Jump to content

stigmv

Medlemmer
 • Content Count

  156
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

333 :)

Recent Profile Visitors

1144 profile views
 1. Antall ladesykler et batteri tåler avhenger jo veldig av hvordan det brukes. Bruk og lading mellom 30 og 80% sliter veldig lite på batteriet i forhold til bruk over og under det området. Jeg vil anta at ved en V2G løsning vil nettselskapet få benytte et område mellom 60 og 80% av batteriet hvor det vil påvirke levetiden veldig lite.
 2. Blybatterier er jo heller ikke uten brannfare. Jamfør at Norges første røykeforbud fra 1897 gjaldt i rom hvor akkumulatorer lades. §18 […] i Rum for Akkumulatorer maa […] under Ladningen ikke benyttes glødende eller brændende Gjenstande - f. Ex. tændt Pibe eller Cigar. Forskrifter for elektriske Anlæg Udfærdigede af Departementet for de offentlige Arbeider under 13de November 1897.
 3. De grafene sier jo bare at brukte elbiler koster mindre nå enn de gjorde før. Prosentvis prisfall fra nybilpris for forskjellige biltyper hadde vært mer nyttig for å se verdifall.
 4. Jeg ser poenget med en slik på steder hvor man parkerer lenge og ikke har mulighet til å flytte bilen fra ladeplass til vanlig plass. For eksempel ved flyplasser. For lange opphold kan jeg også tenke meg mulighet til å bestille lading til 60% med en gang jeg parkerer bilen og så opp til 80% eller 100% like før jeg skal hente den.
 5. "Men det er viktig å sette bruken av SF6 i sammenheng: Selv om det er en farlig drivhusgass, bidrar den i dag til under 1 prosent av menneskeskapt oppvarming, legger han til." https://www.sintef.no/siste-nytt/myter-og-sannheter-om-en-av-vare-kraftigste-drivhusgasser-sf6/ Også for at CO2 skal gi mer plantevekst krever det at det ikke finnes andre begrensende faktorer, som temperatur, fuktighet, næringsstoffer eller lys. Stort sett er det bare i drivhus at forholdene ellers er så optimale at ekstra CO2 vil ha noen nytte.
 6. Akkurat nå gir kanskje ikke et slikt anlegg så mye mening. Man kan installere ganske mye mer solceller før det blir behov for langtidslagring av strøm. Men, en gang må vi over på 100% fornybart og da vil det være sesongsvingninger i tilbud og etterspørsel som må utjevnes med en eller annen form for langtidslagring. Batterier gir dårlig økonomi om de skal brukes for bare en ladesykel i året. Da er det ikke nødvendigvis så mange andre alternativer enn hydrogen. Det kan da være lurt å starte med å utvikle teknologien litt før man trenger den.
 7. Insekter er jo mer forskjellige fra oss enn det pattedyr er, så mindre sjanse for at virus fra insekter vil infisere oss enn virus fra pattedyr.
 8. Det at folk skal hjem fra hytta har jo ikke noe med smittebegrensning å gjøre. Tvert imot bor folk gjerne tettere i byene enn i hytteområdene, så man må regne med mer smitte når alle skal hjem enn om en del folk holder seg på hyttene sine over tid. Reising fram og tilbake er mindre heldig fordi det kan bringe smitte mellom steder. Det er jo også folk som har vært eksponert for mulig smitte hvor det å være på hytta vil være bedre enn å eksponere familiemedlemmer som kanskje er i risikogrupper eller jobber med samfunnskritiske oppgaver. Grunnen til at myndighetene vil ha folk hjem fra hyttene er at folk ikke senere skal kunne klage "Faren min (eller whatever) fikk ikke hjelp da han ble syk på hytta og døde der".
 9. Sitat artikkelen: "– Med andre ord: Dette blir spennende! Husk å vaske hendene og host i albuhulen, det kan bidra til at oljeprisen gjenvinner seg raskere. " Sitat Halvor Sølvberg: "Er ikke dette en DIREKTE oppfordring til at «miljøvernere» bør hoste ut i luften så meget som mulig, så veit ikkje eg." I grunnen ikke. Det er nemlig ikke sykdommen i seg selv, men tiltakene for å begrense spredning som påvirker økonomien/oljeetterspørselen/oljeprisen. Rent økonomisk hadde det lønt seg å bare la Korona sveipe over verden og bli ferdig med det så fort som mulig. De fleste i arbeidsfør alder blir ikke veldig syke, og om mange eldre og kronisk syke dør så går ikke det utover økonomien. Så fra et miljøperspektiv er det best om Korona sprer seg langsomt.
 10. Hvis viruset var ment å redusere verdens befolkning har de som lagde det gjort en veldig dårlig jobb. For det første så har den reduserte aktiviteten ført til at dødsfall fra forurensing går langt mer ned enn antallet som dør av viruset. For det andre er nesten alle som dør av viruset over reproduktiv alder slik at det heller ikke isolert sett gir noen varig nedgang i folketall.
 11. Hadde vært enda mer hendig om man kunne fortsette å ha kombinert bankkort og ID-kort slik at man ikke fikk så mange kort i lommeboka. Var nettopp på apoteket og skulle hente en resept. Der ble jeg spurt om legitimasjon og jeg bare snudde bankkortet som vanlig - og der var jaggu meg ID-kortet borte etter at jeg fikk nytt bankkort nylig. Banken kunne i det minste ha gitt klar beskjed: "Nå som du har vært her og vist pass slik at vi er ekstra sikre på hvem du er så kan vi ikke gi deg ID-kort lengre." Jeg får vel finne en dag å dra bort til vegstasjonen slik at jeg kan få et av de nye førerkortene som er små nok til å passe i lommeboka.
 12. Man må alltid regne med at nettverkstrafikk avlyttes. Det er derfor man har ende til ende-kryptering på alt som er det minste sensitivt. Da er jeg mer bekymret for om de kan slå av utstyret fra Kina slik at vi blir stående uten kritisk nettverksinfrastruktur i tilfelle en konflikt med Kina.
 13. Det er 53 milliarder kroner per år. For sammenligningens skyld. Alkoholskader koster 18 milliarder per år Drift av sykehus koster rundt 100 milliarder per år Så ved første øyekast så virker 53 milliarder i helseskader for forbrenning av diesel, bensin og vedfyring noe høyt. Men gjengs kotyme når man skal prise noe som er fælt, er at det er ingen som reagerer om man overdriver litt. For stiller man et par kritiske spørsmål blir man fort stemplet som klimafornekter eller representant for oljeindustrien. Det er ikke snakk om bare helseutgifter, men også tapt arbeidsfortjeneste osv. Redusert livskvalitet er kanskje også med, selv om det er vanskelig å sette en pengeverdi på det.
 14. > Er det derfor kina satser mange tusen milliarder kroner på over 120 nye kullkraftverk? Det er fordi de bryr seg mer om økonomiske måltall enn innbyggernes ve og vel. Og en silotankegang hvor man ikke tar med kostnader som kommer på et annet budsjett når man beregner gevinst mot kostnader for noe. Ikke at Kina er alene om en slik tankegang. (Og hvorfor virker ikke sitering lenger når man trykker svar på et innlegg?)
 15. Litt mer nøktern informasjon om SF6 her: https://www.sintef.no/siste-nytt/myter-og-sannheter-om-en-av-vare-kraftigste-drivhusgasser-sf6/
×
×
 • Create New...