre?

Share this post


Link to post

Kom deg til fastlegen og legg korta på bordet der. Si det som det er og håp at han/hun gidder å sette datoen, både da du ble syk, og da du var hos fastlegen, til den samme datoen.

 

Hvis dette ikke går, ser jeg ingen annen utvei enn å være ærlig og ta konsekvensene.

Edited by Taurean
  • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse
Slagen mann skrev (På 17.12.2019 den 17.24):

Hva er konsekvensene? bare lurer. 

Spør du meg, så vet jeg dessverre ikke ...

Edited by Taurean

Share this post


Link to post

Gammel tråd, og vet ikke utfallet, men sånn generelt:

Typisk vil prosessen rundt ulovlig fravær henge på om saken anmeldes, da til MP som vil etterforske saken (ev. at MP iverksetter etterforskning på eget insj. hvis de får kjennskap til saken).

Ulovlig fravær innenfor 7 dager er et brudd på disiplinærreglementet, og vil normalt medføre konsekvens i form av refs, dvs. bot og/eller militær arrest, samt at man kan bli pålagt tilleggstjeneste for å ta igjen tiden man har vært fraværende. (Sistnevnte har jeg personlig bevitnet ved at en soldat hadde tjuvperm rett før dim, og endte opp med å måtte koste oppstillingsplassen i en uke etter at alle andre hadde dimittert...) Dette er da en sanksjon som besluttes og iverksettes av foresatte (typisk kompanisjef) på bakgrunn av om MP konkluderer med brudd på reglementet eller ikke. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-12-16-1033#KAPITTEL_1

Ved ulovlig fravær utover 7 dager, skal i utgangspunktet saken oversendes til Krigsadvokaten for vurdering om den skal anmeldes til sivil påtalemyndighet. Man kan altså risikere at det blir en sivil straffesak ut av det, og strafferammen her er fengsel i 2år. Hvor sannsynlig det er at dette skjer vet jeg ikke, men det er allikevel tidvis oppe saker i media der det fremgår at folk har fått fengselstraff for å unndra seg militærtjeneste, så helt usannsynlig er det ikke. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77#KAPITTEL_8

Også er jo moralen her at man kontakter befal og fastlege/legevakt hvis man blir for syk under perm til å kunne reise tilbake (eller for å møte opp til rep. eller all annen militærtjeneste for den del). Det er også slik at man ut fra lovverket faktisk må vurderes av lege som transportudyktig for å være fritatt for å møte opp, fordi det skal være en militær lege som vurderer om man er tjenesteudyktig, så det holder ikke å ha influensa og bli værende i senga hjemme etter eget godtbefinnende. Også er det særs dumt å lyve, for det er faktisk lov til å gjøre feil eller misforstå informasjon du får, men plutselig mye mindre greit hvis man forsøker å dekke over det i etterkant.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...