Jump to content
Guest Veldig ærlig mann

[Løst] Islam i verden

Recommended Posts

Guest Veldig ærlig mann

Langt innlegg. Håper det går fint. Seriøsitet rundt temaet Islam krever litt skrivelengde.

 

 

 

Jeg er bekymret i forhold til alle de muslimene det gjelder som ikke anerkjenner Vestlige verdier og kulturarv. Når disse personene ikke opplever noen form for glede, mening eller nytteverdi å ta del i fellesskapet her i den vestlige delen av verden så vil de søke anerkjennelse, mestringsfølelse og tilhørighet et annet sted. Det er mange muslimer som ikke klarer eller ønsker å identifisere seg selv med den liberale, åpne, inkluderende og tolerante kulturen som vi i Vesten er lenger framme med enn det som er tilfellet innad i Islam.

 

 

Utveien ifra ensomheten og tomhetsfølelsen mange muslimer kjenner på blir i alt for stort omfang og i alt for mange tilfeller Jihadisme, martyrkrig i Allahs navn og det de ekstreme blant muslimer ser på som en plausibel grunn til å begå martyrdom, m.ao drap av alle mennesker som ikke er muslimer og heller ikke ønsker å bli det. En sårbar/ikke selvstendig muslim som fortsatt er avhengig av forsørgende kan ikke forlate Islam uten at dette i mange tilfeller fører til dødsstraff. Det er enklere for en muslim å forlate Islam utenfor et muslimsk styrt land og hvis muslimen det gjelder har mange nok muslimske venner som anerkjenner Vestens verdier og kulturarv ifra Kristendommen.

 

Vold, krenkelser og nedverdigelser forekommer i alle land og i alle kulturer. Det er ikke poeng å diskutere hvilken kultur som har størst omfang og målestokk med uberettiget krig og vold. Vi har ulike voldsutøvelser og ulike til å utøve volden. Vesten har soldater som blant mange muslimer blir sett på som terrorister. Altså de ser totalt omvendt på hele bildet.

 

 

Istedenfor at det diskuteres og krangles om hvem som startet, kriget oftest eller hvem som er verst så burde interessen til flere være å få fakta på bordet og videre definere egne tanker om hva som kan være løsningen på å f.eks redusere samfunnsproblemet "Rekruttering av muslimer inn til Jihadismen",

 

Knivstikking, bilbranner og voldtekt på gaten utført av personer blant muslimer truer Europa. Alt for mange kvinner tviler på atferden og holdningene til en muslim og spesielt en som ser ressurssvak ut.

Nei! Hun vil ikke voldtas selv om hun er superdeilig, tynnkledd og går med høye hæler. Hun ønsker å vise fram sin feminitet som hun er stolt av. Det er kun ute på byen hun ønsker å få oppmerksomhet, men kun ifra en hun har lyst til å bli kjent med. Ingen andre.

 

 

Etnisk hvite har også mye på sin samvittighet, men de har vanligvis utviklet mer respekt, likestilling og toleranse enn det muslimer vanligvis har. Du er ganske spesiell hvis du som en ikke muslimsk person ønsker å utstøte eller drepe en annen person i din familie eller vennekrets fordi han eller hun har andre verdier, annen seksuell legning, annet livssyn og en annen religion enn det du selv har.

Du er derimot ikke en sjelden type om du som person har tilsvarende holdninger, men til gjengjeld er en muslim. Er ikke det interessant og vesentlig? At det er vanlig og gjennomsnittlig å være en så intolerant og respektløs person hvis du er en fullblods muslim, mens det ikke er vanlig hvis du er alt annen enn muslim? Moderate muslimer er muslimer som respekterer loven i det landet han og hun har utvandret til. De respekterer Menneskerettighets konvensjonene og kulturarven som kommer ifra Kristendommen.

En riktig muslim respekterer ikke Menneskerettighets konvensjonene fastsatt av FN. FN er en del av USA og Vesten som spesielt Jihadistene ikke anerkjenner.

 

 

Hvem er det som voldtar mest på gaten? Hvem er det som setter i gang bilbranner? Hvem er det som utbredt praktiserer henging og halshugging? Er det franskmenn? Er det danskere? Er det Hollendere kanskje eller er det personer blant muslimene? Det siste. Dessverre. Gatevoldtekt er ikke vanlig blant etnisk hvite. Det er derimot mange blant etnisk hvite som voldtar kjæresten eller konen deres. Det er mange blant f.eks russiske og spanske menn som både slår og dreper sin kjæreste eller kone i en konflikt. Partnerdrap er et stort problem i Russland og Spania f.eks. Det er mulig disse landene er vel så ille som Islamske land.

 

 

 

Det blir feil at samfunnet nær sagt enten har en gruppe som påstår at den eneste løsningen til å kunne få fred i verden er forbud mot Islam over hele verden (alternativt egne land for muslimer) mens en annen gruppe igjen tenker at det bare er å la alle muslimer få strømme til, så vil nok tiden sørge for at alt blir stabilt, trygt og godt. Muslimer, Jihadister, Kristne, Hinduer, Budister og Ateister sammen.

 

 

 

Jeg savner noen flere aktive, reflekterte og nyanserte tanker i forhold til problemstillingen Jihadismens frammarsj inn over Europa og oppover imot Skandinavia. Skal vi godta at flere og flere muslimer vil bli en slik martyrkriger fordi de anser USA og NATO som terroristene og Europeere som noen som ønsker å utrydde muslimer? Muslimer hater ofte jøder f.eks. En jøde? Når har en ikke militant jøde begått terror?

Jøder er ekstremt flinke forretningsfolk og eier ekstremt mange butikker og industrikjeder. De eier b.la Coca Cola. Alt for mange muslimer er sjalu på jødene. Så sjalu at de til og med hater dem.

 

Jeg synes at spesielt sosialister gjør det enklere for Jihadister å slå seg ned i Europa for å starte deres terrorangrep. Høyreekstreme ville tross alt kun blitt upopulære hos muslimene og Jihadistene om muslimer ble nektet innvandring. Asyl er noe annet.

Upopularitet hos en menneskegruppe hvor farlige mennesker er blandet inn opp imot terrorangrep er kanskje bedre tross alt?

 

 

Det er faktisk slik i alt for mange tilfeller at hvis en muslim ikke er en hater av Vestens verdier så er han allikevel en som alt for ofte mangler respekt for f.eks kvinner og homofile. Han har også en holdning om at halshugging og henging er riktig straffemetode innenfor visse straffeutmålinger. Videre har en mannlig muslim alt for ofte en holdning om at drap iform av skudd (steining i verste fall) er en riktig straffemetode i tilfeller hvor konen eller kjæresten er utro eller hvor hans datter forelsker seg i en Kristen mann og til og med ønsker å forlate Islam. Det å forlate Islam medfører veldig ofte til dødsstraff enten av en utøvende myndighet eller av et eller flere familiemedlem. Dette avhenger av i hvilket land forlatingen ifra Islam skjer. Om det skjer i Saudi Arabia eller om det skjer i f.eks Norge.

 

Ser vi tilsvarende intoleranse og ondskap innenfor tilsvarende eksempler utenfor religionen og politikken Islam? Nei, vi gjør ikke det annet enn i meget spesielle og svært sjeldne tilfeller. Det foregår i så liten grad at det ikke gagner verden i noe vesentlig grad.

Media trenger heller ikke å skrive om det. Det er bare noen forfattere som eventuelt velger å gjøre dette.

 

 

Det umoralske innenfor Kristendommen angår ikke verden like mye som problemene innenfor Islam gjør av den grunn at det ikke er noen sammenheng mellom lovbrudd og det at du er Kristen eller Ateist. Det samme kan ikke sies i forhold til lovbrudd og at du er en Islamist, dvs en mer ekstrem grad av en konservativ fullblods muslim. Det er moderate muslimer vi andre kan og ønsker å kommunisere med. Ikke de resterende muslimene. De lar vi i stedet være i fred. Også fordi mange av oss frykter dem eller er usikre på dem.

 

Vi må være opptatt av målestokk, de øvrige utøvelsene av vold og det bakenforliggende som framproduserte vold når vi først skal snakke om vold i et samfunn bestående av multikulturer.

All statistikk viser at muslimer er overrepresentert i alle voldshandlinger på gaten og overfor tilfeldige personer som ikke selv er en muslim.

 

 

Soldater ifra NATO og USA begynte ikke å krige fordi de gjennom sin kultur har utviklet hat imot mennesker som tilhører en annen religion enn det de selv gjør. De har og kriger fortsatt for å bekjempe terror. Det blir noe helt annet enn det Jihadistene holder på med. De kriger nemlig med begrunnelsen hat og intoleranse overfor den Vestlige verden og deres verdier. De kriger fordi de er overbeviste om at en verden kun bestående av muslimer er det mest ideelle. De kriger fordi de er overbevist om at alle Kristne mennesker ønsker en utryddelse av alle muslimer.

 

Legg dere dette på minnet. Lagre dette for alltid. Dere har ikke noen grunn til å aldri tvile på en muslim som du f.eks vet at isolerer seg på rommet sitt og er veldig antisosial. Hvis han i tillegg ikke gir inntrykk av å ikke anerkjenne vestlige verdier så burde varsellampen gå hos dere. Da planlegger han kanskje et terrorangrep. Dokumentaren på Netflix «Terror-stanset i siste liten» viser hvor ofte agenter ifra både USA og Europa har avverget store planlagte terrorangrep. Vi snakker om omfang på lik linje med angrepene i London og Madrid 2005, Mumbai i 2010 og Sri Lanka i april, påsken 2019.

 

Ved å søke på ordet «Terror» på Netflix vil dere få tilgang til flere dokumentarer som omhandler terror ifra Islamsk side.

 

Nå må dere våkne. Engasjer dere. Inkluder alle mennesker som dere stoler på og bør klare å stole på, også muslimer. Det er sånn dere kan unngå at de evt blir terrorister. Da har dere i alle fall gjort det dere kunne. Vi har én verden, et liv hver av oss, én menneskehet. Nok er nok.

Edited by Veldig ærlig mann

Share this post


Link to post

Langt innlegg. Håper det går fint. Seriøsitet rundt temaet Islam krever litt skrivelengde.

 

 

 
Virker ikke som innlegget ditt er seriøst. De fleste voldtektene gjennomføres av etnisk norske i Norge. Ofte kjenner offeret gjerningpersonen.
Edited by Riktig Lønn
 • Like 2

Share this post


Link to post

Nå må dere våkne. Engasjer dere. Inkluder alle mennesker som dere stoler på og bør klare å stole på, også muslimer. Det er sånn dere kan unngå at de evt blir terrorister. Da har dere i alle fall gjort det dere kunne. Vi har én verden, et liv hver av oss, én menneskehet. Nok er nok.

 

 

Hva skal vi egentlig våkne til?

 

Det faktum at vi aldri har levd i et tryggere samfunn, en tryggere verden og, generelt sett, aldri vært lykkeligere, rikere, sunner og/eller tryggere enn vi er i dag? Og at trenden bare går oppover?

 

Hva tror du egentlig sjansen for å bli drept eller skadet som følge av terror er her i landet? Sammenlign gjerne med rimelig obskure dødsårsaker og forklar, relatert til disse, hvorfor vi trenger å "våkne opp" spesielt når det gjelder "muslimsk terror"?

Edited by Zork
 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg tror vel helst at det eksisterer endel personer som må beskyttes mot seg selv og hjelpes mot angsten sin. Hadde det ikke vært muslimer de var opptatt av, så ville det vært noe annet. Samer, Vietnamesere, Cubanere, Baskere, Franskmenn, Svinepest, Fugleinfluensa, Dvergbendelorm, Hunder, Kosmisk stråling, Salmonella, Gulrøtter, Manglende støy fra elbiler, For mye støy fra elbiler, Elbiler, Oppdrettslaks, Sel, Rødt kjøtt, Syklister, Folk som ikke sykler, Seg selv, Naboen, Ulv, Sau...

Share this post


Link to post

 

 
Virker ikke som innlegget ditt er seriøst. De fleste voldtektene gjennomføres av etnisk norske i Norge. Ofte kjenner offeret gjerningpersonen.

 

 

Ut i fra statistikken over voldtektsdømte har innvandrere mye større sannsynlighet for å bli voldtektsdømt enn en etnisk nordmann. 

Share this post


Link to post

Jeg tror vel helst at det eksisterer endel personer som må beskyttes mot seg selv og hjelpes mot angsten sin. Hadde det ikke vært muslimer de var opptatt av, så ville det vært noe annet. Samer, Vietnamesere, Cubanere, Baskere, Franskmenn, Svinepest, Fugleinfluensa, Dvergbendelorm, Hunder, Kosmisk stråling, Salmonella, Gulrøtter, Manglende støy fra elbiler, For mye støy fra elbiler, Elbiler, Oppdrettslaks, Sel, Rødt kjøtt, Syklister, Folk som ikke sykler, Seg selv, Naboen, Ulv, Sau...

Ja, helt enig! Alle muslimer er flotte folk!

 

GettyImages-1161124.0.jpg

Share this post


Link to post

Ja, helt enig! Alle muslimer er flotte folk!

 

 

Hva er poenget med dette?

 

Er det tanken at vi skal kjøre konkurranse med bilder fra terroraksjoner fra tullinger fra ymse religiøse retninger og tro at det overhodet er relevant? 

 

Leder jeg om jeg poster bilder fra Utøya og videoen fra Christchurch?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hva er poenget med dette?

 

Er det tanken at vi skal kjøre konkurranse med bilder fra terroraksjoner fra tullinger fra ymse religiøse retninger og tro at det overhodet er relevant? 

 

Leder jeg om jeg poster bilder fra Utøya og videoen fra Christchurch?

Jeg har ikke forsvart kristne. Jeg er ikke selv kristen. Men å late som at islamistisk terror ikke er et problem i vesten skjønner jeg ikke. Det er bare en måned siden islamister drepte 258 personer i Sri Lanka. Islam er verdensledende når det gjelder terror. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg har ikke forsvart kristne. Jeg er ikke selv kristen. Men å late som at islamistisk terror ikke er et problem i vesten skjønner jeg ikke. Det er bare en måned siden islamister drepte 258 personer i Sri Lanka. Islam er verdensledende når det gjelder terror. 

 

I den grad terror er et problem, så er det et generelt problem. Betyr det noe for deg om du blir drept av en rabiat muslim eller en rabiat kristen?

 

Det sagt, så er sjansen for å dø eller bli skadet som følge av terror forsvinnende liten og går man rundt og er redd for sånt i Norge, så bør man søke behandling for irrasjonell frykt.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Ut i fra statistikken over voldtektsdømte har innvandrere mye større sannsynlighet for å bli voldtektsdømt enn en etnisk nordmann. 

 

Det er feil. Rapporten fra Politiet i Norge viser tydelig at etniske norske står bak de fleste voldtekter i Norge. Da voldtektsmannen ser gjerningspersonen fra før. Hvilken statistikk snakker du om?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er feil. Rapporten fra Politiet i Norge viser tydelig at etniske norske står bak de fleste voldtekter i Norge. Da voldtektsmannen ser gjerningspersonen fra før. Hvilken statistikk snakker du om?

Dette er feil, det er ikke det jeg skriver.

 

"En rapport fra 2011 kartla kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. «Innvandrere er generelt overrepresentert i forhold til øvrig befolkning, men også at det er vesentlig variasjon etter opprinnelsesland. Innvandrere fra enkelte land (for eksempel Kosovo, Somalia, Irak og Iran) har flere ganger høyere andel gjerningspersoner og/eller straffede"

 

Innvandrere er generelt overrepresentert i kriminalitet, også voldtektsstatistikken. Dette er veldokumentert, og gjelder også for land som vi sammenligner oss med som Danmark og Sverige.

 

Antall etniske nordmenn er selvfølgelig flere ganger større enn antall innvandrere, derfor er majoriteten av voldtektene utført av etniske nordmenn selv om  innvandrere har mye høyere statistisk sannsynlighet for å bli voldtektsdømt. 

Share this post


Link to post

Virker ikke som innlegget ditt er seriøst. De fleste voldtektene gjennomføres av etnisk norske i Norge. Ofte kjenner offeret gjerningpersonen.

 

Dette er kun baser på rapportert data. Tror du muslimske damer som blir voldtatt i arrangert ekteskap vil anmelde det, eller i det hele tatt tenke på det som voldtekt? 

 

Og som han over sier så kan du ikke bare se på absolutte tall når populasjonen av etniske norske er så mye høyere og antallet lovbrudd selvfølgelig vil korrelere med  befolkningsstørrelsen.

Edited by Elefantmesteren
 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

Hva skal vi egentlig våkne til?

 

Det faktum at vi aldri har levd i et tryggere samfunn, en tryggere verden og, generelt sett, aldri vært lykkeligere, rikere, sunner og/eller tryggere enn vi er i dag? Og at trenden bare går oppover?

 

Hva tror du egentlig sjansen for å bli drept eller skadet som følge av terror er her i landet? Sammenlign gjerne med rimelig obskure dødsårsaker og forklar, relatert til disse, hvorfor vi trenger å "våkne opp" spesielt når det gjelder "muslimsk terror"?

 

Du tenker kanskje ikke på alt som skjer, men som ikke blir skrevet om i statlig finansierte aviser som Aftenposten osv. Husk også på at det er noe som heter agentarbeid og avverging av terror. Alt dekkes ikke i de avisene som du leser.

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

I den grad terror er et problem, så er det et generelt problem. Betyr det noe for deg om du blir drept av en rabiat muslim eller en rabiat kristen?

 

Det sagt, så er sjansen for å dø eller bli skadet som følge av terror forsvinnende liten og går man rundt og er redd for sånt i Norge, så bør man søke behandling for irrasjonell frykt.

 

Du kan se på dokumentaren "Terror-Stanset i siste liten" på Netflix. Antall terrorangrep er veldig få i Europa sammenlignet med hvor mange farlige muslimer vi har i Europa. Grunnen til at det ikke skjer mer terror er fordi vi har flinke agenter som hindrer dette ifra å skje. Dette har du kanskje glemt? Avisene skriver ikke om antall planlagte terrorangrep og antall avvergede terrorangrep. De skriver kun om de som blir utført.

Edited by Veldig ærlig mann

Share this post


Link to post

Denne debatten er intressang, men må baseres på fakta. Begrepene terror og kriminalitet må ikke sees under ett. De er forskjellige problem med forskjellige bevegmønstre og årsaker. Kriminalitet blandt innvandrere kan ha en sosial grunn hvor grupper opplever manglende integrering, demonisering og annen sosial urett. Ingen unnskyldning, men skal man ta fatt i problemene må man annalysere  de mulige årsakene. Politikere med feil prioritering og manglende forståelse kan forverre problemet. Terror er noe helt annet. Da snakker vi geo-politikk og ideologi. Geo-politikk har som regel økonomiske årsaker. Man kan se at terror kan brukes som våpen i kampen for å oppnå geo-politiske mål hvor terroren i seg selv ikke kan enkelt beskrives som en 'ond' handling, men heller provokasjoner i et spill mellom ideologier og økonomiske interesser. Vil her peke på den verdens omspennende Whabist  bevegelsen som Sudi Arabia står som eksponent for via sin støtte til Moskere med Salafistisk tros retning verden over. Saudi Arabia har med dette en arm de kan bruke i sin kamp mot sine fiender. Andre makter kan også bruke denne armen til sine formål. Hvem det måtte være skal jeg ikke si noe om, men våre venner som holder på med alt helvete i midt østen er sterke kandidater med sin allianse med Saudi'ene. Så har vi de høyre ekstreme som står for det meste av vestlig terror. De er i større grad nå enn før finansiert av sterke pengeforlk som har støttet opp om disse kreftene. Så er det seperatister, abort forkjempere og andre. Verden er full av farlige folk som lar seg styre av demagoger med penger. Vi må vokte oss for å falle i den tro at dette er 'muslimer' for det er det ikke. Hvis dere tror at de fleste folk som blir drept av 'muslimske' terrorister er vestlige, kristne folk tar feil. De som blir drept er muslimer med en overveldende majoritet.

 

https://www.democracynow.org/2017/5/25/scahill_greenwald_what_if_all_victims

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

Hva er poenget med dette?

 

Er det tanken at vi skal kjøre konkurranse med bilder fra terroraksjoner fra tullinger fra ymse religiøse retninger og tro at det overhodet er relevant? 

 

Leder jeg om jeg poster bilder fra Utøya og videoen fra Christchurch?

 

Hvorfor er du så opptatt av å fortelle deg selv og andre at det ikke er flere terrorister blant muslimer og flere terrorangrep utført av personer blant muslimer enn det som er tilfellet i noen annen kultur og religion? Ser du på USA som de faktiske terroristene?

 

I så fall så støtter du radikale muslimer. Disse som FBI, CSI og utallige andre agentbyråer jakter på. Da har du ganske mange imot deg.

 

Har du lyst til å finne ut av hvor ofte agenter avverger radikale muslimer ifra å begå store terrorangrep. Søk på Google om hvor mange angrep radikale muslimer har utført. Deretter søker du på antall angrep utført av Høyre ekstreme. Legg også merke til hvem som startet og den store forskjellen det er mellom antall angrep på muslimsk side og antall angrep på Høyre ekstrem side. 

 

 

Anbefaler deg dokumentaren "Terror-Stanset i siste liten"

 

Den får du sett gjennom Netflix. Du trenger ikke å bare å se på vakre og rørende filmer hver gang kanskje? 

Edited by Veldig ærlig mann

Share this post


Link to post

Hvorfor er du så opptatt av å fortelle deg selv og andre at det ikke er flere terrorister blant muslimer og flere terrorangrep utført av personer blant muslimer enn det som er tilfellet i noen annen kultur og religion? Ser du på USA som de faktiske terroristene?

 

I så fall så støtter du radikale muslimer. Disse som FBI, CSI og utallige andre agentbyråer jakter på. Da har du ganske mange imot deg.

 

Har du lyst til å finne ut av hvor ofte agenter avverger radikale muslimer ifra å begå store terrorangrep. Søk på Google om hvor mange angrep radikale muslimer har utført. Deretter søker du på antall angrep utført av Høyre ekstreme. Legg også merke til hvem som startet og den store forskjellen det er mellom antall angrep på muslimsk side og antall angrep på Høyre ekstrem side. 

 

 

Anbefaler deg dokumentaren "Terror-Stanset i siste liten"

 

Den får du sett gjennom Netflix. Du trenger ikke å bare å se på vakre og rørende filmer hver gang kanskje? 

 

Har overhodet ikke behov for å se eller lese meningsløs krisemaksimering av et problem som strengt tatt kun er et problem fordi det blåses opp utav alle proporsjoner.

 

Du har sannsynligvis større sjans for å bli drept av et lynnedslag enn av terror. 

 

Terroristenes mål er nettopp denne fryktkulturen som får det til å virke som en langt større trussel enn den egentlig er - den er det du og dine likesinnede som hjelper dem med. Dere løper terroristenes ærend.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ja, helt enig! Alle muslimer er flotte folk!

 

GettyImages-1161124.0.jpg

Du må ta litt inn over deg at det er intelligente folk som leser det du skriver. At du bruker 9/11 som et eksempel på 'muslimsk' terrorisme er skivebom. Hvis du ikke undesøker hva du snakker om før du snakker vil du bli ignorert og ingen vil engang svare på dine innlegg. Google søk: 'Architects and Engeneers for 9/11'.

Share this post


Link to post

Du må ta litt inn over deg at det er intelligente folk som leser det du skriver. At du bruker 9/11 som et eksempel på 'muslimsk' terrorisme er skivebom. Hvis du ikke undesøker hva du snakker om før du snakker vil du bli ignorert og ingen vil engang svare på dine innlegg. Google søk: 'Architects and Engeneers for 9/11'.

Intelligente folk tror ikke på konspirasjonsteorier om 9/11...

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...