Jump to content

Star Fox

Medlemmer
 • Content Count

  1947
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

858 :)

1 Follower

About Star Fox

 • Birthday 02/28/1990

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

20658 profile views
 1. Ingenting uvanlig med tre forskjellige promilleresultater. Det første resultatet er som regel det som tas som en utåndingsprøve med Dräger. Det andre resultatet er som regel det som fremgår av blodprøven. Videre er det tredje resultatet som regel det som fremgår av uttalelse fra sakkyndig vitne - der tilbakeregning eventuelt kan være en faktor. 15 dager ubetinget fengsel høres rimelig ut. I det forslaget er nok tidsbruken hensyntatt. For promille på over 1,2 er fast praksis ubetinget fengsel i minst 21 dager. 10-11 måneder er lang tid, men ikke uvanlig. Man får ikke rabatt kun fordi man har en tom straffeattest. Har man derimot kjørt i fylla før, vil man få strengere straff. Når det kommer til botens størrelse, så skal dette normalt sett fastsettes til 1,5 ganger overtrederens brutto månedslønn, men om overtrederen har svak økonomi, kan dette settes ned til kr. 10 000. Kun i helt sjeldne tilfeller kan boten settes under 10 000 kr.
 2. Tapstiden kan reduseres som følge av etterfølgende forhold. Altså må det være snakk om forhold som har inntruffet etter at kjøringen fant sted. Du kan ikke vedta forelegg som inkluderer en angitt tapstid, for så å kreve tapstiden redusert begrunnet med "etterfølgende forhold" fordi det påståelig skal foreligge en muntlig avtale om dette forut for vedtakelsen. Det er en konstruksjon som jeg vanskelig kan se for meg at en påtalejurist - som vet hva han driver med - har tilbudt deg. Det er påtalemyndigheten, alternativt retten, som bestemmer tapstidens lengde. Er usikker på hvem du har snakket med når du omtaler personen som saksbehandler, men hvis vedkommende ikke var påtalejurist, så hadde ikke vedkommende myndighet til å forskuttere noe som helst angående tapstid og reduksjon av denne. Hvis du var uenig i tapstidens lengde, så skulle du nektet å vedta boten og latt den gå som tilståelsesdom - slik at retten kunne bestemt tapstida. Paragraf 40, som det er vist til, brukes for eksempel i saker der sjåføren har mistet førerkortet, men som senere har fått et sterkt pleietrengende barn som ofte må kjøres til sykehuset. Hvis ikke han kan benytte kollektivtransport - eller andre ikke kan kjøre - vil det være større anledning til å forkorte tapstiden.
 3. Tok ca. en mnd fra jeg fikk master i rettsvitenskap til jeg ble ansatt.
 4. Selv om overtredelsen kun er uaktsom, så vil den forulempede ha krav på erstatning. At dette er en feil "alle kan gjøre" betyr ikke at det i praksis skal være fritt frem å misbruke andres intellektuelle eiendom på nett. Da bør man nesten undersøke mer før man begynner å legge ut ting på Internett. Man har faktisk ansvar for egne handlinger - også på nett. Tråkker man i salaten, får man ta konsekvensene av det.
 5. Hele linja om vannmerking er irrelevant. Bildene er beskyttet av åndsverkloven uansett. Når det kommer til erstatning vil svaret være forskjellig fra sak til sak. Er det slik at fotografen vanligvis fakturerer f.eks. 3 000,- kroner for et enkelt bildebruk? Da tenker jeg at det vil være innafor å fakturere for 6 000,- kroner forutsatt at overtrederen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Å finne et bilde på nett, kopiere det og bruke det på nytt - uten å sjekke hvorvidt slik bruk er lov - er nok fort grovt uaktsomt. Slik handlemåte er i mine øyne sterkt klanderverdig. Hvert fall om overtrederen er en profesjonell aktør. Standard frilanssats for bruk av fotografier er 2 990 etter satsene til NJ. Rimelig vederlag tenker jeg at i minste fall bør kunne fastsettes til dette beløpet. Så kan dette beløpet dobles om overtredelsen er grovt uaktsomt... og så kan man legge på litt til for krenkelse av ideelle rettigheter om man i tillegg ikke er kreditert. Man kommer ganske fort opp i en sum av 10 000,- kroner da. Jeg har selv fakturert andre selskaper for ulovlig bruk av mine fotografier, men jeg pleier ikke å sende til ideelle organisasjoner eller bloggere.
 6. Det er ikke verdens undergang med D på vitnemålet første året. Kan det stemme at du går på UiT? Sats på å gjøre det bedre neste år. Hvis det fortsatt ikke går, så kan du jo vurdere å hoppe over til lektor. Du vil jo uansett ha undervisningskompetanse i rettslære.
 7. Gjennomsnittskarakteren på jusstudiet ligger på grensen mellom C og D. Det er ikke umulig å få en advokatfullmektigstilling med gjennomsnittlige karakterer, men veien dit er litt lengre. Da må du belage deg på å flytte og ta noen litt mindre spennende stillinger i starten av karrieren. Du har ellers enda fire år igjen av studiet - så du har alle muligheter til å forbedre snittet. Hvis du har interesse for juss anbefaler jeg deg å fortsette.
 8. Hva du jobber som: Politiadvokat Hvor gammel du er: 31 Hva du tjener du: 635 000 pluss overtid Erfaring: 1 år i kommune, 1 år i påtalemyndigheten Utdanning: Master i rettsvitenskap Annet: Mobil
 9. Hei alle. Jeg har hatt et kosthold som har vært innrettet slik at jeg har gått ned i vekt. Nå er det slik at jeg må legge inn en innsats matmessig for å få kalorioverskudd. Hva bør jeg spise om jeg skal bygge muskler? Jeg har til en viss grad klart å bygge noe muskler kombinert med vektnedgang, men det går veldig sakte. Nå drikker jeg melk etter ei treningsøkt for proteinets del. Er det slik at jeg må være i kalorioverskudd for å få fart på muskelbyggingen? Ellee er det nok med balanse?
 10. Det er lovlig og følger for så vidt av varemerkeloven § 6. Når Biltema har omsatt sin vare er den deretter fritt omsettelig i markedet. Ellers er det fritt å importere innenfor EØS-området. Når en vare er omsatt innenfor EØS-området, er den fritt omsettelig i hele EØS. Dette som følge av prinsippet om fri bevegelse av varer og tjenester.
 11. Hvor høy er terrassen målt fra gjennomsnittlig planert terreng? Hvor langt ut fra bygningens fasadeliv stikker den? Terrasser som er under 1 meter høye og som stikker mindre enn 4 meter fra bygningens fasadeliv er unntatt byggesaksbehandling. Disse kan bygge inntil 1 meter fra nabogrensen, jf. SAK10 § 4-1 bokstav d. Du kan uansett søke kommunen om tillatelse til å plassere terrassen nærmere enn fire meter fra nabogrensen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4. Dette da terrasse er å anse som et mindre tiltak. Alt dette med forbehold om at ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Det har ingen betydning for forholdet mellom deg og naboen din at selger ikke har gitt korrekt informasjon om grenselinjer. Dette kan begrunne et erstatningskrav mot selger - uten at jeg skal gå nærmere inn på det.
 12. Banken får som regel tilsendt en beslagsbeslutning utferdiget av saksansvarlig politijurist på saken. Da er banken pliktig å utlevere informasjonen om ikke banken velger å prøve beslaget for retten. Grunnvilkåret er at det er skjellig grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling (ikke nødvendigvis av den beslaget er rettet mot) og at beslaget kan antas å ha betydning som bevis.
 13. Takk for gratulasjonene folkens! Målet har flyttet seg fordi jeg jeg ser at det er rom for å ta av litt til. Da jeg kom til 80 følte jeg fortsatt at jeg hadde for mye mage. Jeg er ikke ute etter vaskebrett, men ønsker ikke noen muffinstopp over beltespenna. Derfor er målet satt rundt 10 kg ned. Da er jeg fortsatt godt innenfor ideal etter BMI. Etter BMI vil jeg være undervektig ved 62 kg, og så langt skal jeg ikke gå. Nå er ikke BMI noen fasit. Jeg er imidlertid ikke særlig muskuløs. Når jeg når vektmålet tenker jeg å bygge opp igjen med litt muskler håper jeg. Jeg har et ganske avslappet forhold til kosthold. I gjennomsnitt prøver jeg å ligge litt under 2000 kcal dagen. Jeg drikker ikke noe med sukker (det var i hovedsak brus som gjorde at jeg la på meg) og inntar omtrent ikke noe alkohol. Spiser mest kylling og fisk. Lite brødmat siden jeg er hveteintolerant. Til slutt for øvrig et bilde fra 2014 og et fra idag.
 14. Statusoppdatering! Veier idag 75 kg. Er 184 cm høy (ifølge siste måling hos politiet 😂) så det gir en BMI på rett over 22. Målvekt er 68—70. Bare noen få kilo igjen, så justerer jeg kaloribudsjettet til å opprettholde i stedet for reduksjon. ☺️ Har gått fra klær i størrelse XXL til M. Kan nå handle finklær uten problemer. Pga. stort vekttap er det stor sannsynlighet for at det etter hvert blir bukplastikk på meg. Er glad jeg fikk dette til uten gastric bypass hvert fall. 🙏 Trener styrke to ganger i uka. Lite kondisjonstrening utover litt spinning. Kanskje legger jeg ut progresjonsbilder fra årene som er gått. ☺️☺️
 15. Antar det er setene egentlig.
×
×
 • Create New...