Jump to content
Sign in to follow this  
*NORGE*

Norske elektrikerpriser, tegn på likegyldig drift?

Recommended Posts

Jeg har med interesse fylt debatten på https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1817870

Diverse innlegg jeg ikke går nærmere inn på, utover å si de tydelig viser sviktende kjennskap til å så vel elementær bedriftsøkonomisk kalkyle som gjeldende krav på lønns- og avgiftsområdet i Norge, samt første setning i innlegg #73 (“Ting er så dyrt i Norge”) har inspirert til denne tråden. 

 

At en elektriker som driver bare i nærheten av seriøst ikke kan holde timepris på ca ansatts timelønn + 20 % + MVA og forvente å overleve økonomisk til neste år er rimelig innlysende for enhver med helt basis bedriftsøkonomisk opplæring. Selv har jeg akkurat det, og sitter i dag som daglig leder og partner i et mindre firma (langt fra elektrikerbransjen). Samtidig mener jeg det blir (alt)for lettvint å bare konstatere at “ting er så dyrt i Norge” og min reaksjon blir da automatisk: “Ja, er de nå egentlig det, eller har vi å gjøre med en bransje som enten driver ineffektiv butikk eller melker markedet?” La oss sammen se litt på saken (og lev med et langt innlegg, en seriøs analyse gjøres sjelden på noen få linjer.) 

 

Noen sammenligning med priser a la Romania eller India er selvsagt ikke relevant, siden alt fra regelverk til lønnsnivå der er totalt annerledes. En sammenligning med prisnivået i Danmark mener jeg derimot i høyeste grad er relevant. Av flere grunner - så vel personlige som i kraft av arbeid/tidligere arbeid - kjenner jeg danske samfunnsforhold og vilkårene næringdrivende i Danmark arbeider under mer enn gjennomsnittlig godt, og hva jeg selv mangler på de området har vi også danske venner som selv er næringsdrivende som kan bistå med informasjon rundt. 

Så la oss sammeligne litt, og en presisering som gjelder all videre sammenligning. Jeg sammenligner i NOK (norske kroner) og regner om fra DKK (danske kroner) til kursen NOK/DKK mandag for VISAs interne oppgjør før bankenes valutapåslag. 

 

Personalkostnader drift

Som Norge er Danmark et land med høye krav til en autorisert elektriker og lønnsnivået i bransjen er i gjennomsnitt høyere enn i Norge (generelt ikke uvanlig for kvalifisert arbeidskraft , dansk  skattenivå er trolig årsaken). Iflg Danmarks Statistik - Danmarks svar på Statistisk sentralbyrå/SSB - var gjennomsnittslønn i bransjen inkl bonus, tillegg etc og uten overtid pr oktober 2017 på 291,21 kr Til sammenligning var gjennomsnittlig timelønn i Norge regnet på samme måte 233,94 kr (kilde SSB). I gjennomsnitt 24,5 % høyere timelønn i Damark i oktober enn i Norge i feburar altså. 

Så kommer de sosiale omkostninger som kan forhåndskalkuleres, i Norge i praksis feriepenger, AGA (arbeidsgiveravgift) og tjenestepensjon. 30-31 % i Norge, 46,5 % i Danmark (kilde.VELTEK, organiserer danske tekniske bedrifter). Igjen er altså - sett fra arbeidsgivers synpunkt - Norge vinneren.  

Hva med sykepengeordningen? Sett fra arbeidsgivers side er dansk sykepengeordning enda verre enn i Norge: Med mindre sykdommen er selvforskyldt (brudd på veiloven, ekstremsport hvor ikke ALLE sikkerhetsregler fastsatt er overholdt til siste komma, vold der man selv har provosert etc) hvor det i Danmark ikke er noen rett til sykepenger i det hele skal en dansk arbeidsgiver betale 100 % sykepenger i 30 arbeidsdager, ikke i 16 kalenderdager som i Norge, og han skal også delvis dekke en del lege-/medisinutgifter.

Konklusjon: De forutsigbare personalkostnadene er i Danmark 426,62 kr/time, i Norge 306,46 kr og i tillegg er det uforutsigbare sykepengeansvaret høyrere. Ut fra dette burde altså - alt annet like - timepris eks MVA for en elektriker være 140-150 kr/time høyere i Danmark enn i Norge. 

 

Bildrift 

Enhver som har sett en seriøs håndverker i arbeid vil uten videre være enig i at for 99 av 100 oppdrag er ikke sykkel/bybuss relevant transportmåte, for to av tre heller ikke en Skoda Fabia stasjonsvogn eller pizzabil. Her gjelder langt på vei regelen “big is beautiful” når en egnet kassevogn/varebil skal velges. (Dette gjelder for mange elektrikere enda litt lengre i Danmark enn i Norge, fordi de relevante myndighetene i Danmark har spesifisert et varelager en elektriker på vakt utenom ordinær åpningstid SKAL ha i bilen ved utrykning, men forskjellen i behov for bilstørrelse er vel likevel forholdsvis minimalt.) 

Bilhold er dyrt i Norge, få vil være uenige der. Imidlertid er verken å kjøpe, å eie eller å bruke en bil gratis i Danmark heller, selv om bompenger der er tilnærmet fraværende. KJØPSPRISER på vanlige biler som ikke er størrelse micro er stort sett noe høyere i Danmark enn i Norge, rett og slett fordi Danmark har en avgift på 150 % straks man passerer en terskel for kjøpspris + frakt og skattlegger biler som forurenser mer enn absolutt minimum (enda) hardere enn Norge. Iflg danske Bil er avgiftene ved å EIE/BRUKE bil gjennomsnitt over 20 % høyre i Danmark enn i Norge, og firmabiler med gule kjennemerker er i Danmark også beskattet høyere enn privatbiler (f eks ca 15 % høyere “ejerafgift” på en nyere VW Transporter), begrunnet i at de er mer aktive i trafikken. 

Konklusjon: Norge er svak vinner også på dettte området, sett fra en arbeidsgivers synspunkt. 

 

Verktøy, utstyr, etc 

Verktøy og annet i bransjen vil jeg umiddelbart tro i stor grad kommer fra samme leverandørene, med noenlunde samme priser, selv om det er sannsynlig at Danmark har svake fordeler hva gjelder frakt, både såvel til dansk lager som videre til den enkelte elektriker (landet er tross alt bare gunstigere konstruert fraktmessig sett). 

Konklusjon: Sett fra arbeidsgivers synpunkt er Danmark sannsynligvis svak vinner pga lavere fraktkostnader. Totalt er dette minimale forskjeller i den daglige drift, men alt drar. 

 

Administrasjon/"innedrift"

Tror noen personaladmistrasjon og regnskap er enklere i Danmark enn i Norge, tro om igjen. Dansk skjemavelde er anno 2018 til fulle på høyde med norsk og diverse påbudte lønnstrekk og avgifter er flere og skal fordeles på flere instanser der enn i Norge. Ethvert næringsregnskap hvor det er ansatte inne i bilde er revisjonspliktig og i Danmark er det i dag ikke engang i prinsipp mindre krav til regnskapet for en liten virksomhet med en ansatt og de største firma landet har - med mindre man da er et holdingselskap som tjener 100 % av sine penger utenfor Danmark. 

Konklusjon: Den norske arbeidsgiver er igjen vinneren økonomisk sett, uten at forskjellene er enorme. 

 

MVA

25 % både i Danmark og Norge, så fullstendig like vilkår her. 

 

Forskjeller i regelverk som påvirker prisene 

Er det slik at “selvgjort er velgjort” i dansk el-verden? På ingen måte: I motsetning til i Norge har man i Danmark anno 2018 lov til bytte innendørs montert stikkkontakt/bryter selv, gitt at: a) plassering ikke endres, b) stikkontakt/bryter enten er ujordet eller anlegget har HFI/HPFI-bryter (ca noenlunde som jordfeilbryter har jeg inntrykk av), c) bryter/kontakt har tetting IP20/umerket IP og d) kontakt/bryter tilhører kurs sikret med 15 Amp eller mindre. Siden også Knud Danske liker gjør det selv-arbeid akkurat som Ola Nordmann er danske elektrikervirksomheter sannsynligvis langt fra like opptatt som de norske hva gjelder bytte brytere og stikkontakter pga slitasje etc for private. Utover dette er “gjør det selv”-reglene like, og danske forskirngsselskap slår minst like hardt ned på brann forårsaket av feil i el-anlegg som norske gjør.. Dokumentasjonskravene for el-installasjoner er i dag også drøye der, om bare 95 % på høyde med norsk skjemavelde på det området. 

Konklusjon: Helt svake indikasjoner på litt lavere kostnadsnivå i Danmark og i tillegg noen få oppgaver i Danmark som ikke finnes i Norge hvor viljen til gjør det selv-arbeid avhenger av elektrikerens priser 

 

Oppsummert konklusjon

Fra bedriftsøkonomisk synsvinkel intet som tilsier annet enn at elektrikerprisene burde være minst 150 kr/time + MVA høyere i Danmark enn i Norge. 

 

En venn bosatt i København har skaffet meg de prisene to ulike elektrikere der. opererer med - og for ordens skyld: Vi snakker verken om nyetableringer eller enmannsfirma, men for firma A om stort og seriiøst firma med 50-75 års driftstid i faget og rundt 50 ansatte i alt (inkl leder, fem prosjektledere, et par kontor-/lagernasatte og noen lærlinger, for firma B om et firma med rundt 30 ansatte og 30-50 års driftstid i faget (og beliggende i trolig Københavns dyreste bydel). Prisene er gjengitt i vedlegget. De er ikke akkurat på rumensk nivå, men likevel klart lavere enn prisene bransjen opererer med i Norge, og særlig i Oslo-området - og fremfor alt: De er mye mer presise og lettforståelige for en forbruker. (Etter dansk lov skal ethvert godkjent håndverkerfirma uanett bransje ha en prisliste A for bedrifter og da oppgi prisene uten m/MVA og med to års garanti eller mer + en prisliste B for private og da oppgi prisene inkl m/MVA og med fem års garanti eller mer. 

 

Siden også de danske elektrikere ser ut til å overleve rimelig uproblematisk med sine priser blir det rimelig å spørre: ER ting så dyrt i Norge hva gjelder elektriker eller GJØR bransjen selv ting så dyrt i Norge fordi den a) vet den klarer å selge likevel - mangel på konkurranse altså - og/eller b) selv driver sørgelig ineffektiv butikk og derfor “må” ha så høye priser pga sin egen ineffektivitet? 

 

Min egen teori om saken er at danske firma i bransjen som har tenkt å overleve bare er nødt til å arbeide mer effektivt enn frma i Norge gjør. I Danmark kan et elektrikerfirma som vil være til stede også i morgen bare ikke tillate seg drift og holdninger som en del firma i sin tid hadde hver gang de skulle levere noe til “oljå” og visste de kunne skrive regning med gaffel, fordi “i oljå” var ikke kostnadskontroll og effektivitet viktig i det hele tatt. Danske forbrukere er nemlig gode til å presse pris, mens i Norge lever (alt)for mange forbrukere mer i den gamle oljeverdenen og sier med et skuldertrekk at “ting er så dyrt i høykostland som Norge” hver gang regninger skrives med gaffel mens “kostnadskontroll” og “driftseffektivitet” hos mange er byer i nordøstlige Sibir, mens firmaer der de er under kontroll driver høyst lønnsom butikk til fordel for innehaver/eier. 

 

Edit: Tilføyd en kilde

Edit: Rettet link

Priser.pdf

Edited by *NORGE*
  • Like 2

Share this post


Link to post

Sikker på at det er riktig tråd du linker til?

 

"Jeg lurer på hva en DivX/DVD-spiller klarer å spille av?"

Share this post


Link to post
Annonse

Jeg har med interesse fylt debatten på https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=181787. 

Diverse innlegg jeg ikke går nærmere inn på, utover å si de tydelig viser sviktende kjennskap til å så vel elementær bedriftsøkonomisk kalkyle som gjeldende krav på lønns- og avgiftsområdet i Norge, samt første setning i innlegg #73 (“Ting er så dyrt i Norge”) har inspirert til denne tråden. 

 

Jeg mener du bruker helt feil indgangsvinkel og derfor ikke ser årsaken til de høye prisene.  Det har intet med kostnadsnivået å gjøre.  Det sentrale når det gjelder urimelig høye priser på elektrikkerarbeid er at de har klart å få lovgiverne med på at mannen i gata er for dum til å kunne få lov til å gjøre noe utover å skifte en pære i en lampe.  Derfor får de en ekstrem markedsmakt og kan diktere priserne som de vil for forbrukerne har ikke noe valg hvis det skal gjøres lovlig. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg mener du bruker helt feil indgangsvinkel og derfor ikke ser årsaken til de høye prisene...

 

Er nok ikke helt enig hva gjelder feil inngangsvinkel. Som jeg nevnte i #1 under “Forskjeller i regelverk som påvirker prisene” er det ikke veldig mye mer man har lov å gjøre i Danmark enn i Norge, men bransjen opererer der med langt lavere priser, til tross for personalkostnader som i gjennomsnitt er minst 150 kr/time (eks MVA, selvsagt) høyere. 

Share this post


Link to post

hvad kan man gjøre ved det? annet at ringe rundt og høre om pris for og finne ut at det er for dyrt, så enten dropper man og fixe det elektriske eller gjør det selv?  

Share this post


Link to post

hvad kan man gjøre ved det?...

 

Hva gjorde man "i oljå" da man våknet opp og fant ut at ord som "kostnadskontroll" og "driftseffektivitet" faktisk var mer verd enn blekket de ble skrevet med? Hva gjør man i andre bransjer når konkurransen ikke er reell fordi de med lavest driftseffektivitet og høyest kostnader får sette dagsordenen? 

Share this post


Link to post

Ikke konkuranse i bransjen?

Tok et lite søk på gule sider på elektrikere og i Trondheim er det nå 149 elektrobedrifter, Bergen har 212 bedrifter og Oslo 768 elektrikerbedrifter, store og små, så her er det nok ingen konkuranse, bare et pent sammarbeid om priser og jobber over hele linja.

Og for de som ikke tok ironien så nei her er det nok ingen prissammarbeide men heller hard konkuranse om jobber.

Dåg må jeg få med at innen segmentet brukere her på forumet opererer med små endringer der det dreier seg om arbeid på mindre en en dag eller 4 sifrede fakturabeløp så er det nok ikke noe stor konkuranse fordi småjobber er noe elektrobedrifter faktisk tar seg godt betalt for mens de slost med nebb og klør om litt større prosjekter.

Det er kun i nedgangstider der de større firmaene må få seg arbeid i småmarkedet for ikke å permitere folk at prisene på småjobber går ned.

Edited by perpyro
  • Like 1

Share this post


Link to post

De små går stort sett på privatarbeid for det er de jobbene de klarer å skaffe. De store har langvarige drifts og rammekontrakter og faste kunder. Firmaer med 30 til 50 ansatte er bittesmå firmaer. Bittesmå. Prøv og driv et multinasjonalt konsern med titalls tusen ansatte du. Ordet kostnad får en helt ny betydning for deg som tror du kan økonomi. Skal man drive stort og seriøst, da koster det. Sier seg selv. Store seriøse selskaper har store seriøse kunder som ser verdien av å ha de om bord. De små slåss om småjobber og oppussing til Fru Hansen for småsummer fra dag til dag, og kan ha 5-6 oppdrag per dag. Sier seg selv hvor mye man rekker per plass da, når man i tillegg skal kjøre mellom og dokumentere. I tillegg har man alt byråkrati rundt regler, kvalifikasjoner for folk og installatør samt kursing av folk årlig, bedriftsinterne rutiner for hvordan arbeid skal utføres, HMS, hele regla.

 

Sjansen er stor for at du ikke helt skjønner hva du snakker om, marginene i bransjen er svært små. Som underleverandør på nybygg f.eks blir man skviset på tid og penger fra totalentreprenøren som stikker av med 15-20 % av prisen firmaet tar. Er man heldig sitter man igjen med 10-15 %, er man uheldig kan tapet være nesten like stort som jobben i seg selv. Det er så mange faktorer og usikkerhet knyttet til dette og nett man kan bli fanget i hvis man ikke vet hva man driver med.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ikke konkuranse i bransjen?

Tok et lite søk på gule sider på elektrikere og i Trondheim er det nå 149 elektrobedrifter, Bergen har 212 bedrifter og Oslo 768 elektrikerbedrifter, store og små, så her er det nok ingen konkuranse, bare et pent sammarbeid om priser og jobber over hele linja.

Og for de som ikke tok ironien så nei her er det nok ingen prissammarbeide men heller hard konkuranse om jobber.

Dåg må jeg få med at innen segmentet brukere her på forumet opererer med små endringer der det dreier seg om arbeid på mindre en en dag eller 4 sifrede fakturabeløp så er det nok ikke noe stor konkuranse fordi småjobber er noe elektrobedrifter faktisk tar seg godt betalt for mens de slost med nebb og klør om litt større prosjekter.

Det er kun i nedgangstider der de større firmaene må få seg arbeid i småmarkedet for ikke å permitere folk at prisene på småjobber går ned.

 

Argumentasjonen notert. Skal jeg forstå den som at du mener inffektiv drift gjør at de beste i bransjen “må” ha den betalingen bransjen som norm ligger på for å overleve og være til stede også i morgen? Dersom nei er min påstand at det ikke er noen reell og fungerende konkurranse, helt likegyldig antall aktører (som aldri har vært noen målestokk for den relle og fungerende konkurransen, jeg henviser for øvrig til neste svar hvor 357 firma ikke var nok til å forhindre kartellvirksomhet for å motvirke konkurranse). Var den konkurransen til stede og drev man effektivt ville prisene raskt vært på dansk nivå, for intet er påvist som fra bedriftsøkonomisk side tilsier at det er behov for høyrere prisnivå enn dette i en bedrift i bransjen som driver godt og under forhold sammenlignbare med Norge ig sin skal ha en fornuftig avkastning på sin investerte kapital.  Det er helt elementær økonomisk teori at der konkurransen faktisk fungerer som den skal.og det er en merprofitt utover det ubetydelige i forhold til dette å hente trekkes nye aktørere til som fluer av fluepapir. Når de ikke gjør dette tross et prisnivå skyhøyt over blir dette aller klareste signal om at konkurransen heller ikke fungerer som den ideelt sett skal under “fri konkurranse” - små eller store jobber, likegyldig. 

Share this post


Link to post

De små går stort sett på privatarbeid for det er de jobbene de klarer å skaffe. De store har langvarige drifts og rammekontrakter og faste kunder. Firmaer med 30 til 50 ansatte er bittesmå firmaer. Bittesmå. Prøv og driv et multinasjonalt konsern med titalls tusen ansatte du. Ordet kostnad får en helt ny betydning for deg som tror du kan økonomi. Skal man drive stort og seriøst, da koster det. Sier seg selv. Store seriøse selskaper har store seriøse kunder som ser verdien av å ha de om bord. De små slåss om småjobber og oppussing til Fru Hansen for småsummer fra dag til dag, og kan ha 5-6 oppdrag per dag. Sier seg selv hvor mye man rekker per plass da, når man i tillegg skal kjøre mellom og dokumentere. I tillegg har man alt byråkrati rundt regler, kvalifikasjoner for folk og installatør samt kursing av folk årlig, bedriftsinterne rutiner for hvordan arbeid skal utføres, HMS, hele regla.

 

Sjansen er stor for at du ikke helt skjønner hva du snakker om, marginene i bransjen er svært små. Som underleverandør på nybygg f.eks blir man skviset på tid og penger fra totalentreprenøren som stikker av med 15-20 % av prisen firmaet tar. Er man heldig sitter man igjen med 10-15 %, er man uheldig kan tapet være nesten like stort som jobben i seg selv. Det er så mange faktorer og usikkerhet knyttet til dette og nett man kan bli fanget i hvis man ikke vet hva man driver med.

 

Her var mye å ta tak i.. 
 
Jaså, firmaer med 30-50 ansatte er bittesmå firmaer? Jeg registerterer jo påstanden, men for da først å minne om at det ene av de to firmaene var i størrelseklassen 50-75 ansatte og deretter ta et par helt konkrete firma i bransjen i Danmark (et land med over 20 % flere innbyggere enn Norge). For ca 20 år siden ble det avdekket et el-kartell i Danmark hvor ikke mindre enn 357 elfirma (og med det aller største i spissen (Kemp & Lauridzen, i dag nær 2000 ansatte etter at fire firma fusjonerte, men da totalt i langt flere faggrener enn strøm/el selv om dette er største enkeltgren)ble bøtelagt for kartellvirksomhet - reelt felles priser og deling av markedet, og med det MANGLENDE konkurranse. De to firmaene som her først ble bøtelagt var de som i dag heter Højrup & Clemmentsen og E Kallesøe. Disse har dag hhv ca 110 og ca 90 anatte, dengang hadde de en del færre, og de ble omtalt som “middels store” av både rett og media. (Bøtleggingen kan man ellers lese om https://politiken.dk/oekonomi/art5661817/B%C3%B8der-i-elkartel-sag. Dette var starten på et dansk elektrikermarked som faktisk fungerte konkurransemessig, før denne saken hadde prisene vært nettopp like hinsides som i Norge i 2018.) 
 
“Skal man drive stort og seriøst, da koster det” Jada, at dette koster mer enn å drive snuskete enmannsbedrift er jeg helt enig i, men du har ellers ikke belagt påstanden din med noe som helst underlag som sier noe om hva dette koster. At dette “sier seg selv” er muligens åpenbart dersom man ikke kan økonomi, men en person som kan økonomi vil belegge dette helt annerledes med tall enn du gjør - med mindre han da ber for sin syke mor eller har egeninteresse på annen måte i at påstanden skal slukes i stedet for å belegges med tallbvis. 
 
“Store seriøse selskaper har store seriøse kunder som ser verdien av å ha de ombord”. Jeg ser jo igjen påstanden, men du belegger den ikke med noen form for dokumentasjon. Min egen erfaring er at støre selskaper gjerne vil ha faste leverandører på størrels emed seg selv eller større for å unngå kapasitetsproblemer og behov for å forholde seg til unødvendig mange leverandører, og at det ellers ikke finnes noen forskjell
 
“De små slåss om småjobber og oppussing til Fru Hansen for småsummer fra dag til dag, og kan ha 5-6 oppdrag per dag.” Nå, kan du belegge den påstanden med noen konkrete og etterprøvbare fakta, eller er dette bare “whish it was so” prøvd solgt som fakta? 
 
“Sier seg selv hvor mye man rekker per plass da, når man i tillegg skal kjøre mellom og dokumentere.” For det ene sier dette (heller) seg ikke selv, med mindre man da er overbevist allerede, så du kan kanskje utdype forholdet litt med etterprøvbare faka om dette er mer enn “whish it was so” prøvd solgt som fakta? For det andre sier hva man evt rekker pr plass i seg selv ingenting om hvorvidt man driver lønnsomt, da er det prissettingen av arbeidet og kostnadskontrollen som avgjør. 
 
“I tillegg har man alt byråkrati rundt regler, kvalifikasjoner for folk og installatør samt kursing av folk årlig, bedriftsinterne rutiner for hvordan arbeid skal utføres, HMS, hele regla.” Og dette har ikke de danske firmaene som det her var sammenlignet med? 
 
“Sjansen er stor for at du ikke helt skjønner hva du snakker om, marginene i bransjen er svært små." a) Kan du belegge dette med noen konkrete tall som underbygger din påstand? b) Kan dette tenkes å skyldes nettopp hva jeg påpekte om ineffektiv drift fordi man tross alt klarer få markedet til å betale det man faktisk - tross den denne driften - overlever som mulig årsak til prisnivået i bransjen i Norge? Dersom nei, hvorfor ikke? 
 
“Er man heldig sitter man igjen med 10-15 %, er man uheldig kan tapet være nesten like stort som jobben i seg selv. “ Hvorfor er da disse jobbene mer attraktive enn småjobber og opppussing hos  fru Hansen? 
 
“Det er så mange faktorer og usikkerhet knyttet til dette og nett man kan bli fanget i hvis man ikke vet hva man driver med.” Kan det ikke tenkes riktigere svar er at man blir fanget i disse nettene nettopp fordi man ikke vet hva man driver med -  i hvert fall innen områdene økonomistyring, kostnadskontroll og effektivitet - men tror (i hvert fall ut fra utvist atferd) dette er byer i nordøstlige Sibir? (Og en annen ting: Kan det tenkes de små og seriøse faktisk klarer den jobben vel så godt som de store  og seriøse?) 
  • Like 1

Share this post


Link to post

Du har kanskje greie på bedriftsøkonomi men dette blir noe helt annet enn å ha en gjeng polakker gjennom adecco som skrur gipsplater for deg. Ellers er du velkommen til å granske lover, regler og normer samt regnskaper for firmaer for å faktisk få noe kunnskap om det du lurer på selv. Det er mange ting som ikke er som det ser ut på utsiden og det er ikke alltid så lett som mange tror. Men markedet tilpasser seg selv etter kapasitet og tilgang på jobber. Jeg tror faktisk prisnivået i bransjen nå er lavere enn for 3-4 år siden, oljesmellen senket prisene betydelig. Igjen kommer du til å spørre om tall men dette er egentlig ikke så interessant for min del da ikke alt handler om tall. Man må se på mekanismene bak tallene og hvorfor ting gjøres på den måten det gjør. Det er lett å kritisere andre for ting du ikke vet så mye om selv, så du kan jo prøve å starte en installasjonsbedrift på egen hånd og se om du får noe lønnsomhet i det, etter dine meninger skal det jo ligge enorme marginer her?. Ligger litt bak skal du se.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Kommentar til innlegg #12. 

 

“Du har kanskje greie på bedriftsøkonomi men dette blir noe helt annet enn å ha en gjeng polakker gjennom adecco som skrur gipsplater for deg.”

Det var da heller ikke “en gjeng polakker gjennom adecco som skrur gipsplater for deg” jeg sammenlignet med, det var dansk faglært arbeidskraft dyrere enn den norske... (Og med det samme: Va<r det ikke jeg som "...  tror du kan økonomi" i innlegg #4, 5. setning?) 

 

“Ellers er du velkommen til å granske lover, regler og normer samt regnskaper for firmaer for å faktisk få noe kunnskap om det du lurer på selv.”

Var det ment som en avledningsmanøver for å fortelle at du ikke kjenner til dette selv? Hvis nei, hva er da grunnen til at ikke du selv - som åpenbart vet noe om disse lovene, normene og regnskapene - kan fortelle om dem? Har aldri møtt noen mann med yrkesstolthet og yrkeskunnskap som ikke villig forteller det han vet, med mindre han da har noe han ønsker å skjule med tanke på sin egen inntjening. (Og jada, bedriften jeg leder har også ting vi vet som ikke alle andre skal vite fordi dette ville går ut over vår egen lønnsomhet og posisjon på markedet. Verken lover, regler, normer eller regnskaper hører til blant disse.) 

 

“Det er mange ting som ikke er som det ser ut på utsiden og det er ikke alltid så lett som mange tror.”

 For det ene: I denne saken er det ikke spørsmål om å tro. For det andre: Nettopp slike svar fikk også Bagmandspolitiet i Danmark da de rullet opp el-kartellet hvor 357 firma ble bøtlagt med i alt 25 milloner DKK og det antatt gjennomseriøse Kemp & Lauridzen alene med 2 millioner DKK. (Les mer om saken på https://www.fyens.dk/indland/Alle-blev-snydt-af-el-kartellet/artikel/315632 og kommentaren til Agnete Gersing (leder for det som tilsvarer Forbrukerrådet + Konkurransetilsynet i Danmark) i forbindelse med filmen “Kartellet” på https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/synspunkter/20140314-en-fest-for-kartellet/ . Filmen “Kartellet er høyst severdig, den bygger på fakta fra nettopp “el-kartel”-saken, les en kommentar fra to av dem som leverte “råstoff” til fimen på https://www.bt.dk/film-og-tv/virkelighedens-danske-karteller-de-truede-min-familie (om noen ikke kjenner dansk språk tilstrekkelig betyr altså “stukket os” på norsk “angitt oss”, mens “rocker” betyr det man på norsk kaller “torpedo”). 

 

“Men markedet tilpasser seg selv etter kapasitet og tilgang på jobber.”

Jada, forutsatt at konkurransen fungerer som den skal. Hva mener du tilsier den gjør det i dette tilfellet? 

 

“Man må se på mekanismene bak tallene og hvorfor ting gjøres på den måten det gjør.”

Det er presis hva jeg gjør, og det er presis på det grunnlag jeg trekker en konklusjon om ineffektivitet hos mange som åpner for grunnlag til å melke markedet for noen

 

“Det er lett å kritisere andre for ting du ikke vet så mye om selv, så du kan jo prøve å starte en installasjonsbedrift på egen hånd og se om du får noe lønnsomhet i det, etter dine meninger skal det jo ligge enorme marginer her.”

1) Det er uaktuelt for meg å state opp noen installasjonsbedrift, av to grunner. Jeg a) mangler den nødvendige kompetansen ut fra norsk lovverk til å drive en slik bedrift selv, og b) har som jeg nevnte i #1 alt annet arbeid, slik at jeg ikke har tid til å lede en slik bedrift på en god måte - en absolutt betingelse for å få ønsket lønnsomhet (og en del mer kunnskap om det teknisk-faglige på området enn jeg selv har er heller ikke direkte bortkastet for en god leder av en slik bedrift.) 

2) At de potensielle økonomiske margiene er til stede mener jeg dokumenteres ved at prisnivået på slike tjenester er lavere i Danmark enn i Norge, mens kostnadsnivået er høyere (noe jeg ganske grundig har utredet i innlegg #1 og ikke går nærmere inn på enda en gang her). Betingelsene er imidlertid også a)rasjonell og effektiv drift, og b) fungerende konkurranse. Her mener jeg selv det svikter i Norge: En (hel?) del bedrifter dfriver som om "kostnadskontroll" og "effektivitet" er byer i det nordøstlige Russland, men tjener penger likevel, fordi de har klart å overbevise norske kunder om at “ting ER så dyrt i Norge” og derfor kan velte dette sin helhet over på kunden. Hvorfor skulle da de som driver effektivt, har kontroll på kostnadene og tjener gode penger gjøre noe som helst med den saken så lenge de selv også har ordrebøkene fulle til høyere pris da også deres kunder aksepterer at “ting ER så dyrt i Norge”. 

 

Og til slutt. og @kremt: Ønsker du å diskutere dette emnet forventer jeg at du svarer på de spørsmålene jeg stiller deg, for det er slikt som driver en seriøs diskusjon fremover. Ønsker du derimot at jeg skal konkludere du har en politisk agenda, nemlig å forsvare bransjen mot et angrep og be for din egen syke mor, hold frem presis som du stevner. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...