Jump to content

Ernie

Medlemmer
 • Content Count

  6567
 • Joined

Community Reputation

376 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Ikke oppgitt

Recent Profile Visitors

8851 profile views
 1. Der tror jeg du er litt på kollisjonskurs med industrien for så si det mildt. Teknisk sett har du selvsagt rett (8U er ikke standardisert), men jeg tror hvis du måler de fleste (1 til 3U) kubesatellittene i dag, så følger de ikke de designkriteriene slavisk. Spesielt de ytre målene har mer sammenheng med hvilken «deployer» de går inn i, enn hva CubeSat standarden faktisk sier. Det er tross alt kjekt å hente ut et par ekstra mm. for å få plass til antennen, utfellbare solcellepanel eller hva annet man har som stikker litt ut. Så kan man selvsagt diskutere i hvilken grad det er uheldig at ting er sånn, men industrien drives av defacto standarder, ikke «CubeSat Design Specification». Da kan man også diskutere hvorvidt det er noe poeng å skille mellom 1-3U, og kubene som er større enn 3U. De færreste vil klare å skille mellom de allikevel.
 2. Jeg synes i grunn det er litt kjipt at man her fokuserer på bilindustrien. Det er aldeles ingen synd på de i disse dager. De er i en særskilt sterk posisjon på grunn av ordrestørrelsene og står aller fremst i køen når brikkene skal deles ut. Dette gjør at de det siste året indirekte har sparket beina under mindre industri. For oss som ikke er bilindustri og produserer i mindre kvanta, betyr dette at vi må bruke ufattelig mye tid på å saumfare markedet for brikker. Vi må også re-designe med alternative komponenter. Det er et rent helvete for tiden hvor man er helt avhengig av å finne seriøse mellommenn og skille de fra de totalt useriøse aktørene som utelukkende forsøker å lure godtroende bestillere. Det snakkes om å sikre tilgang til brikker ved å produsere de utenfor Asia, men dette stinker det ærligtalt lobbyvirksomhet fra bilindustrien av. Det vi trenger er beinhard rasjonering og langt mer rettferdig fordeling av de brikkene som faktisk produserer.
 3. Nå er vel ikke akkurat alternativene å la 75-åringene reise eller la de unge reise. Alternativene er å la 75-åringene reise eller ingen får reise. Er det ikke bedre å gi de som beviselig har langt, langt mindre sannsynlighet for å spre viruset rundt, mer frihet enn at all skal vente til viruset er borte? Ja, det er selvsagt kjipt for de som ennå ikke er vaksinert, men det er bedre at de det er fornuftig å åpne opp for får gå mer fritt rundt og sparke hjulene i gang igjen enn at alle skal sitte og vente. Når det kommer til jobb så er det forøvrig for mange sludder og vas å påstå at de må ha ferie i sommeren. Man må da ærlig talt ikke ta ut fellesferieukene. Ferie i august og september fungerer det også
 4. Planene om skyte opp satellitter fra Andøya ser ut til å rulle videre. Personlig er jeg veldig spent på å se resultatet av dette. Det er unektelig spennende at Norge kan selv plassere ting ut i rommet i fremtiden. Så får vi bare håpe på at norsk industri følger opp og etterhvert blir del av leveransene til oppskytinger. Akkurat nå er det vel litt tamt på den fronten. Riktignok, dette er et prosjekt som stammer fra samarbeid med NAMMO, så jeg regner med at det kommer noen raketter eller rakettmotorer derfra i det minste. https://www.andoyaspace.no/articles/rocket-factory-augsburg-secures-launch-site-in-andoya-norway https://www.andoyaspace.no/articles/isar-aerospace-signs-exclusive-launch-pad-in-norway-for-up-to-20-years
 5. Jeg burde fulgt litt bedre med her, men svaret på dette ser ganske tydelig ut til å være at de ikke ønsket at videostrømmen skulle være offentlig. https://whitebox.global/2021/04/12/spacex-falcon-9-video-now-encrypted/
 6. Dette er vel hva man kan kalle en utrolig banal og skrekkelig urovekkende sårbarhet. Eksemplet Microsoft viser til er så skrekkelig simpelt at eneste fornuftige respons er Det burde ikke være mulig for overflytsfeil å luske rundt i koden på den måten. Når det er sagt: Sikkerhetskritisk utstyr burde ikke bruke dynamisk minneallokering uansett, så eksempelvis medisinsk utstyr burde vel strengt tatt ikke være rammet her. Realitetene er vel dessverre noe helt annet...
 7. Dette er litt skudd i blinde, men er det noen som kjenner til en standard for maskinlesbar ICD? Før noen kommer dragende med OpenAPI og andre web-baserte løsninger. Dette er ment for definisjon av kommand-respons baserte systemer uten å definere hvor man kobler seg til for å utveksle data (i denne konteksten snakker vi om embedded systemer og dermed SPI, I2C, U(S)ART o.l. som fysisk grensesnitt). Det jeg/jobben har i dag er to iterasjoner med proprietære formater. I tillegg har vi en konkurrent og underleverandør som har sitt eget proprietære format. Alle disse formatene beskriver essensielt Hvilke kommandoer man kan sende Hvilke data parameter en kommando tar Hvilke data som returneres tilbake Dataene som utveksles er effektivt en språk-uavhengig definisjon av en struct som bare sier noe generisk om datatypene, typisk basert på en C-tolkning av hva dataene er. Formålet med formatet er å kunne auto-generere kode som eksponerer et API i C, Python e.l. som tillater en å snakke med systemet. Dette har vi hatt god suksess med og vi genererer i skrivende stund et sted mellom 300 000 og 400 000 linjer med kode (med ca en 1:10 faktor data inn mot kode ut). Før dette ruller alt for langt avgårde er jeg derimot ganske interessert i å finne ut om det allerede finnes en standard som dekker dette behovet allerede. Hvis det eksisterer er jeg selvsagt interessert i å jobbe mot og bruke noe eksisterende. Hittil har jeg derimot ikke klart å finne noe passende. Siden dette er et format vi i økende grad deler med kunder og klienter så får vi jevnlig spørsmål om de står fritt til å gjenbruke det, noe som gjør at jeg vurderer å presse på for og publisere det som en åpen standard. Derimot er det ingen grunn til å gjøre det hvis det allerede eksisterer.
 8. Hvilken pilar er det du mener Red Hat har slått ned? Det er en antagelse fra din side. Hvordan veit du at dette spesifikt er rettet mot Stallman, og ikke handler om å vise at man tar egne ansattes velvære på alvor uavhengig av kjønn, legning osv. og tar eksempelvis seksuell trakassering på alvor? Som ansatt ville jeg personlig vært høylytt kritisk til ledelsen i bedriften jeg jobber i hvis de ikke tar avstand fra seksuell trakassering, overgrep, kjønnsdiskriminering osv. Hadde jeg jobbet i en bedrift som støttet FSF ville jeg naturlig nok også vært høylytt kritisk til at man økonomisk eller på andre måter støtter FSF eller andre entiteter som ikke tar slik problematikk på alvor. Det er ganske åpenbart at FSF ikke tar disse temaene på alvor. Uansett, unnviker du poenget her. Det må være lov å være politisk uenig og som følge av det trekke støtten til hva det nå enn måte være man støttet. Det er forskjell på kritikk og å påstå at man ikke bør ha lov til å foreta seg visse ting. Du uttaler deg helt klart i sistnevnte kategori all den tid du sier at Red Hat ikke bør ha anledning til å ta avstand fra FSF og/eller Stallman fordi det på en eller annen måte kan vris til å hindre hva og hvor Stallman kan ytre seg.
 9. Det er søkt, nettopp fordi FSF ikke er Stallmans eneste sted for å ytre seg. I tillegg er det ei heller slik at Red Hat er i noen som helst posisjon til å hemme Stallmans muligheter til å ytre seg. Så det du altså sier er at det ikke er lov å trekke støtten til enheter man politisk er uenig med. Hvis du støtter MDG, og de sier noe du er politisk uenig i, så har du ingen anledning til å slutte og støtte MDG. Det vil tross alt være «å hemme meningsytrere som trosser demmes politiske standpunkt». Helt ærlig: Jeg forstår aldeles ikke hva du vil frem til her. Det er direkte udemokratisk å påstå at Red Hat ikke skal kunne trekke støtten til entiteter de er uenig med, selv om det «bare» er politisk uenighet. Du argumenterer i grunn mot deg selv her, men jeg tror ikke du helt innser det...
 10. Så det du sier er at det å frata Stallman en posisjon i styret er det samme som å «sparke i krakken til noen som står på den og ytrer meninger de misliker»? For meg høres det veldig søkt. Ellers registrerer jeg at du tydeligvis mener at Red Hat ikke har lov til å ha politiske meninger. Da er vi jo tilbake til markedsfrihet som du tidligere har påstått du ikke er motstander av, men som du her gir indirekte uttrykk for allikevel er problematisk. Forøvrig, hvis vi er litt mindre selektiv med saksa og fortsetter å lese pressemeldingen fra Red Hat så sier de også at Du forstår at dette kan leses som kritikk av FSF-styret (spesifikt styret uten Stallman), og har med mer enn bare Stallman å gjøre?
 11. Da foreslår jeg at du utdyper hva du mener med «cancel culture» og hvorfor det er relevant å si at Red Hat bedriver nettopp det. Hvis det er til hjelp så kan vi vende tilbake til noe du skrev tidligere Hva mener du med dette? Hvor får du det fra at Red Hat er «anti-demokratisk» eller forsøker å «utstøte Stallman fordi han har en kontroversiell mening»? Fra mitt ståsted har ingen av delene noen som helst rot i virkeligheten
 12. Nå er det du som benytter uttrykket i utgangspunktet, så du burde vel være inneforstått med hva det betyr? Kan slenge ved en link til en ordbok om det hjelper deg https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cancel-culture Uansett, dette har ikke noe med «cancel culture» å gjøre. Vi snakker ikke om et tilfelle hvor noen tabber seg ut, unnskylder seg, opplever at unnskyldningen ikke blir akseptert og i grunn mister all mulighet til å forklare sin side av saken. Vi snakker i stedet om et tilfelle hvor en kontroversiell, offentlig person i en årrekke har komme med dårlige uttalelser. Vedkommende har på ingen måte tatt det innover seg, men har fortsatt full mulighet til å komme med sin side av saken. Såvidt jeg veit, snakker vi heller ikke om noen ren heksejakt på Stallman fra Red Hats side. I stedet har Red Hat uttalt Når man nå ser det stikk motsatte (styret har tilsynelatende holdt avsteming vedrørende Stallman, og et flertall har akseptert hans tilbakegang inn i styret) så er det vel naturlig at man vurderer hvorvidt er riktig å fortsette å støtte FSF. Jeg skjønner at det er beleilig å koble kritikk av FSF-styret med Stallman her, men det er to forskjellige ting. Det må være anledning for å kritisere et styre uten at det på død og liv må handle om den ene kontroversielle personen i styret. I dette tilfellet er det tross alt styret uten Stallman som har foretatt en dårlig avgjørelse ut fra Red Hats syn. Så med det sagt, hva i alle dager er det du mener er «cancel culture» i denne saken?
 13. Du sier du ikke er motstander av markedsfrihet, men samtidig benytter du et uttrykk som utelukkende brukes med den hensikt å begrense enkeltpersoner eller bedrifters adgang til å nettopp selv velge hva de støtter. Det henger ikke på greip. Selvsagt har det substans. Det samme har enhver annen avgjørelse en bedrift tar. De ruller da tross alt ikke en terning hver gang de bestemmer seg for noe. Det betyr allikevel ikke at dette er «cancel culture». Det er helt legitimt for Red Hat å si at «vi liker ikke signaleffekten det har å hente Stallman inn i styret igjen, derfor avslutter vi vår støtte». Det er fritt frem for alle og enhver å være uenig med en slik avgjørelse, men det forandrer ikke at det er fullstendig tullete å slenge ut et uttrykk som «cancel culture».
 14. Betyr dette at du ikke støtter markedsfrihet? Hvis du velger å kjøpe en vare eller tjeneste så er du for evig og alltid bundet til leverandøren? Ærlig talt, dette leser jeg som en utrolig lite gjennomtenkt uttalelse. Red Hat har uttalt at de ønsker å se mer mangfold i FSFs styret. FSF har selv valgt å ikke følge opp dette, og nå kom dråpen i form av å akseptere Stallman inn i varmen igjen. Da bør det faktisk være tilnærmet ukontroversielt at Red Hat fjerner støtten. Det er en konsekvens av å ikke se de endringene man ønsker. Riktignok, det er veldig enkelt å slenge ut en «cancel culture» når man er uenig i hva Red Hat ønsker å oppnå, men det fjerner ikke Red Hats fulle rett til å støtte det de selv ønsker å støtte. Du har selv friheten til å velge å støtte FSF hvis dette opprører deg så mye.
 15. Jeg er klar over at det er et sterkt ord, men dessverre er det slik at alt for mange har et inntrykk av at trening er det som skal til for å gå ned i vekt. Hvis du leser deg igjennom den artikkelen jeg linket til så bør det være forståelig at man skal være særdeles bevist på hva man holder på med før trening faktisk er i stand til å oppfylle målet om vektnedgang. For den vanlige mannen i gata så er kosthold det man må fokusere på for å oppnå vektnedgang. Trening bør være motivert av å oppnå bedre helse, kondisjon og/eller styrke. Det er et mye mer realistisk syn på tingene, og skaper ikke urealistiske forestillinger om hva trening vil oppnå.
×
×
 • Create New...