Jump to content
AnonymDiskusjon

Trær for nær og greiner langt over nabogrensen

Recommended Posts

Hei jeg vil gjerne ha noen gode råd om hvordan man bør gå fram når nabo med for voldsomme trær nær nabogrense viser noe motvilje til å gjøre noe. Det er spesiellt fire trær som skaper en del utfordringer. Det ene er et grantre som kan falle over i en vinterstorm, og det treet som naboen selv frykter mest. Jeg har pratet med naboen på en vennlig måte, og spurt om han kunne være villig til å beskjære, fjerne de plagsomme av trærne. Ga han betenkningstid og greier. Så sender vi fruene våre over for å ta opp tråden på det jeg innledet. Det kan hende at de var noe mer direkte, og de møter større motbør enn hva jeg gjorde.

 

Men han sa da at han kunne tenke seg å få fjernet grantreet. Men det har ikke skjedd noe på det året som har gått siden jeg sist var i kontakt med han første gangen. Det gjenstår likevel 3 andre løvtrær som han var mindre velvillig til å fjerne.

 

Det er en kompliserende ting som jeg kan komme innom siden. Men jeg vil først ta tak i dette forholdet med at trærne stikker grovt over på vår eiendom. Trærne er dessuten betydelig høyere enn vårt eget hus, og de fire trærne står ganske så nære tomtegrensen. Da har jeg beskrevet det med ord i første omgang. Hva kan man forvente å nå fram med, dersom man møter slike tullball naboer som ikke er villige til å gjøre noe utifra dialog? Hvor henvender man seg senere? Til nå har det kun vært muntlige dialoger to ganger. Og jeg forventer nesten at jeg må produsere noe skriftlig som jeg gir denne gjenstridige naboen for å komme noen vei videre. Før bladen falt av i høst, så var jeg kjapp og fikk dokumentert godt med foto av trær og hus.

 

Hva må jeg gjøre videre, hvordan formulerer  jeg meg og hvem henvender jeg meg til i hvilken rekkefølge?Anonymous poster hash: 08b23...5c2

Share this post


Link to post

Først og fremst bør du redegjøre også for den "kompliserende tingen".

 

Ellers må du vel til forliksrådet for å få løst dette. Regelen er at et tre kan være tre (hehe) ganger så høy som avstanden fra rota til nabogrensen. Det følger av naboloven § 3 (dobbel hehe).

 

Dette gjelder bare hvis det ikke er "nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden", og kommer i tillegg til at man heller ikke kan ha tre som er "til skade eller serleg ulempe for grannen".

Edited by Herr Brun
  • Like 9

Share this post


Link to post

Forliksrådet altså.

 

Det kompliserende forholdet var at han plutselig ytret, ikke på mitt besøk, men overfor de to fruene fra vår husstand at "dersom løvtrærne skal ned, så må boden din ned, fordi den står på tomtegrensen".

 

- Oppmåling koster jo litt, men er gjerne noe som kunne endt slike påstander ved spiren

 

- Forliksrådet koster jo ikke all verden

 

- Men, først må man vel ha ytret det skriftlig helst, så han ikke kan vri seg unna med løgner om når vi henvendte oss først om saken. Flyttet inn i 2011, og spesiellt løvtrærne har skutt fart over siden den gang. Det er selvsagt en del momenter som vi får redegjøre for som er til særlige ulemper for grannen, etterhvert.

 

Etter å ha googlet, så ser en jo at slikt dreier seg om løv i blomsterbed, skygge, etc.

 

Men, boden ble bygget lenge før vi flyttet hit i 2011. Det er vår bod, det dreier seg om og ikke den boden til den andre berørte parten i 2-manns sameiet vårt. Jeg har en nabo som er tømmermann, og så at når han oppførte sin bod så lot han den stå en meter i fra sin tomtegrense, da han mente det var riktig avstand. Jeg kan godt tenke meg at boden vår kan stå nærmere enn 1 meter, og kanskje også svært nære tomtelinjen. Men det er vanskelig å bedømme uten tomtegrensemarkører. Vi tviler likevel at boden står oppå tomtegrensen, eller over å hans side (men kan ikke være helt skråsikre). Er det noen måte å få motparten her til å ta regningen for oppmåling, selv om vi bestiller en slik? Eller må det mye lengre enn til forliksrådet da? Boden var jo i ro konfliktmessig med den forrige eieren av vår seksjon, såvidt vi kan bedømme på den informasjonen vi har.

 

Vi har også en annen nabo, men kan aldri tenke oss at vi kan få fjernet det stykket av garasjen hans som er bygget faktisk over tomtegrensen, fordi samme løken av forrige eier godkjente det (kanskje det også var muntlig). Tror det ligger over på oss 30 cm. Spurte noen i teknisk etat i kommunen, om det er noe som går an å gjøre en endring på i ettertid, og det mente hun at ikke virket særlig sannsynlig. Sånn sett så føler jeg meg rimelig trygg på at han andre naboen med trærne ikke kan komme noen vei.

 

Jeg har ikke lyst å nevne boden i det skriftlige, før han tar det opp evt. Og da først i et motsvar. Hvorfor skal det være sånn at trær som er levende og i stadig endring, i forhold til det andre med boden skal ha noe med hverandre å gjøre. Er jo bare føleri og et forsøk på å stoppe at trærne må vekk tenker jeg.

 

Denne naboen som er vrang her hos oss, var visst barndomskamerat eller svært god venn av den vi kjøpte leiligheten av. Så de to partene har da blitt enige om hvor boden skulle plasseres seg i mellom. Før de siden solgte og flyttet halvveis til andre enden av Norge. Så vi synes selvsagt at det er sjofelt å i det hele tatt dra fram noe slikt som et forsvarsgrep.

 

Naboen har også lent seg på at han mener det ene bjørketreet er av verneverdig størrelse og alder i dialogen med han. Men overfor meg når jeg forsøkte å bli kjent på vennskapelig vis. Noe vi forøvrig burde være enda, om ikke fruene har forvoldt noe fornærmende som han ruger på, og er klar for å klekke fram ved behov. Les: snu i hva han mener at er rett og rimelig igjen.

 

Overfor meg i samtale med han første gang, så virket det som han var villig til å få vekk 3 av 4 trær, men etter at fruene har vært hos ham, så er det kun snakk om grantreet. Som han ikke har rørt en finger med på et helt år.Anonymous poster hash: 08b23...5c2

Share this post


Link to post

For å rettferdiggjøre hvor ille det så ut hos oss i høst før bladene falt av trærne. Det dekker kvadratmeterstore felter som innbefatter:

 

hustak, takrenne, tak på boden vår og seksjonssameiers bod, på store deler av treterrassen vår, på bed som er våre og seksjonssameiers, på store deler av plenen til seksjonssameier, noe blader, brukkede greiner, barnåler på noen av de samme stedene, men også på vår balkong og på seksjonssameiers terrasse nedenfor og videre ut på han terrasseplatting.

 

Det tar jo en del sollys på vår terrasse, og selv om det ikke er førsteprioritet, så vil vi nevne det i en klage. Bladene og greiene er det verste for min del. Jeg liker egentlig trær, men ikke når det tar overhånd. Håper noen kan gi litt sympati med oss.

 

Takrenne er stappfull av kompostert løv nå, og behøver en opprenskning til våren. Jeg får heller ikke så lett kommet til å reparere noen takpanner som villnisset dekker over på boden vår, da greinene hindrer noe av bevegelsen på taket av boden. Vedlegger dette bildet, som jo er relativt sett anonymt, men viser villnisset godt.

 

uUzLxkW.jpgAnonymous poster hash: 08b23...5c2
  • Like 1

Share this post


Link to post

Noen foto til:

 

YMr8jTv.jpg

Tatt fra bakkenivå i fra vår egen terrasse

 

V3pbcQI.jpg

Tatt fra bakkenivå fra vår parkeringsoppstilling, derfor får en ikke samme høydeinntrykk av trærne som fra en annen vinkel. Greit bilde for anonymitetens skyld dette da.

 

Kj0d55E.jpg

Fra badeværelse takvindu

 

PR1ey17.jpgFra badeværelse samme takvindu

 Anonymous poster hash: 08b23...5c2
  • Like 1

Share this post


Link to post

Skulle skrive at dere kunne ta kontakt med kommunen om de ville ha et juletre, men etter å ha sett bildet tviler jeg at de vil ha det, og det ville ikke ha blitt felt før Desember

Share this post


Link to post

Naboloven (granneloven på mindre språk)

§ 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

 

Kravet om særlig ulempe oppfylles av avfallet og manglende tilgang til byggmasse og eiendom for vedlikehold da trærne sperrer tilgangen.

Share this post


Link to post

Du kan med loven i hånd kreve at naboen innen rimelig tid kutter grener og røtter som går over tomtegrensa. Blir det ikke gjort, så kan du gjøre det selv.

 

§ 12.Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

Share this post


Link to post

Det kompliserende forholdet var at han plutselig ytret, ikke på mitt besøk, men overfor de to fruene fra vår husstand at "dersom løvtrærne skal ned, så må boden din ned, fordi den står på tomtegrensen".

 

Anonymous poster hash: 08b23...5c2

 

Få det skriftlig og fjern boden. Skulle likt å se trynet på fyren hvis du fikk til det :D

 

Det er måter å drepe trærne (fra din side) som teknisk sett ikke er ulovlig, men det kan føre til problemer med tanke på granneloven, som er nevnt over, hvis naboen din skjønner hva som har skjedd.

Share this post


Link to post

Jeg mener at det har kommet til lempelser etter hvert på hva som er tillatt å bygge uten byggegodkjenning. Nå er jo ikke dette bygget oppført av meg heller, men det er jeg som eier det, og evt. hans og vår tomtegrenes som bod kanskje er oppført på for å gi han tvilen tilgode foreløpig. Det vil vel si at dersom det var nok unyttet tomteareal til å oppføre noe, så kan man oppføre minst en slik bod hver, kanskje også flere dersom de er plassert med fornuftig avstand. Husker ikke kvadratmeter nøyaktig lengre, men tror det er ca. maks 15-16 kvadratmeter deromkring.

 

Dette skal stå fritt fra husvegg, det skal stå langt nok i fra nabogrense. En annen nabo av oss som er tømmermann, mener at dette dreier seg om ca. 1 meter, at bør holde. Så det en evt. kunne gjort, dersom det blir nødvendig er å sage av boden, mure opp en betonglest der hvor ny vegg avskjærer boden 1 meter i fra tomtegrense. Det kan være så stort som maksimumsgrensen. Når jeg spurte tømmermannen om forholdet med at hans ble plassert inntil hans husvegg, så sa han at det var planlagt inn på forhånd å ha bod på hans hus. Men står det fritt fra husvegg så behøver man ikke søke en gang, og heller ikke varsle naboen på forhånd heller. Jeg har jo lenge vurdert om det hadde vært enklest å bare få modifisert boden?

 

Skal vi se https://www.aftenposten.no/bolig/Fra-i-dag-kan-du-bygge-garasje-og-bod-uten-a-soke-7570b.html

 

Og der var det vel ikke helt rett fram. Men det er kanskje enklere å få tilgivelse nå, med unntak av i fra naboen selv https://www.aftenposten.no/bolig/De-nye-byggereglene-kommer-til-a-gi-flere-nabokrangler-7721b.htmlAnonymous poster hash: 7d77d...9e1

Share this post


Link to post

 

Det er måter å drepe trærne (fra din side) som teknisk sett ikke er ulovlig,

 

Interessant, kan du fortelle hvordan? :)

 

Når det gjelder tomtegrenser så er Finn-kartene svært nøyaktige, kan også vise luftfoto.

Kan også vise historiske foto så man kan se hvordan skogen har vokst...

Hvor mye data som er tilgjengelig varierer med hvor man bor, jeg kan se helt tilbake til 1950-tallet.

https://kart.finn.no/

 

Anonymous poster hash: b6a5e...0ff

Share this post


Link to post

Jeg ville tatt meg en god samtale med naboen på ny, og si at du er rettes frustrert over trænerne og de må fjernes så snart som mulig.. Og si det som det er, at du vurderer å be en 3. part finne ut av hvem som skal ta ansvaret..

 

Kan jo tenkes at naboen ikke tør å skjære ned noe selv med tanke på at det kan skade begge eiendommer..  Så det vil kanskje være lurt å finne noen som kan gjøre det for dere som kan ta ansvaret, og dere kan søke erstatning hos om det blir skade :)

Share this post


Link to post

Takk for kart.finn.no tips. Men jeg stoler ikke 100 % på at det nødvendigvis er tegnet inn nøyaktig nok. Ellers har de ikke klart å tegne taket på boden riktig. Det henger fast i huset, samt at det er kun en skråflate, ikke mønt tak på bod. Slik ser det inntegnet ut der:

 

vUK81ki.jpgAnonymous poster hash: 7d77d...9e1

Share this post


Link to post

Til sammenlikning fra Seeiendom.no på boden, samme som i forrige fra Finn-tjenesten

 

c0VsEVI.jpg

 

 

Ellers dette garasjetaket til en annen nabo, som jo ikke gir oss særlig problem i øyeblikket.

pISbFfY.jpg

Finn.no

 

r4o3rlv.jpg

Seeiendom.no

 

For sammenlikningens skyld hvor mye grovere overtredelse av nabogrense den der er. Og sekretær på teknisk etat sier at det der garasjeanlegget nok blir stående. Undersøkte jo kun for å få vite hvilke påvirkningsmuligheter en har i verktøyboksen tilfelle nabo var vanskelig å få til å etterleve å ikke parkere varebil på den røde streken foran sin garasjeport. Noe som ved lang nok varebil blokkerer litt nok til at det er mer utfordrende å kjøre inn på tomten vår.Anonymous poster hash: 7d77d...9e1

Share this post


Link to post

 

Til sammenlikning fra Seeiendom.no på boden, samme som i forrige fra Finn-tjenesten

 

c0VsEVI.jpg

 

 

Ellers dette garasjetaket til en annen nabo, som jo ikke gir oss særlig problem i øyeblikket.

pISbFfY.jpg

Finn.no

 

r4o3rlv.jpg

Seeiendom.no

 

For sammenlikningens skyld hvor mye grovere overtredelse av nabogrense den der er. Og sekretær på teknisk etat sier at det der garasjeanlegget nok blir stående. Undersøkte jo kun for å få vite hvilke påvirkningsmuligheter en har i verktøyboksen tilfelle nabo var vanskelig å få til å etterleve å ikke parkere varebil på den røde streken foran sin garasjeport. Noe som ved lang nok varebil blokkerer litt nok til at det er mer utfordrende å kjøre inn på tomten vår.

 

Anonymous poster hash: 7d77d...9e1

 

Er vel noen regler om at eiendom ble satt opp i god tro at det var på deres egen... Når eiendommer har i senere tid blitt delt opp er det vanskelig å dele ut skyld over å parke en bil delvis på din eiendom..  Gamle kontrakter og god folkeskikk hadde god betydning før i tiden... Når det nå er svart og hvit, med nye naboer kan det bli litt trøbbel fordi ingen av partnerne ønsker å være den føyelige partner og hele tiden henviser til lover å regler...

Share this post


Link to post

Hvis du må bruke "teknisk sett ikke ulovlig" så husk på at erstatningsbeløp for gamle og store trær fort kommer opp i flere hundre tusen kroner.

  • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg kommer aldri til å ta ned noen andres trær krikkert, vet at det er en dum framgangsmåte. En skal ikke se helt vekk i fra at naboen med trærne trenerer for at en skal være mer villig til å være med å betale. Men, det er eieren av trærne som er pliktig å vedlikeholde det. Da må han også ta kostnaden med å få fjernet eller beskjæret trærne.

 

Det kan vel ikke være særlig mange trær i Norge som har fått vernet status, som samtidig er til store besvær for grannen vel?Anonymous poster hash: 7d77d...9e1

Share this post


Link to post

norgeskart.no er levert av kartverket og bør være 100% rett, de andre kartene er jeg usikker på

Kan få opp informasjon om eiendommen og se på tinglysninger

Share this post


Link to post

Norgeskart.no ser veldig likt ut som Seeiendom.no. Omtrent identisk. Ser slik ut på Norgeskart (anonymisert, bod oppi høyre hjørnet. En annen nabos garasje nede i venstre hjørne):

 

raWo3bs.jpgAnonymous poster hash: 7d77d...9e1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...