Jump to content

Adaptus

Medlemmer
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

23 :)
  1. Føler jeg må tidlig hoppe inn og pressisere noe her; Det sykepleiere, fagarbeidere osv har godtatt er ikke helt det samme som er tilbudt lærerne. Det er en vesentlig forskjell på hvordan dette fordeles. Det er ikke slik at lærerne somhelhet får 3,7 i økning, på linje med frontfaget. Dette er fordelt ganske skjevt ut ifra hvordan tilbudet er. Under ligger en tabell som viser hvordan dette treffer de forskjellige stillingsgradene og ansinitetsnivåene. Stillingsgrupper Grunnlønnsvekst stillingsgruppene kap. 4 (sentrale tillegg per 1. mai 2022) Gruppe 1 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillinger uten særskilte krav til utdanning 3,8 % 3,7 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % 3,1 % 2,8 % Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6,7 % 4,6 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,1 % Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 5,9 % 4,3 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % Gruppe 2 Lærer og stillinger med krav om 3-årig u/h-utdanning 8,0 % 5,5 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % Adjunkter og stillinger med krav om 4-årig u/h-utdanning 7,6 % 5,2 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % Adjunkt med tilleggsutdanning og stilinger med krav om 5-årig u/h-utdanning 6,0 % 3,9 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5,8 % 3,9 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,3 % Lektor med tilleggsutdanning 5,8 % 3,8 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,3 % (Kilde: https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2022/sa-lite-mener-ks-larerne-bor-fa-i-arets-oppgjor/) I praksis er meste av økningen gitt til nyutdannede. Litt pussig at dette i største grad gis til feks adjunkter med 4-årig utdanning. En utdanning som nå er erstattet av masterløpet og dermed er alle som evt er utdannet innenfor denne gruppen i år de som av forskjellige grunner har utsatt studiene. Det er triksing med tall. Forskjellen mellom avtalen til Oslo og KS forøvrig ligger på at de i oslo er enige om å følge frontfaget og ikke har denne merkelige tabellen som vi andre får. Jeg som er adjunkt med tillegsutdanning og 6-års ansinitet, får 2,9. Et godt stykke under 3,7, sett i lys av at dette ikke er første året med denne typen utregning så må man nesten sette hardt mot hardt. Så selv om sykepleiere og oss lærere i utgangspunktet havner i samme "gruppe" så er det ikke samme avtalen.
  2. Kunne vært en interessant tråd, men om det skal være noe psuedokonspiratorisk vås om at vi er styrt av ditt og datt så ødelegger det litt. På topic, dersom under angrep og invasjon av en fremmed makt? Ja jeg ville kjempet, uavhengig av rolle. Om det så er å sendes til fronten eller logistikk i trygge områder. Alternativet av at jeg nekter er at annen uansett må gjøre det i mitt sted, en eller annen vil måtte stille og fylle de skoene. Hvorfor skal jeg være villig til å ofre andre om jeg ikke er villig til å gjøre det samme for andre? Fortjener jeg frihet om jeg er villig til å la andre dø for det, men ikke gidder å risikere meg selv?
  3. Nei, det er ingen forskjell i måten vaksinerte og uvaksinerte behandles. Hverken blant ansatte eller elever. Funksjonen til grønt, gult og rødt nivå (trafikklysmodellen) er å ha kontroll på antall nærkontakter, slik at dersom det er smitte i en klasse, så spres dette til færrest mulig. Om vi tar for oss rødt nivå som eksempel, så tilsier dette at vi som lærere skal forholde oss til færrest mulig klasser, slik at om det var smitte i en klasse, setter vi ikke 5-6 andre klasser i karantene fordi vi var innom der og underviste en time i x fag i løpet av uka. Når det er smitte, så er smittesporing og varsling lettere i en gruppe på 15, enn en gruppe på 150. Samtidig gjør dette at er det smitte, så er det kanskje kun den gruppa/klassen på 15 som måtte gå i karantene, fremfor alle 150. Vi vil ha elevene på skolen, ikke i en tilstand der det er frem og tilbake mellom hjemmeskole, karantene og vanlig undervisning. Om du er vaksinert eller uvaksinert har null å si på dette. Samme med foreldremøter osv på gult/rødt nivå. Er smittetrykket høyt, så er det rimelig blåst å samle foresatte til et sted mellom 20 og 30 elever i et rom, når disse da normalt ikke ville hatt et møtepunkt der så mange er samlet. Da kjører vi heller digitale møter. Irrelevant om de foresatte da er vaksinerte eller uvaksinerte. Vi står ikke med lister og fører kontroll på det, vi har null innsikt og kunnskap om dette. Nå er dette stort sett hvordan det var. Fra og med skolestart denne høsten er intensjonen at det skal være grønt nivå, dvs en vanlig skolehverdag slik som før pandemien. Noen tiltak fortsetter, feks fokus på god håndhygiene og vask, noe som vi har erfart har effekt på mer enn bare Corona. Noen skoler og områder har måttet gå tilbake på gult ila denne perioden, pga kraftig økende smitte blant elevene, men dette har kun vært i korte perioder slik at smitte sporing har klart å få oversikt over situasjonen. Min skole har vært med på dette, men er nå tilbake på grønt uten smittetilfeller de siste ukene. Men, siden du tydeligvis har bedre greie på det som har vært min hverdag... Hvordan konkret mener du at grønt, gult og rødt nivå brukes i skolen til å forskjellsbehandle vaksinerte på skolen? Er det da voksne du mener? Elever? Ansatte? Foreldre? Helt konkret, ikke noe synsing med dersom atte og fordi fordi. Konkrete, tydelige eksempler på hvordan vaksinerte og uvaksinerte har blitt og blir forskjellsbehandlet i skolen.
  4. Usikker på hvorfor jeg gidder, men.... Det du er ute og surrer med her, i forhold til rødt og gult nivå handler ikke om vaksine, vaksinerte eller uvaksinerte. Det handler om smittesituasjonen ved en aktuell skole/kommune. Er smittetrykket høyt blant elevmassen/ansatte, kan dette medføre et rødt nivå, for å få ned antallet nærkontakter mellom grupper som kan ha smitte, slik at man får oversikt, får smitte under kontroll og kan gå tilbake til et lavere nivå. Ikke et ord, hverken i form av det som er skrevet eller intensjonen bak handler om at vaksinerte og uvaksinerte skal forskjellsbehandles eller at det ligger en skjult agenda til dette. Det er for å sikre at elever, ansatte og familier kan unngå å få smitte spredt til seg og sine via skolen som arena. Det er for å ivareta en så tilnærma normal skoledag som mulig, uten nedstengning, karantene og hjemmeskole. Jeg er lærer, har stått i det her i 1,5 år nå, sett elevene mine bli berørt av det her i 1,5 år. Fortsett gjerne å leve i fantasiland og konspitåka, men ikke prøv å dra noen søkt kobling mellom din fantasi og den hverdagen vi fortsatt står i uten å i det minste ha forstått hva det er du prøver å lage et poeng ut av.
×
×
  • Create New...