Jump to content

Star Fox

Medlemmer
 • Content Count

  1887
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

808 :)

About Star Fox

 • Birthday 02/28/1990

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

18997 profile views
 1. in Står i dativ. Ubestemt tidspunkt i et bestemt tidsrom. Im September. In den kommende Wochen. In der letzten Zeit. nach Står i dativ. Brukes for å markere noe som skjer eller har skjedd etter en annen hendelse. Nach der Party. Nach dem Unterricht. vor Står i dativ. Brukes for å markere noe som skjer heller har skjedd før en annen hendelse. Vor der Prüfung. an Står i dativ. Bruks for dag og dato. Am Freitag. Am Vormittag. Am 28.01.1990. gegen Står i akkusativ. Brukes som regel for å markere et mer unøyaktig tidspunkt. Gegen 12:00 Uhr. seit Står i dativ. Brukes for å markere noe som har skjedd i fortiden og som fortsatt pågår eller nylig har opphørt. Seit August. ab Står i dativ. Marker et fremtidig tidspunkt for en begynnelse av en hendelse. Ab dem 10.10.2020. bis Står i akkusativ, men skriver du bis zu står det i dativ. Brukes for å markere et sluttidspunkt for en hendelse. Bis Morgen. Bis zur Abenddämmerung. innerhalb Står i genitiv. Brukes for å markere at en hendelse skal skje innen et gitt tidsrom. Innerhalb eines Monats.
 2. Se her. Jeg regner med at dataingeniører flest tjener mellom 500 000 og 1 000 000 - med et snitt på rundt 700 000. Tror du kan finne statistikk på det hos NITO.
 3. Det finnes IT-linjer uten krav om R-matte. Se her og her. Jeg trivdes heller ikke med folk før jeg begynte på folkehøgskole. Det ble et kjempeår med mange nye venner. Du bør hvert fall vurdere det.
 4. Du kan bli en riktig god streamer, tjene drøssevis med penger og bli Norges svar på Pewdiepie. Det er noe de aller, aller færreste greier, men umulig er det jo ikke. Da må du nok ha et bredere grunnlag enn GTA og Overwatch, og du må sannsynligvis droppe å streame på norsk. Du kan studere. Vil du studere noe som kan brukes innen streaming, anbefaler jeg å studere noe mediarelatert. Vil du ha en sikker jobb, anbefaler jeg deg å studere noe innenfor IT, helse eller skole. Hvis du er helt blank, anbefaler jeg virkelig, virkelig å ta et år på folkehøgskole. Det finnes linjer for de aller fleste - der i blant innen esport.
 5. Konsekvensene av folkeregistreringen går jo ikke utover deg? Jeg forestiller meg at dette også kan være "taktisk" folkeregistrering mtp. lån/stipend fra Lånekassen eller utbetalinger fra NAV. Det er for øvrig lov å være folkeregistrert et annet sted enn der man bor så lenge man er student.
 6. Skogsveier er som hovedregel private (jeg kjenner ikke til noen kommunale skogsveier her jeg bor), og eier vil kunne begrense hvem som kan bruke den i kraft av sin eiendomsrett.
 7. Du finner ut om veien er privat eller kommunal på vegkart.no. Marker vegen. Om det står KV er den kommunal, PV om den er privat.
 8. Du kan begynne med personvernforordningens artikkel 4 til 7. Lagring av opplysninger i forbindelse med adgangskontroll er omfattet av forordningen.
 9. Sjekk straffeloven § 162.
 10. Spørsmålet om habilitet besvares av § 6 i forvaltningsloven. Du kan først vurdere om automatisk inhabilitet foreligger etter fvl. § 6 første ledd bokstav b. (Sidelinje så nært som søsken inkluderer ikke nieser/nevøer. I forarbeidene til den kommende forvaltningsloven er dette foreslått endret til sidelinje så nært som fetter/kusine - hvilket vil inkludere nieser/nevøer.) Deretter kan du vurdere om inhabilitet foreligger etter andre ledd. Du må vurdere om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til rektors upartiskhet (at det er niesen kan være et slikt forhold). Du bør også vurdere om utvisningsvedtaket har innebåret en fordel, ulempe eller tap for rektor eller Ida (kan det sies å være en fordel for Ida at Marte har blitt utvist?). Videre skal det legges vekt på om en part har reist en inhabilitetsinnsigelse (men dette får bare betydning i tvilstilfeller.) Avslutningsvis kan du dra inn fjerde ledd. Er det åpenbart at tjenestemannens, altså rektors, tilknytning til partene ikke vil kunne påvirke rektors avgjørelse - så kan man se bort fra habilitetsreglene (skolen har nulltoleranse mot mobbing og det foreligger videoopptak av mobbing - resultatet er derfor kanskje åpenbart? At det må være åpenbart tilsier at terskelen er høy for å kunne bruke bestemmelsen i fjerde ledd, og er nok helst ment for kurante avgjøreler.) Du må uansett drøfte om det foreligger offentlige eller private interesser som tilsier at rektor bør erklære seg inhabil likevel. Hva er konsekvensen hvis det foreligger inhabilitet? Foreligger det en rimelig mulighet for at feilen kan ha virket inn på vedtaket, så er vedtaket ugyldig. Det er som regel tilfellet ved inhabilitet.
 11. Fått jobb som påtalejurist i politiet. Har endelig nådd målet jeg satte meg på videregående.
 12. Har tatt imot jobbtilbud i politiet, og begynner å jobbe som politifullmektig etter sommeren! Til gjengjeld går jeg ned til 580 000,- i fastlønn. Siden dette er jobben jeg har hatt som mål siden videregående var det en no-brainer.
 13. Maksimal mønehøyde er 9 meter om ikke annet følger av reguleringsplan eller kommuneplan. Et sånt prosjekt vil for øvrig uansett være søknadspliktig. Regler knyttet til estetikk (herunder kledning) fremgår av eventuell plan.
 14. Om du velger å studere i Tyskland, så tenker jeg at fordelen kommer til å ligge i at du har vist stor grad av selvstendighet ved å studere i utlandet. I tillegg vil du kunne vise til opparbeidet språkkompetanse i tysk (hvis ikke du er lat og gjør alt på engelsk). Jeg ville imidlertid hoppet over den private skolen, og gått for et av Tysklands flotte offentlige universiteter. Universität Mannheim har et kjempegodt rykte og fakultetet for Betriebswirtschaftslehre (BWL) er pent. Studentmiljøet i Heidelberg-Mannheim er for øvrig toppers. For øvrig kan du sjekke ut denne linken. Og denne.
 15. Er kjempefornøyd med min GTE. Nå har jeg imidlertid ikke noe særlig peiling på bil, men ren el i nordnorsk vinter begrenser seg til 20km om du ikke vil "fryse av dæ nævvan". I hybridmodus synes jeg forbruket er helt greit, og ligger i snitt på rundt 0,45 - 0,5 liter på mila - på nordnorske veier. Synes ikke at girkassa bråker. Bilen har gått under 26.000km. Jeg synes i alle fall det var mye bil for knappe 185 000.
×
×
 • Create New...