Jump to content
monitor

Politikken er død. Lenge leve Politikken

Recommended Posts

Worlwide er utviklingen at vanlige lønnsmottagere i stadig større grad betaler regningen for å bekjempe fattigdom, miljøproblemer, opprettholdelse av tjenester som gagner alle, og berikelse av de rike.

Dett er godt dokumenter i uavhengige rapporter, foregår i hurtig fart, og tendensen har forsterket seg i senere år.

 

Denne tendensen er sterkest i Norge målt mot samtlige OECD land. Samtlige partier sender regningen for sine kjepphester til folk flest. Alle bryter mot et viktig grunnprinsipp; Primæroppgaven til politikerne skal være å sørge for at flest mulig skal ha det best mulig. Når 27 personer eier like mye som den fattigste halvdelen av verdensbefolkningen, så har politikerne feilet. I Norge må nå en familie ha en lønnsinntekt på mer enn 1,3 millioner om de skal dekke sine faste kostnader, med det. Det betyr at mesteparten ikke kan betale ferie, gaver, nyanskaffelser med sin lønnsinntekt. Jeg kjenner ikke til et eneste land innenfor OECD hvor dette er tilfelle.

 

 

Også i min egen kommune faller samtlige parametre som kan måle livskvalitet dramatisk:

Så er den psykiske og fysiske helsa til innbyggerne stadig dårligere. Vi har den største butikkdøden i Norge (Virke), og vi har en medianinntekt for en familie som ligger 50000 kroner under normalen. Samtidig har man innført en meget høy boligstraff. Næringslivet betaler ikke eiendomsskatt. Jeg selv må ut med 13000, mens en venn med tilsvarende eiendom i Oslo betaler 400 kroner. Noen betaler ingenting, og noen betaler enda mer.Vi har ikke lengre Politi, er omringet av bomstasjoner, og samtidig har kommunen bestemt seg for at det skal bygges et stort flott nytt bad, som vil påføre innbyggere garantert store utgifter i all fremtid. I min verden kjøper man ikke en Ferrari, når det ikke engang er mat på bordet.

 

Nok om det. Poenger er at politikerne i hele verden er utskjelt, og bedriver en politikk som skader folk flest. Den individuelle frihet innskrenkes dramatisk, samtidig som det er fritt frem for store aktører i næringslivet, især multinasjonale selskaper. Norge er i så henseende også ekstrem, sammenlignet med OECD, især når det gjelder hvor hardt man belaster folk flest både økonomisk, og gjennom tvangstiltak ( med påfølgende harde straffer om du ikke føyer deg.) det nærmer seg undertrykking i en grad som skiller seg sterkt fra andre land innenfor OECD området. Også norske medier er preget av doktriner, manglende kritisk journalistikk, og i veldig stor grad eid av mektige eiere, som ensidig bygger opp under konservative og lite endringsvilje krefter.

Det motsatte er tilfelle for overføringer til de rike, samt vegring for å få inn skatt fra de. Der er Norge desidert «best».

 

Årsaken til så mye udugelighet er sammensatt, men jeg skal antyde noen av momentene:

 

- En ansatt i en bedrift må dokumentere sine kvalifikasjoner; Alle må ha sine papirer i orden før de i det hele tatt får lov til å utøve sitt yrke. For politikere, som skal håndtere noe av de vanskeligste problemer, stilles det ikke krav i det hele tatt. Om man skulle innføre krav om dokumentasjon på fysisk og psykisk helse, samt måtte avlegge en eksamen på samfunnsforståelse, etikk og økonomiforståelse, så vill antagelig 95% av verdens ledere, ikke være leder lengre I alle andre yrker enn det å være politiker har kravene til å utføre sitt arbeid blitt skrudd opp betydelig. For en politiker er kravene fortsatt lik null.

 

- I forkant av alle valg i verden foregår det demokratiundergravende virksomhet. Trump hadde aldri blitt valgt om det ikke hadde vært trollfabrikker i Russland, eller om det ikke hadde foregikk utstrakt psychografisk påvirkning gjennom Cambridge Analytica, og inntreden av høyreekstremistene Mercers og Bannon. Det finnes ingenting som minner om en demokratisk prosess i dette, og flere tidligere amerikanske "valg".I samtlige "demokratiske" land bedrives det utstrakt påvirkning av folk uten krav til sannhetsgehalt. I min egen kommune sier ordfører at vi er den beste kommune å bosette seg i, mens fakta viser at vi er desidert dårligst på det meste. Det må stilles krav til at politiske ledere ikke skal lyve, men at de skal forholde seg til fakta.

 

- En særegne norsk mangel er at jeg aldri ha hørt om at politikerne straffer multinasjonale selskaper for brutt på de utallige lover de stadig bryter, samt skatteunndragelse. EU har ilagt store selskaper enorme bøter, slik at det ihvertfall kommer inn noe av det gigantiske overskuddet disse grafser til seg uten skrupler. I Norge går man ikke etter store selskaper, eller norske rikinger som har gjemt sine penger.Denne tannløse politikken fører til at vi hvert år går glipp av mange milliarder kroner.

 

Jeg velger å avslutte her..De fleste skjønner vel hovedpoenget. Pøs gjerne på med flere fakta Synsing er uinteressant.

Edited by monitor
  • Like 5

Share this post


Link to post

Haha..ja du har vel rett der.. modererer det til: « konstruktive innspill ønskes velkommen».. jeg la det stå... hverken jeg eller verden er perfekt..🤓

Edited by monitor
  • Like 2

Share this post


Link to post
Annonse

Veldig merkelig at ingen har innspill. Visste du at man SSB i Norge gjemmer tallmaterial og fakta rund dette unna, så godt de kan? Neste år blir min kommune slått sammen, og da blir enda flere opplysninger som er tilgjengelig Iår borte. Noe er man dog pålagt til å publisere...slikt som at varer og tjenester i Norge ligger 43% over snittet i EU. Om tre uker blir tallene motvillig oppdatert.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er vel ingen som gidder å lese slike innlegg som dette. Prøv med et enkelt spørsmål, hvis du ønsker å starte en diskusjon.

Share this post


Link to post

Det virker som om du søker et slags teknokrati.

 

Om politikerne ikke endrer sin grunnholdning, og legger løkka rund flere og flere, så er demokratiet steindød. Da er teknokratiet et godt alternativ...bedre enn et polarisert samfunn, hvor man til slutt ender opp med økt terrorisme, kriminalitet, enda større politiker- og politiforakt. Også bedre enn væpnet revolusjon. Edited by monitor

Share this post


Link to post

Veldig merkelig at ingen har innspill. Visste du at man SSB i Norge gjemmer tallmaterial og fakta rund dette unna, så godt de kan? Neste år blir min kommune slått sammen, og da blir enda flere opplysninger som er tilgjengelig Iår borte. Noe er man dog pålagt til å publisere...slikt som at varer og tjenester i Norge ligger 43% over snittet i EU. Om tre uker blir tallene motvillig oppdatert.

 

Det var kanskje litt for mange momenter samtidig.

 

Selv om jeg til dels deler oppfatningen, er det også mye jeg ikke er enig i.

Jeg mener det er mye å ta tak i, men vi har det generelt veldig bra her i Norge.

 

At man må ha en inntekt på 1,3 mill for å ha hodet over vannet er uriktig.

 

Vår husholdning har godt under dette, og klarer oss veldig fint i bra en leilighet i et forholdsvis dyrt strøk av Oslo.

De fleste som har to inntekter har det nok veldig bra i Norge.

At mye er dyrere her i Norge, kompenseres ved at vi også tjener mye mer. Selv lavtlønte i Norge har det veldig bra.

Det er LITT økte forskjeller i Norge, men dette er minimalt. Det viktigste for meg er at "de aller fleste" har det bra, og har råd til det aller meste. At noen blir stinn av gryn har jeg ikke noe i mot, så lenge det ikke blir for mange.

Det hjelper ikke med små forskjeller hvis alle har det rævva. 

Se til tidligere Sovjet.

 

Men det jeg er enig i, er at vi må passe på pengebruken til våre politikere og sørge for at de blir brukt til alles beste.

Nå kastes det penger til hytt og pine, til alle mulig rare "gode" formål, nettopp fordi de fleste kommuner har alt for mye penger.

Vi har "kunstsiloen" i Kristiansand, "Badelandet" i Tromsø, all verdens "byutviklingstiltak" i Oslo osv.

Masse rare ting som det sløses penger på, mens det spares inn på utgifter til alle med spesielle behov, enten det er gamle, utviklingshemmede eller syke.

 

Og min påstand er at dette primært er et problem i de enkelte kommunene. 

Kommunenene får stadig mer penger fra staten, samt større muligheter til å "spe på inntektene sine", og burde egentlig ha veldig god råd.

Det er en økning i eiendomsskatt, samt at kommunene kan finansiere kollektivtransport og infrastruktur ved å kaste regningen til bilistene og staten. Dette gjør at de ikke trenger magamål, og kan øse ut penger på ting som ellers ikke ville blitt vedtatt.

https://www.ssb.no/eiendomsskatt

Så vidt jeg kan se fra tallene får man stadig mer frie inntekter og høyere fri egenkapital i prosent:

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko/aar-reviderte-tall

  • Like 1

Share this post


Link to post

Disse tallene sier veldig lite. Poenget mitt er den belastningen som påføres mesteparten av befolkningen er nå så høy at en vanlig inntekt ikke holder til de faste og nødvendige utgifter..Om du ser på bolikostnadene ligger de på det høyeste nivået, målt mot inntekt noensinne, tross historisk lave renter. Kostnader for varer og tjenester ligger 43% over snittet i EU. Når det gjelder lønninger så er det en myte at folk flest tjener godt. En lærer i Norge tjener mye mindre i hele sin karriere enn de fleste andre europeiske land: https://www.datawrapper.de/_/sJaUY/.

Forøvrig: snittlønna er en misvisende faktor. Da tar man all lønn og deler det på antallet som mottar lønn. Medianinntekt er mye bedre.https://www.ssb.no/97014/median-inntekt-etter-skatt-etter-fylke-og-husholdningstype.kroner

Share this post


Link to post

Disse tallene sier veldig lite. Poenget mitt er den belastningen som påføres mesteparten av befolkningen er nå så høy at en vanlig inntekt ikke holder til de faste og nødvendige utgifter..Om du ser på bolikostnadene ligger de på det høyeste nivået, målt mot inntekt noensinne, tross historisk lave renter. Kostnader for varer og tjenester ligger 43% over snittet i EU. Når det gjelder lønninger så er det en myte at folk flest tjener godt. En lærer i Norge tjener mye mindre i hele sin karriere enn de fleste andre europeiske land: https://www.datawrapper.de/_/sJaUY/.

Forøvrig: snittlønna er en misvisende faktor. Da tar man all lønn og deler det på antallet som mottar lønn. Medianinntekt er mye bedre.https://www.ssb.no/97014/median-inntekt-etter-skatt-etter-fylke-og-husholdningstype.kroner

 

Min teori er at høye boligkostnader skyldes to ting:

1. Lave renter => "Gratis" å låne penger => Høyere boligpriser

2. De fleste har egentlig ganske god råd, og fordi boligeie er veldig gunstig, går mye av "overskuddet" da til å kjøpe boliger. Høyere "overskudd", jo mer til bolig. Få sparer i aksjer e.l.

+ at det bygges for få boliger.

 

 

Ellers synes jeg ikke tallene over inntekter etter skatt høres så galt ut. 

At de er lave i Oslo skyldes et par ting:

Det er høy andel innvandrere som ofte har lav utdanning og vanskeligere med å få høyt betalte jobber.

De med høyere innktekt flytter ut av Oslo. Det er primært utenlandsk innvandring som gjør at Oslo sin befolkning øker. 

Dette tyder ikke på at det er "for dyrt" å bo i Oslo. Da ville flere med lav inntekt blitt dyttet ut av Oslo til randkommunene.

 

 

OG:

Ser man på reell kjøpekraft ligger vi fortsatt godt an, selv om noen få land kanskje er litt bedre:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/vanskelig-aa-sammenlikne-kjopekraft

 

Men oversikten i linken over viser også at nordmenn tjener klart best i absolutte tall. Dette er et problem på sikt, og primært grunnet oljeindustrien. Dette gjør at vi er veldig "dyre".

På sikt må nok de fleste av oss belage seg på at man må tjene mindre.

Særlig hvis MDG/SV et. al. får det som de vil, og kutter ut oljeinntektene våre. Da må man fort kutte lønn og inntekter med minimum 20-30%.

 

Vi har fortsatt noe av de laveste ulikhetene i verden.

Etter skatt kun slått av Finland, Island og Danmark.

 

Ser man på alt dette samlet mener jeg fortsett at de aller fleste har det bra i Norge, og at vi i forhold til resten av verden har det veldig bra.

MEN:

Nettopp fordi vi har så mye penger, og den offentlig rikdommen er så stor må vi passe på.

Den offentlige gjelden øker pga mye pengesløsing, og når oljeinntektene begynner å falle, kan det bli stygt.

Share this post


Link to post

Worlwide er utviklingen at vanlige lønnsmottagere i stadig større grad betaler regningen for å bekjempe fattigdom, miljøproblemer, opprettholdelse av tjenester som gagner alle, og berikelse av de rike.

Dett er godt dokumenter i uavhengige rapporter, foregår i hurtig fart, og tendensen har forsterket seg i senere år.

 

Kilde? 

 

Når 27 personer eier like mye som den fattigste halvdelen av verdensbefolkningen, så har politikerne feilet. I Norge må nå en familie ha en lønnsinntekt på mer enn 1,3 millioner om de skal dekke sine faste kostnader, med det. Det betyr at mesteparten ikke kan betale ferie, gaver, nyanskaffelser med sin lønnsinntekt.

 

Du kan også si at du som bor i Norge sikkert eier mer enn 99% av verdens befolkning, så hva med at du gir opp DINE ting først før du peker på andre? Det er alltid noen som eier mer enn andre. Hva tror du gir deg rett til å bestemme hvem som skal eie hva? Det er ikke ulovlig å tjene penger.  Og hvorfor drar du grensen på akkurat 27 personer? 

 

Kilde på at man må tjene 1,3 mill i året? Gud så mye rart i innlegget ditt. 

 

Edit: Du motsier deg selv, du sier individuell frihet innskrenkes dramatisk samtidig som du sier de rikeste eier for mye (og, slik jeg forstår deg, må gi fra seg det de eier). Innlegget ditt gir ingen mening. You can't have it both ways. 

Edited by T.A298
  • Like 2

Share this post


Link to post

 

Du kan også si at du som bor i Norge sikkert eier mer enn 99% av verdens befolkning, så hva med at du gir opp DINE ting først før du peker på andre? Det er alltid noen som eier mer enn andre. Hva tror du gir deg rett til å bestemme hvem som skal eie hva? Det er ikke ulovlig å tjene penger.  

Det er ikke ulovlig å tjene penger, men mange av de største og mest lønnsomme selskapene i verden trikser med skatten slik at de praktisk talt ikke betaler skatt. 

 

Apple i USA fører inntektene sine via underselskaper til Irland slik at de slipper å betale skatt på inntektene i USA.

Facebook i Norge betaler minimalt med skatt.

 

Jeg tror dette er poenget han prøver å få frem. Vi vanlige lønnsmottagere betaler skatten vår uten å mukke, mens styrtrike personer og selskaper hyrer de mest penkledde advokatene de kan finne for å finne smutthuller og betale minst mulig til fellesskapet. Dette gjelder ikke alle selvsagt, men mange. 

Share this post


Link to post

Worlwide er utviklingen at vanlige lønnsmottagere i stadig større grad betaler regningen for å bekjempe fattigdom, miljøproblemer, opprettholdelse av tjenester som gagner alle, og berikelse av de rike.

Dett er godt dokumenter i uavhengige rapporter, foregår i hurtig fart, og tendensen har forsterket seg i senere år.

 

<.....>

Akkurat dette er vel også i beste fall ganske unyansert.

 

Antallet personer som lever i ekstrem fattigdom raser nedover:

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/stadig-farre-fattige-i-verden/

 

At det er "mannen i gata" som betaler mye av dette er jo ikke unaturlig, da dette er hovedtyngden av antallet mennesker.

 

Noen har nok blitt ekstremt rike, og man bør se på hvordan man evt. kan begrense dette.

Men man skal være ekstremt forsiktig med å ødelegge for mye av det som har skjedd de siste tiårene.

 

MEN:

BNI har i Norge stoppet litt opp, og gått noe ned siden 2011:

https://www.fn.no/Statistikk/BNI-per-innbygger

(Her er det ikke tall for lenger enn 2015)

Men for det første mangler tall for de siste årene, og for det andre ligger vi fortsatt langt opp på listen, og det er lenge til vi kan klage.

(Vi er fortsatt kun slått av noen oljestater + Luxemburg og Sveits)

 

Dette er også litt gamle tall, men fortsatt lenge igjen til vi kan klage:

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-fa-fattige-og-sosialt-ekskluderte-i-norge

 

Men man bør passe på, og sørge for at politikerne oppfører seg.

Men for min del gjelder det da å sørge for at de bruker pengene fornuftig, nettopp så det blir nok igjen til gode sosiale tiltak og støtteordninger for de som trenger det. 

Og også når det gjelder sosialhjelp tyder ting på at de fleste nordmenn har det ganske bra.

 

Nå går godt over halvparten av sosialhjelpen til innvandrere (I Oslo hele 71%), noe som ikke er unaturlig, når dette ofte er mennesker som kommer uten store verdier og som mangler nettverk etc:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yvAgBa/Innvandrere-mottok-godt-over-halvparten-av-all-sosialhjelp-i-2017

Men dette tyder på at "vanlige personer" stort sett har det ganske bra.

 

 

PS:

Et av de områdene i verden som sliter er Afrika, men dette skyldes primært en enorm befolkningseksplosjon + diktatorer og krig.

Share this post


Link to post

Det er ikke ulovlig å tjene penger, men mange av de største og mest lønnsomme selskapene i verden trikser med skatten slik at de praktisk talt ikke betaler skatt. 

 

Apple i USA fører inntektene sine via underselskaper til Irland slik at de slipper å betale skatt på inntektene i USA.

Facebook i Norge betaler minimalt med skatt.

 

Jeg tror dette er poenget han prøver å få frem. Vi vanlige lønnsmottagere betaler skatten vår uten å mukke, mens styrtrike personer og selskaper hyrer de mest penkledde advokatene de kan finne for å finne smutthuller og betale minst mulig til fellesskapet. Dette gjelder ikke alle selvsagt, men mange. 

 

Akkurat dette er et problem man bør ta tak i.

Her burde det i det minste være mulig å sørge for at inntektene her i Norge primært blir skattet av her, og at "internfakturering av tjenester" o.l. ikke blir misbrukt slik at man slipper unna skatt.

Dette er nok vanskelig, men ikke umulig.

 

Særlig EU burde klare å få til noe hvis man går sammen om dette, men her ser det altså ut som det faktisk kanskje skjer noe:

https://frifagbevegelse.no/forside/slik-skal-eu-fa-facebook-og-google-til-a-betale-mer-i-skatt-6.158.536427.1271666d60

Edited by KalleKanin

Share this post


Link to post

Det er ikke ulovlig å tjene penger, men mange av de største og mest lønnsomme selskapene i verden trikser med skatten slik at de praktisk talt ikke betaler skatt. 

 

Apple i USA fører inntektene sine via underselskaper til Irland slik at de slipper å betale skatt på inntektene i USA.

Facebook i Norge betaler minimalt med skatt.

 

Jeg tror dette er poenget han prøver å få frem. Vi vanlige lønnsmottagere betaler skatten vår uten å mukke, mens styrtrike personer og selskaper hyrer de mest penkledde advokatene de kan finne for å finne smutthuller og betale minst mulig til fellesskapet. Dette gjelder ikke alle selvsagt, men mange. 

 

Ifølge monitor så virker det som at han har en kompetanse som gjør han egnet til å styre verdensøkonomien og gjøre verden helt rettferdig. Dette kan lett gjøres med å innskrenke friheten til de som eier mer enn andre (vel, de som han mener eier for mye), ved å stjele det, og gi til de som har mindre. Det er helt forkastelig. Nå som vi er inne på det; Jeg kan nesten ikke vente på å få Jeff Bezos sitt privatfly etter at monitor får litt mer makt i hendene, kommer til å bli dritkult. Synd jeg ikke har råd til å betale for drivstoff...

 

Get it?

 

Å trikse med skatt er selvsagt umoralsk. Men, har du en kilde som tilsier at det de gjør er ulovlig? Og du peker på noen få eksempler. Finnes også mange som ikke gjør det, hva gjør vi med de da? Skal de straffes også? 

Share this post


Link to post

 

Get it?

 

Å trikse med skatt er selvsagt umoralsk. Men, har du en kilde som tilsier at det de gjør er ulovlig? Og du peker på noen få eksempler. Finnes også mange som ikke gjør det, hva gjør vi med de da? Skal de straffes også? 

 

Det er ikke ulovlig. Det var dette jeg refererte til med advokatene.

 

De gigantiske selskapene hyrer dyre advokater som finleser lovverkene etter smutthull som gjør at de kan betale minst mulig skatt. Dette er selvsagt utenfor rekkevidde for oss vanlige dødelige lønnsmottakere som verken har millioner å slenge rundt til advokater eller er juridisk kompetent nok til å finne slike løsninger selv. 

 

Hvis du er rik nok eller stor nok i størrelse så kan du nesten slippe unna med mord.

Har du lest saken om hundrevis av tollere som ulovlig (sannsynligvis) bevæpnet seg med pepperspray? 

 

Men fordi tollvesenet er en stor etat, så slipper de unna. Lovbruddet "teller ikke". Ingen kommer til å bli straffet. 

Det samme gjelder deres ulovlige overvåkning.

Share this post


Link to post

Det er ikke ulovlig. Det var dette jeg refererte til med advokatene.

 

De gigantiske selskapene hyrer dyre advokater som finleser lovverkene etter smutthull som gjør at de kan betale minst mulig skatt. Dette er selvsagt utenfor rekkevidde for oss vanlige dødelige lønnsmottakere som verken har millioner å slenge rundt til advokater eller er juridisk kompetent nok til å finne slike løsninger selv. 

 

Hvis du er rik nok eller stor nok i størrelse så kan du nesten slippe unna med mord.

Har du lest saken om hundrevis av tollere som ulovlig (sannsynligvis) bevæpnet seg med pepperspray? 

 

Men fordi tollvesenet er en stor etat, så slipper de unna. Lovbruddet "teller ikke". Ingen kommer til å bli straffet. 

Det samme gjelder deres ulovlige overvåkning.

 

Akkurat, så det er ikke ulovlig. Og livet er ikke rettferdig, noen har råd til å gjøre det, og andre ikke. Akkurat som noen har råd til å kjøpe bil, og andre ikke. Get over it. Igjen, hva gjør vi med de som ikke gjør det og allikevel er milliardærer? Hvor dras grensen mht hvor "rik" du kan være, og hvem bestemmer dette? Det blir bare for dumt. 

 

Jeg forsto ikke helt poenget ditt med tollvesenet og pepperspray? Hvordan relaterer du dette til monitors innlegg?

Share this post


Link to post

Akkurat, så det er ikke ulovlig. Og livet er ikke rettferdig, noen har råd til å gjøre det, og andre ikke. Akkurat som noen har råd til å kjøpe bil, og andre ikke. Get over it. Igjen, hva gjør vi med de som ikke gjør det og allikevel er milliardærer? Hvor dras grensen mht hvor "rik" du kan være, og hvem bestemmer dette? Det blir bare for dumt. 

 

Jeg forsto ikke helt poenget ditt med tollvesenet og pepperspray? Hvordan relaterer du dette til monitors innlegg?

Men lar man kapitalismen gå fritt så ender mer og mer penger opp i de rikes hender til vanlige folk ikke eier sin egen mening engang. Ser jo utviklingen. Og man ser matematiske modeller på dette som forteller akkurat det samme.

 

I dag eier de 8 rikeste menneskene like mye som 3.6 milliarder av de fattigste. Det er ikke rettferdig. Uansett og "flink" du er.

 

Greit du bør få noen goder om du tjeneste gjør samfunnet i en høy grad. Men det må da finnes en grense..

Og enkelte mennesker i denne verden har så mye penger at det er rett og slett absurd.

 

Og når man tenker hvor mye penger dominerer politikken så er fremtiden rett og slett skummel. Kan jo bare se og mye selskaper har og si på politikk i USA med lobby virksomhet osv. Det kan man også se med mengde sprøyt og surr som olje selskaper betaler PR selskaper for og skrive om at menneske skapt klima endring ikke er en ting. Siden de som verdens mest profittable industri har enorme mengde penger og tape.

 

Samme gjorde tobakk selskaper og kreft forskning. De brukte sin kapitalske makt til og undergrave sannheten.

 

I dag er det begrenset hva du kan starte av en forretning kontra før. Ville du være selvstendig næringsdrivende kunne du åpne en matbutikk i et område som kanskje manglet en. I dag dominerer store kjeder, og du har ikke kjangs til og konkurrere på pris pga de enorme kvantum de kjøper. De kan ofte ende opp med og betale halvparten for en vare enn det du gjør. Om ikke mindre, selskap jeg jobbet for betalte mindre inn for indrefilet av okse enn jeg kan få en billig del av svin til.

 

Men du kan starte en matvare kjede om du er rik nok. Slik at du kan ekpandere veldig kjapt på kort tid så du får kvantumsrabatt du og.

 

Du kan franchise... Men du er vel i realiteten bare en ansatt i stor grad. +økonomisk involvering.

 

Skaleringsfordeler.. Jo mer penger du har, jo mer penger kan du tjene. Jo du kan være heldig og smart, men det er som og vinne i lotto. Være født rik er mye bedre. Du skal jobbe hardt for og feile i livet da. Selv en gjøk som Trump har klart seg bra fordi han var født i penger. 

 

All skog rundt meg er eid av 1 familie. Så langt øye kan se, og en 8-9 horisonter til. Var en kar som hadde mye cash etter annenverdens krig. Og tilbød folk og kjøpe eiendommen demmes for ei billig penge siden norske befolkning var lutfattige etter år med krig.

 

Nå er fremtidige generasjoner sikret mange millionærer.

 

I dag sitter etterkommerne på alt dette. Og mer siden det genereres penger fra skogsdrift etc, som igjen investeres.

 

Vår lokale "kongelige"

 

Og prøv og fiske eller noe på en demmes private innsjøer... Oi oi.. Da har politiet som ikke har tid til en knivstikking i sentrum plutselig tid til og snakke med en fisker..

 

Er ikke rettferdig altså...

Edited by DirekteDemokrati
  • Like 1

Share this post


Link to post

Men lar man kapitalismen gå fritt så ender mer og mer penger opp i de rikes hender til vanlige folk ikke eier sin egen mening engang. Ser jo utviklingen. Og man ser matematiske modeller på dette som forteller akkurat det samme.

Vis meg gjerne kilder eller modeller som forteller at folk som følge av kapitalisme mister mer og mer. Hadde vært interessant.

Slik jeg ser det er kommunisme eller sosialisme måten du ønsker å løse det på, hvis jeg ikke tar feil. Å frata mennesker det de rettmessig eier. Hva om en som er fattigere enn deg igjen kommer og tar dine eiendeler? Hadde det vært ok?

 

Blir så dobbeltmoralsk.

 

Men ok, la oss for argumentasjonens skyld si at du har rett. Hvordan foreslår du å løse det? Hvor rik har man lov til å være etter dine regler? Hvor dras grensen på hvor mye du får lov å eie?

Edited by T.A298

Share this post


Link to post
All skog rundt meg er eid av 1 familie. Så langt øye kan se, og en 8-9 horisonter til. Var en kar som hadde mye cash etter annenverdens krig. Og tilbød folk og kjøpe eiendommen demmes for ei billig penge siden norske befolkning var lutfattige etter år med krig.

Ok, alternativet var da at denne personen ikke kjøpte disse landområdene. Hadde det vært bedre for de som var "lutfattige" etter krigen? Ingen som tvinger folk til å kjøpe eller selge. Man tar et valg som er best for seg selv der og da, og da må man jaggu stå for det i etterkant også! Syting på høyt nivå dette her skjønner jeg.

Edited by T.A298

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...