Jump to content

monitor

Medlemmer
 • Content Count

  388
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

154 :)

1 Follower

 1. Tungmetaller og fisk er vel ikke noe nytt, men helldigvis ikke det største problemet ennå. Det største problemet er å bli lurt av fiskeprodusenter: kjøpte Findus sin dyreste fisk, hvor nettovekt var 430 gram. Etter anbefaling om å tine den i kjøskapet ( i sil) ble den veid til 362 gram, før jeg tørket av den for tilbereding. Her betaler forbrukere for vann, og når du klagercskykder på underleverfør, og at fisken mister vann under tining opptil 370 gram....så da er vel nettovekten 370, og ikke 420? Og det med velsignelse av øvrigheta? Aldri mer Findus, og jeg håper at flere boikotter dette britisk Eide kongomerstet som har kun som hovedmål å tilfredsstille sine pengekåte aksjonærer på forbrukernes bekostning med alle midler de Jan komme unna med. Hvor er forbrukermyndigheter/ supperådet?
 2. EQNR/ Statoil har på 20 år ikke tjent en eneste krone på sine voldsomme utenlandske investeringer. En apekatt ville ha klart det bedre. Det har skadet Norge i evig tid. Kronen har falt mer enn 40% og kostnadsnivået ligger 60% over snittet i EU. Lønninger til vanlige folk ligger under snittet i EU og vi kan takke udugeligheten i politikken og i dette selskapet for det. Antagelig har vi gått glipp av 200 milliarder dollar i inntekter; 10 milliarder dollar per år i 20 år. Den totale mangelen av innsikt blant politikere og ledelsen i EQNR har skadet Norge AS i en en grad som er uten sidestykke, også globalt sett. Selskapet gikk faktisk i underskudd siste kvartal, og q1 må nødvendigvis bli enda verre. Selskapet har fortsatt for 20 milliarder i lik liggende i skapet, grunnet satsing på oljesand og skiferolje. Lengre fra grønt kan man vel ikke komme. Ledelsen har forårsaket den største katastrofen som noensinne har rammet Norge. Tenk deg hva vi kunne ha fått til med 200 milliarder dollar ekstra i kassa! Imens blir vi blendet av fakenews vi blir matet med hver dag. Faktumet er ( basert på offisielle tall) at 60% av befolkningen ikke klarer å betjene sine økonomiske forpliktelser gjennom sin lønnsinntekt. Det er det ingen andre nasjoner som kan skryte av. I 10 år hører vi at sentralbanksjefen er bekymret for det økende låneopptaket blant norske husholdninger..Som om det er nie folk velger frivillig... i Nederland er renten på innskudd negativ, men allikevel har folk råd til å legge av mer sparepenger enn før... det kunne vi også gjøre om ikke EQNR hadde sløst bort så mye penger, og om ikke Staten og store selskaper skviser vanlige folk for det de har, mens de store gutta nyter godt av manglende regler på Oslo Børs Casino; den eneste børsen i verden hvor det er garanti for å ikke bli dømt for innsidehandel, og hvor rettede emisjer ( overføringer til gutteklubben på bekostning av småinvestorer) er alltid tillatt, mens det kun Jan skje under ekstreme firhokd i resten av verden, Norge har blitt den siste russerstaten, hvor vanlige lønnsmottagere skal betale hele regningen for alle de kjepphester politikere måtte ha, uansett ideologi. De pengesterke betaler ikke til felkesskapet, og får med «loven» i hånd loppe folk for penger som aldri før. Samtidig tvinges vanlige folk innenfor frimerkestørrelse, mens de store gutta kan bevege seg utenfor A1 størrelse. Også her er Norge helt alene. Hverken DAB eller AMS er gjennomført med tvang i andre land, og det er heller ikke noe sted i verden hvor du må betale årlige ulydighetsstraffer på 2000 kroner om du er imot AMS galskapet. Det er ikke sikkert at de ekstra 200 milliarder dollar ville medført at Staten hadde valgt å kaste tvang, straff, bøter, avgifter osv.som hovedmodell til å undertrykke folk flest, men i de fleste siviliserte samfunn så er tilnærming til de rikeste og de undertrykte mer sivilisert en iAuswitch Norge. Se sammenhengen mellom den udugelige eqnr ledelsen og den tvangen vi vanlige dødelige blir utsatt for av samtlige partier! Imens bør vi kvitte oss med Eldar og den arrogante ukulturen selskapet er innehaver av.
 3. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/50QKxE/trump-presses-om-iran-angrep-uten-noedvendige-bevis Jeg tror at Trump gjør dette her i et forsøk å bli gjenvalgt: 192 rigger i USA har lagt ned sin virksomhet på ett år grunnet lave oljepriser. Oljeskifer koster USA ufattelig mye penger, men de gjør det for å få kontroll på verdensmarkedet for olje ( les avhengighet). Kina har ikke kjøpt olje fra USA på over ett år, noe som har skadet de ytterligere. Bransjen er veldig misfornøyd med Trump, så dette trekket i valgåret vil medføre at bransjen igjen vil stemme på ham. Det kan avgjøre valget. 10,3 million mennesker jobber i bransjen, og dette er nesten 6% av alle velgere. Nedgangen i verdenshandelen vil ikke ta seg opp før etter valget, så da bruker han en snarvei til høye oljepriser og ny fart i skiferoljebransjen, som har stoppet fullstendig opp. Bare siste uken ble det 20 færre rigger. Han går nå bokstavelig over lik, og likvidering av Soleimanus og flere sivile har ingenting å gjøre med at Soleimanus plutselig er en umiddelbar fare. Mener man at han har begått krigsforbrytelser så får man stille ham for krigsforbryterdomstolen i Haag...Da får man samtidig vurdere Bush, Cheney, Rumsfeld og Trump for sine krigsforbrytelser. Trump lyver alltid...I beste fall tar han ære for noe han ikke har forårsaket, og skylder på andre når han igjen bommer fullstendig.
 4. USA har gått fra å være en god venn til å bli Europas største fiende på samtlige områder. Europa bør søke andre allianser, og vi bør lage våre egne alternativer til fly, digitale tjenester osv.osv. EU er i gang med alternativer til Google,Facebook,Apple Amazon osv., men det tar for lang tid. Imens kjøper jeg ikke en amerikansk hamburger en gang, min neste bil er europeeisk min nye printer Japansk, og jeg flyr ikke med amerikanske fly. Om hel Europa gjør det samme, så rammer det pungen til USA, verdens farligste samfunn i øyeblikket.
 5. Ved å likvidere en motstander fra Iran og sivile i Irak har den kriminelle sosiopaten, som urettmessig har grafset til seg makta, ved hjelp av bl.a. kapitalsterke høyreekstremister brutt internasjonale konvensjoner, og er dermed, akkurat som Bush, en krigsforbryter, som bør stilles for krigsforbryterdomstolen i Haag. Når sosiopaten nå har blitt stormannsgal i tillegg, bør han tvangsinnleggelse inntil han blir transportert til Haag. Han er en fare for verdensfreden når han nå har blitt enda sykere.
 6. Tvangsinnføring av slike målere er Norge alene om i verden. Om du skal nekte en slik en, som jeg har gjort, så må du få en erklæring fra din lege, og så vil selskapet allikevel presse deg med installering av en slik en uten toveiskommunikasjon. Heller ikke dette vil jeg ha, så jeg har nektet selskapet som vil installere dritten til å gjøre det. Som straff så må jeg ut med 2000 kroner per år i ulydighetsgebyr. Disse AMS målere kommer i ettertid til å bli den største skandalen man har tvangsinnført i Norge. for det første så er teknologien allerede nå avlegs iflg.bransjen selv: man behøver ikke å kontrollere hver enkelt husstand for å regulere strømbruk; dette kan gjøres uten massale personvernsbrudd, regionsvis. Dermed er hele argumentasjonen allerede borte. det fører heller ikke med seg mindre strømbruk, viser samtlige undersøkelse i verden, hvor man har mange års erfaring med disse AMS målere. Så alt dreier seg nå kun om at Staten har godkjent et tvangstiltak som ikke gir noe utslag på forbruk, og som kun har kostet mange milliarder kroner som forbrukerne må betale for. Fastledddelen av din strømregning er allerede skyhøy og mange andre land ( f.eks.Frankrike) har stoppet hele prosessen fordi kostnadene er så store at det var antatt at det ville føre til at landet gikk inn i en resesjon. Allikevel: jeg skjønner godt at noen synes det er ok at man slipper å lese av strømmen hver måned. Men prisen man betaler for det er vanvittig høy på alle tenkelige områder. Det er ikke en eneste fordel utenom dette: helse: i samtlige land hvor AMS er installert meldes det om tildels alvorlige helseplager. De som har skjønt at det er relatert til installering av AMS, og som har fått lov til å gå tilbake til analog måler, melder om at plagene er borte. Frekvensen disse signaler går på viser seg å være langt farligere enn tidligere antatt. miljø: å bytte ut fult funksjonelle målere med digitale målere er i seg selv miljøsvineri, men du skal også vite at levetiden på disse digitale målere er meget lav, og at man i mange land har måttet bytte ut hovedkortet allerede. Brannfare: Bare i Australia måtte man bytte ut 400.000 målere pga.at de hadde forårsaket brann. Personvern: i prinsippet så vet strømselskapet alt om dit liv og Datatilsynet er derfor imot AMS. Om lyset på badet blir slått på Kl. 11.00 og din TV er på for å bli slått av 0100, og lyset på badet slokkes 0120, så vet selskapet hva slags sexliv du ikke har... Helseopplysninger er salgbar vare for især forsikringsselskaper. Kontroll: gjennom AMS, så gir du alle dine opplysninger om ditt strømforbruk til enhver tid til strømselskapet, som kommer til å misbruke det til å la deg betale mere for strøm..Det er erfaringene i alle andre land. Her er det profittmaksimering som er målet. Så sammenfatningen er at Staten har påført deg en entydig skadelig AMS måler med tvang som eneste land i verden og straffer deg med en årlig bot på 2000 kroner om du ikke føyer deg. Dette er det andre tvangstiltaket Staten har gjennomført ( innføring av DAB, eller rettere sagt skvising av FM nettet var det første). Slike aggressive tvangstiltak har vi aldri sett tidligere, og Norge går nå foran og er et eksempel på at befolkningen kan påføres tvangstiltak med garantert skadelig virkning uten at de kan ansvarliggjøres for det. Så i grunn så beveger man seg vekk fra grunnleggende demokratiske prinsipper uten å mukke.det er en alvorlig og ytterst farlig vei å gå, og jeg må si at jeg, som for demokrati, har mistet all tiltro til politikere som ikke lengre er opptatt av hva som er til beste for samfunnet, men som opptrer som kyniske, hensynsløse løgnere, som gjør hva som helst for å mislede folk flest.
 7. Gransket nå en tredve selskaper men ikke noen av disse fremstår som billige.
 8. Senest ut var SSO, somm misbrukte regelverket til å gi gavepakker til de rike. Slike selskaper skal man unngå: grønne jævler fra mars., og kyniske som f.
 9. finansmedier i Norge er de nest useriøse i Europa; bevisst feilinformering, farging i nyheter og overdrivelse av nyheter er varemerket. Amerikanske, tyske, nederlandske, franske, engelske medier har en etikk de norske ikke har...her er bindingen til kapitalen for sterk. Jeg har aldri lest en innegående negativ artikkel om den utstrakte innsidehandel, alle de rettede emisjoner, og den store terskelen for å bli dømt for innsidehandel i Norge. Derfor kaller jeg Oslo Børs for Oslo Børs Casino. De er alene i verden om sin useriøsitet, og har statlig støtte på det. Uten casinovirksonheten, så hadde det vært en mikrobørs
 10. Ellers så driver de useriøse mediaer å jekke opp Aker, som de mener er 24% underpriset. Helt utrolig at de ignorerer virkeligheten. Selvsagt så er det kun for å drive opp aksjehandel...Mange går nok på limpinnen der. Johan Sverdrup er selvsagt en pengebinge, men risikoen her ligger jo i oljeservice, som de er tungt inne. Der er det bare fø selskaper som kommer til å overleve. AKSO er jo ikke akkurat i vinden med atl. Kontrakter uteblir, og eneste mulighet er vel å slå seg sammen slik at de kan tilby en totalentreprise.Oljeselskaper vil ha det slik, og risikoen blir stadigvekk overført til entreprenører. Skal man være i olje ( det nye kullet?) så skal man ikke være i oljeservice utenom de som kan tilby totalløsninger
 11. https://www.kallanishenergy.com/2019/09/27/blah/ Mange småaksjonærer som kommer til å brenne seg på Flng og alng...
 12. Jeg for min del er forbauset over den optimismen som rår i LNG markedet. Prisene på LNG faller og faller, og EU har vel snart ikke lagringsplass. Asia har inngått langt flere langtidskontrakter og Kina ønsker vel ikke å sponse USA, så jeg skjønner ikke at noen tror på rater over 100.000 ( noen har en fantasi på 200.000). LNG aksjer som ALNG og FLNG er overpriset, og i beste fall kan de håpe på at rater opp kot 100.000 varer litt lengre enn ifjor.
 13. Det ser ikke ut at makroforhold biter på lesere i dette forum: har ventet lenge på innlegg her men ingen nye kommentarer. Så får jeg gi en slags kortversjon av an status quo: Aksjemarkeder er nære sine høyeste nivåer, og det på tross av at vi ser en klar nedkjøling i mange viktige økonomier. Dessuten gjenstår Brexit og Kina forhandlinger. Negative utfall på begge eller en av de vil selvsagt medføre aksjefall. Jeg har lenge vært negativ til Oslo Børs, men den forventede massakren har uteblitt, og fordi avkjølingen i verdensøkonomien og annet ikke er dramatisk, så tror jeg ikke lengre på et alvorlig børskrakk, men på en langvarig pining isteden. Verden er i en omstilling både pga. sosiopaten i USA, men også pga.et grønn skifte. Noen bransjer må omstille seg rask, og andre har litt bedre tid på seg. Kanossagang ta noen bransjer: Bilindustrien: selskaper som HEX og NEL er påvirket av hva som skjer med især tyske bilprodusenter. HEX må nok håpe på at bilindustrien snart satser i større grad på hydrogenbiler. Også NEL er avhengig av en raskere utbygging av infrastruktur. Det ser ut til at bilindustrien holder igjen og prioriterer elbiler. Mht. Infrastruktur så satses det stort på gass i Tyskland ( erstatning på kull) og fases gass ut i f.eks. Nederland. Begge land må redusere CO2 utslipp og går hver sin vei. Nå er det et stort overskudd av gass også i LNG form, og EU blir oversvømmet av amerikansk skifergass, fordi de ikke har avsetning i Asia. De som f.eks.tror at FLNG,ALNG og i en viss grad HLNG oppnår rater som ifjor må tro om igjen. Så har vi bank, forsikring, sjømat, flyselskaper mm. som blir veldig berørt om det skulle bli en hard Brexit. Får vi i tillegg en no deal med Kina, så kan ikke aksjemarkedet holde dagens nivåer. Personlig så har jeg trodd på en no deal, men ikke på en hard Brexit, men Boris sin atferd er ganske så sosiopatisk den også, så det kan gå den gærne veien. Jeg holder meg i cash, akkurat som 40% av de rikeste har gjort.Resten er vel i gull, sølv, obligasjoner og noen aksjer. Skremmende at private investorer kjøper aksjer, mens de store aktører selger seg ut. Hvem vinner mon tro?
 14. Siste nytt: Trump er villig til å møte iranske ledere. Høres lurt ut: oljeprisen vil nok falle om det skjer; Iran har jo mye større kapasitet enn dagens produksjon, men jokeren må da være at Kina igjen henter olje fra USA, som da igjen tar markedsandeler, selvom oljepriser midlertidig blir lavere. Har kun lest det på en troverdig side. Ikke så bra for Norge grunnet midlertidige lavere oljepriser da. Det kan også medføre at de da er villige til forhandlinger, noe Trump trenger om han vil bli gjenvalgt, noe han ikke blir per idag.
 15. http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?show=&insttype=Stock&symb=No%3Aeqnr&time=7&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=8%2F23%2F2019&freq=1&compidx=aaaaa%3A0&comptemptext=&comp=none&ma=3&maval=9&uf=16&lf=4&lf2=32&lf3=2&type=4&style=320&size=4&x=26&y=20&timeFrameToggle=false&compareToToggle=false&indicatorsToggle=false&chartStyleToggle=false&state=3 Da er jeg spent hva som skjer med børsens viktigste aksje i uka som kommer. To hus har nylig redusert sine kursmål til 150-160 kroner. Jeg la merke til at det var noen store internhandler de siste tre handledager på ialt 2,3 millioner aksjer. , noe som roter det litt til for de som bruker TA. Torsdag så stikket oppover ut til å lokke frem kjøpere på noe høyre kurser, men så gikk det logisk nok ned på fredag, selvom noen hus desperat prøver å prate den opp, så har de fleste nedgradert den og fremtidige oljepriser. Statsstøtte til flytende havvind ble slått opp stort, men betyr nær ingenting for giganten. Det som betyr noe er hvordan EQNR og oljeprisen klarer seg etter at sosiopaten over there i grunn har varslet full krig mot Kina og sentralbanken. For inntektene derfra mater halve Norge. ( ikke ubetydelig hvordan oljefondet klarer seg heller selvsagt). Jeg har vel tidligere advart mot å kjøpe EQNR, den dagen DNB kom med en kjøpsanbefaling med kursmål 206 mot slutten av juli. Imens har også de justert både kursmål og forventet fremtidig oljepris, og gassprisene i EU UK har falt til historisk lave priser, så EQNR kommer til ha minst ett kvartal til med dårlige resultater. 10% under konsensus sist er jo ikke akkurat småpenger, men de vil ikke kunne innfri i q3 heller. Jeg har selv justert ned kursmålet ( som for en stund siden ble satt til 144 kroner, noe de nesten klarte) men etter de siste dagers hendelser, så vil verdenshandelen måtte avta ytterligere. Det er fortsatt mange jokere i spill ( Iran, Hong Kong,Brexit, biltoll og vintoll, rentespiralen og gavepakker mm.), og alle er med på å bestemme fremtidig oljepris, og situasjonen i Norge. Selv la jeg meg ikke lede av meglerhus, E24, Hegnar og DN. For meg er kronekurs, olje og gullpriser de parametre jeg forholder meg til. Utfra det skal vi selvsagt ned. Foruten G7, så kommer det viktige makrotall neste uke. Da er jeg især spent på hva som kommer fra Tyskland.
×
×
 • Create New...