Jump to content

Dan-Levi

Medlemmer
 • Content Count

  1183
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

235 :)

About Dan-Levi

 • Birthday 11/28/1985

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er det oppstartskostnad om du integrerer selv? Om ikke kan jeg tilby integrering til en rimeligere pris.
 2. De er gode på.support, har global rom og er enkelt å flashe om, hilsen Xiaomi poweruser.
 3. Bra du fungerer 👍 Du kan inkludere e-postadresse for innsender i $msgTxt i eposten, eller bruke som reply adresse. Grunnen til at du ikke kan bruke innsender e-postadresse i $headers (from) variabelen er pga one.com, og har med sikkerhet å gjøre. Man vil ikke at hvem som helst skal kunne sende e-post med hvilken som helst adresse. Det beste er å ha en e-postadresse som er innunder domenet ditt, og deretter inkludere e-postadresse til innsender i enten epostens tekst eller svaradresse.
 4. <?php error_reporting(0); $msg=""; if(isset($_POST['submit'])) { $to = "my email adresse, fjernet dette for å skjule mitt epost for dine øyner"; $subject = "Form Submission"; $name = $_POST['name']; $email = $_POST['email']; $message = $_POST['message']; $msgBody = 'Name : '.$name. ' has written you : '.$message; // ENDRET HEADERS - SETT IN EN E-POST ADRESSE UNDER DITT DOMENE // @slotit.no $headers = 'From: webmaster@slotit.no' . "\r\n" . 'Reply-To: webmaster@slotit.no' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $secretKey = "Fjernet nøkkel for dine øyner !!!!"; $responseKey = $_POST['g-recaptcha-response']; $url = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=$secretKey&response=$responseKey"; $response = file_get_contents($url); $response = json_decode($response); if($response->success){ if(mail($to, $subject, $msgBody, $headers)){ $msg="Message Sent Successfully!"; } else{ $msg="Failed to send the message!"; } } else{ $msg="Verification Failed"; } } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="author" content="AMRC"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <title>Kontakt Skjema</title> <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous"> </head> <body class="bg-info"> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-lg-4 bg-light rounded mt-3"> <h4 class="text-center text-dark p-2">Kontakt oss</h4> <form action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" class="p-2"> <div class="form-group"> <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Ditt Navn" required> </div> <div class="form-group"> <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Ditt Epost" required> </div> <div class="form-group"> <textarea name="message" class="form-control" rows="4" placeholder="Skriv din beskjed her" required></textarea> </div> <div class="form-group"> <div class="g-recaptcha" data-sitekey="Fjernet nøkkel for dine øyner !!!!"></div> </div> <div class="form-group"> <input type="submit" name="submit" value="Send" class="btn btn-danger btn-block"> </div> <div class="form-group"><h4 class="text-success text-center"><?= $msg; ?></h4></div> </form> </div> </div> </div> <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script> </body> </html> We om denne fungerer. Legg merke til headers.
 5. Fungerer dette? <?php $to = 'testepost@sloit.no'; $subject = 'emne'; $message = 'hei'; $headers = 'From: webmaster@slotit.no' . "\r\n" . 'Reply-To: webmaster@slotit.no' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); ?>
 6. Eksisterer e-postadressen du sender fra, og ender adressen med @slotit.no ?
 7. Mail funksjonen fungerer i one.com. Etter $response = file_get_contents($url); $response = json_decode($response); lim inn print_r($response); return; Hva får du da?
 8. Hadde aldri gjort dette selv men her er en treffteller som bruker en tekstfil for å lagre antall treff. TreffTeller.class.php <?php class TreffTeller { private $_hitFileName = "hitCounter.txt"; private $_hits = 0; public function __construct() { if(!file_exists($this->_hitFileName)) { $_file = fopen($this->_hitFileName, 'w'); fwrite($_file,"0"); fclose($_file); } $this->_hits = (int)file($this->_hitFileName)[0]; } public function Hit() { $this->_hits++; $fp = fopen($this->_hitFileName , "w"); fwrite($fp,"$this->_hits"); fclose($fp); } public function Get() { return $this->_hits; } } ?> Denne filen må inkluderes slik at klassen er tilgjengelig. Det enkleste vil være å legge filen i samme mappe som index.php fila til cubecart og inkludere klassen i index filen. Nederst i index.php lim inn kode under include 'TreffTeller.class.php'; $treffTeller = new TreffTeller(); På sidene du vil at et "Hit" skal registreres må metoden Hit() kjøres slik: $treffTeller->Hit(); Der du vil at antall hits skal vises bruker du metoden Get() // Lagre antall treff i en variabel $treff = $treffTeller->Get(); // Print ut treff echo $treff;
 9. Hei, Jeg har mulighet til å lage et program slik du beskriver. Setter pris på å vite om dette er en skoleoppgave eller om det er til en kunde av deg. Trenger å vite om dette er til Mac, Windows, Linux. Gjerne rediger første post med mer informasjon.
 10. Chromecast, uten tvil. Kan brukes med mobiltelefonen din.
 11. Da trenger du et webhotell og hvis sidene skal være dynamiske må du kunne server side programmeringsspråk som PHP, og helt sikkert en database som MariaDB, MYSQL feks. Flere tilbyr dette som en samlet tjeneste, one.com feks. Det er bratt læringskurve, frontend er bare en liten bit av å lage nettsider fra bunn. En fin måte å komme i gang er å se på tutorial på YouTube. Emner du kan søke på er web hosting, frontend, cms with php and MYSQL. Cms står for content management system, både joomla og Wordpress er cms. Det er en fin liten serie du kan se på her:
 12. Flere leverer nå tjenester for enkel hjemmesidebygging, WIX for eksempel, en av de mest populære. Wordpress er også veldig populært.
×
×
 • Create New...