Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/07/20 in all areas

 1. 9 points
  Er nok en luguber konspirasjon i bakgrunnen her tenker jeg.
 2. 8 points
  Vi trenger litt positivitet: - Ingen har dødd av Covid-19 i Norge siden 20. august - Antall innlagte har holdt seg stabilt lavt på ca. mellom 12-17 personer i et par måneder - Sist vi hadde over 20 innlagte var 28. juni - Antall innlagte har ikke økt noe særlig siden smitten økte tidlig i august - Kun 42 mennesker under 30 år har vært innlagt på sykehus - 0 er på intensiven nå - det har ikke vært flere enn 2 på intensiv samtidig siden 6. august - Èn person i aldersgruppen 30-39 år har dødd av Covid-19. Ingen i aldersgruppen 0-29 Det er grunn til å ha et håp om at den store økningen med smitte vi har sett i det siste ikke vil føre til mange flere innlagte og alvorlig syke/langtidssyke.
 3. 8 points
  Sto det i regjeringens strategi at de ville gå for hydrogen koste hva det koste vil? Neppe Sto det i regjeringens strategi at de ville gå for hydrogen uansett lokale utfodringer med produksjon, frakt, forsyingssikkerhet, risiko for ulykker både på sjøen og på land? Neppe Tror virkelig vegvesenet at hydrogen-alternativet blir helt fossilfritt? Det virker som SVV har vært selektiv i omgang med fakta og plukket de delene de selv hadde lyst til å lese og vendt det blindet øyet til resten.
 4. 7 points
  Av og til er det lurt å lytte til sunn fornuft framfor å fylgje ein eller annan luftig strategi blindt. Hydrogen er farleg og miljøfiendtleg. Dersom eksisterande materiell kan brukast på nytt med nullutslepp ved å byte frå LNG til LBG er det både mykje meir miljøvennleg enn å byggje ei ny ferje og veldig mykje billigare. Elles vert det for dumt å vise til mål i andre land, når vi veit 100% sikkert at måla ikkje vert nådd. Korea skulle ha 114 hydrogenstasjonar innan utgangen av 2019. Dei klarde 29. Tyskland skulle ha 100 innan 2019. No har dei 85. Japan har hatt mange høge mål for registrerte hydrogenbilar, men registreringane har berre gått nedover. Pr. 1. november 2019 var det totalt 3521 hydrogenbilar og 22 hydrogenbussar registrert i Japan. Då vert det rett og slett for dumt å vise til eit "mål" om 800.000 hydrogenbilar innan 2020, for ingen har planar om å ein gong produsere so mange bilar i år. Om vi ikkje når måla i hydrogenstrategien er vi i godt selskap.
 5. 6 points
  Der ble endelig arrangørene av feiringen i Sarpsborg anmeldt. Håper det blir kraftige reaksjoner fra politiet, og at det settes et eksempel med denne saken. De som vil rope diskriminering får rope det, men slik ansvarsfraskrivelse og brudd på reglene må straffes. Det spiller ingen rolle hvilket samfunn du hører til. Det at 2500 mennesker sitter i karantene fordi enkelte folk ikke evner å følge reglene er mildt sagt latterlig. Hele saken bunner i det at regler ikke ble fulgt, både for smittevern og kommunale vedtak om at lokalet ikke kan brukes til forsamlinger, og det er på grunn av dette det bør bli reaksjoner. https://www.nrk.no/osloogviken/kommunen-anmelder-arrangor-av-feiring-i-sarpsborg-1.15150635
 6. 6 points
  Dersom magefølelse er avgjørende for hva man stemmer tror jeg man bør avstå fra å stemme i det store og hele. Det må jo være et bevisst valg der man har satt seg inn i politikken og ideologien til de man stemmer på, og være resultatet av en serie grundige undersøkelser for hva politikken vil bety.
 7. 6 points
  Hydrogenstrategien seier ingenting om at denne ferja skal gå på hydrogen. Det er dumt om nokon har investert mange millionar i dette, men det er mest sannsynleg statlege subsidiar dei har investert for eigen risiko. Elles framstår hydrogenstrategien like realistisk som at Japan magisk skal auke talet på registrerte hydrogenbilar frå ca 3.500 til 800.000 innan utgangen av året. Eg ville ikkje sett mykje pengar på det. Problemet er dei enorme CO2-utsleppa knytt til hydrogenproduksjonen. Hydrogenfabrikken til Yara på Hærøya er det 4. eller 5. største utsleppspunktet for CO2 i landet. Kanskje slått av Statoil på Mongstad, men der er utsleppet knytt til hydrogenproduksjonen kamuflert av andre utslepp frå raffineriet. Her får du i tillegg utslepp knytt til produksjon av ei ny ferje, eventuell ei svært stor ombygging. (Eventuelle hydrogentankar må plasserast på toppen av båten i tilfelle lekkasje, og det gjer at ei eventuell ombygging vert svært omfattande.) Du har heilt rett i at lagring og transport må minimerast, og her har du eit farty som har tenkt å både lagre og transportere hydrogen saman med passasjerar. Det er ikkje noko vi berre skal "anta" at kan løysast på ein "tilfredsstillande måte". 1% av alle hydrogenstasjonar for bilar som har eksistert har eksplodert. Alle har hatt ulike feil. Det skal veldig lite til, og eg tykkjer det er heilt vanvittig at nokon tenkjer på å bruke passasjerar som prøvekaniner for å sjå om dette kanskje kan løysast "tilfredsstillande" for ein båt. Biogass vert p.t. produsert av husdyrmøk, fiskeslo og anna som rotnar og elles ville slept ut metan til atmosfæra. Mat er ueigna til produksjon av biogass. Metan er ein kraftig drivhusgass. Det er viktig å få skapt ein marknad for biogass, for å få redusert utssleppa av denne kraftige drivhusgassen. Medan hydrogen gjev store utslepp av drivhussgassar vil LBG i praksis gje negative utslepp. Den kraftige drivhusgassen metan vert erstatta med mindre potent CO2 og alt har eit fornybart opphav. Og nei, vi treng definitivt ikkje bruke passasjerar på passasjerbåtar som prøvekaniner for å finne ut om dei klarer å få til å konstruere eit hydrogenopplegg som ikkje eksploderer. Det er galskap.
 8. 5 points
  Årsaken til prisnedgangen er nok dette: Asus har lovt at TUF-modellene skal matches i pris med founders edition ved lansering.
 9. 5 points
  Det har jeg ikke noe formening om, det kan sikkert ha skjedd, men det er greit å ha som prinsipp å ikke ta de mest ekstreme/konspirasjonssidene som er kjent for å spre falske nyheter for god fisk. I denne saken ser det foreløpig ut til å være lite/ingen bevis så er bedre å vente til eventuelt enten politiet sier noe, eller seriøse medier skriver om det.
 10. 5 points
  Så ideen at tyskernes problemer skyldes jødene var ikke et problem fordi det stemte med mange tyskeres magefølelsener? Trumps eksempel er innvandrere istedenfor jøder.
 11. 5 points
  Freddy85: Hvis man bytter fra det originale batteriet til et batteri nr 2, har man da foretatt ett eller to bytter? Han er på sitt tredje batteri og har dermed byttet to ganger. Etter en feil på sitt første batteri hadde han et lånebatteri fram til han fikk en fullgod erstatning. Sistnevnte batteri har han kjørt 720 000 km. Han er på sin fjerde motor og har dermet byttet tre ganger. Den siste motoren har han kjørt 480 000 km.
 12. 5 points
  ...og du går til bilmekanikeren din for å klippe håret -- for hva vet vel frisørene om hårklipp..? Og hva vet vel journalister om hva som skjer i verden..? Det er bedre å gå til en mann født rik, som forteller hva sjefen vil at han skal fortelle, og blir tatt i løgner konstant, i nøytrale faktasjekker. Og hva vet vel universitetene som driver med samfunnsforskning om samfunnet..? Vitenskapsfolk om vitenskap? Teknologi-gigantene og sikkerhetsekspertene om hvem som står bak og finansierer diverse politiske saker på nett? ... Nei, du har nok rett -- best å høre på amatører, og la bilmekanikeren din klippe håret ditt. For hvordan kan en frisør som stemmer SV klippe noen som ikke stemmer SV på en god måte, selv om det er jobben deres?
 13. 5 points
  Hydrogen har ikke noe i et sivilt marked å gjøre. Det er for farlig, krever spesielle barrierer teknisk utforming av skip og utstyr og gir minimale muligheter for korrektive tiltak for redning av skip og pmennesker ved uhell og branntilløp. Hydrogen krever meget kompetent ekspertise og bør kun brukes til profesjonelle formål i strengt avgrensede områder under tilsyn og opersjon av spesielt utdannet og kvalifisert personnell. Dette vil være tilfelle både som drivstoff i skip og logistikk knyttet til forsyning av hydrogen for bunkring av drivstoff.. Hatten av for regjeringen for å sette sikkerhet først og innføre realisme fremfor økologiske fantasier og learning by doing ved en potensiell storulykke med tap av menneskeliv. Tillater meg å purre på Politiets og Påtalemaktens behandling av Kjørboulykken. Dette sommelet er uakseptabelt og holder viktig politisk og strategisk informasjon og kunnskap skjult og utilgjengelig for offentligheten.
 14. 5 points
  Må bare sjekke spåkulen.. Kommer tilbake til deg 19/11-20 ?
 15. 5 points
  Wow, dette var trist mysing! Her er det mye som må ordnes opp i. Og det "fantastiske" here systemet nevnte de ikke engang, bare at bilen akselerte av seg selv og missforsto hvor den lå i veien. Galskap, VW er tydligvis den nye kongen av beta biler.
 16. 4 points
  Sannsynligvis ikke.
 17. 4 points
  Eh nei. Generelt sett tror folk på omtrent hva som helst sålenge det støtter egen virkelighetsoppfatning/tro.
 18. 4 points
  For ordens skyld, så er de tre "godkjente" vaksinene : Russlands Sputnik-vaksine, som ikke har gjennomgått noen særlige forsøk, men som de likevel forsøker å pushe på befolkningen, med varierende hell. Kinesiske CanSino og det kinesiske militæret samarbeidet om en vaksine, som undergikk tidlige fase-1 forsøk, og som deretter ble umiddelbart godkjent av kinesiske myndigheter for bruk i militæret. Fase 2 er underveis, og fase 3 skal startes i Saudi-Arabia senere i år, men denne vaksinen er altså også godkjent uten å gjennomgå forsvarlig testing. Kinesiske SinoVac har også en vaksine, som har gjennomgått fase-1 og fase-2 testing med gode resultater. Vaksinen fikk nødgodkjenning av kinesiske myndigheter i Juli, men fase-3 forsøk pågår for tiden i Brasil, og så vidt jeg vet har ikke SinoVac satt i gang større produksjon av sin vaksine enda, selv om den teknisk sett er godkjent i Kina. At du tror forskerne i EU er dårligere, er nok feil, EU har blant annet Oxford-vaksinen og flere andre lovende kandidater, men både EU og USA har noe strengere regelverk for testing og sikkerhet enn det Russland og Kina har, som godkjenner vaksiner med et pennestrøk før de er ferdigtestet.
 19. 4 points
  Godkjent: 3 vs EU-godkjent:0 - ja, ikke alle er klar over dette, men den medisinske verden er delt opp i geo-politiske regioner med hvert sitt godkjenningvesen og vanntette skott imellom. Dette for å beskytte f.eks. europeisk legemiddelindustri mot legemidler fra Canada til langt rimeligere pris. Det er proteksjonisme og politikk som ikke akkurat har pasientenes beste som mål. M.a.o. lages det et legemiddel som godkjennes i USA så er det ikke noen automatikk at det blir godkjent i EU. Er det fordi legene og forskerne er hakket dårligere utenfor EU? Nei, dette har kun med økonomi å gjøre.
 20. 4 points
  Artikkelen bruker The Gateway Pundit som kilde. Så lavt på etterrettelighet bør vi vel helst ikke synke i denne tråden. Av større medier finner jeg kun Russia Today som omtaler den påståtte hendelsen, men de refererer også til The Gateway Pundit som kilde. Jeg finner ingenting om dette i Portland eller Vancouver, WA-politiets kanaler.
 21. 4 points
  ...det er nettopp det at folk faller for Tucker Carlson sine lett gjennomskuelige løgner og skuespill som gjør at jeg konkluderer med at mange folk ikke evner å tenke selv, så godt som de tror de kan, uten betydelig mye lengre erfaring og bedre kildekritikk. ...jeg husker fremdeles at konservative trodde the Colberg Report var pro-republikansk. Tucker Carlson driver ikke samme type skuespill, da han ikke forsøker å være morsom, men det er i samme gate -- da han ikke tror på hva han sier.
 22. 4 points
  Så med andre ord, ikke ta det som skrives der for god fisk. Anbefaler heller andre litt mer nøytrale kilder. Nettsteder som den over har veldig klare agendaer, og hvis ikke nyhetssakene er rene fabrikasjoner så er de veldig vinklet for å underbygge et tydelig narrativ. Slike nettsteder er en katalysator for nettopp eskalasjon.
 23. 4 points
  ...husker du da han ble slått i ansiktet av en dame? Som forsøkte å ta fra ham kameraet hans? ...grunnen var at han tidligere samme dag var i møte med Proud Boys og avtalte å filme Antifa sin side av protesten, i hensikt å filme ansikter og forsøke å finne gjenkjennelige personer som PB kunne oppsøke og true på fritiden -- en aktivitet Ngo tidligere har utført og har hatt stor glede av. https://www.thedailybeast.com/far-right-proud-boys-attempt-to-menace-critic-with-late-night-threat Da han ble slått av de som forsøkte å ta fra ham kameraet, og stakk av -- så uttalte etterpå medlemmer av Proud Boys at han ble fortalt at om han ønsket PB sin beskyttelse, så måtte han gå inn med PB, og gå ut med PB. https://www.wweek.com/news/courts/2019/08/28/right-wing-brawlers-discussed-a-hammer-fight-while-being-filmed/ --- Han var med da Patriot Prayer planla et voldelig angrep på en bar, hvor folk hadde med slagvåpen og tok med murstein, uten at Andy varslet politiet. Han møtte dog opp ved baren i den hensikt å filme hendelsen. Og da han filmet hendelsen forsøkte han å fremstille det som om de høyreekstreme, som kom med slagvåpen og murstein, var ofre for et angrep. https://www.portlandmercury.com/blogtown/2019/08/26/27039560/undercover-in-patriot-prayer-insights-from-a-vancouver-democrat-whos-been-working-against-the-far-right-group-from-the-inside ...det faktum at han ble avslørt i å vært tilstede hos Patriot Prayer før angrepet, på film, filmet av en antifascist som latet som om han var Patriot Prayer i flere år -- altså, Andy åpenbart må ha vært invitert til å møte dem før aksjonen, da folk ikke går gatelangs og møter høyreekstreme som planlegger en voldelig aksjon ved en tilfeldighet -- og Andy valgte å la være å filme noe av planleggingsfasen, som infiltrøren filmet. Andy valgte å filme det planlagte angrepet, og valgte å fremstille det han filmet av det planlagte angrepet på hodet av hva som faktisk hendte, som førte til at han mistet jobben hos den allerede tvilsomme høyrebloggen Quilette.
 24. 4 points
  Folk blur glad i å høre på myter de tror selv på og populister som gir svart-hvitt enkle løsninger til kompliserte problemer Det finnes mange brutale diktatorer som var Meget populære når de spredde løgn
 25. 4 points
  ...folk som liker sannhet og ærlighet kan umulig like Carlson spesielt godt. ...og det er nettopp det at han er villig til å fortelle løgnene folk ønsker å høre som gjør at han er så populær. At løgner høres riktige ut forteller mest om hvem som hører på skuespillet hans. --- Flytter Melania-debatten hit: Nei, de er en seriøs nyhetsformidler som fant beviser -- fra Melania sin første kjente arbeidsgiver i USA -- som viste at hun arbeidet ulovlig i landet, før hun senere fikk arbeidsvisum. Det er ikke vanlig at nyhetsbyråer går til politiet -- det er generelt politiet som følger opp nyhetssakene. Men de velger altså å ikke gjøre noe i denne saken.
 26. 4 points
  Hva gjør den minst fornuftige punditen til Fox News fornuftig mener du..? Han lyger nesten like mye som Trump om politikk; Bare 20% av de faktasjekkede påstandene hans er sanne eller halvsanne -- mens 80% er løgn i varierende former, og langt over halvparten er regelrette løgner uten formildende omstendigheter. https://www.politifact.com/personalities/tucker-carlson/ Han er også en milliardærarving som bare driver med skuespill i rollen sin som Tucker Carlson på Fox News; Han er radikalt annerledes i det virkelige liv enn 'rollen' han spiller når han leker på TV-skjermen: https://theintercept.com/2019/03/12/tucker-carlson-tapes-rupert-murdoch/ Det er bare jobben hans å forsøke å appellere til arbeiderklassen, så han sier det som trenger å sies for å appellere til dem og få dem på republikanerene sin side.
 27. 4 points
  Alle disse utfordringene var vel kjent før hydrogensatsingen var påtenkt. Å snu nå i siste sving når næringslivet har forberedt seg på hydrogen og investert mangfoldige millioner på utvikling, er både dumt og viser forakt over for alle som har gjort en helhjertet satsing så langt. At Sturle S har hydrogen i halsen og vel så det, er ingen nyhet. Som energibærer er hydrogen vel så effektiv som gass og olje (virkningsgrad). Hydrogen brenner utmerket. Brukt i en brenselscelle er virkningsgraden langt overlegen annet maskineri. Til og med brukt i jetmotorer (turbofan, turboprop etc) og bensin og dieselmotorer har hydrogen noe høyere virkningsgrad enn oljebaserte drivstoff. Brukt i turbofanmotorer reduseres NOx-utslipp med ca 80%. Nå skal det ikke stikkes under en stol at hydrogen er langt mer kostbart og komplisert å transportere og lagre og til dels farligere. Lagring og transport bør derfor minimeres (eller en kan anvende hydrogenet i form av ammoniakk). For tunge anvendelser (skip og fly), vil jeg anta at sikkerhetsmessige aspekt kan løses på en tilfredsstillende måte. Når fossile brensler skal erstattes i sin helhet etter hvert, vil biobrensler bare bli en dråpe i havet (om ikke all maten skal tas fra dem som ikke har råd til å betale energiverdien). Langsiktige løsninger med null reelt CO2-utslipp må velges i dag for å være på linje med fremtidens krav og løsninger.
 28. 4 points
  "Marvel's Avengers er et spill med stort potensial." Når spillet selges for full pris med mikro transaksjoner, og dette er oppsummeringen av anmeldelsen, sier vel det sitt.
 29. 3 points
  Vold er forsvarlig når noen truer deg fysisk og du står med ryggen mot veggen. Problemet med å møte SIAN med vold er at: 1) Man «beviser» tesen deres (islam er farlig) 2) Man sikrer dem mer oppmerksomhet og sympati i videre kretser enn den lille harde kjerne 3) Noen (ikke nødvendigvis SIAN selv) vil føle et behov for å forsvare «sin klans ære» mot en antatt aggressor (typisk ikke de individene som faktisk har slått og kastet stein). Jeg tror ikke at det er mulig å skremme holdninger man ikke liker «tilbake til under den steinen den kom ifra». Når noen hater eksempelvis islam så dypt så vil det å banke dem bare gjøre dem mer innbitt, mer overbevist om at de kjemper en «hellig kamp». Det man oppnår er at de moderate kreftene, de som har familie og barn, de som skriver innlegg i avisene skygger unna, og så sittet man igjen med krigerne på begge sider. -k
 30. 3 points
  Å legge ned NAV, avvikle statskirke, mindre statlig påvirkning i skolen, redusere skatter og avgifter, avslutte samarbeid med internasjonale organer er konsistent med en liberalistisk, høyrepopulistisk linje. Motstand mot prostitusjon synes (i sammenhengen) som sosial-konservativ politikk. Ønske om å slå spesielt hardt ned på kommunister høres ut som ytre høyre populisme. At politiet skal prioritere vold heller enn ulovlig skuter-kjøring høres ut som alle barndoms-kameratene mine i Nordland. Sammen med strenge straffer for vold så låter det klassisk Frp. »ingen krenkelser av ytringsfrihet» høres liberalt ut men framstår ærlig talt snålt ut når du samtidig skal slå hardt ned på kommunister. Å kaste ut innvandrere som ikke er rike eller gift med Nordmenn låter som nasjonalistisme. Jeg er usikker på hvor du skal sende overgripere og grådige politikere i eksil. Bjørnøya? Direkte-demokrati og minste-lønn for politikere stikker seg litt ut som radikale forslag. Hva mener du om fri global handel vs proteksjonisme? narko lovgivning? Et sterkt forsvar? Hva skal være skjebnen til en multi-handicappet med fattige foreldre? Hvor står du i «by mot land»?
 31. 3 points
  Skatter og avgifter finansierer utdanning, helse, infrastruktur og mye annet som er kritisk for et velfungerende samfunn, og som dermed gir entreprenører og investorer trygge rammer for å lykkes. Reguleringer forsikrer at det som produseres er trygt og at man ikke kan jukse, og på en effektiv måte. Tenk deg for eksempel om helsearbeider selv måtte sjekke kvaliteten på munnbind istedenfor å støtte seg på et regelverk som definerer hva som er bra nok. Tror nok de fleste skjønner at det ikke alltid fungerer etter hensikten, men systemet forbedres. Analysen din av hva hensikten med skatter og avgifter er er direkte latterlig.
 32. 3 points
  Det er nice! Eneste i verden i 2018 da ?
 33. 3 points
  Virkehetsfjern på et annet nivå. Hvorfor skal dyktige mennesker velge politikken og måtte basere seg på almisser fremfor å ta utdanning og skaffe seg en godt betalt jobb. Man burde heller søke etter å rekruttere politikere fra noen mer enn bare ungdomspartiene. Dyktige ingeniører, økonomer, jurister, leger, lærere og mange andre yrker burde i langt større grad vært forsøkt rekruttert inn i politikken.
 34. 3 points
  Er det ikke "alltid" sånn da? Masse rykter om amd, og når det slippes blir folk forbanna fordi de IKKE fikk en regnbue-fisende enhjørning som dro 4000 FPS i 4K ultra. Er litt lei av det. Det er lov å håpe, men ikke forvente.
 35. 3 points
  https://www.nrk.no/vestland/gjeninnforer-adgangskontroll-pa-haukeland-etter-smitte-1.15150063
 36. 3 points
  Hva baserer du egentlig det om NY på? Cuomo er svært populær i New York, også blant republikanere. Cuomo popularity highest in 7 years: poll Seventy-one percent of respondents said they had a favorable view of Cuomo, up from 44 percent in February, the Siena College poll released Monday shows. Andrew Cuomo's Popularity Hits 7-Year High, Virus Response Wins Massive Support 87% of New Yorkers approve of his handling of the coronavirus crisis, including an overwhelming majority of Republicans At New York blir republikansk er vel kanskje det aller minst sannsynlige i valget. Det ville vært et av tidenes mest sjokkerende delstatsresultater. Når det gjelder popular vote nasjonalt så leder Biden ganske voldsomt, og stabilt, på alle snitt av nasjonale målinger, så det skal en del til for at Trump går forbi der. Men det er ikke det som er viktig for valgresultatet.
 37. 3 points
  Tipper trumpen vinner overlegent, dvs både valget og flest stemmer. Blir ikkje så veldig forundra om NY havner på republikanske hender. Det blir i så fall eit sjokk for cuomo & co. På mange måter synast det som om alt demokratane prøver seg på forsterker sjansen for trump og 4 nye år som president. Kan være så enkelt som at demokratane har latt for mykje av den mest venstrevridde agendaen komme til overflaten og dermed synliggjort noko amerikanere flest ikkje vil være med på. Så nok ein gang må di velge mellom to onder der trumpen ser ut som den beste dealen...
 38. 3 points
  ...så vi er tilbake der ja. Hundrevis av reproduserbare statistiske undersøkelser med representative utvalg og ekstremt små feilmarginer, fagfellevurdert og publisert i seriøse tidsskrifter, er søppel. Hva er selvforskyldt igjen..? Aleneforsørger-påstanden er grundig knust til pinneved. Den høyere kriminaliteten kan faktisk ikke brukes som argument for noe -- etter talløse rapporter om bias i alle ledd av politi og rettsvesen og gjenopptagelseskommisjon og jury og jurytjeneste, som gjør at vi må konkludere med at vi faktisk ikke vet noenting som helst om hvorvidt det foregår mer kriminalitet hos fargede, da det er et stort bias som sørger for flere dommer, større odds for domfellelse, lavere sjanse for frifinnelse, flere arrestasjoner, og flere uskyldige dømte. De diskrimineres helt fra barnehageansatte og av lærere gjennom hele skolen, og av politiet, og i livet og arbeidslivet. Husk at hver person er et individ. Det er ikke noen fargede som er skyldig i hva andre fargede gjør. ... Hva har uskyldige fargede skylden for..? At de er fargede og dermed profileres og diskrimineres av politiet og lærere og arbeidsgivere, som beviselig diskriminerer på grunn av bias og ikke erfaringer, og ikke gjør rettferdige vurderinger..?
 39. 3 points
  Ein hydrogenbil har typisk 5 kg hydrogen ombord. Kor mange kg har ei ferje? Kven som helst kan handtere ein kinaputt, men etter kvart som mengda sprengstoff aukar vert det strengare både med omsyn til kven som får lov til å handtere det og reglar for handtering. Eh? Køddar du? Kan vi snakkast når hydrogen faktisk vert produsert med noko anna enn dampreformering av kol, olje eller gass? (Yara brukar forresten propan eller etan, ikkje naturgass. Hynion, som driv den einaste offentlege hydrogenstasjonen i landet, brukar metan.) Eg vil minne om at det stadig får katastrofale fylgjer. Berre i fjor var det to katastrofale eksplosjonar i Korea. I Noreg vart ein fabrikk jamna med jorda og to menneske omkom då 5 kg hydrogen eksploderte på Hærøya i 1985. Det var ei lukke at ingen liv gjekk tapt då hydrogenstasjonen i Sandvika eksploderte i 2019, og den ekssplosjonen demonsterte jo òg den totale mangelen på tryggleikstankegang og -rutiner i bransjen. Den einaste grunnen til at det som regel går bra er at industrien har vit nok til ikkje å lagre hydrogenet. Dei produserer i same tempo som prosessane brukar det, slik at hydrogenmengda som står i fare for å ta fyr eller eksplodere er minimal. Dei fleste ulukker der menneskeliv har gått tapt har vore knytt til lagring på tankar, slik som på denne ferja. Eksplosjonane i Korea og i Sandvika var òg knytt til lagring på tank. Eit anna problem med hydrogen er driftstryggleiken. Den er ikkje demonstrert til å vere spesielt god. Bilen min har gått lengre enn dei to år eldre hydrogenbussane til Ruter. Dei stod meir på verkstad enn på vegen dei fyrste åra. ASKO har òg hatt mange problem med sine lastebilar. Ingen norske hydrogenbilar med brenselcelle har klart 100.000 km før dei vart kondemnert. Og du vil ha dette på ei passasjerferje i ope og svært verhardt farvatn? Reknar du det som sikkert nok fordi vi snart får nytt redningshelikopter i Bodø, eller er det andre grunnar til at du tykkjer det er lurt å eksperimentere med menneskeliv på den måten? Japanarane har ein del meir erfaring med hydrogendrift, og har tenkt å starte med ei ferje som går i eit hamnebasseng. Kan det vere ein litt meir edrueleg start, eller skal vi berre la det stå til på ope hav frå fyrste dag?
 40. 3 points
  For min del, om det er nativ oppløsning eller skalering ved f.eks checkerboarding (ofte brukt på konsoll) eller ved bruk av DLSS..så lenge det ser jævlig bra ut og kjører godt så bryr det meg EGENTLIG ei. Tror denne utviklingen her virkelig vil skyte fart nå de neste årene. Med ny konsoll hardware og satsning på rask SSD-løsning så blir det mye morro på alle fronter
 41. 3 points
  ...jeg mener -- flertallet av stemmene. Trump havner i fengsel om han taper, og plasserer seg selv så langt foran eget land at det ikke er spørsmål om han kommer til å forsøke å jukse på alle tenkelige måter... Så, Biden får flest stemmer.
 42. 3 points
 43. 3 points
 44. 3 points
  Du bruker ikke kilder. At de er idioter er et faktum. Æreløse, ryggradløse, hjerteløse idioter villige til å lyge for penger. Politiske horer. Du vet, avskum. Kilde; Hvor de får lønningene sine fra. Det er ikke seertallene eller kanalene deres som er lønnsomme, det er donasjonene fra rike og russiske politiske aktører --- BLM og Antifa er desentraliserte. De har ingen øverste ledere, kun mennesker som startet bevegelsen, og bevegelsene eksisterer uavhengig av ledere. Organiserte grupper representerer ikke bevegelsen i sin helhet, kun gruppen de tilhører. Antifa og BLM har også kapitalister og republikanere, som forstår problemet. https://www.npr.org/2020/09/06/910320018/fascism-scholar-says-u-s-is-losing-its-democratic-status https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/515076-arnold-schwarzenegger-offers-to-pay-to-reopen-polling-places-to Kostnadene for opprøret mot vestens mest voldelige og inkompetente politi er verdt det. Og 93% betyr bare at politiet eller høyreekstreme eller anarkister kom og startet vold i opp til ~6% av demonstrasjonene. Politiet har begått grov vold 1759 ganger i løpet av protestene, som har havnet på kamera. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmZeSxpz52qT-10tkCjWOwOGkQqle7Wd1P7ZM1wMW0E/edit?usp=drivesdk Kostnadene er ekstremt små i forhold til annet tyveri som ikke politiet gjør noe med: https://mediabiasfactcheck.com/freedom-news/ ...nei, bare totalt useriøse høyreekstreme aktører. Som de fleste politiske youtubere er, fordi de får millioner i støtte fra høyresidens 'tenketanker, til reklame, spredning av videoene gjennom botter, og penger til å leve av kanalene.
 45. 3 points
  Ja.. De fleste programmer laget for barn forteller jo at det er slemt å juge, stjele og å kalle andre for stygge ord. Det er jo det samme som å lære ungene at Trump er slem. Åpenbart farlig for de som blir satt fast når barna deres spør hvorfor de vil stemme på en slem president.
 46. 3 points
  Virker jo som det mangler litt mere i software enn bare Carplay.. heller ikke gunstig at den akselererer over fartsgrensen av seg selv for så å klage på at man kjører for fort ?
 47. 3 points
  Poenget er ikke hvilket scenario det var linket til, men hakk-i-plata om "nå er Tesla snart død fordi..." som det kvernes på absolutt hele tiden, uten stopp, idet uendelige. Samtidig ses det bort fra atskillig verre ting fra andre produsenter. Det er en ren avsporing som ikke bidrar med noe som helst til temaet. Hvor er disse trådene der andre bilmerker er tema?
 48. 3 points
  "Det er bare tull, diesel finnes vel mest i distriktene og der blir nok utslippene tynnet ut ganske fort." Det er flest dieselbiler i byene!
 49. 3 points
  Biler som skrotes i år er i gjennomsnitt ca 18 år gamle og nesten 100% bensin/diesel-biler. I andre enden av livsløpet kommer det inn 21% med antagelig lavere forbruk av bensin/diesel enn de som gikk ut, 26,2% PHEV som bruker mye mindre bensin/diesel og hele 52,8% som ikke bruker bensin/diesel i det hele tatt. Dette lover dårlig for de som selger bensin/diesel og ikke har tatt steget til salg av strøm.
×
×
 • Create New...