Jump to content
jannicken

De blågrønne dobler omstridt satsing på biodrivstoff

Recommended Posts

Det er vel ikke lenger slik at innblanding av biobasert diesel medfører mekanisk trøbbel i motoren. Her burde TU utvide artikkelen med en presisering av hva slags kvalitet diesel som blandes inn, og hvorvidt det er relevant / korrekt å snakke om motortrøbbel.

 

Forskjellen på første og andre generasjons biobasert diesel står for eksempel i kapittel 3.2 i en DNV-rapport til Ruter fra 2015 (side 9-10): https://ruter.no/globalassets/dokumenter/fossilfri-2020/muligheter-og-kostnader-ved-bruk-av-fornybar-energi-pa-ruters-batsamband.pdf

 

Poenget her er vel å stille riktige (og strenge) krav til både verdikjede for råstoff og til drivstoffspesifikasjon for ferdig produkt. Så vidt jeg vet fører andre generasjons diesel til RENERE forbrenning enn ordinær fossil diesel, da det stammer fra en renere syntetiseringsprosess enn den fossile destillasjonsprosessen. (Distributøren Eco1 kaller dette 'fornybar diesel' eller '2G Polar').

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er trær som er den største omdanneren av CO2 til O2. Det å fjerne skog, for å dyrke sukker til bruk som biodrivstoff er MYE verre enn å bruke fossilt drivstoff.

 

Det er ikke særlig konkret med uttalelsen "Det er dessuten er det et mål å få opp produksjonen av såkalt avansert biodrivstoff...". Om det er så vanskelig å produsere "fornuftig" biodrivstoff, så bør de kanskje heller gi konkrete tilskudd til akkurat den typen biodrivstoff?

 

Nedhugging av skog i varme strøk må begrenses, gå heller over til batteri. Hydrogen er også bedre enn biodrivstoff, det samme er metan, LPG og mye annet.

 • Like 3

Share this post


Link to post

MrAHB man trenger ikke hogge ned skog for å produsere biodiesel. I Norge og mange andre land brukes blant annet kloakk i lukkede anlegg for å produsere biodiesel av høy kvalitet. Denne metoden gir i tillegg renere biodiesel enn fra åpne anlegg, som brukes ved blant annet treverk. Anlegg av denne typen finnes også i Norge, men her bruker de også mye matavfall og annet avfall av biologisk karakter. På grunn av at anleggene er åpne, produseres det kortere hydrokarboner som metan, og det er vanskelig å kontrollere hvilke andre stoffer som ender opp i biodrivstoffet, for eksempel NOx og SOx.

 

Når du sier at det er bedre å fokusere på hydrogen, er ikke dette nødvendigvis bedre for miljøet. Til og med i elektrolyseprosessene som kan brukes til å produsere hydrogen, kan være veldig forurensende dersom strømmen kommer fra fossile kilder som kullkraftverk.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg tenker at det hadde vært bedre å ta det fra motsatt ende; minst 90% av egnet avfall skal brukes til å lage biodrivstoff. Så får det bli den andelen av totalt drivstoff det blir. Så slipper man å bekymre seg for om det ødelegges regnskog eller fordrives matproduksjon.

 • Like 6

Share this post


Link to post

I Norge og mange andre land brukes blant annet kloakk i lukkede anlegg for å produsere biodiesel av høy kvalitet.

 

Var under den oppfatningen av at det bare var biogass de lagde i slike anlegg - har du link til hvor/hvordan dette gjøres?

Share this post


Link to post

Jeg tenker at det hadde vært bedre å ta det fra motsatt ende; minst 90% av egnet avfall skal brukes til å lage biodrivstoff. Så får det bli den andelen av totalt drivstoff det blir. Så slipper man å bekymre seg for om det ødelegges regnskog eller fordrives matproduksjon.

Enig. Mye mer fornuftig. Å sette et slikt mål (for andel innblanding) som skal nås "koste hva det koste vil" fremstår som symbolpolitikk og lite realitetsorientert.

 

Heller sette strenge krav til at man skal lage drivstoff av det som gir mening.

 

Å bruke norsk trevirke generelt er i hvert fall ikke en god ide.

(Tror ikke denne konklusjonen fra 2010 er veldig endret?):

https://forskning.no/meninger/kronikk/2010/03/vil-okt-bruk-av-biobrensel-fra-norsk-skog-oke-co2-utslippene

Edited by KalleKanin
 • Like 2

Share this post


Link to post

De aller fleste mennesker ville kviet seg for å fyre i peisen med maiskolber eller brød. Dette hadde egentlig vært langt bedre enn å bruke det til diesel og bensin, siden virkningsgraden er mye høyere med direkte forbrenning enn omdanning til drivstoff som deretter skal forbrennes i en veldig lite effektiv ottomotor.

 

https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/alternative-fuels/question707.htm

For å kjøre New York - LA trenger man 1600kg mais! De fleste norske biler går ca 3 ganger denne avstanden per år, dvs nesten 5 tonn mais per år.

Arealforbruk per norske bil blir da ca 6 mål.

I tillegg brukes ca halvparten av bensinen som vanligvis ville blitt brukt til bilen til å produsere denne maisen.

 

Så det man egentlig oppnår er å beslaglegge 6000kvadratmeter natur per bil for å oppnå en halvering i bensinforbruk... En annen måte å halvere bensinforbruk er å lage en plug-in hybrid med et bitte lite batteri på kanskje bare 1-2kWh...

Man fjerner heller ikke lokal forurensing i byer, og man driver opp matvarepriser med biodrivstoff.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Jeg synes det er greit med en moderat satsning på biodrivstoff, så lenge den er mest mulig bærekraftig. Det burde egentlig være et krav om at alt biodrivstoffet er 100% produsert i Norge. Vi burde ha kjempesatsning på å bruke kystlinjen til å produsere biodrivstoff. Det er ikke mye ledig dyrkbar mark, men det er mye plass i havet.

 

Saken er at selv om elbilen tar over for bensin- og dieselbilen, så trenger vi fortsatt hydrokarboner til mye annet. I minste fall til fly og shipping de neste tiårene. Kanskje til plastikk, diverse kjemikalier og asfalt (om det er mulig å produsere fra bioligiske hydrokarboner?)

 

Det er lettest å bygge opp markedet for biologiske hydrokarboner med krav om biodrivstoff, men etter at markedet er bygd opp, vil jeg tro det er lettere å lever hydrokarboner til andre bruksområder og.

 • Like 2

Share this post


Link to post

MrAHB man trenger ikke hogge ned skog for å produsere biodiesel. I Norge og mange andre land brukes blant annet kloakk i lukkede anlegg for å produsere biodiesel av høy kvalitet. Denne metoden gir i tillegg renere biodiesel enn fra åpne anlegg, som brukes ved blant annet treverk. Anlegg av denne typen finnes også i Norge, men her bruker de også mye matavfall og annet avfall av biologisk karakter. På grunn av at anleggene er åpne, produseres det kortere hydrokarboner som metan, og det er vanskelig å kontrollere hvilke andre stoffer som ender opp i biodrivstoffet, for eksempel NOx og SOx.

 

Når du sier at det er bedre å fokusere på hydrogen, er ikke dette nødvendigvis bedre for miljøet. Til og med i elektrolyseprosessene som kan brukes til å produsere hydrogen, kan være veldig forurensende dersom strømmen kommer fra fossile kilder som kullkraftverk.

 

Elektriske biler, enten det er kun  batteri-elektriske eller med Hydrogen som rekkeviddeforlenger er ikke bra for miljøet.

Slik energi kan jo bli produsert av kullkraftverk.

( Kanskje slår sjåføren ektefellen  sin også, og det er heller ikke bra for miljøet.)

 

Slik går no dagan.   :ninja:

Share this post


Link to post

Jeg undrer meg litt over denne artikkelen, for det virker ikke som TU har tatt i betraktning at det finnes typer biodrivstoff som dannes på avfall og ikke palmeolje. Her var det snakk om 100% biodiesel og ingen blanding. Ikke var den skadelig for motoren heller. Jeg har selv kjørt på dette før jeg fikk elbil.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg undrer meg litt over denne artikkelen, for det virker ikke som TU har tatt i betraktning at det finnes typer biodrivstoff som dannes på avfall og ikke palmeolje. Her var det snakk om 100% biodiesel og ingen blanding. Ikke var den skadelig for motoren heller. Jeg har selv kjørt på dette før jeg fikk elbil.

 

«Nå advarer bransjen selv om at det er umulig å trappe opp bruken av biodrivstoff uten at det havner mer palmeoljebasert drivstoff på norske tanker. «

https://www.tu.no/artikler/advarer-umulig-a-trappe-opp-norsk-biodrivstoff-satsing-uten-a-bruke-klimaversting/347700

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dette er nok et meningsløst såkalt klimaprosjekt. Produksjon av biodrivstoff er dyrt og gir høye CO2-utslipp gjennom avvirkning av skog og dyrking av mais o.l. CO2-regnskapet blir sterkt negativt sammenlignet med bruk av olje og gass. Det er samme CO2 som dannes ved bruk av biodrivstoff som ved bruk av olje/gass. Dessverre styres opinionen av media, politikere og klimalobbyister som enten ikke forstår dette eller bevisst fører folk bak lyset. Olje/gass kommer fra planter som er blitt konvertert naturlig ved økende trykk og temperatur ved sedimentering og begravning i millioner av år.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Synes det var litt uklart om biodrivstoffinnblandingen kun gjelder diesel, eller også bensin. Dagens bensinbiler har gjerne en øvre tålegrense på cirka 10 prosent innblanding før man ikke har noen garanti mot motorskader. En del eldre biler, som fremdeles ruller på veiene, tåler mindre.

Share this post


Link to post

Oss må prøve å få litt meir realisme og fakta inn i bildet her. Forbrenning av biodiesel/ biogass gir utslepp av klimagasser. Enkelte kilder kan kanskje vere litt bedre enn fossile kilder men her er det snakk om å bruke palmeolje som er verre? Meinigslaust å gjere diesel dyrere, dårligere og gi den større co2-utslepp.

Share this post


Link to post

EU ser for seg en innblanding på maks 3,8% (innen 2030) av biobrensler basert på mat eller for. Fornuften begynner å få innpass I EU i motsetning til Venstre som vil ha 40% innblanding i 2030!

 

Nå ser det jo ut som strøm og batterier går så raskt fram innen store deler al transportområdet (personbiler, busser, lastebiler etc) at innblandingsprosenter i 2030 blir en akademisk øvelse.

 

Venstre bør heller gå i bresjen for hydrogendrevet passasjerfly, og første prototyp innen fem år. Helt mulig!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vi burde heller satse på å utvikle syntetisk diesel, Blue Crude. Den kan

produseres på en måte som er utslippsfri, og kan med fordel brukes i de

nåværende fossilbilene. Slik Blue Crude er hydrokarboner produsert av CO2,

hydrogen fra vann og fornybar energi. Det største problemet er å skaffe nok

fornybar CO2. Den må planter og trær hente ned fra atmosfæren, eller en

må bruke det fysiske utstyret som nå er utviklet.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...