Gå til innhold

Aftenpostens hykleri, dobbeltmoral og lysebrun propaganda avis.


Gjest Slettet+9871234

Anbefalte innlegg

Gjest Slettet+9871234

1. Bakgrunn

 

Denne:

 

Kronikk i Aftenposten == Annonsebilaget!

 

tråden og de kommentarer som er gitt der er grunnen til at jeg starter denne tråden. Overskriften er kraftig og leseren får selv vurdere om jeg har dekning for overskriften.

 

2. Hykleri - Aftenposten stikker kniven inn og vrir om når man ligger nede.

 

Spør mine barn om hvordan deres pappa ble møtt av Aftenposten og borgerlige politikere etter en skilsmisse.

 

Simon Flem Devold slutter i Aftenposten.

 

Nå er det slutt. Fredag ble det kjent at han slutter med den ukentlige spalten På Skråss i Aftenposten. I denne spalten har barn, og noen ganger voksne, fortalt om livene sine. Vanskelige spørsmål er blitt stilt, og Simon har svart etter beste evne

 

Personlig har jeg ingen ting i mot Devold som jeg opplever som en varm og lun mann som sikkert har betydd mye for barn og voksne. Det er nok et savn for mange at han slutter.

 

Det som får meg til å skrive dette er hvordan Aftenposten opptrer i andre sammenhenger når det gjelder barn. Jeg ble i 1990 skilt med fire barn. Jeg jobbet den gang i Norges Bank med en vanlig økonom lønn. Det var den gang knallhardt økonomisk å bli skilt med så mange barn og som økonomi i Norges Bank skrev jeg en artikkel med overskriften.

 

Skilte foreldres økonomi og barnas beste.

 

En annen økonom med doktor grad i økonomi syntes artiklen var så glimrende at han sendte den til sin kone som jobbet i familedepartementet. Hun sa artiklen var meget bra. Jeg sendte den korte artiklen til Aftenposten som sa at jeg skulle få den inn om jeg kortet den ned til 40 linjer. Med eksakt 40 linjer og en tabell med utfyllende kommentarer sendte jeg den reviderte artiklen til Aftenposten. Den viste en tabell med tre kolonner, en på 200 000, en på 400 000 og en på 600 000 i bruttoinntekt. Den viste hvor mye en skilt mor / far satt igjen med etter at skatt i klasse I (som enslig skilt foreldre) etter at skatt og barnebidrag var betalt. Jeg mener det var 180 000 på en bruttoinntekt på kroner 600 000. En måned hadde jeg utbetalt litt over 3 500 kroner med et månedskort på toget som kostet 2500 per måned er det 1000 kroner til annet livsopphjold. Jeg tok min sønn i hånden og gikk opp på sosilakontoret i Asker, viste lønnslippen og spurte hva jeg skulle leve av.

 

Kom deg ut herfra, du har intet her å gjøre var svaret jeg fikk.

 

Artiklen ble aldri publisert og jeg fikk aldri noe nytt svar fra Aftenposten.

 

Siden har jeg aldri kjøpt et nummer av Aftenposten, leser ikke artikler på nettet uten at det er helt nødvendig for å være orientert om en sak. Jeg har også kalt avisen

 

Annonsebilaget.

 

3. Lysebrun propaganda avis.

 

De ordene vil noen være enige i at jeg har dekning for etter Christian Tybring-Gjeddes kronikk i Aftenposten.

 

4. Aftenposten elle annonsebilaget nå også kjent som avisen som stikker kniven inn og vrir om når man ligger nede.

 

"Backfire" er et godt ord på engelsk. Vi får bare håpe at dette slår tilbake på dem selv.

 

Lenge leve pressefriheten, om budskapet er spiselig for aftenposten.

 

Det er skrevet i Rødt. Man kunne blitt revolusjoær av mindre. Jeg kunne også supplert med ting jeg opplevde av det jeg oppfatter som Høyre folk på min tidligere arbeidsplass, men lar det ligge her.

 

 

.

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar
Annonse

Gjest Slettet+9871234

2: Hva har Simon Flem Devolds avgang i Aftenposten med at du ble skilt på 90tallet å gjøre og hvor er kobling mellom dette, Aftenposten og sosialkontorets avslag på din søknad om stønad?

 

Jeg kaller det hykleri eller dobbeltmoral om du vil. Det er en subjektiv opplevelse. Avisen bruker en kjent og lun person til å fronte sine barne spalter, men samtidig lover de å ta inn en artikkel om skilte foreldres økonomi og barnas beste. Det gjør de ikke og jeg får ikke noen begrunnelse hvorfor ikke.

 

Jeg opplever det som hykleri og dobbelmoral. At du ikke gjør det ¨får så være.

 

4: Klarer jeg ikke tolke til noe som helst. Hva er det som gjør deg revolusjonær? Hvem har sagt hva og hva har dette med tidligere kollegaer å gjøre?

 

Jeg er ikke revolusjonær. Les omigjen det jeg skrev.

 

Man kunne bli revolusjonære av mindre

 

er en folkelig uttrykksmåte og betyr ikke at man faktisk er revolusjonær.

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar

1. Bakgrunn

 

Denne:

 

Kronikk i Aftenposten == Annonsebilaget!

 

tråden og de kommentarer som er gitt der er grunnen til at jeg starter denne tråden. Overskriften er kraftig og leseren får selv vurdere om jeg har dekning for overskriften.

 

2. Hykleri - Aftenposten stikker kniven inn og vrir om når man ligger nede.

 

Spør mine barn om hvordan deres pappa ble møtt av Aftenposten og borgerlige politikere etter en skilsmisse.

 

Simon Flem Devold slutter i Aftenposten.

 

Nå er det slutt. Fredag ble det kjent at han slutter med den ukentlige spalten På Skråss i Aftenposten. I denne spalten har barn, og noen ganger voksne, fortalt om livene sine. Vanskelige spørsmål er blitt stilt, og Simon har svart etter beste evne

 

Personlig har jeg ingen ting i mot Devold som jeg opplever som en varm og lun mann som sikkert har betydd mye for barn og voksne. Det er nok et savn for mange at han slutter.

 

Det som får meg til å skrive dette er hvordan Aftenposten opptrer i andre sammenhenger når det gjelder barn. Jeg ble i 1990 skilt med fire barn. Jeg jobbet den gang i Norges Bank med en vanlig økonom lønn. Det var den gang knallhardt økonomisk å bli skilt med så mange barn og som økonomi i Norges Bank skrev jeg en artikkel med overskriften.

 

Skilte foreldres økonomi og barnas beste.

 

En annen økonom med doktor grad i økonomi syntes artiklen var så glimrende at han sendte den til sin kone som jobbet i familedepartementet. Hun sa artiklen var meget bra. Jeg sendte den korte artiklen til Aftenposten som sa at jeg skulle få den inn om jeg kortet den ned til 40 linjer. Med eksakt 40 linjer og en tabell med utfyllende kommentarer sendte jeg den reviderte artiklen til Aftenposten. Den viste en tabell med tre kolonner, en på 200 000, en på 400 000 og en på 600 000 i bruttoinntekt. Den viste hvor mye en skilt mor / far satt igjen med etter at skatt i klasse I (som enslig skilt foreldre) etter at skatt og barnebidrag var betalt. Jeg mener det var 180 000 på en bruttoinntekt på kroner 600 000. En måned hadde jeg utbetalt litt over 3 500 kroner med et månedskort på toget som kostet 2500 per måned er det 1000 kroner til annet livsopphjold. Jeg tok min sønn i hånden og gikk opp på sosilakontoret i Asker, viste lønnslippen og spurte hva jeg skulle leve av.

 

Kom deg ut herfra, du har intet her å gjøre var svaret jeg fikk.

 

Artiklen ble aldri publisert og jeg fikk aldri noe nytt svar fra Aftenposten.

 

Siden har jeg aldri kjøpt et nummer av Aftenposten, leser ikke artikler på nettet uten at det er helt nødvendig for å være orientert om en sak. Jeg har også kalt avisen

 

Annonsebilaget.

 

3. Lysebrun propaganda avis.

 

De ordene vil noen være enige i at jeg har dekning for etter Christian Tybring-Gjeddes kronikk i Aftenposten.

 

4. Aftenposten elle annonsebilaget nå også kjent som avisen som stikker kniven inn og vrir om når man ligger nede.

 

"Backfire" er et godt ord på engelsk. Vi får bare håpe at dette slår tilbake på dem selv.

 

Lenge leve pressefriheten, om budskapet er spiselig for aftenposten.

 

Det er skrevet i Rødt. Man kunne blitt revolusjoær av mindre. Jeg kunne også supplert med ting jeg opplevde av det jeg oppfatter som Høyre folk på min tidligere arbeidsplass, men lar det ligge her.

 

 

.

Aftenposten er en lysebrun (fascistisk) avis fordi du ikke fikk spalteplass der... Jadda... Den må du nok lenger ut på landet med kgun. Ikke har du lest Aftenposten siden dette heller, og da synker jo troverdigheten din enda mer...

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Jeg kaller det hykleri eller dobbeltmoral om du vil. Det er en subjektiv opplevelse. Avisen bruker en kjent og lun person til å fronte sine barne spalter, men samtidig lover de å ta inn en artikkel om skilte foreldres økonomi og barnas beste. Det gjør de ikke og jeg får ikke noen begrunnelse hvorfor ikke.

 

Jeg opplever det som hykleri og dobbelmoral. At du ikke gjør det ¨får så være.

Du forstår vel at det ikke er plass til alle i Aftenposten og at de ikke har noe spesielt ansvar ovenfor deg? Når det er sagt så er det jo dårlig at du ikke fikk et standardisert brev med avslag, men det er tross alt 23 år siden du skrev dette innlegget om jeg tolker deg rett, så det er kanskje på tide å la det gå i glemmeboka?

 

Jeg er ikke revolusjonær. Les omigjen det jeg skrev.

 

er en folkelig uttrykksmåte og betyr ikke at man faktisk er revolusjonær.

Ja, jeg skjønner det, men hva er det som gjør at du reagerer på den måten? Det kommer jo ikke fram noe som helst i det avsnittet.
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234

Aftenposten er en lysebrun (fascistisk) avis fordi du ikke fikk spalteplass der... Jadda... Den må du nok lenger ut på landet med kgun. Ikke har du lest Aftenposten siden dette heller, og da synker jo troverdigheten din enda mer...

 

Jeg har ingen problemer med å bli nektet spalteplass, men jeg har problemer med å

 1. å bli lovt spalteplass
 2. og ikke få den uten ytterligere begrunnelse.

Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234

Jeg kaller det hykleri eller dobbeltmoral om du vil. Det er en subjektiv opplevelse. Avisen bruker en kjent og lun person til å fronte sine barne spalter, men samtidig lover de å ta inn en artikkel om skilte foreldres økonomi og barnas beste. Det gjør de ikke og jeg får ikke noen begrunnelse hvorfor ikke.

 

Jeg opplever det som hykleri og dobbelmoral. At du ikke gjør det ¨får så være.

Du forstår vel at det ikke er plass til alle i Aftenposten og at de ikke har noe spesielt ansvar ovenfor deg? Når det er sagt så er det jo dårlig at du ikke fikk et standardisert brev med avslag, men det er tross alt 23 år siden du skrev dette innlegget om jeg tolker deg rett, så det er kanskje på tide å la det gå i glemmeboka?

 

Et lite ansvar har de vel når de ber meg om å redigere opprinnelig artikkel som to spesialister mente var god nok (den var nok ikke på mer enn 80 linjer) og korte den ned til 40 linjer. Med tabellen med kommentarer var artiklen svært minimalistisk og fokusert på det som var viktigst, nemlig å få frem skilte foreldres økonomi. Det gjaldt den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen av barna.

 

Lysebrunheten knytter jeg til Gjeddes kronikk.

 

Aftenposten stiller seg i spissen for å stikke kniven inn når man ligger nede og vri om. Jeg har nå to eksempler. Aftenposten er og blir annonsebilaget for meg.

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar

Et lite ansvar har de vel når de ber meg om å redigere opprinnelig artikkel som to spesialister mente var god nok (den var nok ikk på mer enn 80 linjer) og korte den ned til 40 linjer. Med tabellen med kommentarer var artiklen svært minimalistisk og fokusert på det som var viktigst, nemlig å få frem skilte foreldres økonomi. Det gjaldt den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen av barna.

Som sagt så er jeg enig i at du burde fått en begrunnelse, men at artikler og innlegg strykes eller forandres før de kommer på trykk må man nesten bare regne med.

Lysebrunheten knytter jeg til Gjeddes kronikk.

Og som jeg sa over her, at man lar en stortingsrepresentant fra FRP få uttale seg i en avis gjør den ikke til noen lysebrun propagandaavis. Leserne har jo selv dømt Tybring-Gjedde og det er få som har fått så mye pepper i samme avis som han, du husker kanskje reaksjonen på feks. Drøm fra Disneyland? http://www.aftenpost...icle3783373.ece

Aftenposten stiller seg i spissen for å stikke kniven inn når man ligger nede og vri om. Jeg har nå to eksempler. Aftenposten er og blir annonsebilaget for meg.

Javel, da foreslår jeg at du sier det til dem og ikke bruker den verdifulle tiden din på å diskutere dine høyst personlige erfaringer med aftenposten over flere tiår akkurat her. Det er nok få som kjenner seg igjen i din situasjon og ende færre som kan hjelpe. Endret av Mith
Lenke til kommentar

Aftenposten er en lysebrun (fascistisk) avis fordi du ikke fikk spalteplass der... Jadda... Den må du nok lenger ut på landet med kgun. Ikke har du lest Aftenposten siden dette heller, og da synker jo troverdigheten din enda mer...

 

Jeg har ingen problemer med å bli nektet spalteplass, men jeg har problemer med å

 1. å bli lovt spalteplass
 2. og ikke få den uten ytterligere begrunnelse.

Det gjør det likevel ikke til noen lysebrun avis. Kanskje de anså kvaliteten på det du skrev var mye lavere enn hva de ellers fikk inn og at de dermed nedprioriterte ditt, og at dette medførte at du har sett på dem som fascistiske siden den gang?

 

Hvor lenge siden var dette forresten?

Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234

Det er nok få som kjenner seg igjen i din situasjon og ende færre som kan hjelpe.

Jeg trenger ikke hjelp nå, men den gang jeg lå nede trengte jeg det.

 

Aftenposten er en lysebrun (fascistisk) avis fordi du ikke fikk spalteplass der... Jadda... Den må du nok lenger ut på landet med kgun. Ikke har du lest Aftenposten siden dette heller, og da synker jo troverdigheten din enda mer...

 

Jeg har ingen problemer med å bli nektet spalteplass, men jeg har problemer med å

 1. å bli lovt spalteplass
 2. og ikke få den uten ytterligere begrunnelse.

Det gjør det likevel ikke til noen lysebrun avis. Kanskje de anså kvaliteten på det du skrev var mye lavere enn hva de ellers fikk inn og at de dermed nedprioriterte ditt, og at dette medførte at du har sett på dem som fascistiske siden den gang?

 

Hvor lenge siden var dette forresten?

 

... dette medførte at du har sett på dem som fascistiske siden den gang?

 

Du forstår jo ikke det jeg skriver.

 

Det er på grunn av Gjeddes kronikk jeg maler avisen lysebrun. I pressefrihetens og ytringsfrihetens navn. Kan ikke jeg skrive det? Er det mer tendensiøst enn enkelte overskrifter i norske aviser?

 

Hvor lenge siden var dette forresten?

 

Ikke lenger siden enn at jeg husker det som om det var i går.

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar

Beklager dette blir for userriøst. Ikke bare kommer du med mildt sagt ulogiske konklusjoner (leserinnlegg fra noen du ikke liker kvalifiserer avisen til facistisk propagandablad) men du utviser en barnslig langsinthet som kan få hvem som helst til å fremstå som tilgivende og godlynt. Om denne gamle saken virkelig har ført til at du har boikottet avisen, som du forøvrig merkelig nok klarer å fordømme innholdet i, så er jo det trist, men kanskje hadde en klage til avisen vært mer givende?

 • Liker 7
Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234

Beklager dette blir for userriøst. Ikke bare kommer du med mildt sagt ulogiske konklusjoner (leserinnlegg fra noen du ikke liker kvalifiserer avisen til facistisk propagandablad) men du utviser en barnslig langsinthet som kan få hvem som helst til å fremstå som tilgivende og godlynt. Om denne gamle saken virkelig har ført til at du har boikottet avisen, som du forøvrig merkelig nok klarer å fordømme innholdet i, så er jo det trist, men kanskje hadde en klage til avisen vært mer givende?

 

Rent teoretisk kan det jo tenkes at dine holdninger og meninger gjennomsyres av at du har lest for mye aftenposten. Gjelder det de andre som skriver i denne tråden, fremstår jo jeg alene som en korreks til dere andre. :tease:

 

Har du hørt om mannen som sto på togskinnene og leste Aftenposten?

 

Plutselig kom toget.

 

Så budskapet er.

 

Les ikke mellom linjene, det kan komme et tog.

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234

Nå på NrK 2 18.00

 

Skipstedt kutter mange ansette og nyheten kommer som er sjokk på Aftenposten ansatte.

 

Lederen i norsk journalistlag.

 

Dette ser brutalt ut og det går for fort.

 

Skiptedts Rysdal: Oppsigelser er siste utvei.

 

Tre påfølgende innslag om Aftenposten. Andre ledere i Skiptvedt nektet å komme til dagsnytt 18.

 

Har noen opplevd noe lignende?

Endret av Slettet+9871234
Lenke til kommentar

Det skyldes at folk ikke leser Aftenposten, eller rettere sagt at ikke mange nok betaler for tilgang til Aftenpostens produkter, men leser dem på nettet eller bruker alternative informasjonskilder. Og lager man ikke et produkt som folk vil betale for så får man heller ikke inntekter. At Aftenpostens ansatte angivelig er tatt på sengen her får meg til å lure på hvilken planet de har levet på de siste 10 årene. Hele avisbransjen har slitt med dette.

 

Geir :)

 • Liker 2
Lenke til kommentar

ok du liker ikkje afteposten, kult.

Vi har nyhetsskrifter som Nyhetsspeilet og lignende, der finner du mange likesinna.

TS driver et titalls egne "nettaviser" som får det meste på Nyhetsspeilet til å virke som Pulitzer-potensial, så du skal ikke være redd for at han ikke får sin dose gærningmedia.

 

 

Å dæven, høres ut som eg kan få ny søndagsunderholdning, kvar finn eg disse?

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...